The 2021 CEO StockPickingContest Hat Tricks

People with all three picks in the positive

Updated: September 12th, 2021

Turn phone to see stock picks

Sort By:

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @ben1 NUR.CN 364.00% CMC.V 864.71% SVA.V 101.49% 443.40%
2 @Groot CMC.V 864.71% RHT.V 128.00% NOT.V 331.58% 441.43%
3 @TopDD CMC.V 864.71% GRAT.V 297.06% CBDT.CN 71.93% 411.23%
4 @grandfleet CMC.V 864.71% PKK.CN 289.02% DCM.TO 58.73% 404.15%
5 @Dreg CBDT.CN 71.93% GRAT.V 297.06% INTL.CN 770.97% 379.99%
6 @Holmewrecker UPCO.CN 38.46% GRAT.V 297.06% INTL.CN 770.97% 368.83%
7 @SizzlinSteaks MRS.V 37.50% CMC.V 864.71% DM.V 35.71% 312.64%
8 @Brecker VMC.V 20.38% CMC.V 864.71% CNC.V 41.24% 308.78%
9 @Oshawaguy79 INTL.CN 770.97% DM.V 35.71% CBDT.CN 71.93% 292.87%
10 @Shifty88 LUXX.CN 27.08% DCM.TO 58.73% INTL.CN 770.97% 285.59%
11 @Fiat ISGI.V 58.70% AZ.V 737.89% SGY.TO 50.98% 282.52%
12 @edark CBG.V 27.27% MTH.V 30.43% INTL.CN 770.97% 276.23%
13 @T5M INTL.CN 770.97% MMS.V 29.55% VMC.V 20.38% 273.63%
14 @Deco HEAT.CN 164.29% GRAT.V 297.06% PKK.CN 289.02% 250.12%
15 @GambleItAll HEAT.CN 164.29% ACDC.CN 420.00% SVA.V 101.49% 228.59%
16 @SnoBird HEAT.CN 164.29% ACDC.CN 420.00% SVA.V 101.49% 228.59%
17 @Chenlu972 VYGR.CN 299.80% HIVE.V 59.00% PKK.CN 289.02% 215.94%
18 @Allt1909 THRM.V 125.58% HIVE.V 59.00% ACDC.CN 420.00% 201.53%
19 @TREASURECHESTPICKS QNC.V 280.00% ICO.V 75.00% PUMA.V 247.06% 200.69%
20 @Sunnytimes PKK.CN 289.02% NLC.V 124.12% BITF.V 182.40% 198.51%
21 @Hogger1974 GRAT.V 297.06% IDK.CN 94.37% SX.CN 190.00% 193.81%
22 @Yungstocktrader BITF.V 182.40% THRM.V 125.58% QETH-U.TO 245.02% 184.33%
23 @UrsusMajor LUXX.CN 27.08% GRAT.V 297.06% SWIS.CN 209.68% 177.94%
24 @selllowbuyhigh GRAT.V 297.06% SWIS.CN 209.68% SIXW.CN 13.56% 173.43%
25 @Jeeman ZEU.CN 22.22% SX.CN 190.00% GRAT.V 297.06% 169.76%
26 @Playingthegame SX.CN 190.00% ZEU.CN 22.22% GRAT.V 297.06% 169.76%
27 @HighTide RAYN.CN 52.63% ACDC.CN 420.00% BAMM.CN 34.69% 169.11%
28 @Joshgs HIVE.V 59.00% HUT.TO 254.73% BITF.V 182.40% 165.37%
29 @Majic CNC.V 41.24% SOMA.V 9.68% VPT.V 444.44% 165.12%
30 @ng13 GRAT.V 297.06% ZEU.CN 22.22% HEAT.CN 164.29% 161.19%
31 @Freedom65 GRAT.V 297.06% IDK.CN 94.37% ICM.V 90.91% 160.78%
32 @PowHound FSY.TO 226.67% EU.V 104.26% GLO.TO 147.17% 159.36%
33 @lar0che QBTC.TO 23.93% HIVE.V 59.00% CWRK.V 372.22% 151.72%
34 @thehack RECO.V 182.43% ERF.TO 86.93% BITF.V 182.40% 150.59%
