Average (Gain): -23.31% (+/- 26.82% STD)

Sort By

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Hawk CE-H.V -7.14% TCF.CN 89.47% WCE.V 483.33% 188.55%
2 @Roddiggiti WCE.V 483.33% EW.V 36.36% PGOL.CN 7.69% 175.80%
3 @pisspotpete GRAT.V -62.41% PMET.CN 383.64% CC.CN 200.00% 173.74%
4 @Dragoon13 WCE.V 483.33% EW.V 36.36% AXM.V -16.67% 167.68%
5 @muskie PMET.CN 383.64% YORK.V 112.50% WNDR.NE -58.97% 145.72%
6 @BigPines ERTH.CN 52.63% PMET.CN 383.64% LTE.V -21.74% 138.18%
7 @consolito PMET.CN 383.64% MN.V 27.42% TAJ.V 0.00% 137.02%
8 @epm BOLT.CN -50.00% CPL.V -40.74% WCE.V 483.33% 130.86%
9 @Parzival SWA.V 27.27% PMET.CN 383.64% GLDN.V -31.82% 126.36%
10 @Ty PMET.CN 383.64% OPHR.V -38.46% SWA.V 27.27% 124.15%
11 @sutsag GRAT.V -62.41% PMET.CN 383.64% NAN.V 31.82% 117.68%
12 @EvenPrime PMET.CN 383.64% HIRE.V -26.09% IOT.V -7.89% 116.55%
13 @decker81 DMR.V -31.25% HAN.V -16.07% PMET.CN 383.64% 112.10%
14 @Meathead1 GRAT.V -62.41% PMET.CN 383.64% EMM.V 13.24% 111.49%
15 @Mick ORTH.CN -31.82% EFR.TO -17.70% PMET.CN 383.64% 111.37%
16 @Chernobyl OPHR.V -38.46% TXP.TO -11.25% PMET.CN 383.64% 111.31%
17 @Diajohn PMET.CN 383.64% AALI.V -58.33% TAJ.V 0.00% 108.43%
18 @kayo PMET.CN 383.64% CUSN.V -36.79% VRR.V -26.83% 106.67%
19 @Alpha01 GRAT.V -62.41% REVO.V -5.77% PMET.CN 383.64% 105.15%
20 @hihosilver OYL.V -34.62% RZE.V 267.12% IPO.TO 82.88% 105.13%
21 @Applepie PMET.CN 383.64% SIG.CN -42.42% BAY.V -33.33% 102.63%
22 @teevee ADZN.V -35.79% GLXY.TO -42.79% PMET.CN 383.64% 101.69%
23 @GreenMagnet87 GRAT.V -62.41% ETHX-B.TO -29.65% PMET.CN 383.64% 97.19%
24 @iceman FFOX.V -50.00% PMET.CN 383.64% IZZ.V -43.75% 96.63%
25 @freeze PMET.CN 383.64% RVR.CN -37.50% BKI.TO -58.70% 95.81%
26 @PamplonaTrader SGI.V 18.18% RZE.V 267.12% REG.V -6.48% 92.94%
27 @holymakinaw NAN.V 31.82% NSC.V -10.00% SOU.V 253.33% 91.72%
28 @barracuda VUI.V -37.35% RZE.V 267.12% AOI.TO 44.74% 91.50%
29 @Cdnxtracker PMET.CN 383.64% RYO.V -25.00% LEXT.CN -84.38% 91.42%
30 @Playa_2012 QNC.V 64.71% NPK.TO 235.99% GRAT.V -62.41% 79.43%
31 @CACFA NPK.TO 235.99% NZP.V 25.00% PLAN.V -24.05% 78.98%
32 @Scaranek NPK.TO 235.99% AOI.TO 44.74% DGHI.V -52.92% 75.93%
33 @sparkdog NPK.TO 235.99% MGRO.CN -22.77% MAI.V 9.09% 74.10%
34 @Gauss PNE.TO 148.65% NCP.TO 14.29% AAV.TO 42.29% 68.41%
35 @bertram SGZ.V 5.00% CC.CN 200.00% ADD.V 0.00% 68.33%
36 @TioMango NPK.TO 235.99% PUL.V 0.00% HEAT.CN -32.43% 67.85%
37 @rane123 MBO.V -5.00% NBVA.V -49.07% SOU.V 253.33% 66.42%
38 @Schlumpfgermane ATHR.CN -42.86% NPK.TO 235.99% GPM.V 4.55% 65.89%
39 @31Floors NPK.TO 235.99% UGE.V -46.75% ZOMD.V 1.96% 63.73%
40 @cudjo EGT.V -40.20% FAF.TO -41.35% RZE.V 267.12% 61.86%
41 @Nevada2020 NGE.V -40.91% NPK.TO 235.99% RDG.V -12.16% 60.97%
42 @budrick MAX.V 124.00% QNC.V 64.71% FDM.CN -5.88% 60.94%
43 @slugbait MAI.V 9.09% HOU.TO 106.82% BTE.TO 66.83% 60.91%
44 @madmann DNT.TO -23.81% NPK.TO 235.99% SCY.TO -32.14% 60.01%
45 @summit14 KEI.TO 150.00% CNC.V -46.09% EOG.V 70.59% 58.17%
46 @mims NETZ.NE -69.97% GIII.V -15.82% SOU.V 253.33% 55.85%
47 @Bullish IPO.TO 82.88% PUL.V 0.00% CR.TO 74.41% 52.43%
48 @Peng361 CMB.V 39.29% AEC.V -13.64% MAX.V 124.00% 49.88%
49 @Jukebox HELI.V 111.32% SPMT.CN -28.57% AAZ.V 60.00% 47.58%
50 @JPH CVV.V 0.00% BCU.V 135.29% MMS.V 6.25% 47.18%
51 @DK BCU.V 135.29% GBU.V -5.00% GOG.V 10.87% 47.05%
52 @ProspectorX GRDM.V 80.95% FG.V 35.71% ILC.V 18.18% 44.95%
53 @Eric35 DME.V 48.15% TOH.V -32.60% HELI.V 111.32% 42.29%
54 @kegs31 GRAT.V -62.41% TWR.V 200.00% BUX.CN -11.76% 41.94%
55 @Wunderlick CMB.V 39.29% PTU.V -15.00% MARV.V 100.00% 41.43%
56 @capobvime EMM.V 13.24% APLI.TO -13.04% MAX.V 124.00% 41.40%
57 @Lunchbox36 QUIS.V -33.04% MDP.TO 8.95% VRY.V 145.21% 40.37%
58 @rugitola BCU.V 135.29% AMY.V 9.09% SURG.V -26.39% 39.33%
59 @DOG48 MAX.V 124.00% REVO.V -5.77% SIC.V -11.11% 35.71%
60 @antimoon AIR.V -2.22% MAU.V 15.62% TCF.CN 89.47% 34.29%
61 @crowley TCF.CN 89.47% BMET.V -28.00% CMB.V 39.29% 33.59%
62 @Vipership NCU.TO -26.03% CANX.V 34.62% PPR.TO 92.00% 33.53%
63 @Smallfish HELI.V 111.32% AN.V 1.02% GBRR.V -13.34% 33.00%
64 @abelle OGN.V -8.33% GMX.TO 14.66% TCF.CN 89.47% 31.93%
65 @Duedilligence GRAT.V -62.41% SX.CN -43.62% CC.CN 200.00% 31.32%
66 @gold1010 ENDR.V 18.18% WRX.TO 105.56% KNR.NE -33.33% 30.13%
67 @ITM GRAT.V -62.41% SATO.V -53.76% CC.CN 200.00% 27.94%
68 @Maxmoe SBB.TO -13.70% ATH.TO 109.92% ART.V -13.64% 27.53%
69 @TheWaterguy BYN.V 26.76% GQC.V 23.08% WHN.V 29.79% 26.54%
70 @RedDragon BTT.V -40.91% LBC.V 12.96% CAPT.V 104.17% 25.41%
71 @MiningDon BRO.V 37.88% OSI.V 1.72% AFM.V 36.17% 25.26%
72 @K2 AAN.V 50.00% SGD.CN 50.00% STUV.V -26.19% 24.60%
73 @ACAB FF.TO -22.58% SRC.V -11.39% ITE.TO 106.82% 24.28%
74 @pennymoonshot FVL.TO -1.19% CANX.V 34.62% CMB.V 39.29% 24.24%
75 @major MAI.V 9.09% CBR.V -8.33% TRQ.TO 71.68% 24.14%
76 @Drj SNS.V 110.00% JAG.TO -13.32% JUGR.V -25.00% 23.89%
77 @siirtomaaherra GTWO.V 73.81% STRR.V 9.68% WWT.V -12.50% 23.66%
78 @Semmel GCM.TO -4.55% GASX.V -50.22% MAX.V 124.00% 23.08%
79 @emale AAZ.V 60.00% ABN.V 0.00% MAI.V 9.09% 23.03%
80 @bhikku SQD.V 2.94% TTX.CN -35.71% MARV.V 100.00% 22.41%
81 @moneymanCAN NERD.CN -12.50% BRAX.CN -31.25% SNS.V 110.00% 22.08%
82 @Gustav63 VIK.CN 0.00% ITE.TO 106.82% SAU.TO -42.86% 21.32%
83 @Menta KRR.TO 48.83% NFG.V -7.45% GG.V 20.83% 20.74%
84 @James_PM ELO.V 4.53% TVE.TO 27.99% LA.V 29.46% 20.66%
85 @Derwish GR.V -28.00% GOT.V 39.00% SGD.CN 50.00% 20.33%
86 @Finanzr IPT.V -21.28% FIL.TO 45.94% AFM.V 36.17% 20.28%
87 @Anders TORQ.V -12.20% NGEX.V 51.38% SNM.V 21.43% 20.20%
88 @jembers SALT.V -17.92% JRV.V 41.82% AFM.V 36.17% 20.02%
89 @Startthebidding GGI.V 80.77% MTS.V -23.73% PDM.V 2.78% 19.94%
90 @Vick13 XRTX.V -14.81% ITE.TO 106.82% NUR.CN -35.17% 18.94%
91 @strikerz ATH.TO 109.92% NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% 18.94%
92 @MrGoody AOI.TO 44.74% TAL.V 48.84% EMO.V -38.74% 18.28%
93 @Hotstock101 BRW.V 47.06% OSK.TO 4.79% OR.TO 2.48% 18.11%
94 @GoldenRetriever BCU.V 135.29% AVX.V -38.89% ATHR.CN -42.86% 17.85%
95 @Zlatan CAPT.V 104.17% EVER.V -21.74% GSPR.V -29.41% 17.67%
96 @Rodger PRT.CN -34.78% ETG.TO 16.05% TRQ.TO 71.68% 17.65%
97 @cole119 NXE.TO -5.60% NAN.V 31.82% FUN-P.V 26.53% 17.58%
98 @Duffman TAL.V 48.84% NAR.V 27.78% BWCG.V -24.24% 17.46%
99 @goldbugx CMB.V 39.29% AOI.TO 44.74% DMX.V -32.00% 17.34%
100 @goldfanbrad CMC.V 2.50% GOG.V 10.87% SAE.V 38.46% 17.28%
101 @Schnieds ENDR.V 18.18% EMO.V -38.74% CJ.TO 71.95% 17.13%
102 @krobe98 MUR.V -34.48% KRN.TO 50.00% FG.V 35.71% 17.08%
103 @Dimebagdave GHG.CN -60.00% ESI.TO 147.06% QCA.CN -36.67% 16.80%
104 @whosat KL.TO -4.11% FA.V -17.19% CI.CN 71.43% 16.71%
105 @learningwithgratitude PEX.V 1.25% NGE.V -40.91% TCF.CN 89.47% 16.60%
106 @BlowinHighDough GLDN.V -31.82% CAD.V -30.92% YORK.V 112.50% 16.59%
107 @dzntz NBVA.V -49.07% IPO.TO 82.88% ARCH.V 15.50% 16.44%
108 @Fierze GRDM.V 80.95% SURG.V -26.39% FMC.V -5.56% 16.34%
109 @bobbywins TAL.V 48.84% EVER.V -21.74% SNM.V 21.43% 16.18%
110 @Mandy EMO.V -38.74% ITE.TO 106.82% LUX.CN -20.83% 15.75%
111 @stooge KNR.NE -33.33% GROW.V -20.00% ZRO.CN 100.00% 15.56%
112 @Juan_Valdez GSS.V -25.00% AUL.V 34.00% MON.V 37.50% 15.50%
113 @Projection GGI.V 80.77% MMG.V -12.24% PUMA.V -22.62% 15.30%
114 @zacke CMB.V 39.29% IGO.V -23.81% GIS.V 30.00% 15.16%
115 @Geodan GG.V 20.83% GFG.V 17.86% RECO.V 5.99% 14.89%
116 @MadMMcAvoy CAPT.V 104.17% MSP.V -28.57% OCO.V -30.99% 14.87%
117 @sunofabeach YORK.V 112.50% GLDS.CN -30.00% NEWD.CN -38.03% 14.82%
118 @greenwash ATH.TO 109.92% MOGO.TO -48.31% VBNK.TO -18.16% 14.48%
119 @Acelove MSP.V -28.57% TCF.CN 89.47% SALT.V -17.92% 14.33%
120 @CaptainFrostyRocket EMO.V -38.74% MAX.V 124.00% NOCR.V -42.31% 14.32%
121 @EagleEye ZNX.V 16.67% BAT.V 14.29% GOG.V 10.87% 13.94%
122 @JR777 GTWO.V 73.81% GLD.V -26.32% JQ.CN -5.88% 13.87%
123 @natresbeliever AFM.V 36.17% CMMC.TO -25.22% CIA.TO 30.39% 13.78%
124 @RuudinFrance PIPE.TO 28.98% GSVR.V -15.00% BYN.V 26.76% 13.58%
125 @duenorth BARU.V -30.00% QNC.V 64.71% OCG.V 5.88% 13.53%
126 @buff CCW.V 11.76% SU.TO 46.77% GGD.TO -18.00% 13.51%
127 @Codfather GLDC.V -25.00% ATX.V 66.67% CXB.TO -2.24% 13.14%
128 @Bulltrout HEM.V 118.75% OPHR.V -38.46% BTT.V -40.91% 13.13%
129 @Isonit RECO.V 5.99% VET.TO 66.30% KNR.NE -33.33% 12.99%
130 @PalmettoSilver GSVR.V -15.00% SCZ.V 15.00% SAE.V 38.46% 12.82%
131 @Truenorth2 REVO.V -5.77% MSCL.V -5.05% KRR.TO 48.83% 12.67%
132 @nameless GGI.V 80.77% AZM.V -20.61% MTS.V -23.73% 12.14%
133 @Kaiser999 CN.V 21.43% LBC.V 12.96% ZOMD.V 1.96% 12.12%
134 @bucko LAB.V -26.37% RHT.V -44.44% ITE.TO 106.82% 12.00%
135 @Dry_Ice WG.CN 7.14% WAM.V 51.69% WHY.V -23.13% 11.90%
136 @HypnoFunk GPM.V 4.55% ATHR.CN -42.86% GTWO.V 73.81% 11.83%
137 @Matthew PUL.V 0.00% NOVA.CN 66.67% DMR.V -31.25% 11.81%
138 @AUll.in KRR.TO 48.83% OSK.TO 4.79% PYR.TO -18.26% 11.78%
139 @MeppsSpinner ERTH.CN 52.63% CMC.V 2.50% WATR.V -20.00% 11.71%
140 @The_Realist PDM.V 2.78% SAE.V 38.46% KLD.V -6.17% 11.69%
141 @SanibelChick KGC.V 6.25% AN.V 1.02% NAR.V 27.78% 11.68%
142 @retiredrick SOI.V 14.29% AMM.TO -1.25% ORE.TO 21.93% 11.66%
143 @strokeofluck CMB.V 39.29% BYN.V 26.76% DMR.V -31.25% 11.60%
144 @WhiteBeard GG.V 20.83% BYN.V 26.76% GBRR.V -13.34% 11.42%
145 @Java KRR.TO 48.83% NEXT.TO -14.59% PUL.V 0.00% 11.41%
146 @Loretta GMG.V -30.96% RHC.V -24.49% TCF.CN 89.47% 11.34%
147 @ogi B.V 4.35% PEX.V 1.25% IMCX.CN 28.21% 11.27%
148 @tommack ORG.V 95.92% WM.TO -25.61% NVO.TO -36.55% 11.25%
149 @mapleleaf REG.V -6.48% SRL.V -8.62% TAL.V 48.84% 11.25%
150 @KennyPowers VZLA.V -28.48% JAG.TO -13.32% CR.TO 74.41% 10.87%
151 @D-Dubs MAI.V 9.09% RIO.V 0.00% ORE.TO 21.93% 10.34%
152 @coyote345 PDM.V 2.78% TAU.V 1.04% BYN.V 26.76% 10.19%
153 @Nekton SOP-H.V 0.00% BNXA.V -22.19% ERTH.CN 52.63% 10.15%
154 @Northerner3 IPG.V -21.43% VPT.V -12.86% QNC.V 64.71% 10.14%
155 @tacomaguy PLUR.V -42.55% YORK.V 112.50% DGTL.V -40.00% 9.98%
156 @Philippe HELI.V 111.32% EMO.V -38.74% SX.CN -43.62% 9.65%
157 @Oops GL.CN -50.00% AAN.V 50.00% TBK.V 28.95% 9.65%
158 @Mackinnon162 CJ.TO 71.95% PLC.TO -17.30% CTS.TO -26.07% 9.52%
159 @tsxventurewatch MINE.V 7.41% HMAN.V -9.09% GIS.V 30.00% 9.44%
160 @tree16 WHY.V -23.13% SNV.V -60.00% HELI.V 111.32% 9.40%
161 @DWLindsay GMR.CN -10.71% NAR.V 27.78% AUGC.V 11.11% 9.39%
162 @Imbrokenow2 MSCL.V -5.05% FL.V 65.38% HEAT.CN -32.43% 9.30%
163 @SpiralOut WHN.V 29.79% MKR.V 0.00% AIR.V -2.22% 9.19%
164 @OleTradezy DSV.V -33.33% KRR.TO 48.83% GOG.V 10.87% 8.79%
165 @Aka23 RYR.V -23.53% THX.V 13.04% AFM.V 36.17% 8.56%
166 @Thain AOI.TO 44.74% INEO.V -28.81% STRR.V 9.68% 8.53%
167 @Bullbleep AOT.TO -32.52% DLP.V 19.05% QEX.V 37.33% 7.95%
168 @AstonMartinLover WRN.TO 12.75% VTT.V 9.09% OSI.V 1.72% 7.85%
169 @dag TXP.TO -11.25% DME.V 48.15% GBRR.V -13.34% 7.85%
170 @THEswede CNO.V -27.27% MAX.V 124.00% PGM.V -73.19% 7.85%
171 @goalkeeper1 PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% KRR.TO 48.83% 7.71%
172 @consigliere DMX.V -32.00% LDI.V 45.45% VTT.V 9.09% 7.52%
173 @styz19 MSCL.V -5.05% HEAT.CN -32.43% AAZ.V 60.00% 7.51%
174 @flyifish ENDR.V 18.18% RG.V 0.00% ETR.CN 3.85% 7.34%
175 @Fwapitalization SOP-H.V 0.00% VERT.V -58.93% GRDM.V 80.95% 7.34%
176 @luozhen DAN.V 41.30% JG.V 1.82% IPT.V -21.28% 7.28%
177 @thegreentick ZEN.V -37.17% QNC.V 64.71% CRE.V -6.25% 7.09%
178 @m318 NAR.V 27.78% WHN.V 29.79% CUSN.V -36.79% 6.92%
179 @Jamietrif ERTH.CN 52.63% WEED.TO -34.44% CMC.V 2.50% 6.90%
180 @Getoldbuystocks VXTR.V -6.20% BNXA.V -22.19% KRR.TO 48.83% 6.81%
181 @megavoss REVO.V -5.77% BCFN.CN -55.56% GGI.V 80.77% 6.48%
182 @ProfitPredator NDVA.V -37.50% NSC.V -10.00% NSJ.CN 66.67% 6.39%
183 @Northernvince LITH.V 6.41% PPP.V -44.44% SGML.V 56.77% 6.25%
184 @Bdkl VPT.V -12.86% NUR.CN -35.17% NOVA.CN 66.67% 6.21%
185 @Veeblue WWT.V -12.50% SALT.V -17.92% DME.V 48.15% 5.91%
186 @Juho GRDM.V 80.95% MAW.TO -31.58% VIPR.V -31.71% 5.89%
187 @ogopogo007 CTM.V -26.92% EOG.V 70.59% NCU.TO -26.03% 5.88%
188 @TraderBear RGLD.CN -44.00% AVX.V -38.89% MARV.V 100.00% 5.70%
189 @brutus2005 CMB.V 39.29% CCB.V -25.00% CMC.V 2.50% 5.60%
190 @whatdoyouthink TSK.TO -20.97% ME.TO 15.61% ORE.TO 21.93% 5.52%
191 @investorGator AUMB.V -15.38% KRN.TO 50.00% CVX.V -18.18% 5.48%
192 @Jayfoxpox ERTH.CN 52.63% VXTR.V -6.20% SKUR.CN -30.00% 5.48%
193 @Scoop61 GOT.V 39.00% MTS.V -23.73% ADD.V 0.00% 5.09%
194 @HeapLeacher LDI.V 45.45% DMX.V -32.00% STU.V 1.56% 5.01%
195 @Tuzzie FPX.V 16.00% AIR.V -2.22% NICU.V 1.16% 4.98%
196 @grip BLLG.CN 40.26% IRV.CN 24.62% FFOX.V -50.00% 4.96%
197 @stxmessiah IVN.TO -5.44% ERD.TO -1.16% CN.V 21.43% 4.94%
198 @22882288 GG.V 20.83% GAU.TO -36.56% CIA.TO 30.39% 4.89%
199 @Jukesy NBLC.V -84.42% BRAU.V -7.81% ITE.TO 106.82% 4.86%
200 @Denhenry CYP.V -33.04% CRUZ.CN -17.86% FL.V 65.38% 4.83%
201 @kjm BYN.V 26.76% GXE.TO 72.04% NBLC.V -84.42% 4.80%
202 @tornado69 GOT.V 39.00% LKY.V 0.00% JUGR.V -25.00% 4.67%
203 @thedonald DRDR.TO 1.65% AMK.V -7.89% PEI.V 20.00% 4.59%
204 @jims GOT.V 39.00% ELO.V 4.53% ESK.V -29.79% 4.58%
205 @DuineMatha THX.V 13.04% ITR.V -49.45% SGD.CN 50.00% 4.53%
206 @Oban19 QNC.V 64.71% HEAT.CN -32.43% LFST.V -18.75% 4.51%
207 @Austria_Invest GSVR.V -15.00% SBMI.V 12.50% U-U.TO 15.91% 4.47%
208 @rookie SBB.TO -13.70% THX.V 13.04% TLO.TO 13.56% 4.30%
209 @southwest BRC.V -21.05% URC.V -14.20% DME.V 48.15% 4.30%
210 @MooseT SRI.V 14.29% FAF.TO -41.35% CMB.V 39.29% 4.08%
211 @madstacks REG.V -6.48% ALDE.V -19.75% BRO.V 37.88% 3.88%
212 @nigel89 REG.V -6.48% ALDE.V -19.75% BRO.V 37.88% 3.88%
213 @LifelongLearner AUN.V -55.13% TRG.CN -22.86% TCF.CN 89.47% 3.83%
214 @longputt PTU.V -15.00% CUR.V -33.56% AAZ.V 60.00% 3.81%
215 @Kokan GG.V 20.83% MWX.V -11.11% STU.V 1.56% 3.76%
216 @designer GIS.V 30.00% HMLO.V 12.50% DMR.V -31.25% 3.75%
217 @bornita BIG.V 33.33% WRY.V 15.38% USCU.V -37.50% 3.74%
218 @Yahoo.com HELI.V 111.32% ATHR.CN -42.86% EPY.CN -57.89% 3.52%
219 @HodlBitcoin SMN.V -52.34% SIC.V -11.11% GTWO.V 73.81% 3.45%
220 @expedite ILI.V -35.71% CCW.V 11.76% AGN.CN 34.15% 3.40%
221 @elodin DMR.V -31.25% GMX.TO 14.66% BYN.V 26.76% 3.39%
222 @goodX4money OSK.TO 4.79% SX.CN -43.62% KRR.TO 48.83% 3.33%
223 @energystar KRR.TO 48.83% IHC.V -2.56% VUI.V -37.35% 2.97%
224 @captainfeathersword SCAN.V 6.25% VPT.V -12.86% ARCH.V 15.50% 2.96%
225 @Murra MEK.V -44.74% TIG.V -27.27% GGI.V 80.77% 2.92%
226 @FBI-Cologne BHT.V 0.00% CMB.V 39.29% SAND.CN -31.03% 2.75%
227 @emrs1 COCO.V -26.92% SMP.V 4.35% CCR.CN 30.77% 2.73%
228 @Kingsley ENDR.V 18.18% NEWD.CN -38.03% ALCU.CN 28.00% 2.72%
229 @AUPop MMV.V -18.18% SGD.CN 50.00% GLDC.V -25.00% 2.27%
230 @tin CMB.V 39.29% CPAU.V -17.80% APN.V -15.25% 2.08%
231 @Groot NBVA.V -49.07% CMC.V 2.50% ERTH.CN 52.63% 2.02%
232 @Vanderj0 NAR.V 27.78% BEN-H.V -48.57% FUN-P.V 26.53% 1.91%
233 @CanadianInvestor8 RHT.V -44.44% AZS.V 70.73% LUX.CN -20.83% 1.82%
234 @spelled ARU.V -33.62% GOT.V 39.00% LKY.V 0.00% 1.79%
235 @Petesail PGZ.V -25.97% ORE.TO 21.93% MAI.V 9.09% 1.68%
236 @Iluvblozf GEM.V -3.57% PAT.TO 26.92% MRS.V -18.52% 1.61%
237 @fozzie SGLD.TO -14.29% GQC.V 23.08% TLG.TO -4.00% 1.60%
238 @Thanos KNT.TO 28.97% KRR.TO 48.83% PGM.V -73.19% 1.54%
239 @eddy KRR.TO 48.83% EQX.TO -12.79% WIN.V -31.82% 1.41%
240 @lighterthan ERTH.CN 52.63% LUX.CN -20.83% NUMI.TO -27.59% 1.40%
241 @Dave4x4 EOG.V 70.59% TXP.TO -11.25% AUN.V -55.13% 1.40%
242 @rtlc427480 HPQ.V -7.45% PYR.TO -18.26% WHN.V 29.79% 1.36%
243 @Deadliftz CP.TO 1.61% AC.TO -0.50% SQD.V 2.94% 1.35%
244 @getstocked44 CMB.V 39.29% SRI.V 14.29% VST.CN -50.00% 1.19%
245 @harfang MSCL.V -5.05% QCCU.V -32.86% DAN.V 41.30% 1.13%
246 @GMAN100 TAU.V 1.04% AN.V 1.02% PEX.V 1.25% 1.10%
247 @jbzet NBVA.V -49.07% VPT.V -12.86% QNC.V 64.71% 0.93%
248 @CaseyH1989 ERTH.CN 52.63% API.CN -16.39% VUL.V -33.82% 0.80%
249 @inept GRDM.V 80.95% AUU.V -33.33% ICM.V -45.24% 0.79%
250 @Corsek FANS.CN -45.45% IPO.TO 82.88% NUR.CN -35.17% 0.75%
251 @moonshot5 ME.TO 15.61% SPA.V -11.90% KDK.V -1.49% 0.74%
252 @dabblingamateur LDI.V 45.45% BGS.V -12.50% AU.V -30.77% 0.73%
253 @junction ORM.V -38.24% XPLR.V -6.67% BRW.V 47.06% 0.72%
254 @el REG.V -6.48% SBB.TO -13.70% ORE.TO 21.93% 0.58%
255 @Jon_Benet EMN.V -39.00% MN.V 27.42% EMM.V 13.24% 0.55%
256 @bobm CHAL.CN -37.50% QNC.V 64.71% WM.TO -25.61% 0.53%
257 @stateside TUO.V -12.08% SLVR.V -36.99% SGD.CN 50.00% 0.31%
258 @Chinchilla CGP.V 1.94% SIC.V -11.11% ATC.V 10.00% 0.28%
259 @khan AN.V 1.02% STRR.V 9.68% TNR.V -10.00% 0.23%
260 @jango GSVR.V -15.00% APC.V -19.44% FHYD.V 34.55% 0.03%
261 @Davesab MAI.V 9.09% FWZ.V -9.23% BHT.V 0.00% -0.05%
262 @RocketRed ESNR.CN -51.63% PEX.V 1.25% SGD.CN 50.00% -0.13%
263 @Trilogy GWM.V -24.59% GSHR.V -32.84% SGML.V 56.77% -0.22%
264 @cycleogical MAI.V 9.09% QCCU.V -32.86% GQC.V 23.08% -0.23%
265 @Larph GTWO.V 73.81% CYP.V -33.04% SXL.V -41.67% -0.30%
266 @sheldonreinhart DIAM.TO -1.61% ENDR.V 18.18% SALT.V -17.92% -0.45%
267 @cmort19 AUMN.TO 19.57% FMC.V -5.56% AUMB.V -15.38% -0.46%
268 @Icarus NFG.V -7.45% LIO.V 0.97% ELO.V 4.53% -0.65%
269 @Jjh GPM.V 4.55% RECO.V 5.99% SMD.V -12.50% -0.65%
270 @wvdm LBC.V 12.96% URC.V -14.20% DV.V -1.56% -0.93%
271 @stockcar NUR.CN -35.17% MARV.V 100.00% CBDT.CN -67.65% -0.94%
272 @goldpan BTR.V -11.81% SGLD.TO -14.29% GQC.V 23.08% -1.01%
273 @Cujocat TAU.V 1.04% GBRR.V -13.34% MAI.V 9.09% -1.07%
274 @topdog ASG.V 2.90% IPA.V -4.86% CYM.V -1.47% -1.15%
275 @Bowline NAR.V 27.78% BYN.V 26.76% NRN.V -58.33% -1.26%
276 @KenGPS ESK.V -29.79% ELO.V 4.53% CN.V 21.43% -1.27%
277 @roatan2 MLCL.CN 16.67% HILL.V -50.00% LA.V 29.46% -1.29%
278 @Nickemountainglory PAT.TO 26.92% NERD.CN -12.50% MRS.V -18.52% -1.37%
279 @Nick_C BBB.V -25.00% CVE.TO 64.15% DYA.TO -43.48% -1.44%
280 @papercrafts TNY.CN -44.74% CVE.TO 64.15% OGI.TO -23.79% -1.46%
281 @jimb7770 RECO.V 5.99% NGEN.V -17.95% MINE.V 7.41% -1.52%
282 @Ian____ KUYA.CN -16.48% EMO.V -38.74% SGD.CN 50.00% -1.74%
283 @LG66 MN.V 27.42% NANO.TO -48.40% ME.TO 15.61% -1.79%
284 @Millennial_Miner ERTH.CN 52.63% ACT.CN -24.71% KNR.NE -33.33% -1.80%
285 @itsgotpotential HPQ.V -7.45% PYR.TO -18.26% ISD.V 20.00% -1.90%
286 @Prospector78 KFR.V -45.00% KLD.V -6.17% LDI.V 45.45% -1.91%
287 @markzhang28 PNG.V 5.26% MDP.TO 8.95% WATR.V -20.00% -1.93%
