The 2019 CEO Stock Picking Contest

Updated: December 15th, 2019

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Goldfinger AMX.V 538.10% BYN.V 9.09% ER.TO -41.18% 168.67%
2 @botafogo NRN.V 8.33% AMX.V 538.10% ISS.V -87.00% 153.14%
3 @Sepp1234 BRC.V 360.00% RDU.V 100.00% LAD.V -42.86% 139.05%
4 @TheGalvanizer WHN.V -33.60% GBR.V 238.77% MAI.V 165.00% 123.39%
5 @Quaid WHN.V -33.60% RNX.TO -15.31% WM.TO 418.75% 123.28%
6 @XPOY_Y EHT.V -40.00% RNX.TO -15.31% WM.TO 418.75% 121.15%
7 @Metalmonkey WM.TO 418.75% WGO.V -28.39% WHN.V -33.60% 118.92%
8 @goldenfever GWA.V -62.00% WM.TO 418.75% RNX.TO -15.31% 113.81%
9 @Drjimjones GFG.V 2.44% LLEX -91.21% WM.TO 418.75% 109.99%
10 @Prospectordude MOZ.TO 118.75% CYP.V -28.26% MMV.V 235.71% 108.73%
11 @Eyezndasky RNX.TO -15.31% GFI.CN -77.78% WM.TO 418.75% 108.56%
12 @Resourcemaverick BRC.V 360.00% ROCK.V -41.67% PHD.V -4.00% 104.78%
13 @ogopogo007 KNT.V 176.60% GMA.V 93.75% EOG.V 28.57% 99.64%
14 @Research67 HRT.TO -70.24% WM.TO 418.75% SIC.V -55.88% 97.54%
15 @dragonnose WDO.TO 110.91% MTA.V 113.58% IRV.CN 60.43% 94.97%
16 @EvenPrime WHN.V -33.60% BN-H.V 27.27% VZLA.V 285.19% 92.95%
17 @goatlegz WHN.V -33.60% BRC.V 360.00% ADZ.V -64.29% 87.37%
18 @LucTenHave AU.V 61.11% CXB.TO 104.76% CBG.V 91.67% 85.85%
19 @Fanagalo VLE.TO -86.85% ASM.TO -21.98% BRC.V 360.00% 83.72%
20 @D-Dubs KNT.V 176.60% TGOD.TO -67.95% SVM.TO 138.54% 82.39%
21 @longputt MMV.V 235.71% TIG.V -46.08% EQX.TO 55.24% 81.62%
22 @Mangat VHI.V 9.37% WELL.V 211.11% RHT.V 10.87% 77.12%
23 @dirkdiggler OIL.CN -81.58% CBR.V -47.50% BRC.V 360.00% 76.97%
24 @Cynic_4_life WUC.CN -42.42% GBR.V 238.77% NVO.V 32.09% 76.14%
25 @Highheat SAEX 41.85% CPI.TO 204.55% ZEE.V -30.00% 72.13%
26 @IslandLogger WDO.TO 110.91% SSL.TO 42.43% KL.TO 62.99% 72.11%
27 @rikyu BEE.V 210.71% CNO.V -50.00% PNG.V 55.00% 71.90%
28 @seattletechie40 ABRA.V -8.33% USAU -13.40% MMV.V 235.71% 71.33%
29 @Rod LGD.TO 136.11% TRCH 3.60% AZM.V 69.64% 69.78%
30 @kelkel ADZ.V -64.29% CUV.V -20.69% BTU.V 290.00% 68.34%
31 @david RYR.V 278.57% LDI.V -66.67% OSU.V -10.34% 67.19%
32 @Mimibegalo GBR.V 238.77% CPG.TO 15.53% SIC.V -55.88% 66.14%
33 @cal OCO.V 89.47% PWR.CN 195.00% ISS.V -87.00% 65.82%
34 @SASKEXPRESS MAI.V 165.00% PGM.V 10.45% TGC.CN 11.11% 62.19%
35 @robby AIIM.V 150.00% SHL.V 50.00% NOB.V -15.00% 61.67%
36 @Let_them_eat_silver BHS.V -20.83% LIO.V 175.61% FNC.V 30.00% 61.59%
37 @d2earth GBR.V 238.77% WHN.V -33.60% CUV.V -20.69% 61.49%
38 @SpiralOut GBR.V 238.77% NXO.V -36.96% MEK.V -20.00% 60.60%
39 @marylew AU.V 61.11% CXN.TO 23.08% MMS.V 95.83% 60.01%
40 @WHATTHE TLT.V -7.58% SCZ.V 92.86% GMA.V 93.75% 59.68%
41 @htr PTQ.V 87.27% VMD.TO 49.91% CANN.CN 38.24% 58.47%
42 @tsetka LIO.V 175.61% OS.V -10.00% NRN.V 8.33% 57.98%
43 @Hejmdal PLU.V -63.51% LTBR -49.74% LEU 286.74% 57.83%
