The 2021 CEO StockPickingContest Hat Tricks

People with all three picks in the positive

Updated: June 20th, 2021

Turn phone to see stock picks

Sort By:

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @ben1 NUR.CN 524.00% CMC.CN 935.29% SVA.V 104.48% 521.26%
2 @TopDD CMC.CN 935.29% GRAT.V 282.35% CBDT.CN 135.09% 450.91%
3 @SizzlinSteaks MRS.V 160.00% CMC.CN 935.29% DM.V 67.86% 387.72%
4 @Dreg CBDT.CN 135.09% GRAT.V 282.35% INTL.CN 680.65% 366.03%
5 @grandfleet CMC.CN 935.29% PKK.CN 33.54% DCM.TO 126.98% 365.27%
6 @jacko CMC.CN 935.29% NVX.V 3.33% SRV-UN.TO 156.72% 365.12%
7 @Vick13 CMC.CN 935.29% CBDT.CN 135.09% VST.CN 18.18% 362.85%
8 @Goldenhorseshoe CBDT.CN 135.09% TRIP.CN 1.64% CMC.CN 935.29% 357.34%
9 @Brecker VMC.V 47.13% CMC.CN 935.29% CNC.V 76.29% 352.91%
10 @Holmewrecker UPCO.CN 69.23% GRAT.V 282.35% INTL.CN 680.65% 344.08%
11 @NinjaMOG GRAT.V 282.35% INTL.CN 680.65% SAU.TO 8.33% 323.78%
12 @Somethingwitty BRC.V 15.91% CMC.CN 935.29% VST.CN 18.18% 323.13%
13 @Oshawaguy79 INTL.CN 680.65% DM.V 67.86% CBDT.CN 135.09% 294.53%
14 @Ionrigs533 CBDT.CN 135.09% ESE.V 7.94% INTL.CN 680.65% 274.56%
15 @edark CBG.V 81.82% MTH.V 43.48% INTL.CN 680.65% 268.65%
16 @GambleItAll HEAT.CN 185.71% ACDC.CN 500.00% SVA.V 104.48% 263.40%
17 @SnoBird HEAT.CN 185.71% ACDC.CN 500.00% SVA.V 104.48% 263.40%
18 @thehack RECO.V 451.35% ERF.TO 106.03% BITF.V 111.20% 222.86%
19 @LH1414 NUR.CN 524.00% VII.TO 28.14% TBP.TO 79.49% 210.54%
20 @Allt1909 THRM.V 83.72% HIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.00% 203.78%
21 @Wildman69 MLCL.CN 10.00% NUR.CN 524.00% BLR.CN 50.00% 194.67%
22 @LeafsTime NUR.CN 524.00% GDNP.V 17.78% DMGI.V 38.33% 193.37%
23 @Peppers BLR.CN 50.00% GAIA.CN 10.00% GTEC.V 519.05% 193.02%
24 @Jeeman ZEU.CN 66.67% SX.CN 230.00% GRAT.V 282.35% 193.01%
25 @Playingthegame SX.CN 230.00% ZEU.CN 66.67% GRAT.V 282.35% 193.01%
26 @Firebiz VET.TO 84.51% SII.TO 31.90% RECO.V 451.35% 189.25%
27 @Platinum NRG.V 17.24% NUR.CN 524.00% GXU.V 17.39% 186.21%
28 @Fiat ISGI.V 73.91% AZ.V 360.00% SGY.TO 116.67% 183.53%
29 @Tradingup CGX.TO 72.49% GDNP.V 17.78% RECO.V 451.35% 180.54%
30 @ng13 GRAT.V 282.35% ZEU.CN 66.67% HEAT.CN 185.71% 178.24%
31 @GoldGravy NFG.V 181.33% LAB.V 325.00% VZLA.V 25.43% 177.25%
32 @Hogger1974 GRAT.V 282.35% IDK.CN 5.63% SX.CN 230.00% 172.66%
33 @svans ATH.TO 441.18% ANX.TO 63.93% ATY.V 9.09% 171.40%
34 @Deco HEAT.CN 185.71% GRAT.V 282.35% PKK.CN 33.54% 167.20%
35 @Bigpair KRR.TO 3.71% VYGR.CN 294.40% NFG.V 181.33% 159.81%