288 @winproglobal PTU.V -15.00% SIG.CN -42.42% NGEX.V 51.38% -2.01%
289 @Simon_Dyakowski GSPR.V -29.41% AZT.V 12.24% AUGC.V 11.11% -2.02%
290 @AccidentalAquarist BEE.CN -26.79% BYN.V 26.76% CGX.TO -6.10% -2.04%
291 @TVC15 TUO.V -12.08% AWX.V 5.88% STA.V 0.00% -2.06%
292 @Pepek AFM.V 36.17% REG.V -6.48% HIGH.V -35.94% -2.08%
293 @Goldy ELO.V 4.53% GOT.V 39.00% FFOX.V -50.00% -2.16%
294 @Hex72 LIO.V 0.97% ELO.V 4.53% NBM.V -12.20% -2.23%
295 @Saintnick CBIT.V -29.41% K.TO -12.57% CPG.TO 34.75% -2.41%
296 @MrH SCOT.V 2.78% CANX.V 34.62% MEK.V -44.74% -2.45%
297 @janne GQC.V 23.08% PRG.V -20.45% UGD.V -10.00% -2.46%
298 @Cross19 GMA.V 1.69% PYR.TO -18.26% MAI.V 9.09% -2.49%
299 @MisterSlate LL.V -16.67% KING.V -20.00% SLZ.CN 29.17% -2.50%
300 @Spessart ELBM.V -11.98% ASM.TO -17.43% ABX.TO 21.86% -2.52%
301 @yqr CMB.V 39.29% OPV.V -1.03% GRIN.CN -45.83% -2.53%
302 @Gasman AUCU.CN 6.67% RFR.CN -37.50% GQC.V 23.08% -2.59%
303 @258Capital SWA.V 27.27% OIII.V -1.91% HSLV.CN -33.33% -2.66%
304 @marklambo AKMY.V -26.15% ERTH.CN 52.63% BES.V -35.00% -2.84%
305 @Bigshoots WIN.V -31.82% FL.V 65.38% SPOT.V -42.39% -2.94%
306 @Aenion BYN.V 26.76% GSVR.V -15.00% GCX.V -20.59% -2.94%
307 @martin AU.V -30.77% LDI.V 45.45% RDU.V -23.53% -2.95%
308 @traderdm DV.V -1.56% PGE.V -22.62% FIND.V 15.29% -2.96%
309 @A-ROD UAV.CN 47.13% TG.V -18.75% SLHG.V -37.36% -2.99%
310 @surfsup FVL.TO -1.19% CLZ.V -18.18% ADZ.V 10.00% -3.12%
311 @Aurichalcum FV-H.V -12.50% HEI.V -25.00% AUAU.V 27.27% -3.41%
312 @Aaron AFM.V 36.17% TLO.TO 13.56% HIH.V -60.00% -3.42%
313 @KewlNewf SAE.V 38.46% TSK.TO -20.97% NHK.TO -27.78% -3.43%
314 @Peppernuts EPY.CN -57.89% FL.V 65.38% SALT.V -17.92% -3.48%
315 @renetrade LITH.V 6.41% BYN.V 26.76% SX.CN -43.62% -3.48%
316 @bullrunn XLY.TO -17.95% WHN.V 29.79% TLT.V -22.37% -3.51%
317 @WisGuy1 IRV.CN 24.62% LIO.V 0.97% NVO.TO -36.55% -3.66%
318 @Vatco GFP.TO 6.49% RUM.V -30.00% GDC.TO 12.50% -3.67%
319 @Jagr PYR.TO -18.26% WHN.V 29.79% FF.TO -22.58% -3.68%
320 @Muley RK.V -10.00% AMY.V 9.09% SNG.V -10.71% -3.87%
321 @nkob1974 CMB.V 39.29% PNTR.V -44.44% SAG.V -6.67% -3.94%
322 @money75 EDG.V 1.52% B.V 4.35% SALT.V -17.92% -4.02%
323 @GDT555 GOG.V 10.87% SPA.V -11.90% SIC.V -11.11% -4.05%
324 @digdog MMS.V 6.25% MRS.V -18.52% NDM.TO 0.00% -4.09%
325 @LKFWD AGX.V -20.00% AUMB.V -15.38% GQC.V 23.08% -4.10%
326 @Fullplate APM.V -21.26% ELO.V 4.53% B.V 4.35% -4.13%
327 @rangerbentman BYN.V 26.76% TG.V -18.75% GCX.V -20.59% -4.19%
328 @laurencelefou AEP.V 3.45% ARD.V -22.73% GEO.TO 6.45% -4.28%
329 @Csbequitydog CBR.V -8.33% DMR.V -31.25% ARIS.TO 26.67% -4.31%
330 @gmann GIS.V 30.00% MGM.V -37.33% NXE.TO -5.60% -4.31%
331 @kab GQC.V 23.08% CAD.V -30.92% AMX.V -5.14% -4.33%
332 @joshmining GSHR.V -32.84% AIR.V -2.22% ORE.TO 21.93% -4.38%
333 @fourbagger XIM.V 2.86% GR.V -28.00% ALM.V 12.00% -4.38%
334 @Fr33 AZM.V -20.61% ECR.V -38.10% LDI.V 45.45% -4.42%
335 @bkreft CHR.TO 8.19% KGC.V 6.25% TPC.V -27.78% -4.45%
336 @jeppelang1 EMO.V -38.74% REG.V -6.48% NAN.V 31.82% -4.47%
337 @Benal SX.CN -43.62% PUMA.V -22.62% ERTH.CN 52.63% -4.53%
338 @Yixter AXE.V -28.00% LBC.V 12.96% PEX.V 1.25% -4.60%
339 @JaysFan IOT.V -7.89% SLZ.CN 29.17% NUR.CN -35.17% -4.63%
340 @Infomania DMR.V -31.25% WKG.V -20.00% QEX.V 37.33% -4.64%
341 @Vaugolor KRR.TO 48.83% GMG.V -30.96% WIN.V -31.82% -4.65%
342 @LawsonBlack GOG.V 10.87% MTS.V -23.73% FVL.TO -1.19% -4.68%
343 @goldrush44 TAU.V 1.04% PYR.TO -18.26% ETMC.V 2.95% -4.76%
344 @Panda GRAT.V -62.41% AAZ.V 60.00% ELBM.V -11.98% -4.80%
345 @Vladislav RECO.V 5.99% ZNG.V 4.55% RDS.V -25.00% -4.82%
346 @GoldenSwede SGZ.V 5.00% DOS.V -21.43% PEX.V 1.25% -5.06%
347 @Rocket67 VPT.V -12.86% MSCL.V -5.05% PWM.V 2.17% -5.24%
348 @Flyer4 ASE.CN 37.90% ROS.V 0.00% TM.V -54.17% -5.42%
349 @Thrive XIM.V 2.86% MMS.V 6.25% WM.TO -25.61% -5.50%
350 @ridgeball QNI.CN -33.33% TBK.V 28.95% NBM.V -12.20% -5.53%
351 @Thew MIS.CN 7.14% MMS.V 6.25% BARU.V -30.00% -5.54%
352 @BT592 AMY.V 9.09% HPQ.V -7.45% PYR.TO -18.26% -5.54%
353 @GoldisGreat PAAS.TO 0.55% MAG.TO -4.05% FR.TO -13.17% -5.56%
354 @StarFire AAU.V -44.12% LDI.V 45.45% CFE.CN -18.18% -5.61%
355 @resourceseeker AVL.TO 37.50% NRN.V -58.33% ETR.CN 3.85% -5.66%
356 @Kneehigh CUSN.V -36.79% SCZ.V 15.00% ELO.V 4.53% -5.75%
357 @JVC LBC.V 12.96% REG.V -6.48% DNT.TO -23.81% -5.78%
358 @Majky666 GTWO.V 73.81% BRG.V -50.00% BIOV.CN -41.46% -5.88%
359 @strange.currencies KNR.NE -33.33% MXG.TO -11.41% CWL.TO 27.00% -5.91%
360 @canmex MAI.V 9.09% MNO.TO -24.37% ISO.V -2.53% -5.93%
361 @MudCreeker MAI.V 9.09% GENM.TO -12.62% BEX.V -14.29% -5.94%
362 @Hussein TO.CN 16.67% GSP.V 3.03% FSY.TO -37.78% -6.03%
363 @jazzbo GENM.TO -12.62% GMIN.V -7.23% VGCX.TO 1.75% -6.03%
364 @WillyMeThis BHT.V 0.00% GMA.V 1.69% GLO.TO -20.28% -6.19%
365 @BearTank OPV.V -1.03% BP.V -10.00% GUG.V -7.69% -6.24%
366 @redEyeGuy DAN.V 41.30% WIN.V -31.82% VPH.TO -28.38% -6.30%
367 @Sebinho PBM.V 33.33% BBB.V -25.00% TPC.V -27.78% -6.48%
368 @fonf4000 SGD.CN 50.00% KFR.V -45.00% RHC.V -24.49% -6.50%
369 @Yakpi_Gold USHA.V -4.76% SGZ.V 5.00% CMIL.V -20.00% -6.59%
370 @Nexum TK.V 0.00% PDM.V 2.78% PUMA.V -22.62% -6.61%
371 @Nate668 PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% PNG.V 5.26% -6.81%
372 @Logistical GRAT.V -62.41% MN.V 27.42% SRI.V 14.29% -6.90%
373 @AA ICM.V -45.24% ILC.V 18.18% MMS.V 6.25% -6.94%
374 @Rosco7 TVE.TO 27.99% XGC.V -25.00% DNT.TO -23.81% -6.94%
375 @Gus_Chiggins ABXX.NE -63.71% HI.V 12.50% CIA.TO 30.39% -6.94%
376 @davel90 KIDZ.V -25.42% IPA.V -4.86% MDP.TO 8.95% -7.11%
377 @Tylermuir IZO.CN -27.96% KNR.NE -33.33% CMB.V 39.29% -7.33%
378 @GoldenBear KUYA.CN -16.48% IRV.CN 24.62% MNTR.V -30.23% -7.37%
379 @2065 GLDC.V -25.00% PEX.V 1.25% EDG.V 1.52% -7.41%
380 @Peterthegreek GOG.V 10.87% KUYA.CN -16.48% RJX-A.V -16.67% -7.43%
381 @staysolvent BRC.V -21.05% WHN.V 29.79% ETHH.TO -31.03% -7.43%
382 @ponder ESK.V -29.79% PPP.V -44.44% WAM.V 51.69% -7.51%
383 @froghell MCUR.CN -61.54% NCU.TO -26.03% QNC.V 64.71% -7.62%
384 @911Bandit FWZ.V -9.23% SBB.TO -13.70% TK.V 0.00% -7.64%
385 @RealMoney NFG.V -7.45% NKG.V 36.11% ESNR.CN -51.63% -7.66%
386 @nofomo GQC.V 23.08% VPT.V -12.86% GGG.V -33.33% -7.70%
387 @Stockingup ATE.TO 5.97% CANN.CN -30.77% DRDR.TO 1.65% -7.72%
388 @Freedom38 PYR.TO -18.26% CMC.V 2.50% HPQ.V -7.45% -7.74%
389 @Eskra AZM.V -20.61% CNR.TO -4.47% CP.TO 1.61% -7.82%
390 @Guennrich LIO.V 0.97% IRV.CN 24.62% TV.TO -49.43% -7.95%
391 @Chem1 ERTH.CN 52.63% LUX.CN -20.83% VSBY.CN -55.65% -7.95%
392 @stratanic MTB.V -14.71% MAU.V 15.62% AGG.V -25.00% -8.03%
393 @Sandblaster1980 AN.V 1.02% WWT.V -12.50% GENM.TO -12.62% -8.03%
394 @SC_TOTHEMOON CYP.V -33.04% ETMC.V 2.95% ATE.TO 5.97% -8.04%
395 @Let_them_eat_silver GENM.TO -12.62% LIO.V 0.97% SMD.V -12.50% -8.05%
396 @Taxslave AMY.V 9.09% BHT.V 0.00% GGG.V -33.33% -8.08%
397 @KCanuck QNC.V 64.71% BAC.CN -33.33% VSBY.CN -55.65% -8.09%
398 @Pdog VG.V -50.93% RDU.V -23.53% SGD.CN 50.00% -8.15%
399 @Diggingnorway AMX.V -5.14% PEX.V 1.25% AZM.V -20.61% -8.16%
400 @Hobart SGU.V -33.33% KRR.TO 48.83% QRO.V -40.00% -8.17%
401 @Doglakeman IPT.V -21.28% GQC.V 23.08% LAB.V -26.37% -8.19%
402 @jmm NWST.V -26.25% GQC.V 23.08% TSD.V -21.54% -8.24%
403 @Bart6 PTU.V -15.00% AEC.V -13.64% MGA.TO 3.70% -8.31%
404 @morecents SPOT.V -42.39% ENW.V -16.67% AUL.V 34.00% -8.35%
405 @nitrodouglas VPT.V -12.86% SBM.V 22.86% NUR.CN -35.17% -8.39%
406 @TheNorth ENDR.V 18.18% LBC.V 12.96% PERU.V -56.45% -8.44%
407 @ram30 ADZ.V 10.00% CMD.V -9.38% NWST.V -26.25% -8.54%
408 @uranium123 MMN.V -50.00% NUG.V 20.00% B.V 4.35% -8.55%
409 @ggallant MAI.V 9.09% PA.V -34.78% RIO.V 0.00% -8.56%
410 @BKuehn AMX.V -5.14% CKG.V 0.33% GXS.V -20.93% -8.58%
411 @tuzo FIND.V 15.29% JDN.V -54.08% LBC.V 12.96% -8.61%
412 @BlackHawk IRV.CN 24.62% GLDC.V -25.00% BNCH.V -25.45% -8.61%
413 @Bob123 APC.V -19.44% VPT.V -12.86% LITH.V 6.41% -8.63%
414 @vikinginvest BNCH.V -25.45% KDK.V -1.49% TAU.V 1.04% -8.64%
415 @NorCalGold ECR.V -38.10% GWA.V 27.27% AR.TO -15.19% -8.67%
416 @lostinvestor PKG.CN -45.45% ERTH.CN 52.63% KNR.NE -33.33% -8.72%
417 @SuckerFish OILS.CN -30.56% IPA.V -4.86% AMY.V 9.09% -8.78%
418 @BigHugs FVL.TO -1.19% SVE.V -8.54% SYH.V -16.98% -8.90%
419 @TheCaterpillar SIC.V -11.11% NHK.TO -27.78% BTO.TO 12.10% -8.93%
420 @MaxLex RVG.V -6.15% SIC.V -11.11% UGD.V -10.00% -9.09%
421 @gorun JQ.CN -5.88% CN.V 21.43% SKP.V -42.86% -9.10%
422 @ashy2classy NFG.V -7.45% SIC.V -11.11% CCM.TO -8.75% -9.10%
423 @golferdave BWCG.V -24.24% LIO.V 0.97% MAG.TO -4.05% -9.11%
424 @allahuakbar GIVX.TO -19.77% AEP.V 3.45% CTZ.V -11.11% -9.14%
425 @resources.investor COIN.NE -75.46% CANS.V -56.14% CAPT.V 104.17% -9.15%
426 @Tywebb SIC.V -11.11% AIR.V -2.22% BEX.V -14.29% -9.21%
427 @ScottS GOCO.CN 29.63% FWM.CN -30.00% KTO.V -27.27% -9.21%
428 @CCS VPT.V -12.86% HPQ.V -7.45% BZ.V -7.35% -9.22%
429 @Knadian SVA.V -24.61% EMM.V 13.24% ATW.V -16.67% -9.35%
430 @BorealFrost ERTH.CN 52.63% CBLU.V -53.85% SOLR.V -26.92% -9.38%
431 @armchair3 LAB.V -26.37% GOT.V 39.00% BTT.V -40.91% -9.43%
432 @klondikekid SRI.V 14.29% ACT.CN -24.71% ALLI.V -18.03% -9.48%
433 @mdcinq PNG.V 5.26% MDX.V -18.75% DBO.TO -15.00% -9.50%
434 @soccerslack BRC.V -21.05% KRR.TO 48.83% HUT.TO -56.30% -9.51%
435 @Makingmyownretirement DAN.V 41.30% HPQ.V -7.45% GRAT.V -62.41% -9.52%
436 @rose7654 GQC.V 23.08% PRG.V -20.45% DMR.V -31.25% -9.54%
437 @Margau90 PHNM.V 2.27% MNO.TO -24.37% XPLR.V -6.67% -9.59%
438 @Gizzy REG.V -6.48% SIC.V -11.11% TXP.TO -11.25% -9.61%
439 @CycleVangelist MAI.V 9.09% RIO.V 0.00% ECR.V -38.10% -9.67%
440 @Moulouk GMA.V 1.69% BAC.CN -33.33% CMC.V 2.50% -9.71%
441 @Goose99 CCW.V 11.76% HODL.CN -43.24% PHNM.V 2.27% -9.74%
442 @Dragon SAE.V 38.46% ADZN.V -35.79% XYZ.V -32.12% -9.82%
443 @hydrogeologist B.V 4.35% WUC.CN -20.21% AEC.V -13.64% -9.83%
444 @Kemano01 FT.TO -21.43% EXRO.TO -49.49% DAN.V 41.30% -9.87%
445 @HMcDuckHughes KL.TO -4.11% MKR.V 0.00% WM.TO -25.61% -9.91%
446 @smalltable BES.V -35.00% MN.V 27.42% BNXA.V -22.19% -9.92%
447 @Dilan72 CMC.V 2.50% HEAT.CN -32.43% MVMD.CN 0.00% -9.98%
448 @KraftDinner PRS.V -15.00% TNR.V -10.00% VBN.CN -5.00% -10.00%
449 @Frostpaw PYR.TO -18.26% SXP.TO 14.86% BEE.CN -26.79% -10.06%
450 @epads SIC.V -11.11% ETU.V -64.86% LDI.V 45.45% -10.17%
451 @greathope FVL.TO -1.19% KDK.V -1.49% AXE.V -28.00% -10.23%
452 @Pooshoes IRV.CN 24.62% KUYA.CN -16.48% MIN.TO -38.82% -10.23%
453 @gonefishin AMX.V -5.14% BYN.V 26.76% SMN.V -52.34% -10.24%
454 @Postingprofits HS.CN -25.68% MSCL.V -5.05% NPTH.V 0.00% -10.24%
455 @Flipke PGX.V -14.06% NAR.V 27.78% PPP.V -44.44% -10.24%
456 @Odrakyr SALT.V -17.92% VPT.V -12.86% AAA-P.V 0.00% -10.26%
457 @batteredstocksyndrome VPH.TO -28.38% CMB.V 39.29% ICAN.CN -41.86% -10.32%
458 @bottlenos BAY.V -33.33% CYM.V -1.47% ETR.CN 3.85% -10.32%
459 @cinqueport MRS.V -18.52% AWE.V -18.75% MMS.V 6.25% -10.34%
460 @pirateinvestor CP.TO 1.61% TTX.CN -35.71% SQD.V 2.94% -10.39%
461 @Diogenes TMC.V -13.33% FVL.TO -1.19% SNOW.CN -16.67% -10.40%
462 @WallyWall WM.TO -25.61% MAI.V 9.09% FVI.TO -14.75% -10.42%
463 @geyer FIND.V 15.29% GIII.V -15.82% CAD.V -30.92% -10.48%
464 @JaJ CMB.V 39.29% SAU.TO -42.86% IZO.CN -27.96% -10.51%
465 @Conglowz ESK.V -29.79% IRV.CN 24.62% LAB.V -26.37% -10.52%
466 @Goldberg NBM.V -12.20% PEX.V 1.25% AZM.V -20.61% -10.52%
467 @JT VZLA.V -28.48% IPT.V -21.28% SGI.V 18.18% -10.52%
468 @Tyken LEXI.V 43.59% SIG.CN -42.42% QCCU.V -32.86% -10.56%
469 @Roy CNC.V -46.09% PHNM.V 2.27% BTO.TO 12.10% -10.57%
470 @Leon BLLG.CN 40.26% MEK.V -44.74% TIG.V -27.27% -10.58%
471 @Lettertfsa FFF.CN -30.00% GXE.TO 72.04% PDFI.CN -73.81% -10.59%
472 @homeboy14 NEWD.CN -38.03% ENDR.V 18.18% NBM.V -12.20% -10.68%
473 @hardhat VZLA.V -28.48% AMX.V -5.14% EDG.V 1.52% -10.70%
474 @backofenvelope GFG.V 17.86% ECR.V -38.10% GOLD.TO -12.00% -10.75%
475 @pickingwinners ZOMD.V 1.96% SPN.V -43.33% MAI.V 9.09% -10.76%
476 @fumble BIOV.CN -41.46% BTT.V -40.91% SGD.CN 50.00% -10.79%
477 @MoreTorque GMG.V -30.96% TLT.V -22.37% GG.V 20.83% -10.83%
478 @Lemmingfinder AMX.V -5.14% RBX.V -2.50% AGG.V -25.00% -10.88%
479 @swedishviking GRAT.V -62.41% NAN.V 31.82% YGT.V -2.08% -10.89%
480 @Hiskingdom SGI.V 18.18% ABI.V -11.11% MGR.V -40.00% -10.98%
481 @Sum124C IVN.TO -5.44% MSCL.V -5.05% PGE.V -22.62% -11.04%
482 @WhyBuy NAR.V 27.78% GNOM.CN -70.00% MAI.V 9.09% -11.04%
483 @ThailandExploration BYN.V 26.76% VSR.V -19.54% BTT.V -40.91% -11.23%
484 @champton4 QCCU.V -32.86% API.CN -16.39% FIND.V 15.29% -11.32%
485 @AldenTyrell GFP.TO 6.49% VZZ.V -9.68% CAD.V -30.92% -11.37%
486 @bilosellhi GRAT.V -62.41% NAN.V 31.82% GEM.V -3.57% -11.39%
487 @mgold AHR.V -13.64% AVL.TO 37.50% NRN.V -58.33% -11.49%
488 @canadiankyle STRR.V 9.68% AGX.V -20.00% MPM.V -24.29% -11.54%
489 @Tiritakid GLDC.V -25.00% ORE.TO 21.93% ROX.V -31.67% -11.58%
490 @SMaple KLM.V -50.00% BLLG.CN 40.26% GRSL.V -25.00% -11.58%
491 @Kivas SALT.V -17.92% VPT.V -12.86% SUU-H.V -4.00% -11.59%
492 @PradaKirk WRN.TO 12.75% SAND.CN -31.03% CLV.V -16.67% -11.65%
493 @AZAH197 YOUR.CN -50.00% NUR.CN -35.17% YFI.V 50.00% -11.72%
494 @Dan66 IPA.V -4.86% ATE.TO 5.97% SEB.V -36.36% -11.75%
495 @wjavo B.V 4.35% NGE.V -40.91% PEX.V 1.25% -11.77%
496 @SotalyTober WCU.V -36.62% WHG.V 12.00% GMR.CN -10.71% -11.78%
497 @metcalfed DMX.V -32.00% MAI.V 9.09% GENM.TO -12.62% -11.84%
498 @moneymaker78 NGE.V -40.91% VGD.V 55.56% GASX.V -50.22% -11.86%
499 @mbartizmo FPX.V 16.00% SBB.TO -13.70% ECR.V -38.10% -11.93%
500 @nicolaosK MSCL.V -5.05% SALT.V -17.92% VPT.V -12.86% -11.94%
501 @Oberhoshi BNCH.V -25.45% GEL.V -37.93% MN.V 27.42% -11.99%
502 @greta REVO.V -5.77% CFE.CN -18.18% NBM.V -12.20% -12.05%
503 @SizzlinSteaks MRS.V -18.52% YFI.V 50.00% CBDT.CN -67.65% -12.06%
504 @SWIS_corporate SKUR.CN -30.00% VXTR.V -6.20% VIK.CN 0.00% -12.07%
505 @wadefr NFG.V -7.45% ELO.V 4.53% DSV.V -33.33% -12.08%
506 @PWB1964 GRAT.V -62.41% REVO.V -5.77% NAN.V 31.82% -12.12%
507 @DiaperMoney HLTH.CN -65.38% ZONE.V 0.00% TBK.V 28.95% -12.15%
508 @fireman221 APP.CN -18.18% WWT.V -12.50% REVO.V -5.77% -12.15%
509 @Dog_dayz FIND.V 15.29% CAKE.CN -43.42% DSM.V -8.33% -12.15%
510 @Legion_of_Doom NCU.TO -26.03% K.TO -12.57% PRB.V 2.00% -12.20%
511 @ludwigjimi MINE.V 7.41% BARU.V -30.00% SGLD.TO -14.29% -12.29%
512 @smitty PEI.V 20.00% CCB.V -25.00% CYL.V -32.61% -12.54%
513 @Carsonagenic PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% ELBM.V -11.98% -12.56%
514 @RuleOne SEB.V -36.36% IPA.V -4.86% AEP.V 3.45% -12.59%
515 @Kryss MEK.V -44.74% SIC.V -11.11% GFG.V 17.86% -12.66%
516 @bindstar IRV.CN 24.62% NUR.CN -35.17% NUMI.TO -27.59% -12.71%
517 @Herrington CMC.V 2.50% BAC.CN -33.33% HPQ.V -7.45% -12.76%
518 @pascal GRAT.V -62.41% GUG.V -7.69% NAN.V 31.82% -12.76%
519 @BCONTVentures PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% GENM.TO -12.62% -12.78%
520 @Foerrisdahl CBR.V -8.33% DNT.TO -23.81% REG.V -6.48% -12.87%
521 @Whaler83 KNR.NE -33.33% QTRH.TO -17.41% BTO.TO 12.10% -12.88%
522 @old_claimstaker FVL.TO -1.19% SURG.V -26.39% SIC.V -11.11% -12.90%
523 @petelazier GENM.TO -12.62% GRA.TO -54.06% NAR.V 27.78% -12.97%
524 @JP9 IRV.CN 24.62% ETU.V -64.86% LIO.V 0.97% -13.09%
525 @rustypants MMS.V 6.25% CRE.V -6.25% NOB.V -39.29% -13.10%
526 @Hiya6964 LITH.V 6.41% SLG.V 5.26% VMC.V -51.01% -13.11%
527 @Jpa IPA.V -4.86% URL.CN 6.25% MBX.TO -41.07% -13.23%
528 @maguado18 CBLU.V -53.85% ATE.TO 5.97% CHR.TO 8.19% -13.23%
529 @Rcash1 TBK.V 28.95% MNTR.V -30.23% VRNO.CN -38.46% -13.25%
530 @Bergo98 VPT.V -12.86% LITH.V 6.41% BAY.V -33.33% -13.26%
531 @massawippi PRG.V -20.45% TAU.V 1.04% AZM.V -20.61% -13.34%
532 @millercpa GMG.V -30.96% ARCH.V 15.50% SVA.V -24.61% -13.36%
533 @LeafsFan ATW.V -16.67% GER.V -18.75% IPA.V -4.86% -13.43%
534 @jahiphop SALT.V -17.92% SUU-H.V -4.00% GER.V -18.75% -13.56%
535 @firemagi PLY.V -5.00% SIC.V -11.11% SVA.V -24.61% -13.57%
536 @Angel334 VPT.V -12.86% SBM.V 22.86% VG.V -50.93% -13.64%
537 @AwesomeMathUse TOI.V -36.18% DME.V 48.15% TAAL.CN -52.92% -13.65%
538 @Cjrubber WM.TO -25.61% AMY.V 9.09% RHC.V -24.49% -13.67%
539 @Fanatic HIGH.V -35.94% AMX.V -5.14% SOP-H.V 0.00% -13.69%
540 @BunkChug TRIP.CN -29.63% OPHR.V -38.46% BYN.V 26.76% -13.78%
541 @Draino BAC.CN -33.33% CMC.V 2.50% NHHH.V -10.53% -13.79%
542 @JPow SALT.V -17.92% WWT.V -12.50% ABI.V -11.11% -13.84%
543 @Kinase DEFI.NE -55.03% SU.TO 46.77% CRVC.CN -33.33% -13.87%
544 @smartmoni EMO.V -38.74% USGD.CN -52.99% SGD.CN 50.00% -13.91%
545 @PloutoGenesis PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% IDK.CN -16.22% -13.97%
546 @Yoshisteadiop VXTR.V -6.20% OCO.V -30.99% IPA.V -4.86% -14.02%
547 @danus CYP.V -33.04% ETMC.V 2.95% ELBM.V -11.98% -14.02%
548 @bdp59 REG.V -6.48% LIO.V 0.97% NVO.TO -36.55% -14.02%
549 @pymander ARU.V -33.62% BHT.V 0.00% SRL.V -8.62% -14.08%
550 @python LUX.CN -20.83% IPG.V -21.43% AMR.V 0.00% -14.09%
551 @AFoldingChair GRAT.V -62.41% BUX.CN -11.76% NAN.V 31.82% -14.12%
552 @cammac SCRN.CN -88.00% MMS.V 6.25% CMB.V 39.29% -14.15%
553 @ThelastSilverR GAL.V 10.00% AUEN.V -37.50% APN.V -15.25% -14.25%
554 @DrillBit CLZ.V -18.18% SVB.TO -30.56% AWX.V 5.88% -14.29%
555 @boltup CMC.V 2.50% GSP.V 3.03% NANO.TO -48.40% -14.29%
556 @jonasemil DNT.TO -23.81% ABRA.V -3.85% APN.V -15.25% -14.30%
557 @dubsdube URC.V -14.20% HPQ.V -7.45% HEO.TO -21.37% -14.34%
558 @PhoenixRichmond LUC.TO 3.33% LR.V -12.79% ARU.V -33.62% -14.36%
559 @KurtsMgurts DM.V 16.67% PSYC.CN -8.00% TAAT.CN -51.94% -14.42%
560 @cameronJames RGG.V -32.26% TORQ.V -12.20% LIO.V 0.97% -14.49%
561 @Ottawa10 GSI.V -26.00% BTE.TO 66.83% NBLC.V -84.42% -14.53%
562 @Brandon LDI.V 45.45% AAU.V -44.12% KFR.V -45.00% -14.55%
563 @tooearly ZEN.V -37.17% VPT.V -12.86% MMS.V 6.25% -14.59%
564 @Goldgeo IZO.CN -27.96% FNI.CN -8.16% UPI.V -7.69% -14.60%
565 @Rookieinv GWM.V -24.59% EDG.V 1.52% LUX.CN -20.83% -14.64%
566 @Hockey AUU.V -33.33% CCW.V 11.76% FF.TO -22.58% -14.72%
567 @minitat AMY.V 9.09% QCCU.V -32.86% PRG.V -20.45% -14.74%
568 @Crusty DIGI.CN -41.18% AMY.V 9.09% NBM.V -12.20% -14.76%
569 @valcovest.com MMS.V 6.25% CBR.V -8.33% SIG.CN -42.42% -14.84%
570 @lonewolf510 MEK.V -44.74% FFOX.V -50.00% SGD.CN 50.00% -14.91%
571 @kritische CYP.V -33.04% EMM.V 13.24% LIS.V -25.00% -14.93%