44 @tyk.trader VIT.V 46.32% NMX.TO -77.78% XBC.V 204.11% 57.55%
45 @Finanzr IPT.V 39.29% AXU.TO 87.68% KTN.V 40.63% 55.86%
46 @mrcashflow WHN.V -33.60% GBR.V 238.77% OGI.TO -40.00% 55.06%
47 @AUPop USAU -13.40% MMV.V 235.71% C.V -58.33% 54.66%
48 @Ruffus23 ORE.V 15.79% SWA.V 18.18% ELD.TO 126.26% 53.41%
49 @gustking GRB.V -47.37% PWR.CN 195.00% VHI.V 9.37% 52.34%
50 @BS REG.V -18.98% PGM.V 10.45% MAI.V 165.00% 52.16%
51 @SeekingAU AGB.V 67.53% VIT.V 46.32% SSL.TO 42.43% 52.10%
52 @bogmunds IRV.CN 60.43% KL.TO 62.99% NVO.V 32.09% 51.84%
53 @Joobus NC.CN -62.86% WELL.V 211.11% GXU.V -3.70% 48.18%
54 @longforlife SUGR.V -31.25% RJX-A.V 260.00% EAT.CN -84.48% 48.09%
55 @mitch49 NXO.V -36.96% TELO.V 244.44% WTER.V -63.43% 48.02%
56 @Hilbertk PYR.V -19.83% PAT.TO -40.26% XBC.V 204.11% 48.01%
57 @intrustwegod LGD.TO 136.11% TNA.V 43.10% GPR.TO -37.89% 47.11%
58 @Juho NRN.V 8.33% VRR.V 82.86% GMV.V 50.00% 47.06%
59 @canmex SGI.V -33.33% GBR.V 238.77% FVAN.V -65.79% 46.55%
60 @chatyak AGZ.V -31.47% TELO.V 244.44% VTT.V -73.53% 46.48%
61 @Jfostertm SME.V -46.88% MAI.V 165.00% SWA.V 18.18% 45.44%
62 @RollingThunder GRAT.V -30.00% ETI.CN 49.46% EMM.V 116.67% 45.38%
63 @Matthew RDU.V 100.00% BYN.V 9.09% BTO.TO 26.79% 45.29%
64 @wolff MMS.V 95.83% NRN.V 8.33% FNC.V 30.00% 44.72%
65 @silverwhere ATE.V 28.79% ENB.TO 15.67% AAPL 85.59% 43.35%
66 @Wannabeinvestor CNL.TO 118.62% LMC.TO 41.36% WHN.V -33.60% 42.13%
67 @High-Grade ETF.V 16.67% DHR.V 150.00% TLD-H.V -41.18% 41.83%
68 @Glory TRCH 3.60% MAI.V 165.00% NDM.TO -43.18% 41.81%
69 @Chrisg AMPE -7.21% JUGR.V -80.71% MTNB 210.52% 40.86%
70 @Trilogy VIVO.V -76.14% SUNM.V -40.63% GBR.V 238.77% 40.67%
71 @kerfuffle ACST.V 123.33% AWE.V -35.71% JNUG 33.24% 40.29%
72 @golddog OCO.V 89.47% APN.V -55.88% AAPL 85.59% 39.73%
73 @Stoneminer MIN.TO 15.85% KNT.V 176.60% VTT.V -73.53% 39.64%
74 @Math MTA.V 113.58% AGRA.CN -50.00% PNG.V 55.00% 39.53%
75 @Stamp NEE.V -9.26% XPL 5.77% JSE.V 118.97% 38.49%
76 @EricTheActor VLE.TO -86.85% DV.V -36.90% GBR.V 238.77% 38.34%
77 @trevtrew NTE.V 44.00% TTZ.V -7.69% RIW.CN 77.78% 38.03%
78 @DK KNT.V 176.60% BCU.V -8.33% SIC.V -55.88% 37.46%
79 @moredd PLM -67.09% MMS.V 95.83% VRR.V 82.86% 37.20%
80 @lukejackson DSV.V 105.00% LMC.TO 41.36% SUNM.V -40.63% 35.25%
81 @goldironhands WHN.V -33.60% SUNM.V -40.63% HYGS 179.85% 35.21%
82 @Gold64k NVO.V 32.09% MEK.V -20.00% SCZ.V 92.86% 34.98%
83 @valcovest.com MMS.V 95.83% PMC.CN 0.00% BAY.V 8.33% 34.72%
84 @Thain MAI.V 165.00% ISO.V -20.65% SUNM.V -40.63% 34.57%
85 @LTR AUMB.V -23.44% CXN.TO 23.08% QRO.V 100.00% 33.21%
86 @hihosilver USLV 1.39% JNUG 33.24% NUGT 64.03% 32.89%
87 @Bullish99 ATW.V -85.71% XBC.V 204.11% IFX.V -22.54% 31.95%
88 @MudCreeker WHN.V -33.60% MOZ.TO 118.75% PG.TO 10.38% 31.84%
89 @touquoy AGB.V 67.53% OS.V -10.00% NVO.V 32.09% 29.87%
90 @Twaver GGI.V -3.00% NGD.TO -1.67% OCO.V 89.47% 28.27%
