The 2020 CEO StockPickingContest Hat Tricks

People with all three picks in the positive

Updated: June 22nd, 2020 (***June 19th Close Prices***)

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Derwish DGMLF 987.07% TUO.V 239.62% SCZ.V 6.25% 410.98%
2 @TVC15 TUD.V 96.20% SVG.V 207.14% TUO.V 239.62% 180.99%
3 @tumbleweed OMM.V 414.29% ARQ.CN 65.22% VIPR.V 35.71% 171.74%
4 @coldincanada REVO.V 93.33% CCB.V 242.86% FAT.CN 128.57% 154.92%
5 @Maillman ACU.V 13.33% PYR.V 397.83% EGT.V 41.67% 150.94%
6 @Ropen CORE.V 40.91% USGD.CN 12.28% PYR.V 397.83% 150.34%
7 @sami545 AGN.CN 327.27% ORS.V 55.56% BYN.V 50.00% 144.28%
8 @Smack REVO.V 93.33% IP.CN 283.33% TNY.CN 28.57% 135.08%
9 @Marketbeat AMK.V 61.11% TUD.V 96.20% TUO.V 239.62% 132.31%
10 @rini IP.CN 283.33% TNY.CN 28.57% TAAL.CN 78.29% 130.07%
11 @ohip WM.TO 16.48% BAR.TO 66.67% ELY.V 241.30% 108.15%
12 @rane123 AZR.V 57.14% LTE.V 135.29% TXP.TO 117.07% 103.17%
13 @Clark_Kent GSI.V 45.65% DEFN.V 15.15% TUO.V 239.62% 100.14%
14 @DrWealth ECR.V 46.88% ELY.V 241.30% CYP.V 10.53% 99.57%
15 @Shelby2 PGM.V 66.67% GBR.V 79.02% ORX.V 150.00% 98.56%
16 @Abby IPA.V 205.26% CSI.CN 75.31% VPH.CN 11.11% 97.23%
17 @eden CCB.V 242.86% IPT.V 30.43% WM.TO 16.48% 96.59%
18 @iceman FFOX.V 5.26% CZZ.V 216.67% IZZ.V 66.67% 96.20%
19 @bilosellhi GRAT.V 191.67% REVO.V 93.33% BTU.V 1.49% 95.50%
20 @macpherson99 WM.TO 16.48% DSV.V 27.27% ELY.V 241.30% 95.02%
21 @Munnny WM.TO 16.48% DSV.V 27.27% ELY.V 241.30% 95.02%
22 @d2dgw NC.CN 162.50% BCFN.CN 87.50% DMGI.V 29.41% 93.14%
23 @landowner TUO.V 239.62% SIC.V 15.00% WM.TO 16.48% 90.37%
24 @Mudruck MAW.TO 76.32% PBX.V 136.84% MRS.V 56.25% 89.80%
25 @stateside RECO.V 61.70% NUG.V 21.43% DOS.V 180.00% 87.71%
26 @Jug2mine REVO.V 93.33% BTU.V 1.49% EVER.V 165.38% 86.74%
27 @JGMS SMD.V 10.42% AFF.V 150.00% AUMB.V 94.00% 84.81%
28 @TwoYearDouble PRYM.V 222.58% TSK.CN 6.06% RGC.V 16.67% 81.77%
29 @Dry_Ice RRI.V 25.00% DAU.V 54.17% ORO.V 162.50% 80.56%
30 @Cujocat WM.TO 16.48% GBR.V 79.02% SKE.V 144.12% 79.87%
31 @rental MRS.V 56.25% GSI.V 45.65% LTE.V 135.29% 79.07%
32 @hubertpb RDS.V 11.36% ROS.V 196.15% ROXG.TO 28.85% 78.79%
33 @bc1522 PGM.V 66.67% VLC.V 3.30% ARTG.V 165.38% 78.45%
34 @Prospector78 SKE.V 144.12% RLG.CN 21.43% TBX.V 59.72% 75.09%
35 @Vaughan OS.V 10.00% DLV-H.V 183.33% BAY.V 23.53% 72.29%
36 @Kelly16 BYN.V 50.00% F.V 83.33% ZEN.V 80.56% 71.30%
37 @jascas007 ARQ.CN 65.22% BEX.V 122.22% SIC.V 15.00% 67.48%
38 @Cindylikesmoney OS.V 10.00% MEK.V 25.00% MDD.CN 162.50% 65.83%
39 @KgT ZEN.V 80.56% BCFN.CN 87.50% DMGI.V 29.41% 65.82%
40 @Chase AUMB.V 94.00% ARQ.CN 65.22% BAY.V 23.53% 60.92%