572 @Deej EMO.V -38.74% UCU.V 6.76% VPT.V -12.86% -14.95%
573 @pirate CKG.V 0.33% DSV.V -33.33% BCM.V -11.90% -14.97%
574 @MassMetals SPA.V -11.90% CBI.V -31.82% FVL.TO -1.19% -14.97%
575 @Sounder31 TWM.TO 0.00% ZAIR.CN -15.09% SAY.V -30.00% -15.03%
576 @deMevesy ALTA.V 6.82% MUR.V -34.48% NCX.V -17.44% -15.04%
577 @radarradar GAL.V 10.00% SIC.V -11.11% RGLD.CN -44.00% -15.04%
578 @doctorchris EDR.TO -13.51% KUYA.CN -16.48% AR.TO -15.19% -15.06%
579 @Nards ALTA.V 6.82% NRN.V -58.33% MMS.V 6.25% -15.09%
580 @ShawnV SENS.CN -80.00% SAY.V -30.00% QNC.V 64.71% -15.10%
581 @CasualT BYN.V 26.76% DMR.V -31.25% BTT.V -40.91% -15.13%
582 @Brecker VPT.V -12.86% CMC.V 2.50% NUR.CN -35.17% -15.18%
583 @DaanTheMan ARU.V -33.62% IRV.CN 24.62% NVO.TO -36.55% -15.19%
584 @Diddy RECO.V 5.99% PYR.TO -18.26% BAC.CN -33.33% -15.20%
585 @LoneMaster PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% XBC.TO -19.92% -15.21%
586 @Ouroboros PUMA.V -22.62% GWM.V -24.59% EDG.V 1.52% -15.23%
587 @Quaid LLG.V -27.54% NEXT.TO -14.59% GEM.V -3.57% -15.23%
588 @MiningRocketship CBR.V -8.33% CAD.V -30.92% REG.V -6.48% -15.24%
589 @Bellringer NERD.CN -12.50% ELD.TO -0.26% CYP.V -33.04% -15.26%
590 @SteadyEddie GXU.V -7.89% GLO.TO -20.28% EFR.TO -17.70% -15.29%
591 @LegitStockTalk KNR.NE -33.33% UPI.V -7.69% IPA.V -4.86% -15.30%
592 @covfefe NBY.V -46.38% LBC.V 12.96% WINS.V -12.50% -15.30%
593 @AgeDoubleU PYR.TO -18.26% PTK.V -9.89% SALT.V -17.92% -15.36%
594 @patmannn DSLV.V -31.58% DLV-H.V -16.67% SHRP.V 2.17% -15.36%
595 @budmancubfan VPT.V -12.86% XMG.CN 0.00% BAY.V -33.33% -15.40%
596 @J_Serendipity SCL.TO 1.40% ARQ.CN -14.29% CRVC.CN -33.33% -15.41%
597 @SquarePeg KNT.TO 28.97% MNO.TO -24.37% VG.V -50.93% -15.44%
598 @Freddybaler001 GSVR.V -15.00% SRI.V 14.29% VLI.V -45.65% -15.46%
599 @piratestreasure PGM.V -73.19% IC.CN -11.11% ASE.CN 37.90% -15.47%
600 @Hermod LDI.V 45.45% SIG.CN -42.42% ITR.V -49.45% -15.47%
601 @Friendofafriend NPR.V -37.88% TBK.V 28.95% QPM.V -37.50% -15.48%
602 @murrpac NCU.TO -26.03% JOR.V -20.00% AC.TO -0.50% -15.51%
603 @honkhonk MUZU.CN -28.12% SX.CN -43.62% APX.V 25.00% -15.58%
604 @Zuul GRAT.V -62.41% CN.V 21.43% REVO.V -5.77% -15.58%
605 @drilltracker REG.V -6.48% IZN.V -14.29% AKMY.V -26.15% -15.64%
606 @cigar1 AXU.TO -41.15% MAG.TO -4.05% SIL.TO -1.72% -15.64%
607 @tiger0122 LITH.V 6.41% CYP.V -33.04% BRZ.V -20.31% -15.65%
608 @JoValor B.V 4.35% NGE.V -40.91% NHHH.V -10.53% -15.70%
609 @Somethingwitty VPT.V -12.86% MLCL.CN 16.67% VMC.V -51.01% -15.73%
610 @Diddlysquatz IPA.V -4.86% AEP.V 3.45% AQS.V -45.83% -15.75%
611 @EliteAssets LBC.V 12.96% EU.V -17.54% SKP.V -42.86% -15.81%
612 @Pavel AMX.V -5.14% SKUR.CN -30.00% WWT.V -12.50% -15.88%
613 @Namazon MGA.TO 3.70% FT.TO -21.43% AZR.V -30.00% -15.91%
614 @Antonello QCCU.V -32.86% GLDC.V -25.00% GAL.V 10.00% -15.95%
615 @LoonTrader BNXA.V -22.19% PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% -15.96%
616 @orotoro STU.V 1.56% CXB.TO -2.24% FSX.V -47.37% -16.01%
617 @Liftoff OPHR.V -38.46% QRC.V -1.28% CBR.V -8.33% -16.03%
618 @ShittyShituation PUL.V 0.00% CXXI.CN -17.19% GMG.V -30.96% -16.05%
619 @BeardOWN CYL.V -32.61% GEM.V -3.57% NBM.V -12.20% -16.13%
620 @Au79enShowers APN.V -15.25% DEF.V -8.14% GRSL.V -25.00% -16.13%
621 @mvintage BCFN.CN -55.56% VPT.V -12.86% PEI.V 20.00% -16.14%
622 @Theswissguy PAU.CN -16.13% ARU.V -33.62% JZR.V 1.32% -16.14%
623 @pipelines PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% MGRO.CN -22.77% -16.16%
624 @Metalsmith66 PYR.TO -18.26% BNXA.V -22.19% CBR.V -8.33% -16.26%
625 @ArubaSunDevil SURG.V -26.39% VO.V -25.45% GSP.V 3.03% -16.27%
626 @LTR TBK.V 28.95% GL.CN -50.00% GR.V -28.00% -16.35%
627 @barrosluco DNT.TO -23.81% BTU.V -26.32% AN.V 1.02% -16.37%
628 @MtlBiz PPP.V -44.44% RGLD.CN -44.00% CMB.V 39.29% -16.39%
629 @hitmaxx WM.TO -25.61% SIC.V -11.11% NEWO.V -12.50% -16.41%
630 @islander CAD.V -30.92% EQX.TO -12.79% NXE.TO -5.60% -16.44%
631 @terra EGT.V -40.20% PYR.TO -18.26% AMY.V 9.09% -16.46%
632 @fordf150 SBM.V 22.86% SPN.V -43.33% BCT.TO -28.93% -16.47%
633 @alover29 PYR.TO -18.26% ATE.TO 5.97% ADK.V -37.14% -16.48%
634 @CarpenterDave KRR.TO 48.83% ACB.TO -50.34% HIVE.V -47.98% -16.50%
635 @T_Manniche GWM.V -24.59% NCAU.V -18.87% RVG.V -6.15% -16.54%
636 @Gold64k NUG.V 20.00% MEK.V -44.74% JUGR.V -25.00% -16.58%
637 @Hakes HEAT.CN -32.43% CMC.V 2.50% XBC.TO -19.92% -16.62%
638 @rikyu BEE.CN -26.79% PNG.V 5.26% VPH.TO -28.38% -16.63%
639 @SuperStickman ELBM.V -11.98% EGT.V -40.20% PWM.V 2.17% -16.67%
640 @theRhino RTI.V -30.00% VPT.V -12.86% BZ.V -7.35% -16.74%
641 @Blairkiel ELO.V 4.53% ESK.V -29.79% JUGR.V -25.00% -16.75%
642 @EbuyGold SAU.TO -42.86% GGAU.V -53.33% OGC.TO 45.62% -16.86%
643 @FarmerT SRI.V 14.29% STH.V -31.03% VUL.V -33.82% -16.86%
644 @malarkey VXL.V -65.00% SRI.V 14.29% NSAV.NE 0.00% -16.90%
645 @TomFord YFI.V 50.00% CRBK.V -60.53% EGT.V -40.20% -16.91%
646 @Pinecone AZM.V -20.61% CMMC.TO -25.22% AMX.V -5.14% -16.99%
647 @Tipavo BNCH.V -25.45% CFE.CN -18.18% NFG.V -7.45% -17.03%
648 @norgo BOL.V 4.55% NHK.TO -27.78% GR.V -28.00% -17.08%
649 @Parhelia DMX.V -32.00% ENDR.V 18.18% MTLO.V -37.50% -17.11%
650 @ump ZAIR.CN -15.09% SCV.CN -38.16% WAGR.V 1.89% -17.12%
651 @Oldiebutgoldie BHT.V 0.00% BHS.V -35.00% API.CN -16.39% -17.13%
652 @maplegold GG.V 20.83% MGM.V -37.33% BHS.V -35.00% -17.17%
653 @Amanita BNCH.V -25.45% QYOU.V -27.08% TAU.V 1.04% -17.17%
654 @jh GQC.V 23.08% GWM.V -24.59% GL.CN -50.00% -17.17%
655 @0525capital MARI.TO -1.86% TMQ.TO -41.04% NOM.CN -8.75% -17.22%
656 @dutch_patience HPQ.V -7.45% PYR.TO -18.26% BGF.V -26.09% -17.26%
657 @Skyrocket PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% BGF.V -26.09% -17.26%
658 @developbc PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% BGF.V -26.09% -17.26%
659 @PenKerGof PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% BGF.V -26.09% -17.26%
660 @sizzlingbeef PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% BGF.V -26.09% -17.26%
661 @Sabbath PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% BGF.V -26.09% -17.26%
662 @Filipino BIOV.CN -41.46% VIV.V -31.25% GG.V 20.83% -17.29%
663 @The_Toob GLO.TO -20.28% VO.V -25.45% VXTR.V -6.20% -17.31%
664 @passiveresearch EMO.V -38.74% BYN.V 26.76% MGR.V -40.00% -17.33%
665 @stockhunter2000 BB.TO -39.26% EMM.V 13.24% NCU.TO -26.03% -17.35%
666 @Jaws DMR.V -31.25% MTH.V -50.00% SLZ.CN 29.17% -17.36%
667 @Postman ILI.V -35.71% API.CN -16.39% RG.V 0.00% -17.37%
668 @wontyabemine TAU.V 1.04% BNCH.V -25.45% FTEL.CN -27.78% -17.40%
669 @Switcher LAM.TO -32.89% SYH.V -16.98% ISO.V -2.53% -17.47%
670 @Kontext FVL.TO -1.19% AGG.V -25.00% SURG.V -26.39% -17.53%
671 @bobbyjames GPG.V -27.27% TAU.V 1.04% LAB.V -26.37% -17.54%
672 @Mawe_91 EMO.V -38.74% REG.V -6.48% BRAU.V -7.81% -17.68%
673 @cvkexplores EGT.V -40.20% HPQ.V -7.45% IVN.TO -5.44% -17.69%
674 @TheBat NUR.CN -35.17% MSCL.V -5.05% VPT.V -12.86% -17.69%
675 @IRBE32 GXU.V -7.89% FSY.TO -37.78% URE.TO -7.43% -17.70%
676 @BrianEarlSpilner EMO.V -38.74% RFR.CN -37.50% GQC.V 23.08% -17.72%
677 @2pac SURG.V -26.39% MUR.V -34.48% RUG.V 7.69% -17.73%
678 @stonks_r_us PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% LLG.V -27.54% -17.75%
679 @RecentlyBroke MOON.V -60.00% EQTY.V -23.08% WHN.V 29.79% -17.76%
680 @43-101 OYL.V -34.62% EMO.V -38.74% NUG.V 20.00% -17.79%
681 @SpaceMining QCCU.V -32.86% EMO.V -38.74% ENDR.V 18.18% -17.81%
682 @Westcoasterwalker SIG.CN -42.42% NGE.V -40.91% WHN.V 29.79% -17.85%
683 @moniology GXU.V -7.89% EU.V -17.54% UEX.TO -28.21% -17.88%
684 @cloud9 CMC.V 2.50% CDX.V -48.72% HPQ.V -7.45% -17.89%
685 @Newfie36 HPQ.V -7.45% SIC.V -11.11% NUR.CN -35.17% -17.91%
686 @Quasar GOG.V 10.87% BETR.CN -40.91% MTS.V -23.73% -17.92%
687 @como1 REVO.V -5.77% VPT.V -12.86% NUR.CN -35.17% -17.93%
688 @CastorOyl AUAG.CN -47.41% PYR.TO -18.26% CCW.V 11.76% -17.97%
689 @llarry SX.CN -43.62% SNOW.CN -16.67% MMS.V 6.25% -18.01%
690 @Huntz BNXA.V -22.19% VRNO.CN -38.46% GFP.TO 6.49% -18.05%
691 @blinds0r STRR.V 9.68% TVC.V -73.53% ITH.TO 9.47% -18.13%
692 @pikehunter ESNR.CN -51.63% OPW.V -1.67% FVL.TO -1.19% -18.16%
693 @olivierC TML.TO -28.00% PTX.CN 10.00% NVO.TO -36.55% -18.18%
694 @Phil38 DMR.V -31.25% CBR.V -8.33% GSVR.V -15.00% -18.19%
695 @Whyyes SOI.V 14.29% CHAL.CN -37.50% ROX.V -31.67% -18.29%
696 @doemi GRAT.V -62.41% REVO.V -5.77% EMM.V 13.24% -18.32%
697 @txtom338lm NBVA.V -49.07% MAI.V 9.09% GSVR.V -15.00% -18.32%
698 @diamond_D CSTR.V -41.67% ILC.V 18.18% GRN.TO -31.50% -18.33%
699 @xxrocket69 NOU.V -20.00% GRAT.V -62.41% MN.V 27.42% -18.33%
700 @samspudz GWA.V 27.27% TEST.V -73.68% SRL.V -8.62% -18.34%
701 @EvilerOdin8778 LQID.CN -57.50% FAT.CN -17.54% PEI.V 20.00% -18.35%
702 @shakeypremis TAL.V 48.84% ATLY.V -34.00% NETZ.NE -69.97% -18.38%
703 @WildeDisciple REVO.V -5.77% DM.V 16.67% SZLS.TO -66.07% -18.39%
704 @fcap27 SVA.V -24.61% GIII.V -15.82% XRTX.V -14.81% -18.41%
705 @Stoktik BLO.CN -5.56% GEM.V -3.57% QTZ.CN -46.15% -18.43%
706 @Maryk DNT.TO -23.81% REG.V -6.48% XGC.V -25.00% -18.43%
707 @FriendlyManitoba FFF.CN -30.00% BWR.V -10.00% AUMB.V -15.38% -18.46%
708 @Mookie MMG.V -12.24% GCX.V -20.59% PGE.V -22.62% -18.48%
709 @Large ALLI.V -18.03% WRN.TO 12.75% GASX.V -50.22% -18.50%
710 @Nino77 WUC.CN -20.21% FCU.TO -2.44% LAM.TO -32.89% -18.52%
711 @Lee AOT.TO -32.52% SMD.V -12.50% SNG.V -10.71% -18.58%
712 @lamplighter VXTR.V -6.20% PPP.V -44.44% AMX.V -5.14% -18.59%
713 @Benitho EVER.V -21.74% VAU.V -13.64% PRG.V -20.45% -18.61%
714 @bipin CAT.CN -50.00% BRAU.V -7.81% CGP.V 1.94% -18.63%
715 @MTWallet AMY.V 9.09% VPT.V -12.86% NXO.V -52.13% -18.63%
716 @ekim GSH.V -40.62% TSD.V -21.54% MMS.V 6.25% -18.64%
717 @Prospectordude CYP.V -33.04% STUD.V -26.58% MGA.TO 3.70% -18.64%
718 @jpc TAJ.V 0.00% TR.V -28.21% FTEL.CN -27.78% -18.66%
719 @stefhelm MTH.V -50.00% SLZ.CN 29.17% NUR.CN -35.17% -18.67%
720 @wimboyen EQX.TO -12.79% YGT.V -2.08% AXU.TO -41.15% -18.67%
721 @KTM530 CYP.V -33.04% SALT.V -17.92% AMX.V -5.14% -18.70%
722 @Rocketsurgeon NXE.TO -5.60% EFR.TO -17.70% LAM.TO -32.89% -18.73%
723 @Fubar LUX.CN -20.83% RECO.V 5.99% BIOV.CN -41.46% -18.77%
724 @Jetty TNR.V -10.00% NSC.V -10.00% UNV.V -36.36% -18.79%
725 @Dave_MacKillroy GMA.V 1.69% CNC.V -46.09% ELBM.V -11.98% -18.79%
726 @onthebay MMS.V 6.25% AT.TO -28.19% OYL.V -34.62% -18.85%
727 @Ukjohn GRAT.V -62.41% MN.V 27.42% LEM.V -21.57% -18.85%
728 @Skindaddy RECO.V 5.99% SKUR.CN -30.00% TOH.V -32.60% -18.87%
729 @moredd SIG.CN -42.42% RLYG.V -32.43% ENDR.V 18.18% -18.89%
730 @Lyra IZN.V -14.29% BRC.V -21.05% IPG.V -21.43% -18.92%
731 @Clark_Kent SVG.V -18.75% GSI.V -26.00% TUO.V -12.08% -18.94%
732 @Mudruck EGT.V -40.20% PEGA.V 8.33% ISGI.V -25.00% -18.95%
733 @sihv AFM.V 36.17% BITF.TO -46.92% DMGI.V -46.34% -19.03%
734 @Ruffus23 SMT.TO -31.14% GMX.TO 14.66% CBG.V -40.74% -19.07%
735 @Lastofthefranks VSBY.CN -55.65% OILS.CN -30.56% PIPE.TO 28.98% -19.08%
736 @10X_bagger OGN.V -8.33% EMPR.V -22.95% NCU.TO -26.03% -19.10%
737 @maaaco CUSN.V -36.79% PTU.V -15.00% NXE.TO -5.60% -19.13%
738 @Triplethreat CJET.NE -20.00% JET.NE -40.56% GSP.V 3.03% -19.18%
739 @trevtrew RIWI.V -15.25% AQS.V -45.83% AEP.V 3.45% -19.21%
740 @Clem BAY.V -33.33% CUSN.V -36.79% FDY.CN 12.33% -19.27%
741 @T5M MMS.V 6.25% WCU.V -36.62% NUMI.TO -27.59% -19.32%
742 @Toasted101 SALT.V -17.92% XND.V -6.25% VUL.V -33.82% -19.33%
743 @DanDan SVA.V -24.61% CAD.V -30.92% ISO.V -2.53% -19.35%
744 @IronMan07 ETR.CN 3.85% NFLD.CN -49.14% VPT.V -12.86% -19.38%
745 @Dusti REVO.V -5.77% GRAT.V -62.41% STMP.V 10.00% -19.39%
746 @Magonista ABRA.V -3.85% CBIT.V -29.41% LIS.V -25.00% -19.42%
747 @CriticalInvestor CBIT.V -29.41% PTX.CN 10.00% AVX.V -38.89% -19.43%
748 @jmthibs MEDV.NE -37.50% NUR.CN -35.17% SRI.V 14.29% -19.46%
749 @Lucky7s PYR.TO -18.26% MSCL.V -5.05% NUR.CN -35.17% -19.49%
750 @CDNResourceInvestor EMO.V -38.74% GQC.V 23.08% SAU.TO -42.86% -19.51%
751 @amateur_ticks EGT.V -40.20% NBM.V -12.20% CRE.V -6.25% -19.55%
752 @reddog AT.TO -28.19% NAN.V 31.82% GRAT.V -62.41% -19.59%
753 @dirkdiggler DMR.V -31.25% RDG.V -12.16% NVX.V -15.38% -19.60%
754 @bigshooter MRS.V -18.52% HEAT.CN -32.43% IOT.V -7.89% -19.62%
755 @BigHossOnly SAM.TO -4.35% IPT.V -21.28% DSV.V -33.33% -19.65%
756 @bullsandbears OSK.TO 4.79% VRR.V -26.83% STND.V -36.96% -19.67%
757 @quokkasoccer API.CN -16.39% IPT.V -21.28% IPG.V -21.43% -19.70%
758 @Heond APP.CN -18.18% REVO.V -5.77% NUR.CN -35.17% -19.71%
759 @seveneyes AIR.V -2.22% EXRO.TO -49.49% HPQ.V -7.45% -19.72%
760 @dcurtis EMO.V -38.74% IVN.TO -5.44% GSVR.V -15.00% -19.73%
761 @abak GLD.V -26.32% ARQ.CN -14.29% AWE.V -18.75% -19.78%
762 @Skyline27 WIN.V -31.82% PHNM.V 2.27% SKUR.CN -30.00% -19.85%
763 @Trizzz GRAT.V -62.41% SVA.V -24.61% MN.V 27.42% -19.87%
764 @SmallCapManiac TFPM.TO 19.63% SPOT.V -42.39% TRU.V -36.84% -19.87%
765 @Bleu MAI.V 9.09% STS.V -56.52% NBM.V -12.20% -19.88%
766 @McNugget REVO.V -5.77% AIML.CN -29.17% ACT.CN -24.71% -19.88%
767 @gustking APC.V -19.44% PWR.CN -20.00% GRB.V -20.28% -19.91%
768 @buffalo65 KNR.NE -33.33% HEAT.CN -32.43% ATE.TO 5.97% -19.93%
769 @SeekingAU ARTG.V 1.92% TML.TO -28.00% KORE.V -33.75% -19.94%
770 @Glen REG.V -6.48% ALDE.V -19.75% ARU.V -33.62% -19.95%
771 @Fedup BLO.CN -5.56% ASM.TO -17.43% SLVR.V -36.99% -19.99%
772 @Snakeshit GRAT.V -62.41% AMY.V 9.09% LION.CN -6.67% -20.00%
773 @magnifik GER.V -18.75% FOR.V -28.21% KEN.V -13.04% -20.00%
774 @bigbadginge GG.V 20.83% PGDC.V -30.00% VG.V -50.93% -20.03%
775 @Bullfull MSCL.V -5.05% HEAT.CN -32.43% PUMA.V -22.62% -20.03%
776 @betweentheblock GENM.TO -12.62% ERD.TO -1.16% NBY.V -46.38% -20.05%
777 @scooptram TAU.V 1.04% OIL.CN -4.76% STS.V -56.52% -20.08%
778 @Rigpig19 GRAT.V -62.41% CPG.TO 34.75% CYL.V -32.61% -20.09%
779 @PatiencePays PLUR.V -42.55% VPT.V -12.86% IPA.V -4.86% -20.09%
780 @Maillman PYR.TO -18.26% BEW.V -20.37% LTE.V -21.74% -20.12%
781 @o3 CS.TO -5.92% CMMC.TO -25.22% SLS.TO -29.38% -20.17%
782 @ramblin_man LAB.V -26.37% BYN.V 26.76% THRM.V -60.92% -20.18%
783 @Hobbes KNR.NE -33.33% HBOR.CN -19.57% UPI.V -7.69% -20.20%
784 @goldironhands ESNR.CN -51.63% TAU.V 1.04% ACP.V -10.00% -20.20%
785 @Miv PGX.V -14.06% NSC.V -10.00% WCU.V -36.62% -20.23%
786 @Complexity DSV.V -33.33% SPOT.V -42.39% SCZ.V 15.00% -20.24%
787 @Snidely SAG.V -6.67% AMX.V -5.14% NFLD.CN -49.14% -20.31%
788 @CWit GXU.V -7.89% LAM.TO -32.89% GLO.TO -20.28% -20.36%
789 @GGekko GRAT.V -62.41% SRI.V 14.29% APLI.TO -13.04% -20.39%
790 @Chiel BAY.V -33.33% BTT.V -40.91% LBC.V 12.96% -20.43%
791 @Drew311 MSP.V -28.57% VXTR.V -6.20% LUCK.V -26.53% -20.43%
792 @jimbowie NVO.TO -36.55% GENM.TO -12.62% NBM.V -12.20% -20.46%
793 @LOLOLO NCU.TO -26.03% SIC.V -11.11% BWCG.V -24.24% -20.46%
794 @Wildcat911 VIO.V -22.73% VG.V -50.93% AZT.V 12.24% -20.47%
795 @Toope HSTR.V -59.87% ALDE.V -19.75% ENDR.V 18.18% -20.48%
796 @NSDUCKTOLLER WM.TO -25.61% GGO.V -23.33% NEWO.V -12.50% -20.48%
797 @ArniBellado WINS.V -12.50% FTEL.CN -27.78% IPT.V -21.28% -20.52%
798 @Highflight65 B.V 4.35% VG.V -50.93% PTU.V -15.00% -20.53%
799 @Cobra98 SEB.V -36.36% IPA.V -4.86% BEW.V -20.37% -20.53%
800 @Mitchell TOC.CN -12.90% NSC.V -10.00% EMO.V -38.74% -20.55%
801 @Vette2021 TUF.V -12.50% DYA.TO -43.48% REVO.V -5.77% -20.58%
802 @Elkohol KNR.NE -33.33% GMG.V -30.96% CMC.V 2.50% -20.60%
803 @LouieDePalma ELO.V 4.53% ESK.V -29.79% NVO.TO -36.55% -20.60%
804 @Retirementiscoming IZO.CN -27.96% MGRO.CN -22.77% SIC.V -11.11% -20.61%
805 @Arne WIN.V -31.82% FVL.TO -1.19% DPRO.CN -28.91% -20.64%
806 @Pete EDGM.CN -72.92% LDI.V 45.45% MUR.V -34.48% -20.65%
807 @NanoTech19 ZEN.V -37.17% VPT.V -12.86% ELBM.V -11.98% -20.67%
808 @Mr13 SKP.V -42.86% MTH.V -50.00% CCR.CN 30.77% -20.70%
809 @interloper RECO.V 5.99% SEI.V -34.62% CUR.V -33.56% -20.73%
810 @gurken CFE.CN -18.18% GLDN.V -31.82% NBM.V -12.20% -20.73%
811 @rollingsnowballs CRE.V -6.25% KNR.NE -33.33% PUMA.V -22.62% -20.73%
812 @trex PYR.TO -18.26% AMX.V -5.14% MIN.TO -38.82% -20.74%
813 @guydel SIC.V -11.11% BEX.V -14.29% TRU.V -36.84% -20.75%
814 @3tlucky NGE.V -40.91% NAR.V 27.78% NFLD.CN -49.14% -20.76%
815 @AlGreene BTCW.V -45.95% MRV.TO -18.75% PHNM.V 2.27% -20.81%
816 @Daddio SXTY.CN -10.00% SIG.CN -42.42% UGD.V -10.00% -20.81%
817 @Letsgetready RKL.CN -41.46% VBN.CN -5.00% PAU.CN -16.13% -20.86%
818 @Atomic PYR.TO -18.26% XBC.TO -19.92% RHC.V -24.49% -20.89%
819 @Brockey APGO.V -32.39% HWX.TO 30.19% CRBK.V -60.53% -20.91%
820 @AuZeppelin RLG.CN -16.67% CNC.V -46.09% PUL.V 0.00% -20.92%
821 @praesens FDM.CN -5.88% NXO.V -52.13% IPA.V -4.86% -20.96%
822 @Mad_Hatter ARG.TO 16.44% AOT.TO -32.52% BITF.TO -46.92% -21.00%
823 @laurentf QCCU.V -32.86% RVG.V -6.15% POND.V -24.07% -21.03%
824 @kabeljau BNXA.V -22.19% BTT.V -40.91% SAO.V 0.00% -21.03%
825 @the-commodities-dude FIND.V 15.29% RECO.V 5.99% NBLC.V -84.42% -21.04%
826 @Instinct68 TSF.CN -60.00% QNC.V 64.71% BLOX.CN -67.86% -21.05%
827 @Pilk111 BHS.V -35.00% MTS.V -23.73% GCM.TO -4.55% -21.09%
828 @jala NDA.V -42.11% VPT.V -12.86% CBR.V -8.33% -21.10%
829 @HOUNDOG NOW.V -52.76% SYH.V -16.98% LITH.V 6.41% -21.11%
830 @devhaque FDM.CN -5.88% CTS.TO -26.07% GRN.TO -31.50% -21.15%
831 @Danielh NVO.TO -36.55% CDPR.CN -8.16% GER.V -18.75% -21.15%
832 @inkognito007 GXU.V -7.89% AGX.V -20.00% TTX.CN -35.71% -21.20%
833 @kgr13088 SKUR.CN -30.00% MSP.V -28.57% MSCL.V -5.05% -21.21%
834 @Ethan99 NUR.CN -35.17% CODE.CN -28.57% PUL.V 0.00% -21.25%
835 @RocksOn1111 AIS.V -40.00% PEX.V 1.25% XGC.V -25.00% -21.25%
836 @TallerCraig ZOMD.V 1.96% ROI.V -40.32% KIDZ.V -25.42% -21.26%
837 @modabo ATHR.CN -42.86% KDK.V -1.49% APC.V -19.44% -21.26%
838 @Justinpaul IZO.CN -27.96% KNR.NE -33.33% IHC.V -2.56% -21.28%
839 @settogo ZEN.V -37.17% VRR.V -26.83% TK.V 0.00% -21.33%
840 @Longci54 NVO.TO -36.55% NFG.V -7.45% GNG.V -20.00% -21.33%
841 @Platinum NUR.CN -35.17% NRG.V -25.00% ABRA.V -3.85% -21.34%
842 @djr SALT.V -17.92% VPT.V -12.86% BAY.V -33.33% -21.37%
843 @Karen NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% SIC.V -11.11% -21.40%
844 @Rootbound MSCL.V -5.05% KNE.V -40.62% WAVE.V -18.75% -21.48%
845 @drone HPQ.V -7.45% EMO.V -38.74% PYR.TO -18.26% -21.48%
846 @Ringhejm REVO.V -5.77% SMRT.NE -53.19% INX.V -5.63% -21.53%