91 @Haskaps DIAM.TO 40.74% BKM.V 10.88% NVO.V 32.09% 27.90%
92 @Trevor216051 EQX.TO 55.24% WHN.V -33.60% IRV.CN 60.43% 27.36%
93 @Franke JG.V 12.20% GGD.TO 134.62% GLDN.V -65.00% 27.27%
94 @obill AKR.V 80.00% ATW.V -85.71% PRN.TO 87.31% 27.20%
95 @kuston SAPLF 95.13% LMCNF 43.36% DGMLF -56.92% 27.19%
96 @PierreG01599501 RNX.TO -15.31% NVO.V 32.09% NVDA 64.47% 27.08%
97 @devil69yall CPG.TO 15.53% TGZ.TO 54.10% PGM.V 10.45% 26.69%
98 @arko USA.TO 64.92% DML.TO -20.90% HIP.V 32.56% 25.53%
99 @CAVEMAN RLTY-U.CN 188.89% YDX.V -64.29% HITI.CN -48.65% 25.32%
100 @goldfanatic VRR.V 82.86% MGG.V -24.00% PGZ.V 16.67% 25.17%
101 @simon1707 APP.CN -65.00% AWE.V -35.71% LIO.V 175.61% 24.97%
102 @Snoek WDO.TO 110.91% PGM.V 10.45% SME.V -46.88% 24.83%
103 @tommack GGI.V -3.00% EFR.TO -36.23% MTA.V 113.58% 24.78%
104 @Sapadap RNX.TO -15.31% GRAT.V -30.00% CNL.TO 118.62% 24.44%
105 @niklin KORE.V 115.00% AUMB.V -23.44% ABI.V -18.75% 24.27%
106 @Pete REG.V -18.98% VTT.V -73.53% MAI.V 165.00% 24.16%
107 @Empire AFE.V 64.71% EOG.V 28.57% TOU.TO -21.42% 23.95%
108 @laVidaBroka RBI-H.V -63.16% AVM.CN 75.00% DASH.V 58.33% 23.39%
109 @SINATH RNX.TO -15.31% ATE.V 28.79% PNG.V 55.00% 22.83%
110 @Menace11 AVM.CN 75.00% KNR.CN -7.69% NUR.CN 0.00% 22.44%
111 @losferwerds ATE.V 28.79% EAST.V -78.57% TUD.V 115.38% 21.87%
112 @Danielh NVO.V 32.09% IPT.V 39.29% RK.V -8.82% 20.85%
113 @LKFWD MGG.V -24.00% FR.TO 77.86% BAY.V 8.33% 20.73%
114 @allybouyo APP.CN -65.00% AAPL 85.59% FB 40.71% 20.43%
115 @equivalentnetwork APP.CN -65.00% AAPL 85.59% FB 40.71% 20.43%
116 @trade2win2 RHT.V 10.87% VLE.TO -86.85% DYA.V 136.36% 20.13%
117 @m00tpoint GGI.V -3.00% MOS.V -33.33% MMS.V 95.83% 19.83%
118 @hamvestor WHN.V -33.60% NVO.V 32.09% IRV.CN 60.43% 19.64%
119 @AllStreetsWolf PNG.V 55.00% VHI.V 9.37% PCY.TO -6.45% 19.31%
120 @Skeptic44546 PAC.V -61.29% SCZ.V 92.86% GROW.V 24.44% 18.67%
121 @Orogeny XMG.CN -85.06% AXU.TO 87.68% YRI.TO 51.69% 18.11%
122 @ndaloisi VHI.V 9.37% ATE.V 28.79% XDV.TO 15.74% 17.97%
123 @Denhilm SIC.V -55.88% MOZ.TO 118.75% WHM.V -12.50% 16.79%
124 @bedrag PKK.CN 33.33% CANN.CN 38.24% IMR.V -22.73% 16.28%
125 @pbb TUD.V 115.38% AWX.V -29.17% RISE.CN -38.89% 15.78%
126 @KevinS ANGPY 131.36% HOS -79.89% U.TO -5.13% 15.45%
127 @PhoenixRichmond AMR.V -62.50% UEC -27.96% LGD.TO 136.11% 15.22%
128 @deMevesy BAR.TO 103.13% FCU.TO -53.70% NHK.TO -4.44% 14.99%
129 @ThailandExploration ADZ.V -64.29% SIC.V -55.88% MAI.V 165.00% 14.94%
130 @settogo ZEN.V -33.33% SUNM.V -40.63% CNL.TO 118.62% 14.89%
131 @sourhour RHT.V 10.87% TRUL.CN 43.42% APHA.TO -10.04% 14.75%
132 @wj SVA.V -7.50% HS.CN -30.00% DFS.V 81.25% 14.58%
133 @PingPong PTK.V 23.21% ETI.CN 49.46% GRAT.V -30.00% 14.23%
134 @RNX_Whale RNX.TO -15.31% AXU.TO 87.68% GRAT.V -30.00% 14.13%
135 @peleewhynot6 GGI.V -3.00% HGU.TO 80.39% WMD.V -35.25% 14.05%
