The 2020 CEO StockPickingContest Hat Tricks

People with all three picks in the positive

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Tengrand XMG.CN 144.44% TNY.CN 16.88% BCFN.CN 62.50% 74.61%
2 @JRDGold DOS.V 120.00% WRR.V 47.06% LITT.V 16.67% 61.24%
3 @Heond APP.CN 14.29% MRM.CN 142.86% OVAT.CN 15.00% 57.38%
4 @rini IP.CN 50.00% TNY.CN 16.88% TAAL.CN 101.55% 56.14%
5 @danielbour VET.TO 0.33% ACU.V 73.33% SKE.V 52.94% 42.20%
6 @Jvegas EYC.V 15.28% TUSK.CN 77.78% MOTA.CN 30.00% 41.02%
7 @Edge SHOP.TO 15.16% MMX.TO 2.27% TAAL.CN 101.55% 39.66%
8 @jazzyjay CMC.CN 33.33% N.V 64.52% ATE.V 15.56% 37.80%
9 @Ras.al.Ghul CWBR 44.38% NGEN.V 51.02% ONTX 7.89% 34.43%
10 @Bravo GMA.V 15.63% VIVO.V 36.59% NML.TO 50.00% 34.07%
11 @GreekFreak ZON.V 6.06% GMBL 39.29% NAM.V 50.00% 31.78%
12 @GrassGiants NTAR.CN 39.36% WEED.TO 19.26% NIO.V 35.71% 31.45%
13 @TheBat CCW.V 9.52% GGM.V 63.64% NAR.V 20.00% 31.05%
14 @yayaded CANN.CN 22.45% LABS.TO 3.89% DASH.V 66.67% 31.00%
15 @take1 IRV.CN 8.89% TSG.V 28.95% ESK.V 54.76% 30.87%
16 @papercrafts TNY.CN 16.88% QMC.V 71.43% APHA.TO 1.47% 29.93%
17 @TREASURECHESTPICKS UR.TO 4.55% ACU.V 73.33% GRN.V 8.33% 28.74%
18 @Jazzy19 N.V 64.52% APHA.TO 1.47% WEED.TO 19.26% 28.42%
19 @canmex OSI.V 32.31% MCLD.V 15.15% SHP.CN 37.21% 28.22%
20 @generan TNY.CN 16.88% NNO.V 19.83% GNBT 44.50% 27.07%
21 @Palominer CANN.CN 22.45% TBP.V 41.30% ATE.V 15.56% 26.44%
22 @Lunchbox PGE.V 36.36% CS.TO 15.79% TKO.TO 26.98% 26.38%
23 @brutus2005 IMR.V 42.86% IME.CN 27.27% CCB.V 7.14% 25.76%
24 @AccidentalAquarist BTU.V 11.94% BEE.V 23.91% TBP.V 41.30% 25.72%
25 @CitrusSkunk TBP.V 41.30% BBM.CN 20.83% CHOO.CN 13.89% 25.34%
26 @Groo ATE.V 15.56% TBP.V 41.30% VIDA.CN 19.05% 25.30%
27 @BigRig_Trader IPA.V 5.26% IME.CN 27.27% PHGI.CN 40.85% 24.46%
28 @Repal1960 PKG.CN 9.09% CANN.CN 22.45% NC.CN 41.67% 24.40%
29 @Mickey2 ATE.V 15.56% SEI.V 54.55% SVA.V 2.94% 24.35%
30 @DWLindsay SKE.V 52.94% VZLA.V 16.88% ISO.V 2.50% 24.11%
31 @miller194 TNY.CN 16.88% VHI.V 28.57% FAF.TO 26.67% 24.04%
32 @Tbill IP.CN 50.00% TTT.CN 13.33% HARY.CN 8.11% 23.81%
33 @Chernobyl RYO.V 33.33% IVS.V 17.86% AMC.V 20.00% 23.73%
34 @meatcleaver PAT.TO 1.55% N.V 64.52% FLT.V 4.82% 23.63%
35 @pickinwinrs CANN.CN 22.45% OGI.TO 33.54% BTU.V 11.94% 22.64%
36 @Tomthetrader APHA.TO 1.47% AMPD.CN 62.50% MEG.TO 2.71% 22.23%
37 @IanF NNO.V 19.83% PAT.TO 1.55% NLC.V 44.00% 21.79%
38 @Burger TBP.V 41.30% CWEB.TO 15.69% LHS.CN 8.20% 21.73%
39 @rockfish TCAN.CN 27.97% TSG.V 28.95% FB 8.23% 21.71%
40 @nicolaosK BTU.V 11.94% CCW.V 9.52% IMR.V 42.86% 21.44%
41 @Barryt43 SHP.CN 37.21% CN.V 10.00% GNC.V 16.67% 21.29%
42 @djdunnoe FFT.CN 33.33% VREO.CN 21.74% LHS.CN 8.20% 21.09%
43 @CANplant NNO.V 19.83% LAC.TO 30.77% FCC.V 10.71% 20.44%
44 @NanoTech19 CANN.CN 22.45% IME.CN 27.27% FCC.V 10.71% 20.15%
45 @apok RHT.V 15.56% VHI.V 28.57% ATE.V 15.56% 19.89%
46 @sums TBP.V 41.30% LABS.TO 3.89% VLNS.V 14.29% 19.83%
47 @hfare BTU.V 11.94% FCC.V 10.71% GIS.V 36.67% 19.77%
48 @Riskyriskaverse DIAM.TO 27.03% PIF.TO 13.14% XBC.V 18.60% 19.59%
