The 2020 CEO Stock Picking Contest

Updated: March 31st, 2020

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @PinkHappyButterfly HOD.TO 320.44% HUV.TO 209.25% HSD.TO 23.16% 184.28%
2 @jsharpe TTD.V 433.33% NHK.TO -51.15% BEER.V -16.67% 121.84%
3 @heyref ATE.V 35.56% AGN.CN 309.09% PAT.TO -36.43% 102.74%
4 @gurken MONT.CN -45.45% JG.V -9.09% DGMLF 287.86% 77.77%
5 @touquoy DGMLF 287.86% NVO.V -56.43% OS.V -10.00% 73.81%
6 @Derwish DGMLF 287.86% TUO.V -22.64% SCZ.V -46.88% 72.78%
7 @Bringtherain AGN.CN 309.09% VRY.V -78.75% EPY.CN -12.50% 72.61%
8 @jiotte12 LHS.CN -22.95% CXXI.CN -47.97% DGMLF 287.86% 72.31%
9 @sami545 AGN.CN 309.09% ORS.V -50.00% BYN.V -43.75% 71.78%
10 @getstocked44 AGN.CN 309.09% VUL.V -41.67% PUMP.CN -66.67% 66.92%
11 @jimbowie DGMLF 287.86% KAI -29.13% PAC.V -60.00% 66.24%
12 @Stoner MIS.CN 200.00% WA.V -20.00% RGLD.CN -38.46% 47.18%
13 @d2dgw NC.CN 125.00% BCFN.CN 25.00% DMGI.V -23.53% 42.16%
14 @coldincanada REVO.V -3.33% CCB.V 157.14% FAT.CN -28.57% 41.75%
15 @spenclark ZM 114.76% WORK 19.40% LK -30.92% 34.41%
16 @Heond APP.CN -42.86% MRM.CN 57.14% OVAT.CN 85.00% 33.10%
17 @fordf150 RHT.V -11.11% TXP.TO 17.07% CDH.TO 91.67% 32.54%
18 @Zlatan AWE.V 40.00% AZS.V 21.43% DOS.V 20.00% 27.14%
19 @tumbleweed OMM.V 107.14% ARQ.CN -26.09% VIPR.V 0.00% 27.02%
20 @eden CCB.V 157.14% IPT.V -33.70% WM.TO -42.86% 26.86%
21 @Movovr NC.CN 125.00% PAT.TO -36.43% GRAT.V -8.33% 26.74%
22 @Buckchoo NC.CN 125.00% CANN.CN -36.73% GRAT.V -8.33% 26.64%
23 @seattletechie40 BITF.V -16.00% ITKO.CN 112.50% VERB -18.71% 25.93%
24 @Reddevil FUU.V -35.71% VTT.V 90.00% AZS.V 21.43% 25.24%
25 @Repal1960 PKG.CN -13.64% CANN.CN -36.73% NC.CN 125.00% 24.88%
26 @brutus2005 IMR.V -57.14% IME.CN -27.27% CCB.V 157.14% 24.24%
27 @Tengrand XMG.CN 66.67% TNY.CN -19.48% BCFN.CN 25.00% 24.06%
28 @Cindylikesmoney OS.V -10.00% MEK.V -25.00% MDD.CN 100.00% 21.67%
29 @bobm HRT.TO -40.00% QNC.V -55.26% CCB.V 157.14% 20.63%
30 @mykonos GGO.V -50.00% CCB.V 157.14% GNG.V -50.00% 19.05%
31 @Yixter BP.V 56.25% BCFN.CN 25.00% NRN.V -27.78% 17.82%
32 @smitty CCB.V 157.14% PEI.V -66.67% RNX.TO -38.00% 17.49%
33 @JRDGold DOS.V 20.00% WRR.V -17.65% LITT.V 50.00% 17.45%
34 @chatyak CYP.V -7.89% AXV.V -32.26% VTT.V 90.00% 16.62%
35 @stockkeeper KNR.CN 27.42% IPOT.CN -40.63% BABY.V 59.62% 15.47%
36 @bull-run NC.CN 125.00% SVE.V -32.43% WHN.V -49.46% 14.37%
37 @JohnGalt777 USA.TO -47.42% MJAR.CN -34.78% NC.CN 125.00% 14.27%
38 @toddinthe403 HS.CN 44.44% RNX.TO -38.00% ATE.V 35.56% 14.00%
39 @BrianBitcoinBull HIVE.V 100.00% LUC.TO -52.35% AII.TO -9.52% 12.71%
40 @Jagr VTT.V 90.00% SGI.V -24.58% FF.TO -29.41% 12.00%
41 @LucTenHave ECR.V -43.75% GCN.V 40.91% GUS.V 37.93% 11.70%
42 @BigRig_Trader IPA.V 31.58% IME.CN -27.27% PHGI.CN 29.58% 11.29%
43 @Vette450 SUNM.V -68.89% ORA.TO 118.00% DIA.V -16.67% 10.81%
44 @schischi LGD.TO -20.18% TK.V -39.47% VTT.V 90.00% 10.11%
45 @Abby IPA.V 31.58% CSI.CN 35.80% VPH.CN -40.00% 9.13%
46 @911Bandit NRN.V -27.78% VTT.V 90.00% NXE.TO -35.33% 8.96%
47 @Edge SHOP.TO 14.20% MMX.TO -29.05% TAAL.CN 41.09% 8.75%
48 @Edp007 XMG.CN 66.67% PBX.V 36.84% VRY.V -78.75% 8.25%
49 @Taxslave AMY.V -34.21% HIVE.V 100.00% AOT.TO -41.57% 8.07%
50 @mainvnt TAAL.CN 41.09% NUR.CN -40.00% VSR.V 22.73% 7.94%
51 @jascas007 ARQ.CN -26.09% BEX.V 88.89% SIC.V -40.00% 7.60%
52 @JaysFan IRON.TO -62.50% NC.CN 125.00% ALS.TO -40.72% 7.26%
53 @Stockquote TBP.V -47.83% NC.CN 125.00% GROW.V -57.45% 6.58%
54 @Nevada2020 NGE.V -48.28% REN.V -24.24% AZM.V 90.91% 6.13%
55 @Hogger VTT.V 90.00% BAY.V -35.29% PGZ.V -37.04% 5.89%
56 @tin MTA.V -15.00% ELY.V 54.35% GXU.V -21.88% 5.82%
57 @Sirvine APP.CN -42.86% NUR.CN -40.00% HIVE.V 100.00% 5.71%
58 @kevelle HIVE.V 100.00% BE.CN -50.00% DN.TO -40.71% 3.10%
59 @rane123 AZR.V -7.14% LTE.V -1.47% TXP.TO 17.07% 2.82%
60 @SotalyTober SIL.TO -15.96% EGLX.V -3.86% CNTR.CN 27.50% 2.56%
61 @rini IP.CN -16.67% TNY.CN -19.48% TAAL.CN 41.09% 1.65%
62 @jazzyjay CMC.CN -33.33% N.V 1.61% ATE.V 35.56% 1.28%
63 @apok RHT.V -11.11% VHI.V -21.71% ATE.V 35.56% 0.91%
64 @DrWealth ECR.V -43.75% ELY.V 54.35% CYP.V -7.89% 0.90%
65 @iceman FFOX.V -47.37% CZZ.V 66.67% IZZ.V -16.67% 0.88%
66 @TwoYearDouble PRYM.V 20.97% TSK.CN -3.03% RGC.V -16.67% 0.42%
67 @TummyRupples NRG.V -33.33% AWE.V 40.00% EQX.TO -5.91% 0.25%
68 @domivdh REVO.V -3.33% FG.V 14.29% RHT.V -11.11% -0.05%
69 @JT IPT.V -33.70% SNS.V -66.67% HIVE.V 100.00% -0.12%
70 @generan TNY.CN -19.48% NNO.V -13.79% GNBT 30.96% -0.77%
71 @BagGang ZMA.V -66.67% PBX.V 36.84% KNR.CN 27.42% -0.80%
72 @bullionaire XTM.V 11.54% PCML-P.V 31.25% MONT.CN -45.45% -0.89%
73 @Twenty QUIS.V 64.00% UI.V -16.67% SUGR.V -50.00% -0.89%
74 @Kyrie AZS.V 21.43% ALTA.V -25.00% SEK.V 0.00% -1.19%
75 @winproglobal GWM.V -13.43% AWE.V 40.00% DML.TO -31.48% -1.64%
76 @cannonball API.CN -3.23% FSY.TO 8.33% PLU.V -11.54% -2.14%
77 @6furlongs IPA.V 31.58% NTE.V 2.70% IVX.V -40.91% -2.21%
78 @Mudruck MAW.TO 0.00% PBX.V 36.84% MRS.V -43.75% -2.30%
79 @Guildwood1 VS.CN 48.72% PHGI.CN 29.58% GGB.CN -85.63% -2.44%
80 @NumbahOneStunnah SUP.V 60.71% SB.V -27.27% VO.V -40.91% -2.49%
81 @Maillman ACU.V -13.33% PYR.V -10.87% EGT.V 16.67% -2.51%
82 @Oldiebutgoldie OS.V -10.00% CNR.L 38.46% CXB.TO -36.17% -2.57%
83 @Riskyriskaverse DIAM.TO -31.08% PIF.TO -8.82% XBC.V 32.09% -2.60%
84 @The_Realist LBC.V -8.70% TBX.V -47.22% ROS.V 46.15% -3.25%
85 @RollingThunder GRAT.V -8.33% ETI.CN -42.31% AWE.V 40.00% -3.55%
86 @Geordie TYL -1.15% TDG -12.98% MRCY 3.23% -3.63%
87 @Dan66 ATE.V 35.56% XLY.V -31.48% FLT.V -15.66% -3.86%
88 @yellojelly RNX.TO -38.00% BAR.TO -28.13% ELY.V 54.35% -3.93%
89 @eeloni ZN 4.12% AAN.V -16.67% MMY.V 0.00% -4.18%
90 @Airic101 CGN.CN -29.55% WUC.CN -31.78% VS.CN 48.72% -4.20%
91 @JGMS SMD.V -33.33% AFF.V -8.33% AUMB.V 28.00% -4.56%
92 @SimplyChris AMD -0.83% MSFT 0.01% GOOG -13.03% -4.62%
93 @Hejmdal PLU.V -11.54% FUU.V -35.71% BMX.V 33.33% -4.64%
94 @ump ATE.V 35.56% VIPR.V 0.00% SOLR.V -50.00% -4.81%
95 @KgT ZEN.V -16.67% BCFN.CN 25.00% DMGI.V -23.53% -5.07%
96 @wj HS.CN 44.44% SVA.V -29.41% MRBL.CN -30.23% -5.07%
97 @Rumi ETI.CN -42.31% BU.TO -5.15% XBC.V 32.09% -5.12%
98 @Goldenboy CUI.V 0.00% BTT.V -12.50% PX.V -3.13% -5.21%
99 @supra48 CSI.CN 35.80% DMGI.V -23.53% EHT.V -28.57% -5.43%
100 @ohip WM.TO -42.86% BAR.TO -28.13% ELY.V 54.35% -5.54%
101 @rockfish TCAN.CN -32.20% TSG.V 34.21% FB -18.73% -5.58%
102 @rookie MUR.V -51.85% SUP.V 60.71% ARQ.CN -26.09% -5.74%
103 @hubertpb RDS.V -43.18% ROS.V 46.15% ROXG.TO -21.15% -6.06%
104 @D-Dubs KNT.V 2.78% MKO.V 0.00% MAI.V -21.67% -6.30%
105 @placerchaser DOS.V 20.00% IVS.V 3.57% RDS.V -43.18% -6.54%
106 @Jfb BAY.V -35.29% HS.CN 44.44% VLNS.V -28.86% -6.57%
107 @Kevtex LIO.V -29.76% IRV.CN -30.16% AWE.V 40.00% -6.64%
108 @TallMoose RHT.V -11.11% GDNP.V -41.18% XBC.V 32.09% -6.73%
109 @Vaughan OS.V -10.00% DLV-H.V 25.00% BAY.V -35.29% -6.76%
110 @IslandLogger SCEXF -1.32% WTGRF 7.96% WDO.TO -27.34% -6.90%
111 @longzzzzz BAY.V -35.29% ADZ.V 0.00% PTK.V 14.47% -6.94%
112 @stockhound SKE.V 17.65% MKO.V 0.00% TK.V -39.47% -7.28%
113 @epads LIO.V -29.76% GBR.V -32.16% AWE.V 40.00% -7.31%
114 @SINATH ATE.V 35.56% RNX.TO -38.00% TNY.CN -19.48% -7.31%
115 @kalle040 CANN.CN -36.73% HS.CN 44.44% SPO.CN -30.77% -7.69%
116 @nameless GGI.V -52.55% GBR.V -32.16% SUP.V 60.71% -8.00%
117 @jasonj AAPL -13.40% MCD -16.33% AMZN 5.51% -8.07%
118 @dimi123 VIT.V -2.35% EQX.TO -5.91% SIL.TO -15.96% -8.07%
119 @joshmining GLO.TO -15.63% GENM.CN -14.29% CDV.TO 5.45% -8.15%
120 @pasukaru VHI.V -21.71% CHOO.CN -47.22% HS.CN 44.44% -8.16%
121 @stevekfit VHI.V -21.71% PNG.V -38.33% ATE.V 35.56% -8.16%
122 @GreekFreak ZON.V -33.33% GMBL -11.19% NAM.V 20.00% -8.17%
123 @jembers WDO.TO -27.34% KNT.V 2.78% MKO.V 0.00% -8.19%
124 @southybird FIRE.TO -56.35% HS.CN 44.44% BRZ.V -13.04% -8.32%
125 @murrpac MAXR.TO -26.13% ROI.V 46.15% SNV.V -45.00% -8.33%
126 @Jvegas EYC.V -11.11% TUSK.CN 11.11% MOTA.CN -25.00% -8.33%
127 @wildcat1964 TGOD.TO -60.00% WMD.V -50.58% OVAT.CN 85.00% -8.53%
128 @Mimibegalo KNR.CN 27.42% LMNL.TO -13.87% KEW.TO -39.62% -8.69%
129 @networth XBC.V 32.09% GRN.V -26.19% XTC.TO -32.16% -8.75%
130 @Zalo EU.V -23.53% FSY.TO 8.33% PLU.V -11.54% -8.91%
131 @Shelby2 PGM.V -24.69% GBR.V -32.16% ORX.V 30.00% -8.95%
132 @GoldenSwede DOS.V 20.00% RGLD.CN -38.46% LBC.V -8.70% -9.05%
133 @chingeee WELL.TO -3.85% VIT.V -2.35% LR.V -21.25% -9.15%
134 @bwhc NRN.V -27.78% BAY.V -35.29% ATE.V 35.56% -9.17%
135 @Joha PLU.V -11.54% EU.V -23.53% LAM.TO 7.50% -9.19%
136 @Postingprofits HS.CN 44.44% USGD.CN -73.68% N.V 1.61% -9.21%
137 @Bravo GMA.V -25.00% VIVO.TO 7.32% NML.TO -10.00% -9.23%
138 @consolito AAX.V -70.45% VSR.V 22.73% DOS.V 20.00% -9.24%
139 @dohc AAX.V -70.45% VSR.V 22.73% DOS.V 20.00% -9.24%
140 @NoSoup4U REVO.V -3.33% GRAT.V -8.33% RML.V -16.67% -9.44%
141 @Gameone777 LBC.V -8.70% SCOT.V -21.62% EVER.V 1.92% -9.46%
142 @Augustus OLA.TO 0.00% USA.TO -47.42% SKE.V 17.65% -9.92%
143 @jf TUSK.CN 11.11% AMX.V -21.85% GRSL.V -19.05% -9.93%
144 @Mickey2 ATE.V 35.56% SEI.V -36.36% SVA.V -29.41% -10.07%
145 @Raindog CHV.CN 16.67% ZUM.V 0.00% CHOO.CN -47.22% -10.19%
146 @megavoss REVO.V -3.33% GGI.V -52.55% BCFN.CN 25.00% -10.29%
147 @rugitola HS.CN 44.44% BCU.V -35.71% SIC.V -40.00% -10.42%
148 @lightningmillz UCU.V -50.00% TRCH -48.29% XMG.CN 66.67% -10.54%
149 @Marcus VIT.V -2.35% MTA.V -15.00% RZZ.V -14.60% -10.65%
150 @CasualT BYN.V -43.75% AZS.V 21.43% QMX.V -10.00% -10.77%
151 @DWLindsay SKE.V 17.65% VZLA.V -55.19% ISO.V 5.00% -10.85%
152 @tricky ADK.V -11.36% DMGI.V -23.53% N.V 1.61% -11.09%
153 @Chase AUMB.V 28.00% ARQ.CN -26.09% BAY.V -35.29% -11.13%
154 @Jjh NGC.V 20.83% ECR.V -43.75% FMC.V -11.11% -11.34%
155 @take1 IRV.CN -30.16% TSG.V 34.21% ESK.V -38.10% -11.35%
156 @makingmoneynow ICAN.CN -50.00% PHGI.CN 29.58% PKG.CN -13.64% -11.35%
157 @Djoko RHT.V -11.11% QNC.V -55.26% XBC.V 32.09% -11.43%
158 @Truthserum SCOT.V -21.62% JUGR.V -30.43% SKE.V 17.65% -11.47%
159 @Moola ATE.V 35.56% OCO.V -45.56% MOS.V -25.00% -11.67%
160 @Germrun PHGI.CN 29.58% MOS.V -25.00% NUR.CN -40.00% -11.81%
161 @Optimist REVO.V -3.33% KLS.TO -16.13% ELD.TO -16.11% -11.86%
162 @Kasper PKG.CN -13.64% SAFE.CN -11.11% RHT.V -11.11% -11.95%
163 @metcalfed MAI.V -21.67% DMX.V 27.27% ZNG.V -41.67% -12.02%
164 @Golf20 ORE.V -34.09% ZEN.V -16.67% PTK.V 14.47% -12.09%
165 @macpherson99 WM.TO -42.86% DSV.V -48.48% ELY.V 54.35% -12.33%
166 @Munnny WM.TO -42.86% DSV.V -48.48% ELY.V 54.35% -12.33%
167 @dutch_patience HPQ.V -31.25% BGF.V -23.08% EGT.V 16.67% -12.55%
168 @u3o8geo ISO.V 5.00% FMC.V -11.11% CRL.CN -31.58% -12.56%
169 @covfefe ATE.V 35.56% GOT.V -71.11% LUKY.V -2.17% -12.58%
170 @sirius FEO.V 11.11% NRN.V -27.78% RCLF.CN -21.43% -12.70%
171 @Hawk WIN.V -31.25% HS.CN 44.44% STNG -51.40% -12.73%
172 @Audax.77 KUB.V -75.00% EGT.V 16.67% NAM.V 20.00% -12.78%
173 @392hemi CANN.CN -36.73% N.V 1.61% REVO.V -3.33% -12.82%
174 @Patrice440 NUR.CN -40.00% CBLU.V 4.76% REVO.V -3.33% -12.86%
175 @Gaja ATE.V 35.56% LMNL.TO -13.87% SWP.TO -60.69% -13.00%
176 @Oops ABRA.V 0.00% DAU.V -29.17% OG.V -10.00% -13.06%
177 @Leafs87 ATE.V 35.56% RNX.TO -38.00% CANN.CN -36.73% -13.06%
178 @Magee GUS.V 37.93% PRG.V -50.00% SB.V -27.27% -13.11%
179 @Smack REVO.V -3.33% IP.CN -16.67% TNY.CN -19.48% -13.16%
180 @Tylermuir TMG.V 7.14% WELL.TO -3.85% WM.TO -42.86% -13.19%
181 @Hussein FSY.TO 8.33% NPK.TO -14.63% SYH.V -35.29% -13.86%
182 @Goldenboy7123 HBOR.CN -27.61% CRC.CN 16.67% WIN.V -31.25% -14.07%
183 @IanF NNO.V -13.79% PAT.TO -36.43% NLC.V 8.00% -14.08%
184 @hafkeman VIT.V -2.35% KNT.V 2.78% WM.TO -42.86% -14.14%
185 @smartmoni GBR.V -32.16% WM.TO -42.86% XBC.V 32.09% -14.31%
186 @quimp CANN.CN -36.73% XBC.V 32.09% PNG.V -38.33% -14.33%
187 @working_kid WELL.TO -3.85% MOS.V -25.00% V -14.25% -14.37%
188 @Lovell22 NRG.V -33.33% OS.V -10.00% ABRA.V 0.00% -14.44%
189 @ndaloisi ATE.V 35.56% VHI.V -21.71% FRKL.V -58.33% -14.83%
190 @bonhomme SVA.V -29.41% TAAL.CN 41.09% ICO.V -56.25% -14.86%
191 @Knadian TAAL.CN 41.09% ICO.V -56.25% SVA.V -29.41% -14.86%
192 @Madsstern NUR.CN -40.00% NKW.V -21.43% CHV.CN 16.67% -14.92%
193 @Ringhejm REVO.V -3.33% GBLC.CN -33.33% GRAT.V -8.33% -15.00%
194 @Jfostertm SWA.V -50.00% AWE.V 40.00% RIO.V -35.00% -15.00%
