# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Taxslave AMY.V 155.26% HIVE.V 2415.79% AOT.TO 67.42% 879.49%
2 @Derwish DGMLF 1839.31% TUO.V 381.13% SCZ.V 193.75% 804.73%
3 @KgT ZEN.V 894.44% BCFN.CN 875.00% DMGI.V 605.88% 791.78%
4 @jiotte12 LHS.CN 68.85% CXXI.CN 139.19% DGMLF 1839.31% 682.45%
5 @purpleturtle PYR.V 736.96% HPQ.V 1275.00% OIII.V 12.01% 674.66%
6 @gurken KUYA.CN 161.82% JG.V 20.00% DGMLF 1839.31% 673.71%
7 @d2dgw NC.CN 425.00% BCFN.CN 875.00% DMGI.V 605.88% 635.29%
8 @terrysteen EGT.V 258.33% HPQ.V 1275.00% TKO.TO 163.49% 565.61%
9 @BT592 AMY.V 155.26% WEED.TO 14.68% HPQ.V 1275.00% 481.65%
10 @traderdm IVS.V 114.29% TUO.V 381.13% ESK.V 947.62% 481.01%
11 @Maillman ACU.V 393.33% PYR.V 736.96% EGT.V 258.33% 462.87%
12 @Fierze GIGA.V 48.48% GRDM.V 105.88% SURG.V 1200.00% 451.46%
13 @sigmund TUO.V 381.13% PRG.V 9.09% ESK.V 947.62% 445.95%
14 @Kelly16 BYN.V 243.75% F.V 166.67% ZEN.V 894.44% 434.95%
15 @TheSwami RRS.V 21.43% PYR.V 736.96% GRAT.V 466.67% 408.35%
16 @Oops ABRA.V 766.67% DAU.V 54.17% OG.V 385.00% 401.94%
17 @Thain ABRA.V 766.67% SAE.V 288.89% ITR.V 66.67% 374.07%
18 @Golf20 ORE.V 66.67% ZEN.V 894.44% PTK.V 113.16% 358.09%
19 @yvngbvll BRC.V 282.61% DMGI.V 605.88% REVO.V 146.67% 345.05%
20 @MadMMcAvoy PRYM.V 519.35% MAI.V 126.67% OCO.V 311.11% 319.04%
21 @zappadong SIR.V 105.26% KRR.TO 67.56% ABRA.V 766.67% 313.16%
22 @seattletechie40 BITF.V 400.00% ITKO.CN 512.50% VERB 6.45% 306.32%
23 @Tengrand XMG.CN 22.22% TNY.CN 12.99% BCFN.CN 875.00% 303.40%
24 @trex PYR.V 736.96% MIN.TO 12.00% AMX.V 154.97% 301.31%
25 @Abby IPA.V 582.11% CSI.CN 127.16% VPH.CN 171.11% 293.46%
26 @CANplant NNO.V 425.00% LAC.TO 284.13% FCC.V 164.29% 291.14%
27 @rugitola HS.CN 288.89% BCU.V 385.71% SIC.V 180.00% 284.87%
28 @Lovell22 NRG.V 7.41% OS.V 70.00% ABRA.V 766.67% 281.36%
29 @TVC15 TUD.V 236.71% SVG.V 207.14% TUO.V 381.13% 274.99%
30 @MapleMoney MXR.V 281.82% EAS.V 158.33% DMX.V 381.82% 273.99%
31 @ekim S.TO 115.79% TSD.V 571.43% SCY.TO 126.32% 271.18%
32 @Marketbeat AMK.V 194.44% TUD.V 236.71% TUO.V 381.13% 270.76%
33 @Irie9 GRVY 383.26% GTII.CN 143.78% BRC.V 282.61% 269.88%
34 @Cabledude25 ACU.V 393.33% EAS.V 158.33% BYN.V 243.75% 265.14%
35 @networth XBC.V 318.60% GRN.V 450.00% XTC.TO 16.39% 261.67%