136 @Trooperhobo MMS.V 95.83% RNX.TO -15.31% VCAN.CN -38.69% 13.95%
137 @ponder AZS.V 4.76% PRG.V 25.00% NRN.V 8.33% 12.70%
138 @Francos_Duf ICO.V -14.29% YFI.V -33.33% AC.TO 85.46% 12.61%
139 @Steelhead CCW.V -20.00% ETI.CN 49.46% MWX.V 7.69% 12.38%
140 @Onepoint61803 PAC.V -61.29% PGM.V 10.45% AXU.TO 87.68% 12.28%
141 @Sim RGX.TO -60.00% HCG.TO 108.81% BBD-B.TO -13.51% 11.77%
142 @Omega101 NVO.V 32.09% KL.TO 62.99% PAC.V -61.29% 11.26%
143 @siirtomaaherra VTT.V -73.53% AAN.V -58.33% MAI.V 165.00% 11.05%
144 @JT EOG.V 28.57% NXE.TO -35.12% IPT.V 39.29% 10.91%
145 @EZYMONEY ORG.V -38.00% GUY.TO -67.84% SVM.TO 138.54% 10.90%
146 @CaptainKush NVO.V 32.09% PAC.V -61.29% IRV.CN 60.43% 10.41%
147 @Dunite CDB.V -26.09% IVN.TO 48.22% NRN.V 8.33% 10.16%
148 @arizona TLT.V -7.58% AMY.V 40.00% GGI.V -3.00% 9.81%
149 @500wedge ALA.TO 30.06% BTE.TO -36.36% DLI.V 35.71% 9.80%
150 @Oversold SEI.V 44.44% ICO.V -14.29% NGD.TO -1.67% 9.50%
151 @brucelionheart MTA.V 113.58% SME.V -46.88% ROE.V -38.24% 9.49%
152 @MadeOfRubber HGU.TO 80.39% JET.V -91.53% IPT.V 39.29% 9.38%
153 @Eustice CXN.TO 23.08% MUX.TO -43.08% KG.V 47.37% 9.12%
154 @MntGoatMatt MAXR.TO -1.78% MBA.TO -1.43% NLH.V 30.00% 8.93%
155 @gmat10 GMA.V 93.75% ADZ.V -64.29% GQC.V -3.85% 8.54%
156 @Samson ORS.V -31.82% BMX.V -50.00% TEN.V 107.14% 8.44%
157 @baggers IDK.CN -55.56% AGI.TO 39.80% KTN.V 40.63% 8.29%
158 @zukuenftiger ITR.V 34.09% C.V -58.33% SBB.TO 47.66% 7.80%
159 @InvestingNovice LABS.TO 89.67% GRAT.V -30.00% MENE.V -36.44% 7.74%
160 @stevekfit VHI.V 9.37% ATE.V 28.79% RNX.TO -15.31% 7.62%
161 @MTV FRE.V -70.00% WDO.TO 110.91% RVG.V -18.29% 7.54%
162 @KostolanysErbe GLDN.V -65.00% HUT.TO -31.49% JSE.V 118.97% 7.49%
163 @stallion ISO.V -20.65% IVN.TO 48.22% CFP.TO -5.50% 7.35%
164 @elliotforest GLKIF -96.33% AKR.V 80.00% CANN.CN 38.24% 7.30%
165 @valleyeast ATE.V 28.79% SZLS.TO 0.00% TLT.V -7.58% 7.07%
166 @happymoney SHL.V 50.00% PORE.V 8.33% RISE.CN -38.89% 6.48%
167 @MiningDon SME.V -46.88% SUNM.V -40.63% OSI.V 106.90% 6.47%
168 @JGMS SMD.V 37.14% SA.V -7.14% WAR.V -11.11% 6.30%
169 @Thankyouimsorry CANN.CN 38.24% NMX.TO -77.78% QNC.V 58.33% 6.26%
170 @Vinmufc VHI.V 9.37% CUV.V -20.69% ATE.V 28.79% 5.82%
171 @Vladdy BNCH.V 60.87% IMR.V -22.73% BHS.V -20.83% 5.77%
172 @gh0stTrad3r SME.V -46.88% ORE.V 15.79% IVN.TO 48.22% 5.71%
173 @Rrooze NVO.V 32.09% GWM.V 45.45% PAC.V -61.29% 5.42%
174 @Not2Sirius NLC.V -37.50% SME.V -46.88% SKE.V 100.00% 5.21%
175 @hornet SPA.V 28.57% WHN.V -33.60% ARU.V 20.31% 5.09%
176 @Nihilism RHT.V 10.87% VHI.V 9.37% FVI.TO -5.72% 4.84%
177 @ram30 CMD.V -30.00% LLC.V 107.14% ADZ.V -64.29% 4.29%
178 @Chizzum WHN.V -33.60% ETI.CN 49.46% GXU.V -3.70% 4.05%
179 @rangerbentman AXU.TO 87.68% SIC.V -55.88% MEK.V -20.00% 3.93%
180 @martin AU.V 61.11% COP.TO 16.67% LDI.V -66.67% 3.70%