195 @Mo API.CN -3.23% UEX.TO -7.14% NXE.TO -35.33% -15.23%
196 @Fierze GIGA.V -46.97% GRDM.V 41.18% SURG.V -40.00% -15.26%
197 @Jj82 NUR.CN -40.00% EAS.V -41.67% ATE.V 35.56% -15.37%
198 @stitch GGD.TO -12.90% NDM.TO -3.57% LIO.V -29.76% -15.41%
199 @MadMMcAvoy PRYM.V 20.97% MAI.V -21.67% OCO.V -45.56% -15.42%
200 @stateside RECO.V -30.85% NUG.V -35.71% DOS.V 20.00% -15.52%
201 @HypnoFunk RYR.V -38.78% KNR.CN 27.42% NXE.TO -35.33% -15.56%
202 @Mgb9313 VO.V -40.91% SPOT.V 0.00% EQX.TO -5.91% -15.60%
203 @TradeToFreedom SCR.V -45.83% CANN.CN -36.73% ATE.V 35.56% -15.67%
204 @Joobus GXU.V -21.88% WELL.TO -3.85% AMX.V -21.85% -15.86%
205 @jmm AEC.V -22.73% FPX.V -18.75% OSI.V -6.15% -15.88%
206 @Math MTA.V -15.00% AGRA.CN -47.37% FG.V 14.29% -16.03%
207 @DK BCU.V -35.71% GBU.V 4.26% RML.V -16.67% -16.04%
208 @parmarcorp ABC.CN 50.00% PUMP.CN -66.67% XLY.V -31.48% -16.05%
209 @bangotom VAI.CN 60.00% AXL.V -83.33% PEH.V -25.00% -16.11%
210 @Normsnews YDX.V -80.00% ORX.V 30.00% N.V 1.61% -16.13%
211 @K2 AAN.V -16.67% OTSO.V 0.00% TECT.V -31.82% -16.16%
212 @zappadong SIR.V -10.53% RNX.TO -38.00% ABRA.V 0.00% -16.18%
213 @Palominer CANN.CN -36.73% TBP.V -47.83% ATE.V 35.56% -16.34%
214 @CANplant NNO.V -13.79% LAC.TO -10.34% FCC.V -25.00% -16.38%
215 @SnowyWindows SYH.V -35.29% GXU.V -21.88% NLC.V 8.00% -16.39%
216 @Peppers N.V 1.61% GAIA.V 0.00% GTEC.V -51.22% -16.54%
217 @CWit GXU.V -21.88% LAM.TO 7.50% SYH.V -35.29% -16.56%
218 @Charo888 BAR.TO -28.13% JG.V -9.09% JAG.TO -12.50% -16.57%
219 @CirQitRnr CRH.TO -58.22% VHI.V -21.71% SZLS.TO 30.00% -16.65%
220 @IronMan07 GSPR.V -50.00% MMV.V -25.00% BCFN.CN 25.00% -16.67%
221 @fourbagger RNX.TO -38.00% AUMB.V 28.00% SIC.V -40.00% -16.67%
222 @Groo ATE.V 35.56% TBP.V -47.83% VIDA.CN -38.10% -16.79%
223 @Maritimesoul ASML -11.59% AMD -0.83% RNX.TO -38.00% -16.81%
224 @meatcleaver PAT.TO -36.43% N.V 1.61% FLT.V -15.66% -16.83%
225 @MapleMoney MXR.V -36.36% EAS.V -41.67% DMX.V 27.27% -16.92%
226 @rustypants NRN.V -27.78% AWE.V 40.00% MMS.V -63.04% -16.94%
227 @Stockingup CANN.CN -36.73% VFF.TO -49.94% ATE.V 35.56% -17.04%
228 @CaptainFrostyRocket OCO.V -45.56% ATE.V 35.56% BRC.V -41.30% -17.10%
229 @Mooch68 BEW.V -47.92% AEP.V -35.00% IPA.V 31.58% -17.11%
230 @Thain ABRA.V 0.00% SAE.V -22.22% ITR.V -29.17% -17.13%
231 @losferwerds BRC.V -41.30% ARIC.V -46.15% ATE.V 35.56% -17.30%
232 @ScroogeMcduck MOS.V -25.00% SKE.V 17.65% MUX.TO -44.58% -17.31%
233 @PowHound GXU.V -21.88% ISO.V 5.00% NXE.TO -35.33% -17.40%
234 @Jowden GMV.V -50.00% ATE.V 35.56% RNX.TO -38.00% -17.48%
235 @NorthernTrader SB.V -27.27% TSK.CN -3.03% SAE.V -22.22% -17.51%
236 @LMHradecki CVB.V -69.83% QMX.V -10.00% DMX.V 27.27% -17.52%
237 @missygille ROS.V 46.15% NHK.TO -51.15% TBP.V -47.83% -17.61%
238 @Iron721 CANN.CN -36.73% ZEN.V -16.67% GAIA.V 0.00% -17.80%
239 @TBC007 EDT.TO -36.11% EGLX.V -3.86% PKG.CN -13.64% -17.87%
240 @Chernobyl RYO.V -33.33% IVS.V 3.57% AMC.V -24.00% -17.92%
241 @GreenEnergyBull LEU -23.98% FSY.TO 8.33% UUUU -38.22% -17.96%
242 @gardiwil AAN.V -16.67% MTA.V -15.00% BKI.TO -22.22% -17.96%
243 @botscotian TNY.CN -19.48% BCB.TO 10.03% OSU.V -44.44% -17.96%
244 @Mr.Woods CVB.V -69.83% ROS.V 46.15% OM.V -30.23% -17.97%
245 @Bianchini ORG.V -20.59% BSR.V -5.76% KL.TO -27.59% -17.98%
246 @terrysteen EGT.V 16.67% HPQ.V -31.25% TKO.TO -39.68% -18.09%
247 @Swift WM.TO -42.86% NAM.V 20.00% XLY.V -31.48% -18.11%
248 @TheSwami RRS.V -35.71% PYR.V -10.87% GRAT.V -8.33% -18.31%
249 @mightymike78 CYP.V -7.89% RNX.TO -38.00% JG.V -9.09% -18.33%
250 @moneymanCAN CHV.CN 16.67% CHOO.CN -47.22% WWT.V -25.00% -18.52%
251 @eoline VIT.V -2.35% ECR.V -43.75% QMX.V -10.00% -18.70%
252 @settogo JG.V -9.09% TGZ.TO -1.57% VRR.V -45.95% -18.87%
253 @Valstra EGT.V 16.67% WL.V -45.00% EHT.V -28.57% -18.97%
254 @Ruuuudy LR.V -21.25% PHD.V -50.00% XCX.CN 14.29% -18.99%
255 @HooterHanna ZEN.V -16.67% NDM.TO -3.57% CANN.CN -36.73% -18.99%
256 @traderdm IVS.V 3.57% TUO.V -22.64% ESK.V -38.10% -19.06%
257 @Cujocat WM.TO -42.86% GBR.V -32.16% SKE.V 17.65% -19.12%
258 @illmatix DMGI.V -23.53% IFRX -3.54% SBM.V -30.68% -19.25%
259 @BS LRA.V -15.25% OSI.V -6.15% PGZ.V -37.04% -19.48%
260 @bardown WM.TO -42.86% EPI.V -17.61% EVER.V 1.92% -19.52%
261 @goodleaf LHS.CN -22.95% EHT.V -28.57% UEX.TO -7.14% -19.56%
262 @Albo16 REVO.V -3.33% CYP.V -7.89% TGIF.CN -47.62% -19.62%
263 @Jibler ZMA.V -66.67% CANN.CN -36.73% HS.CN 44.44% -19.65%
264 @kolster REVO.V -3.33% RHT.V -11.11% LLP.CN -45.45% -19.97%
265 @goldree GMA.V -25.00% TUD.V -40.51% GXS.V 5.56% -19.98%
266 @lithiumgold RNX.TO -38.00% NLC.V 8.00% AIS.V -30.00% -20.00%
267 @raleigh111 NLC.V 8.00% AIS.V -30.00% RNX.TO -38.00% -20.00%
268 @Jim0123 ATE.V 35.56% SBM.V -30.68% SX.CN -65.00% -20.04%
269 @Jazzy19 N.V 1.61% APHA.TO -36.73% WEED.TO -25.08% -20.07%
270 @Dry_Ice RRI.V -18.75% DAU.V -29.17% ORO.V -12.50% -20.14%
271 @pianoman ALO.TO -30.69% AZS.V 21.43% NHK.TO -51.15% -20.14%
272 @GrassGiants NTAR.CN -42.55% WEED.TO -25.08% NIO.V 7.14% -20.16%
273 @Joobs HITI.CN -29.41% VIDA.CN -38.10% VIV.V 6.90% -20.20%
274 @AuNi RNX.TO -38.00% LUV -6.08% PP.V -16.67% -20.25%
275 @Mick OCO.V -45.56% IPA.V 31.58% URL.CN -47.00% -20.33%
276 @Jmsims2 OCO.V -45.56% URL.CN -47.00% IPA.V 31.58% -20.33%
277 @rsnetid ASM.TO -34.67% ANX.TO -44.00% SKE.V 17.65% -20.34%
278 @JSSR IOT.V -8.33% AMY.V -34.21% BEE.V -18.48% -20.34%
279 @norgo NOT.V -33.33% NMX.TO -2.94% FCC.V -25.00% -20.42%
280 @Jackfish APP.CN -42.86% AWE.V 40.00% RTI.V -58.82% -20.56%
281 @dryinvestor VHI.V -21.71% RHT.V -11.11% VLNS.V -28.86% -20.56%
282 @donnelly ATC.V -34.78% NLC.V 8.00% TBR.V -35.00% -20.59%
283 @WoodBE PLU.V -11.54% BEE.V -18.48% VGZ.TO -31.96% -20.66%
284 @Zodiac DEF.V -62.00% AWE.V 40.00% DSM.V -40.00% -20.67%
285 @Bacon CHV.CN 16.67% CHOO.CN -47.22% XLY.V -31.48% -20.68%
286 @Ri BRC.V -41.30% XTT.V -43.48% VSR.V 22.73% -20.69%
287 @wow1234 APP.CN -42.86% AMZN 5.51% WEED.TO -25.08% -20.81%
288 @ThatsIt CANN.CN -36.73% XCX.CN 14.29% NUR.CN -40.00% -20.82%
289 @Drogo APP.CN -42.86% GRTX -27.81% IOVA 8.13% -20.85%
290 @THEswede QTRH.TO 1.20% VLE.TO -64.06% HTL.V 0.00% -20.95%
291 @Maniac PGR 2.00% GBML.V -56.25% LBC.V -8.70% -20.98%
292 @Gunn GGI.V -52.55% PGM.V -24.69% SHOP.TO 14.20% -21.01%
293 @white_wulff XX.V -45.64% BWLK.V 30.43% BEW.V -47.92% -21.04%
294 @Jprinny GTWO.V -20.00% GNG.V -50.00% CLV.V 6.67% -21.11%
295 @PUMA LIB.CN -60.00% REVO.V -3.33% ILC.V 0.00% -21.11%
296 @Jpa IPA.V 31.58% SME.V -48.08% URL.CN -47.00% -21.17%
297 @Tankrebel2012 EGLX.V -3.86% IMV.TO -34.75% PKK.CN -25.00% -21.20%
298 @Jug2mine REVO.V -3.33% BTU.V -62.69% EVER.V 1.92% -21.37%
299 @Gizzy ARU.V -55.10% NAM.V 20.00% HAN.V -29.17% -21.42%
300 @BigSquill RHT.V -11.11% CHOO.CN -47.22% NDVA.V -6.12% -21.49%
301 @goldmemb GENM.CN -14.29% LBC.V -8.70% CMB.V -41.67% -21.55%
302 @Aaron MAXR.TO -26.13% TRUL.CN -16.07% LHS.CN -22.95% -21.72%
303 @gustking ICO.V -56.25% PWR.CN -23.73% GRB.V 14.75% -21.74%
304 @LonelyTrader FMC.V -11.11% CRL.CN -31.58% TUO.V -22.64% -21.78%
305 @TomFord MRS.V -43.75% YFI.V -57.14% ATE.V 35.56% -21.78%
306 @greenanon FMC.V -11.11% AL.V -40.00% SCLT.V -14.29% -21.80%
307 @258Capital STNG -51.40% EURN -10.05% ARCH.V -4.12% -21.86%
308 @kokom NRG.V -33.33% ONC.TO -67.80% ATE.V 35.56% -21.86%
309 @Tethys_Minerals MAI.V -21.67% GENM.CN -14.29% LIO.V -29.76% -21.90%
310 @SpiralOut AWE.V 40.00% CVB.V -69.83% RJX-A.V -35.90% -21.91%
311 @dirkdiggler CLH.V -3.41% ECR.V -43.75% NTW.V -18.75% -21.97%
312 @Instadalt GOOG -13.03% FB -18.73% ROKU -34.67% -22.14%
313 @triggerinside FWZ.V -50.00% AWX.V -37.50% PRYM.V 20.97% -22.18%
314 @obill LPS.V 0.00% OCO.V -45.56% EAC.V -21.05% -22.20%
315 @navderek VIT.V -2.35% NRN.V -27.78% PGZ.V -37.04% -22.39%
316 @Makemoremoney MMS.V -63.04% AMY.V -34.21% SZLS.TO 30.00% -22.42%
317 @Minaki MOS.V -25.00% NUR.CN -40.00% VIT.V -2.35% -22.45%
318 @bounceit IPT.V -33.70% PGM.V -24.69% JG.V -9.09% -22.49%
319 @Northrock NUR.CN -40.00% IVS.V 3.57% WIN.V -31.25% -22.56%
320 @honkytonkgirl VIPR.V 0.00% BHS.V -54.55% GWM.V -13.43% -22.66%
321 @trevtrew TTZ.V -25.00% NTE.V 2.70% MCR.V -45.87% -22.72%
322 @yvngbvll BRC.V -41.30% DMGI.V -23.53% REVO.V -3.33% -22.72%
323 @Prospectordude MMV.V -25.00% NXE.TO -35.33% CYP.V -7.89% -22.74%
324 @Akb RNX.TO -38.00% GLPG -5.27% FCC.V -25.00% -22.76%
325 @Warren23 VO.V -40.91% KNT.V 2.78% IRV.CN -30.16% -22.76%
326 @Rags2riches REVO.V -3.33% ZMA.V -66.67% N.V 1.61% -22.80%
327 @PakG1 TLT.V -44.12% ACU.V -13.33% RHT.V -11.11% -22.85%
328 @Moses EQX.TO -5.91% PGM.V -24.69% RNX.TO -38.00% -22.87%
329 @BoersenGuru76 VIT.V -2.35% PGM.V -24.69% AOT.TO -41.57% -22.87%
330 @SeekingAU VIT.V -2.35% PGM.V -24.69% AOT.TO -41.57% -22.87%
331 @GeoDale XTM.V 11.54% BGF.V -23.08% IMR.V -57.14% -22.89%
332 @JonathanGold VHI.V -21.71% VLE.TO -64.06% TXP.TO 17.07% -22.90%
333 @CycleVangelist TMQ.TO -43.20% MAI.V -21.67% WELL.TO -3.85% -22.90%
334 @Candid HZM.TO -46.15% PLU.V -11.54% FMC.V -11.11% -22.93%
335 @flyhigh ATE.V 35.56% FONE.CN -59.41% KHRN.V -45.28% -23.04%
336 @Glanton TLT.V -44.12% MDNA.TO 5.88% VBIV -31.16% -23.13%
337 @JT44 SRE.V -33.33% BAR.TO -28.13% TFII.TO -7.95% -23.14%
338 @goldbugx PERU.V -53.06% CGP.V -34.04% SKE.V 17.65% -23.15%
339 @Large GNG.V -50.00% ARU.V -55.10% ATE.V 35.56% -23.18%
340 @Zeke CMC.CN -33.33% DYA.V -33.10% REVO.V -3.33% -23.26%
341 @pberg TBX.V -47.22% PTON -6.51% TRUL.CN -16.07% -23.27%
342 @david JG.V -9.09% SPD.V -31.82% DAU.V -29.17% -23.36%
343 @DrunkenSpeculator MAI.V -21.67% EQX.TO -5.91% WM.TO -42.86% -23.48%
344 @aqsw SWM -33.75% CANN.CN -36.73% CBDT.CN 0.00% -23.49%
345 @papercrafts TNY.CN -19.48% QMC.V -14.29% APHA.TO -36.73% -23.50%
346 @MRozak KL.TO -27.59% DIS -33.21% QMX.V -10.00% -23.60%
347 @jon2k CBDN.CN -51.81% DFLY.CN 12.90% CALI.CN -32.00% -23.63%
348 @viperman AMX.V -21.85% GGD.TO -12.90% CXB.TO -36.17% -23.64%
349 @FINDemKEEPem REVO.V -3.33% EVE.V -50.00% GPV.V -17.86% -23.73%
350 @therealscoop ATE.V 35.56% BTU.V -62.69% TLT.V -44.12% -23.75%
351 @Tomba REVO.V -3.33% VIPR.V 0.00% LLO-P.V -68.00% -23.78%
352 @Riptide WIN.V -31.25% CRC.CN 16.67% IMR.V -57.14% -23.91%
353 @Stockjunkie88 DAC.V 0.00% DEE.TO -60.94% PYR.V -10.87% -23.94%
354 @FoxInvestor ADCO.V -11.11% CTXR -41.17% CTZ.V -19.54% -23.94%
355 @Michael_Konnert MAI.V -21.67% ISO.V 5.00% VZLA.V -55.19% -23.95%
356 @Research67 JAG.TO -12.50% KL.TO -27.59% BMK.V -31.82% -23.97%
357 @EvilerOdin8778 SX.CN -65.00% ABRA.V 0.00% EMM.V -7.14% -24.05%
358 @bmgeo FMC.V -11.11% WNDR.V -23.08% VIDA.CN -38.10% -24.09%
359 @Prospector78 SKE.V 17.65% RLG.CN -42.86% TBX.V -47.22% -24.14%
360 @MickeyMantle GNG.V -50.00% ANX.TO -44.00% AZS.V 21.43% -24.19%
361 @vl64 TUSK.CN 11.11% AMX.V -21.85% KC.V -62.00% -24.25%
362 @LuiMeme PAT.TO -36.43% DYA.V -33.10% REVO.V -3.33% -24.29%
363 @SKIPPER AZS.V 21.43% HRH.V -62.50% RUG.V -31.82% -24.30%
364 @Vinmufc VHI.V -21.71% CXXI.CN -47.97% REVO.V -3.33% -24.34%
365 @bottlenos AFF.V -8.33% GRAT.V -8.33% NVO.V -56.43% -24.37%
366 @PurplePain DYA.V -33.10% REVO.V -3.33% CANN.CN -36.73% -24.39%
367 @Brandon CORE.V -45.45% FPX.V -18.75% JG.V -9.09% -24.43%
368 @Juho NRN.V -27.78% MAW.TO 0.00% VRR.V -45.95% -24.57%
369 @prudent_investor ADZ.V 0.00% NRN.V -27.78% ME.TO -46.15% -24.64%
370 @Herringcho GBR.V -32.16% BNCH.V -33.33% LBC.V -8.70% -24.73%
371 @JKMD43 NHK.TO -51.15% AWE.V 40.00% MMS.V -63.04% -24.73%
372 @bilosellhi GRAT.V -8.33% REVO.V -3.33% BTU.V -62.69% -24.78%
373 @TripsRt SIC.V -40.00% NRN.V -27.78% PLM -6.88% -24.89%
374 @FITZ101 TH.TO -46.24% ATE.V 35.56% VLE.TO -64.06% -24.92%
375 @1111 MAE.V -25.00% FMC.V -11.11% MOZ.TO -38.82% -24.98%
376 @Westhuizen NGD.TO -36.52% DGC.TO -8.11% JUGR.V -30.43% -25.02%
377 @eddy RNX.TO -38.00% EQX.TO -5.91% WIN.V -31.25% -25.05%
378 @Kelly16 BYN.V -43.75% F.V -14.81% ZEN.V -16.67% -25.08%
379 @danielbour VET.TO -79.65% ACU.V -13.33% SKE.V 17.65% -25.11%
380 @Blsh77 GLD.V -68.33% ZMA.V -66.67% BABY.V 59.62% -25.13%
381 @Investors ATE.V 35.56% VII.TO -81.70% LGO.TO -29.29% -25.15%
382 @jazzbo YGT.V -23.08% OM.V -30.23% SAE.V -22.22% -25.18%
383 @CarpenterDave RNX.TO -38.00% KL.TO -27.59% QMX.V -10.00% -25.20%
384 @kingtut GGD.TO -12.90% NRG.V -33.33% FF.TO -29.41% -25.22%