36 @DWLindsay SKE.V 285.29% VZLA.V 124.68% ISO.V 367.50% 259.16%
37 @TwoYearDouble PRYM.V 519.35% TSK.TO 1.52% RGC.V 250.00% 256.96%
38 @makingmoneynow ICAN.CN 154.55% DOC.V 570.42% PKG.CN 45.45% 256.81%
39 @TallMoose RHT.V 11.11% GDNP.V 429.41% XBC.V 318.60% 253.04%
40 @supra48 CSI.CN 127.16% DMGI.V 605.88% EHT.V 7.14% 246.73%
41 @TickersandDice IZO.CN 454.55% BRC.V 282.61% TSK.TO 1.52% 246.22%
42 @Hayekian EAS.V 158.33% JAG.TO 317.00% MGM.V 260.00% 245.11%
43 @GoldenRetriever BCU.V 385.71% LAB.V 233.33% HMLO.V 112.12% 243.72%
44 @GoldSitka SVA.V 294.12% PG.TO 52.79% CYP.V 363.16% 236.69%
45 @Trust-me-2 STGO.TO 178.89% BNCH.V 220.00% OCO.V 311.11% 236.67%
46 @joshmining GLO.TO 231.25% GENM.TO 182.14% CDV.TO 278.18% 230.52%
47 @LG66 NNO.V 425.00% ME.TO 188.46% MEK.V 75.00% 229.49%
48 @fordf150 RHT.V 11.11% TXP.TO 434.15% HWX.TO 231.94% 225.73%
49 @NabtaPlayaEgypt BRC.V 282.61% NRG.V 7.41% BCU.V 385.71% 225.24%
50 @locopips GRN.V 450.00% MKO.V 14.29% AMK.V 194.44% 219.58%
51 @MorningWood VHI.V 62.86% GTII.CN 143.78% GRN.V 450.00% 218.88%
52 @Zalo EU.V 452.94% FSY.TO 150.00% PLU.V 40.38% 214.44%
53 @pberg TBX.V 41.67% PTON 434.23% TRUL.CN 161.55% 212.48%
54 @Clark_Kent GSI.V 200.00% DEFN.V 51.52% TUO.V 381.13% 210.88%
55 @Stockdoctor NNO.V 425.00% TR.V 70.00% TSN.V 133.33% 209.44%
56 @CoastalTrader TUO.V 381.13% SCOT.V 78.38% SKYG.V 162.50% 207.34%
57 @bc1522 PGM.V 218.52% VLC.V 9.89% ARTG.V 392.31% 206.91%
58 @Michael_Konnert MAI.V 126.67% ISO.V 367.50% VZLA.V 124.68% 206.28%
59 @Joobus GXU.V 43.75% WELL.TO 416.03% AMX.V 154.97% 204.91%
60 @goldbug83 AMY.V 155.26% PDM.V 32.43% NNO.V 425.00% 204.23%
61 @Resourcemaverick BRC.V 282.61% GSPR.V 32.61% CZR.V 292.16% 202.46%
62 @Airic101 CGN.CN 190.91% WUC.CN 1.87% VS.CN 411.22% 201.33%
63 @DrWealth ECR.V 93.75% ELY.V 145.65% CYP.V 363.16% 200.85%
64 @Mooch68 BEW.V 16.67% AEP.V 2.50% IPA.V 582.11% 200.42%
65 @triggerinside FWZ.V 54.29% AWX.V 25.00% PRYM.V 519.35% 199.55%
66 @sami545 AGN.CN 300.00% ORS.V 50.00% BYN.V 243.75% 197.92%
67 @Smack REVO.V 146.67% IP.CN 433.33% TNY.CN 12.99% 197.66%
68 @viperman AMX.V 154.97% GGD.TO 275.81% CXB.TO 157.45% 196.07%
69 @ludwigjimi MAI.V 126.67% BRC.V 282.61% STGO.TO 178.89% 196.05%
70 @Kable31 ICM.V 83.33% CYP.V 363.16% SOLR.V 137.50% 194.66%
71 @tumbleweed OMM.V 442.86% ARQ.CN 73.91% VIPR.V 58.93% 191.90%