41 @GoldenRetriever BCU.V 42.86% LAB.V 95.83% CORE.V 40.91% 59.87%
42 @smartmoni GBR.V 79.02% WM.TO 16.48% XBC.V 76.28% 57.26%
43 @PUMA LIB.CN 50.00% REVO.V 93.33% ILC.V 25.00% 56.11%
44 @rsnetid ASM.TO 6.67% ANX.TO 16.00% SKE.V 144.12% 55.59%
45 @DJS RECO.V 61.70% GBR.V 79.02% HIGH.V 15.38% 52.04%
46 @BS LRA.V 40.68% OSI.V 73.85% PGZ.V 40.74% 51.75%
47 @PennyCash LIB.CN 50.00% SEI.V 9.09% REVO.V 93.33% 50.81%
48 @terrysteen EGT.V 41.67% HPQ.V 106.25% TKO.TO 1.59% 49.83%
49 @pberg TBX.V 59.72% PTON 79.19% TRUL.CN 9.50% 49.47%
50 @ced3096 AMX.V 9.27% GBR.V 79.02% TBX.V 59.72% 49.34%
51 @ludwigjimi MAI.V 56.67% BRC.V 8.70% STGO.TO 82.22% 49.19%
52 @rangerbentman BYN.V 50.00% MEK.V 25.00% MMG.V 68.75% 47.92%
53 @Mendoza81 AMC.V 34.00% IOT.V 66.67% CORE.V 40.91% 47.19%
54 @Austria_Invest WM.TO 16.48% JAG.TO 97.50% DSV.V 27.27% 47.09%
55 @Diver WM.TO 16.48% JAG.TO 97.50% DSV.V 27.27% 47.09%
56 @longzzzzz BAY.V 23.53% ADZ.V 66.67% PTK.V 50.00% 46.73%
57 @joshmining GLO.TO 4.17% GENM.CN 28.57% CDV.TO 107.27% 46.67%
58 @jf TUSK.CN 44.44% AMX.V 9.27% GRSL.V 85.71% 46.48%
59 @Tengrand XMG.CN 22.22% TNY.CN 28.57% BCFN.CN 87.50% 46.10%
60 @goldree GMA.V 3.13% TUD.V 96.20% GXS.V 38.89% 46.07%
61 @Golf20 ORE.V 7.58% ZEN.V 80.56% PTK.V 50.00% 46.04%
62 @Lovell22 NRG.V 14.81% OS.V 10.00% ABRA.V 108.33% 44.38%
63 @yvngbvll BRC.V 8.70% DMGI.V 29.41% REVO.V 93.33% 43.81%
64 @D-Dubs KNT.V 34.38% MKO.V 37.14% MAI.V 56.67% 42.73%
65 @rugitola HS.CN 66.67% BCU.V 42.86% SIC.V 15.00% 41.51%
66 @Picklehead ORE.V 7.58% ERD.TO 75.00% PGZ.V 40.74% 41.11%
67 @Ras.al.Ghul CWBR 53.13% NGEN.V 14.80% ONTX 52.13% 40.02%
68 @eoline VGCX.TO 52.35% ECR.V 46.88% QMX.V 20.00% 39.74%
69 @dimi123 VGCX.TO 52.35% EQX.TO 40.04% SIL.TO 25.43% 39.27%
70 @Jfostertm SWA.V 14.29% AWE.V 60.00% RIO.V 42.50% 38.93%
71 @rob_in_texas WLBMF 11.18% DSVMF 18.91% JAGGF 85.51% 38.54%
72 @TummyRupples NRG.V 14.81% AWE.V 60.00% EQX.TO 40.04% 38.28%
73 @DrunkenSpeculator MAI.V 56.67% EQX.TO 40.04% WM.TO 16.48% 37.73%
74 @GoodKarma BAR.TO 66.67% FF.TO 29.41% WM.TO 16.48% 37.52%
75 @dirkdiggler CLH.V 50.00% ECR.V 46.88% NTW.V 12.50% 36.46%
76 @oldiebutgoldie OS.V 10.00% COG.TO 60.47% CXB.TO 38.30% 36.25%
77 @hafkeman VGCX.TO 52.35% KNT.V 34.38% WM.TO 16.48% 34.40%
78 @Postingprofits HS.CN 66.67% USGD.CN 12.28% N.V 20.97% 33.31%
79 @TheCaterpillar GTT.V 58.49% SIC.V 15.00% BETR.CN 25.81% 33.10%
80 @High-Grade OPW.V 50.00% RAK.V 40.00% VLV.V 9.09% 33.03%
81 @4rtuna REVO.V 93.33% BTU.V 1.49% DYA.V 4.23% 33.02%
82 @Elli0070 SIC.V 15.00% PGM.V 66.67% HIGH.V 15.38% 32.35%