181 @tomsteam13 GC.TO -11.07% AVL.TO -16.67% CANN.CN 38.24% 3.50%
182 @Stocks76 MENE.V -36.44% LABS.TO 89.67% SX.CN -43.75% 3.16%
183 @TOOZ IRV.CN 60.43% MONT.CN -83.33% NVO.V 32.09% 3.06%
184 @motorolja VLE.TO -86.85% SUNM.V -40.63% LGD.TO 136.11% 2.88%
185 @strakpao RNX.TO -15.31% MMS.V 95.83% NU.V -72.22% 2.77%
186 @Brother0001 PKK.CN 33.33% MMJ.CN -59.09% FFN.TO 33.83% 2.69%
187 @Dandan AVM.CN 75.00% POT.CN -71.43% CURA.CN 3.87% 2.48%
188 @Lucky2018 GGI.V -3.00% MMG.V 7.50% PGE.V 2.78% 2.43%
189 @trex PYR.V -19.83% RHT.V 10.87% MIN.TO 15.85% 2.30%
190 @rocman SOI.V -3.13% DASH.V 58.33% HRH.V -50.00% 1.74%
191 @Stockingup SNN.CN -94.75% VFF.TO 61.42% CANN.CN 38.24% 1.63%
192 @schischi CNL.TO 118.62% WUC.CN -42.42% VTT.V -73.53% 0.89%
193 @DrunkenSpeculator AAL.V -71.19% PG.TO 10.38% KL.TO 62.99% 0.73%
194 @Pavel PNG.V 55.00% CNO.V -50.00% SOI.V -3.13% 0.62%
195 @Ski LSC.V 1.54% BBT.CN 73.91% NRM.V -75.93% -0.16%
196 @gold_thunder GRAT.V -30.00% ETI.CN 49.46% CCW.V -20.00% -0.18%
197 @networth VEIN.V 13.33% MAL.TO -1.88% XTC.TO -12.35% -0.30%
198 @Bacon ISOL.CN -87.67% AMD 116.58% HS.CN -30.00% -0.36%
199 @Ottawa10 GSI.V 90.00% SIM.V -28.41% MRS.V -62.79% -0.40%
200 @Enae BOSS.CN -34.29% CSM.TO -37.50% SOFT.CN 70.37% -0.47%
201 @k0d3r3d GROW.V 24.44% ATE.V 28.79% KLY.V -55.00% -0.59%
202 @Jo FWZ.V -36.67% ECC.V -26.19% BNCH.V 60.87% -0.66%
203 @stockhound TK.V -64.71% BAR.TO 103.13% SUNM.V -40.63% -0.74%
204 @RedlakeCapital JG.V 12.20% SIC.V -55.88% LMC.TO 41.36% -0.78%
205 @Ruuuudy AAX.V -15.00% RDU.V 100.00% JLR.V -87.50% -0.83%
206 @sid ARU.V 20.31% MONT.CN -83.33% IRV.CN 60.43% -0.86%
207 @fingerprint42 MONT.CN -83.33% IRV.CN 60.43% ARU.V 20.31% -0.86%
208 @frogwoot CCW.V -20.00% SRE.V -30.00% KG.V 47.37% -0.88%
209 @eden CCB.V -29.17% AXU.TO 87.68% LGO.TO -61.74% -1.08%
210 @Scaranek NLC.V -37.50% ATE.V 28.79% KBLT.V 5.26% -1.15%
211 @ArianartizaN GGI.V -3.00% SIC.V -55.88% PNG.V 55.00% -1.29%
212 @goldzilla PG.TO 10.38% MGG.V -24.00% LRA.V 9.09% -1.51%
213 @Skyline27 NRN.V 8.33% CPG.TO 15.53% NBUD.CN -29.63% -1.92%
214 @sihv NVO.V 32.09% PAC.V -61.29% CXN.TO 23.08% -2.04%
215 @CaptainDuff PRG.V 25.00% BHS.V -20.83% GPY.V -10.71% -2.18%
216 @homelesstrader AAX.V -15.00% MMS.V 95.83% JLR.V -87.50% -2.22%
217 @ScroogeMcduck PGX.V -69.23% MOS.V -33.33% MMS.V 95.83% -2.24%
218 @stateside WGO.V -28.39% RDU.V 100.00% PUL.V -78.95% -2.44%
219 @FoxInvestor NLH.V 30.00% BBB.V 12.50% CTXR -49.89% -2.46%
220 @proscht GTT.V 56.52% ISS.V -87.00% CXN.TO 23.08% -2.47%
221 @Bluezone GPG.V 22.73% ISS.V -87.00% GTT.V 56.52% -2.58%
222 @Kryss GFG.V 2.44% MEK.V -20.00% GTR.V 9.09% -2.82%
223 @The_Godas ORE.V 15.79% NXE.TO -35.12% PGM.V 10.45% -2.96%
224 @pops GTR.V 9.09% CAN.TO 2.22% ISO.V -20.65% -3.11%
225 @ElJoro PTQ.V 87.27% ELXR.V -55.00% CMC.CN -41.67% -3.13%