72 @Joha PLU.V 40.38% EU.V 452.94% LAM.TO 80.00% 191.11%
73 @JPH BCU.V 385.71% MMS.V 91.30% CVV.V 96.00% 191.01%
74 @Luca21 VZLA.V 124.68% GUY.TO 162.86% SKE.V 285.29% 190.94%
75 @stateside RECO.V 372.34% NUG.V 100.00% DOS.V 100.00% 190.78%
76 @metcalfed MAI.V 126.67% DMX.V 381.82% ZNG.V 50.00% 186.16%
77 @kjm BBB.V 31.11% BRC.V 282.61% BYN.V 243.75% 185.82%
78 @anoncoward89 CUB.V 146.75% GSPR.V 32.61% HODL.CN 375.00% 184.79%
79 @digdog MRS.V 150.00% MMS.V 91.30% PKK.CN 310.00% 183.77%
80 @rsnetid ASM.TO 120.00% ANX.TO 144.00% SKE.V 285.29% 183.10%
81 @SnoopyDog PKK.CN 310.00% AMY.V 155.26% AISSF 79.69% 181.65%
82 @rini IP.CN 433.33% TNY.CN 12.99% TAAL.CN 93.02% 179.78%
83 @DJS RECO.V 372.34% GBR.V 93.16% HIGH.V 71.54% 179.01%
84 @HypnoFunk RYR.V 38.78% KNR.CN 383.87% NXE.TO 110.18% 177.61%
85 @jascas007 ARQ.CN 73.91% BEX.V 277.78% SIC.V 180.00% 177.23%
86 @Zodiac DEF.V 260.00% AWE.V 50.00% DSM.V 220.00% 176.67%
87 @Augustus OLA.TO 243.00% USA.TO 0.25% SKE.V 285.29% 176.18%
88 @xsnrg999 PKK.CN 310.00% KRR.TO 67.56% MRS.V 150.00% 175.85%
89 @sk SCZ.V 193.75% DSV.V 196.97% IPT.V 132.61% 174.44%
90 @Tomjosd AUMN.TO 142.50% SPA.V 322.22% FF.TO 56.86% 173.86%
91 @PowHound GXU.V 43.75% ISO.V 367.50% NXE.TO 110.18% 173.81%
92 @EvenPrime FPX.V 350.00% HMLO.V 112.12% FWZ.V 54.29% 172.14%
93 @Excelsior IPT.V 132.61% SCZ.V 193.75% DV.V 187.50% 171.29%
94 @GreenEnergyBull LEU 236.19% FSY.TO 150.00% UUUU 123.04% 169.74%
95 @goldbugx PERU.V 144.90% CGP.V 77.19% SKE.V 285.29% 169.13%
96 @obill LPS.V 163.16% OCO.V 311.11% EAC.V 31.58% 168.62%
97 @Shelby2 PGM.V 218.52% GBR.V 93.16% ORX.V 190.00% 167.23%
98 @rangerbentman BYN.V 243.75% MEK.V 75.00% MMG.V 179.17% 165.97%
99 @Fischlaender SB.V 181.82% FFOX.V 131.58% SIC.V 180.00% 164.47%
100 @Ri BRC.V 282.61% XTT.V 13.04% VSR.V 197.73% 164.46%
101 @thewealthylion SVA.V 294.12% ELEF.TO 25.64% VPH.CN 171.11% 163.62%
102 @Shayan SIC.V 180.00% AUL.V 20.00% BRC.V 282.61% 160.87%
103 @Brandon HMLO.V 112.12% FPX.V 350.00% JG.V 20.00% 160.71%
104 @Larzon BUZZ.CN 166.67% RRS.V 21.43% SAE.V 288.89% 158.99%
105 @coldincanada REVO.V 146.67% CCB.V 157.14% FAT.CN 171.43% 158.41%
106 @NorthernTrader SB.V 181.82% TSK.TO 1.52% SAE.V 288.89% 157.41%
107 @Elli0070 SIC.V 180.00% PGM.V 218.52% HIGH.V 71.54% 156.69%