35 @Ballzdeep PUMA.V 247.06% SCR.TO 193.67% FOBI.V 7.32% 149.35%
36 @KasperSky BLR.CN 78.79% BBD-B.TO 295.83% CBDT.CN 71.93% 148.85%
37 @Irisvert ISO.V 152.94% FCU.TO 156.41% SYH.V 134.62% 147.99%
38 @LH1414 NUR.CN 364.00% VII.TO 28.14% TBP.TO 46.15% 146.10%
39 @rosebud CYP.V 92.05% GRAT.V 297.06% MRS.V 37.50% 142.20%
40 @blash TSD.V 121.28% GIII.V 201.08% SVA.V 101.49% 141.28%
41 @KennyPowers DML.TO 136.90% VZLA.V 45.09% CR.TO 239.29% 140.43%
42 @rockliquor CYP.V 92.05% GRAT.V 297.06% EMM.V 28.95% 139.35%
43 @eddardstock MMS.V 29.55% VMC.V 20.38% NUR.CN 364.00% 137.98%
44 @Candyman GRAT.V 297.06% GRA.V 21.72% NAN.V 90.32% 136.37%
45 @workingstiff XRX.CN 362.07% GSI.V 5.80% HTL.V 39.29% 135.72%
46 @Zalo FSY.TO 226.67% PLU.V 75.68% STND.V 89.74% 130.70%
47 @MagingMoney PKK.CN 289.02% IDK.CN 94.37% FOBI.V 7.32% 130.24%
48 @Hardy88 PKK.CN 289.02% IDK.CN 94.37% BTC.CN 6.12% 129.84%
49 @Tbill PKK.CN 289.02% IDK.CN 94.37% BTC.CN 6.12% 129.84%
50 @YMCMB CAD.V 63.64% GIII.V 201.08% PRYM.V 121.35% 128.69%
51 @Dippy NDA.V 51.35% LUXX.CN 27.08% PLAN.V 305.88% 128.11%
52 @RuudinFrance NLC.V 124.12% PIPE.TO 195.52% GSVR.V 62.50% 127.38%
53 @mrcashflow LSPD.TO 75.41% FOBI.V 7.32% GRAT.V 297.06% 126.60%
54 @k_dub RSS.V 95.31% CBDT.CN 71.93% SWIS.CN 209.68% 125.64%
55 @steep FOBI.V 7.32% CBDT.CN 71.93% GRAT.V 297.06% 125.44%
56 @kiwiman911 VSBY.CN 13.24% CBDT.CN 71.93% PKK.CN 289.02% 124.73%
57 @porknbeans FMC.V 84.00% DIAM.TO 5.00% FOM.V 272.41% 120.47%
58 @Yixter GEM.V 8.33% QYOU.V 142.86% SWIS.CN 209.68% 120.29%
59 @jjoyce14 GRAT.V 297.06% BLO.CN 6.67% BB.TO 56.64% 120.12%
60 @Elaine GRAT.V 297.06% KTR.V 51.85% MN.V 3.57% 117.49%
61 @DJSN BITF.V 182.40% HIVE.V 59.00% DGHI.V 108.08% 116.49%
62 @E.T TAAT.CN 52.90% MRS.V 37.50% PQE.V 254.55% 114.98%
63 @Valor CNC.V 41.24% BITF.V 182.40% BIGG.CN 119.61% 114.41%
64 @SupremeLaRoc PHO.TO 78.22% SPOT.V 152.50% NFG.V 107.62% 112.78%
65 @CWit GXU.V 82.61% LAM.TO 111.11% SYH.V 134.62% 109.45%
66 @MarlboroDog QBTC.TO 23.93% QETH-U.TO 245.02% HIVE.V 59.00% 109.31%
67 @nachoguru BTCG-UN.TO 58.62% QBTC.TO 23.93% QETH-U.TO 245.02% 109.19%
68 @Albusq FOBI.V 7.32% GRAT.V 297.06% DPRO.CN 20.00% 108.13%
69 @Vucmar84 USCU.V 33.33% CAD.V 63.64% FSY.TO 226.67% 107.88%
70 @fijiwaya QYOU.V 142.86% AMY.V 165.98% VSBY.CN 13.24% 107.36%
71 @kgr13088 DM.V 35.71% CBDT.CN 71.93% SWIS.CN 209.68% 105.77%