847 @catchthet-waver SALT.V -17.92% VUL.V -33.82% VPT.V -12.86% -21.53%
848 @Wonton54321 GER.V -18.75% AN.V 1.02% BITF.TO -46.92% -21.55%
849 @Mcawesome WIN.V -31.82% DIGI.CN -41.18% PEGA.V 8.33% -21.55%
850 @Tobias323 SCRN.CN -88.00% BIOV.CN -41.46% QNC.V 64.71% -21.59%
851 @Ropen PYR.TO -18.26% GSVR.V -15.00% DSLV.V -31.58% -21.61%
852 @d_kar_35 HLTH.CN -65.38% DMGI.V -46.34% SU.TO 46.77% -21.65%
853 @begast TRIP.CN -29.63% NUMI.TO -27.59% PSYC.CN -8.00% -21.74%
854 @miningminerals PGZ.V -25.97% MNO.TO -24.37% PRS.V -15.00% -21.78%
855 @FireballTycoon CFE.CN -18.18% NUR.CN -35.17% NBM.V -12.20% -21.85%
856 @Zhagaz HEAT.CN -32.43% KNR.NE -33.33% SAO.V 0.00% -21.92%
857 @wow1234 APP.CN -18.18% AMZN.NE -33.22% AAPL.NE -14.42% -21.94%
858 @Terrafirma555 NUR.CN -35.17% GMA.V 1.69% HEAT.CN -32.43% -21.97%
859 @Ernicommonsense VG.V -50.93% GAL.V 10.00% GLDC.V -25.00% -21.98%
860 @Shaker NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% VPT.V -12.86% -21.98%
861 @JonnyARUBA SALT.V -17.92% VPT.V -12.86% NUR.CN -35.17% -21.98%
862 @Zr1dreaming NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% VPT.V -12.86% -21.98%
863 @CHSTNT NVO.TO -36.55% SUP.V -11.25% CFE.CN -18.18% -21.99%
864 @Ekdubzz HEAT.CN -32.43% ART.V -13.64% XBC.TO -19.92% -22.00%
865 @Stretch ABXX.NE -63.71% FOBI.V -54.93% ERTH.CN 52.63% -22.00%
866 @mrpec VXTR.V -6.20% AT.TO -28.19% OAM.V -31.65% -22.01%
867 @drAG EMO.V -38.74% BAC.CN -33.33% RECO.V 5.99% -22.03%
868 @MiracleMax KNR.NE -33.33% IPA.V -4.86% IZO.CN -27.96% -22.05%
869 @rockfish UPCO.CN 0.00% STEM.CN -36.67% TRIP.CN -29.63% -22.10%
870 @Countrychic INEO.V -28.81% MRBL.CN -19.23% PYR.TO -18.26% -22.10%
871 @Tminus1blkSwan NCU.TO -26.03% MAI.V 9.09% ITR.V -49.45% -22.13%
872 @Krisbycream VXTR.V -6.20% ORTH.CN -31.82% VPH.TO -28.38% -22.13%
873 @shakygrifter BAY.V -33.33% MUR.V -34.48% PEX.V 1.25% -22.19%
874 @cal OCO.V -30.99% RECO.V 5.99% OPTI.CN -41.67% -22.22%
875 @BoKchoY EGT.V -40.20% SEV.V -53.50% PAT.TO 26.92% -22.26%
876 @kilimandjaro SPC.V -43.33% MUR.V -34.48% GOG.V 10.87% -22.32%
877 @Bulldog42 DNT.TO -23.81% XGC.V -25.00% CVX.V -18.18% -22.33%
878 @Greendream BIGG.CN -50.93% NGEN.V -17.95% JG.V 1.82% -22.35%
879 @Oakaboo NANO.TO -48.40% CNC.V -46.09% MN.V 27.42% -22.36%
880 @CANplant CNC.V -46.09% NANO.TO -48.40% MN.V 27.42% -22.36%
881 @BassPilot XBC.TO -19.92% BEE.CN -26.79% BEW.V -20.37% -22.36%
882 @Mathematics FWZ.V -9.23% MTH.V -50.00% IOT.V -7.89% -22.38%
883 @ryguyfry TSF.CN -60.00% SRI.V 14.29% AAT.V -21.43% -22.38%
884 @olimagne PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% BIOV.CN -41.46% -22.39%
885 @Lukeb VXTR.V -6.20% OCO.V -30.99% SKUR.CN -30.00% -22.39%
886 @Asheville GUG.V -7.69% SKP.V -42.86% RJX-A.V -16.67% -22.41%
887 @Makemerich IZN.V -14.29% SCY.TO -32.14% LUX.CN -20.83% -22.42%
888 @Argentum MTH.V -50.00% LMG.V -46.43% SLZ.CN 29.17% -22.42%
889 @Basil.44 ESK.V -29.79% LAB.V -26.37% SIC.V -11.11% -22.42%
890 @Swisher27 GRAT.V -62.41% NPTH.V 0.00% MSCL.V -5.05% -22.49%
891 @Munnny WM.TO -25.61% NSG.CN -8.57% DSV.V -33.33% -22.50%
892 @facerip FANS.CN -45.45% GRN.TO -31.50% AMY.V 9.09% -22.62%
893 @rockgolem B.V 4.35% AVX.V -38.89% BAY.V -33.33% -22.62%
894 @Futureisbright NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% XRTX.V -14.81% -22.64%
895 @scogar PAID.CN -36.99% MSCL.V -5.05% NCU.TO -26.03% -22.69%
896 @basiceconomics SRI.V 14.29% HEAT.CN -32.43% VALU.CN -50.00% -22.72%
897 @Stukonarock CYP.V -33.04% NUR.CN -35.17% MVMD.CN 0.00% -22.74%
898 @gepal BRC.V -21.05% FFOX.V -50.00% PDM.V 2.78% -22.76%
899 @Stocksluice RECO.V 5.99% CAT.CN -50.00% CD.V -24.29% -22.77%
900 @DrunkenSpeculator DMX.V -32.00% MPM.V -24.29% RDG.V -12.16% -22.82%
901 @smilley69 GLDN.V -31.82% SIC.V -11.11% WM.TO -25.61% -22.85%
902 @hwy111 MMG.V -12.24% VUL.V -33.82% PUMA.V -22.62% -22.90%
903 @Nemesis VPT.V -12.86% PUMA.V -22.62% BAC.CN -33.33% -22.94%
904 @Maxhuntly IPT.V -21.28% FR.TO -13.17% ETI.CN -34.48% -22.98%
905 @Joobus WELL.TO -15.71% FANS.CN -45.45% GXU.V -7.89% -23.02%
906 @jon2k XRTX.V -14.81% NUR.CN -35.17% HBOR.CN -19.57% -23.18%
907 @pdrill BAY.V -33.33% PEX.V 1.25% HVG.V -37.50% -23.19%
908 @Bclaeys GWM.V -24.59% GSVR.V -15.00% BARU.V -30.00% -23.20%
909 @JSSR AXE.V -28.00% AALI.V -58.33% MLCL.CN 16.67% -23.22%
910 @buck85 MNO.TO -24.37% DMR.V -31.25% PGX.V -14.06% -23.23%
911 @Downtown KNR.NE -33.33% IZO.CN -27.96% NSG.CN -8.57% -23.29%
912 @M16 ESK.V -29.79% MEK.V -44.74% B.V 4.35% -23.39%
913 @rysvel HPQ.V -7.45% NOW.V -52.76% PHRX.CN -10.00% -23.40%
914 @Wira SAO.V 0.00% QCCU.V -32.86% QPM.V -37.50% -23.45%
915 @ced3096 TAAT.CN -51.94% AMX.V -5.14% GBRR.V -13.34% -23.47%
916 @ThisIsTheWay GG.V 20.83% SASY.CN -40.35% BIGG.CN -50.93% -23.48%
917 @10baggers KNR.NE -33.33% ACT.CN -24.71% NERD.CN -12.50% -23.51%
918 @stellarock VSBY.CN -55.65% AMY.V 9.09% LXG.V -24.14% -23.57%
919 @sunra SALT.V -17.92% SAU.TO -42.86% TNR.V -10.00% -23.59%
920 @Ghostmann EMO.V -38.74% MPM.V -24.29% BRAU.V -7.81% -23.61%
921 @Disco_Deetz EMO.V -38.74% MPM.V -24.29% BRAU.V -7.81% -23.61%
922 @Fiskstim NFG.V -7.45% ESK.V -29.79% ARU.V -33.62% -23.62%
923 @Ruthven DMR.V -31.25% BTT.V -40.91% PEX.V 1.25% -23.64%
924 @jacko CHR.TO 8.19% ABXX.NE -63.71% NVX.V -15.38% -23.64%
925 @Generalist API.CN -16.39% SKRR.V -26.32% UEX.TO -28.21% -23.64%
926 @Niljames ALTA.V 6.82% CBG.V -40.74% QPM.V -37.50% -23.81%
927 @tribble CTS.TO -26.07% STC.TO -36.86% RAY-A.TO -8.55% -23.83%
928 @MP ORM.V -38.24% CRVC.CN -33.33% EFF.V 0.00% -23.86%
929 @peleewhynot6 AU.V -30.77% FFOX.V -50.00% ITKO.CN 9.09% -23.89%
930 @Cenaxx AN.V 1.02% ELBM.V -11.98% THRM.V -60.92% -23.96%
931 @NWGold PGM.V -73.19% WM.TO -25.61% BYN.V 26.76% -24.01%
932 @SoundMoney PYR.TO -18.26% DMGI.V -46.34% HPQ.V -7.45% -24.02%
933 @snootchiebootchies ZOMD.V 1.96% GRB.V -20.28% UI.V -53.85% -24.06%
934 @FINDemKEEPem REVO.V -5.77% POND.V -24.07% GPV.V -42.42% -24.09%
935 @factcheck SIG.CN -42.42% TR.V -28.21% OPW.V -1.67% -24.10%
936 @Geriously MSCL.V -5.05% RHT.V -44.44% KLS.TO -22.88% -24.13%
937 @Watchful EMO.V -38.74% OYL.V -34.62% LIO.V 0.97% -24.13%
938 @Booth NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% HBOR.CN -19.57% -24.22%
939 @Inrvscont VPT.V -12.86% ELBM.V -11.98% FUU.V -47.83% -24.22%
940 @DrWealth CYP.V -33.04% ECR.V -38.10% DV.V -1.56% -24.23%
941 @meatcleaver DYA.TO -43.48% PHRX.CN -10.00% MRBL.CN -19.23% -24.24%
942 @SLRCawaja ABXX.NE -63.71% HI.V 12.50% QST.V -21.56% -24.26%
943 @VinnyG ATW.V -16.67% SPN.V -43.33% VPT.V -12.86% -24.29%
944 @helloworld HPQ.V -7.45% GDNP.V -47.26% PYR.TO -18.26% -24.32%
945 @vetinvest ENDR.V 18.18% ESK.V -29.79% MCUR.CN -61.54% -24.38%
946 @Yams18 DNT.TO -23.81% REG.V -6.48% SAU.TO -42.86% -24.38%
947 @Jhound WM.TO -25.61% FF.TO -22.58% GRSL.V -25.00% -24.40%
948 @I_M_Volatile BAC.CN -33.33% HEAT.CN -32.43% HPQ.V -7.45% -24.40%
949 @Public_heel QCCU.V -32.86% CBR.V -8.33% XYZ.V -32.12% -24.44%
950 @sacul MEDV.NE -37.50% KNR.NE -33.33% ISO.V -2.53% -24.45%
951 @Solo HPQ.V -7.45% KES.V -38.46% LLG.V -27.54% -24.48%
952 @Mrrbc WM.TO -25.61% PRB.V 2.00% MMN.V -50.00% -24.54%
953 @Remington DPRO.CN -28.91% CCW.V 11.76% CYBN.NE -56.49% -24.55%
954 @Stevest SALT.V -17.92% STH.V -31.03% ACT.CN -24.71% -24.55%
955 @LMHradecki DMX.V -32.00% NRN.V -58.33% MLCL.CN 16.67% -24.56%
956 @Django_the_cat IPA.V -4.86% SLHG.V -37.36% GRN.TO -31.50% -24.57%
957 @exegete PEX.V 1.25% RYO.V -25.00% FFOX.V -50.00% -24.58%
958 @HeavyMetal123 HEAT.CN -32.43% EDG.V 1.52% SAU.TO -42.86% -24.59%
959 @BlAst PYR.TO -18.26% BNXA.V -22.19% BAC.CN -33.33% -24.59%
960 @CanadianFancyPants KNR.NE -33.33% IZO.CN -27.96% WWT.V -12.50% -24.60%
961 @Stockmeat SIC.V -11.11% NHK.TO -27.78% HITI.V -34.92% -24.60%
962 @jjoyce14 GRAT.V -62.41% ME.TO 15.61% FUZN.CN -27.27% -24.69%
963 @Cdawgrob SNOW.CN -16.67% CMC.V 2.50% BLR.CN -60.00% -24.72%
964 @JIM99 NRN.V -58.33% ADZ.V 10.00% PGZ.V -25.97% -24.77%
965 @Cacalou KTR.V -55.26% LUX.CN -20.83% GMA.V 1.69% -24.80%
966 @100BaggerHunter ZOMD.V 1.96% VIBE.CN -40.00% SEB.V -36.36% -24.80%
967 @MntGoatMatt NXLV.V -18.18% LTE.V -21.74% FRSH.CN -34.55% -24.82%
968 @Rednez WELL.TO -15.71% TLG.TO -4.00% SONA.CN -54.76% -24.82%
969 @ssv ARU.V -33.62% LKY.V 0.00% NGE.V -40.91% -24.84%
970 @Bluezone IZO.CN -27.96% LP.CN -24.00% PGE.V -22.62% -24.86%
971 @Barbacoa MNO.TO -24.37% FWZ.V -9.23% TMQ.TO -41.04% -24.88%
972 @Chopper BETR.CN -40.91% MWX.V -11.11% MGRO.CN -22.77% -24.93%
973 @eoline TLG.TO -4.00% QCCU.V -32.86% ORM.V -38.24% -25.03%
974 @Stevil SIC.V -11.11% RLV.V -60.00% KL.TO -4.11% -25.07%
975 @Wolclaim LIO.V 0.97% LAB.V -26.37% FFOX.V -50.00% -25.13%
976 @pizdets17 GMG.V -30.96% ACT.CN -24.71% GIVX.TO -19.77% -25.14%
977 @negsuni LXG.V -24.14% NTAR.CN -45.45% FDM.CN -5.88% -25.16%
978 @Blackpine LGD.TO -32.29% PGE.V -22.62% AZM.V -20.61% -25.17%
979 @Arbitrary_duck KNR.NE -33.33% IPA.V -4.86% MEDV.NE -37.50% -25.23%
980 @Illusive YOUR.CN -50.00% PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% -25.24%
981 @TSR007 SSL.TO 11.47% MGM.V -37.33% MOS.V -50.00% -25.29%
982 @ShadyTree SALT.V -17.92% SURG.V -26.39% DSLV.V -31.58% -25.30%
983 @Palmettominer IPG.V -21.43% NOCR.V -42.31% RDG.V -12.16% -25.30%
984 @gexe PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% GASX.V -50.22% -25.31%
985 @d4 DBG.V 16.67% PNTR.V -44.44% SEK.CN -48.15% -25.31%
986 @JayTree BETR.CN -40.91% CHR.TO 8.19% TRUL.CN -43.29% -25.34%
987 @skd MRS.V -18.52% NUR.CN -35.17% TLT.V -22.37% -25.35%
988 @INXS PER.V -52.50% VVC.V 0.00% IGO.V -23.81% -25.44%
989 @Mole101 THRM.V -60.92% ATE.TO 5.97% PMN.TO -21.43% -25.46%
990 @blawww XRTX.V -14.81% BCFN.CN -55.56% VXTR.V -6.20% -25.52%
991 @Shoggy VSBY.CN -55.65% SYH.V -16.98% TLG.TO -4.00% -25.54%
992 @Twoforpriceof1 DCM.TO 0.00% EGLX.TO -37.77% GMNG.CN -38.89% -25.55%
993 @chatyak CYP.V -33.04% CAD.V -30.92% VPT.V -12.86% -25.60%
994 @Saints1976 AUN.V -55.13% GIII.V -15.82% FDM.CN -5.88% -25.61%
995 @Salamania CPL.V -40.74% VXTR.V -6.20% SKUR.CN -30.00% -25.65%
996 @Josephnr HITI.V -34.92% SIC.V -11.11% GMG.V -30.96% -25.66%
997 @Sprinklers WATR.V -20.00% NCI.V -30.00% QYOU.V -27.08% -25.69%
998 @lambretta NANO.TO -48.40% GEL.V -37.93% AMY.V 9.09% -25.75%
999 @tinybullstocks KING.V -20.00% NCI.V -30.00% ROVR.V -27.27% -25.76%
1000 @flashbang45 AIS.V -40.00% DMR.V -31.25% XND.V -6.25% -25.83%
1001 @grayoldtree FVL.TO -1.19% ESX.V -50.00% GLD.V -26.32% -25.84%
1002 @flyer22 SALT.V -17.92% IZ.V -28.57% STH.V -31.03% -25.84%
1003 @CirQitRnr PIPE.TO 28.98% DOC.V -62.08% RHT.V -44.44% -25.85%
1004 @Jonathanm91 MUR.V -34.48% PGLD.V -18.57% GWM.V -24.59% -25.88%
1005 @MBR2018 RSLV.V -43.33% FF.TO -22.58% SPA.V -11.90% -25.94%
1006 @Dexteritas AMK.V -7.89% JAX.V -50.00% ORGN.CN -20.00% -25.96%
1007 @cfish LBC.V 12.96% BTT.V -40.91% GL.CN -50.00% -25.98%
1008 @burnslab KNR.NE -33.33% HPQ.V -7.45% ZEN.V -37.17% -25.98%
1009 @svans STRR.V 9.68% PKK.CN -61.24% SURG.V -26.39% -25.98%
1010 @Madsper79 CBR.V -8.33% EMO.V -38.74% CAD.V -30.92% -26.00%
1011 @Musgrove OPHR.V -38.46% CBR.V -8.33% DMR.V -31.25% -26.01%
1012 @ticotime2020 XRTX.V -14.81% GUG.V -7.69% BCFN.CN -55.56% -26.02%
1013 @Investmydream SIC.V -11.11% BTR.V -11.81% GBRC.V -55.17% -26.03%
1014 @StevenV GMTN.TO -23.97% GMG.V -30.96% CUB.TO -23.33% -26.09%
1015 @Lineman87 ACU.V -46.67% VPT.V -12.86% GER.V -18.75% -26.09%
1016 @PZ MIN.TO -38.82% DSM.V -8.33% DMR.V -31.25% -26.14%
1017 @bangotom ACOG.V -24.11% ADCO.TO -49.30% AMX.V -5.14% -26.18%
1018 @AP PAID.CN -36.99% CBIT.V -29.41% POW.TO -12.26% -26.22%
1019 @GoodKarma RFR.CN -37.50% IPT.V -21.28% XBC.TO -19.92% -26.23%
1020 @Sicario OPV.V -1.03% XYZ.V -32.12% GRIN.CN -45.83% -26.33%
1021 @Deadbeat BYN.V 26.76% EDGM.CN -72.92% GSHR.V -32.84% -26.33%
1022 @seekitstakeit RVR.CN -37.50% VCT.V -31.25% NHHH.V -10.53% -26.43%
1023 @Marcus ETU.V -64.86% SKE.TO -17.22% PDM.V 2.78% -26.44%
1024 @premiervanagt SAO.V 0.00% BTT.V -40.91% OPHR.V -38.46% -26.46%
1025 @yoqui MIN.TO -38.82% GRC.TO -14.58% NCU.TO -26.03% -26.48%
1026 @dwyvern FT.TO -21.43% ELBM.V -11.98% CNC.V -46.09% -26.50%
1027 @audiopile TCA.V -7.59% ACT.CN -24.71% GDNP.V -47.26% -26.52%
1028 @Trader99999 SIC.V -11.11% TRU.V -36.84% ROX.V -31.67% -26.54%
1029 @Bigpair EMO.V -38.74% BIGG.CN -50.93% GAL.V 10.00% -26.56%
1030 @Longasihaveto CBIT.V -29.41% LUXX.CN -56.25% RECO.V 5.99% -26.56%
1031 @b.o.o.m MAPS.V -52.04% XRTX.V -14.81% VPT.V -12.86% -26.57%
1032 @Saskatchewanov PKK.CN -61.24% RECO.V 5.99% ACT.CN -24.71% -26.65%
1033 @shebacill HEAT.CN -32.43% DSV.V -33.33% URC.V -14.20% -26.66%
1034 @purpleturtle PYR.TO -18.26% LLG.V -27.54% CMI.V -34.26% -26.69%
1035 @WalterWhite B.V 4.35% EPY.CN -57.89% LUCK.V -26.53% -26.69%
1036 @rwinger CBIT.V -29.41% SLHG.V -37.36% VIVO.TO -13.33% -26.70%
1037 @Main_Street WAR.V -15.38% GSI.V -26.00% EMO.V -38.74% -26.71%
1038 @wolfster BWCG.V -24.24% OYL.V -34.62% IPT.V -21.28% -26.71%
1039 @bullionaire AMM.TO -1.25% GPO.CN -28.00% VG.V -50.93% -26.73%
1040 @Truthserum ORGN.CN -20.00% OPW.V -1.67% PLLR.CN -58.62% -26.76%
1041 @db_2067 GRAT.V -62.41% MSCL.V -5.05% VPT.V -12.86% -26.77%
1042 @sebidre GRAT.V -62.41% VPT.V -12.86% MSCL.V -5.05% -26.77%
1043 @ChamBid AZM.V -20.61% DMR.V -31.25% VZLA.V -28.48% -26.78%
1044 @Goldbum XRTX.V -14.81% BCFN.CN -55.56% BP.V -10.00% -26.79%
1045 @seattletechie40 FWM.CN -30.00% GOCO.CN 29.63% NLR.CN -80.00% -26.79%
1046 @itsjoylynn HEAT.CN -32.43% VPT.V -12.86% NUR.CN -35.17% -26.82%
1047 @Banderas1976 VPT.V -12.86% NUR.CN -35.17% HEAT.CN -32.43% -26.82%
1048 @Ovayuk WCU.V -36.62% PYR.TO -18.26% WML.V -25.68% -26.85%
1049 @NolanPeterson WCU.V -36.62% WML.V -25.68% PYR.TO -18.26% -26.85%
1050 @ndaloisi SJR-B.TO -2.24% CDX.V -48.72% TRIP.CN -29.63% -26.86%
1051 @tschupr123 GR.V -28.00% NBY.V -46.38% XND.V -6.25% -26.88%
1052 @Gignova FOBI.V -54.93% PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% -26.88%
1053 @pierce NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% NUMI.TO -27.59% -26.89%
1054 @smackdaddy PHRX.CN -10.00% TRIP.CN -29.63% DIGI.CN -41.18% -26.94%
1055 @DJSN REVO.V -5.77% DGHI.V -52.92% BNXA.V -22.19% -26.96%
1056 @Rivers IPA.V -4.86% TVC.V -73.53% IHC.V -2.56% -26.99%
1057 @Atachetatuque LLG.V -27.54% NUR.CN -35.17% PYR.TO -18.26% -26.99%
1058 @smabelanger BLR.CN -60.00% TTD.V -20.00% PSLV.TO -0.99% -27.00%
1059 @retireasy CBIT.V -29.41% EMO.V -38.74% VPT.V -12.86% -27.00%
1060 @Nictorious FMS.V -25.00% SOLR.V -26.92% CBIT.V -29.41% -27.11%
1061 @cool VPT.V -12.86% NUR.CN -35.17% BAC.CN -33.33% -27.12%
1062 @mil-ton NANO.TO -48.40% PBX.V -70.88% ASE.CN 37.90% -27.12%
1063 @Leona DNT.TO -23.81% XGC.V -25.00% TOH.V -32.60% -27.14%
1064 @PurpleKush EGT.V -40.20% MSP.V -28.57% EQX.TO -12.79% -27.19%
1065 @Gnome SIG.CN -42.42% HVG.V -37.50% OPW.V -1.67% -27.20%
1066 @arne_b MLCL.CN 16.67% GDNP.V -47.26% VMC.V -51.01% -27.20%
1067 @Evo5 SALT.V -17.92% NUR.CN -35.17% MSP.V -28.57% -27.22%
1068 @Breccia STH.V -31.03% IGO.V -23.81% COCO.V -26.92% -27.26%
1069 @Slmjr GLO.TO -20.28% BAY.V -33.33% UEX.TO -28.21% -27.27%
1070 @Scott321 AIS.V -40.00% AEC.V -13.64% UEX.TO -28.21% -27.28%
1071 @pianoman WM.TO -25.61% SPMT.CN -28.57% NHK.TO -27.78% -27.32%
1072 @aYoz SKUR.CN -30.00% TBP.TO -52.00% BHT.V 0.00% -27.33%
1073 @Firebiz RECO.V 5.99% GRAT.V -62.41% WM.TO -25.61% -27.34%
1074 @canada KNR.NE -33.33% NLH.V -17.46% GRN.TO -31.50% -27.43%
1075 @aircam PTK.V -9.89% CBDT.CN -67.65% IPA.V -4.86% -27.47%
1076 @P1800E HPQ.V -7.45% RRS.V -25.00% CQR.V -50.00% -27.48%
1077 @TradingDay EMM.V 13.24% SIE.V -33.33% GRAT.V -62.41% -27.50%
1078 @kooteh19 FOBI.V -54.93% ALTA.V 6.82% WEED.TO -34.44% -27.52%
1079 @laporte PYR.TO -18.26% BRZ.V -20.31% CLC.CN -44.00% -27.52%
1080 @thewealthylion SVA.V -24.61% YES.V -41.33% FOXG.V -16.67% -27.54%
1081 @Rmedic SAU.TO -42.86% NSG.CN -8.57% DMR.V -31.25% -27.56%
1082 @Kenz GSVR.V -15.00% EQX.TO -12.79% FOBI.V -54.93% -27.57%
1083 @Goodaytoya NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% TRIP.CN -29.63% -27.57%
1084 @Geeman339 NFG.V -7.45% NVO.TO -36.55% EMO.V -38.74% -27.58%
1085 @Hilbertk LLG.V -27.54% PYR.TO -18.26% SLVR.V -36.99% -27.59%
1086 @Adrian_A QCCU.V -32.86% BNCH.V -25.45% RHC.V -24.49% -27.60%
1087 @chergui AAG.V -23.68% FOR.V -28.21% SAND.CN -31.03% -27.64%
1088 @PGM ATHR.CN -42.86% WWT.V -12.50% NUMI.TO -27.59% -27.65%
1089 @lyctr6 EMO.V -38.74% RECO.V 5.99% GASX.V -50.22% -27.66%
1090 @Synergy VPT.V -12.86% TBP.TO -52.00% PYR.TO -18.26% -27.71%
1091 @Clement CMB.V 39.29% GSQ.CN -52.46% TKX.V -70.00% -27.72%
1092 @Itsabouttime20 GBRC.V -55.17% FIND.V 15.29% SPC.V -43.33% -27.74%
1093 @tanneri CMC.V 2.50% ATHR.CN -42.86% SKP.V -42.86% -27.74%
1094 @GoldenSlumbers ESK.V -29.79% PPTA.TO -26.66% VRR.V -26.83% -27.76%
1095 @16-1-19-3-1-12 NTE.V -54.55% LLG.V -27.54% CYM.V -1.47% -27.85%
1096 @MiningCatalyst ALMA.CN 10.00% BURG.V -39.62% DLTA.V -54.00% -27.87%
1097 @rental HEAT.CN -32.43% BLOX.CN -67.86% DM.V 16.67% -27.87%
1098 @Creamo MNO.TO -24.37% PGZ.V -25.97% BAY.V -33.33% -27.89%
1099 @QuestionGuy INEO.V -28.81% SPOT.V -42.39% NERD.CN -12.50% -27.90%
1100 @shun NUR.CN -35.17% ACT.CN -24.71% GMTN.TO -23.97% -27.95%
1101 @Markus OPHR.V -38.46% DMR.V -31.25% EDDY.V -14.29% -28.00%
1102 @Rds444 NRN.V -58.33% HPQ.V -7.45% PYR.TO -18.26% -28.01%
1103 @Platin QYOU.V -27.08% BNCH.V -25.45% CRTS.V -31.58% -28.04%
1104 @REE SMY.V -22.73% IPG.V -21.43% HUD.V -40.00% -28.05%
1105 @JaceStryker ELO.V 4.53% VG.V -50.93% FSY.TO -37.78% -28.06%
1106 @MichaelUK K.TO -12.57% VZLA.V -28.48% RSLV.V -43.33% -28.13%
1107 @Ondabit NBM.V -12.20% REE.V -44.07% FOR.V -28.21% -28.16%
1108 @BaronIntel BCFN.CN -55.56% IPA.V -4.86% PLAN.V -24.05% -28.16%
1109 @Shelby2 PGM.V -73.19% QCCU.V -32.86% CN.V 21.43% -28.21%
1110 @LaBanker ESE.V -36.09% WELL.TO -15.71% LAM.TO -32.89% -28.23%
1111 @zero2million BYL.TO -22.22% WWT.V -12.50% JTR.V -50.00% -28.24%
1112 @Sirvine DGHI.V -52.92% APP.CN -18.18% ART.V -13.64% -28.25%
1113 @chips REG.V -6.48% SMN.V -52.34% PGZ.V -25.97% -28.27%
1114 @Hangten ADCO.TO -49.30% ZOMD.V 1.96% MTLO.V -37.50% -28.28%
1115 @katchum RHT.V -44.44% PKK.CN -61.24% GG.V 20.83% -28.28%
1116 @Jayvest KNR.NE -33.33% BARU.V -30.00% QST.V -21.56% -28.30%