108 @lukejackson VZLA.V 124.68% PGZ.V 270.37% NTW.V 75.00% 156.68%
109 @Lunchbox PGE.V 86.36% CS.TO 213.16% TKO.TO 163.49% 154.34%
110 @Picklehead ORE.V 66.67% ERD.TO 125.00% PGZ.V 270.37% 154.01%
111 @CasualT BYN.V 243.75% AZS.V 157.14% QMX.V 60.00% 153.63%
112 @Mudruck MAW.TO 105.26% PBX.V 205.26% MRS.V 150.00% 153.51%
113 @jf TUSK.CN 33.33% AMX.V 154.97% GRSL.V 271.43% 153.24%
114 @working_kid WELL.TO 416.03% MOS.V 25.00% V 16.41% 152.48%
115 @hico11 EDR.TO 105.43% CMMC.TO 154.93% SCZ.V 193.75% 151.37%
116 @DG19 KRR.TO 67.56% PKK.CN 310.00% ARQ.CN 73.91% 150.49%
117 @mightymike78 CYP.V 363.16% KRR.TO 67.56% JG.V 20.00% 150.24%
118 @Heond APP.CN 257.14% MRM.CN 114.29% OVAT.CN 77.50% 149.64%
119 @MadmanX MRS.V 150.00% XTT.V 13.04% BRC.V 282.61% 148.55%
120 @Oliver ITR.V 66.67% SLL.V 235.29% TETH.V 142.86% 148.27%
121 @Dry_Ice RRI.V 118.75% DAU.V 54.17% ORO.V 271.25% 148.06%
122 @Antonello SKE.V 285.29% ANX.TO 144.00% MIN.TO 12.00% 147.10%
123 @golddog OCO.V 311.11% NEE.V 76.67% ORS.V 50.00% 145.93%
124 @Tankrebel2012 EGLX.TO 118.84% IMV.TO 3.18% PKK.CN 310.00% 144.01%
125 @d4 DBG.V 168.42% CASA.V 118.75% GIII.V 144.74% 143.97%
126 @domivdh REVO.V 146.67% FG.V 271.43% RHT.V 11.11% 143.07%
127 @rosebud SCR.V 12.50% STC.V 42.57% CYP.V 363.16% 139.41%
128 @raleigh111 NLC.V 298.00% AIS.V 50.00% KRR.TO 67.56% 138.52%
129 @lithiumgold KRR.TO 67.56% NLC.V 298.00% AIS.V 50.00% 138.52%
130 @Paleo FMC.V 172.22% XBIO 41.67% AAG.V 193.75% 135.88%
131 @Charo888 BAR.TO 68.63% JG.V 20.00% JAG.TO 317.00% 135.21%
132 @carnivoregary LLG.V 140.00% AMY.V 155.26% NXE.TO 110.18% 135.15%
133 @rahul IVN.TO 61.41% TUD.V 236.71% EDR.TO 105.43% 134.52%
134 @Jjh NGC.V 137.50% ECR.V 93.75% FMC.V 172.22% 134.49%
135 @eponski KRR.TO 67.56% SIC.V 180.00% AMX.V 154.97% 134.17%
136 @High-Grade OPW.V 233.33% RAK.V 50.00% VLV.V 118.18% 133.84%
137 @Sweden ALTA.V 208.33% EAS.V 158.33% PDM.V 32.43% 133.03%
138 @iceman FFOX.V 131.58% CZZ.V 250.00% IZZ.V 16.67% 132.75%
139 @zukuenftiger TUD.V 236.71% MMS.V 91.30% AOT.TO 67.42% 131.81%
140 @SnowyWindows SYH.V 50.00% GXU.V 43.75% NLC.V 298.00% 130.58%
141 @Madison KRR.TO 67.56% JAG.TO 317.00% MMX.TO 6.05% 130.20%
142 @Stealinator VZLA.V 124.68% GLD.V 5.56% DEF.V 260.00% 130.08%
143 @green ECR.V 93.75% SIC.V 180.00% NXE.TO 110.18% 127.98%