36 @SupremeLaRoc PHO.TO 76.73% SPOT.V 207.50% NFG.V 181.33% 155.19%
37 @Valor CNC.V 76.29% BITF.V 111.20% BIGG.CN 274.51% 154.00%
38 @MrGoody RECO.V 451.35% AOI.TO 5.31% TAL.V 2.00% 152.89%
39 @hwy111 MRS.V 160.00% GRAT.V 282.35% PILL.CN 13.75% 152.03%
40 @rosebud CYP.V 3.41% GRAT.V 282.35% MRS.V 160.00% 148.59%
41 @HeAVeN69 TEST.V 73.91% CBDT.CN 135.09% SX.CN 230.00% 146.33%
42 @chuck AIS.V 6.67% DB.V 392.86% KGC.V 34.78% 144.77%
43 @Veeblue PDM.V 18.37% DCM.TO 126.98% GRAT.V 282.35% 142.57%
44 @Yixter GEM.V 58.33% QYOU.V 238.10% SWIS.CN 112.90% 136.44%
45 @robby CNC.V 76.29% NOB.V 38.89% AGO.V 286.67% 133.95%
46 @selllowbuyhigh GRAT.V 282.35% SWIS.CN 112.90% SIXW.CN 1.69% 132.32%
47 @jjoyce14 GRAT.V 282.35% BLO.CN 21.11% BB.TO 88.63% 130.70%
48 @Bluekiwi BIGG.CN 274.51% DM.V 67.86% GBLC.CN 30.00% 124.12%
49 @Argentum SLZ.CN 240.00% MTH.V 43.48% LMG.V 73.08% 118.85%
50 @Chenlu972 VYGR.CN 294.40% HIVE.V 27.62% PKK.CN 33.54% 118.52%
51 @E.T TAAT.CN 7.74% MRS.V 160.00% PQE.V 181.82% 116.52%
52 @Elaine GRAT.V 282.35% KTR.V 25.93% MN.V 39.29% 115.85%
53 @RuudinFrance NLC.V 38.19% PIPE.TO 201.49% GSVR.V 107.14% 115.61%
54 @porknbeans FMC.V 56.00% DIAM.TO 10.00% FOM.V 277.59% 114.53%
55 @StockLife CRES.CN 30.00% SLZ.CN 240.00% LMG.V 73.08% 114.36%
56 @Tyrowe11 SX.CN 230.00% ZEU.CN 66.67% ICM.V 45.45% 114.04%
57 @TREASURECHESTPICKS QNC.V 135.00% ICO.V 75.00% PUMA.V 129.41% 113.14%
58 @Freedom65 GRAT.V 282.35% IDK.CN 5.63% ICM.V 45.45% 111.15%
59 @Flyer4 ESK.V 5.00% ASE.CN 240.91% HSI.V 84.62% 110.17%
60 @Matthew TR.V 170.59% PA.V 59.09% GPM.V 100.00% 109.89%
61 @PowHound FSY.TO 200.00% EU.V 42.55% GLO.TO 84.91% 109.15%
62 @GrewalAnhad PRT.CN 115.56% IME.CN 27.50% JET.V 179.31% 107.46%
63 @Baystreethustla BTE.TO 217.39% SCL.TO 67.90% SU.TO 36.30% 107.20%
64 @mak GRAT.V 282.35% IDK.CN 5.63% IP.CN 31.25% 106.41%
65 @KennyPowers DML.TO 98.81% VZLA.V 25.43% CR.TO 194.64% 106.30%
66 @kgr13088 DM.V 67.86% CBDT.CN 135.09% SWIS.CN 112.90% 105.28%
67 @Yungstocktrader BITF.V 111.20% THRM.V 83.72% QETH-U.TO 120.82% 105.25%
68 @Lemand PQE.V 181.82% AZR.V 100.00% BAG.V 30.00% 103.94%
69 @k_dub RSS.V 62.50% CBDT.CN 135.09% SWIS.CN 112.90% 103.50%
70 @KasperSky BLR.CN 50.00% BBD-B.TO 125.00% CBDT.CN 135.09% 103.36%
71 @Secureingold PYR.TO 121.05% ESK.V 5.00% NFG.V 181.33% 102.46%
72 @doob2002 ESE.V 7.94% VYGR.CN 294.40% KRR.TO 3.71% 102.02%
73 @hunter1 ZEU.CN 66.67% SX.CN 230.00% IDK.CN 5.63% 100.77%
74 @24KGold TRIP.CN 1.64% GRAT.V 282.35% HUGE.CN 14.57% 99.52%