385 @cstackhouse REG.V -51.56% RCLF.CN -21.43% GTT.V -2.83% -25.27%
386 @qwaylude IN.TO -6.38% BEER.V -16.67% CD.V -52.83% -25.29%
387 @TREASURECHESTPICKS UR.TO -36.36% ACU.V -13.33% GRN.V -26.19% -25.30%
388 @locopips GRN.V -26.19% MKO.V 0.00% AMK.V -50.00% -25.40%
389 @992WERKS DMGI.V -23.53% CANN.CN -36.73% TRUL.CN -16.07% -25.44%
390 @Chibzic RKDA -47.99% AIS.V -30.00% N.V 1.61% -25.46%
391 @lamplighter SME.V -48.08% VSR.V 22.73% NHK.TO -51.15% -25.50%
392 @Nexum TK.V -39.47% UEX.TO -7.14% MGA.TO -30.00% -25.54%
393 @Tomjosd AUMN.TO -25.00% SPA.V -22.22% FF.TO -29.41% -25.54%
394 @k0d3r3d GROW.V -57.45% ATE.V 35.56% ACB.TO -54.84% -25.58%
395 @Mitox CANN.CN -36.73% NUR.CN -40.00% CBDT.CN 0.00% -25.58%
396 @13 OSI.V -6.15% BAY.V -35.29% SYH.V -35.29% -25.58%
397 @GoldSitka SVA.V -29.41% PG.TO -39.59% CYP.V -7.89% -25.63%
398 @siirtomaaherra CGP.V -34.04% MAI.V -21.67% LR.V -21.25% -25.65%
399 @tooearly NTE.V 2.70% ZEN.V -16.67% MMS.V -63.04% -25.67%
400 @wrm1090 RDU.V -46.00% MUN.V -25.00% OSI.V -6.15% -25.72%
401 @teevee AMC.V -24.00% KAP.V 5.56% SND -58.73% -25.72%
402 @vonWalter WHN.V -49.46% NRN.V -27.78% ADZ.V 0.00% -25.74%
403 @TVC15 TUD.V -40.51% SVG.V -14.29% TUO.V -22.64% -25.81%
404 @Tryingtoretire WM.TO -42.86% WIN.V -31.25% REVO.V -3.33% -25.81%
405 @wolfster ACST.V -83.44% XBC.V 32.09% GRN.V -26.19% -25.84%
406 @Hobbes KNR.CN 27.42% RLV.V -57.14% JWCA.V -47.83% -25.85%
407 @Ras.al.Ghul CWBR -28.75% NGEN.V -28.57% ONTX -20.26% -25.86%
408 @Terrafirma555 NRN.V -27.78% NUR.CN -40.00% QMX.V -10.00% -25.93%
409 @Mendoza81 AMC.V -24.00% IOT.V -8.33% CORE.V -45.45% -25.93%
410 @Moneyfornothingchicksforfree REVO.V -3.33% RNX.TO -38.00% CANN.CN -36.73% -26.02%
411 @Breccia AUX.V -40.00% CZC.CN -40.00% EVER.V 1.92% -26.03%
412 @FlavourFras TGOD.TO -60.00% NFI.TO -43.49% TSLA 25.26% -26.08%
413 @doemi PUMP.CN -66.67% REVO.V -3.33% GRAT.V -8.33% -26.11%
414 @Tony42 ATE.V 35.56% VLE.TO -64.06% EVE.V -50.00% -26.17%
415 @SupercriticalRiver ZENA.TO -50.00% ATE.V 35.56% VLE.TO -64.06% -26.17%
416 @Finanzr IPT.V -33.70% TGZ.TO -1.57% AXU.TO -43.33% -26.20%
417 @guydel SIC.V -40.00% WRR.V -17.65% DBV.V -21.05% -26.23%
418 @epithermal MAI.V -21.67% JAG.TO -12.50% MUX.TO -44.58% -26.25%
419 @Richrock GLD.V -68.33% BAR.TO -28.13% SKE.V 17.65% -26.27%
420 @GeorgeParros RVX.TO -26.02% BTI.V -28.00% GMA.V -25.00% -26.34%
421 @Showmethwgreen APP.CN -42.86% OILS.CN -52.50% BLO.CN 16.22% -26.38%
422 @Codfather OLA.TO 0.00% FWZ.V -50.00% ITR.V -29.17% -26.39%
423 @TheProfit PUMP.CN -66.67% NUR.CN -40.00% KNR.CN 27.42% -26.42%
424 @Cobra98 IPA.V 31.58% VLE.TO -64.06% URL.CN -47.00% -26.49%
425 @Madison RNX.TO -38.00% JAG.TO -12.50% MMX.TO -29.05% -26.52%
426 @Danielh NVO.V -56.43% MKO.V 0.00% CDPR.CN -23.26% -26.56%
427 @Davl12 WM.TO -42.86% SNV.V -45.00% NLC.V 8.00% -26.62%
428 @Bottles WHN.V -49.46% TSK.CN -3.03% NRN.V -27.78% -26.75%
429 @dzntz AUP.TO -22.29% GDNP.V -41.18% BAM-A.TO -16.86% -26.78%
430 @HiEnuf4ya VZLA.V -55.19% SKE.V 17.65% WM.TO -42.86% -26.80%
431 @TickersandDice IZO.CN -36.36% BRC.V -41.30% TSK.CN -3.03% -26.90%
432 @Pierre AXM.V -26.67% SME.V -48.08% OSI.V -6.15% -26.97%
433 @Eustice IVS.V 3.57% HRT.TO -40.00% MUX.TO -44.58% -27.00%
434 @GOLDIGGER IVS.V 3.57% HRT.TO -40.00% MUX.TO -44.58% -27.00%
435 @canmex OSI.V -6.15% MCLD.V -12.12% SHP.CN -62.79% -27.02%
436 @money75 ARQ.CN -26.09% SME.V -48.08% AZR.V -7.14% -27.10%
437 @ram30 ADZ.V 0.00% CMD.V -12.50% SUNM.V -68.89% -27.13%
438 @inopsy CCW.V -49.21% VSBY.CN -37.50% RMI.V 5.26% -27.15%
439 @Daddio MMV.V -25.00% USA.TO -47.42% JG.V -9.09% -27.17%
440 @mumu REVO.V -3.33% VET.TO -79.65% CSU.TO 1.42% -27.19%
441 @XPOY_Y EHT.V -28.57% WIN.V -31.25% AMX.V -21.85% -27.23%
442 @Gunner754 CBK.CN -22.22% WM.TO -42.86% RML.V -16.67% -27.25%
443 @CoastalTrader TUO.V -22.64% SCOT.V -21.62% SKYG.V -37.50% -27.25%
444 @rikyu BEE.V -18.48% PNG.V -38.33% CNO.V -25.00% -27.27%
445 @Empire LR.V -21.25% GTWO.V -20.00% MRZ.V -40.57% -27.27%
446 @carnivoregary LLG.V -12.50% AMY.V -34.21% NXE.TO -35.33% -27.35%
447 @Glenalpineguy WIN.V -31.25% AMY.V -34.21% IP.CN -16.67% -27.38%
448 @Heck ANX.TO -44.00% YGT.V -23.08% YSS.V -15.15% -27.41%
449 @bc1522 PGM.V -24.69% VLC.V -40.66% ARTG.V -16.92% -27.42%
450 @Antonello SKE.V 17.65% ANX.TO -44.00% MIN.TO -56.00% -27.45%
451 @purpleturtle PYR.V -10.87% HPQ.V -31.25% OIII.V -40.64% -27.59%
452 @Rrooze GGD.TO -12.90% GWM.V -13.43% NVO.V -56.43% -27.59%
453 @Hilbertk PYR.V -10.87% RCLF.CN -21.43% HBM.TO -50.56% -27.62%
454 @ludwigjimi MAI.V -21.67% BRC.V -41.30% STGO.TO -20.00% -27.66%
455 @trade2win2 VLE.TO -64.06% RHT.V -11.11% CYP.V -7.89% -27.69%
456 @SuckerFish OILS.CN -52.50% AMY.V -34.21% IVS.V 3.57% -27.71%
457 @greta APP.CN -42.86% EGT.V 16.67% NSP.V -57.14% -27.78%
458 @fishing ICM.V -33.33% BAU.V -10.00% AHR.V -40.00% -27.78%
459 @Tran GRN.V -26.19% GFG.V -74.32% TXP.TO 17.07% -27.81%
460 @Wintersleep MAI.V -21.67% SME.V -48.08% NNO.V -13.79% -27.85%
461 @zebshleb TLT.V -44.12% EHT.V -28.57% PYR.V -10.87% -27.85%
462 @taken INS -14.90% CANN.CN -36.73% RIBT -31.97% -27.87%
463 @McIlory SPK.V -66.67% GGI.V -52.55% ATE.V 35.56% -27.89%
464 @Diajohn DOS.V 20.00% AAX.V -70.45% ASE.CN -33.33% -27.93%
465 @MorningWood VHI.V -21.71% GTII.CN -35.89% GRN.V -26.19% -27.93%
466 @UrsusMajor BTU.V -62.69% FMC.V -11.11% QMX.V -10.00% -27.93%
467 @Greenpine1 AUG.TO -30.13% JG.V -9.09% MUX.TO -44.58% -27.93%
468 @Dr_Nickel PORE.V -46.15% QMX.V -10.00% KMT.V -27.78% -27.98%
469 @dillinger REVO.V -3.33% IP.CN -16.67% VLE.TO -64.06% -28.02%
470 @Elitee12 RNX.TO -38.00% N.V 1.61% TBP.V -47.83% -28.07%
471 @Highheat GUY.TO -61.43% KEN.V -40.00% TXP.TO 17.07% -28.12%
472 @Lee AOT.TO -41.57% SNG.V -9.52% SMD.V -33.33% -28.14%
473 @yayaded CANN.CN -36.73% LABS.TO -58.81% DASH.V 11.11% -28.14%
474 @davinchi RHT.V -11.11% CMC.CN -33.33% NUR.CN -40.00% -28.15%
475 @Groot CMC.CN -33.33% RHT.V -11.11% NUR.CN -40.00% -28.15%
476 @newbie2099 FMC.V -11.11% AAZ.V -33.33% AL.V -40.00% -28.15%
477 @Stoktik SPX.V -33.33% DOS.V 20.00% STIL.CN -71.43% -28.25%
478 @LG66 NNO.V -13.79% ME.TO -46.15% MEK.V -25.00% -28.32%
479 @Diep SX.CN -65.00% IP.CN -16.67% REVO.V -3.33% -28.33%
480 @anoncoward89 CUB.V -35.06% GSPR.V -50.00% HODL.CN 0.00% -28.35%
481 @Pavel CNO.V -25.00% PNG.V -38.33% AMX.V -21.85% -28.40%
482 @Brother0001 PKK.CN -25.00% FFT.CN -16.67% FFN.TO -43.78% -28.48%
483 @Trevor216051 EQX.TO -5.91% IRV.CN -30.16% WHN.V -49.46% -28.51%
484 @coldworld CANN.CN -36.73% REVO.V -3.33% CORE.V -45.45% -28.51%
485 @Keedan AAN.V -16.67% VLE.TO -64.06% TBRD.V -4.83% -28.52%
486 @Alpha01 ZMA.V -66.67% REVO.V -3.33% FLT.V -15.66% -28.55%
487 @Allan AAX.V -70.45% DOS.V 20.00% BAY.V -35.29% -28.58%
488 @Captain_Obvious NTAR.CN -42.55% HMJI.TO 23.44% ZMA.V -66.67% -28.59%
489 @pumpNdump69 TCO.V 14.29% TBX.V -47.22% CBG.V -52.94% -28.63%
490 @Razor RHT.V -11.11% NUR.CN -40.00% PHO.TO -34.78% -28.63%
491 @tsetka LIO.V -29.76% OS.V -10.00% ME.TO -46.15% -28.64%
492 @EdyP FLT.V -15.66% EGLX.V -3.86% ZMA.V -66.67% -28.73%
493 @Wildman69 N.V 1.61% NUR.CN -40.00% TBP.V -47.83% -28.74%
494 @Firebiz N.V 1.61% RNX.TO -38.00% ZENA.TO -50.00% -28.80%
495 @Trilogy BKI.TO -22.22% NVH.V -22.81% GLDX.V -41.36% -28.80%
496 @SnoopyDog PKK.CN -25.00% AMY.V -34.21% AISSF -27.19% -28.80%
497 @rental MRS.V -43.75% GSI.V -41.30% LTE.V -1.47% -28.84%
498 @Quaid QMX.V -10.00% VLE.TO -64.06% JAG.TO -12.50% -28.85%
499 @shun PKG.CN -13.64% VHI.V -21.71% GTEC.V -51.22% -28.86%
500 @Steviey CANN.CN -36.73% ESPT.V 0.00% ZENA.TO -50.00% -28.91%
501 @JoeCash-ing CANN.CN -36.73% CBDT.CN 0.00% SUGR.V -50.00% -28.91%
502 @ponder PRG.V -50.00% NRN.V -27.78% JG.V -9.09% -28.96%
503 @Jam26 BRC.V -41.30% WNDR.V -23.08% TUO.V -22.64% -29.01%
504 @Greendream NGEN.V -28.57% JG.V -9.09% WHN.V -49.46% -29.04%
505 @ace_in_the_hole ACRX -44.08% OMER -5.11% RNX.TO -38.00% -29.06%
506 @Covie1646 IRV.CN -30.16% LIO.V -29.76% DEFN.V -27.27% -29.06%
507 @nev_investor SBM.V -30.68% IME.CN -27.27% SVA.V -29.41% -29.12%
508 @Spire GLD.V -68.33% VIPR.V 0.00% GRSL.V -19.05% -29.13%
509 @kenio BMK.V -31.82% WRR.V -17.65% RNX.TO -38.00% -29.16%
510 @Lunchbox36 TGIF.CN -47.62% REVO.V -3.33% MDP.V -36.55% -29.17%
511 @Swizz11 VO.V -40.91% PLU.V -11.54% SYH.V -35.29% -29.25%
512 @Picklehead ORE.V -34.09% ERD.TO -16.67% PGZ.V -37.04% -29.26%
513 @StockLife ARH.V -33.33% ARIC.V -46.15% IOT.V -8.33% -29.27%
514 @alphabit AOT.TO -41.57% NRG.V -33.33% BRZ.V -13.04% -29.32%
515 @Hobart RNX.TO -38.00% SIC.V -40.00% QMX.V -10.00% -29.33%
516 @keals TBP.V -47.83% GSP.V -29.17% SAFE.CN -11.11% -29.37%
517 @vCard CORE.V -45.45% ATC.V -34.78% CYP.V -7.89% -29.38%
518 @Hoov PRG.V -50.00% GXS.V 5.56% BYN.V -43.75% -29.40%
519 @TheBat CCW.V -49.21% GGM.V -9.09% NAR.V -30.00% -29.43%
520 @potchi CMC.CN -33.33% TLT.V -44.12% PYR.V -10.87% -29.44%
521 @luozhen INOV -11.48% SVE.V -32.43% NCP.TO -44.44% -29.45%
522 @Hangenouthere REVO.V -3.33% RNX.TO -38.00% AGRA.CN -47.37% -29.57%
523 @ekim S.TO -44.74% TSD.V -7.14% SCY.TO -36.84% -29.57%
524 @trex PYR.V -10.87% MIN.TO -56.00% AMX.V -21.85% -29.57%
525 @myradiar RHT.V -11.11% ENW.V -55.36% BRAG.V -22.45% -29.64%
526 @jf_cpa RNX.TO -38.00% XLY.V -31.48% TNY.CN -19.48% -29.65%
527 @cincocinco VO.V -40.91% AZT.V -23.08% DV.V -25.00% -29.66%
528 @cole119 NXE.TO -35.33% MAI.V -21.67% CALI.CN -32.00% -29.67%
529 @NanoTech19 CANN.CN -36.73% IME.CN -27.27% FCC.V -25.00% -29.67%
530 @DG19 RNX.TO -38.00% PKK.CN -25.00% ARQ.CN -26.09% -29.70%
531 @kayo OSI.V -6.15% VRR.V -45.95% PGZ.V -37.04% -29.71%
532 @Lucifer RUBI -31.99% CWEB.TO -38.73% ECA.TO -18.42% -29.71%
533 @TheGiff TMG.V 7.14% VCAN.CN -56.52% MGM.V -40.00% -29.79%
534 @WeekendChef CYP.V -7.89% GIS.V -76.67% TBRD.V -4.83% -29.80%
535 @tschupr123 NRG.V -33.33% VIO.V -22.73% CMC.CN -33.33% -29.80%
536 @d4 DBV.V -21.05% CASA.V -50.00% GIII.V -18.42% -29.82%
537 @GoldenRetriever BCU.V -35.71% LAB.V -8.33% CORE.V -45.45% -29.83%
538 @ArkRunner WUC.CN -31.78% AEC.V -22.73% AZZ.TO -35.00% -29.83%
539 @Germany FCC.V -25.00% AAL.V -30.56% ORE.V -34.09% -29.88%
540 @Frankie4Fingers MMV.V -25.00% ADD.V -62.50% LUKY.V -2.17% -29.89%
541 @Go0B3r FIRE.TO -56.35% ILC.V 0.00% ICM.V -33.33% -29.89%
542 @Nekton NHK.TO -51.15% FLT.V -15.66% LHS.CN -22.95% -29.92%
543 @MeTo ACB.TO -54.84% OS.V -10.00% ALTA.V -25.00% -29.95%
544 @Purpleswordfish JG.V -9.09% WM.TO -42.86% RNX.TO -38.00% -29.98%
545 @2dgrace EQX.TO -5.91% SWA.V -50.00% ORE.V -34.09% -30.00%
546 @SparkyBob ISD.V -25.00% GMA.V -25.00% AVL.TO -40.00% -30.00%
547 @Au79enShowers AXU.TO -43.33% LMC.TO -19.50% WDO.TO -27.34% -30.06%
548 @Spessart FCC.V -25.00% AAL.V -30.56% ASM.TO -34.67% -30.07%
549 @Niljames OM.V -30.23% MINE.V -16.67% DEX.V -43.40% -30.10%
550 @LithiumLove SX.CN -65.00% NLC.V 8.00% ICM.V -33.33% -30.11%
551 @BT592 AMY.V -34.21% WEED.TO -25.08% HPQ.V -31.25% -30.18%
552 @muskie AMC.V -24.00% EOG.V -72.45% KAP.V 5.56% -30.30%
553 @LTR WHM.V -60.00% SIC.V -40.00% QRO.V 9.09% -30.30%
554 @MtlBiz WM.TO -42.86% MTA.V -15.00% DYA.V -33.10% -30.32%
555 @papat12345 CANN.CN -36.73% VERT.V -14.29% SURG.V -40.00% -30.34%
556 @nkob1974 F.V -14.81% BHS.V -54.55% MAI.V -21.67% -30.34%
557 @Sapadap RNX.TO -38.00% NDM.TO -3.57% WHN.V -49.46% -30.34%
558 @Clark_Kent GSI.V -41.30% DEFN.V -27.27% TUO.V -22.64% -30.41%
559 @Kable31 ICM.V -33.33% CYP.V -7.89% SOLR.V -50.00% -30.41%
560 @marketmaker SGI.V -24.58% OM.V -30.23% GPR.TO -36.57% -30.46%
561 @MBjones VMD.TO -18.70% PTQ.V -36.08% CANN.CN -36.73% -30.50%
562 @como1 REVO.V -3.33% FWZ.V -50.00% PNG.V -38.33% -30.56%
563 @INXS VVC.V -37.50% DAU.V -29.17% GMA.V -25.00% -30.56%
564 @Potogold NSP.V -57.14% EGLX.V -3.86% SBM.V -30.68% -30.56%
565 @cal OCO.V -45.56% PWR.CN -23.73% TUO.V -22.64% -30.64%
566 @Thankyouimsorry CANN.CN -36.73% CBDT.CN 0.00% QNC.V -55.26% -30.67%
567 @Neksav LIO.V -29.76% IRV.CN -30.16% GBR.V -32.16% -30.69%
568 @mymoney HS.CN 44.44% NSP.V -57.14% BNP.TO -79.51% -30.74%
569 @dragara NUR.CN -40.00% CBLU.V 4.76% IMR.V -57.14% -30.79%
570 @Mcawesome PUMP.CN -66.67% IVS.V 3.57% HITI.CN -29.41% -30.84%
571 @avanzalg CYP.V -7.89% GGI.V -52.55% GBR.V -32.16% -30.87%
572 @JJW BNCH.V -33.33% ARQ.CN -26.09% NEE.V -33.33% -30.92%
573 @Triplethreat TGOD.TO -60.00% ONCT -25.82% CCO.TO -7.02% -30.95%