144 @Bluezone GLD.V 5.56% GBR.V 93.16% BRC.V 282.61% 127.11%
145 @greenanon FMC.V 172.22% AL.V 60.00% SCLT.V 142.86% 125.03%
146 @goldree GMA.V 103.13% TUD.V 236.71% GXS.V 33.33% 124.39%
147 @Aaron MAXR.TO 141.70% TRUL.CN 161.55% LHS.CN 68.85% 124.03%
148 @BS LRA.V 10.17% OSI.V 90.77% PGZ.V 270.37% 123.77%
149 @bounceit IPT.V 132.61% PGM.V 218.52% JG.V 20.00% 123.71%
150 @JJW BNCH.V 220.00% ARQ.CN 73.91% NEE.V 76.67% 123.53%
151 @Prospector78 SKE.V 285.29% RLG.CN 42.86% TBX.V 41.67% 123.27%
152 @Chernobyl RYO.V 150.00% IVS.V 114.29% AMC.V 104.00% 122.76%
153 @Magee GUS.V 175.86% PRG.V 9.09% SB.V 181.82% 122.26%
154 @guydel SIC.V 180.00% WRR.V 17.65% DBG.V 168.42% 122.02%
155 @Codfather OLA.TO 243.00% FWZ.V 54.29% ITR.V 66.67% 121.32%
156 @theWallBanger HMLO.V 112.12% BYN.V 243.75% GLD.V 5.56% 120.48%
157 @cannabizz NTAR.CN 256.38% WEED.TO 14.68% DG.V 88.89% 119.99%
158 @Richrock GLD.V 5.56% BAR.TO 68.63% SKE.V 285.29% 119.82%
159 @Mo API.CN 161.29% UEX.TO 85.71% NXE.TO 110.18% 119.06%
160 @MickeyMantle GNG.V 55.56% ANX.TO 144.00% AZS.V 157.14% 118.90%
161 @cannonball API.CN 161.29% FSY.TO 150.00% PLU.V 40.38% 117.22%
162 @fourbagger KRR.TO 67.56% AUMB.V 104.00% SIC.V 180.00% 117.19%
163 @Stockmeat SIC.V 180.00% CXXI.CN 139.19% BETR.CN 29.68% 116.29%
164 @Vinmufc VHI.V 62.86% CXXI.CN 139.19% REVO.V 146.67% 116.24%
165 @LTR WHM.V 50.00% SIC.V 180.00% QRO.V 118.18% 116.06%
166 @wow1234 APP.CN 257.14% AMZN 76.26% WEED.TO 14.68% 116.03%
167 @winproglobal GWM.V 240.30% AWE.V 50.00% DML.TO 55.56% 115.28%
168 @TheGalvanizer MAI.V 126.67% GBR.V 93.16% VZLA.V 124.68% 114.83%
169 @TomyD F.V 166.67% MND.TO 80.56% SMT.TO 93.12% 113.45%
170 @kingtut GGD.TO 275.81% NRG.V 7.41% FF.TO 56.86% 113.36%
171 @Matthew DSM.V 220.00% NAR.V 50.00% TR.V 70.00% 113.33%
172 @Jaws BAG.V 185.71% ISS.V 120.00% BBB.V 31.11% 112.28%
173 @oldiebutgoldie OS.V 70.00% COG.TO 109.30% CXB.TO 157.45% 112.25%
174 @Spire GLD.V 5.56% VIPR.V 58.93% GRSL.V 271.43% 111.97%
175 @Makemoremoney MMS.V 91.30% AMY.V 155.26% SZLS.TO 87.50% 111.36%
176 @valcovest.com PDM.V 32.43% MMS.V 91.30% ALTA.V 208.33% 110.69%
177 @BoersenGuru76 VGCX.TO 43.41% PGM.V 218.52% AOT.TO 67.42% 109.78%
178 @SeekingAU VGCX.TO 43.41% PGM.V 218.52% AOT.TO 67.42% 109.78%