75 @Fierze GRDM.V 28.57% FSY.TO 200.00% CUR.V 68.61% 99.06%
76 @firemagi PLY.V 76.92% SIC.V 114.29% SVA.V 104.48% 98.56%
77 @drowssy TRIP.CN 1.64% GRAT.V 282.35% XLY.TO 9.80% 97.93%
78 @blash TSD.V 38.30% GIII.V 149.46% SVA.V 104.48% 97.41%
79 @rockliquor CYP.V 3.41% GRAT.V 282.35% EMM.V 5.26% 97.01%
80 @Zalo FSY.TO 200.00% PLU.V 75.68% STND.V 10.26% 95.31%
81 @bornita USCU.V 80.95% NRG.V 17.24% NILI.V 181.25% 93.15%
82 @b.o.o.m NU.V 23.08% SVA.V 104.48% GIII.V 149.46% 92.34%
83 @Obristbergmeister SII.TO 31.90% VET.TO 84.51% MRS.V 160.00% 92.14%
84 @Truthserum ORGN.CN 75.00% OPW.V 170.00% CRES.CN 30.00% 91.67%
85 @JWest0926 SWLF.V 218.75% CLZ.V 22.73% IPG.V 31.82% 91.10%
86 @MS HI.V 136.36% TAO.V 50.00% TGL.TO 86.78% 91.05%
87 @ourrug CNC.V 76.29% NOB.V 38.89% CNTR.CN 155.17% 90.12%
88 @big_mortgage SX.CN 230.00% AUX.V 6.98% ZON.V 31.58% 89.52%
89 @NWA420 DM.V 67.86% DFLY.CN 139.51% WTER.CN 42.19% 83.18%
90 @Discodan NCU.TO 64.29% TKO.TO 42.77% CBDT.CN 135.09% 80.71%
91 @murrpac NCU.TO 64.29% FEC.TO 88.79% NOT.V 84.21% 79.09%
92 @ACESover MGA.TO 36.11% ETG.TO 82.14% SGY.TO 116.67% 78.31%
93 @Interestedparty HWY.V 5.26% BLR.CN 50.00% JET.V 179.31% 78.19%
94 @quityourdayjob THRM.V 83.72% BHS.V 100.00% TAO.V 50.00% 77.91%
95 @TheSixGod CNC.V 76.29% NOB.V 38.89% SIC.V 114.29% 76.49%
96 @Bensmarck VLI.V 180.00% VST.CN 18.18% VZLA.V 25.43% 74.54%
97 @Brockey PRYM.V 101.56% HWX.TO 74.48% FLT.V 47.56% 74.53%
98 @MRS_Make_ME_Retire_Early HEAT.CN 185.71% PKK.CN 33.54% KRR.TO 3.71% 74.32%
99 @Strannick OTSO.V 70.00% AMM.TO 3.39% API.CN 146.91% 73.43%
100 @lukejackson PGX.V 36.05% VZLA.V 25.43% MNO.V 157.14% 72.88%
101 @Dannyboy THRM.V 83.72% VIVO.TO 3.85% PUMA.V 129.41% 72.33%
102 @ErikHardraade CNC.V 76.29% NCU.TO 64.29% OCO.V 75.14% 71.90%
103 @jims HIVE.V 27.62% ESK.V 5.00% NFG.V 181.33% 71.31%
104 @himylife NDA.V 48.65% BITF.V 111.20% CSTR.V 50.00% 69.95%
105 @Pinecone AZM.V 100.00% DSV.V 12.76% CMMC.TO 89.50% 67.42%
106 @Nekton FLT.V 47.56% API.CN 146.91% CHAL.CN 6.09% 66.85%
107 @The_Realist MARI.TO 26.15% AYA.TO 104.94% GTT.V 68.32% 66.47%
108 @whosat KRR.TO 3.71% CBDT.CN 135.09% NDM.TO 56.10% 64.97%
109 @ArubaSunDevil QETH-U.TO 120.82% KDK.V 10.43% WRN.TO 63.06% 64.77%
110 @DJSN BITF.V 111.20% HIVE.V 27.62% DGHI.V 53.54% 64.12%
111 @Ruprecht MLCL.CN 10.00% CS.TO 84.03% MEG.TO 94.38% 62.81%
112 @Rocket_Man VST.CN 18.18% PBX.V 162.07% ESE.V 7.94% 62.73%
113 @covfefe MNO.V 157.14% DHR.V 21.43% AIS.V 6.67% 61.75%