574 @MntGoatMatt MRBL.CN -30.23% NLH.V -31.76% NIO -30.85% -30.95%
575 @MiningDon RYR.V -38.78% SME.V -48.08% OSI.V -6.15% -31.00%
576 @MiningCatalyst DAU.V -29.17% STH.V -38.89% ANTL.V -25.00% -31.02%
577 @sourbelts RHT.V -11.11% TILT.CN -37.50% HEXO.TO -44.44% -31.02%
578 @CCace REVO.V -3.33% SUGR.V -50.00% FCEL -39.84% -31.06%
579 @Andrewski RNX.TO -38.00% VIT.V -2.35% CD.V -52.83% -31.06%
580 @ThailandExploration MAI.V -21.67% BYN.V -43.75% NRN.V -27.78% -31.06%
581 @Investmydream USA.TO -47.42% BTR.V -63.56% SKE.V 17.65% -31.11%
582 @Nino77 LMC.TO -19.50% ARU.V -55.10% NTW.V -18.75% -31.12%
583 @batteredstocksyndrome VHI.V -21.71% PNG.V -38.33% CMC.CN -33.33% -31.13%
584 @Haskaps DIAM.TO -31.08% BKM.V -10.61% AMI.V -51.85% -31.18%
585 @TheButcher BRC.V -41.30% DEFN.V -27.27% MMV.V -25.00% -31.19%
586 @Cenaxx PUMP.CN -66.67% AN.V -22.22% TBRD.V -4.83% -31.24%
587 @bigshooter MRS.V -43.75% VIT.V -2.35% TGIF.CN -47.62% -31.24%
588 @Vatco UI.V -16.67% ACRG-U.CN -60.81% TCS.TO -16.28% -31.25%
589 @Stockdoctor NNO.V -13.79% TR.V -30.00% TSN.V -50.00% -31.26%
590 @GTA GBR.V -32.16% MAI.V -21.67% HRT.TO -40.00% -31.27%
591 @sok FAF.TO -53.33% TER.CN -12.32% GNW -28.18% -31.28%
592 @Diogenes EAT.CN -37.50% FVL.TO -16.67% NUR.CN -40.00% -31.39%
593 @Hayekian EAS.V -41.67% JAG.TO -12.50% MGM.V -40.00% -31.39%
594 @Chizzum ETI.CN -42.31% AUG.TO -30.13% GXU.V -21.88% -31.44%
595 @TheCaterpillar GTT.V -2.83% SIC.V -40.00% BETR.CN -51.61% -31.48%
596 @miller194 TNY.CN -19.48% VHI.V -21.71% FAF.TO -53.33% -31.51%
597 @energystar NCU.TO -50.00% GXU.V -21.88% AEC.V -22.73% -31.53%
598 @Chucklee OSK.TO -44.94% OSI.V -6.15% ECR.V -43.75% -31.61%
599 @coldcaller TBRD.V -4.83% SCR.V -45.83% LXG.V -44.32% -31.66%
600 @SCoster PNG.V -38.33% CGN.CN -29.55% IME.CN -27.27% -31.72%
601 @MineNL SIC.V -40.00% MAE.V -25.00% OM.V -30.23% -31.74%
602 @botafogo GRN.V -26.19% TLK.V -41.27% NRN.V -27.78% -31.75%
603 @damantis NRN.V -27.78% PGZ.V -37.04% ALTS.V -30.43% -31.75%
604 @Jnesdog LIO.V -29.76% TUO.V -22.64% WM.TO -42.86% -31.75%
605 @Ikelee NU.V 0.00% KHRN.V -45.28% ZENA.TO -50.00% -31.76%
606 @Vanderj0 NAR.V -30.00% DSV.V -48.48% LUM.V -17.19% -31.89%
607 @Goldron QMX.V -10.00% WM.TO -42.86% RLG.CN -42.86% -31.90%
608 @Omapere AGRA.CN -47.37% ZENA.TO -50.00% N.V 1.61% -31.92%
609 @deedeemgee RHT.V -11.11% HITI.CN -29.41% ENW.V -55.36% -31.96%
610 @Irie9 GRVY -18.72% GTII.CN -35.89% BRC.V -41.30% -31.97%
611 @Thrive DML.TO -31.48% RMO.V -20.00% DG.V -44.44% -31.98%
612 @Andy8033 EAS.V -41.67% HPQ.V -31.25% BGF.V -23.08% -32.00%
613 @splatapus MUN.V -25.00% MRZ.V -40.57% ALTS.V -30.43% -32.00%
614 @Briceanx QMX.V -10.00% RDS.V -43.18% WM.TO -42.86% -32.01%
615 @McNugget REVO.V -3.33% PUMP.CN -66.67% GRN.V -26.19% -32.06%
616 @brcl99 IPT.V -33.70% DYA.V -33.10% FF.TO -29.41% -32.07%
617 @Bullbleep AOT.TO -41.57% DLP.V -21.43% NRG.V -33.33% -32.11%
618 @Ernicommonsense SWA.V -50.00% ELC.V -16.67% LIO.V -29.76% -32.14%
619 @Dons WM.TO -42.86% RNX.TO -38.00% SIL.TO -15.96% -32.27%
620 @Jelliott PKK.CN -25.00% CANN.CN -36.73% NXE.TO -35.33% -32.35%
621 @MrH WHN.V -49.46% CANX.V -7.69% MGG.V -40.00% -32.38%
622 @goatlegz BRC.V -41.30% WHN.V -49.46% PTON -6.51% -32.42%
623 @Mcderyan MOS.V -25.00% PKG.CN -13.64% RTI.V -58.82% -32.49%
624 @rosebud SCR.V -45.83% STC.V -43.78% CYP.V -7.89% -32.50%
625 @Valetta GTT.V -2.83% MXR.V -36.36% GLDN.V -58.33% -32.51%
626 @FSMfusion APP.CN -42.86% STIL.CN -71.43% AVCR.V 16.67% -32.54%
627 @longputt MMV.V -25.00% AAX.V -70.45% LUKY.V -2.17% -32.54%
628 @AUPop MMV.V -25.00% USAU -36.42% NGD.TO -36.52% -32.65%
629 @matadors RNX.TO -38.00% BAR.TO -28.13% BMK.V -31.82% -32.65%
630 @Jhound WM.TO -42.86% RNX.TO -38.00% LUM.V -17.19% -32.68%
631 @fijiwaya PUMP.CN -66.67% KNR.CN 27.42% RTI.V -58.82% -32.69%
632 @MyFutureLiesWithAte ATE.V 35.56% ALY.V -53.70% YDX.V -80.00% -32.72%
633 @TallerCraig BEW.V -47.92% BTV.V -28.57% VHI.V -21.71% -32.73%
634 @Baveno OM.V -30.23% FCU.TO -46.43% SCOT.V -21.62% -32.76%
635 @RJM DLP.V -21.43% BAY.V -35.29% AOT.TO -41.57% -32.77%
636 @djdunnoe FFT.CN -16.67% VREO.CN -58.70% LHS.CN -22.95% -32.77%
637 @BlueSkies CANN.CN -36.73% ZEN.V -16.67% IVN.TO -44.94% -32.78%
638 @Wvfc2017 EGLX.V -3.86% ETR.CN -32.00% NOB.V -62.50% -32.79%
639 @RYnWD GROW.V -57.45% NTAR.CN -42.55% N.V 1.61% -32.80%
640 @chaulkdust WM.TO -42.86% BAR.TO -28.13% KL.TO -27.59% -32.86%
641 @Rawb89 TBP.V -47.83% N.V 1.61% SPR.CN -52.38% -32.86%
642 @Cabledude25 ACU.V -13.33% EAS.V -41.67% BYN.V -43.75% -32.92%
643 @belgerath REG.V -51.56% FWZ.V -50.00% KNT.V 2.78% -32.93%
644 @Trust-me-2 STGO.TO -20.00% BNCH.V -33.33% OCO.V -45.56% -32.96%
645 @holymakinaw TNR.V -16.67% ETI.CN -42.31% GDSI -40.00% -32.99%
646 @Luca21 VZLA.V -55.19% GUY.TO -61.43% SKE.V 17.65% -32.99%
647 @TomyD F.V -14.81% MND.TO -33.33% SMT.TO -50.92% -33.02%
648 @AuBerg NCU.TO -50.00% FMC.V -11.11% RNX.TO -38.00% -33.04%
649 @4rtuna REVO.V -3.33% BTU.V -62.69% DYA.V -33.10% -33.04%
650 @Leon BYN.V -43.75% MEK.V -25.00% TIG.V -30.43% -33.06%
651 @kuston DSVMF -51.38% PGHEF -2.20% ADMLF -45.69% -33.09%
652 @NikG92 PNG.V -38.33% MAG.TO -29.20% NLH.V -31.76% -33.10%
653 @Friendofafriend WM.TO -42.86% KL.TO -27.59% MMX.TO -29.05% -33.16%
654 @Gman76 PKG.CN -13.64% CHOO.CN -47.22% CWEB.TO -38.73% -33.20%
655 @naibaveli CHV.CN 16.67% TGIF.CN -47.62% HARV.CN -68.67% -33.21%
656 @PennyCash LIB.CN -60.00% SEI.V -36.36% REVO.V -3.33% -33.23%
657 @ArubaSunDevil CORE.V -45.45% GWM.V -13.43% VO.V -40.91% -33.27%
658 @eponski RNX.TO -38.00% SIC.V -40.00% AMX.V -21.85% -33.28%
659 @expos44 MRS.V -43.75% RHT.V -11.11% SNV.V -45.00% -33.29%
660 @ACEGIP PLU.V -11.54% PERU.V -53.06% BAY.V -35.29% -33.30%
661 @Matthew DSM.V -40.00% NAR.V -30.00% TR.V -30.00% -33.33%
662 @ietalon3 IRVRF -35.92% SJRNF -28.73% LOMLF -35.38% -33.35%
663 @GoodKarma BAR.TO -28.13% FF.TO -29.41% WM.TO -42.86% -33.46%
664 @GoldenSlumbers VRR.V -45.95% NGE.V -48.28% HWY.V -6.25% -33.49%
665 @robby RJX-A.V -35.90% NRG.V -33.33% WIN.V -31.25% -33.49%
666 @rick9999 GBR.V -32.16% GLD.V -68.33% VIPR.V 0.00% -33.50%
667 @Pim FMC.V -11.11% TK.V -39.47% NCU.TO -50.00% -33.53%
668 @goodtogo RHT.V -11.11% MRS.V -43.75% SCR.V -45.83% -33.56%
669 @AstonMartinLover ITR.V -29.17% SCOT.V -21.62% FWZ.V -50.00% -33.60%
670 @Anders MMG.V -37.50% SCY.TO -36.84% AOI.TO -26.50% -33.61%
671 @HurricaneRick NVO.V -56.43% IVS.V 3.57% AGFAF -47.98% -33.61%
672 @randomguy REG.V -51.56% TMQ.TO -43.20% OSI.V -6.15% -33.64%
673 @The_Godas MUN.V -25.00% OSI.V -6.15% CVB.V -69.83% -33.66%
674 @MonstaDriva BAY.V -35.29% NRN.V -27.78% RNX.TO -38.00% -33.69%
675 @ced3096 AMX.V -21.85% GBR.V -32.16% TBX.V -47.22% -33.74%
676 @johnc6 NDM.TO -3.57% WRN.TO -47.66% FWZ.V -50.00% -33.74%
677 @ggallant GBR.V -32.16% BRC.V -41.30% NRN.V -27.78% -33.75%
678 @truenorthstrong REVO.V -3.33% RNX.TO -38.00% TGOD.TO -60.00% -33.78%
679 @Tothej IVN.TO -44.94% GGD.TO -12.90% NFI.TO -43.49% -33.78%
680 @MSV VHI.V -21.71% VLE.TO -64.06% FLT.V -15.66% -33.81%
681 @DJS RECO.V -30.85% GBR.V -32.16% HIGH.V -38.46% -33.82%
682 @Foreign MRS.V -43.75% VHI.V -21.71% PTQ.V -36.08% -33.85%
683 @Droneracer PUMP.CN -66.67% ADD.V -62.50% KNR.CN 27.42% -33.92%
684 @ACAB MND.TO -33.33% ALO.TO -30.69% RNX.TO -38.00% -34.01%
685 @goalkeeper1 RNX.TO -38.00% HPQ.V -31.25% DYA.V -33.10% -34.12%
686 @tommack JAG.TO -12.50% EFR.TO -33.47% NVO.V -56.43% -34.13%
687 @tax411 WM.TO -42.86% KL.TO -27.59% GBR.V -32.16% -34.20%
688 @Born RHT.V -11.11% FONE.CN -59.41% KSI.V -32.12% -34.21%
689 @Icarus IRV.CN -30.16% LIO.V -29.76% WM.TO -42.86% -34.26%
690 @barrosluco DNT.TO -16.67% PAC.V -60.00% MAXR.TO -26.13% -34.27%
691 @Elli0070 SIC.V -40.00% PGM.V -24.69% HIGH.V -38.46% -34.38%
692 @henkbaby RNX.TO -38.00% MMX.TO -29.05% CXB.TO -36.17% -34.41%
693 @TBstox REVO.V -3.33% GSPR.V -50.00% HAWK.V -50.00% -34.44%
694 @geneva SCOT.V -21.62% KTN.V -63.24% BEE.V -18.48% -34.45%
695 @CycleInvestor NGE.V -48.28% WUC.CN -31.78% EU.V -23.53% -34.53%
696 @U3O8 FCU.TO -46.43% GXU.V -21.88% SYH.V -35.29% -34.53%
697 @Compoundintereststockguy TRUL.CN -16.07% VLNS.V -28.86% LABS.TO -58.81% -34.58%
698 @jayjay BTU.V -62.69% STS.V -11.11% TR.V -30.00% -34.60%
699 @KevinS CVB.V -69.83% QMX.V -10.00% AMC.V -24.00% -34.61%
700 @ryandlor TNY.CN -19.48% CANN.CN -36.73% TGIF.CN -47.62% -34.61%
701 @Austria_Invest WM.TO -42.86% JAG.TO -12.50% DSV.V -48.48% -34.61%
702 @Diver WM.TO -42.86% JAG.TO -12.50% DSV.V -48.48% -34.61%
703 @Django_the_cat NRN.V -27.78% GRN.V -26.19% VFF.TO -49.94% -34.64%
704 @Slmjr BAY.V -35.29% EFR.TO -33.47% NXE.TO -35.33% -34.70%
705 @gwizard MRS.V -43.75% DEFN.V -27.27% DYA.V -33.10% -34.71%
706 @rowls NSHS.CN -33.33% WLLW.TO -25.00% BBM.CN -45.83% -34.72%
707 @bewhere RNX.TO -38.00% IMR.V -57.14% EOM.CN -9.09% -34.74%
708 @DiaperMoney BAY.V -35.29% NRN.V -27.78% BRC.V -41.30% -34.79%
709 @Pavo CET.TO -70.00% DMGI.V -23.53% PYR.V -10.87% -34.80%
710 @Glory NDM.TO -3.57% TRCH -48.29% GGI.V -52.55% -34.80%
711 @Raiden LABS.TO -58.81% GWPH -16.25% HITI.CN -29.41% -34.82%
712 @tibutch AMK.V -50.00% VIO.V -22.73% NLH.V -31.76% -34.83%
713 @Massimom DIGI.CN -33.33% NUR.CN -40.00% HPQ.V -31.25% -34.86%
714 @Sparky27 NVO.V -56.43% BYN.V -43.75% RISE.CN -4.41% -34.86%
715 @cvac01 ASN.V -58.33% KNR.CN 27.42% USGD.CN -73.68% -34.87%
716 @Goldy KL.TO -27.59% NVO.V -56.43% ORG.V -20.59% -34.87%
717 @zeromargin VZLA.V -55.19% NRN.V -27.78% MAI.V -21.67% -34.88%
718 @Caterf2 IME.CN -27.27% AWX.V -37.50% SIC.V -40.00% -34.92%
719 @volcano NUR.CN -40.00% GTEC.V -51.22% PKG.CN -13.64% -34.95%
720 @RD85 CMC.CN -33.33% AOT.TO -41.57% RKS.CN -30.00% -34.97%
721 @Oliver ITR.V -29.17% SLL.V -32.94% TETH.V -42.86% -34.99%
722 @Chico CANN.CN -36.73% SX.CN -65.00% REVO.V -3.33% -35.02%
723 @HighROI VIPR.V 0.00% NXE.TO -35.33% CVB.V -69.83% -35.05%
724 @stocklor ARIC.V -46.15% IOT.V -8.33% EVIO -50.83% -35.11%
725 @backofenvelope OTSO.V 0.00% PAC.V -60.00% CDB.V -45.45% -35.15%
726 @landowner TUO.V -22.64% SIC.V -40.00% WM.TO -42.86% -35.17%
727 @Excelsior IPT.V -33.70% SCZ.V -46.88% DV.V -25.00% -35.19%
728 @Roy PLU.V -11.54% RTI.V -58.82% FVAN.V -35.42% -35.26%
729 @RD LIO.V -29.76% NRN.V -27.78% NGE.V -48.28% -35.27%
730 @edward AZZ.TO -35.00% AUG.TO -30.13% ALS.TO -40.72% -35.28%
731 @B THC.CN -35.48% BU.TO -5.15% CGX.TO -65.44% -35.36%
732 @BingBell KNT.V 2.78% BAY.V -35.29% USGD.CN -73.68% -35.40%
733 @Freshytk PGE.V -29.55% SYH.V -35.29% GLDX.V -41.36% -35.40%
734 @rangerbentman BYN.V -43.75% MEK.V -25.00% MMG.V -37.50% -35.42%
735 @billyboy GGI.V -52.55% AMX.V -21.85% GBR.V -32.16% -35.52%
736 @WillyMeThis TAL.V -69.00% TXP.TO 17.07% TNP.TO -54.69% -35.54%
737 @Michal REVO.V -3.33% ZMA.V -66.67% APHA.TO -36.73% -35.58%
738 @BH10 REVO.V -3.33% ZMA.V -66.67% CANN.CN -36.73% -35.58%
739 @xsnrg999 PKK.CN -25.00% RNX.TO -38.00% MRS.V -43.75% -35.58%
740 @pinhead PTM.TO -15.45% BRC.V -41.30% HAWK.V -50.00% -35.59%
741 @Bclaeys GTR.V -42.31% GWM.V -13.43% NHK.TO -51.15% -35.63%
742 @bernddo BHS.V -54.55% AUU.V -40.00% BTT.V -12.50% -35.68%
743 @gakJ WIN.V -31.25% KBEV.CN -33.33% NTAR.CN -42.55% -35.71%
744 @Drj PONY.TO -69.74% MOS.V -25.00% JAG.TO -12.50% -35.75%
745 @bernaches SIC.V -40.00% GGO.V -50.00% WRR.V -17.65% -35.88%
746 @Rich66 MMS.V -63.04% TGC.CN -9.52% BAY.V -35.29% -35.95%
747 @Larzon BUZZ.CN -50.00% RRS.V -35.71% SAE.V -22.22% -35.98%
748 @supraprime90 ZMA.V -66.67% REVO.V -3.33% RNX.TO -38.00% -36.00%
749 @noshyguy ESK.V -38.10% UCU.V -50.00% TDRYF -20.00% -36.03%
750 @Cjrubber WM.TO -42.86% AMY.V -34.21% DIAM.TO -31.08% -36.05%
751 @Vigil VLE.TO -64.06% ENW.V -55.36% TUSK.CN 11.11% -36.10%
752 @Fanagalo AOI.TO -26.50% LBC.V -8.70% YGR.TO -73.19% -36.13%
753 @Elb TUO.V -22.64% AXU.TO -43.33% FIL.V -42.50% -36.16%
754 @sebidre USGD.CN -73.68% CANN.CN -36.73% EVER.V 1.92% -36.17%
755 @Juan_Valdez BYN.V -43.75% NRN.V -27.78% PGZ.V -37.04% -36.19%
756 @Platinum BAY.V -35.29% NRG.V -33.33% NUR.CN -40.00% -36.21%
757 @Stsebastian TGIF.CN -47.62% ISH.CN -13.04% CXXI.CN -47.97% -36.21%
758 @Dirtayyy SNV.V -45.00% EAST.V -50.00% PKG.CN -13.64% -36.21%
759 @RedDragon MAI.V -21.67% C.V -38.71% DSV.V -48.48% -36.29%
760 @Latetothegame RHT.V -11.11% COV.V -35.68% QST.V -62.10% -36.30%