72 @HeAVeN69 TEST.V 52.17% CBDT.CN 71.93% SX.CN 190.00% 104.70%
73 @energystar GXU.V 82.61% FMC.V 84.00% GLO.TO 147.17% 104.59%
74 @Hussein SYH.V 134.62% UWE-H.V 140.00% GSP.V 38.10% 104.24%
75 @GoldGravy NFG.V 107.62% LAB.V 155.00% VZLA.V 45.09% 102.57%
76 @hunter1 ZEU.CN 22.22% SX.CN 190.00% IDK.CN 94.37% 102.20%
77 @Tyrowe11 SX.CN 190.00% ZEU.CN 22.22% ICM.V 90.91% 101.04%
78 @craigbh CBDT.CN 71.93% SWIS.CN 209.68% VSBY.CN 13.24% 98.28%
79 @avanzalg LAC.TO 78.54% CYP.V 92.05% NLC.V 124.12% 98.23%
80 @RichDaddy HIVE.V 59.00% SCR.TO 193.67% SCL.TO 39.49% 97.38%
81 @Cashtown ZENA.TO 206.00% CBDT.CN 71.93% VSBY.CN 13.24% 97.06%
82 @Baystreethustla BTE.TO 242.03% SCL.TO 39.49% SU.TO 8.67% 96.73%
83 @aqsw SWIS.CN 209.68% CBDT.CN 71.93% FOBI.V 7.32% 96.31%
84 @thermo GLXY.TO 135.41% BIGG.CN 119.61% QBTC.TO 23.93% 92.98%
85 @snackyp BHSC.CN 73.33% BRM.V 22.22% BITF.V 182.40% 92.65%
86 @snackyp BHSC.CN 73.33% BRM.V 22.22% BITF.V 182.40% 92.65%
87 @The_Realist MARI.TO 20.31% AYA.TO 167.01% GTT.V 90.59% 92.64%
88 @Eric35 NLC.V 124.12% TLO.TO 13.73% GLXY.TO 135.41% 91.09%
89 @newbie2099 AAZ.V 80.00% FMC.V 84.00% AEC.V 105.26% 89.75%
90 @Barbacoa RCLF.CN 7.69% MUN.V 5.00% HUT.TO 254.73% 89.14%
91 @himylife NDA.V 51.35% BITF.V 182.40% CSTR.V 33.33% 89.03%
92 @Firebiz VET.TO 48.59% SII.TO 32.52% RECO.V 182.43% 87.85%
93 @MrGoody RECO.V 182.43% AOI.TO 38.05% TAL.V 30.00% 83.50%
94 @GrewalAnhad PRT.CN 24.44% IME.CN 22.50% JET.V 201.15% 82.70%
95 @2stone1bird CYP.V 92.05% QUIS.V 28.44% THRM.V 125.58% 82.02%
96 @Swizz11 VO.V 18.33% PLU.V 75.68% SYH.V 134.62% 76.21%
97 @Brockey PRYM.V 121.35% HWX.TO 68.20% FLT.V 39.02% 76.19%
98 @MrSilver GLXY.TO 135.41% HIVE.V 59.00% RM.V 25.76% 73.39%
99 @THALL_GOLD HIVE.V 59.00% GLXY.TO 135.41% QBTC.TO 23.93% 72.78%
100 @FairlyStockyTM FTG.TO 35.61% CTS.TO 147.28% HRX.TO 33.97% 72.29%
101 @Biotech675 VMC.V 20.38% VSBY.CN 13.24% BITF.V 182.40% 72.01%
102 @Truthserum ORGN.CN 112.50% OPW.V 75.00% CRES.CN 25.00% 70.83%
103 @MS HI.V 72.73% TAO.V 46.15% TGL.TO 90.91% 69.93%
104 @alwb00815 ICM.V 90.91% CYP.V 92.05% ZEU.CN 22.22% 68.39%
105 @ACESover MGA.TO 88.89% ETG.TO 58.93% SGY.TO 50.98% 66.27%
106 @bedrag AWR.CN 66.67% SLZ.CN 93.33% PMET.CN 36.67% 65.56%
107 @quityourdayjob THRM.V 125.58% BHS.V 19.05% TAO.V 46.15% 63.59%
108 @clint GXU.V 82.61% VZLA.V 45.09% HIVE.V 59.00% 62.23%
109 @Argentum SLZ.CN 93.33% MTH.V 30.43% LMG.V 53.85% 59.20%