114 @Sunnytimes PKK.CN 33.54% NLC.V 38.19% BITF.V 111.20% 60.98%
115 @ump NAM.V 40.00% SWIS.CN 112.90% PGP.V 28.57% 60.49%
116 @RichDaddy HIVE.V 27.62% SCR.TO 85.87% SCL.TO 67.90% 60.46%
117 @Irisvert ISO.V 46.52% FCU.TO 46.15% SYH.V 84.62% 59.10%
118 @Sthlheader SVS.V 84.21% SAU.TO 8.33% YES.V 84.62% 59.05%
119 @Jmoney914 MRS.V 160.00% DSV.V 12.76% KRR.TO 3.71% 58.82%
120 @achm15 VST.CN 18.18% CBDT.CN 135.09% AC.TO 21.91% 58.39%
121 @Lunchbox AYA.TO 104.94% NAM.V 40.00% LBC.V 27.06% 57.33%
122 @Joshgs HIVE.V 27.62% HUT.TO 32.95% BITF.V 111.20% 57.26%
123 @carbon8ed CTOC.CN 130.77% RHC.V 19.57% NRG.V 17.24% 55.86%
124 @newbie2099 AAZ.V 40.00% FMC.V 56.00% AEC.V 68.42% 54.81%
125 @FairlyStockyTM FTG.TO 59.51% CTS.TO 78.47% HRX.TO 25.89% 54.62%
126 @energystar GXU.V 17.39% FMC.V 56.00% GLO.TO 84.91% 52.77%
127 @pizzaparty KES.V 23.08% GSVR.V 107.14% VZLA.V 25.43% 51.88%
128 @Cacalou GMA.V 4.62% KTR.V 25.93% BBD-B.TO 125.00% 51.85%
129 @HotCarl PKK.CN 33.54% JUGR.V 34.21% GOT.V 85.11% 50.95%
130 @MrSilver GLXY.TO 96.97% HIVE.V 27.62% RM.V 25.76% 50.12%
131 @smartfx GSVR.V 107.14% NOB.V 38.89% KRR.TO 3.71% 49.92%
132 @Croanalyst THRM.V 83.72% FLT.V 47.56% WMD.V 16.33% 49.20%
133 @smallcapinvestor MARI.TO 26.15% TVE.TO 93.70% GTWO.V 25.58% 48.48%
134 @Eric35 NLC.V 38.19% TLO.TO 9.80% GLXY.TO 96.97% 48.32%
135 @Flipke PGX.V 36.05% RDG.V 13.46% ALTA.V 94.59% 48.04%
136 @CWit GXU.V 17.39% LAM.TO 41.67% SYH.V 84.62% 47.89%
137 @Boozer ESE.V 7.94% DSV.V 12.76% PYR.TO 121.05% 47.25%
138 @inept BOLT.CN 37.93% GEM.V 58.33% ICM.V 45.45% 47.24%
139 @Bananaback TBL.TO 12.61% BITF.V 111.20% GDNP.V 17.78% 47.20%
140 @KC.maker VST.CN 18.18% ESE.V 7.94% SWIS.CN 112.90% 46.34%
141 @freerider UWE-H.V 15.00% SIC.V 114.29% NZC.TO 7.14% 45.48%
142 @ChamBid AZM.V 100.00% VZLA.V 25.43% KDK.V 10.43% 45.29%
143 @2stone1bird CYP.V 3.41% QUIS.V 47.71% THRM.V 83.72% 44.95%
144 @copi ION.V 30.30% CNC.V 76.29% HIVE.V 27.62% 44.74%
145 @botafogo PDM.V 18.37% SWIS.CN 112.90% TRIP.CN 1.64% 44.30%
146 @Ropen AIS.V 6.67% KRR.TO 3.71% PYR.TO 121.05% 43.81%
147 @iceman IZZ.V 61.90% FFOX.V 52.27% PGLD.V 16.25% 43.48%
148 @Laz23 BLR.CN 50.00% SU.TO 36.30% TGIF.CN 42.86% 43.05%
149 @Hiya6964 VMC.V 47.13% LITH.V 56.82% KES.V 23.08% 42.34%
150 @longzzzzz PTK.V 32.10% NCU.TO 64.29% VZLA.V 25.43% 40.61%
151 @BigPines HIVE.V 27.62% NOT.V 84.21% ERTH.CN 7.69% 39.84%
152 @cole119 NXE.TO 47.29% MTH.V 43.48% STUD.V 28.00% 39.59%
153 @d_kar_35 NDA.V 48.65% CSTR.V 50.00% VST.CN 18.18% 38.94%
154 @alwb00815 ICM.V 45.45% CYP.V 3.41% ZEU.CN 66.67% 38.51%