761 @profittaker1 RNX.TO -38.00% GPY.V -46.25% PGM.V -24.69% -36.31%
762 @freeze FF.TO -29.41% ETG.TO -31.08% DSV.V -48.48% -36.33%
763 @flashbang45 BAR.TO -28.13% WM.TO -42.86% RNX.TO -38.00% -36.33%
764 @TheGalvanizer MAI.V -21.67% GBR.V -32.16% VZLA.V -55.19% -36.34%
765 @moreag4me ARIC.V -46.15% BHS.V -54.55% IOT.V -8.33% -36.34%
766 @GemFinder KNR.CN 27.42% PUMP.CN -66.67% CVB.V -69.83% -36.36%
767 @Kittmp k thanks. REVO.V -3.33% RNX.TO -38.00% ONC.TO -67.80% -36.38%
768 @GoldSwede VO.V -40.91% ARIC.V -46.15% CKG.V -22.19% -36.42%
769 @doctorchris RNX.TO -38.00% PAAS.TO -34.17% SVM.TO -37.11% -36.43%
770 @MrSilver WIN.V -31.25% RNX.TO -38.00% LUKOY -40.07% -36.44%
771 @JP9 IRV.CN -30.16% LIO.V -29.76% WHN.V -49.46% -36.46%
772 @Pete CUC.V -36.36% SME.V -48.08% MUN.V -25.00% -36.48%
773 @Gauss BAR.TO -28.13% WM.TO -42.86% RGLD.CN -38.46% -36.48%
774 @AlGreene AUMB.V 28.00% PBR.V -87.50% ROCK.V -50.00% -36.50%
775 @Burger TBP.V -47.83% CWEB.TO -38.73% LHS.CN -22.95% -36.50%
776 @CREAMFILIN QMC.V -14.29% ZMA.V -66.67% FAT.CN -28.57% -36.51%
777 @benbagholder IOT.V -8.33% BHS.V -54.55% MTLO.V -46.67% -36.52%
778 @fumble LAD.V -56.25% ARQ.CN -26.09% DEFN.V -27.27% -36.54%
779 @Gnome TV.TO -63.04% RML.V -16.67% TR.V -30.00% -36.57%
780 @maxpower13 KNT.V 2.78% USGD.CN -73.68% CBV.V -38.89% -36.60%
781 @pumpndump CVB.V -69.83% EDT.TO -36.11% EGLX.V -3.86% -36.60%
782 @armchair3 LIO.V -29.76% PRG.V -50.00% JUGR.V -30.43% -36.73%
783 @Maxhuntly MTA.V -15.00% CBG.V -52.94% ETI.CN -42.31% -36.75%
784 @mrcashflow WHN.V -49.46% BRC.V -41.30% LMC.TO -19.50% -36.76%
785 @Soupy RNX.TO -38.00% SVA.V -29.41% WM.TO -42.86% -36.76%
786 @Chooter PKG.CN -13.64% CHOO.CN -47.22% WHN.V -49.46% -36.77%
787 @NabtaPlayaEgypt BRC.V -41.30% NRG.V -33.33% BCU.V -35.71% -36.78%
788 @J_Serendipity VIT.V -2.35% CRU.V -83.33% HNHPF -24.67% -36.79%
789 @pickinwinrs CANN.CN -36.73% OGI.TO -10.97% BTU.V -62.69% -36.80%
790 @benduck XRO.CN -10.45% TGIF.CN -47.62% SPR.CN -52.38% -36.82%
791 @500wedge EQX.TO -5.91% VLE.TO -64.06% TUD.V -40.51% -36.82%
792 @MarkHanna WM.TO -42.86% NRN.V -27.78% HRT.TO -40.00% -36.88%
793 @Lunchbox PGE.V -29.55% CS.TO -41.45% TKO.TO -39.68% -36.89%
794 @sigmund TUO.V -22.64% PRG.V -50.00% ESK.V -38.10% -36.91%
795 @Petesail NRN.V -27.78% PGZ.V -37.04% VRR.V -45.95% -36.92%
796 @EAGLE101 GGI.V -52.55% MOS.V -25.00% TPS.CN -33.33% -36.96%
797 @99fxd ECA.TO -18.42% BTE.TO -82.09% XRO.CN -10.45% -36.98%
798 @lukejackson VZLA.V -55.19% PGZ.V -37.04% NTW.V -18.75% -36.99%
799 @runrig FCC.V -25.00% NOB.V -62.50% MRO.V -23.53% -37.01%
800 @Ferrabi WHN.V -49.46% GGI.V -52.55% JG.V -9.09% -37.03%
801 @Boots888 APP.CN -42.86% XLY.V -31.48% EMH.V -36.92% -37.09%
802 @Brent ZENA.TO -50.00% WM.TO -42.86% BEE.V -18.48% -37.11%
803 @Shnicky EAS.V -41.67% MXR.V -36.36% ZON.V -33.33% -37.12%
804 @Jo FWZ.V -50.00% BNCH.V -33.33% ECC.V -28.13% -37.15%
805 @CautiousNow GBR.V -32.16% NRN.V -27.78% REG.V -51.56% -37.17%
806 @smokescreen1 MRS.V -43.75% NRN.V -27.78% NUR.CN -40.00% -37.18%
807 @investorgadgets APP.CN -42.86% PLU.V -11.54% IMR.V -57.14% -37.18%
808 @rocman PDM.V -72.97% AII.TO -9.52% FF.TO -29.41% -37.30%
809 @idunno1987 CVB.V -69.83% PYR.V -10.87% HPQ.V -31.25% -37.32%
810 @onthebay VHI.V -21.71% MMS.V -63.04% IME.CN -27.27% -37.34%
811 @cannabizz NTAR.CN -42.55% WEED.TO -25.08% DG.V -44.44% -37.36%
812 @wannaretirenow VZLA.V -55.19% DEFN.V -27.27% LIO.V -29.76% -37.41%
813 @hamvestor MPJFF -75.00% NRN.V -27.78% FLMZF -9.46% -37.41%
814 @langefjord CCW.V -49.21% NRN.V -27.78% BAY.V -35.29% -37.43%
815 @chunga OCO.V -45.56% EVER.V 1.92% SUNM.V -68.89% -37.51%
816 @petelazier FWZ.V -50.00% NRN.V -27.78% ATC.V -34.78% -37.52%
817 @aurum AFF.V -8.33% REG.V -51.56% CD.V -52.83% -37.58%
818 @scud16m LABS.TO -58.81% VLNS.V -28.86% WEED.TO -25.08% -37.58%
819 @Resourcemaverick BRC.V -41.30% GSPR.V -50.00% CZR.V -21.57% -37.62%
820 @Onepoint61803 HIGH.V -38.46% KG.V -34.48% SIC.V -40.00% -37.65%
821 @hitmaxx WM.TO -42.86% SIC.V -40.00% IRV.CN -30.16% -37.67%
822 @TheObserver GNG.V -50.00% NRN.V -27.78% BAY.V -35.29% -37.69%
823 @Marketbeat AMK.V -50.00% TUD.V -40.51% TUO.V -22.64% -37.72%
824 @docdoc NVO.V -56.43% MAX.TO -26.98% LIO.V -29.76% -37.73%
825 @soccerslack PEI.V -66.67% RML.V -16.67% RKS.CN -30.00% -37.78%
826 @BlackHawk IRV.CN -30.16% BNCH.V -33.33% PRG.V -50.00% -37.83%
827 @Nickemountainglory MRS.V -43.75% PAT.TO -36.43% BKR.V -33.33% -37.84%
828 @Mikedenis BNCH.V -33.33% AWX.V -37.50% WM.TO -42.86% -37.90%
829 @Phil38 BTU.V -62.69% OS.V -10.00% BRC.V -41.30% -38.00%
830 @newtoyou IP.CN -16.67% SBM.V -30.68% ZMA.V -66.67% -38.01%
831 @gh0stTrad3r BRC.V -41.30% SME.V -48.08% PGM.V -24.69% -38.02%
832 @stxmessiah IVN.TO -44.94% CLQ.TO -52.50% ERD.TO -16.67% -38.04%
833 @Happypappy GGI.V -52.55% DV.V -25.00% GPR.TO -36.57% -38.04%
834 @FCF_FTB CAD.V -31.25% DMGI.V -23.53% FONE.CN -59.41% -38.06%
835 @EvenPrime FPX.V -18.75% CORE.V -45.45% FWZ.V -50.00% -38.07%
836 @goldzilla IRV.CN -30.16% HIGH.V -38.46% RDU.V -46.00% -38.21%
837 @lodestar CEM.V -35.00% ALDE.V -51.06% GQC.V -28.57% -38.21%
838 @dlloyd APHA.TO -36.73% GDNP.V -41.18% CANN.CN -36.73% -38.21%
839 @Fischlaender SB.V -27.27% FFOX.V -47.37% SIC.V -40.00% -38.21%
840 @TheGerman NUR.CN -40.00% GTEC.V -51.22% DMGI.V -23.53% -38.25%
841 @Xantho TLT.V -44.12% SBM.V -30.68% NUR.CN -40.00% -38.27%
842 @Stewaa12 WM.TO -42.86% RNX.TO -38.00% MRKR -34.03% -38.29%
843 @dragonnose GSV.TO -36.36% KOR.TO -35.35% TMQ.TO -43.20% -38.30%
844 @pops CHN.V -50.00% DV.V -25.00% MGM.V -40.00% -38.33%
845 @zentrarian IRV.CN -30.16% LIO.V -29.76% ARU.V -55.10% -38.34%
846 @spec LIO.V -29.76% VZLA.V -55.19% AUG.TO -30.13% -38.36%
847 @Kelso PAC.V -60.00% SPOT.V 0.00% VZLA.V -55.19% -38.40%
848 @Wisee HBOR.CN -27.61% CHOO.CN -47.22% AREV.CN -40.48% -38.44%
849 @puck CANN.CN -36.73% LABS.TO -58.81% CRON.TO -19.86% -38.47%
850 @onlypricepays NRN.V -27.78% SIG.CN -52.63% RIO.V -35.00% -38.47%
851 @Bergdex BTU.V -62.69% HIGH.V -38.46% GENM.CN -14.29% -38.48%
852 @Wizemouze CMC.CN -33.33% TLT.V -44.12% RNX.TO -38.00% -38.48%
853 @neohani NRN.V -27.78% MMV.V -25.00% BTU.V -62.69% -38.49%
854 @Lettertfsa PONY.TO -69.74% CDV.TO 5.45% GTEC.V -51.22% -38.50%
855 @Remington GGI.V -52.55% VLE.TO -64.06% SMF.TO 1.11% -38.50%
856 @Acelove SOL.CN -61.67% ZENA.TO -50.00% ARCH.V -4.12% -38.60%
857 @BoringLife LIO.V -29.76% TMQ.TO -43.20% WM.TO -42.86% -38.60%
858 @buck85 TV.TO -63.04% ESM.TO -30.19% TUO.V -22.64% -38.62%
859 @martin AU.V -66.01% ECR.V -43.75% OSI.V -6.15% -38.64%
860 @moonshot5 GPR.TO -36.57% FF.TO -29.41% FWZ.V -50.00% -38.66%
861 @WHATTHE KTR.V -41.38% GMA.V -25.00% PHD.V -50.00% -38.79%
862 @StarFire NRN.V -27.78% CAD.V -31.25% SSV.V -57.41% -38.81%
863 @dnordy VZLA.V -55.19% LBC.V -8.70% SIG.CN -52.63% -38.84%
864 @chasdaman1 GMV.V -50.00% NRN.V -27.78% MOZ.TO -38.82% -38.87%
865 @Skyline27 FVAN.V -35.42% WIN.V -31.25% GSPR.V -50.00% -38.89%
866 @ahm ZMA.V -66.67% GAIA.V 0.00% ZENA.TO -50.00% -38.89%
867 @Hazzard ORS.V -50.00% NRG.V -33.33% ZON.V -33.33% -38.89%
868 @PZ BAY.V -35.29% SME.V -48.08% NOT.V -33.33% -38.90%
869 @deadfred JOSE.TO -36.84% NGEX.V -37.66% FIL.V -42.50% -39.00%
870 @Fly123 REVO.V -3.33% ZMA.V -66.67% AGRA.CN -47.37% -39.12%
871 @LKFWD BAY.V -35.29% SEA.TO -26.89% VZLA.V -55.19% -39.13%
872 @Ryleez NVO.V -56.43% NRN.V -27.78% NRG.V -33.33% -39.18%
873 @ElJoro CMC.CN -33.33% QNC.V -55.26% LMFA -29.02% -39.21%
874 @Leroybrown RNX.TO -38.00% DSV.V -48.48% WIN.V -31.25% -39.24%
875 @Argentum PGE.V -29.55% BHS.V -54.55% IPT.V -33.70% -39.26%
876 @Danomite CANN.CN -36.73% EVE.V -50.00% DIAM.TO -31.08% -39.27%
877 @Freddybaler001 NVO.V -56.43% SRI.V -33.33% ECC.V -28.13% -39.30%
878 @FarmerT WAR.V -43.75% MAI.V -21.67% GGI.V -52.55% -39.32%
879 @Newmoney76 PUMP.CN -66.67% NXO.V -22.78% EHT.V -28.57% -39.34%
880 @goldfanatic VRR.V -45.95% MGG.V -40.00% GBR.V -32.16% -39.37%
881 @khuku50 PKK.CN -25.00% NVCN.TO -70.50% VIO.V -22.73% -39.41%
882 @Jaws BCK.V -57.14% ISS.V -10.00% BBB.V -51.11% -39.42%
883 @DPA BAY.V -35.29% NRN.V -27.78% VZLA.V -55.19% -39.42%
884 @wt90 GLD.V -68.33% HRT.TO -40.00% QMX.V -10.00% -39.44%
885 @pripps LIO.V -29.76% GBR.V -32.16% NVO.V -56.43% -39.45%
886 @mike97 NVO.V -56.43% GBR.V -32.16% LIO.V -29.76% -39.45%
887 @Lukewarmwater CANN.CN -36.73% MRS.V -43.75% RNX.TO -38.00% -39.49%
888 @bcounts LDI.V -50.00% BNCH.V -33.33% BAY.V -35.29% -39.54%
889 @wolff FNC.V -42.86% NRN.V -27.78% SME.V -48.08% -39.57%
890 @hardhat GBR.V -32.16% NVO.V -56.43% IRV.CN -30.16% -39.58%
891 @jims GBR.V -32.16% IRV.CN -30.16% NVO.V -56.43% -39.58%
892 @stonks PKG.CN -13.64% RLV.V -57.14% CXXI.CN -47.97% -39.58%
893 @remta CANN.CN -36.73% JWCA.V -47.83% AMY.V -34.21% -39.59%
894 @bedrag PKK.CN -25.00% CANN.CN -36.73% IMR.V -57.14% -39.63%
895 @Franke MAI.V -21.67% NCU.TO -50.00% TBX.V -47.22% -39.63%
896 @tungstenshadows CHOO.CN -47.22% MAI.V -21.67% GSPR.V -50.00% -39.63%
897 @TechInvestor MRS.V -43.75% VLE.TO -64.06% RHT.V -11.11% -39.64%
898 @aladinn69 ICO.V -56.25% BTU.V -62.69% HODL.CN 0.00% -39.65%
899 @EricTheActor NXE.TO -35.33% GBR.V -32.16% REG.V -51.56% -39.68%
900 @Rookieinv NRG.V -33.33% RLG.CN -42.86% WM.TO -42.86% -39.68%
901 @green ECR.V -43.75% SIC.V -40.00% NXE.TO -35.33% -39.69%
902 @Metalmonkey NRN.V -27.78% BGF.V -23.08% GLD.V -68.33% -39.73%
903 @DJM1999 SBM.V -30.68% CRL.CN -31.58% YFI.V -57.14% -39.80%
904 @Dawsongold REG.V -51.56% MOZ.TO -38.82% ITR.V -29.17% -39.85%
905 @SASKEXPRESS VIPR.V 0.00% CVB.V -69.83% FWZ.V -50.00% -39.94%
906 @GBRer GBR.V -32.16% BTU.V -62.69% MMV.V -25.00% -39.95%
907 @Markoni ZMA.V -66.67% REVO.V -3.33% AUL.V -50.00% -40.00%
908 @hunter NRN.V -27.78% PGZ.V -37.04% VZLA.V -55.19% -40.00%
909 @stallion VZLA.V -55.19% CVB.V -69.83% ISO.V 5.00% -40.01%
910 @MoneyMike WM.TO -42.86% ME.TO -46.15% DIAM.TO -31.08% -40.03%
911 @GSL_Lakers EAS.V -41.67% NUR.CN -40.00% NXS.V -38.46% -40.04%
912 @Hartlen1 VLNS.V -28.86% LABS.TO -58.81% ALEF.TO -32.50% -40.06%
913 @buy41sell42 NHK.TO -51.15% TRQ.TO -42.11% MAX.TO -26.98% -40.08%
914 @Ewock FLT.V -15.66% PEI.V -66.67% RNX.TO -38.00% -40.11%
915 @major IVN.TO -44.94% TRQ.TO -42.11% SMD.V -33.33% -40.13%
916 @HaroldC AAX.V -70.45% ABRA.V 0.00% CLM.V -50.00% -40.15%
917 @Highflight65 ARU.V -55.10% RJX-A.V -35.90% PGE.V -29.55% -40.18%
918 @dandun MAI.V -21.67% CVB.V -69.83% ITR.V -29.17% -40.22%
919 @kingedward RNX.TO -38.00% SIC.V -40.00% WM.TO -42.86% -40.29%
920 @rob_in_texas WLBMF -47.89% DSVMF -51.38% JAGGF -21.60% -40.29%
921 @ScottS GOCO.CN -41.67% KTO.V -40.00% RK.V -39.29% -40.32%
922 @ma61 NVO.V -56.43% MAI.V -21.67% FNC.V -42.86% -40.32%
923 @liquidcourage NTW.V -18.75% SUNM.V -68.89% BNCH.V -33.33% -40.32%
924 @goldbug83 AMY.V -34.21% PDM.V -72.97% NNO.V -13.79% -40.33%
925 @2pac MKO.V 0.00% CVB.V -69.83% NHK.TO -51.15% -40.33%
926 @Swisspie WM.TO -42.86% BAR.TO -28.13% AUL.V -50.00% -40.33%
927 @eixlberger PRG.V -50.00% ECR.V -43.75% DEFN.V -27.27% -40.34%
928 @higher ONC.TO -67.80% NTE.V 2.70% MIN.TO -56.00% -40.37%
929 @JackShediac GGI.V -52.55% EHT.V -28.57% SIC.V -40.00% -40.37%
930 @Wilt1 MOS.V -25.00% MRS.V -43.75% GGI.V -52.55% -40.43%
931 @ctoivo LIO.V -29.76% AOT.TO -41.57% PHD.V -50.00% -40.44%
932 @lonade TLT.V -44.12% AII.TO -9.52% ONC.TO -67.80% -40.48%
933 @Heliboy SME.V -48.08% GXU.V -21.88% REG.V -51.56% -40.50%
934 @shakeypremis TSN.V -50.00% STGO.TO -20.00% REG.V -51.56% -40.52%
935 @Goldfinger ARQ.CN -26.09% ETMC.V -27.14% GLD.V -68.33% -40.52%
936 @cr7epl AXM.V -26.67% KUB.V -75.00% SSA.V -20.00% -40.56%
937 @StockFinder5000 KUB.V -75.00% AXM.V -26.67% SSA.V -20.00% -40.56%
938 @Denhilm WM.TO -42.86% SIC.V -40.00% MOZ.TO -38.82% -40.56%
939 @sweetness SIC.V -40.00% WM.TO -42.86% MOZ.TO -38.82% -40.56%
940 @Shake-n-bake MRS.V -43.75% CANN.CN -36.73% BRC.V -41.30% -40.60%
941 @stillbroke VHI.V -21.71% MRS.V -43.75% FIRE.TO -56.35% -40.60%
942 @Stevestavro RNX.TO -38.00% NUR.CN -40.00% TLT.V -44.12% -40.71%
943 @jeanlouisboregar NXO.V -22.78% ARU.V -55.10% LXG.V -44.32% -40.73%
944 @yvr_frex CANN.CN -36.73% OCO.V -45.56% NUR.CN -40.00% -40.76%
945 @goldironhands TSK.CN -3.03% CVB.V -69.83% WHN.V -49.46% -40.77%
946 @Bulltrout CORE.V -45.45% VHI.V -21.71% VZLA.V -55.19% -40.79%