1117 @Stebas11 DIGI.CN -41.18% AAB.TO -23.08% LUX.CN -20.83% -28.36%
1118 @gold_thunder GRAT.V -62.41% CCW.V 11.76% ETI.CN -34.48% -28.38%
1119 @ManageRiskMark ATW.V -16.67% VSBY.CN -55.65% VPT.V -12.86% -28.39%
1120 @Bigbosdog EGT.V -40.20% BES.V -35.00% UGD.V -10.00% -28.40%
1121 @Kwakiutl OYL.V -34.62% EMO.V -38.74% TUO.V -12.08% -28.48%
1122 @brumell PPP.V -44.44% SUP.V -11.25% ESK.V -29.79% -28.49%
1123 @Shake-n-bake GLL.CN -63.83% SUU-H.V -4.00% SALT.V -17.92% -28.58%
1124 @PakG1 HEAT.CN -32.43% NUR.CN -35.17% PYR.TO -18.26% -28.62%
1125 @kolster VPT.V -12.86% HEAT.CN -32.43% AVCR.V -40.62% -28.64%
1126 @Carlisler AVCR.V -40.62% HEAT.CN -32.43% VPT.V -12.86% -28.64%
1127 @Indianaprospector AMX.V -5.14% VZLA.V -28.48% SMN.V -52.34% -28.65%
1128 @Nlanggg IZO.CN -27.96% KNR.NE -33.33% ACT.CN -24.71% -28.67%
1129 @Jo PPP.V -44.44% PAU.CN -16.13% BNCH.V -25.45% -28.68%
1130 @goldtrader0101 PKK.CN -61.24% GMG.V -30.96% RECO.V 5.99% -28.74%
1131 @TrosgrundT SAY.V -30.00% SGQ.TO -23.81% HEAT.CN -32.43% -28.75%
1132 @tobychris SHRC.CN -9.09% SMRT.NE -53.19% GMTN.TO -23.97% -28.75%
1133 @GoldCondor GCM.TO -4.55% GASX.V -50.22% DSLV.V -31.58% -28.78%
1134 @Lordtunderin BAY.V -33.33% NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% -28.81%
1135 @andrewt82 SALT.V -17.92% NUR.CN -35.17% BAC.CN -33.33% -28.81%
1136 @papat12345 NUMI.TO -27.59% VERT.V -58.93% SOP-H.V 0.00% -28.84%
1137 @Ken_ KASH.CN -47.92% BTT.V -40.91% PHNM.V 2.27% -28.85%
1138 @solidhex AMX.V -5.14% ESNR.CN -51.63% ESK.V -29.79% -28.85%
1139 @Onepoint61803 SIC.V -11.11% LAB.V -26.37% NFLD.CN -49.14% -28.87%
1140 @breccias5 DNT.TO -23.81% FUU.V -47.83% PTU.V -15.00% -28.88%
1141 @Oceanview13 NDVA.V -37.50% GIVX.TO -19.77% CBIT.V -29.41% -28.89%
1142 @Opus185 VPH.TO -28.38% VPT.V -12.86% PKG.CN -45.45% -28.90%
1143 @Tenor BCFN.CN -55.56% STMP.V 10.00% DIGI.CN -41.18% -28.91%
1144 @Kema1 PUMA.V -22.62% SX.CN -43.62% AZM.V -20.61% -28.95%
1145 @UpSchittzCreek VMC.V -51.01% IPA.V -4.86% OCO.V -30.99% -28.95%
1146 @Chadwck EGT.V -40.20% GMA.V 1.69% NANO.TO -48.40% -28.97%
1147 @Jayyin PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% PKK.CN -61.24% -28.98%
1148 @beachmaster SX.CN -43.62% NSC.V -10.00% QNI.CN -33.33% -28.98%
1149 @Silvertoes BIOV.CN -41.46% BAY.V -33.33% NBM.V -12.20% -29.00%
1150 @Abradel PYR.TO -18.26% EMO.V -38.74% SAY.V -30.00% -29.00%
1151 @MillionaireMaker TORQ.V -12.20% RGG.V -32.26% PLUR.V -42.55% -29.00%
1152 @cannonball API.CN -16.39% LAM.TO -32.89% FSY.TO -37.78% -29.02%
1153 @Brengunn23 GMG.V -30.96% VST.CN -50.00% CRE.V -6.25% -29.07%
1154 @MAW SIC.V -11.11% ROX.V -31.67% PPP.V -44.44% -29.07%
1155 @hayao_yamaneko ESK.V -29.79% FFOX.V -50.00% NFG.V -7.45% -29.08%
1156 @Richrock GMG.V -30.96% AR.TO -15.19% AXU.TO -41.15% -29.10%
1157 @Northrock NUR.CN -35.17% SLHG.V -37.36% XRTX.V -14.81% -29.11%
1158 @74GREMLIN LUCK.V -26.53% DG.V -45.83% PRS.V -15.00% -29.12%
1159 @Fischlaender HVG.V -37.50% KCC.V -18.18% GLDN.V -31.82% -29.17%
1160 @JT44 VPT.V -12.86% PINK.V -42.07% TOH.V -32.60% -29.17%
1161 @Dfb89 GSVR.V -15.00% OPW.V -1.67% PBX.V -70.88% -29.18%
1162 @Flexall GRAT.V -62.41% SPC.V -43.33% ILC.V 18.18% -29.19%
1163 @Khrysos BITF.TO -46.92% NFG.V -7.45% DSV.V -33.33% -29.24%
1164 @HAPPYAPPIE TLT.V -22.37% EU.V -17.54% FUU.V -47.83% -29.25%
1165 @Loki SALT.V -17.92% NUR.CN -35.17% BHS.V -35.00% -29.36%
1166 @jturner901 GRAT.V -62.41% PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% -29.37%
1167 @MeeshkaCheyHawk PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% GRAT.V -62.41% -29.37%
1168 @investorwannabe TMQ.TO -41.04% CRE.V -6.25% BTT.V -40.91% -29.40%
1169 @stockgains HS.CN -25.68% PODA.CN -57.89% IPA.V -4.86% -29.48%
1170 @bluebelle OPW.V -1.67% PLLR.CN -58.62% TR.V -28.21% -29.50%
1171 @pinkturtle GBC.CN -28.57% ESE.V -36.09% GMTN.TO -23.97% -29.54%
1172 @gmat10 GMA.V 1.69% KASH.CN -47.92% SIG.CN -42.42% -29.55%
1173 @newbie2099 FUU.V -47.83% FMC.V -5.56% UWE-H.V -35.29% -29.56%
1174 @medvic1 LUX.CN -20.83% BHT.V 0.00% BLOX.CN -67.86% -29.56%
1175 @Fiat ISGI.V -25.00% BTU.V -26.32% USCU.V -37.50% -29.61%
1176 @Mesro NVEI.TO -22.92% BRAG.TO 6.47% VOYG.TO -72.39% -29.62%
1177 @avanzalg CYP.V -33.04% CAD.V -30.92% LIS.V -25.00% -29.65%
1178 @spirit67 GRAT.V -62.41% EMM.V 13.24% AIS.V -40.00% -29.73%
1179 @rangleton SALT.V -17.92% MUR.V -34.48% TRU.V -36.84% -29.75%
1180 @Daniel15 GER.V -18.75% GRAT.V -62.41% CDPR.CN -8.16% -29.77%
1181 @sar ARU.V -33.62% TBX.V -24.00% FRI.V -31.82% -29.81%
1182 @YNWA EXN.TO -46.26% PGM.V -73.19% GIS.V 30.00% -29.82%
1183 @UberTrades NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% UNV.V -36.36% -29.82%
1184 @Turnipseed QCCU.V -32.86% PGM.V -73.19% ARG.TO 16.44% -29.87%
1185 @Olympia2 TUO.V -12.08% STS.V -56.52% BRC.V -21.05% -29.88%
1186 @pbb PPP.V -44.44% NFLD.CN -49.14% ETR.CN 3.85% -29.91%
1187 @SingularityCan BAC.CN -33.33% HEAT.CN -32.43% PLAN.V -24.05% -29.94%
1188 @JohnnyBGoode MDL.V -11.54% SMN.V -52.34% PGZ.V -25.97% -29.95%
1189 @FlashGordon SCOT.V 2.78% HAMR.CN -33.56% SGN.V -59.09% -29.96%
1190 @Kopperknob NBVA.V -49.07% IZO.CN -27.96% VPT.V -12.86% -29.96%
1191 @DPA EMPR.V -22.95% CYP.V -33.04% ATLY.V -34.00% -30.00%
1192 @Snoek MPM.V -24.29% AUEN.V -37.50% TR.V -28.21% -30.00%
1193 @FSMfusion APP.CN -18.18% AVCR.V -40.62% BRAX.CN -31.25% -30.02%
1194 @Davis GRAT.V -62.41% WM.TO -25.61% YGT.V -2.08% -30.03%
1195 @Glory EMO.V -38.74% LAB.V -26.37% GLDC.V -25.00% -30.04%
1196 @TallMoose GDNP.V -47.26% PYR.TO -18.26% SVA.V -24.61% -30.04%
1197 @Crewskud10 HSTR.V -59.87% TRG.CN -22.86% NFG.V -7.45% -30.06%
1198 @dryinvestor QYOU.V -27.08% VSBY.CN -55.65% HPQ.V -7.45% -30.06%
1199 @Rdee WM.TO -25.61% DMR.V -31.25% DSV.V -33.33% -30.06%
1200 @Chillyorpheous NB.TO -33.82% VZLA.V -28.48% IZO.CN -27.96% -30.09%
1201 @johnnytickets ZEN.V -37.17% SALT.V -17.92% NUR.CN -35.17% -30.09%
1202 @RD85 NBVA.V -49.07% VPH.TO -28.38% VPT.V -12.86% -30.10%
1203 @Handsomeharry BKI.TO -58.70% ADD.V 0.00% ROX.V -31.67% -30.12%
1204 @edark TVC.V -73.53% EDDY.V -14.29% IHC.V -2.56% -30.13%
1205 @LeafsTime NUR.CN -35.17% PKK.CN -61.24% RECO.V 5.99% -30.14%
1206 @RottenRon SIC.V -11.11% BTT.V -40.91% OPHR.V -38.46% -30.16%
1207 @Sketch NUR.CN -35.17% STMP.V 10.00% HLTH.CN -65.38% -30.19%
1208 @Mattstaff NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% MEDV.NE -37.50% -30.20%
1209 @cashbag2.0 PYR.TO -18.26% IZO.CN -27.96% RHT.V -44.44% -30.22%
1210 @HighTide TGLD.CN -25.00% SIE.V -33.33% HEAT.CN -32.43% -30.26%
1211 @CautiousNow REG.V -6.48% PGZ.V -25.97% NRN.V -58.33% -30.26%
1212 @Nodeals FCU.TO -2.44% VUL.V -33.82% SONA.CN -54.76% -30.34%
1213 @GreenEnergyBull FSY.TO -37.78% STND.V -36.96% API.CN -16.39% -30.38%
1214 @Dantes DSV.V -33.33% RHC.V -24.49% KNR.NE -33.33% -30.39%
1215 @whitesharkg7 PTK.V -9.89% VSBY.CN -55.65% BNKR.CN -25.71% -30.42%
1216 @mcquarrieguy BTT.V -40.91% SIC.V -11.11% NOB.V -39.29% -30.44%
1217 @seagrind VPT.V -12.86% NUR.CN -35.17% TRUL.CN -43.29% -30.44%
1218 @hassy VPT.V -12.86% KWE.V -60.00% BTI.V -18.52% -30.46%
1219 @FetchWally WHY.V -23.13% GLDC.V -25.00% SPN.V -43.33% -30.49%
1220 @geneva GLD.V -26.32% SVA.V -24.61% KNE.V -40.62% -30.52%
1221 @Moola GUG.V -7.69% BCFN.CN -55.56% VPH.TO -28.38% -30.54%
1222 @D8Dozer UGE.V -46.75% LUX.CN -20.83% PLAN.V -24.05% -30.54%
1223 @JonathanGold SCV.CN -38.16% GASX.V -50.22% GEM.V -3.57% -30.65%
1224 @GKDaddy ESK.V -29.79% QYOU.V -27.08% NUR.CN -35.17% -30.68%
1225 @arvanlaar VG.V -50.93% MEK.V -44.74% XOP.CN 3.51% -30.72%
1226 @Tanzkalmar GRN.TO -31.50% VSBY.CN -55.65% MSCL.V -5.05% -30.73%
1227 @Elmo NTAR.CN -45.45% CJET.NE -20.00% BEE.CN -26.79% -30.75%
1228 @R4D4 SVA.V -24.61% SX.CN -43.62% PLAN.V -24.05% -30.76%
1229 @SlyPC GRAT.V -62.41% HEAT.CN -32.43% CMC.V 2.50% -30.78%
1230 @Bottles TG.V -18.75% SIG.CN -42.42% DMR.V -31.25% -30.81%
1231 @muffyman NEXE.V -24.59% DVN.CN -30.56% SLHG.V -37.36% -30.83%
1232 @mavica116 CAD.V -30.92% AMC.V -8.73% USGD.CN -52.99% -30.88%
1233 @kalle040 HS.CN -25.68% NUR.CN -35.17% WIN.V -31.82% -30.89%
1234 @Swngtrdr NBVA.V -49.07% OGO.V -37.50% VXTR.V -6.20% -30.92%
1235 @macallan25 DIGI.CN -41.18% BAC.CN -33.33% PYR.TO -18.26% -30.92%
1236 @LoneStar16 CBIT.V -29.41% DIGI.CN -41.18% BNXA.V -22.19% -30.92%
1237 @Rushclub CYP.V -33.04% NUR.CN -35.17% SVA.V -24.61% -30.94%
1238 @StockGuru NUMI.TO -27.59% CRBK.V -60.53% IPA.V -4.86% -30.99%
1239 @KnyRgrs PTK.V -9.89% FOBI.V -54.93% VPH.TO -28.38% -31.07%
1240 @GreekFreak99 NUR.CN -35.17% ODD.V -44.74% VIVO.TO -13.33% -31.08%
1241 @woodsie1 CMC.V 2.50% GRAT.V -62.41% BAC.CN -33.33% -31.08%
1242 @WHATTHE BHS.V -35.00% RJX-A.V -16.67% TRS.V -41.67% -31.11%
1243 @Coolhandbet SNV.V -60.00% MVMD.CN 0.00% KNR.NE -33.33% -31.11%
1244 @DiamondT950 RLV.V -60.00% PUL.V 0.00% BAC.CN -33.33% -31.11%
1245 @aloss SONA.CN -54.76% BZ.V -7.35% DMR.V -31.25% -31.12%
1246 @mu GHG.CN -60.00% ELBM.V -11.98% FT.TO -21.43% -31.14%
1247 @DoubleDiamond NUR.CN -35.17% ESE.V -36.09% BNXA.V -22.19% -31.15%
1248 @Bomber BBB.V -25.00% NUR.CN -35.17% AUU.V -33.33% -31.17%
1249 @lukejackson MNO.TO -24.37% GBRC.V -55.17% PGX.V -14.06% -31.20%
1250 @electrum999 ARU.V -33.62% FOR.V -28.21% WIN.V -31.82% -31.21%
1251 @jru BLR.CN -60.00% INEO.V -28.81% IPA.V -4.86% -31.23%
1252 @Pantz1874 PYR.TO -18.26% VSBY.CN -55.65% XBC.TO -19.92% -31.28%
1253 @Virlena BAY.V -33.33% CBG.V -40.74% GIVX.TO -19.77% -31.28%
1254 @Germ KNR.NE -33.33% GROW.V -20.00% JET.NE -40.56% -31.30%
1255 @Bumble HSTR.V -59.87% BRAU.V -7.81% GLD.V -26.32% -31.33%
1256 @orfantal OCO.V -30.99% EMO.V -38.74% MNO.TO -24.37% -31.37%
1257 @AuBerg TSF.CN -60.00% FNI.CN -8.16% CTS.TO -26.07% -31.41%
1258 @Mikedenis NFG.V -7.45% AUN.V -55.13% GLDN.V -31.82% -31.47%
1259 @KOstock SKUR.CN -30.00% TAAT.CN -51.94% WWT.V -12.50% -31.48%
1260 @ajyinvestor HPQ.V -7.45% BGF.V -26.09% THRM.V -60.92% -31.48%
1261 @brcl99 IPT.V -21.28% PGM.V -73.19% SGO.V 0.00% -31.49%
1262 @Chibzic MCLD.V -48.22% LLG.V -27.54% LFST.V -18.75% -31.50%
1263 @Jug2mine EMO.V -38.74% REVO.V -5.77% CALM.CN -50.00% -31.50%
1264 @mjkiro BLOX.CN -67.86% PHRX.CN -10.00% SYH.V -16.98% -31.61%
1265 @BigTree CBIT.V -29.41% BITF.TO -46.92% MRS.V -18.52% -31.62%
1266 @makingmoneynow ACT.CN -24.71% AMPD.CN -64.04% VXTR.V -6.20% -31.65%
1267 @BigRig_Trader IPA.V -4.86% NOW.V -52.76% SLHG.V -37.36% -31.66%
1268 @GoldGravy SLVR.V -36.99% ROX.V -31.67% LAB.V -26.37% -31.68%
1269 @Kaname UI.V -53.85% TXP.TO -11.25% SSA.V -30.00% -31.70%
1270 @Homer1972 BAY.V -33.33% WHY.V -23.13% EMO.V -38.74% -31.74%
1271 @MapleMoney ACT.CN -24.71% ZEN.V -37.17% BAC.CN -33.33% -31.74%
1272 @bardown NPR.V -37.88% QPM.V -37.50% INFD.V -20.00% -31.79%
1273 @HuslHrd GMG.V -30.96% LLG.V -27.54% SLVR.V -36.99% -31.83%
1274 @Baba2 OCO.V -30.99% CXB.TO -2.24% GRAT.V -62.41% -31.88%
1275 @Gunner754 OYL.V -34.62% BBM.CN -42.86% CFE.CN -18.18% -31.88%
1276 @Macer TLT.V -22.37% SPN.V -43.33% BARU.V -30.00% -31.90%
1277 @Topseeker KNR.NE -33.33% FOBI.V -54.93% HPQ.V -7.45% -31.90%
1278 @CptMorgan BAC.CN -33.33% HEAT.CN -32.43% SKUR.CN -30.00% -31.92%
1279 @YMCMB CAD.V -30.92% GIII.V -15.82% NBVA.V -49.07% -31.93%
1280 @Kennygetup MSP.V -28.57% GSQ.CN -52.46% XRTX.V -14.81% -31.95%
1281 @Oilberta403 NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% SAU.TO -42.86% -31.98%
1282 @JamesTrust PKG.CN -45.45% FANS.CN -45.45% MSCL.V -5.05% -31.99%
1283 @MedRareBeef GRAT.V -62.41% NAN.V 31.82% HLTH.CN -65.38% -31.99%
1284 @Gorux NANO.TO -48.40% PYR.TO -18.26% GSPR.V -29.41% -32.02%
1285 @LiSTF PYR.TO -18.26% CUI.V -35.71% NDA.V -42.11% -32.03%
1286 @1964TTTAAChangin ZEN.V -37.17% IZO.CN -27.96% GMG.V -30.96% -32.03%
1287 @PennyCash CYM.V -1.47% NXS.V -60.00% SEI.V -34.62% -32.03%
1288 @crypticenigma SKUR.CN -30.00% VST.CN -50.00% IDK.CN -16.22% -32.07%
1289 @mbg CYP.V -33.04% ICM.V -45.24% ALLI.V -18.03% -32.10%
1290 @Hogger REG.V -6.48% HVG.V -37.50% SMN.V -52.34% -32.11%
1291 @jnbarbu EFL.TO -16.30% HUT.TO -56.30% OGI.TO -23.79% -32.13%
1292 @proscht NUMI.TO -27.59% SURG.V -26.39% SIG.CN -42.42% -32.13%
1293 @Jepsen13 EQTY.V -23.08% PTU.V -15.00% AALI.V -58.33% -32.14%
1294 @clayballs NBVA.V -49.07% FOBI.V -54.93% MAXR.TO 7.58% -32.14%
1295 @Breaker MRS.V -18.52% TSF.CN -60.00% SALT.V -17.92% -32.15%
1296 @MACRULZINC KNR.NE -33.33% NUR.CN -35.17% IZO.CN -27.96% -32.15%
1297 @bemo VPT.V -12.86% BNCH.V -25.45% MEND.CN -58.33% -32.22%
1298 @marketmaker GSK.CN -20.83% WM.TO -25.61% GASX.V -50.22% -32.22%
1299 @Ventri YNV.V -17.86% ACU.V -46.67% SVS.V -32.14% -32.22%
1300 @HermB AMX.V -5.14% HSTR.V -59.87% ROX.V -31.67% -32.22%
1301 @DrKeps NUR.CN -35.17% CBLU.V -53.85% GUG.V -7.69% -32.24%
1302 @BigSexy BETR.CN -40.91% NFLD.CN -49.14% SAG.V -6.67% -32.24%
1303 @Baystreethustla ETU.V -64.86% WM.TO -25.61% CRE.V -6.25% -32.24%
1304 @pinhead GLDN.V -31.82% IGO.V -23.81% AXU.TO -41.15% -32.26%
1305 @BayStreetBagger GMG.V -30.96% IBO.V -46.15% GIVX.TO -19.77% -32.29%
1306 @JamesKwantes GRA.TO -54.06% RDG.V -12.16% AU.V -30.77% -32.33%
1307 @DayOfReckoning HODL.CN -43.24% BTCC-B.TO -22.76% ETHH.TO -31.03% -32.34%
1308 @ronnie QCCU.V -32.86% FUU.V -47.83% API.CN -16.39% -32.36%
1309 @calgarylady SOIL.V -22.74% MTH.V -50.00% RHC.V -24.49% -32.41%
1310 @Izzy NBVA.V -49.07% AT.TO -28.19% CKK.V -20.00% -32.42%
1311 @Scuba NUMI.TO -27.59% APGO.V -32.39% SLHG.V -37.36% -32.45%
1312 @BluenoseMiner24 BAC.CN -33.33% SIC.V -11.11% USGD.CN -52.99% -32.48%
1313 @Bigmoneymonstr APP.CN -18.18% TMAS.CN -48.72% CAD.V -30.92% -32.61%
1314 @Fannypack NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% TNY.CN -44.74% -32.61%
1315 @EVIL_SPOCK PYR.TO -18.26% BAY.V -33.33% DMGI.V -46.34% -32.65%
1316 @MMJGAADZILLA LUXX.CN -56.25% EATS.CN -22.22% HBOR.CN -19.57% -32.68%
1317 @GoatMilk WIN.V -31.82% SX.CN -43.62% PUMA.V -22.62% -32.68%
1318 @davidmarinus NVO.TO -36.55% TUO.V -12.08% ITR.V -49.45% -32.69%
1319 @Lukazi NOM.CN -8.75% CGII.CN -24.00% HLTH.CN -65.38% -32.71%
1320 @Toddler2276 IPA.V -4.86% BAC.CN -33.33% ID.V -60.00% -32.73%
1321 @Raiden FMS.V -25.00% LMR.V -30.00% SPC.V -43.33% -32.78%
1322 @saucebauce VPT.V -12.86% LUXX.CN -56.25% CBIT.V -29.41% -32.84%
1323 @Goldenhorseshoe SALT.V -17.92% NUR.CN -35.17% FANS.CN -45.45% -32.85%
1324 @alexMD NEXT.TO -14.59% GRAT.V -62.41% LEM.V -21.57% -32.86%
1325 @electron HUD.V -40.00% IZ.V -28.57% LMR.V -30.00% -32.86%
1326 @Andersdk GRAT.V -62.41% GEM.V -3.57% CYL.V -32.61% -32.86%
1327 @issingletter KASH.CN -47.92% HEAT.CN -32.43% PYR.TO -18.26% -32.87%
1328 @6furlongs MIMI.V -35.56% TTZ.V -23.08% VIBE.CN -40.00% -32.88%
1329 @null NANO.TO -48.40% LAC.TO -19.45% OCO.V -30.99% -32.94%
1330 @dragonkillers SX.CN -43.62% ICM.V -45.24% SXTY.CN -10.00% -32.95%
1331 @BottomLine DYA.TO -43.48% ADK.V -37.14% PYR.TO -18.26% -32.96%
1332 @Jc15 EMO.V -38.74% MPM.V -24.29% TOI.V -36.18% -33.07%
1333 @RMC CBR.V -8.33% REG.V -6.48% NBLC.V -84.42% -33.08%
1334 @dh PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% VERY.V -73.56% -33.09%
1335 @Noone AAU.V -44.12% BTT.V -40.91% IZN.V -14.29% -33.10%
1336 @sattysingh83 DIGI.CN -41.18% PSYB.V -56.10% YGT.V -2.08% -33.12%
1337 @ropetow NEPT.TO -57.69% BBM.CN -42.86% AN.V 1.02% -33.18%
1338 @Jp16 EMO.V -38.74% BRAU.V -7.81% USGD.CN -52.99% -33.18%
1339 @billyboy ESK.V -29.79% SALT.V -17.92% TAAT.CN -51.94% -33.21%
1340 @Wvfc2017 NBVA.V -49.07% EGLX.TO -37.77% VPT.V -12.86% -33.23%
1341 @Johnwashier CTS.TO -26.07% WWT.V -12.50% PKK.CN -61.24% -33.27%
1342 @Upticks ZEN.V -37.17% PMN.TO -21.43% YES.V -41.33% -33.31%
1343 @Droneracer KNR.NE -33.33% XRTX.V -14.81% TAAT.CN -51.94% -33.36%
1344 @AtomicBear HEAT.CN -32.43% EXRO.TO -49.49% PYR.TO -18.26% -33.39%
1345 @coupleofnewbs THRM.V -60.92% EGT.V -40.20% BABY.TO 0.88% -33.41%
1346 @schischi AIS.V -40.00% COCO.V -26.92% DSV.V -33.33% -33.42%
1347 @robby CNC.V -46.09% AGO.V -37.50% SNOW.CN -16.67% -33.42%
1348 @LukeTheTrader SVA.V -24.61% GIII.V -15.82% BLR.CN -60.00% -33.48%
1349 @hngryrat NBM.V -12.20% STS.V -56.52% WIN.V -31.82% -33.51%
1350 @Chedzing VCU.V -48.15% FOR.V -28.21% MNO.TO -24.37% -33.57%
1351 @Rod_382 GRAT.V -62.41% LAB.V -26.37% ELBM.V -11.98% -33.59%
1352 @King754 FOBI.V -54.93% PYR.TO -18.26% NUMI.TO -27.59% -33.59%
1353 @trub88 HEAT.CN -32.43% PBX.V -70.88% CMC.V 2.50% -33.60%
1354 @CEASELESS VPT.V -12.86% BCFN.CN -55.56% HEAT.CN -32.43% -33.62%
1355 @Goldenboy7123 CBD-U.TO -56.25% MANN.CN -44.00% GRAM-U.NE -0.74% -33.66%
1356 @Dodgetown PYR.TO -18.26% VSBY.CN -55.65% QYOU.V -27.08% -33.67%
1357 @joeboo31 CBLU.V -53.85% DPRO.CN -28.91% PYR.TO -18.26% -33.67%
1358 @Exhailander ICM.V -45.24% LIS.V -25.00% CAD.V -30.92% -33.72%
1359 @Garbage SX.CN -43.62% BAY.V -33.33% NEXE.V -24.59% -33.85%
1360 @Paleo PEX.V 1.25% AE.V -61.54% SLMN.V -41.30% -33.86%
1361 @yayaded SALT.V -17.92% PBX.V -70.88% VPT.V -12.86% -33.89%
1362 @TTF CAD.V -30.92% EMO.V -38.74% DMX.V -32.00% -33.89%
1363 @Buckchoo VPT.V -12.86% HLTH.CN -65.38% TBIX.V -23.53% -33.92%
1364 @meatpuppet REVO.V -5.77% THRM.V -60.92% NUR.CN -35.17% -33.95%
1365 @SouvranStar NUR.CN -35.17% CBLU.V -53.85% VPT.V -12.86% -33.96%
1366 @MurkyWaters TLT.V -22.37% NUR.CN -35.17% RHT.V -44.44% -34.00%
1367 @THALL_GOLD GLXY.TO -42.79% ESK.V -29.79% CBIT.V -29.41% -34.00%
1368 @tjonesthj PGE.V -22.62% CNC.V -46.09% DSV.V -33.33% -34.01%
1369 @Kt NUR.CN -35.17% QIPT.V -22.53% MIT.V -44.44% -34.05%
1370 @Croanalyst BRAG.TO 6.47% THRM.V -60.92% HIVE.V -47.98% -34.14%
1371 @TummyRupples CNC.V -46.09% GWM.V -24.59% WIN.V -31.82% -34.17%
1372 @UEFA EXRO.TO -49.49% NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% -34.19%
1373 @Trust-me-2 SHL.V -46.15% OCO.V -30.99% BNCH.V -25.45% -34.20%
1374 @Bc MEDV.NE -37.50% CBDT.CN -67.65% CMC.V 2.50% -34.22%
1375 @Eric_99 NUR.CN -35.17% MTLO.V -37.50% RTI.V -30.00% -34.22%
1376 @killick BAY.V -33.33% NRN.V -58.33% SIC.V -11.11% -34.26%
1377 @achm15 XRTX.V -14.81% HEAT.CN -32.43% BCFN.CN -55.56% -34.27%
1378 @Dennis_Nedry SALT.V -17.92% PDFI.CN -73.81% FKM.V -11.11% -34.28%
1379 @expos2return TKX.V -70.00% VPT.V -12.86% KING.V -20.00% -34.29%
1380 @Lucifer OPTI.CN -41.67% NUR.CN -35.17% NCU.TO -26.03% -34.29%
1381 @vikingstorm PEI.V 20.00% HLTH.CN -65.38% LQID.CN -57.50% -34.29%
1382 @D33W MSP.V -28.57% DIGI.CN -41.18% KNR.NE -33.33% -34.36%