179 @1111 MAE.V 81.25% FMC.V 172.22% MOZ.TO 70.00% 107.82%
180 @dirkdiggler CLH.V 152.27% ECR.V 93.75% NTW.V 75.00% 107.01%
181 @D-Dubs KNT.V 177.43% MKO.V 14.29% MAI.V 126.67% 106.13%
182 @tin MTA.V 128.86% ELY.V 145.65% GXU.V 43.75% 106.09%
183 @stockhound SKE.V 285.29% MKO.V 14.29% TK.V 18.42% 106.00%
184 @Moses EQX.TO 31.83% PGM.V 218.52% KRR.TO 67.56% 105.97%
185 @jazzbo YGT.V 25.00% OM.V 2.33% SAE.V 288.89% 105.40%
186 @Candid HZM.TO 100.00% PLU.V 40.38% FMC.V 172.22% 104.20%
187 @Hobart KRR.TO 67.56% SIC.V 180.00% QMX.V 60.00% 102.52%
188 @INXS VVC.V 150.00% DAU.V 54.17% GMA.V 103.13% 102.43%
189 @tibutch AMK.V 194.44% VIO.V 36.36% NLH.V 76.47% 102.43%
190 @Zlatan AWE.V 50.00% AZS.V 157.14% DOS.V 100.00% 102.38%
191 @Jo FWZ.V 54.29% BNCH.V 220.00% ECC.V 31.25% 101.85%
192 @freeze FF.TO 56.86% ETG.TO 51.35% DSV.V 196.97% 101.73%
193 @Hussein FSY.TO 150.00% NPK.TO 102.44% SYH.V 50.00% 100.81%
194 @hubertpb RDS.V 54.55% ROS.V 192.31% ROXG.TO 54.81% 100.55%
195 @DannyOcean ORS.V 50.00% ASM.TO 120.00% FFOX.V 131.58% 100.53%
196 @TheCaterpillar GTT.V 90.57% SIC.V 180.00% BETR.CN 29.68% 100.08%
197 @BluenoseMiner24 SIC.V 180.00% MOZ.TO 70.00% WHM.V 50.00% 100.00%
198 @Bulltrout HMLO.V 112.12% VHI.V 62.86% VZLA.V 124.68% 99.88%
199 @GrassGiants NTAR.CN 256.38% WEED.TO 14.68% NIO.V 21.43% 97.50%
200 @Vanderj0 NAR.V 50.00% DSV.V 196.97% LUM.V 43.75% 96.91%
201 @ced3096 AMX.V 154.97% GBR.V 93.16% TBX.V 41.67% 96.60%
202 @Hoov PRG.V 9.09% GXS.V 33.33% BYN.V 243.75% 95.39%
203 @heartMt1 GBR.V 93.16% KRR.TO 67.56% VZLA.V 124.68% 95.13%
204 @Thew MMS.V 91.30% EAS.V 158.33% GSPR.V 32.61% 94.08%
205 @newbie2099 FMC.V 172.22% AAZ.V 50.00% AL.V 60.00% 94.07%
206 @yellojelly KRR.TO 67.56% BAR.TO 68.63% ELY.V 145.65% 93.94%
207 @Foreign MRS.V 150.00% VHI.V 62.86% PTQ.V 65.98% 92.95%
208 @LucTenHave ECR.V 93.75% GCN.V 9.09% GUS.V 175.86% 92.90%
209 @Mendoza81 AMC.V 104.00% IOT.V 62.50% HMLO.V 112.12% 92.87%
210 @Edge SHOP.TO 178.39% MMX.TO 6.05% TAAL.CN 93.02% 92.49%
211 @placerchaser DOS.V 100.00% IVS.V 114.29% RDS.V 54.55% 89.61%
212 @kolster REVO.V 146.67% RHT.V 11.11% LLP.CN 109.09% 88.96%
213 @MineNL SIC.V 180.00% MAE.V 81.25% OM.V 2.33% 87.86%
214 @Finanzr IPT.V 132.61% TGZ.TO 94.59% AXU.TO 35.00% 87.40%
215 @WheelsUp MRS.V 150.00% XTT.V 13.04% ZEST 97.80% 86.95%