947 @whosat RNX.TO -38.00% NDM.TO -3.57% CFW.TO -80.80% -40.79%
948 @WheelsUp MRS.V -43.75% XTT.V -43.48% ZEST -35.16% -40.80%
949 @MadHeights TLT.V -44.12% PRG.V -50.00% GQC.V -28.57% -40.90%
950 @Barryt43 SHP.CN -62.79% CN.V -10.00% GNC.V -50.00% -40.93%
951 @internalfyre REVO.V -3.33% FCEL -39.84% VET.TO -79.65% -40.94%
952 @Jlo REVO.V -3.33% FCEL -39.84% VET.TO -79.65% -40.94%
953 @goldenfever HRT.TO -40.00% SIC.V -40.00% WM.TO -42.86% -40.95%
954 @JRG BTU.V -62.69% RNX.TO -38.00% CKG.V -22.19% -40.96%
955 @itsjoylynn TNY.CN -19.48% CANN.CN -36.73% ZMA.V -66.67% -40.96%
956 @CdnCPA NRN.V -27.78% BAY.V -35.29% PAC.V -60.00% -41.02%
957 @slowride LIO.V -29.76% SNC.TO -30.68% BTU.V -62.69% -41.04%
958 @RocketRed APX.V -30.00% HAWK.V -50.00% RDS.V -43.18% -41.06%
959 @Happ1968 ANX.TO -44.00% SUNM.V -68.89% SIR.V -10.53% -41.14%
960 @Appfan APP.CN -42.86% ACB.TO -54.84% HUGE.CN -25.74% -41.14%
961 @Konik GLDX.V -41.36% TRQ.TO -42.11% HRT.TO -40.00% -41.16%
962 @gneiss_guy TK.V -39.47% CGP.V -34.04% LDI.V -50.00% -41.17%
963 @Barbaroo MMS.V -63.04% AUL.V -50.00% SIR.V -10.53% -41.19%
964 @Deadbeat CVB.V -69.83% MAI.V -21.67% GBR.V -32.16% -41.22%
965 @gursahib HAWK.V -50.00% MAW.TO 0.00% USGD.CN -73.68% -41.23%
966 @g.money MXR.V -36.36% PKG.CN -13.64% USGD.CN -73.68% -41.23%
967 @lenia RNX.TO -38.00% TLT.V -44.12% EAS.V -41.67% -41.26%
968 @Carlisler BTU.V -62.69% NRN.V -27.78% NRG.V -33.33% -41.27%
969 @LeafsFan PEI.V -66.67% FNC.V -42.86% SVG.V -14.29% -41.27%
970 @Crestimplants REVO.V -3.33% GGI.V -52.55% LLO-P.V -68.00% -41.29%
971 @E.T NCU.TO -50.00% IPOT.CN -40.63% NEE.V -33.33% -41.32%
972 @Karen RNX.TO -38.00% NGZ.V -46.30% SIC.V -40.00% -41.43%
973 @Treb REG.V -51.56% PGM.V -24.69% SME.V -48.08% -41.44%
974 @Camper8 VLNS.V -28.86% LABS.TO -58.81% CANN.CN -36.73% -41.47%
975 @golferdave HTR.V -65.63% LIO.V -29.76% MAG.TO -29.20% -41.53%
976 @maaaco REG.V -51.56% SME.V -48.08% MUN.V -25.00% -41.55%
977 @Larph GSPR.V -50.00% CD.V -52.83% AMX.V -21.85% -41.56%
978 @StockKnight REVO.V -3.33% RTI.V -58.82% BTU.V -62.69% -41.61%
979 @TSR007 MOS.V -25.00% PAC.V -60.00% MGM.V -40.00% -41.67%
980 @rahul IVN.TO -44.94% TUD.V -40.51% EDR.TO -39.62% -41.69%
981 @Jdubya ARIC.V -46.15% TLT.V -44.12% AZZ.TO -35.00% -41.76%
982 @heartMt1 GBR.V -32.16% RNX.TO -38.00% VZLA.V -55.19% -41.78%
983 @Flipke PGX.V -40.00% PEMC.V -11.11% GFG.V -74.32% -41.81%
984 @goldozeki PAC.V -60.00% NVO.V -56.43% JG.V -9.09% -41.84%
985 @jnbarbu CCW.V -49.21% GGX.V -26.32% EVE.V -50.00% -41.84%
986 @creliho PKK.CN -25.00% ZENA.TO -50.00% WMD.V -50.58% -41.86%
987 @Walleye RNX.TO -38.00% RGLD.CN -38.46% CCW.V -49.21% -41.89%
988 @deMevesy BAR.TO -28.13% FCU.TO -46.43% NHK.TO -51.15% -41.90%
989 @Bigpair WM.TO -42.86% RNX.TO -38.00% OSK.TO -44.94% -41.93%
990 @DigitalMan OILS.CN -52.50% CMC.CN -33.33% BEAN.CN -40.00% -41.94%
991 @CAVEMAN AII.TO -9.52% POE.V -52.34% VLE.TO -64.06% -41.97%
992 @Yakpi_Gold SGZ.V -50.00% VM.V -6.25% CVB.V -69.83% -42.03%
993 @Eskra UCU.V -50.00% GSPR.V -50.00% ARQ.CN -26.09% -42.03%
994 @tonywesley RNX.TO -38.00% BAR.TO -28.13% PAC.V -60.00% -42.04%
995 @brucelionheart EQX.TO -5.91% CHK -79.19% BRC.V -41.30% -42.13%
996 @X-flyswatter BRM.V -22.50% TBX.V -47.22% GLM.CN -56.76% -42.16%
997 @Proteinshake SMF.TO 1.11% ONC.TO -67.80% TGOD.TO -60.00% -42.23%
998 @gawti88 PUMP.CN -66.67% HBOR.CN -27.61% ALEF.TO -32.50% -42.26%
999 @Yoshimura NHK.TO -51.15% CVB.V -69.83% OSI.V -6.15% -42.38%
1000 @aulion WM.TO -42.86% ECR.V -43.75% OIII.V -40.64% -42.41%
1001 @CK4130 WIN.V -31.25% BTU.V -62.69% CMC.CN -33.33% -42.42%
1002 @Centrehold RNX.TO -38.00% WM.TO -42.86% FCU.TO -46.43% -42.43%
1003 @interloper SEI.V -36.36% SXE.V -30.00% PMR.V -61.11% -42.49%
1004 @consigliere SEI.V -36.36% FFOX.V -47.37% ECR.V -43.75% -42.49%
1005 @gmat10 GMA.V -25.00% GMV.V -50.00% SIG.CN -52.63% -42.54%
1006 @Fuzzy BRC.V -41.30% ATI.V -42.86% XTT.V -43.48% -42.55%
1007 @rockliquor CYP.V -7.89% GFG.V -74.32% MONT.CN -45.45% -42.56%
1008 @laurencelefou QST.V -62.10% XX.V -45.64% IQ.V -20.00% -42.58%
1009 @Sammy68 PAS.V -28.57% CXXI.CN -47.97% GTEC.V -51.22% -42.59%
1010 @killick SGZ.V -50.00% DVI.V -50.00% NRN.V -27.78% -42.59%
1011 @RealityCheck PGE.V -29.55% AAX.V -70.45% NRN.V -27.78% -42.59%
1012 @robbieg AL.V -40.00% BAY.V -35.29% GGI.V -52.55% -42.62%
1013 @MudCreeker MOZ.TO -38.82% PG.TO -39.59% WHN.V -49.46% -42.62%
1014 @Sheldon WM.TO -42.86% AMD -0.83% IPCI.TO -84.26% -42.65%
1015 @Lucrative NEXT.TO -40.00% TV.TO -63.04% FCC.V -25.00% -42.68%
1016 @rwinger TOKI.CN -71.43% VIVO.TO 7.32% VLE.TO -64.06% -42.72%
1017 @Pillman TILT.CN -37.50% ZENA.TO -50.00% DN.TO -40.71% -42.74%
1018 @Gold64k SCZ.V -46.88% MEK.V -25.00% NVO.V -56.43% -42.77%
1019 @ChipswDip ZMA.V -66.67% SNV.V -45.00% RML.V -16.67% -42.78%
1020 @Megalodon MMV.V -25.00% ARU.V -55.10% NGE.V -48.28% -42.79%
1021 @CriticalInvestor KORE.V -32.76% AVU.V -42.86% CD.V -52.83% -42.82%
1022 @MadmanX MRS.V -43.75% XTT.V -43.48% BRC.V -41.30% -42.84%
1023 @HeyIrish TLT.V -44.12% NVO.V -56.43% BAR.TO -28.13% -42.89%
1024 @Sepp1234 MAX.TO -26.98% CORE.V -45.45% LAD.V -56.25% -42.90%
1025 @Szolid BRC.V -41.30% WHN.V -49.46% RNX.TO -38.00% -42.92%
1026 @Bp73 AMK.V -50.00% BSX.TO -25.49% CPH.TO -53.33% -42.94%
1027 @golddog OCO.V -45.56% NEE.V -33.33% ORS.V -50.00% -42.96%
1028 @AccidentalAquarist BTU.V -62.69% BEE.V -18.48% TBP.V -47.83% -43.00%
1029 @KITTYHAWK IRV.CN -30.16% ARU.V -55.10% BYN.V -43.75% -43.00%
1030 @sk SCZ.V -46.88% DSV.V -48.48% IPT.V -33.70% -43.02%
1031 @Blackened06 PKK.CN -25.00% TCW.TO -60.53% AMPD.CN -43.75% -43.09%
1032 @Jaric RML.V -16.67% AUL.V -50.00% BTU.V -62.69% -43.12%
1033 @shiftyjj24 WEED.TO -25.08% SUGR.V -50.00% ACB.TO -54.84% -43.31%
1034 @Mangoloid BAMM.CN -50.00% CXXI.CN -47.97% CALI.CN -32.00% -43.32%
1035 @Ruffus23 SWA.V -50.00% AUX.V -40.00% HRT.TO -40.00% -43.33%
1036 @Ropen CORE.V -45.45% USGD.CN -73.68% PYR.V -10.87% -43.34%
1037 @stellarock TCAN.CN -32.20% TBP.V -47.83% ZENA.TO -50.00% -43.34%
1038 @BrothersCoe PKK.CN -25.00% CANN.CN -36.73% GLD.V -68.33% -43.36%
1039 @Blunoze ORS.V -50.00% ALA.TO -35.54% MUX.TO -44.58% -43.37%
1040 @NeelyDan MGM.V -40.00% PAC.V -60.00% IRV.CN -30.16% -43.39%
1041 @oculi888 ZENA.TO -50.00% OH.CN -10.42% BIR.TO -69.88% -43.43%
1042 @Barry_R PRG.V -50.00% ITR.V -29.17% NHK.TO -51.15% -43.44%
1043 @Froggyfry NSP.V -57.14% FMS.V -33.33% ELXR.V -40.00% -43.49%
1044 @100BaggerHunter URL.CN -47.00% CTX.TO -44.09% SEB.V -39.39% -43.49%
1045 @Freedom65 SX.CN -65.00% ICM.V -33.33% GBR.V -32.16% -43.50%
1046 @Alphacapital BTU.V -62.69% MMV.V -25.00% WM.TO -42.86% -43.51%
1047 @Paleo FMC.V -11.11% XBIO -46.58% AAG.V -72.92% -43.53%
1048 @Sarge FMC.V -11.11% CD.V -52.83% STA.V -66.67% -43.54%
1049 @fastime44 GGI.V -52.55% ESK.V -38.10% SIC.V -40.00% -43.55%
1050 @ogi MONT.CN -45.45% ARU.V -55.10% IRV.CN -30.16% -43.57%
1051 @Markus ZON.V -33.33% BRC.V -41.30% GBML.V -56.25% -43.63%
1052 @Jmoney914 MRS.V -43.75% RNX.TO -38.00% CCW.V -49.21% -43.65%
1053 @Mikeymike426 RNX.TO -38.00% IMR.V -57.14% RJX-A.V -35.90% -43.68%
1054 @Dbcooper CASA.V -50.00% DBV.V -21.05% PAC.V -60.00% -43.68%
1055 @Ralph NGE.V -48.28% AXU.TO -43.33% PG.TO -39.59% -43.73%
1056 @Shayan SIC.V -40.00% AUL.V -50.00% BRC.V -41.30% -43.77%
1057 @wonder1stock WM.TO -42.86% SIC.V -40.00% DSV.V -48.48% -43.78%
1058 @PhoenixRichmond SYH.V -35.29% WCP.TO -78.92% LUM.V -17.19% -43.80%
1059 @cycleogical AXU.TO -43.33% KTN.V -63.24% SVB.TO -25.00% -43.86%
1060 @DiamondT950 CMC.CN -33.33% GLDN.V -58.33% NUR.CN -40.00% -43.89%
1061 @ggg GGI.V -52.55% NXO.V -22.78% NVO.V -56.43% -43.92%
1062 @digdog MRS.V -43.75% MMS.V -63.04% PKK.CN -25.00% -43.93%
1063 @thehack MAG.TO -29.20% ECN.TO -21.50% CPG.TO -81.17% -43.96%
1064 @Bensmarck RNX.TO -38.00% DEFN.V -27.27% PEI.V -66.67% -43.98%
1065 @A4Vol NXE.TO -35.33% SUNM.V -68.89% NRN.V -27.78% -44.00%
1066 @DannyOcean ORS.V -50.00% ASM.TO -34.67% FFOX.V -47.37% -44.01%
1067 @pedro203 AMZ.V -42.86% ECR.V -43.75% CORE.V -45.45% -44.02%
1068 @niklin KUB.V -75.00% SNV.V -45.00% MCLD.V -12.12% -44.04%
1069 @Let_them_eat_silver ATC.V -34.78% BHS.V -54.55% FNC.V -42.86% -44.06%
1070 @hngryrat WIN.V -31.25% MMS.V -63.04% RNX.TO -38.00% -44.10%
1071 @tentive RNX.TO -38.00% ARQ.CN -26.09% GLD.V -68.33% -44.14%
1072 @SLED ZMA.V -66.67% BTU.V -62.69% REVO.V -3.33% -44.23%
1073 @Driefontein2 GBR.V -32.16% WHN.V -49.46% NHK.TO -51.15% -44.26%
1074 @Cashtown ZENA.TO -50.00% SIC.V -40.00% WM.TO -42.86% -44.29%
1075 @MonkeyDonkey PAC.V -60.00% EDV.TO -18.43% BHS.V -54.55% -44.32%
1076 @Vezvez BTU.V -62.69% WM.TO -42.86% NRN.V -27.78% -44.44%
1077 @CWolfe BTU.V -62.69% NRN.V -27.78% WM.TO -42.86% -44.44%
1078 @Stoneminer TRQ.TO -42.11% TKO.TO -39.68% REG.V -51.56% -44.45%
1079 @keepthechange IVN.TO -44.94% GXU.V -21.88% DRT.TO -66.59% -44.47%
1080 @AdrianVeidt NVO.V -56.43% AXU.TO -43.33% IPT.V -33.70% -44.49%
1081 @Thirdwheel GGI.V -52.55% ESK.V -38.10% WM.TO -42.86% -44.50%
1082 @sheldonreinhart DIAM.TO -31.08% CLM.V -50.00% GGI.V -52.55% -44.54%
1083 @Secureingold NVO.V -56.43% GBR.V -32.16% FR.TO -45.26% -44.62%
1084 @Kerouac PUMP.CN -66.67% WMD.V -50.58% TFC.CN -16.67% -44.64%
1085 @Majic RCLF.CN -21.43% LAD.V -56.25% ICO.V -56.25% -44.64%
1086 @ben1 ZMA.V -66.67% IME.CN -27.27% NUR.CN -40.00% -44.65%
1087 @WitJS ETI.CN -42.31% MWX.V -37.50% WWR -54.24% -44.68%
1088 @fireman221 APP.CN -42.86% ZENA.TO -50.00% BRC.V -41.30% -44.72%
1089 @rickmick RNKLF -44.62% SICNF -46.12% BIOAF -43.45% -44.73%
1090 @Rmedic WM.TO -42.86% BAR.TO -28.13% KTN.V -63.24% -44.74%
1091 @Banffboy VIDA.CN -38.10% GENE.V -52.38% MRS.V -43.75% -44.74%
1092 @Obristbergmeister MRS.V -43.75% GGI.V -52.55% RNX.TO -38.00% -44.77%
1093 @jpaw CVB.V -69.83% MAI.V -21.67% WM.TO -42.86% -44.78%
1094 @Mrgoalmoney BNCH.V -33.33% CAD.V -31.25% CVB.V -69.83% -44.80%
1095 @DrEvil AMPD.CN -43.75% DN.TO -40.71% GSPR.V -50.00% -44.82%
1096 @maplegold BHS.V -54.55% GG.V -40.00% MGM.V -40.00% -44.85%
1097 @Ham PNG.V -38.33% GBR.V -32.16% VLE.TO -64.06% -44.85%
1098 @Fiat VII.TO -81.70% RLG.CN -42.86% QMX.V -10.00% -44.85%
1099 @Mullyman WIN.V -31.25% PUMP.CN -66.67% CANN.CN -36.73% -44.88%
1100 @rabache GTWO.V -20.00% HIRE.V -53.75% GLL.CN -61.11% -44.95%
1101 @JonnyARUBA CANN.CN -36.73% PUMP.CN -66.67% XLY.V -31.48% -44.96%
1102 @thedonald ACB.TO -54.84% BU.TO -5.15% KUB.V -75.00% -45.00%
1103 @ng13 AMY.V -34.21% IME.CN -27.27% USGD.CN -73.68% -45.06%
1104 @ANUSTART BAR.TO -28.13% GFG.V -74.32% KORE.V -32.76% -45.07%
1105 @zacke IGO.V -30.00% CMB.V -41.67% BTR.V -63.56% -45.07%
1106 @zeroboot PUMP.CN -66.67% PAC.V -60.00% LBC.V -8.70% -45.12%
1107 @Dollars USA.TO -47.42% AU.V -66.01% CJC.V -22.00% -45.14%
1108 @sums TBP.V -47.83% LABS.TO -58.81% VLNS.V -28.86% -45.17%
1109 @bipin VIO.V -22.73% SHP.CN -62.79% NCU.TO -50.00% -45.17%
1110 @Dashock7 RNX.TO -38.00% KL.TO -27.59% KLY.V -70.00% -45.20%
1111 @falky ICM.V -33.33% ZEU.CN -94.40% CYP.V -7.89% -45.21%
1112 @Llete TK.V -39.47% VLE.TO -64.06% GBR.V -32.16% -45.23%
1113 @AlphaNumericWin CVB.V -69.83% CCW.V -49.21% RML.V -16.67% -45.23%
1114 @Valor RQB.CN -90.91% WML.V -41.30% NDM.TO -3.57% -45.26%
1115 @Iconoclast ICO.V -56.25% ADD.V -62.50% LXX.CN -17.17% -45.31%
1116 @Dunite NRN.V -27.78% BAY.V -35.29% PDM.V -72.97% -45.35%
1117 @Tbill IP.CN -16.67% TTT.CN -60.00% HARY.CN -59.46% -45.38%
1118 @kjm BBB.V -51.11% BRC.V -41.30% BYN.V -43.75% -45.39%
1119 @bigbull100 NTAR.CN -42.55% SNAP -27.19% ZMA.V -66.67% -45.47%
1120 @DanDan PUMP.CN -66.67% EURO.CN -55.56% GENM.CN -14.29% -45.50%
1121 @mrjgray PUMP.CN -66.67% ZMA.V -66.67% REVO.V -3.33% -45.56%
1122 @happyguy BNCH.V -33.33% VZLA.V -55.19% NGE.V -48.28% -45.60%
1123 @Festenator GGI.V -52.55% TGIF.CN -47.62% APHA.TO -36.73% -45.63%
1124 @PecanSandy04 REVO.V -3.33% USGD.CN -73.68% GOR.CN -60.00% -45.67%
1125 @daner TBP.V -47.83% GGI.V -52.55% CANN.CN -36.73% -45.70%
1126 @ogopogo007 MD.V -41.30% VRR.V -45.95% LIVE.V -50.00% -45.75%
1127 @en0 NUR.CN -40.00% ZENA.TO -50.00% AGRA.CN -47.37% -45.79%
1128 @premiervanagt PML.V -18.75% ECR.V -43.75% KUB.V -75.00% -45.83%
1129 @UpsidePotential ATI.V -42.86% XTT.V -43.48% GTEC.V -51.22% -45.85%
1130 @cruisie DSV.V -48.48% KORE.V -32.76% NVO.V -56.43% -45.89%