226 @nothin_but_gainz STC.V 96.55% CPH.TO -51.35% SIC.V -55.88% -3.56%
227 @Bigdogmoney AAX.V -15.00% CYP.V -28.26% HIP.V 32.56% -3.57%
228 @Longci54 AUY 53.91% RNX.TO -15.31% KGC.V -50.00% -3.80%
229 @Ferrabi RNX.TO -15.31% LUC.TO -45.14% IVN.TO 48.22% -4.07%
230 @Jgl90 NETC-X.CN -92.91% AGI.TO 39.80% KTN.V 40.63% -4.16%
231 @2heavybags NIO.V -18.75% FFNT.CN -44.09% VMD.TO 49.91% -4.31%
232 @ACAB RNX.TO -15.31% CJ.TO -9.24% RHT.V 10.87% -4.56%
233 @Jprinny AVM.CN 75.00% CURA.CN 3.87% NETC-X.CN -92.91% -4.68%
234 @fl GTR.V 9.09% NHK.TO -4.44% REG.V -18.98% -4.78%
235 @SFtrader WUC.CN -42.42% URG -12.12% IPT.V 39.29% -5.09%
236 @edward ALS.TO 4.00% AZZ.TO -34.62% SII.TO 15.29% -5.11%
237 @Jjs BTE.TO -36.36% RNX.TO -15.31% MPX.CN 35.96% -5.24%
238 @MonkeyDonkey PAC.V -61.29% NVO.V 32.09% EDV.TO 13.32% -5.29%
239 @Instadalt NFLX 0.31% AMZN 11.78% WEED.TO -28.10% -5.34%
240 @Graham IRV.CN 60.43% NPK.TO -42.86% WHN.V -33.60% -5.34%
241 @firefly IRV.CN 60.43% SIC.V -55.88% CUV.V -20.69% -5.38%
242 @maplenorth CPG.TO 15.53% LGO.TO -61.74% ALA.TO 30.06% -5.39%
243 @digdog MMS.V 95.83% COOL.CN -68.82% NDM.TO -43.18% -5.39%
244 @therealscoop GRAT.V -30.00% ATE.V 28.79% RNX.TO -15.31% -5.51%
245 @dutch_patience HPQ.V 33.33% EGT.V -70.00% BGF.V 20.00% -5.56%
246 @JustJT DGMLF -56.92% AXU 96.04% SIC.V -55.88% -5.59%
247 @wadefr GPY.V -10.71% GTR.V 9.09% RNX.TO -15.31% -5.64%
248 @Dollars MOS.V -33.33% IPT.V 39.29% CJC.V -23.33% -5.79%
249 @BigView WHN.V -33.60% IRV.CN 60.43% MAX.TO -44.44% -5.87%
250 @heartMt1 RNX.TO -15.31% NVO.V 32.09% NXE.TO -35.12% -6.11%
251 @Charlie GGI.V -3.00% SQCC -70.33% CKG.V 53.33% -6.67%
252 @Heond APP.CN -65.00% BAR.TO 103.13% MRM.CN -58.33% -6.74%
253 @Thew MMS.V 95.83% EAS.V -42.86% HELX.V -75.56% -7.53%
254 @opmovers NRN.V 8.33% HRT.TO -70.24% CANN.CN 38.24% -7.89%
255 @ace_in_the_hole ACRX -17.52% OMER 7.89% RNX.TO -15.31% -8.31%
256 @SizzlinSteaks CUV.V -20.69% ATE.V 28.79% YFI.V -33.33% -8.41%
257 @TomFord YFI.V -33.33% TLT.V -7.58% CPG.TO 15.53% -8.46%
258 @HS55 SX.CN -43.75% RNX.TO -15.31% PKK.CN 33.33% -8.57%
259 @AFChief GGI.V -3.00% CCW.V -20.00% NNO.V -3.28% -8.76%
260 @BillyBlaze MDL.V -10.00% BVA.V -16.67% SSV.V 0.00% -8.89%
261 @Mick IVI.V -50.00% URL.CN 31.58% CXO.V -8.33% -8.92%
262 @Bullshat SIC.V -55.88% GGI.V -3.00% NVO.V 32.09% -8.93%
263 @Dragon SAE.V -56.41% WHN.V -33.60% KL.TO 62.99% -9.01%
264 @Codfather OLA.TO 44.07% MONT.CN -83.33% JG.V 12.20% -9.02%
265 @RD85 MOS.V -33.33% CLIQ.TO 2.20% CURA.CN 3.87% -9.09%
266 @theWallBanger GTR.V 9.09% SSV.V 0.00% DV.V -36.90% -9.27%
267 @johnc6 NDM.TO -43.18% WRN.TO 33.33% KC.V -18.33% -9.39%
268 @Allan AAX.V -15.00% PG.TO 10.38% MGG.V -24.00% -9.54%
269 @harmus TBP.V -43.96% SX.CN -43.75% QCC.CN 58.82% -9.63%
270 @CANplant NNO.V -3.28% RNX.TO -15.31% LAC.TO -10.40% -9.66%