49 @dryinvestor VHI.V 28.57% RHT.V 15.56% VLNS.V 14.29% 19.47%
50 @Dan66 ATE.V 15.56% XLY.V 37.04% FLT.V 4.82% 19.14%
51 @keals TBP.V 41.30% GSP.V 4.17% SAFE.CN 11.11% 18.86%
52 @donnelly ATC.V 2.17% NLC.V 44.00% TBR.V 10.00% 18.72%
53 @Boots888 APP.CN 14.29% XLY.V 37.04% EMH.V 4.62% 18.65%
54 @marketmaker SGI.V 16.95% OM.V 16.28% GPR.TO 22.39% 18.54%
55 @Baveno OM.V 16.28% FCU.TO 3.57% SCOT.V 35.14% 18.33%
56 @greta APP.CN 14.29% EGT.V 33.33% NSP.V 7.14% 18.25%
57 @FoxInvestor ADCO.V 8.89% CTXR 11.76% CTZ.V 33.33% 18.00%
58 @Iluvblozf IMR.V 42.86% PAT.TO 1.55% CCW.V 9.52% 17.98%
59 @Raiden LABS.TO 3.89% GWPH 13.78% HITI.CN 35.29% 17.65%
60 @MiningCatalyst DAU.V 16.67% STH.V 11.11% ANTL.V 25.00% 17.59%
61 @Juho NRN.V 5.56% MAW.TO 42.11% VRR.V 4.05% 17.24%
62 @4thefences CPS.V 27.27% STEM.CN 14.55% WLLW.TO 7.81% 16.54%
63 @TradeToFreedom SCR.V 11.11% CANN.CN 22.45% ATE.V 15.56% 16.37%
64 @roatan2 BEER.V 33.33% HARV.CN 12.05% TGOD.TO 1.33% 15.57%
65 @rowls NSHS.CN 16.67% WLLW.TO 7.81% BBM.CN 20.83% 15.10%
66 @Djoko RHT.V 15.56% QNC.V 10.53% XBC.V 18.60% 14.90%
67 @heyref ATE.V 15.56% AGN.CN 27.27% PAT.TO 1.55% 14.79%
68 @ryandlor TNY.CN 16.88% CANN.CN 22.45% TGIF.CN 4.76% 14.70%
69 @BigSquill RHT.V 15.56% CHOO.CN 13.89% NDVA.V 14.29% 14.58%
70 @MorningWood VHI.V 28.57% GTII.CN 5.63% GRN.V 8.33% 14.18%
71 @Camper8 VLNS.V 14.29% LABS.TO 3.89% CANN.CN 22.45% 13.54%
72 @nev_investor SBM.V 9.09% IME.CN 27.27% SVA.V 2.94% 13.10%
73 @happyguy BNCH.V 8.00% VZLA.V 16.88% NGE.V 13.79% 12.89%
74 @Gman76 PKG.CN 9.09% CHOO.CN 13.89% CWEB.TO 15.69% 12.89%
75 @Wisee HBOR.CN 10.45% CHOO.CN 13.89% AREV.CN 14.29% 12.87%
76 @puck CANN.CN 22.45% LABS.TO 3.89% CRON.TO 12.14% 12.82%
77 @trevtrew TTZ.V 16.67% NTE.V 18.92% MCR.V 2.67% 12.75%
78 @scud16m LABS.TO 3.89% VLNS.V 14.29% WEED.TO 19.26% 12.48%
79 @Dr_Nickel PORE.V 15.38% QMX.V 5.00% KMT.V 16.67% 12.35%
80 @Kasper PKG.CN 9.09% SAFE.CN 11.11% RHT.V 15.56% 11.92%
81 @wow1234 APP.CN 14.29% AMZN 0.91% WEED.TO 19.26% 11.49%
82 @Hartlen1 VLNS.V 14.29% LABS.TO 3.89% ALEF.TO 15.00% 11.06%
83 @FlavourFras TGOD.TO 1.33% NFI.TO 8.89% TSLA 22.03% 10.75%
84 @schischi LGD.TO 13.76% TK.V 7.89% VTT.V 10.00% 10.55%
85 @BrianBitcoinBull HIVE.V 26.32% LUC.TO 2.35% AII.TO 2.38% 10.35%
86 @bobm HRT.TO 13.33% QNC.V 10.53% CCB.V 7.14% 10.33%
87 @rosebud SCR.V 11.11% STC.V 7.63% CYP.V 10.53% 9.76%
88 @Warren23 VO.V 3.03% KNT.V 17.01% IRV.CN 8.89% 9.64%
89 @Vatco UI.V 8.33% ACRG-U.CN 15.88% TCS.TO 3.84% 9.35%
90 @SimplyChris AMD 11.06% MSFT 5.96% GOOG 10.72% 9.25%
91 @botafogo GRN.V 8.33% TLK.V 12.70% NRN.V 5.56% 8.86%
92 @6furlongs IPA.V 5.26% NTE.V 18.92% IVX.V 2.27% 8.82%
93 @BlackHawk IRV.CN 8.89% BNCH.V 8.00% PRG.V 9.09% 8.66%
94 @Geordie TYL 3.00% TDG 13.69% MRCY 9.07% 8.59%
95 @X-flyswatter BRM.V 7.50% TBX.V 6.94% GLM.CN 2.70% 5.72%
96 @Latetothegame RHT.V 15.56% COV.V 0.50% QST.V 1.01% 5.69%
97 @jasonj AAPL 8.54% MCD 7.27% AMZN 0.91% 5.58%
98 @AcynicalJedi BTU.V 11.94% HEXO.TO 1.45% VET.TO 0.33% 4.57%
99 @laurencelefou QST.V 1.01% XX.V 4.03% IQ.V 8.00% 4.34%
100 @Triplethreat TGOD.TO 1.33% ONCT 5.82% CCO.TO 0.52% 2.56%