1131 @BearJew GBR.V -32.16% BTU.V -62.69% WM.TO -42.86% -45.90%
1132 @BobbyCls AMRN -81.34% GBR.V -32.16% CDXC -24.36% -45.95%
1133 @Lakeview PAC.V -60.00% ME.TO -46.15% BMK.V -31.82% -45.99%
1134 @Trader99999 EVE.V -50.00% SIC.V -40.00% CXXI.CN -47.97% -45.99%
1135 @jaft GG.V -40.00% PAC.V -60.00% RNX.TO -38.00% -46.00%
1136 @Tenor CORE.V -45.45% GGI.V -52.55% AUX.V -40.00% -46.00%
1137 @Pepek REG.V -51.56% HIGH.V -38.46% SME.V -48.08% -46.03%
1138 @B-TEK GGI.V -52.55% PNG.V -38.33% FO.V -47.50% -46.13%
1139 @pbb ARU.V -55.10% PRG.V -50.00% BNCH.V -33.33% -46.14%
1140 @hico11 EDR.TO -39.62% CMMC.TO -52.11% SCZ.V -46.88% -46.20%
1141 @BluenoseMiner24 SIC.V -40.00% MOZ.TO -38.82% WHM.V -60.00% -46.27%
1142 @DickieDribbles SUNM.V -68.89% VLE.TO -64.06% EQX.TO -5.91% -46.29%
1143 @Bullshat MXR.V -36.36% GGI.V -52.55% KAT.TO -50.00% -46.30%
1144 @madmann GBR.V -32.16% RGLD.CN -38.46% GLD.V -68.33% -46.32%
1145 @MTV RDS.V -43.18% DSV.V -48.48% USA.TO -47.42% -46.36%
1146 @BurntWater CANN.CN -36.73% SPR.CN -52.38% ZENA.TO -50.00% -46.37%
1147 @Jesster1990 KUB.V -75.00% AXM.V -26.67% KFG.V -37.50% -46.39%
1148 @truenorth KUB.V -75.00% AXM.V -26.67% KFG.V -37.50% -46.39%
1149 @jaytee123 REVO.V -3.33% VET.TO -79.65% NVO.V -56.43% -46.47%
1150 @cigar1 PAC.V -60.00% PRG.V -50.00% PGE.V -29.55% -46.52%
1151 @Stockmeat SIC.V -40.00% CXXI.CN -47.97% BETR.CN -51.61% -46.53%
1152 @Sweden ALTA.V -25.00% EAS.V -41.67% PDM.V -72.97% -46.55%
1153 @CMR PAC.V -60.00% NVO.V -56.43% CDPR.CN -23.26% -46.56%
1154 @R.I.G IVN.TO -44.94% TMQ.TO -43.20% REG.V -51.56% -46.57%
1155 @Nickeltrickle GGI.V -52.55% CCW.V -49.21% RNX.TO -38.00% -46.59%
1156 @Olympia2 TUO.V -22.64% TUD.V -40.51% GIS.V -76.67% -46.60%
1157 @Chiel BAY.V -35.29% BHS.V -54.55% CASA.V -50.00% -46.61%
1158 @ChrisCringle PA.V -55.17% NGE.V -48.28% USAU -36.42% -46.62%
1159 @WolfofNoStreet REVO.V -3.33% ZMA.V -66.67% KLY.V -70.00% -46.67%
1160 @TheRevenant2016 ZMA.V -66.67% BEAN.CN -40.00% CMC.CN -33.33% -46.67%
1161 @craigFL88 KL.TO -27.59% ADD.V -62.50% GGO.V -50.00% -46.70%
1162 @Thespildog INDS.CN -66.67% CALI.CN -32.00% CS.TO -41.45% -46.70%
1163 @ericocon BAR.TO -28.13% KAT.TO -50.00% ADD.V -62.50% -46.88%
1164 @Idratherbefishing DML.TO -31.48% PD.TO -75.69% EFR.TO -33.47% -46.88%
1165 @iamafunguy TLT.V -44.12% NVCN.TO -70.50% MAXR.TO -26.13% -46.91%
1166 @HeatonAK TETH.V -42.86% GIS.V -76.67% LR.V -21.25% -46.92%
1167 @flyrod CLQ.TO -52.50% CDB.V -45.45% WM.TO -42.86% -46.94%
1168 @shebacill SDR.V -34.78% KTN.V -63.24% FNC.V -42.86% -46.96%
1169 @CitrusSkunk TBP.V -47.83% BBM.CN -45.83% CHOO.CN -47.22% -46.96%
1170 @DaanTheMan ARU.V -55.10% HL -46.31% EDR.TO -39.62% -47.01%
1171 @Ratchet PUMP.CN -66.67% SWP.TO -60.69% SYZ.V -13.71% -47.02%
1172 @OPFunds VMD.TO -18.70% QST.V -62.10% MPH.V -60.45% -47.08%
1173 @Izzy AT.TO -40.15% KSI.V -32.12% TAL.V -69.00% -47.09%
1174 @Kryss GFG.V -74.32% MEK.V -25.00% GTR.V -42.31% -47.21%
1175 @Loubastone AXM.V -26.67% KUB.V -75.00% EW.V -40.00% -47.22%
1176 @Donmac2117 CCW.V -49.21% NUR.CN -40.00% GGI.V -52.55% -47.25%
1177 @GOLD8888 GGI.V -52.55% ESK.V -38.10% BBB.V -51.11% -47.25%
1178 @Bluezone GLD.V -68.33% GBR.V -32.16% BRC.V -41.30% -47.26%
1179 @nigel89 ALDE.V -51.06% REG.V -51.56% BRO.V -39.19% -47.27%
1180 @dixiecreek LIO.V -29.76% GLD.V -68.33% BYN.V -43.75% -47.28%
1181 @pizdets17 RNX.TO -38.00% HRT.TO -40.00% VLE.TO -64.06% -47.35%
1182 @BassmanBob ECR.V -43.75% BRC.V -41.30% IMR.V -57.14% -47.40%
1183 @BOFFA HUGE.CN -25.74% SUGR.V -50.00% PUMP.CN -66.67% -47.47%
1184 @lytes GLD.V -68.33% MOZ.TO -38.82% BAY.V -35.29% -47.48%
1185 @Spalding BRC.V -41.30% RGLD.CN -38.46% BTU.V -62.69% -47.48%
1186 @txtom338lm AXU.TO -43.33% WM.TO -42.86% NVO.V -56.43% -47.54%
1187 @Tp5 GBR.V -32.16% BTU.V -62.69% TBP.V -47.83% -47.56%
1188 @skd MRS.V -43.75% TLT.V -44.12% ACB.TO -54.84% -47.57%
1189 @heycheeno CLIQ.TO -48.31% AGRA.CN -47.37% PGV.V -47.06% -47.58%
1190 @Iluvblozf IMR.V -57.14% PAT.TO -36.43% CCW.V -49.21% -47.59%
1191 @Goldgeo FMC.V -11.11% PRV-UN.TO -50.54% SGY.TO -81.14% -47.60%
1192 @Buzzlightyear PUMP.CN -66.67% EMM.V -7.14% MJ.CN -69.23% -47.68%
1193 @Drjimjones HRT.TO -40.00% PERU.V -53.06% NCU.TO -50.00% -47.69%
1194 @Lastofthefranks TAL.V -69.00% OILS.CN -52.50% MAI.V -21.67% -47.72%
1195 @alwil106 BAR.TO -28.13% ARU.V -55.10% PAC.V -60.00% -47.74%
1196 @Ripthorne CVB.V -69.83% ARIC.V -46.15% DEFN.V -27.27% -47.75%
1197 @jcjizzle23 NUR.CN -40.00% KLY.V -70.00% CMC.CN -33.33% -47.78%
1198 @Guennrich LIO.V -29.76% HBM.TO -50.56% TV.TO -63.04% -47.79%
1199 @Virlena GMV.V -50.00% CORE.V -45.45% SME.V -48.08% -47.84%
1200 @thewealthylion SVA.V -29.41% PCY.TO -74.36% VPH.CN -40.00% -47.92%
1201 @Axeman WAR.V -43.75% SVE.V -32.43% GLD.V -68.33% -48.17%
1202 @Pooshoes PONY.TO -69.74% S.TO -44.74% IRV.CN -30.16% -48.21%
1203 @JPH BCU.V -35.71% MMS.V -63.04% CVV.V -46.00% -48.25%
1204 @HeavyMetal123 MGG.V -40.00% WM.TO -42.86% DEF.V -62.00% -48.29%
1205 @Broke SX.CN -65.00% NEXT.TO -40.00% SIC.V -40.00% -48.33%
1206 @Hopp TLT.V -44.12% YFI.V -57.14% MRS.V -43.75% -48.34%
1207 @zukuenftiger TUD.V -40.51% MMS.V -63.04% AOT.TO -41.57% -48.37%
1208 @TomCam CVB.V -69.83% DEFN.V -27.27% SME.V -48.08% -48.39%
1209 @bigpicture ISOL.CN -33.33% OILS.CN -52.50% NRTH.V -59.46% -48.43%
1210 @roatan2 BEER.V -16.67% HARV.CN -68.67% TGOD.TO -60.00% -48.45%
1211 @Shaker CCW.V -49.21% BYN.V -43.75% GGI.V -52.55% -48.50%
1212 @Samseidon NUR.CN -40.00% HAWK.V -50.00% UNV.V -55.56% -48.52%
1213 @witchdoctor CANN.CN -36.73% PURE.V -58.82% ZENA.TO -50.00% -48.52%
1214 @FireCapt CANN.CN -36.73% TILT.CN -37.50% TOKI.CN -71.43% -48.55%
1215 @Peetsy CXXI.CN -47.97% TBP.V -47.83% SUGR.V -50.00% -48.60%
1216 @Loki BHS.V -54.55% ZENA.TO -50.00% TLK.V -41.27% -48.61%
1217 @Jgiggles PAT.TO -36.43% CXXI.CN -47.97% NAB.CN -61.54% -48.65%
1218 @Helvetia ANX.TO -44.00% TRQ.TO -42.11% PAC.V -60.00% -48.70%
1219 @Bob603 SX.CN -65.00% WIN.V -31.25% EAST.V -50.00% -48.75%
1220 @dillythedealer MONT.CN -45.45% VLE.TO -64.06% CANN.CN -36.73% -48.75%
1221 @acepeterson CANN.CN -36.73% GROW.V -57.45% CMMC.TO -52.11% -48.76%
1222 @engineer GGI.V -52.55% MTS.V -55.71% ESK.V -38.10% -48.79%
1223 @ocotilloredux CD.V -52.83% FCU.TO -46.43% SU.TO -47.23% -48.83%
1224 @CaptainKush NVO.V -56.43% PAC.V -60.00% IRV.CN -30.16% -48.86%
1225 @Drjsl88 NVO.V -56.43% IRV.CN -30.16% PAC.V -60.00% -48.86%
1226 @Ty CVB.V -69.83% VZLA.V -55.19% MAI.V -21.67% -48.90%
1227 @Dippy AGRA.CN -47.37% PAC.V -60.00% TK.V -39.47% -48.95%
1228 @goldpan BTR.V -63.56% NRG.V -33.33% TSN.V -50.00% -48.96%
1229 @AllStreetsWolf GTR.V -42.31% PCY.TO -74.36% OM.V -30.23% -48.97%
1230 @DOcean META.V -69.70% NRN.V -27.78% WHN.V -49.46% -48.98%
1231 @meek90 NHK.TO -51.15% UGD.V -45.83% PRG.V -50.00% -49.00%
1232 @Saskberger DYA.V -33.10% SNV.V -45.00% TAL.V -69.00% -49.03%
1233 @1969Enigma VSBY.CN -37.50% IMR.V -57.14% GGI.V -52.55% -49.06%
1234 @Piperpirate AMY.V -34.21% MOON.V -50.00% TV.TO -63.04% -49.08%
1235 @Ovechkin WMD.V -50.58% LIB.CN -60.00% APHA.TO -36.73% -49.10%
1236 @Tilbrook LDI.V -50.00% AXE.V -33.33% VLE.TO -64.06% -49.13%
1237 @Whowaantest ZMA.V -66.67% WM.TO -42.86% RNX.TO -38.00% -49.17%
1238 @Justlooking RNX.TO -38.00% GPR.TO -36.57% PDM.V -72.97% -49.18%
1239 @GoldShines BTU.V -62.69% RNX.TO -38.00% SCZ.V -46.88% -49.19%
1240 @Goldmine SEI.V -36.36% GTEC.V -51.22% LIB.CN -60.00% -49.19%
1241 @solidsecurities TBP.V -47.83% EVE.V -50.00% ZENA.TO -50.00% -49.28%
1242 @juventino ANX.TO -44.00% CAD.V -31.25% CPS.V -72.73% -49.33%
1243 @Ruthven GGI.V -52.55% CORE.V -45.45% GSPR.V -50.00% -49.34%
1244 @metalhead46 USA.TO -47.42% SVB.TO -25.00% PD.TO -75.69% -49.37%
1245 @Aurmon PRG.V -50.00% NXS.V -38.46% PAC.V -60.00% -49.49%
1246 @wadefr BTR.V -63.56% GTR.V -42.31% WM.TO -42.86% -49.57%
1247 @mcquarrieguy FIRE.TO -56.35% IMR.V -57.14% BAY.V -35.29% -49.60%
1248 @Truth CD.V -52.83% BYL.TO -56.80% BRO.V -39.19% -49.61%
1249 @HighTide SME.V -48.08% SUN.CN -55.81% SNV.V -45.00% -49.63%
1250 @indajungle1 URL.CN -47.00% RNX.TO -38.00% VLE.TO -64.06% -49.69%
1251 @Goodtimes11 ZMA.V -66.67% GRN.V -26.19% ICO.V -56.25% -49.70%
1252 @heloboy2005 RNX.TO -38.00% GOT.V -71.11% SIC.V -40.00% -49.70%
1253 @AUll.in RNX.TO -38.00% GLD.V -68.33% WM.TO -42.86% -49.73%
1254 @stokie58 PUMP.CN -66.67% FIRE.TO -56.35% GRN.V -26.19% -49.74%
1255 @twelvegame NGE.V -48.28% IVN.TO -44.94% NVO.V -56.43% -49.88%
1256 @LeafsTime PIPE.V -72.19% ZMA.V -66.67% RHT.V -11.11% -49.99%
1257 @ecliptick INCB.CN -50.00% PREV.CN -50.00% BAMM.CN -50.00% -50.00%
1258 @coho GMV.V -50.00% PRG.V -50.00% FWZ.V -50.00% -50.00%
1259 @mulligansmassive WM.TO -42.86% GGO.V -50.00% IMR.V -57.14% -50.00%
1260 @dmandman HRT.TO -40.00% MONT.CN -45.45% EMO.V -64.71% -50.05%
1261 @Westcoasterwalker NGE.V -48.28% SIG.CN -52.63% WHN.V -49.46% -50.12%
1262 @Eyefold12 NUR.CN -40.00% PUMP.CN -66.67% MRS.V -43.75% -50.14%
1263 @Djaenz NUR.CN -40.00% CANN.CN -36.73% USGD.CN -73.68% -50.14%
1264 @4thefences CPS.V -72.73% STEM.CN -52.73% WLLW.TO -25.00% -50.15%
1265 @Trust_no_1 LMC.TO -19.50% BTU.V -62.69% GLD.V -68.33% -50.17%
1266 @robo SUGR.V -50.00% EVE.V -50.00% WMD.V -50.58% -50.19%
1267 @libertyboy GTII.CN -35.89% META.V -69.70% NUGT.CN -45.00% -50.19%
1268 @madstacks REG.V -51.56% SME.V -48.08% NHK.TO -51.15% -50.26%
1269 @Tradersonnz ACST.V -83.44% PLX.V -84.21% EGT.V 16.67% -50.33%
1270 @BayRunner GFG.V -74.32% ARU.V -55.10% AMX.V -21.85% -50.43%
1271 @jahiphop MRS.V -43.75% VLE.TO -64.06% XTT.V -43.48% -50.43%
1272 @arko VZLA.V -55.19% PAC.V -60.00% CXB.TO -36.17% -50.46%
1273 @bdp59 REG.V -51.56% WGO.V -54.39% MONT.CN -45.45% -50.47%
1274 @designer ATC.V -34.78% GIS.V -76.67% PGX.V -40.00% -50.48%
1275 @Ouelletk SIC.V -40.00% CVB.V -69.83% VUL.V -41.67% -50.50%
1276 @Investor765 PUMP.CN -66.67% PAC.V -60.00% MOS.V -25.00% -50.56%
1277 @WillAckmanz MMEN.CN -56.43% FONE.CN -59.41% GTII.CN -35.89% -50.57%
1278 @JohnMatrix CCW.V -49.21% GGI.V -52.55% NIP.V -50.00% -50.59%
1279 @AFChief GGI.V -52.55% CCW.V -49.21% NCU.TO -50.00% -50.59%
1280 @valleyeast TLT.V -44.12% ER.TO -38.10% META.V -69.70% -50.64%
1281 @Puffpuff EAS.V -41.67% HPQ.V -31.25% CHK -79.19% -50.70%
1282 @eeFexx ZMA.V -66.67% SX.CN -65.00% ZUE.TO -20.50% -50.72%
1283 @Churningnickstogold GTEC.V -51.22% RNX.TO -38.00% TV.TO -63.04% -50.75%
1284 @Blackpine PGE.V -29.55% GFG.V -74.32% DSV.V -48.48% -50.78%
1285 @RYANL HITI.CN -29.41% FAF.TO -53.33% META.V -69.70% -50.81%
1286 @PayCon RQB.CN -90.91% PKG.CN -13.64% BEW.V -47.92% -50.82%
1287 @Orangejuice FLT.V -15.66% BTE.TO -82.09% ACB.TO -54.84% -50.86%
1288 @AldenTyrell OM.V -30.23% SME.V -48.08% GFG.V -74.32% -50.88%
1289 @Zamper BRC.V -41.30% VO.V -40.91% NVCN.TO -70.50% -50.90%
1290 @Jimpro63 RNX.TO -38.00% UGD.V -45.83% SUNM.V -68.89% -50.91%
1291 @Corb LAD.V -56.25% ECR.V -43.75% CBG.V -52.94% -50.98%
1292 @bornita CUC.V -36.36% SUR.V -66.67% NWES.CN -50.00% -51.01%
1293 @militaryman PIPE.V -72.19% WM.TO -42.86% RNX.TO -38.00% -51.02%
1294 @Silver2021 RPX.V -60.00% KS.V -37.50% NZC.TO -55.56% -51.02%
1295 @Stocksluice PAC.V -60.00% RNX.TO -38.00% VZLA.V -55.19% -51.06%
1296 @Davemyfun PUMP.CN -66.67% CANN.CN -36.73% ZENA.TO -50.00% -51.13%
1297 @Chinchilla RDU.V -46.00% GNC.V -50.00% SSV.V -57.41% -51.14%
1298 @cdt META.V -69.70% BBM.CN -45.83% RNX.TO -38.00% -51.18%
1299 @mesiose RNX.TO -38.00% MMS.V -63.04% GGI.V -52.55% -51.20%
1300 @GeneralRD MRS.V -43.75% CMC.CN -33.33% GIS.V -76.67% -51.25%
1301 @Boreas7 WM.TO -42.86% BTU.V -62.69% DSV.V -48.48% -51.34%
1302 @GermanChris TGIF.CN -47.62% META.V -69.70% CANN.CN -36.73% -51.35%
1303 @janturco TV.TO -63.04% S.TO -44.74% SCZ.V -46.88% -51.55%
1304 @TonyTwoShoes TLT.V -44.12% WMD.V -50.58% TTT.CN -60.00% -51.57%
1305 @Thew MMS.V -63.04% EAS.V -41.67% GSPR.V -50.00% -51.57%
1306 @Scotty HBM.TO -50.56% FWZ.V -50.00% WGO.V -54.39% -51.65%
1307 @kegs31 STIL.CN -71.43% LABS.TO -58.81% GMA.V -25.00% -51.75%
1308 @Jefe_de_Oro WM.TO -42.86% BTU.V -62.69% GNG.V -50.00% -51.85%
1309 @caddd100 GFG.V -74.32% GRN.V -26.19% VZLA.V -55.19% -51.90%
1310 @Rainendown ARIC.V -46.15% GIGA.V -46.97% BTU.V -62.69% -51.94%
1311 @DankenFranken APP.CN -42.86% CANN.CN -36.73% BBD-B.TO -76.42% -52.01%