271 @acepeterson CANN.CN 38.24% GROW.V 24.44% NETC-X.CN -92.91% -10.08%
272 @Copperhead SUNM.V -40.63% NXE.TO -35.12% GWM.V 45.45% -10.10%
273 @Minaki MOS.V -33.33% NETC-X.CN -92.91% MMS.V 95.83% -10.14%
274 @billyboy GGI.V -3.00% XLY.V -27.59% NUR.CN 0.00% -10.20%
275 @Gnome OS.V -10.00% BN-H.V 27.27% TV.TO -49.39% -10.71%
276 @jovodope GRAT.V -30.00% RML.V -57.69% PNG.V 55.00% -10.90%
277 @tree16 WHY.V -57.14% AZX.V 76.67% OWLI.CN -52.50% -10.99%
278 @Breccia NUG.V -50.00% AUX.V -50.00% SGZ.V 66.67% -11.11%
279 @Momoney MMS.V 95.83% RCG.V -66.67% FMS.V -62.50% -11.11%
280 @mike97 WHN.V -33.60% IRV.CN 60.43% PAC.V -61.29% -11.49%
281 @AcynicalJedi RNX.TO -15.31% ALA.TO 30.06% HEXO.TO -49.23% -11.49%
282 @rsnetid GGI.V -3.00% EXN.TO -9.90% ASM.TO -21.98% -11.63%
283 @Ty MGG.V -24.00% PGM.V 10.45% CRMD -22.01% -11.85%
284 @backofenvelope PBR.V -21.88% GGI.V -3.00% GPY.V -10.71% -11.86%
285 @PetroJoe EQX.TO 55.24% SME.V -46.88% MUN.V -44.00% -11.88%
286 @idunno1987 PYR.V -19.83% CCW.V -20.00% CURA.CN 3.87% -11.99%
287 @Anders AZZ.TO -34.62% SCY.TO -60.00% LUG.TO 58.65% -11.99%
288 @eeloni AFM.V -38.46% ANX.TO 2.33% GMX.TO 0.00% -12.05%
289 @Phisher FEO.V 25.00% PAT.TO -40.26% DML.TO -20.90% -12.05%
290 @MvTang0 EGT.V -70.00% TECK-B.TO -21.02% ACM 54.58% -12.15%
291 @bottlenos BAY.V 8.33% NOB.V -15.00% GRAT.V -30.00% -12.22%
292 @heyref ATE.V 28.79% NU.V -72.22% SU.TO 6.67% -12.25%
293 @Au79enShowers ID.V -78.57% FR.TO 77.86% EFR.TO -36.23% -12.31%
294 @Brandon KORE.V 115.00% CTEC.V -85.71% LDI.V -66.67% -12.46%
295 @meatpuppet CUV.V -20.69% CANN.CN 38.24% ELXR.V -55.00% -12.48%
296 @Mick332 ADZ.V -64.29% WHN.V -33.60% IRV.CN 60.43% -12.49%
297 @janturco TV.TO -49.39% VIT.V 46.32% NCU.TO -34.52% -12.53%
298 @CSGTrader NHK.TO -4.44% GPG.V 22.73% SIC.V -55.88% -12.53%
299 @Virlena BAY.V 8.33% BEX.V -10.00% ILI.V -36.36% -12.68%
300 @milton MTS.V -31.63% GGI.V -3.00% SEA.TO -4.30% -12.98%
301 @Excelsior JAG.TO -38.10% NEE.V -9.26% MMG.V 7.50% -13.28%
302 @JonnyARUBA XLY.V -27.59% ACB.TO -50.57% CANN.CN 38.24% -13.31%
303 @RottenRon CVB.V 80.00% SIC.V -55.88% ADZ.V -64.29% -13.39%
304 @MrSilver SIC.V -55.88% RNX.TO -15.31% OBE.TO 30.43% -13.58%
305 @docdoc IRV.CN 60.43% MAX.TO -44.44% DGMLF -56.92% -13.65%
306 @Chiel BAY.V 8.33% CVM.V -41.18% ABRA.V -8.33% -13.73%
307 @ietalon3 SUNM.V -40.63% AWX.V -29.17% SPA.V 28.57% -13.74%
308 @jbzet CUV.V -20.69% VHI.V 9.37% GRAT.V -30.00% -13.77%
309 @Jowden ATE.V 28.79% KLY.V -55.00% RNX.TO -15.31% -13.84%
310 @Nuth VHI.V 9.37% HS.CN -30.00% VPI.V -21.43% -14.02%
311 @Markoni CUV.V -20.69% KLY.V -55.00% PKK.CN 33.33% -14.12%
312 @major SRI.V -60.00% IVN.TO 48.22% ALO.TO -30.60% -14.13%
313 @tentive ATE.V 28.79% RNX.TO -15.31% SIC.V -55.88% -14.13%
314 @stocklor DLI.V 35.71% NRN.V 8.33% IBIT.V -87.16% -14.37%
315 @Truth RISE.CN -38.89% RNX.TO -15.31% RHT.V 10.87% -14.44%