155 @goldfanatic VRR.V 74.19% PGX.V 36.05% HWY.V 5.26% 38.50%
156 @DanKov CNC.V 76.29% ACO-X.TO 24.99% SSL.TO 12.61% 37.96%
157 @Goldzjim SCR.TO 85.87% KRR.TO 3.71% BIOV.CN 21.05% 36.88%
158 @Hussein SYH.V 84.62% UWE-H.V 15.00% GSP.V 9.52% 36.38%
159 @RockMaschine NDVA.V 23.64% MYM.CN 44.44% BIO.CN 40.00% 36.03%
160 @jnbarbu SCL.TO 67.90% REI-UN.TO 29.67% LAC.TO 4.69% 34.09%
161 @Pepek AFM.V 61.54% LR.V 13.43% VZLA.V 25.43% 33.47%
162 @Stockjunkie88 UPI.V 13.33% SASY.CN 11.29% ISGI.V 73.91% 32.85%
163 @JackieMac MRZ.V 20.00% VRR.V 74.19% CANX.V 3.33% 32.51%
164 @HAPPYAPPIE TLT.V 26.32% EFR.TO 42.96% FUU.V 26.32% 31.86%
165 @MMJGAADZILLA TRIP.CN 1.64% HBOR.CN 8.16% VM.V 85.71% 31.84%
166 @Xfiles SASY.CN 11.29% ENDR.V 15.00% AEC.V 68.42% 31.57%
167 @fumble PDM.V 18.37% GEM.V 58.33% GSPR.V 11.48% 29.39%
168 @Shelbs KTR.V 25.93% GMA.V 4.62% MARV.V 57.14% 29.23%
169 @Mr.B STND.V 10.26% UGM.V 65.11% ERTH.CN 7.69% 27.69%
170 @BS ALDE.V 29.67% OSI.V 16.94% PGZ.V 34.00% 26.87%
171 @ACAB ESM.TO 7.14% AR.TO 11.68% MND.TO 58.97% 25.93%
172 @Sparx BRC.V 15.91% ABRA.V 11.54% AVCR.V 47.37% 24.94%
173 @engineer ESK.V 5.00% EVER.V 14.81% MTS.V 50.79% 23.54%
174 @clint GXU.V 17.39% VZLA.V 25.43% HIVE.V 27.62% 23.48%
175 @Scorpio2 TLT.V 26.32% DSV.V 12.76% GGD.TO 31.33% 23.47%
176 @bardown NPR.V 40.00% QPM.V 15.22% EVER.V 14.81% 23.34%
177 @JT44 BU.TO 8.72% ICM.V 45.45% WLF.V 14.29% 22.82%
178 @damantis ORE.V 24.55% BYN.V 3.64% PGZ.V 34.00% 20.73%
179 @Goldron BYN.V 3.64% BU.TO 8.72% NDA.V 48.65% 20.34%
180 @UpToDeck KHRN.V 10.67% BRC.V 15.91% IPG.V 31.82% 19.46%
181 @Deadbeat CLZ.V 22.73% SASY.CN 11.29% NSG.CN 23.21% 19.08%
182 @Germ4 VST.CN 18.18% VST.CN 18.18% VST.CN 18.18% 18.18%
183 @workingstiff XRX.CN 3.45% GSI.V 5.80% HTL.V 42.86% 17.37%
184 @smort058 ACB.TO 1.98% N.V 5.00% AUSA.CN 44.12% 17.03%
185 @dixiecreek JG.V 6.06% PGX.V 36.05% MGM.V 8.33% 16.82%
186 @avanzalg LAC.TO 4.69% CYP.V 3.41% NLC.V 38.19% 15.43%
187 @Mitchell GSPR.V 11.48% ETR.CN 9.52% KES.V 23.08% 14.69%
188 @Kiki SAU.TO 8.33% VST.CN 18.18% NRG.V 17.24% 14.59%
189 @B TRIP.CN 1.64% THC.CN 31.58% BU.TO 8.72% 13.98%
190 @doctorchris KRR.TO 3.71% EDR.TO 25.97% AR.TO 11.68% 13.79%
191 @MarkyMarc HIVE.V 27.62% N.V 5.00% TRIP.CN 1.64% 11.42%
192 @Bullish99 UI.V 13.33% HEO.V 8.33% PNG.V 10.53% 10.73%
193 @TallMoose GDNP.V 17.78% CZO.V 1.52% GSI.V 5.80% 8.36%
194 @r6 BU.TO 8.72% OGO.V 12.90% TRIP.CN 1.64% 7.75%
195 @QuothTheRaven N.V 5.00% N.V 5.00% N.V 5.00% 5.00%