1312 @kayakfishing GGI.V -52.55% TBP.V -47.83% MTS.V -55.71% -52.03%
1313 @CannabisHero ZENA.TO -50.00% SUGR.V -50.00% FIRE.TO -56.35% -52.12%
1314 @peleewhynot6 GGI.V -52.55% RNX.TO -38.00% AU.V -66.01% -52.19%
1315 @goldfanbrad GGI.V -52.55% GFG.V -74.32% LIO.V -29.76% -52.21%
1316 @Lordtunderin ACST.V -83.44% REVO.V -3.33% AAX.V -70.45% -52.41%
1317 @kic ZMA.V -66.67% HUGE.CN -25.74% SX.CN -65.00% -52.47%
1318 @Ctech GGI.V -52.55% CCW.V -49.21% MTS.V -55.71% -52.49%
1319 @theWallBanger CORE.V -45.45% BYN.V -43.75% GLD.V -68.33% -52.51%
1320 @Martin7171 USGD.CN -73.68% RGLD.CN -38.46% CORE.V -45.45% -52.53%
1321 @Lockedstock IPCI.TO -84.26% DEFN.V -27.27% ARIC.V -46.15% -52.56%
1322 @Tomthetrader APHA.TO -36.73% AMPD.CN -43.75% MEG.TO -77.40% -52.63%
1323 @oilersnick EVE.V -50.00% KLY.V -70.00% RNX.TO -38.00% -52.67%
1324 @lakedweller2 DSVMF -51.38% TLTFF -47.73% VIZSF -59.21% -52.77%
1325 @Main_Street NHK.TO -51.15% WAR.V -43.75% BTR.V -63.56% -52.82%
1326 @Kivas NRTH.V -59.46% MRS.V -43.75% QNC.V -55.26% -52.82%
1327 @CaptainDuff BHS.V -54.55% PRG.V -50.00% WGO.V -54.39% -52.98%
1328 @thatmoneytrain STIL.CN -71.43% VLNS.V -28.86% LABS.TO -58.81% -53.03%
1329 @Germ KUB.V -75.00% AXM.V -26.67% GROW.V -57.45% -53.04%
1330 @mongoo SUNM.V -68.89% WM.TO -42.86% USA.TO -47.42% -53.06%
1331 @Loueye99 ZMA.V -66.67% ZENA.TO -50.00% NTAR.CN -42.55% -53.07%
1332 @fl NHK.TO -51.15% CVB.V -69.83% PNG.V -38.33% -53.10%
1333 @M00tpoint GGI.V -52.55% MRS.V -43.75% MMS.V -63.04% -53.11%
1334 @MarlboroDog IMR.V -57.14% SUNM.V -68.89% NOT.V -33.33% -53.12%
1335 @TeletranOne ZEU.CN -94.40% SX.CN -65.00% DAC.V 0.00% -53.13%
1336 @y25zhao VET.TO -79.65% REVO.V -3.33% BBD-B.TO -76.42% -53.14%
1337 @BathtubAlchemy LABS.TO -58.81% VLE.TO -64.06% CANN.CN -36.73% -53.20%
1338 @Scan04 GGI.V -52.55% HAWK.V -50.00% IMR.V -57.14% -53.23%
1339 @Toshi SIC.V -40.00% GIGA.V -46.97% ROE.V -72.73% -53.23%
1340 @Scoop61 BRC.V -41.30% BTU.V -62.69% MTS.V -55.71% -53.24%
1341 @ridgeball ME.TO -46.15% BTR.V -63.56% PRG.V -50.00% -53.24%
1342 @Samson SWA.V -50.00% ECR.V -43.75% AU.V -66.01% -53.25%
1343 @homelesstrader AAX.V -70.45% BRC.V -41.30% NGE.V -48.28% -53.34%
1344 @eChris BTU.V -62.69% CD.V -52.83% MUX.TO -44.58% -53.37%
1345 @Subawho CVB.V -69.83% RNX.TO -38.00% GGI.V -52.55% -53.46%
1346 @hornet CVB.V -69.83% MAI.V -21.67% SUNM.V -68.89% -53.46%
1347 @klaus296 ZENA.TO -50.00% META.V -69.70% DN.TO -40.71% -53.47%
1348 @Billminer AAX.V -70.45% WM.TO -42.86% TBX.V -47.22% -53.51%
1349 @marco2often BHS.V -54.55% MIN.TO -56.00% DVI.V -50.00% -53.52%
1350 @moneymaker78 VGD.V -42.86% OCO.V -45.56% PIPE.V -72.19% -53.53%
1351 @tree16 WHY.V -46.67% TLT.V -44.12% KLY.V -70.00% -53.59%
1352 @valcovest.com PDM.V -72.97% MMS.V -63.04% ALTA.V -25.00% -53.67%
1353 @Alimeli WM.TO -42.86% DSV.V -48.48% CVB.V -69.83% -53.72%
1354 @Eldogg BUZZ.CN -50.00% MMEN.CN -56.43% ACB.TO -54.84% -53.76%
1355 @thatguybuddy TGIF.CN -47.62% SML.V -47.06% RYU.V -66.67% -53.78%
1356 @AA ICM.V -33.33% SX.CN -65.00% MMS.V -63.04% -53.79%
1357 @Retiredchairman RJX-A.V -35.90% SUNM.V -68.89% GLM.CN -56.76% -53.85%
1358 @Rcash1 LIB.CN -60.00% GTEC.V -51.22% WMD.V -50.58% -53.93%
1359 @Sebinho DSV.V -48.48% SUNM.V -68.89% PVG.TO -44.43% -53.93%
1360 @EDM KHRN.V -45.28% GGI.V -52.55% VLE.TO -64.06% -53.97%
1361 @Big_E BYN.V -43.75% DEF.V -62.00% NVO.V -56.43% -54.06%
1362 @Jonnyc3 SIC.V -40.00% NTAR.CN -42.55% VET.TO -79.65% -54.07%
1363 @iskalle CORE.V -45.45% BBB.V -51.11% AU.V -66.01% -54.19%
1364 @Evo5 ZMA.V -66.67% MRS.V -43.75% GGI.V -52.55% -54.32%
1365 @Warpmind KUB.V -75.00% CXXI.CN -47.97% SIC.V -40.00% -54.32%
1366 @Justinpaul JWCA.V -47.83% GTEC.V -51.22% VLE.TO -64.06% -54.37%
1367 @d2earth GBR.V -32.16% BTU.V -62.69% GLD.V -68.33% -54.39%
1368 @kdm BTU.V -62.69% GLD.V -68.33% GBR.V -32.16% -54.39%
1369 @yongsokleng77 ZOMD.V -62.86% AT.TO -40.15% PLUS.CN -60.61% -54.54%
1370 @Weedmoneyman APP.CN -42.86% ZENA.TO -50.00% STIL.CN -71.43% -54.76%
1371 @Handsomeharry WM.TO -42.86% BTU.V -62.69% LABS.TO -58.81% -54.78%
1372 @hfare BTU.V -62.69% FCC.V -25.00% GIS.V -76.67% -54.78%
1373 @BigHugs PIPE.V -72.19% LUC.TO -52.35% MGM.V -40.00% -54.85%
1374 @12joem88 BTU.V -62.69% WHN.V -49.46% GGI.V -52.55% -54.90%
1375 @Master_de_bator TLT.V -44.12% MXSG -87.33% AFE.V -33.33% -54.93%
1376 @Wolclaim NVO.V -56.43% MMS.V -63.04% MONT.CN -45.45% -54.98%
1377 @zaphod77 SX.CN -65.00% TV.TO -63.04% EMH.V -36.92% -54.99%
1378 @RocksOn1111 GGI.V -52.55% BTU.V -62.69% BBB.V -51.11% -55.45%
1379 @Legacy ZENA.TO -50.00% FIRE.TO -56.35% LIB.CN -60.00% -55.45%
1380 @stratanic DEC.V -50.00% BHS.V -54.55% DEF.V -62.00% -55.52%
1381 @Marrod BE.CN -50.00% ZENA.TO -50.00% PEI.V -66.67% -55.56%
1382 @Malthus SUGR.V -50.00% PREV.CN -50.00% ZMA.V -66.67% -55.56%
1383 @Interestedparty PHD.V -50.00% ZMA.V -66.67% ZENA.TO -50.00% -55.56%
1384 @VenisonStew TMRC -46.37% GGI.V -52.55% LLO-P.V -68.00% -55.64%
1385 @Amazigh KLY.V -70.00% MMS.V -63.04% AMY.V -34.21% -55.75%
1386 @Copperhead NXE.TO -35.33% SUNM.V -68.89% TV.TO -63.04% -55.75%
1387 @letsgogreen IP.CN -16.67% SX.CN -65.00% GGB.CN -85.63% -55.76%
1388 @Sthlheader AGRA.CN -47.37% GROW.V -57.45% BTU.V -62.69% -55.83%
1389 @SizzlinSteaks ZMA.V -66.67% MRS.V -43.75% YFI.V -57.14% -55.85%
1390 @Pon AOI.TO -26.50% TAL.V -69.00% EOG.V -72.45% -55.98%
1391 @nicolaosK BTU.V -62.69% CCW.V -49.21% IMR.V -57.14% -56.35%
1392 @Snoek CVB.V -69.83% NHK.TO -51.15% SME.V -48.08% -56.35%
1393 @kerfuffle C.V -38.71% OGC.TO -47.06% ACST.V -83.44% -56.40%
1394 @goingtoberich9 MRS.V -43.75% PDM.V -72.97% GGI.V -52.55% -56.42%
1395 @Ev1 MRS.V -43.75% USGD.CN -73.68% GGI.V -52.55% -56.66%
1396 @sihv KAT.TO -50.00% PAC.V -60.00% TGOD.TO -60.00% -56.67%
1397 @GOB BRO.V -39.19% KC.V -62.00% SUNM.V -68.89% -56.69%
1398 @Peterthegreek CVB.V -69.83% XTT.V -43.48% IMR.V -57.14% -56.82%
1399 @abak WHN.V -49.46% RNX.TO -38.00% PSH.V -83.08% -56.84%
1400 @makenemds LUC.TO -52.35% ROE.V -72.73% MONT.CN -45.45% -56.84%
1401 @TradeHaven TBP.V -47.83% ZMA.V -66.67% ICO.V -56.25% -56.91%
1402 @Freedom55 VZLA.V -55.19% TBX.V -47.22% GLD.V -68.33% -56.92%
1403 @Mcgruber META.V -69.70% ZENA.TO -50.00% GTEC.V -51.22% -56.97%
1404 @Momoney RNX.TO -38.00% KLY.V -70.00% MMS.V -63.04% -57.01%
1405 @farmerjoe SX.CN -65.00% ICM.V -33.33% IDK.CN -72.73% -57.02%
1406 @Jrock CANN.CN -36.73% ZEU.CN -94.40% NUR.CN -40.00% -57.04%
1407 @reya GIS.V -76.67% BTU.V -62.69% GBR.V -32.16% -57.17%
1408 @bionic242 PRG.V -50.00% BTE.TO -82.09% TKO.TO -39.68% -57.26%
1409 @FugoEcaz SUNM.V -68.89% PDM.V -72.97% TIG.V -30.43% -57.43%
1410 @proscht RGLD.CN -38.46% CVB.V -69.83% VLE.TO -64.06% -57.45%
1411 @TheLip2 NHK.TO -51.15% CVB.V -69.83% REG.V -51.56% -57.51%
1412 @Thinktwice PAC.V -60.00% PEI.V -66.67% ARIC.V -46.15% -57.61%
1413 @R4D4 SBM.V -30.68% PBR.V -87.50% AGRO.CN -55.00% -57.73%
1414 @investorwannabe MMG.V -37.50% CVB.V -69.83% AU.V -66.01% -57.78%
1415 @strakpao ZMA.V -66.67% MMS.V -63.04% MRS.V -43.75% -57.82%
1416 @Lemand PQE.V -71.88% NVO.V -56.43% MONT.CN -45.45% -57.92%
1417 @AlTrader ZMA.V -66.67% NSP.V -57.14% EAST.V -50.00% -57.94%
1418 @seagrind KLY.V -70.00% PUMP.CN -66.67% TILT.CN -37.50% -58.06%
1419 @csengc61 CVB.V -69.83% REG.V -51.56% CD.V -52.83% -58.07%
1420 @quantummechanic ZENA.TO -50.00% WMD.V -50.58% USGD.CN -73.68% -58.09%
1421 @TheGreenWolf ACB.TO -54.84% TGOD.TO -60.00% NRTH.V -59.46% -58.10%
1422 @Thebull PUMP.CN -66.67% ATH.TO -76.27% HMMJ.TO -31.43% -58.12%
1423 @trucker29 ZMA.V -66.67% BTU.V -62.69% ARIC.V -46.15% -58.50%
1424 @anomalloy HRT.TO -40.00% ROE.V -72.73% TV.TO -63.04% -58.59%
1425 @sunofabeach PDM.V -72.97% MXR.V -36.36% RSV.V -66.67% -58.67%
1426 @Super TLT.V -44.12% AGRA.CN -47.37% GGB.CN -85.63% -59.04%
1427 @Onlyflaws REG.V -51.56% CVB.V -69.83% MIN.TO -56.00% -59.13%
1428 @bailey1 PAC.V -60.00% MMS.V -63.04% WGO.V -54.39% -59.14%
1429 @DOG48 SX.CN -65.00% NUR.CN -40.00% PDM.V -72.97% -59.32%
1430 @svans VII.TO -81.70% GUY.TO -61.43% NXE.TO -35.33% -59.49%
1431 @B_Ruff META.V -69.70% USGD.CN -73.68% BAY.V -35.29% -59.56%
1432 @marylew AU.V -66.01% CHN.V -50.00% MMS.V -63.04% -59.68%
1433 @Cambrianroots BTU.V -62.69% GSPR.V -50.00% ZMA.V -66.67% -59.78%
1434 @Geriously GYA.V -55.56% ICO.V -56.25% ONC.TO -67.80% -59.87%
1435 @Moon TBX.V -47.22% ATH.TO -76.27% GBML.V -56.25% -59.91%
1436 @Bullish SXE.V -30.00% RLSC.CN -83.33% SXL.V -66.67% -60.00%
1437 @money_bags_mangler PUMP.CN -66.67% HTC.V -72.50% BRC.V -41.30% -60.16%
1438 @AlbertaTrader ONC.TO -67.80% BTU.V -62.69% GGO.V -50.00% -60.16%
1439 @TH NVO.V -56.43% GFG.V -74.32% SWA.V -50.00% -60.25%
1440 @Whistlerguy STIL.CN -71.43% OILS.CN -52.50% IMR.V -57.14% -60.36%
1441 @Jeeman ZEU.CN -94.40% SX.CN -65.00% VHI.V -21.71% -60.37%
1442 @McMoney RQB.CN -90.91% CCW.V -49.21% WML.V -41.30% -60.47%
1443 @marbleco PONY.TO -69.74% SBM.V -30.68% SGY.TO -81.14% -60.52%
1444 @ragnar JNUG -95.24% NUGT.CN -45.00% AOT.TO -41.57% -60.61%
1445 @Splintuff99 TLT.V -44.12% LABS.TO -58.81% FDM.CN -80.00% -60.98%
1446 @longforlife SUGR.V -50.00% ZMA.V -66.67% HRE.V -66.67% -61.11%
1447 @pareb2 CANN.CN -36.73% AAX.V -70.45% BBD-B.TO -76.42% -61.20%
1448 @0411 HRE.V -66.67% TTT.CN -60.00% IMR.V -57.14% -61.27%
1449 @JMON APP.CN -42.86% META.V -69.70% STIL.CN -71.43% -61.33%
1450 @jango PDM.V -72.97% BTU.V -62.69% DSV.V -48.48% -61.38%
1451 @moonshine ZMA.V -66.67% KLY.V -70.00% TBP.V -47.83% -61.50%
1452 @Letterhead ZENA.TO -50.00% ZMA.V -66.67% LLO-P.V -68.00% -61.56%
1453 @Jamietrif VLE.TO -64.06% CVB.V -69.83% NHK.TO -51.15% -61.68%
1454 @Sparhawknyou LIB.CN -60.00% KLY.V -70.00% QNC.V -55.26% -61.75%
1455 @Stealinator VZLA.V -55.19% GLD.V -68.33% DEF.V -62.00% -61.84%
1456 @Trooperhobo MMS.V -63.04% HSM.TO -62.60% PAC.V -60.00% -61.88%
1457 @modzer33 PDM.V -72.97% BTU.V -62.69% GSPR.V -50.00% -61.89%
1458 @AcynicalJedi BTU.V -62.69% HEXO.TO -44.44% VET.TO -79.65% -62.26%
1459 @JackCmens ZMA.V -66.67% MYR.CN -83.33% ENRG.V -37.50% -62.50%
1460 @Bermudabob SX.CN -65.00% GOR.CN -60.00% BTU.V -62.69% -62.56%
1461 @smallcapinvestor COP.TO -35.71% CPG.TO -81.17% XIA.V -71.67% -62.85%
1462 @RC8 CANN.CN -36.73% PSH.V -83.08% BIR.TO -69.88% -63.23%
1463 @Nemesis PLX.V -84.21% EDR.TO -39.62% DRT.TO -66.59% -63.47%
1464 @rockingron TVI.V -66.67% FCC.V -25.00% RGBP -99.67% -63.78%
1465 @Brendone5 SX.CN -65.00% ZEU.CN -94.40% ICM.V -33.33% -64.24%
1466 @Exhailander SX.CN -65.00% ZEU.CN -94.40% ICM.V -33.33% -64.24%
1467 @hunter1 SX.CN -65.00% ZEU.CN -94.40% ICM.V -33.33% -64.24%
1468 @KM29 SX.CN -65.00% ZEU.CN -94.40% ICM.V -33.33% -64.24%
1469 @Trader709 SX.CN -65.00% ZEU.CN -94.40% ICM.V -33.33% -64.24%
1470 @Watchfulwaiting SX.CN -65.00% ZEU.CN -94.40% ICM.V -33.33% -64.24%
1471 @Booner155 SX.CN -65.00% ZEU.CN -94.40% BAY.V -35.29% -64.90%
1472 @colop ECR.V -43.75% GFG.V -74.32% GIS.V -76.67% -64.91%
1473 @Plissken GBR.V -32.16% PRN.TO -94.71% TAL.V -69.00% -65.29%
1474 @scooptram GLD.V -68.33% AU.V -66.01% DEF.V -62.00% -65.45%
1475 @HubertusBobski ATH.TO -76.27% EMH.V -36.92% BLGV.CN -83.33% -65.51%
1476 @HS55 SX.CN -65.00% RNX.TO -38.00% ZEU.CN -94.40% -65.80%
1477 @Greenmachine38 ZEU.CN -94.40% ADD.V -62.50% EAS.V -41.67% -66.19%
1478 @hihosilver USLV -60.23% JNUG -95.24% NUGT.CN -45.00% -66.82%
1479 @LarryEnticer PDM.V -72.97% USGD.CN -73.68% WIFI.CN -54.90% -67.19%
1480 @FLYING_MOOSE KTN.V -63.24% CVB.V -69.83% SUNM.V -68.89% -67.32%
1481 @Stallier PSGR -75.67% HRT.TO -40.00% SBES -87.00% -67.56%
1482 @Kritch175 MMS.V -63.04% CVB.V -69.83% KLY.V -70.00% -67.62%
1483 @P24martin ZMA.V -66.67% PUMP.CN -66.67% PDM.V -72.97% -68.77%
1484 @kelkel PCY.TO -74.36% BTU.V -62.69% AAX.V -70.45% -69.17%
1485 @Mlabbs PUMP.CN -66.67% CEU.TO -65.24% TVE.TO -75.75% -69.22%
1486 @jjshantz SX.CN -65.00% ZEU.CN -94.40% GGI.V -52.55% -70.65%
1487 @099dave SX.CN -65.00% BHS.V -54.55% ZEU.CN -94.40% -71.32%
1488 @TOOZ ATH.TO -76.27% BTE.TO -82.09% TCW.TO -60.53% -72.96%
1489 @Dexteritas DEE.TO -60.94% ATH.TO -76.27% BTE.TO -82.09% -73.10%
1490 @firefly GLD.V -68.33% ONC.TO -67.80% IPCI.TO -84.26% -73.47%
1491 @Brando_5000 ZEU.CN -94.40% SX.CN -65.00% ZMA.V -66.67% -75.36%
1492 @CBtrader IDK.CN -72.73% SX.CN -65.00% ZEU.CN -94.40% -77.38%
1493 @Kache SX.CN -65.00% ZEU.CN -94.40% FDM.CN -80.00% -79.80%