216 @papercrafts TNY.CN 12.99% QMC.V 214.29% APHA.TO 29.79% 85.69%
217 @vl64 TUSK.CN 33.33% AMX.V 154.97% KC.V 64.00% 84.10%
218 @heloboy2005 KRR.TO 67.56% GOT.V 4.44% SIC.V 180.00% 84.00%
219 @MTV RDS.V 54.55% DSV.V 196.97% USA.TO 0.25% 83.92%
220 @Toshi SIC.V 180.00% GIGA.V 48.48% ROE.V 22.73% 83.74%
221 @rickmick KRRGF 69.23% SICNF 158.59% BIOAF 19.95% 82.59%
222 @rabache GTWO.V 72.00% HIRE.V 105.00% GLL.CN 66.67% 81.22%
223 @Hejmdal PLU.V 40.38% FUU.V 35.71% BMX.V 166.67% 80.92%
224 @bullionaire XTM.V 30.77% PCML-P.V 50.00% KUYA.CN 161.82% 80.86%
225 @ACAB MND.TO 80.56% ALO.TO 91.09% KRR.TO 67.56% 79.73%
226 @Dr_Nickel PORE.V 23.08% QMX.V 60.00% BRW.V 155.56% 79.54%
227 @shebacill SDR.V 143.48% KTN.V 22.06% FNC.V 71.43% 78.99%
228 @Maritimesoul ASML 64.80% AMD 99.98% KRR.TO 67.56% 77.45%
229 @SparkyBob ISD.V 8.33% GMA.V 103.13% AVL.TO 120.00% 77.15%
230 @henkbaby KRR.TO 67.56% MMX.TO 6.05% CXB.TO 157.45% 77.02%
231 @SotalyTober SIL.TO 61.80% EGLX.TO 118.84% CNTR.CN 45.00% 75.21%
232 @Goldfinger ARQ.CN 73.91% ETMC.V 145.71% GLD.V 5.56% 75.06%
233 @Jfostertm SWA.V 50.00% AWE.V 50.00% RIO.V 125.00% 75.00%
234 @mykonos GGO.V 10.00% CCB.V 157.14% GNG.V 55.56% 74.23%
235 @Barbaroo MMS.V 91.30% AUL.V 20.00% SIR.V 105.26% 72.19%
236 @Marcus VGCX.TO 43.41% MTA.V 128.86% RZZ.V 43.91% 72.06%
237 @Reddevil FUU.V 35.71% VTT.V 20.00% AZS.V 157.14% 70.95%
238 @Instadalt GOOG 31.03% FB 33.09% ROKU 147.96% 70.69%
239 @Thrive DML.TO 55.56% RMO.V 66.67% DG.V 88.89% 70.37%
240 @bernaches SIC.V 180.00% GGO.V 10.00% WRR.V 17.65% 69.22%
241 @stxmessiah IVN.TO 61.41% CLQ.TO 20.00% ERD.TO 125.00% 68.80%
242 @fishing ICM.V 83.33% BAU.V 70.00% AHR.V 50.00% 67.78%
243 @RD85 CMC.CN 13.33% AOT.TO 67.42% RKS.CN 120.00% 66.92%
244 @AstonMartinLover ITR.V 66.67% SCOT.V 78.38% FWZ.V 54.29% 66.44%
245 @eoline VGCX.TO 43.41% ECR.V 93.75% QMX.V 60.00% 65.72%
246 @jembers WDO.TO 4.42% KNT.V 177.43% MKO.V 14.29% 65.38%
247 @Freshytk PGE.V 86.36% SYH.V 50.00% GLDX.V 54.09% 63.48%
248 @Nexum TK.V 18.42% UEX.TO 85.71% MGA.TO 80.00% 61.38%
249 @moonshot5 GPR.TO 62.69% FF.TO 56.86% FWZ.V 54.29% 57.95%
250 @CWit GXU.V 43.75% LAM.TO 80.00% SYH.V 50.00% 57.92%
251 @goodtogo RHT.V 11.11% MRS.V 150.00% SCR.V 12.50% 57.87%
252 @SimplyChris AMD 99.98% MSFT 41.04% GOOG 31.03% 57.35%