1383 @Tankrebel2012 GSQ.CN -52.46% IMV.TO -11.39% BB.TO -39.26% -34.37%
1384 @googlesvancouver PYR.TO -18.26% SEV.V -53.50% IMP.TO -31.51% -34.42%
1385 @Jefe_de_Oro HEAT.CN -32.43% LUX.CN -20.83% VST.CN -50.00% -34.42%
1386 @Djaenz VSBY.CN -55.65% NUR.CN -35.17% WWT.V -12.50% -34.44%
1387 @zeromargin BIOV.CN -41.46% OPHR.V -38.46% RDU.V -23.53% -34.48%
1388 @wj WTEQ.CN -28.57% MRBL.CN -19.23% VSBY.CN -55.65% -34.48%
1389 @botafogo AVCR.V -40.62% CAT.CN -50.00% VPT.V -12.86% -34.49%
1390 @Emilovich NUMI.TO -27.59% AL.V -44.44% MAW.TO -31.58% -34.54%
1391 @B_Ruff BAY.V -33.33% NRN.V -58.33% ELBM.V -11.98% -34.55%
1392 @Bermudabob SX.CN -43.62% MEDV.NE -37.50% PUMA.V -22.62% -34.58%
1393 @Majic VPT.V -12.86% MTH.V -50.00% BTT.V -40.91% -34.59%
1394 @curtoky FOBI.V -54.93% NBVA.V -49.07% SAO.V 0.00% -34.66%
1395 @templetristan ACT.CN -24.71% CVX.V -18.18% PKK.CN -61.24% -34.71%
1396 @Ronneh WEB.V -25.71% BES.V -35.00% CAKE.CN -43.42% -34.71%
1397 @tothestars GBMC.CN -46.43% CYP.V -33.04% ACT.CN -24.71% -34.72%
1398 @Silver2021 NGE.V -40.91% DEF.V -8.14% AUN.V -55.13% -34.73%
1399 @Gooler NUR.CN -35.17% BAC.CN -33.33% TTX.CN -35.71% -34.74%
1400 @Yanman71 NUR.CN -35.17% CBLU.V -53.85% LIT.V -15.22% -34.75%
1401 @HotCarl PKK.CN -61.24% ARCH.V 15.50% PRR.CN -58.52% -34.76%
1402 @Jam26 TUD.V -17.54% WNDR.NE -58.97% NHK.TO -27.78% -34.76%
1403 @Dawsongold TXP.TO -11.25% XYZ.V -32.12% ELVT.V -60.98% -34.78%
1404 @profitz THRM.V -60.92% FANS.CN -45.45% PRB.V 2.00% -34.79%
1405 @PotatoMan UGE.V -46.75% SLHG.V -37.36% GRB.V -20.28% -34.79%
1406 @buy_high_sell_low PYR.TO -18.26% VSBY.CN -55.65% JEV.V -30.47% -34.79%
1407 @B-D PRSN.V -50.00% GRSL.V -25.00% GSPR.V -29.41% -34.80%
1408 @Beekeeper PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% MYCO.NE -78.71% -34.81%
1409 @alwb00815 ICM.V -45.24% GPO.CN -28.00% DMR.V -31.25% -34.83%
1410 @MarcusLapuce HEO.TO -21.37% MRS.V -18.52% VLNS.TO -64.69% -34.86%
1411 @kmsix DMR.V -31.25% NRN.V -58.33% GSVR.V -15.00% -34.86%
1412 @prudent_investor ADZ.V 10.00% NRN.V -58.33% HUT.TO -56.30% -34.88%
1413 @PMoney88 PHRX.CN -10.00% GHG.CN -60.00% PRT.CN -34.78% -34.93%
1414 @younggun VPT.V -12.86% FSX.V -47.37% TNY.CN -44.74% -34.99%
1415 @Jjwicked SALT.V -17.92% NUR.CN -35.17% TAAT.CN -51.94% -35.01%
1416 @permanentvacation RHT.V -44.44% SIC.V -11.11% EXRO.TO -49.49% -35.02%
1417 @TheProfit TSF.CN -60.00% NUR.CN -35.17% PHRX.CN -10.00% -35.06%
1418 @PecanSandy04 PBX.V -70.88% REVO.V -5.77% MSP.V -28.57% -35.07%
1419 @ForTheWin GRAT.V -62.41% NUR.CN -35.17% GUG.V -7.69% -35.09%
1420 @orageski TSF.CN -60.00% VPT.V -12.86% HEAT.CN -32.43% -35.10%
1421 @pixer CTS.TO -26.07% MRBL.CN -19.23% TSF.CN -60.00% -35.10%
1422 @Rhettf EMO.V -38.74% ATI.V -42.31% MPM.V -24.29% -35.11%
1423 @thatguybuddy TGIF.CN -30.00% TAO.V -25.00% ACB.TO -50.34% -35.11%
1424 @ElDuque PTU.V -15.00% HIVE.V -47.98% SIG.CN -42.42% -35.13%
1425 @vdgruck PKK.CN -61.24% RECO.V 5.99% GASX.V -50.22% -35.16%
1426 @BillionaireBob VPH.TO -28.38% BCFN.CN -55.56% QST.V -21.56% -35.16%
1427 @Savage31 VSBY.CN -55.65% VPT.V -12.86% ADK.V -37.14% -35.22%
1428 @aulion MEK.V -44.74% SKP.V -42.86% CFE.CN -18.18% -35.26%
1429 @AbeFroman MEK.V -44.74% TIG.V -27.27% VUL.V -33.82% -35.28%
1430 @ben1 NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% NOW.V -52.76% -35.28%
1431 @Lawnik NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% NOW.V -52.76% -35.28%
1432 @Dorima GEL.V -37.93% BAC.CN -33.33% POR.V -34.62% -35.29%
1433 @Martha HEAT.CN -32.43% LSPD.TO -51.77% LTE.V -21.74% -35.31%
1434 @RealityCheck FFOX.V -50.00% ESK.V -29.79% SGC.V -26.19% -35.33%
1435 @ltdpilot CYP.V -33.04% SPMT.CN -28.57% RHT.V -44.44% -35.35%
1436 @Born PAID.CN -36.99% RHT.V -44.44% ACT.CN -24.71% -35.38%
1437 @Moose_pasture QCCU.V -32.86% DSV.V -33.33% AIS.V -40.00% -35.40%
1438 @Phildrives GRAT.V -62.41% NBVA.V -49.07% PNG.V 5.26% -35.40%
1439 @Radarone MRS.V -18.52% RHT.V -44.44% DYA.TO -43.48% -35.48%
1440 @anomalloy CBLU.V -53.85% LUX.CN -20.83% WIN.V -31.82% -35.50%
1441 @BassmanBob BTT.V -40.91% BETR.CN -40.91% ACT.CN -24.71% -35.51%
1442 @viperman LAM.TO -32.89% ASM.TO -17.43% HUT.TO -56.30% -35.54%
1443 @Neiler SRI.V 14.29% BLR.CN -60.00% THRM.V -60.92% -35.54%
1444 @Arty5 OYL.V -34.62% EMO.V -38.74% DSV.V -33.33% -35.56%
1445 @Talkingstocks OG.V -44.71% TBP.TO -52.00% PHRX.CN -10.00% -35.57%
1446 @Vinmufc ABXX.NE -63.71% SLHG.V -37.36% REVO.V -5.77% -35.61%
1447 @Akb SX.CN -43.62% PYR.TO -18.26% KFR.V -45.00% -35.63%
1448 @Tradinguru EXRO.TO -49.49% VST.CN -50.00% HPQ.V -7.45% -35.65%
1449 @SASKEXPRESS HVG.V -37.50% DMR.V -31.25% MERG.V -38.24% -35.66%
1450 @TK TNY.CN -44.74% NUR.CN -35.17% QYOU.V -27.08% -35.66%
1451 @Provi IPG.V -21.43% RGG.V -32.26% FOOD.TO -53.37% -35.68%
1452 @Gldbull EMO.V -38.74% SAU.TO -42.86% BNCH.V -25.45% -35.68%
1453 @Goldron DMR.V -31.25% BTT.V -40.91% BHS.V -35.00% -35.72%
1454 @MattaInc VSBY.CN -55.65% IPA.V -4.86% ACU.V -46.67% -35.73%
1455 @JoshCrumb CBIT.V -29.41% XAU.TO -14.22% ABXX.NE -63.71% -35.78%
1456 @AmazingGrace FVL.TO -1.19% LUXX.CN -56.25% MTH.V -50.00% -35.81%
1457 @uciwillwin DIV.TO 0.35% GRAT.V -62.41% FANS.CN -45.45% -35.84%
1458 @YenrevA CYL.V -32.61% CSTR.V -41.67% GGG.V -33.33% -35.87%
1459 @Tedaguma EMO.V -38.74% SAU.TO -42.86% NCU.TO -26.03% -35.88%
1460 @mtmmuc BBM.CN -42.86% KHRN.V -27.27% PCLO.V -37.50% -35.88%
1461 @Kokobware STS.V -56.52% CRUZ.CN -17.86% BAY.V -33.33% -35.90%
1462 @Mazz KNR.NE -33.33% GRAT.V -62.41% ELBM.V -11.98% -35.91%
1463 @Trakleofcheese NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% SONA.CN -54.76% -35.95%
1464 @TheCriticalMind BYN.V 26.76% GASX.V -50.22% NBLC.V -84.42% -35.96%
1465 @Tran NBVA.V -49.07% MPM.V -24.29% OYL.V -34.62% -35.99%
1466 @Paddleswiftly MM.CN -68.75% LL.V -16.67% FF.TO -22.58% -36.00%
1467 @Ilikescotch GRAT.V -62.41% QYOU.V -27.08% MRS.V -18.52% -36.00%
1468 @white_wulff SEV.V -53.50% SEB.V -36.36% VBNK.TO -18.16% -36.01%
1469 @Franke DMR.V -31.25% HVG.V -37.50% NOB.V -39.29% -36.01%
1470 @Swisspie MEK.V -44.74% TECT.V -40.00% GGO.V -23.33% -36.02%
1471 @Zeke FUEL.CN -56.90% REVO.V -5.77% VLI.V -45.65% -36.11%
1472 @eixlberger QCCU.V -32.86% PPP.V -44.44% STH.V -31.03% -36.11%
1473 @WoahNelli NUMI.TO -27.59% HILL.V -50.00% GMG.V -30.96% -36.18%
1474 @BayStreetRising EDDY.V -14.29% BRAS.CN -81.82% WWT.V -12.50% -36.20%
1475 @bbones HODL.CN -43.24% HLTH.CN -65.38% PUL.V 0.00% -36.21%
1476 @AlbertaTrader DMGI.V -46.34% LUXX.CN -56.25% CGX.TO -6.10% -36.23%
1477 @Tbonesteak NUR.CN -35.17% VSBY.CN -55.65% SALT.V -17.92% -36.25%
1478 @threenil03 VG.V -50.93% GLDC.V -25.00% LAM.TO -32.89% -36.27%
1479 @apok VSBY.CN -55.65% QYOU.V -27.08% BGF.V -26.09% -36.27%
1480 @Mr.B TRIP.CN -29.63% ATI.V -42.31% STND.V -36.96% -36.30%
1481 @DMAC VERT.V -58.93% SOP-H.V 0.00% GABY.CN -50.00% -36.31%
1482 @rosebud CYP.V -33.04% GRN.TO -31.50% RHT.V -44.44% -36.33%
1483 @elijah94 HEAT.CN -32.43% TNY.CN -44.74% ORTH.CN -31.82% -36.33%
1484 @Alyoshak IZO.CN -27.96% STS.V -56.52% SVA.V -24.61% -36.36%
1485 @Schreibzey OYL.V -34.62% HLTH.CN -65.38% HMAN.V -9.09% -36.36%
1486 @Diefenbaker IP.CN -47.62% PYR.TO -18.26% HODL.CN -43.24% -36.37%
1487 @Cellblock PAID.CN -36.99% SASY.CN -40.35% WIN.V -31.82% -36.39%
1488 @bernddo BTT.V -40.91% BHS.V -35.00% AUU.V -33.33% -36.41%
1489 @KostolanysErbe GPO.CN -28.00% DMR.V -31.25% BRG.V -50.00% -36.42%
1490 @AFChief GGG.V -33.33% BRZ.V -20.31% VSBY.CN -55.65% -36.43%
1491 @snow_ball BIOV.CN -41.46% NEXE.V -24.59% TRUL.CN -43.29% -36.45%
1492 @r6 GMG.V -30.96% VSBY.CN -55.65% MGRO.CN -22.77% -36.46%
1493 @sonofabach NUR.CN -35.17% BEW.V -20.37% CBLU.V -53.85% -36.46%
1494 @99fxd IZO.CN -27.96% NBVA.V -49.07% HEAT.CN -32.43% -36.48%
1495 @ScroogeMcduck ERD.TO -1.16% PGM.V -73.19% NUR.CN -35.17% -36.51%
1496 @Kelly16 ZEN.V -37.17% SIG.CN -42.42% BARU.V -30.00% -36.53%
1497 @longzzzzz PTK.V -9.89% NCU.TO -26.03% TEST.V -73.68% -36.53%
1498 @PapaSauce BITF.TO -46.92% DSV.V -33.33% CBIT.V -29.41% -36.56%
1499 @botscotian OSU.V -46.15% PRMW.TO -18.90% TNY.CN -44.74% -36.60%
1500 @Pavo CWRK.CN -55.07% FARM.V -46.79% PSYC.CN -8.00% -36.62%
1501 @SINATH MEDV.NE -37.50% GRAT.V -62.41% PHRX.CN -10.00% -36.64%
1502 @klaus296 LUXX.CN -56.25% NERD.CN -12.50% DIGI.CN -41.18% -36.64%
1503 @Findingmoney MGRO.CN -22.77% SONA.CN -54.76% HEAT.CN -32.43% -36.66%
1504 @Grzybek VPT.V -12.86% HLTH.CN -65.38% WIN.V -31.82% -36.69%
1505 @NasiLemak ELBM.V -11.98% DML.TO -18.09% GAIA.CN -80.00% -36.69%
1506 @AuM2019 AU.V -30.77% MSET.CN -52.94% LAB.V -26.37% -36.69%
1507 @colt13 NANO.TO -48.40% NSCI.V -15.97% AQS.V -45.83% -36.73%
1508 @Hcsl DMR.V -31.25% RFR.CN -37.50% BIOV.CN -41.46% -36.74%
1509 @janturco BRC.V -21.05% FOR.V -28.21% ELVT.V -60.98% -36.74%
1510 @TickersandDice IZO.CN -27.96% CMC.V 2.50% MEAL.CN -84.78% -36.75%
1511 @efm9 EDM.V -16.92% VG.V -50.93% SPOT.V -42.39% -36.75%
1512 @flapdoodl GWM.V -24.59% SGU.V -33.33% SMN.V -52.34% -36.76%
1513 @42n8Xs HLTH.CN -65.38% EMO.V -38.74% KLD.V -6.17% -36.77%
1514 @Shewy NUR.CN -35.17% GRAT.V -62.41% VPT.V -12.86% -36.81%
1515 @TBagTheBear WWT.V -12.50% FANS.CN -45.45% MIR.V -52.50% -36.82%
1516 @Number1Lithium CYP.V -33.04% HM.CN -43.75% VUL.V -33.82% -36.87%
1517 @yseclov GR.V -28.00% NFLD.CN -49.14% HAMR.CN -33.56% -36.90%
1518 @Jth77 AIS.V -40.00% PPP.V -44.44% LAB.V -26.37% -36.94%
1519 @colop MAE.V -38.46% BNKR.CN -25.71% VIZ.V -46.67% -36.95%
1520 @homelesstrader HEAT.CN -32.43% FRE.V -50.00% VZLA.V -28.48% -36.97%
1521 @Piperpirate ACU.V -46.67% EGT.V -40.20% PLAN.V -24.05% -36.97%
1522 @Wilcolator SX.CN -43.62% EMO.V -38.74% MSP.V -28.57% -36.98%
1523 @volcano NUR.CN -35.17% CBLU.V -53.85% AVNT.TO -22.22% -37.08%
1524 @GrkMaga VSBY.CN -55.65% SLHG.V -37.36% PYR.TO -18.26% -37.09%
1525 @Haskaps BKM.V -76.37% DIAM.TO -1.61% DSV.V -33.33% -37.10%
1526 @TDGAFAU VPT.V -12.86% HEAT.CN -32.43% SZLS.TO -66.07% -37.12%
1527 @professor ITR.V -49.45% WM.TO -25.61% NVO.TO -36.55% -37.20%
1528 @TonyTwoShoes THRM.V -60.92% VPH.TO -28.38% TLT.V -22.37% -37.22%
1529 @copi FVI.TO -14.75% ILI.V -35.71% PKK.CN -61.24% -37.23%
1530 @zebshleb NZRE-H.V -82.05% TLT.V -22.37% HPQ.V -7.45% -37.29%
1531 @mistertea DEFN.V -12.50% SKP.V -42.86% STS.V -56.52% -37.29%
1532 @pickinwinrs FAT.CN -17.54% PHRX.CN -10.00% NBLC.V -84.42% -37.32%
1533 @jackhandy EGLX.TO -37.77% GMG.V -30.96% TRUL.CN -43.29% -37.34%
1534 @bigbrownsugar GRAT.V -62.41% SVA.V -24.61% LIS.V -25.00% -37.34%
1535 @MtnGoat HPQ.V -7.45% SPN.V -43.33% PKK.CN -61.24% -37.34%
1536 @Buyingmachine REVO.V -5.77% MYCO.NE -78.71% NUMI.TO -27.59% -37.36%
1537 @Smyrk NTE.V -54.55% UNO-H.V -50.00% GUG.V -7.69% -37.41%
1538 @Gameone777 PGZ.V -25.97% ATLY.V -34.00% SMN.V -52.34% -37.44%
1539 @Mikeymike426 SX.CN -43.62% PUMA.V -22.62% CNC.V -46.09% -37.44%
1540 @JayBallz GRAT.V -62.41% PYR.TO -18.26% WIN.V -31.82% -37.50%
1541 @Candlestixgalore IPA.V -4.86% VSBY.CN -55.65% TBP.TO -52.00% -37.51%
1542 @Chipshot CNC.V -46.09% MNO.TO -24.37% CNTR.CN -42.11% -37.52%
1543 @Corb GMG.V -30.96% MTH.V -50.00% WIN.V -31.82% -37.59%
1544 @WyldGoat GMG.V -30.96% BITF.TO -46.92% HITI.V -34.92% -37.60%
1545 @XPOY_Y AMX.V -5.14% NZRE-H.V -82.05% WM.TO -25.61% -37.60%
1546 @OrganicWealthCreations DIGI.CN -41.18% BNXA.V -22.19% EXRO.TO -49.49% -37.62%
1547 @putzmcgee TMG.V -46.88% ECU.V -24.58% BU.TO -41.45% -37.63%
1548 @yvngbvll NUR.CN -35.17% BCFN.CN -55.56% BNXA.V -22.19% -37.64%
1549 @Goldhunter14v2.0 WIN.V -31.82% AGO.V -37.50% SX.CN -43.62% -37.65%
1550 @toddb15 MSCL.V -5.05% KASH.CN -47.92% GHG.CN -60.00% -37.66%
1551 @Justie BAY.V -33.33% EMO.V -38.74% BTT.V -40.91% -37.66%
1552 @burlap VMC.V -51.01% GDNP.V -47.26% XRTX.V -14.81% -37.70%
1553 @yepbuddy8 GRAT.V -62.41% HEAT.CN -32.43% PYR.TO -18.26% -37.70%
1554 @aimlong KNR.NE -33.33% GROW.V -20.00% TSF.CN -60.00% -37.78%
1555 @Goooo PKK.CN -61.24% GIVX.TO -19.77% HEAT.CN -32.43% -37.81%
1556 @AliNoir LOTA.V -29.63% AVCR.V -40.62% SPC.V -43.33% -37.86%
1557 @Datawork GRAT.V -62.41% BAC.CN -33.33% SALT.V -17.92% -37.89%
1558 @Lucw309 PYR.TO -18.26% HPQ.V -7.45% SCRN.CN -88.00% -37.90%
1559 @Brandonrr86 GRAT.V -62.41% FANS.CN -45.45% CGX.TO -6.10% -37.99%
1560 @ogopogo ATOM.V -64.00% CAT.CN -50.00% SCLT.V 0.00% -38.00%
1561 @GigaChadingtonTheIV CLI.V -70.00% WM.TO -25.61% MRS.V -18.52% -38.04%
1562 @Mini SALT.V -17.92% GMG.V -30.96% HLTH.CN -65.38% -38.09%
1563 @Rocktopus SOLR.V -26.92% HBOR.CN -19.57% BLOX.CN -67.86% -38.12%
1564 @robZombie NANO.TO -48.40% MNOW.V -36.54% GSPR.V -29.41% -38.12%
1565 @jakedelorey THRM.V -60.92% AQUA.CN -46.00% HPQ.V -7.45% -38.12%
1566 @doob2002 NBVA.V -49.07% PLUR.V -42.55% MGRO.CN -22.77% -38.13%
1567 @SlackView HEAT.CN -32.43% PBX.V -70.88% NEW.V -11.11% -38.14%
1568 @Metalmonkey ATI.V -42.31% QEC.TO -43.55% PCQ.V -28.57% -38.14%
1569 @AKguy BWCG.V -24.24% CEM.V -54.29% HIGH.V -35.94% -38.16%
1570 @Danny19 NUR.CN -35.17% VPH.TO -28.38% BIGG.CN -50.93% -38.16%
1571 @StefFest KNR.NE -33.33% GRAT.V -62.41% GER.V -18.75% -38.16%
1572 @2stone1bird CYP.V -33.04% THRM.V -60.92% GCX.V -20.59% -38.18%
1573 @rabache AQS.V -45.83% GER.V -18.75% RTM.V -50.00% -38.19%
1574 @missygille OYL.V -34.62% CAD.V -30.92% NBVA.V -49.07% -38.20%
1575 @Boots888 BLOX.CN -67.86% APP.CN -18.18% SPMT.CN -28.57% -38.20%
1576 @Laver PRSN.V -50.00% SAY.V -30.00% POR.V -34.62% -38.21%
1577 @wanton89 GLDC.V -25.00% EMO.V -38.74% VG.V -50.93% -38.22%
1578 @mysterio ZEN.V -37.17% PTK.V -9.89% CBDT.CN -67.65% -38.24%
1579 @bcpl ALY.V -56.88% IOT.V -7.89% OTC.V -50.00% -38.26%
1580 @WeekendChef CYP.V -33.04% TOH.V -32.60% EWG.CN -49.15% -38.26%
1581 @Loman BIGG.CN -50.93% VMC.V -51.01% VPT.V -12.86% -38.26%
1582 @SStew KASH.CN -47.92% HEAT.CN -32.43% OYL.V -34.62% -38.32%
1583 @Covie1646 BRC.V -21.05% STS.V -56.52% RFR.CN -37.50% -38.36%
1584 @Bmac HEAT.CN -32.43% GSI.V -26.00% GBLT.V -56.67% -38.37%
1585 @TommyV APP.CN -18.18% LLP.CN -50.00% BITF.TO -46.92% -38.37%
1586 @Suede29 EMO.V -38.74% SB.V -36.36% MGR.V -40.00% -38.37%
1587 @Jmoney914 AIS.V -40.00% MRS.V -18.52% PHRM.CN -56.76% -38.43%
1588 @westcoasbestcoast HEAT.CN -32.43% TKX.V -70.00% VPT.V -12.86% -38.43%
1589 @Kiki CGN.CN -40.00% SAU.TO -42.86% HEAT.CN -32.43% -38.43%
1590 @Jasperoid NGE.V -40.91% TSLV.V -24.39% VDKA.V -50.00% -38.43%
1591 @Dirtfarmer2 VCU.V -48.15% GSVR.V -15.00% HEXO.TO -52.17% -38.44%
1592 @Woodbutcher SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% GENM.TO -12.62% -38.44%
1593 @nuff EMO.V -38.74% SX.CN -43.62% CYP.V -33.04% -38.46%
1594 @Bathirl GRAT.V -62.41% SALT.V -17.92% NUR.CN -35.17% -38.50%
1595 @Tryingtoretire NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% GRAT.V -62.41% -38.50%
1596 @viddy DIGI.CN -41.18% QYOU.V -27.08% GDNP.V -47.26% -38.51%
1597 @CCash86 AVCR.V -40.62% EGLX.TO -37.77% ZEN.V -37.17% -38.52%
1598 @Goldfinger BTT.V -40.91% EDG.V 1.52% TRYP.CN -76.36% -38.59%
1599 @DOcean NRN.V -58.33% HITI.V -34.92% QIPT.V -22.53% -38.59%
1600 @dillinger IP.CN -47.62% REVO.V -5.77% GRAT.V -62.41% -38.60%
1601 @Tnkthfrnk GRAT.V -62.41% NUR.CN -35.17% PYR.TO -18.26% -38.61%
1602 @F1Racefan THRM.V -60.92% CGX.TO -6.10% NFLD.CN -49.14% -38.72%
1603 @Itsakeeper SX.CN -43.62% TSF.CN -60.00% GENM.TO -12.62% -38.75%
1604 @ronaldo7 VSBY.CN -55.65% EGLX.TO -37.77% NVEI.TO -22.92% -38.78%
1605 @siggy GMG.V -30.96% ACT.CN -24.71% THRM.V -60.92% -38.86%
1606 @Allan AALI.V -58.33% XGC.V -25.00% BAY.V -33.33% -38.89%
1607 @metallica12 GMG.V -30.96% KNR.NE -33.33% MIR.V -52.50% -38.93%
1608 @Bullish99 UI.V -53.85% MBX.TO -41.07% COV.V -21.96% -38.96%
1609 @ejuser AXE.V -28.00% PINK.V -42.07% WFLD.V -46.83% -38.96%
1610 @Fuzzy NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% GLL.CN -63.83% -38.97%
1611 @dudex25 CBIT.V -29.41% LUXX.CN -56.25% GLDN.V -31.82% -39.16%
1612 @Stewaa12 PYR.TO -18.26% GASX.V -50.22% NBVA.V -49.07% -39.18%
1613 @Ham ACT.CN -24.71% EDGM.CN -72.92% XBC.TO -19.92% -39.18%
1614 @Razor NBVA.V -49.07% KNR.NE -33.33% NUR.CN -35.17% -39.19%
1615 @Poseidon EMO.V -38.74% THRM.V -60.92% SALT.V -17.92% -39.19%
1616 @katpeth AUAG.CN -47.41% EGT.V -40.20% NCI.V -30.00% -39.20%
1617 @Bonvoy JUMP.V 0.00% SIZE.NE -74.29% SPN.V -43.33% -39.21%
1618 @jpast198 ETU.V -64.86% ATHR.CN -42.86% NSC.V -10.00% -39.24%
1619 @Minaki MOS.V -50.00% FOBI.V -54.93% VPT.V -12.86% -39.26%
1620 @ElJoro NBVA.V -49.07% VPH.TO -28.38% AVCR.V -40.62% -39.36%
1621 @yogigeo NBVA.V -49.07% STS.V -56.52% WWT.V -12.50% -39.36%
1622 @jeanlouisboregar ARU.V -33.62% NXO.V -52.13% HEAT.CN -32.43% -39.39%
1623 @strakpao PKK.CN -61.24% MMS.V 6.25% GET.CN -63.27% -39.42%
1624 @Chase AVX.V -38.89% BTT.V -40.91% OPHR.V -38.46% -39.42%
1625 @lmmdr PKG.CN -45.45% LUCK.V -26.53% DMGI.V -46.34% -39.44%
1626 @TeamHori PYR.TO -18.26% RHT.V -44.44% VSBY.CN -55.65% -39.45%
1627 @MBjones BIGG.CN -50.93% BARU.V -30.00% CHAL.CN -37.50% -39.48%
1628 @hopski AVCR.V -40.62% SXTY.CN -10.00% BLOX.CN -67.86% -39.49%
1629 @Rewko1 COVE.CN -53.03% BP.V -10.00% BCFN.CN -55.56% -39.53%
1630 @Wiseman EGT.V -40.20% MGRO.CN -22.77% VSBY.CN -55.65% -39.54%
1631 @demosthenes VSBY.CN -55.65% SLHG.V -37.36% HS.CN -25.68% -39.56%
1632 @pyschedelicmedicine TRIP.CN -29.63% NUMI.TO -27.59% MCUR.CN -61.54% -39.58%
1633 @yellojelly GR.V -28.00% ROX.V -31.67% SGN.V -59.09% -39.59%
1634 @RoyalCanuck SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% IDK.CN -16.22% -39.64%
1635 @CndStockTrader SPC.V -43.33% TNZ.V -23.20% GSQ.CN -52.46% -39.66%
1636 @Mitox NUR.CN -35.17% CBLU.V -53.85% SKUR.CN -30.00% -39.67%
1637 @Nilla GRAT.V -62.41% IZO.CN -27.96% SOMA.V -28.95% -39.77%
1638 @sustainabedude SPOT.V -42.39% HEO.TO -21.37% MVAI.V -55.56% -39.77%
1639 @jayjay STS.V -56.52% GSHR.V -32.84% GLDS.CN -30.00% -39.79%
1640 @Goldeye NFG.V -7.45% PGM.V -73.19% EMO.V -38.74% -39.79%
1641 @trvcdoc GRAT.V -62.41% EMO.V -38.74% PYR.TO -18.26% -39.80%
1642 @DaBigTimeBoss NUR.CN -35.17% MPM.V -24.29% TSF.CN -60.00% -39.82%
1643 @twoacesnow VSBY.CN -55.65% CRDL.TO -30.51% KNR.NE -33.33% -39.83%
1644 @Herc HEAT.CN -32.43% QYOU.V -27.08% TSF.CN -60.00% -39.84%
1645 @Yagermeister SALT.V -17.92% NUR.CN -35.17% WESA.CN -66.43% -39.84%
1646 @Myohmy09 CYP.V -33.04% CAD.V -30.92% VSBY.CN -55.65% -39.87%