110 @firemagi PLY.V 34.62% SIC.V 37.50% SVA.V 101.49% 57.87%
111 @ourrug CNC.V 41.24% NOB.V 16.67% CNTR.CN 115.52% 57.81%
112 @StockLife CRES.CN 25.00% SLZ.CN 93.33% LMG.V 53.85% 57.39%
113 @wizeguy FORT.V 117.02% TAO.V 46.15% BTC.CN 6.12% 56.43%
114 @cinqueport MRS.V 37.50% SVA.V 101.49% MMS.V 29.55% 56.18%
115 @Scaranek NLC.V 124.12% LGO.TO 18.84% QBTC.TO 23.93% 55.63%
116 @cole119 NXE.TO 110.83% MTH.V 30.43% STUD.V 25.33% 55.53%
117 @Bluekiwi BIGG.CN 119.61% DM.V 35.71% GBLC.CN 10.00% 55.11%
118 @Glory ZEN.V 12.29% VZLA.V 45.09% NFG.V 107.62% 55.00%
119 @robby CNC.V 41.24% NOB.V 16.67% AGO.V 106.67% 54.86%
120 @Oracle23 EFR.TO 63.52% PLU.V 75.68% QBTC.TO 23.93% 54.37%
121 @JWest0926 SWLF.V 93.75% CLZ.V 13.64% IPG.V 50.00% 52.46%
122 @HAPPYAPPIE TLT.V 13.16% EFR.TO 63.52% FUU.V 78.95% 51.87%
123 @jnbarbu SCL.TO 39.49% REI-UN.TO 34.21% LAC.TO 78.54% 50.74%
124 @RockMaschine NDVA.V 76.36% MYM.CN 55.56% BIO.CN 10.00% 47.31%
125 @smallcapinvestor MARI.TO 20.31% TVE.TO 100.00% GTWO.V 20.93% 47.08%
126 @Driver NXE.TO 110.83% CHR.TO 5.95% QBTC.TO 23.93% 46.90%
127 @Rahman FOBI.V 7.32% HIVE.V 59.00% CBDT.CN 71.93% 46.08%
128 @copi ION.V 34.85% CNC.V 41.24% HIVE.V 59.00% 45.03%
129 @Obristbergmeister SII.TO 32.52% VET.TO 48.59% MRS.V 37.50% 39.54%
130 @iceman IZZ.V 66.67% FFOX.V 25.00% PGLD.V 25.00% 38.89%
131 @Laz23 BLR.CN 78.79% SU.TO 8.67% TGIF.CN 28.57% 38.67%
132 @digdog MRS.V 37.50% MMS.V 29.55% NDM.TO 48.78% 38.61%
133 @NWA420 DM.V 35.71% DPRO.CN 20.00% WTER.CN 59.38% 38.36%
134 @mysterio ZEN.V 12.29% CBDT.CN 71.93% PTK.V 29.63% 37.95%
135 @Bacon VSBY.CN 13.24% VMC.V 20.38% CBDT.CN 71.93% 35.18%
136 @MadMMcAvoy CAPT.V 1.89% CAD.V 63.64% OCO.V 40.00% 35.17%
137 @TheSixGod CNC.V 41.24% NOB.V 16.67% SIC.V 37.50% 31.80%
138 @tazman FOBI.V 7.32% ZEN.V 12.29% CBDT.CN 71.93% 30.51%
139 @efm9 GLDN.V 37.50% SZM.V 1.54% SIE.V 50.00% 29.68%
140 @Wilcolator VMC.V 20.38% FOBI.V 7.32% HIVE.V 59.00% 28.90%
141 @MntGoatMatt XCT.TO 3.57% LTE.V 25.93% NBVA.V 53.23% 27.57%
142 @Lastofthefranks OILS.CN 8.57% VSBY.CN 13.24% LMG.V 53.85% 25.22%
143 @seekitstakeit PTK.V 29.63% RVR.CN 21.43% NXO.V 8.70% 19.92%
144 @Golf20 ZEN.V 12.29% ORE.V 12.73% PTK.V 29.63% 18.22%
145 @ACAB ESM.TO 15.71% AR.TO 9.49% MND.TO 25.13% 16.78%
146 @damantis ORE.V 12.73% BYN.V 7.27% PGZ.V 28.00% 16.00%
147 @fortuneseeker FOBI.V 7.32% FOBI.V 7.32% FOBI.V 7.32% 7.32%
148 @soap FOBI.V 7.32% FOBI.V 7.32% FOBI.V 7.32% 7.32%