83 @BearJew GBR.V 79.02% BTU.V 1.49% WM.TO 16.48% 32.33%
84 @Cabledude25 ACU.V 13.33% EAS.V 33.33% BYN.V 50.00% 32.22%
85 @Gauss BAR.TO 66.67% WM.TO 16.48% RGLD.CN 11.54% 31.56%
86 @Tylermuir TMG.V 7.14% WELL.TO 69.87% WM.TO 16.48% 31.17%
87 @Swisspie WM.TO 16.48% BAR.TO 66.67% AUL.V 10.00% 31.05%
88 @viperman AMX.V 9.27% GGD.TO 38.71% CXB.TO 38.30% 28.76%
89 @Marcus VGCX.TO 52.35% MTA.V 10.86% RZZ.V 22.87% 28.69%
90 @kingtut GGD.TO 38.71% NRG.V 14.81% FF.TO 29.41% 27.65%
91 @Irie9 GRVY 64.89% GTII.CN 7.90% BRC.V 8.70% 27.16%
92 @Excelsior IPT.V 30.43% SCZ.V 6.25% DV.V 43.75% 26.81%
93 @IslandLogger SCEXF 47.37% WTGRF 28.32% WDO.TO 4.03% 26.57%
94 @Oliver ITR.V 17.50% SLL.V 27.06% TETH.V 32.14% 25.57%
95 @gwizard MRS.V 56.25% DEFN.V 15.15% DYA.V 4.23% 25.21%
96 @jembers WDO.TO 4.03% KNT.V 34.38% MKO.V 37.14% 25.18%
97 @generan TNY.CN 28.57% NNO.V 16.38% GNBT 29.83% 24.93%
98 @BingBell KNT.V 34.38% BAY.V 23.53% USGD.CN 12.28% 23.40%
99 @Tomjosd AUMN.TO 16.25% SPA.V 22.22% FF.TO 29.41% 22.63%
100 @DannyOcean ORS.V 55.56% ASM.TO 6.67% FFOX.V 5.26% 22.50%
101 @NabtaPlayaEgypt BRC.V 8.70% NRG.V 14.81% BCU.V 42.86% 22.12%
102 @Vanderj0 NAR.V 20.00% DSV.V 27.27% LUM.V 18.75% 22.01%
103 @Martin7171 USGD.CN 12.28% RGLD.CN 11.54% CORE.V 40.91% 21.58%
104 @LG66 NNO.V 16.38% ME.TO 23.08% MEK.V 25.00% 21.49%
105 @green ECR.V 46.88% SIC.V 15.00% NXE.TO 2.40% 21.42%
106 @brcl99 IPT.V 30.43% DYA.V 4.23% FF.TO 29.41% 21.36%
107 @sk SCZ.V 6.25% DSV.V 27.27% IPT.V 30.43% 21.32%
108 @2dgrace EQX.TO 40.04% SWA.V 14.29% ORE.V 7.58% 20.63%
109 @Baveno OM.V 6.98% FCU.TO 8.93% SCOT.V 45.95% 20.62%
110 @consigliere SEI.V 9.09% FFOX.V 5.26% ECR.V 46.88% 20.41%
111 @Goldenboy CUI.V 16.67% BTT.V 25.00% PX.V 18.75% 20.14%
112 @GoldSitka SVA.V 47.06% PG.TO 2.54% CYP.V 10.53% 20.04%
113 @bullionaire XTM.V 11.54% PCML-P.V 25.00% MONT.CN 22.73% 19.76%
114 @wonder1stock WM.TO 16.48% SIC.V 15.00% DSV.V 27.27% 19.59%
115 @Goldron QMX.V 20.00% WM.TO 16.48% RLG.CN 21.43% 19.30%
116 @Mickey2 ATE.V 1.11% SEI.V 9.09% SVA.V 47.06% 19.09%
117 @Rookieinv NRG.V 14.81% RLG.CN 21.43% WM.TO 16.48% 17.58%
118 @SimplyChris AMD 18.25% MSFT 23.75% GOOG 7.08% 16.36%
119 @Briceanx QMX.V 20.00% RDS.V 11.36% WM.TO 16.48% 15.95%
120 @Bergdex BTU.V 1.49% HIGH.V 15.38% GENM.CN 28.57% 15.15%
121 @Boreas7 WM.TO 16.48% BTU.V 1.49% DSV.V 27.27% 15.08%
122 @MineNL SIC.V 15.00% MAE.V 18.75% OM.V 6.98% 13.58%
123 @Shayan SIC.V 15.00% AUL.V 10.00% BRC.V 8.70% 11.23%
124 @MtlBiz WM.TO 16.48% MTA.V 10.86% DYA.V 4.23% 10.52%
125 @Spalding BRC.V 8.70% RGLD.CN 11.54% BTU.V 1.49% 7.24%
126 @Phil38 BTU.V 1.49% OS.V 10.00% BRC.V 8.70% 6.73%