1647 @honkytonkgirl MTH.V -50.00% DMR.V -31.25% OPHR.V -38.46% -39.90%
1648 @Stonks45 GRAT.V -62.41% VPT.V -12.86% TBLL.V -44.44% -39.90%
1649 @Goneto0 GRAT.V -62.41% HEAT.CN -32.43% LIS.V -25.00% -39.95%
1650 @Sparky27 CAD.V -30.92% GASX.V -50.22% EMO.V -38.74% -39.96%
1651 @makeityourday DMR.V -31.25% BTT.V -40.91% FUU.V -47.83% -40.00%
1652 @mrtallyman CBLU.V -53.85% EGLX.TO -37.77% VPH.TO -28.38% -40.00%
1653 @PNaud GRAT.V -62.41% CYL.V -32.61% FMS.V -25.00% -40.01%
1654 @Starchie HEAT.CN -32.43% KASH.CN -47.92% CGN.CN -40.00% -40.12%
1655 @Amazigh CLAS.V -66.67% ID.V -60.00% MMS.V 6.25% -40.14%
1656 @Repal1960 MEDV.NE -37.50% THRM.V -60.92% BNXA.V -22.19% -40.20%
1657 @Nelson CBIT.V -29.41% HIVE.V -47.98% HODL.CN -43.24% -40.21%
1658 @CWolfe BCFN.CN -55.56% MEDV.NE -37.50% NUMI.TO -27.59% -40.21%
1659 @db VSBY.CN -55.65% AVNT.TO -22.22% GLXY.TO -42.79% -40.22%
1660 @GlitterAndGold NBLC.V -84.42% RECO.V 5.99% SPOT.V -42.39% -40.27%
1661 @Sunmark73 PBX.V -70.88% BAC.CN -33.33% ATW.V -16.67% -40.29%
1662 @295High GRAT.V -62.41% GMG.V -30.96% NUMI.TO -27.59% -40.32%
1663 @Blsh77 KASH.CN -47.92% HEAT.CN -32.43% AVCR.V -40.62% -40.32%
1664 @FirstGraphene NUR.CN -35.17% KNR.NE -33.33% MIR.V -52.50% -40.34%
1665 @MikeOxmall NBM.V -12.20% HLTH.CN -65.38% SX.CN -43.62% -40.40%
1666 @StockOphobic AMPD.CN -64.04% BNXA.V -22.19% BHS.V -35.00% -40.41%
1667 @Kritch175 CVB.V -27.78% NUR.CN -35.17% NRN.V -58.33% -40.43%
1668 @Hafa HEAT.CN -32.43% EMO.V -38.74% GASX.V -50.22% -40.46%
1669 @CHIPPER BAMM.CN -45.95% NCU.TO -26.03% ITR.V -49.45% -40.47%
1670 @Laser17 SCRN.CN -88.00% VPT.V -12.86% WSP.TO -20.59% -40.48%
1671 @Tp5 PYR.TO -18.26% HUT.TO -56.30% BITF.TO -46.92% -40.49%
1672 @bigpicture HLTH.CN -65.38% LQWD.V -66.28% STMP.V 10.00% -40.55%
1673 @Dirtfarmer VZLA.V -28.48% JAX.V -50.00% HODL.CN -43.24% -40.57%
1674 @Bergi KASH.CN -47.92% HEAT.CN -32.43% BU.TO -41.45% -40.60%
1675 @silvercat DSV.V -33.33% PTU.V -15.00% TVC.V -73.53% -40.62%
1676 @Avas SX.CN -43.62% CYP.V -33.04% ICM.V -45.24% -40.63%
1677 @workingstiff GHG.CN -60.00% BAC.CN -33.33% CRFT.CN -28.57% -40.63%
1678 @sea_e.o PODA.CN -57.89% LABS.TO -43.24% LUX.CN -20.83% -40.66%
1679 @slowride LUXX.CN -56.25% GBMC.CN -46.43% AVN.V -19.30% -40.66%
1680 @Khoury SKUR.CN -30.00% ELBM.V -11.98% SENS.CN -80.00% -40.66%
1681 @vCard CYP.V -33.04% EMO.V -38.74% GASX.V -50.22% -40.66%
1682 @Gafanha1 HEAT.CN -32.43% TRIP.CN -29.63% GHG.CN -60.00% -40.69%
1683 @TheNutCracker CALM.CN -50.00% NVEI.TO -22.92% EWG.CN -49.15% -40.69%
1684 @Njhutch MIR.V -52.50% MUR.V -34.48% TAIG.TO -35.19% -40.72%
1685 @qwaylude AVNT.TO -22.22% NU.V -50.00% HILL.V -50.00% -40.74%
1686 @BayRunner ESNR.CN -51.63% SMN.V -52.34% PYR.TO -18.26% -40.75%
1687 @Jericho-WPG AN.V 1.02% VSBY.CN -55.65% CBDT.CN -67.65% -40.76%
1688 @JordanA SMRT.NE -53.19% SHRC.CN -9.09% TSF.CN -60.00% -40.76%
1689 @Saviour GHG.CN -60.00% APC.V -19.44% ATHR.CN -42.86% -40.77%
1690 @Sbr TLG.TO -4.00% LUXX.CN -56.25% DOC.V -62.08% -40.78%
1691 @beer NUR.CN -35.17% CBLU.V -53.85% BAC.CN -33.33% -40.78%
1692 @asp MEDV.NE -37.50% RDS.V -25.00% BLR.CN -60.00% -40.83%
1693 @Dealmaker1 APGO.V -32.39% NOW.V -52.76% AIV-P.V -37.50% -40.88%
1694 @LithiumAmateur SX.CN -43.62% CYP.V -33.04% CNC.V -46.09% -40.91%
1695 @Marksteel OPHR.V -38.46% DMR.V -31.25% GGAU.V -53.33% -41.01%
1696 @R72 DIGI.CN -41.18% CBIT.V -29.41% MIR.V -52.50% -41.03%
1697 @Rogier GRAT.V -62.41% NEXE.V -24.59% ESE.V -36.09% -41.03%
1698 @Bosman1973 PKK.CN -61.24% SX.CN -43.62% PYR.TO -18.26% -41.04%
1699 @Purelaws28 FOBI.V -54.93% ATW.V -16.67% WLLW.TO -51.65% -41.08%
1700 @Jayhaha SONA.CN -54.76% NUR.CN -35.17% KNR.NE -33.33% -41.09%
1701 @winsprint GRAT.V -62.41% GMG.V -30.96% SKUR.CN -30.00% -41.12%
1702 @Drjimjones EMO.V -38.74% OYL.V -34.62% GASX.V -50.22% -41.19%
1703 @Alimeli EMO.V -38.74% OYL.V -34.62% GASX.V -50.22% -41.19%
1704 @spec MTH.V -50.00% KHRN.V -27.27% DMGI.V -46.34% -41.20%
1705 @WishfulThinking ZEN.V -37.17% GRAT.V -62.41% LXG.V -24.14% -41.24%
1706 @Eylon ORS.V -41.67% HSLV.CN -33.33% ROMJ.V -48.95% -41.32%
1707 @KilconaVC ATHR.CN -42.86% SAU.TO -42.86% MERG.V -38.24% -41.32%
1708 @mrcashflow GRAT.V -62.41% NBVA.V -49.07% WWT.V -12.50% -41.33%
1709 @coldincanada NCI.V -30.00% BAY.V -33.33% THRM.V -60.92% -41.42%
1710 @Korcula CBIT.V -29.41% VPT.V -12.86% NZRE-H.V -82.05% -41.44%
1711 @Riggs14 SALT.V -17.92% GMG.V -30.96% COIN.NE -75.46% -41.45%
1712 @WealthAcquirer REVO.V -5.77% HUT.TO -56.30% GRAT.V -62.41% -41.49%
1713 @MSC219 NBVA.V -49.07% WIN.V -31.82% SX.CN -43.62% -41.50%
1714 @Boreas7 DSV.V -33.33% PGM.V -73.19% GGD.TO -18.00% -41.51%
1715 @Biotech675 HLTH.CN -65.38% VPT.V -12.86% DMGI.V -46.34% -41.53%
1716 @TheGerman NUR.CN -35.17% CBLU.V -53.85% CUI.V -35.71% -41.58%
1717 @nvo ITR.V -49.45% VG.V -50.93% MNO.TO -24.37% -41.58%
1718 @carbon8ed CTOC.CN -19.61% GBRC.V -55.17% KLM.V -50.00% -41.59%
1719 @GimmeTheLoot HEAT.CN -32.43% EXRO.TO -49.49% ATHR.CN -42.86% -41.59%
1720 @stokie58 NBVA.V -49.07% VMC.V -51.01% ACT.CN -24.71% -41.59%
1721 @raptors87 RLV.V -60.00% XRTX.V -14.81% AVG.V -50.00% -41.60%
1722 @Wisee SALT.V -17.92% EWG.CN -49.15% PODA.CN -57.89% -41.66%
1723 @jerroy DND.TO -62.14% NVEI.TO -22.92% PRL.TO -39.93% -41.66%
1724 @BigV ABXX.NE -63.71% IZO.CN -27.96% KNR.NE -33.33% -41.67%
1725 @chyguy KNR.NE -33.33% PKK.CN -61.24% CRDL.TO -30.51% -41.69%
1726 @EmArinNL AU.V -30.77% FFOX.V -50.00% PPP.V -44.44% -41.74%
1727 @Explo-101 DIGI.CN -41.18% HEAT.CN -32.43% WLLW.TO -51.65% -41.75%
1728 @Riptide BTT.V -40.91% CPL.V -40.74% SX.CN -43.62% -41.76%
1729 @Kache SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% PUMA.V -22.62% -41.78%
1730 @Jroc WM.TO -25.61% ORS.V -41.67% NRN.V -58.33% -41.87%
1731 @Blunt GMG.V -30.96% ACT.CN -24.71% NETZ.NE -69.97% -41.88%
1732 @bccddd GRN.TO -31.50% CBLU.V -53.85% ROI.V -40.32% -41.89%
1733 @selllowbuyhigh GRAT.V -62.41% SKUR.CN -30.00% KNR.NE -33.33% -41.91%
1734 @DrumsInTheDeep HEAT.CN -32.43% ID.V -60.00% BAC.CN -33.33% -41.92%
1735 @bestbluebeans BIOV.CN -41.46% CBIT.V -29.41% DEFI.NE -55.03% -41.97%
1736 @ranger APLI.TO -13.04% GBMC.CN -46.43% DAC.V -66.67% -42.05%
1737 @Goodtimes11 VPT.V -12.86% KASH.CN -47.92% HLTH.CN -65.38% -42.05%
1738 @TheChronicle EWG.CN -49.15% QYOU.V -27.08% CALM.CN -50.00% -42.08%
1739 @ArkRunner GLO.TO -20.28% HEAT.CN -32.43% TVC.V -73.53% -42.08%
1740 @mak GRAT.V -62.41% IP.CN -47.62% IDK.CN -16.22% -42.08%
1741 @stillbroke MRS.V -18.52% GRN.TO -31.50% TRYP.CN -76.36% -42.13%
1742 @Shelbs MEDV.NE -37.50% BAC.CN -33.33% BCFN.CN -55.56% -42.13%
1743 @DJLiT GRN.TO -31.50% DOC.V -62.08% QUIS.V -33.04% -42.21%
1744 @IanF CYP.V -33.04% ICM.V -45.24% NANO.TO -48.40% -42.22%
1745 @Mxpx80 NTAR.CN -45.45% OYL.V -34.62% ACU.V -46.67% -42.25%
1746 @wanker DOC.V -62.08% WELL.TO -15.71% EWG.CN -49.15% -42.31%
1747 @eattheday GRAT.V -62.41% CBIT.V -29.41% NUR.CN -35.17% -42.33%
1748 @JoeJoeRogers HEAT.CN -32.43% PKK.CN -61.24% KNR.NE -33.33% -42.34%
1749 @goldmemb VPT.V -12.86% BCFN.CN -55.56% BKI.TO -58.70% -42.37%
1750 @MorningWood VUL.V -33.82% BOLT.CN -50.00% TRUL.CN -43.29% -42.37%
1751 @jojo92400 ATW.V -16.67% VSBY.CN -55.65% FOBI.V -54.93% -42.42%
1752 @Chico AXE.V -28.00% SX.CN -43.62% VSBY.CN -55.65% -42.42%
1753 @crustydragon NBVA.V -49.07% HLTH.CN -65.38% VPT.V -12.86% -42.44%
1754 @goodie EGT.V -40.20% MOS.V -50.00% ADK.V -37.14% -42.45%
1755 @Major_0210 NUR.CN -35.17% ACT.CN -24.71% CBDT.CN -67.65% -42.51%
1756 @Hopp HEAT.CN -32.43% NUR.CN -35.17% TSF.CN -60.00% -42.53%
1757 @Wizemouze CMC.V 2.50% GRAT.V -62.41% BLOX.CN -67.86% -42.59%
1758 @Yourmom GRIN.CN -45.83% LOTA.V -29.63% MIR.V -52.50% -42.65%
1759 @NWA420 NERD.CN -12.50% TSF.CN -60.00% BCFN.CN -55.56% -42.69%
1760 @dondannel GDNP.V -47.26% KWE.V -60.00% LUX.CN -20.83% -42.70%
1761 @Saskberger SNV.V -60.00% KNR.NE -33.33% NUR.CN -35.17% -42.84%
1762 @Goldmine NXS.V -60.00% HEAT.CN -32.43% UNV.V -36.36% -42.93%
1763 @Brig VPH.TO -28.38% EXRO.TO -49.49% VMC.V -51.01% -42.96%
1764 @NovaNew1 HILL.V -50.00% VST.CN -50.00% DPRO.CN -28.91% -42.97%
1765 @MachC PYR.TO -18.26% PAID.CN -36.99% TEST.V -73.68% -42.98%
1766 @Rainendown SONA.CN -54.76% IZO.CN -27.96% DMGI.V -46.34% -43.02%
1767 @slcc99 NANO.TO -48.40% PYR.TO -18.26% GRAT.V -62.41% -43.02%
1768 @Whiskey123 REVO.V -5.77% THRM.V -60.92% GRAT.V -62.41% -43.03%
1769 @Bluedreamz SX.CN -43.62% ISGI.V -25.00% CRBK.V -60.53% -43.05%
1770 @dwjones BCFN.CN -55.56% DIGI.CN -41.18% HEAT.CN -32.43% -43.05%
1771 @patty3 REVO.V -5.77% GRAT.V -62.41% PKK.CN -61.24% -43.14%
1772 @Sthlheader LQWD.V -66.28% OGO.V -37.50% WEB.V -25.71% -43.16%
1773 @Nihilism PUMA.V -22.62% SX.CN -43.62% GET.CN -63.27% -43.17%
1774 @PapS88 ACT.CN -24.71% VERT.V -58.93% BTCW.V -45.95% -43.19%
1775 @GoldMonkey PKK.CN -61.24% ABXX.NE -63.71% IPA.V -4.86% -43.27%
1776 @Meeka1608 KASH.CN -47.92% AXM.V -16.67% HLTH.CN -65.38% -43.32%
1777 @dixiecreek NXS.V -60.00% PEMC.V -40.00% XTT.V -30.00% -43.33%
1778 @rocman PKG.CN -45.45% OYL.V -34.62% CAT.CN -50.00% -43.36%
1779 @trainwreck GRAT.V -62.41% FOBI.V -54.93% VPT.V -12.86% -43.40%
1780 @Allt1909 THRM.V -60.92% LI.V -29.15% EGT.V -40.20% -43.42%
1781 @WOLFofOakville WWT.V -12.50% BTC.CN -63.64% VEGN.CN -54.29% -43.47%
1782 @dnordy EQX.TO -12.79% CBDT.CN -67.65% VST.CN -50.00% -43.48%
1783 @humanist HEXO.TO -52.17% CHAL.CN -37.50% MMEN.CN -40.91% -43.53%
1784 @Joes OG.V -44.71% ESE.V -36.09% ECOM.V -50.00% -43.60%
1785 @Anton EMO.V -38.74% NBLC.V -84.42% GUG.V -7.69% -43.62%
1786 @CPWI2 IZO.CN -27.96% USGD.CN -52.99% CAT.CN -50.00% -43.65%
1787 @myradiar BCFN.CN -55.56% HODL.CN -43.24% ETHY-B.TO -32.17% -43.66%
1788 @lakedweller2 EMO.V -38.74% BRAU.V -7.81% NBLC.V -84.42% -43.66%
1789 @Plessard HEAT.CN -32.43% NBVA.V -49.07% EXRO.TO -49.49% -43.66%
1790 @StkConDor VERY.V -73.56% FAT.CN -17.54% HULK.V -40.00% -43.70%
1791 @Freedom55 HEAT.CN -32.43% NPR.V -37.88% THRM.V -60.92% -43.74%
1792 @lithiumgold SMN.V -52.34% AVX.V -38.89% AIS.V -40.00% -43.74%
1793 @LizzyD PYR.TO -18.26% CBDT.CN -67.65% FANS.CN -45.45% -43.79%
1794 @mezzfinook CNC.V -46.09% NOB.V -39.29% SHL.V -46.15% -43.84%
1795 @KC.maker VST.CN -50.00% FANS.CN -45.45% ESE.V -36.09% -43.85%
1796 @Charlier4ever ATW.V -16.67% VALU.CN -50.00% RSF.CN -65.00% -43.89%
1797 @Excelsior IPT.V -21.28% ELVT.V -60.98% TV.TO -49.43% -43.89%
1798 @Turtle666 EMO.V -38.74% SVE.V -8.54% NBLC.V -84.42% -43.90%
1799 @Mikey_B GRAT.V -62.41% MNO.TO -24.37% KFR.V -45.00% -43.93%
1800 @Iberius BCFN.CN -55.56% DMGI.V -46.34% SKUR.CN -30.00% -43.97%
1801 @LisaGee PINK.V -42.07% SONA.CN -54.76% NUR.CN -35.17% -44.00%
1802 @Yak HLTH.CN -65.38% ESNR.CN -51.63% GSVR.V -15.00% -44.01%
1803 @Dtrader19 PKK.CN -61.24% TRIP.CN -29.63% DIGI.CN -41.18% -44.02%
1804 @groover LUXX.CN -56.25% CBIT.V -29.41% GBMC.CN -46.43% -44.03%
1805 @Goinforbroke KASH.CN -47.92% NUR.CN -35.17% NBVA.V -49.07% -44.05%
1806 @Ulla2025 VSBY.CN -55.65% SVA.V -24.61% NXO.V -52.13% -44.13%
1807 @Cup-a-soup GRAT.V -62.41% MEDV.NE -37.50% CYL.V -32.61% -44.17%
1808 @Boutrup REVO.V -5.77% AZ.V -64.36% GRAT.V -62.41% -44.18%
1809 @Dunite BAY.V -33.33% NRN.V -58.33% BTT.V -40.91% -44.19%
1810 @gursahib CBIT.V -29.41% LUXX.CN -56.25% BITF.TO -46.92% -44.19%
1811 @Curlyhorns CGN.CN -40.00% VSBY.CN -55.65% PAID.CN -36.99% -44.21%
1812 @Vroom2017 ID.V -60.00% NUR.CN -35.17% MEDV.NE -37.50% -44.22%
1813 @xbike WIN.V -31.82% BTT.V -40.91% GHG.CN -60.00% -44.24%
1814 @bookley EXRO.TO -49.49% HEAT.CN -32.43% VMC.V -51.01% -44.31%
1815 @Newyguru NBLC.V -84.42% EMO.V -38.74% NSC.V -10.00% -44.39%
1816 @WhoTookmyname MEDV.NE -37.50% GRAT.V -62.41% BAC.CN -33.33% -44.41%
1817 @al89 HPQ.V -7.45% PBX.V -70.88% FOBI.V -54.93% -44.42%
1818 @arkini EPY.CN -57.89% LQID.CN -57.50% SALT.V -17.92% -44.44%
1819 @Moneyguru KNR.NE -33.33% BARU.V -30.00% TKX.V -70.00% -44.44%
1820 @FunkyCold AMX.V -5.14% IBO.V -46.15% NZRE-H.V -82.05% -44.45%
1821 @supra48 NTAR.CN -45.45% HMJU.TO -62.02% NCU.TO -26.03% -44.50%
1822 @Stockyfella69 HEAT.CN -32.43% EMO.V -38.74% GRAT.V -62.41% -44.53%
1823 @Ahgalaga HEAT.CN -32.43% NOW.V -52.76% NANO.TO -48.40% -44.53%
1824 @alphaone KNR.NE -33.33% MBLM.CN -75.86% NEXE.V -24.59% -44.60%
1825 @tradinglife HLTH.CN -65.38% MEDV.NE -37.50% GMG.V -30.96% -44.61%
1826 @Mimibegalo NBVA.V -49.07% OYL.V -34.62% GASX.V -50.22% -44.63%
1827 @Keedan DMX.V -32.00% VERY.V -73.56% VPH.TO -28.38% -44.65%
1828 @Blackened06 PKK.CN -61.24% NOM.CN -8.75% AMPD.CN -64.04% -44.68%
1829 @Capt.obvious GRB.V -20.28% THRM.V -60.92% COVE.CN -53.03% -44.74%
1830 @CdnCPA NGE.V -40.91% NRN.V -58.33% BHS.V -35.00% -44.75%
1831 @Jeeman SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% WIN.V -31.82% -44.84%
1832 @brockallingham PKK.CN -61.24% ESK.V -29.79% SX.CN -43.62% -44.88%
1833 @wolff NRN.V -58.33% TRYP.CN -76.36% TK.V 0.00% -44.90%
1834 @coffeebeans THRM.V -60.92% NUR.CN -35.17% EMO.V -38.74% -44.94%
1835 @808 ICAN.CN -41.86% VSBY.CN -55.65% SLHG.V -37.36% -44.96%
1836 @Legacy MIR.V -52.50% HEXO.TO -52.17% MNTR.V -30.23% -44.97%
1837 @asun727 RFR.CN -37.50% RVR.CN -37.50% BXR.V -60.00% -45.00%
1838 @touquoy BHS.V -35.00% MMN.V -50.00% CAT.CN -50.00% -45.00%
1839 @grandfleet PKK.CN -61.24% NTAR.CN -45.45% VPH.TO -28.38% -45.02%
1840 @LazyTeacher NUR.CN -35.17% GRAT.V -62.41% MEDV.NE -37.50% -45.03%
1841 @jfc HEAT.CN -32.43% SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% -45.05%
1842 @explosive SALT.V -17.92% NUR.CN -35.17% NZRE-H.V -82.05% -45.05%
1843 @Stevescuba THRM.V -60.92% BAC.CN -33.33% DIGI.CN -41.18% -45.14%
1844 @dmvweb CYP.V -33.04% GRAT.V -62.41% WGC.CN -40.00% -45.15%
1845 @Qalo NUR.CN -35.17% VSBY.CN -55.65% OG.V -44.71% -45.18%
1846 @weeda420 RKR.V -36.62% MEAL.CN -84.78% URC.V -14.20% -45.20%
1847 @DJT2020 DMGI.V -46.34% TBP.TO -52.00% SLHG.V -37.36% -45.23%
1848 @chuck AIS.V -40.00% DB.V -35.71% BLR.CN -60.00% -45.24%
1849 @SlyFox7 SNV.V -60.00% THRM.V -60.92% XRTX.V -14.81% -45.24%
1850 @doodoodiligence EMO.V -38.74% BCFN.CN -55.56% BIOV.CN -41.46% -45.25%
1851 @lamjey GMG.V -30.96% SX.CN -43.62% PKK.CN -61.24% -45.27%
1852 @Hervey NUR.CN -35.17% TTX.CN -35.71% VXL.V -65.00% -45.30%
1853 @Accutip VSBY.CN -55.65% NBVA.V -49.07% DMR.V -31.25% -45.32%
1854 @robbieg ACU.V -46.67% GRAT.V -62.41% SOLR.V -26.92% -45.33%
1855 @DaddyMC GRAT.V -62.41% EMO.V -38.74% HITI.V -34.92% -45.36%
1856 @thedart KASH.CN -47.92% NUR.CN -35.17% COVE.CN -53.03% -45.37%
1857 @TeamOggy MEDV.NE -37.50% EWG.CN -49.15% EXRO.TO -49.49% -45.38%
1858 @DeeJayEl AUAG.CN -47.41% AMPD.CN -64.04% ACT.CN -24.71% -45.39%
1859 @DaveMTL ESE.V -36.09% VSBY.CN -55.65% RHT.V -44.44% -45.40%
1860 @Samseidon VPT.V -12.86% GRAT.V -62.41% THRM.V -60.92% -45.40%
1861 @Adult ZEN.V -37.17% VSBY.CN -55.65% SX.CN -43.62% -45.48%
1862 @C3PO SX.CN -43.62% IP.CN -47.62% ICM.V -45.24% -45.49%
1863 @drewb BITF.TO -46.92% GHG.CN -60.00% TRIP.CN -29.63% -45.52%
1864 @solarpower PKK.CN -61.24% AUAG.CN -47.41% IZO.CN -27.96% -45.54%
1865 @Marner93 BIOV.CN -41.46% TSF.CN -60.00% NUR.CN -35.17% -45.55%
1866 @Bowzzer NUMI.TO -27.59% TRIP.CN -29.63% SILO.CN -80.00% -45.74%
1867 @big_mortgage FRI.V -31.82% IP.CN -47.62% EPY.CN -57.89% -45.78%
1868 @Amar GRAT.V -62.41% HEAT.CN -32.43% SAU.TO -42.86% -45.90%
1869 @Lenny91 NUR.CN -35.17% TSF.CN -60.00% PLUR.V -42.55% -45.91%
1870 @Goaney RLV.V -60.00% BEE.CN -26.79% VMC.V -51.01% -45.93%
1871 @qazaq VSBY.CN -55.65% VMC.V -51.01% GRN.TO -31.50% -46.05%
1872 @FantasyInvestor VPT.V -12.86% HLTH.CN -65.38% RLV.V -60.00% -46.08%
1873 @trpine GRAT.V -62.41% SPN.V -43.33% CYL.V -32.61% -46.12%
1874 @bigguboi EMO.V -38.74% GASX.V -50.22% ITR.V -49.45% -46.13%
1875 @Benzer97 MEDV.NE -37.50% CBDT.CN -67.65% BAC.CN -33.33% -46.16%
1876 @Baddies BCFN.CN -55.56% HLTH.CN -65.38% SALT.V -17.92% -46.29%
1877 @wmt NBVA.V -49.07% DMR.V -31.25% VERT.V -58.93% -46.41%
1878 @Longstrongsilver NU.V -50.00% KNR.NE -33.33% PSYB.V -56.10% -46.48%
1879 @falky GAIA.CN -80.00% EDDY.V -14.29% ICM.V -45.24% -46.51%
1880 @Habs1 REVO.V -5.77% GRAT.V -62.41% VENZ.V -71.43% -46.54%
1881 @Flooglebomb FOBI.V -54.93% TSF.CN -60.00% ACT.CN -24.71% -46.55%
1882 @KanadaGooze PERU.V -56.45% ETU.V -64.86% ION.V -18.37% -46.56%
1883 @jrfrickendilly TTX.CN -35.71% DAC.V -66.67% MEDV.NE -37.50% -46.63%
1884 @Edp007 AGO.V -37.50% BIOV.CN -41.46% THRM.V -60.92% -46.63%
1885 @SooMuchSona SONA.CN -54.76% VST.CN -50.00% NUR.CN -35.17% -46.64%
1886 @Gunn FFOX.V -50.00% ESE.V -36.09% UI.V -53.85% -46.65%
1887 @Codtongues BES.V -35.00% IP.CN -47.62% LQID.CN -57.50% -46.71%
1888 @derwood66 CBDT.CN -67.65% MEDV.NE -37.50% NUR.CN -35.17% -46.77%
1889 @407pumper BKM.V -76.37% GMG.V -30.96% CYP.V -33.04% -46.79%
1890 @Golden_Pringle PBX.V -70.88% EMO.V -38.74% CANN.CN -30.77% -46.80%
1891 @Reeses THRM.V -60.92% NUMI.TO -27.59% TBP.TO -52.00% -46.84%
1892 @BigB00bs EXRO.TO -49.49% SX.CN -43.62% AUAG.CN -47.41% -46.84%
1893 @quimp KNR.NE -33.33% VMC.V -51.01% HUT.TO -56.30% -46.88%
1894 @24KGold HUGE.CN -7.35% IMIN.V -53.33% PUMP.CN -80.00% -46.90%
1895 @grossprft KNR.NE -33.33% VSBY.CN -55.65% LSPD.TO -51.77% -46.92%
1896 @GoldSitka GL.CN -50.00% BETR.CN -40.91% CALM.CN -50.00% -46.97%
1897 @nev_investor BLR.CN -60.00% CAD.V -30.92% NU.V -50.00% -46.97%
1898 @Chillout SONA.CN -54.76% NUR.CN -35.17% VMC.V -51.01% -46.98%
1899 @Rye KASH.CN -47.92% BIGG.CN -50.93% NDA.V -42.11% -46.98%
1900 @Shnicky NUR.CN -35.17% SALT.V -17.92% SCRN.CN -88.00% -47.03%
1901 @Mophi VSBY.CN -55.65% SVA.V -24.61% THRM.V -60.92% -47.06%
1902 @Mrhumble APS.TO -18.92% GTII.CN -40.37% NZRE-H.V -82.05% -47.11%
1903 @greener73 JET.NE -40.56% MTH.V -50.00% BIGG.CN -50.93% -47.16%
1904 @newtoyou LQID.CN -57.50% IP.CN -47.62% UNV.V -36.36% -47.16%
1905 @firefly SIG.CN -42.42% SLMN.V -41.30% XBRA.CN -57.89% -47.21%
1906 @Bacon NUR.CN -35.17% VMC.V -51.01% VSBY.CN -55.65% -47.28%
1907 @Raindog NUR.CN -35.17% VMC.V -51.01% VSBY.CN -55.65% -47.28%
1908 @TiRiCK TMG.V -46.88% NUMI.TO -27.59% CBDT.CN -67.65% -47.37%
1909 @stockwatching LQID.CN -57.50% XRTX.V -14.81% LYNX.CN -69.81% -47.38%
1910 @TOxray EGT.V -40.20% DEFI.NE -55.03% BITF.TO -46.92% -47.38%
1911 @lionking GRAT.V -62.41% IP.CN -47.62% SVS.V -32.14% -47.39%
1912 @rowdyrhino UI.V -53.85% NSCI.V -15.97% VOYG.TO -72.39% -47.40%