253 @Freedom55 VZLA.V 124.68% TBX.V 41.67% GLD.V 5.56% 57.30%
254 @JT44 SRE.V 50.00% BAR.TO 68.63% TFII.TO 49.71% 56.11%
255 @PUMA NOVA.CN 7.50% REVO.V 146.67% ILC.V 12.50% 55.56%
256 @Justlooking KRR.TO 67.56% GPR.TO 62.69% PDM.V 32.43% 54.22%
257 @goodleaf LHS.CN 68.85% EHT.V 7.14% UEX.TO 85.71% 53.90%
258 @david JG.V 20.00% SPD.V 86.36% DAU.V 54.17% 53.51%
259 @rick9999 GBR.V 93.16% GLD.V 5.56% VIPR.V 58.93% 52.55%
260 @eixlberger PRG.V 9.09% ECR.V 93.75% DEFN.V 51.52% 51.45%
261 @Wvfc2017 EGLX.TO 118.84% ETR.CN 26.00% NOB.V 6.25% 50.36%
262 @TallerCraig BEW.V 16.67% BTV.V 71.43% VHI.V 62.86% 50.32%
263 @2dgrace EQX.TO 31.83% SWA.V 50.00% ORE.V 66.67% 49.50%
264 @tentive KRR.TO 67.56% ARQ.CN 73.91% GLD.V 5.56% 49.01%
265 @Jprinny GTWO.V 72.00% GNG.V 55.56% CLV.V 16.67% 48.07%
266 @wrm1090 RDU.V 26.00% MUN.V 25.00% OSI.V 90.77% 47.26%
267 @rocman PDM.V 32.43% AII.TO 52.38% FF.TO 56.86% 47.23%
268 @Bullbleep AOT.TO 67.42% DLP.V 64.29% NRG.V 7.41% 46.37%
269 @dimi123 VGCX.TO 43.41% EQX.TO 31.83% SIL.TO 61.80% 45.68%
270 @djdunnoe FFT.CN 33.33% VREO.CN 34.78% LHS.CN 68.85% 45.66%
271 @IslandLogger SCEXF 55.75% WTGRF 76.11% WDO.TO 4.42% 45.43%
272 @coldcaller TBRD.V 120.69% SCR.V 12.50% LXG.V 2.27% 45.15%
273 @madmann GBR.V 93.16% RGLD.CN 34.62% GLD.V 5.56% 44.44%
274 @U3O8 FCU.TO 37.50% GXU.V 43.75% SYH.V 50.00% 43.75%
275 @ragnar JNUG 44.44% NUGT.CN 15.00% AOT.TO 67.42% 42.28%
276 @doctorchris KRR.TO 67.56% PAAS.TO 42.72% SVM.TO 16.10% 42.12%
277 @PinkHappyButterfly HOD.TO 105.72% HUV.TO 14.02% HSD.TO 1.10% 40.28%
278 @Baveno OM.V 2.33% FCU.TO 37.50% SCOT.V 78.38% 39.40%
279 @coho GMV.V 41.18% PRG.V 9.09% FWZ.V 54.29% 34.85%
280 @Axeman WAR.V 12.50% SVE.V 81.08% GLD.V 5.56% 33.05%
281 @schischi LGD.TO 59.63% TK.V 18.42% VTT.V 20.00% 32.68%
282 @alphabit AOT.TO 67.42% NRG.V 7.41% BRZ.V 21.74% 32.19%
283 @TummyRupples NRG.V 7.41% AWE.V 50.00% EQX.TO 31.83% 29.75%
284 @Geordie TYL 45.50% TDG 10.51% MRCY 27.42% 27.81%
285 @Kasper PKG.CN 45.45% SAFE.CN 22.22% RHT.V 11.11% 26.26%
286 @cycleogical AXU.TO 35.00% KTN.V 22.06% SVB.TO 3.75% 20.27%
287 @tschupr123 NRG.V 7.41% VIO.V 36.36% CMC.CN 13.33% 19.03%
288 @Au79enShowers AXU.TO 35.00% LMC.TO 7.74% WDO.TO 4.42% 15.72%
289 @botscotian TNY.CN 12.99% PRMW.TO 12.51% OSU.V 12.96% 12.82%