1913 @gakK VXL.V -65.00% WIN.V -31.82% NTAR.CN -45.45% -47.42%
1914 @arks KNR.NE -33.33% VST.CN -50.00% WNDR.NE -58.97% -47.44%
1915 @JohnnyGood KUB.V -60.00% BITK.V -49.09% BKMT.V -33.33% -47.47%
1916 @Brother0001 PKK.CN -61.24% FFN.TO -16.56% VLNS.TO -64.69% -47.49%
1917 @iamhx NDA.V -42.11% EPY.CN -57.89% PLUR.V -42.55% -47.52%
1918 @Barbaroo THRM.V -60.92% MMS.V 6.25% SCRN.CN -88.00% -47.56%
1919 @Jdfry CBIT.V -29.41% VST.CN -50.00% GET.CN -63.27% -47.56%
1920 @ManBearBull THRM.V -60.92% RHC.V -24.49% LQID.CN -57.50% -47.64%
1921 @ZlatyBazant PBX.V -70.88% VSBY.CN -55.65% ATW.V -16.67% -47.73%
1922 @Truth BWCG.V -24.24% NBLC.V -84.42% OYL.V -34.62% -47.76%
1923 @SoulTsunami SKUR.CN -30.00% KASH.CN -47.92% HLTH.CN -65.38% -47.77%
1924 @EastPrussian LLP.CN -50.00% GRAT.V -62.41% GMG.V -30.96% -47.79%
1925 @KgT BCFN.CN -55.56% TRU.V -36.84% VMC.V -51.01% -47.80%
1926 @M1n1ngR0cks PKK.CN -61.24% EXRO.TO -49.49% CYP.V -33.04% -47.92%
1927 @LithiumLove CYP.V -33.04% GAIA.CN -80.00% CAD.V -30.92% -47.98%
1928 @Meowowow MRS.V -18.52% SCRN.CN -88.00% MEDV.NE -37.50% -48.01%
1929 @GettingBetter BAY.V -33.33% NHP.V -60.00% BIGG.CN -50.93% -48.09%
1930 @Pappnase81 NUR.CN -35.17% BIOV.CN -41.46% CBDT.CN -67.65% -48.09%
1931 @thecobester GRAT.V -62.41% GMG.V -30.96% VMC.V -51.01% -48.13%
1932 @Davidgm SKUR.CN -30.00% BAC.CN -33.33% READ.CN -81.13% -48.16%
1933 @Rockinwell GRAT.V -62.41% SAU.TO -42.86% NOB.V -39.29% -48.18%
1934 @DogRam BIOV.CN -41.46% TSF.CN -60.00% HODL.CN -43.24% -48.24%
1935 @mmartz SX.CN -43.62% GRAT.V -62.41% EMO.V -38.74% -48.26%
1936 @CrimsonPhoenix VST.CN -50.00% VRAR.CN -63.64% FLT.V -31.17% -48.27%
1937 @Joradamo FOBI.V -54.93% NTAR.CN -45.45% RHT.V -44.44% -48.28%
1938 @h2theizzo NEWD.CN -38.03% BEV.CN -51.22% NICO.CN -55.70% -48.31%
1939 @LRB_future GRAT.V -62.41% CSTR.V -41.67% PUC.V -40.91% -48.33%
1940 @drowssy VSBY.CN -55.65% SLHG.V -37.36% TBP.TO -52.00% -48.34%
1941 @sneakytrades HLTH.CN -65.38% DOC.V -62.08% SALT.V -17.92% -48.46%
1942 @Welldone KNR.NE -33.33% NXO.V -52.13% TSF.CN -60.00% -48.49%
1943 @sorehachotto AIML.CN -29.17% DGHI.V -52.92% LOCL.TO -63.69% -48.59%
1944 @Zio EGT.V -40.20% PKK.CN -61.24% RHT.V -44.44% -48.63%
1945 @massnutten HODL.CN -43.24% LUXX.CN -56.25% GBMC.CN -46.43% -48.64%
1946 @Mendoza81 DMR.V -31.25% MTH.V -50.00% HLTH.CN -65.38% -48.88%
1947 @Canuckgold KNR.NE -33.33% MIR.V -52.50% THRM.V -60.92% -48.92%
1948 @DotComRich DGHI.V -52.92% DMGI.V -46.34% HIVE.V -47.98% -49.08%
1949 @raleigh111 EMO.V -38.74% MPM.V -24.29% NBLC.V -84.42% -49.15%
1950 @Jmpops EMO.V -38.74% NBLC.V -84.42% MPM.V -24.29% -49.15%
1951 @Tuscan EMO.V -38.74% MPM.V -24.29% NBLC.V -84.42% -49.15%
1952 @Bojo EMO.V -38.74% MPM.V -24.29% NBLC.V -84.42% -49.15%
1953 @DavePi EMO.V -38.74% RHC.V -24.49% NBLC.V -84.42% -49.22%
1954 @Dem1n1ty GRAT.V -62.41% MEDV.NE -37.50% KASH.CN -47.92% -49.28%
1955 @Jasoob PKK.CN -61.24% FANS.CN -45.45% DIGI.CN -41.18% -49.29%
1956 @Brendone5 SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% ICM.V -45.24% -49.32%
1957 @HS55 SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% ICM.V -45.24% -49.32%
1958 @KM29 SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% ICM.V -45.24% -49.32%
1959 @leross SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% ICM.V -45.24% -49.32%
1960 @Markopolo SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% ICM.V -45.24% -49.32%
1961 @Kc96 SX.CN -43.62% ICM.V -45.24% ZEU.CN -59.09% -49.32%
1962 @ziggy8 SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% ICM.V -45.24% -49.32%
1963 @Ren SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% ICM.V -45.24% -49.32%
1964 @Jooled SX.CN -43.62% ICM.V -45.24% ZEU.CN -59.09% -49.32%
1965 @Tyrowe11 SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% ICM.V -45.24% -49.32%
1966 @paularoid EMO.V -38.74% NBLC.V -84.42% LIS.V -25.00% -49.39%
1967 @Bananaback GLDC.V -25.00% NBLC.V -84.42% EMO.V -38.74% -49.39%
1968 @Moistpockets HEAT.CN -32.43% BTCW.V -45.95% TKX.V -70.00% -49.46%
1969 @ricliner SZLS.TO -66.07% XBRA.CN -57.89% RHC.V -24.49% -49.49%
1970 @Epiphany THRM.V -60.92% NUR.CN -35.17% MIR.V -52.50% -49.53%
1971 @crippychmkn GRIN.CN -45.83% CBDT.CN -67.65% NUR.CN -35.17% -49.55%
1972 @Dumblonde KNR.NE -33.33% TSF.CN -60.00% VSBY.CN -55.65% -49.66%
1973 @wyoming123 BU.TO -41.45% SEV.V -53.50% GRA.TO -54.06% -49.67%
1974 @RollingThunder GRAT.V -62.41% BLOX.CN -67.86% AWE.V -18.75% -49.67%
1975 @Tonkero NUR.CN -35.17% CBLU.V -53.85% LOBE.CN -60.00% -49.67%
1976 @generalbrig GRAT.V -62.41% ITR.V -49.45% ZEN.V -37.17% -49.68%
1977 @Pierre LUXX.CN -56.25% AQUA.CN -46.00% BITF.TO -46.92% -49.72%
1978 @FastMoneyTimes NETZ.NE -69.97% SPOT.V -42.39% ZEN.V -37.17% -49.84%
1979 @ancora EDDY.V -14.29% VG.V -50.93% NBLC.V -84.42% -49.88%
1980 @JetParadise EMO.V -38.74% CALM.CN -50.00% THRM.V -60.92% -49.89%
1981 @curly FOBI.V -54.93% GRAT.V -62.41% HEAT.CN -32.43% -49.92%
1982 @egyptian_nwb NANO.TO -48.40% PKK.CN -61.24% EGT.V -40.20% -49.94%
1983 @eMine GRAT.V -62.41% NBM.V -12.20% COIN.NE -75.46% -50.02%
1984 @Eee SX.CN -43.62% ICM.V -45.24% PKK.CN -61.24% -50.03%
1985 @Tomba MIR.V -52.50% HLTH.CN -65.38% HEAT.CN -32.43% -50.11%
1986 @Whowaantest HEAT.CN -32.43% GHG.CN -60.00% EPY.CN -57.89% -50.11%
1987 @peteReese HLTH.CN -65.38% BCFN.CN -55.56% CBIT.V -29.41% -50.12%
1988 @KingBirdman BCFN.CN -55.56% CBIT.V -29.41% HLTH.CN -65.38% -50.12%
1989 @Kissmyaxe GRAT.V -62.41% QYOU.V -27.08% THRM.V -60.92% -50.14%
1990 @SamBerlin BEE.CN -26.79% GRAT.V -62.41% PKK.CN -61.24% -50.15%
1991 @GrewalAnhad COVE.CN -53.03% IME.CN -49.43% RP.V -48.08% -50.18%
1992 @JetJaguar SIG.CN -42.42% GASX.V -50.22% EPY.CN -57.89% -50.18%
1993 @ne0phyte MSET.CN -52.94% TSD.V -21.54% TRYP.CN -76.36% -50.28%
1994 @arizona IZO.CN -27.96% NBLC.V -84.42% EMO.V -38.74% -50.37%
1995 @Bancroftfool PBX.V -70.88% AMPD.CN -64.04% IDK.CN -16.22% -50.38%
1996 @kic HUT.TO -56.30% HIVE.V -47.98% BITF.TO -46.92% -50.40%
1997 @Freedom65 SX.CN -43.62% GRAT.V -62.41% ICM.V -45.24% -50.42%
1998 @Unicorne69 CODE.CN -28.57% CBDT.CN -67.65% BCFN.CN -55.56% -50.59%
1999 @UltimateJatt FANS.CN -45.45% THRM.V -60.92% PKG.CN -45.45% -50.61%
2000 @Natika_007 COIN.NE -75.46% SPN.V -43.33% CYP.V -33.04% -50.61%
2001 @LandoTucker EMO.V -38.74% SOMA.V -28.95% NBLC.V -84.42% -50.70%
2002 @cantwateanylonger PKK.CN -61.24% AUAG.CN -47.41% SX.CN -43.62% -50.76%
2003 @NelB FFOX.V -50.00% PODA.CN -57.89% PPP.V -44.44% -50.78%
2004 @gsp THRM.V -60.92% LUXX.CN -56.25% NUR.CN -35.17% -50.78%
2005 @Elliot_Finch AVCR.V -40.62% HLTH.CN -65.38% DMGI.V -46.34% -50.78%
2006 @jhoskay PBX.V -70.88% INEO.V -28.81% NOW.V -52.76% -50.82%
2007 @Newmoney76 NXO.V -52.13% VSBY.CN -55.65% OG.V -44.71% -50.83%
2008 @Dippy SEI.V -34.62% SIG.CN -42.42% COIN.NE -75.46% -50.83%
2009 @EDM NOW.V -52.76% GRAT.V -62.41% MEDV.NE -37.50% -50.89%
2010 @Shrekoomer GRAT.V -62.41% VMC.V -51.01% NOB.V -39.29% -50.90%
2011 @Buffaloguy VSBY.CN -55.65% QYOU.V -27.08% TKX.V -70.00% -50.91%
2012 @bedrag LQID.CN -57.50% NOW.V -52.76% PLUR.V -42.55% -50.94%
2013 @TheSwami GRAT.V -62.41% EVNI.V -65.56% RRS.V -25.00% -50.99%
2014 @TheLings GMG.V -30.96% EDGM.CN -72.92% NFLD.CN -49.14% -51.00%
2015 @NinjaMOG GRAT.V -62.41% KASH.CN -47.92% SAU.TO -42.86% -51.06%
2016 @Wasaga_Beach OZAU.V -64.00% NBVA.V -49.07% EGT.V -40.20% -51.09%
2017 @SuperSaiyanGoku GHG.CN -60.00% HEAT.CN -32.43% THRM.V -60.92% -51.12%
2018 @damitrade HEAT.CN -32.43% THRM.V -60.92% GHG.CN -60.00% -51.12%
2019 @ng13 GRAT.V -62.41% HEAT.CN -32.43% ZEU.CN -59.09% -51.31%
2020 @teatime GRAT.V -62.41% KASH.CN -47.92% SX.CN -43.62% -51.32%
2021 @TheAccountant RLV.V -60.00% MSP.V -28.57% HLTH.CN -65.38% -51.32%
2022 @Lannh GRAT.V -62.41% BHS.V -35.00% PHRM.CN -56.76% -51.39%
2023 @Kerenza KASH.CN -47.92% HLTH.CN -65.38% BETR.CN -40.91% -51.40%
2024 @simon1707 PDFI.CN -73.81% RGG.V -32.26% SEK.CN -48.15% -51.41%
2025 @Bravo DEAL.V -80.00% DG.V -45.83% SPMT.CN -28.57% -51.47%
2026 @noloyalties EMO.V -38.74% READ.CN -81.13% OYL.V -34.62% -51.50%
2027 @PierreG01599501 PBX.V -70.88% AMPD.CN -64.04% GIVX.TO -19.77% -51.56%
2028 @Cobber DSLV.V -31.58% NBLC.V -84.42% EMO.V -38.74% -51.58%
2029 @Gerbson FANS.CN -45.45% DOC.V -62.08% GDNP.V -47.26% -51.60%
2030 @Skymage VERT.V -58.93% ISGI.V -25.00% PBX.V -70.88% -51.60%
2031 @NomenNescio EPY.CN -57.89% TKX.V -70.00% SOLR.V -26.92% -51.61%
2032 @haggis NBLC.V -84.42% GCX.V -20.59% GASX.V -50.22% -51.74%
2033 @Gazza HEAT.CN -32.43% EMO.V -38.74% NBLC.V -84.42% -51.86%
2034 @kroum HLTH.CN -65.38% NUR.CN -35.17% DEFI.NE -55.03% -51.86%
2035 @P24martin BAC.CN -33.33% HRE-H.V -80.00% SAU.TO -42.86% -52.06%
2036 @lucash ENBI.CN -76.47% POR.V -34.62% PKG.CN -45.45% -52.18%
2037 @GreasyStockBoy ZEN.V -37.17% BCFN.CN -55.56% GLL.CN -63.83% -52.19%
2038 @Odot GRAT.V -62.41% VSBY.CN -55.65% EMO.V -38.74% -52.27%
2039 @pennyferyer GRAT.V -62.41% GEL.V -37.93% STS.V -56.52% -52.29%
2040 @Brando_5000 SX.CN -43.62% GET.CN -63.27% VST.CN -50.00% -52.29%
2041 @mac1trader FOBI.V -54.93% BITF.TO -46.92% DEFI.NE -55.03% -52.30%
2042 @Hash VSBY.CN -55.65% DOC.V -62.08% BB.TO -39.26% -52.33%
2043 @Scarface SX.CN -43.62% BLOX.CN -67.86% VLI.V -45.65% -52.38%
2044 @Nara777 FOBI.V -54.93% THRM.V -60.92% CSTR.V -41.67% -52.51%
2045 @Drew VSBY.CN -55.65% HILL.V -50.00% TBP.TO -52.00% -52.55%
2046 @MRS_Make_ME_Retire_Early PKK.CN -61.24% HEAT.CN -32.43% AMPD.CN -64.04% -52.57%
2047 @nikom NBLC.V -84.42% OYL.V -34.62% EMO.V -38.74% -52.59%
2048 @Saintjulie EMO.V -38.74% NBLC.V -84.42% OYL.V -34.62% -52.59%
2049 @NPleazy ABXX.NE -63.71% QUIS.V -33.04% PKK.CN -61.24% -52.67%
2050 @TheComedian PKK.CN -61.24% DIGI.CN -41.18% VSBY.CN -55.65% -52.69%
2051 @Deco GRAT.V -62.41% HEAT.CN -32.43% GET.CN -63.27% -52.70%
2052 @Foubs4 VSBY.CN -55.65% NOW.V -52.76% SKLL.CN -50.00% -52.80%
2053 @quantummechanic EGT.V -40.20% PBX.V -70.88% AUAG.CN -47.41% -52.83%
2054 @Jc9381 NBLC.V -84.42% DMR.V -31.25% ATHR.CN -42.86% -52.84%
2055 @Bainer519 HEAT.CN -32.43% HLTH.CN -65.38% THRM.V -60.92% -52.91%
2056 @TopDD PKK.CN -61.24% GRAT.V -62.41% NUR.CN -35.17% -52.94%
2057 @Germ4 VST.CN -50.00% FANS.CN -45.45% VRAR.CN -63.64% -53.03%
2058 @jme007 KASH.CN -47.92% IMIN.V -53.33% EPY.CN -57.89% -53.05%
2059 @MyFutureLiesWithAte PKK.CN -61.24% PBIT.CN -33.91% AMPD.CN -64.04% -53.06%
2060 @rsdx NBVA.V -49.07% NBLC.V -84.42% WEB.V -25.71% -53.07%
2061 @Thehippie GRAT.V -62.41% TRIP.CN -29.63% CBDT.CN -67.65% -53.23%
2062 @MustBeTheMoney SX.CN -43.62% HLTH.CN -65.38% BIGG.CN -50.93% -53.31%
2063 @Dr._Spock SASY.CN -40.35% CBDT.CN -67.65% MIR.V -52.50% -53.50%
2064 @Stock_syndrom PKK.CN -61.24% VSBY.CN -55.65% SX.CN -43.62% -53.50%
2065 @PrinceOfProfit EMO.V -38.74% THRM.V -60.92% PKK.CN -61.24% -53.63%
2066 @mrjgray CBDT.CN -67.65% BLR.CN -60.00% BAC.CN -33.33% -53.66%
2067 @Ricenshine LQID.CN -57.50% THRM.V -60.92% SAU.TO -42.86% -53.76%
2068 @jjshantz GRAT.V -62.41% VSBY.CN -55.65% SX.CN -43.62% -53.89%
2069 @moreag4me MTH.V -50.00% LMG.V -46.43% HLTH.CN -65.38% -53.94%
2070 @AlexHall KNR.NE -33.33% SMRT.NE -53.19% COIN.NE -75.46% -54.00%
2071 @tmstocks THRM.V -60.92% BES.V -35.00% SZLS.TO -66.07% -54.00%
2072 @Value123 PSYB.V -56.10% NOW.V -52.76% SMRT.NE -53.19% -54.01%
2073 @Ri LEXT.CN -84.38% TPC.V -27.78% KLM.V -50.00% -54.05%
2074 @marrcoooo PMED.CN -36.36% GRAT.V -62.41% PULL.CN -63.64% -54.14%
2075 @Backlogs VSBY.CN -55.65% PBX.V -70.88% ESE.V -36.09% -54.21%
2076 @sippy HLTH.CN -65.38% CBDT.CN -67.65% TRIP.CN -29.63% -54.22%
2077 @Watchfulwaiting SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% RLV.V -60.00% -54.24%
2078 @d2dgw BCFN.CN -55.56% LUXX.CN -56.25% BIGG.CN -50.93% -54.24%
2079 @freerider SAND.CN -31.03% SIXW.CN -58.54% TVC.V -73.53% -54.37%
2080 @android905 SX.CN -43.62% CBDT.CN -67.65% TBP.TO -52.00% -54.42%
2081 @CopperHunter EMO.V -38.74% NBLC.V -84.42% CPL.V -40.74% -54.63%
2082 @Bartoo PBX.V -70.88% ICAN.CN -41.86% WLLW.TO -51.65% -54.80%
2083 @MostValuableTrader WNDR.NE -58.97% FANS.CN -45.45% CRBK.V -60.53% -54.99%
2084 @hunter1 SX.CN -43.62% ZEU.CN -59.09% GRAT.V -62.41% -55.04%
2085 @Flexius GRAT.V -62.41% MEDV.NE -37.50% HLTH.CN -65.38% -55.10%
2086 @wah-sk-wah LQWD.V -66.28% LUXX.CN -56.25% ATHR.CN -42.86% -55.13%
2087 @Hazaj GDNP.V -47.26% OG.V -44.71% VERY.V -73.56% -55.17%
2088 @swambers DMGI.V -46.34% VENZ.V -71.43% HIVE.V -47.98% -55.25%
2089 @Ariesgal GRAT.V -62.41% FANS.CN -45.45% EPY.CN -57.89% -55.25%
2090 @Def221 FOBI.V -54.93% CBDT.CN -67.65% SPN.V -43.33% -55.30%
2091 @Estonian VMC.V -51.01% CBDT.CN -67.65% IP.CN -47.62% -55.43%
2092 @Calagordon MIR.V -52.50% CAD.V -30.92% SUGR.V -83.00% -55.47%
2093 @FunWheelDrive CYBN.NE -56.49% MYCO.NE -78.71% BRAX.CN -31.25% -55.49%
2094 @Wook SPN.V -43.33% EMO.V -38.74% NBLC.V -84.42% -55.50%
2095 @FoxInvestor NBLC.V -84.42% SLMN.V -41.30% BTT.V -40.91% -55.54%
2096 @jobber EGT.V -40.20% VSBY.CN -55.65% PBX.V -70.88% -55.58%
2097 @MontgomeryBurns SX.CN -43.62% EMO.V -38.74% NBLC.V -84.42% -55.59%
2098 @SURREALCollections THRM.V -60.92% GRAT.V -62.41% SX.CN -43.62% -55.65%
2099 @glocksandstocks YOUR.CN -50.00% CANS.V -56.14% THRM.V -60.92% -55.69%
2100 @retireby35 GAIA.CN -80.00% AQUA.CN -46.00% DIGI.CN -41.18% -55.73%
2101 @MrSilver BITF.TO -46.92% DEFI.NE -55.03% HLTH.CN -65.38% -55.78%
2102 @FlyingRatman GRAT.V -62.41% ZEN.V -37.17% BLOX.CN -67.86% -55.81%
2103 @Turkster CBDT.CN -67.65% GRAT.V -62.41% MEDV.NE -37.50% -55.85%
2104 @thehack PNTR.V -44.44% EMO.V -38.74% NBLC.V -84.42% -55.87%
2105 @ShroomChad NUMI.TO -27.59% FTRP.TO -61.33% MYCO.NE -78.71% -55.88%
2106 @Swervin CYP.V -33.04% THRM.V -60.92% TEST.V -73.68% -55.88%
2107 @Cashtown VSBY.CN -55.65% NOW.V -52.76% BITE.CN -59.31% -55.91%
2108 @BH613 COIN.NE -75.46% TAAT.CN -51.94% JET.NE -40.56% -55.99%
2109 @Flex1990 FOBI.V -54.93% CBDT.CN -67.65% FANS.CN -45.45% -56.01%
2110 @cjbrassa PKK.CN -61.24% AMPD.CN -64.04% ATHR.CN -42.86% -56.05%
2111 @clickadee AVCR.V -40.62% GRAT.V -62.41% HLTH.CN -65.38% -56.14%
2112 @tidusempire PKK.CN -61.24% DOC.V -62.08% FANS.CN -45.45% -56.26%
2113 @oleno7 PKK.CN -61.24% SX.CN -43.62% AMPD.CN -64.04% -56.30%
2114 @Valstra EGT.V -40.20% TMG.V -46.88% NZRE-H.V -82.05% -56.37%
2115 @Pray4aSurge GRIN.CN -45.83% CBDT.CN -67.65% VSBY.CN -55.65% -56.38%
2116 @Ramzz GRIN.CN -45.83% CBDT.CN -67.65% VSBY.CN -55.65% -56.38%
2117 @Evo GRIN.CN -45.83% CBDT.CN -67.65% VSBY.CN -55.65% -56.38%
2118 @County1 GAIA.CN -80.00% BLR.CN -60.00% CBIT.V -29.41% -56.47%
2119 @barniethedino THRM.V -60.92% MIR.V -52.50% LUXX.CN -56.25% -56.56%
2120 @867YTSMAKAT FOBI.V -54.93% THRM.V -60.92% CBLU.V -53.85% -56.57%
2121 @ShtewGatz PKK.CN -61.24% NUR.CN -35.17% VERY.V -73.56% -56.66%
2122 @doncarloS VMC.V -51.01% UGE.V -46.75% VOYG.TO -72.39% -56.71%
2123 @Gman82 GRAT.V -62.41% NXO.V -52.13% VSBY.CN -55.65% -56.73%
2124 @TheObserver HRE-H.V -80.00% IMIN.V -53.33% MEDV.NE -37.50% -56.94%
2125 @zr0 HUT.TO -56.30% AUN.V -55.13% NXS.V -60.00% -57.14%
2126 @blash READ.CN -81.13% BLR.CN -60.00% CAD.V -30.92% -57.35%
2127 @EHjay42 PKK.CN -61.24% BITF.TO -46.92% AMPD.CN -64.04% -57.40%
2128 @trey NBVA.V -49.07% PKK.CN -61.24% DOC.V -62.08% -57.46%
2129 @Lowther PKK.CN -61.24% SX.CN -43.62% CBDT.CN -67.65% -57.50%
2130 @MagingMoney PKK.CN -61.24% AMPD.CN -64.04% AUAG.CN -47.41% -57.56%
2131 @pareb2 SX.CN -43.62% GRAT.V -62.41% CLAS.V -66.67% -57.57%
2132 @AaronG EMO.V -38.74% GASX.V -50.22% NBLC.V -84.42% -57.79%
2133 @aimania HLTH.CN -65.38% DGTL.V -40.00% LYNX.CN -69.81% -58.40%
2134 @Youllneverwalkalone SX.CN -43.62% GRAT.V -62.41% PUSH.CN -69.23% -58.42%
2135 @BoMbsKOd PBX.V -70.88% PKK.CN -61.24% SX.CN -43.62% -58.58%
2136 @MIRsh MIR.V -52.50% VOYG.TO -72.39% BIGG.CN -50.93% -58.60%
2137 @Leafs21 SONA.CN -54.76% TEST.V -73.68% KASH.CN -47.92% -58.79%
2138 @tdiyuzer BLOX.CN -67.86% HODL.CN -43.24% HLTH.CN -65.38% -58.83%
2139 @Adon VST.CN -50.00% VRAR.CN -63.64% GET.CN -63.27% -58.97%
2140 @BenBaker VST.CN -50.00% GET.CN -63.27% VRAR.CN -63.64% -58.97%
2141 @BookValueGuy VST.CN -50.00% VRAR.CN -63.64% GET.CN -63.27% -58.97%
2142 @benbagholder HMJU.TO -62.02% MTH.V -50.00% HLTH.CN -65.38% -59.13%
2143 @Letsmakemoneyok COIN.NE -75.46% BITF.TO -46.92% DEFI.NE -55.03% -59.14%
2144 @srawd BCFN.CN -55.56% READ.CN -81.13% DIGI.CN -41.18% -59.29%
2145 @Green_Bananas SONA.CN -54.76% PKK.CN -61.24% DOC.V -62.08% -59.36%
2146 @FST CBDT.CN -67.65% VSBY.CN -55.65% FOBI.V -54.93% -59.41%
2147 @burnout29 CBDT.CN -67.65% THRM.V -60.92% VST.CN -50.00% -59.52%
2148 @bucketfan PKK.CN -61.24% AUAG.CN -47.41% PBX.V -70.88% -59.84%
2149 @MaxGains GRAT.V -62.41% HLTH.CN -65.38% TAAT.CN -51.94% -59.91%
2150 @Qball PBX.V -70.88% SX.CN -43.62% HLTH.CN -65.38% -59.96%
2151 @coopdaddy GRAT.V -62.41% EPY.CN -57.89% GHG.CN -60.00% -60.10%
2152 @sjmace CBDT.CN -67.65% GRAT.V -62.41% MIR.V -52.50% -60.85%
2153 @Elaine GRAT.V -62.41% HEAT.CN -32.43% SCRN.CN -88.00% -60.95%
2154 @Albusq CBDT.CN -67.65% GRAT.V -62.41% FOBI.V -54.93% -61.66%
2155 @wiser GAIA.CN -80.00% BLR.CN -60.00% GRIN.CN -45.83% -61.94%
2156 @Fedaykin PKK.CN -61.24% AMPD.CN -64.04% DOC.V -62.08% -62.46%
2157 @stockman33 SMRT.NE -53.19% COIN.NE -75.46% WNDR.NE -58.97% -62.54%
2158 @Wiseguy PKK.CN -61.24% AMPD.CN -64.04% GET.CN -63.27% -62.85%
2159 @bigbird WIN.V -31.82% NBLC.V -84.42% TUGA.CN -73.86% -63.37%
2160 @Markoni FLYY.CN -90.00% CPL.V -40.74% PKK.CN -61.24% -63.99%
2161 @Dgraw92 CBDT.CN -67.65% MEDV.NE -37.50% SCRN.CN -88.00% -64.38%
2162 @matteo EMO.V -38.74% NBLC.V -84.42% PBX.V -70.88% -64.68%
2163 @GayBear HLTH.CN -65.38% PDFI.CN -73.81% BCFN.CN -55.56% -64.92%
2164 @SgtHighway VUI.V -37.35% NBLC.V -84.42% TVC.V -73.53% -65.10%
2165 @Wineaux PGM.V -73.19% NBLC.V -84.42% EMO.V -38.74% -65.45%
2166 @Goldzjim CBDT.CN -67.65% SCRN.CN -88.00% BIOV.CN -41.46% -65.70%
2167 @Ace1won GRAT.V -62.41% VERY.V -73.56% DOC.V -62.08% -66.02%
2168 @J3 FLYY.CN -90.00% SX.CN -43.62% HLTH.CN -65.38% -66.33%
2169 @kdm IMIN.V -53.33% COIN.NE -75.46% MBLM.CN -75.86% -68.22%
2170 @xFalse FOBI.V -54.93% CBDT.CN -67.65% SCRN.CN -88.00% -70.19%
2171 @Rod2017 GAIA.CN -80.00% NWI.CN -70.00% THRM.V -60.92% -70.31%
2172 @Esoterix HLTH.CN -65.38% HRE-H.V -80.00% BLOX.CN -67.86% -71.08%