316 @Audax.77 EGT.V -70.00% NAM.V -16.67% TNA.V 43.10% -14.52%
317 @caviko NHK.TO -4.44% GTR.V 9.09% HITI.CN -48.65% -14.67%
318 @ChrisCringle PCY.TO -6.45% NGE.V -24.19% USAU -13.40% -14.68%
319 @Blackened06 VIDA.CN -81.36% CURA.CN 3.87% PKK.CN 33.33% -14.72%
320 @Turnipsoup PGE.V 2.78% GUG.V -31.25% NAM.V -16.67% -15.05%
321 @lightweightfund ATE.V 28.79% VHI.V 9.37% PLAY.CN -83.33% -15.06%
322 @coho FWZ.V -36.67% PRG.V 25.00% WHN.V -33.60% -15.09%
323 @Blackstim SEI.V 44.44% ART.V -7.69% SAAS.CN -82.22% -15.16%
324 @Evo5 CCW.V -20.00% GGI.V -3.00% IMR.V -22.73% -15.24%
325 @nameless GGI.V -3.00% CCW.V -20.00% IMR.V -22.73% -15.24%
326 @Sugar-Dog GGI.V -3.00% CCW.V -20.00% IMR.V -22.73% -15.24%
327 @Kopachuck NVO.V 32.09% ARTTF -80.90% AUMN.TO 2.78% -15.34%
328 @pearlsinmining VTT.V -73.53% KC.V -18.33% GWM.V 45.45% -15.47%
329 @SnowyWindows NLC.V -37.50% AUG.TO 50.00% SYH.V -58.97% -15.49%
330 @chergui DME.V -8.33% ABRA.V -8.33% LMS.V -30.00% -15.56%
331 @Onlyflaws GTR.V 9.09% DV.V -36.90% REG.V -18.98% -15.60%
332 @Raleigh AMZN 11.78% RHT.V 10.87% FRE.V -70.00% -15.78%
333 @mbordeleau ROMJ.CN -11.76% PLTH.CN 35.33% ADK.V -71.00% -15.81%
334 @Stewaa12 RNX.TO -15.31% SGMO -28.67% VKTX -3.64% -15.87%
335 @Pim PTU.V -21.43% NVO.V 32.09% AAZ.V -58.33% -15.89%
336 @Hamilton NGZ.V -79.17% HS.CN -30.00% VFF.TO 61.42% -15.92%
337 @Hogger PGZ.V 16.67% BAY.V 8.33% VTT.V -73.53% -16.18%
338 @ScarboroughMJStocks GGI.V -3.00% IMR.V -22.73% SCU.TO -22.94% -16.22%
339 @RickyStock CCW.V -20.00% RHT.V 10.87% EHT.V -40.00% -16.38%
340 @Andy8033 HPQ.V 33.33% EAS.V -42.86% ILC.V -40.00% -16.51%
341 @McNickel GGI.V -3.00% MTS.V -31.63% RNX.TO -15.31% -16.65%
342 @shawn3985 GGI.V -3.00% MTS.V -31.63% RNX.TO -15.31% -16.65%
343 @cycleogical GQC.V -3.85% ISS.V -87.00% KTN.V 40.63% -16.74%
344 @flyhigh FONE.CN -43.45% PLTH.CN 35.33% KHRN.V -42.31% -16.81%
345 @SteadyEddie EFR.TO -36.23% WUC.CN -42.42% GLO.TO 27.78% -16.96%
346 @Zetetic ME.TO -16.07% MTS.V -31.63% THO.TO -3.61% -17.11%
347 @DJS GGI.V -3.00% PRG.V 25.00% VTT.V -73.53% -17.18%
348 @PhotoJ ALDE.V -32.69% GQC.V -3.85% OIH -15.21% -17.25%
349 @randomguy IVN.TO 48.22% TK.V -64.71% AWE.V -35.71% -17.40%
350 @Peterthegreek DNLI -6.94% GRAT.V -30.00% RNX.TO -15.31% -17.42%
351 @Ducci CANN.CN 38.24% PAT.TO -40.26% ACB.TO -50.57% -17.53%
352 @Happyhappy KOR.TO -30.14% VMD.TO 49.91% BLO.CN -72.93% -17.72%
353 @MickeyMantle NRG.V -42.86% SIR.V -15.22% AZS.V 4.76% -17.77%
354 @tinybullstocks BEX.V -10.00% OS.V -10.00% AUL.V -33.33% -17.78%
355 @AuBerg NGD.TO -1.67% RNX.TO -15.31% BTE.TO -36.36% -17.78%
356 @lightningmillz XMG.CN -85.06% UCU.V 26.92% TRCH 3.60% -18.18%
357 @nuckman33 CCW.V -20.00% GGI.V -3.00% MTS.V -31.63% -18.21%
358 @jerrio78 VONE.V -60.00% RLV.V -70.00% AVM.CN 75.00% -18.33%
359 @FairlyStockyTM VTT.V -73.53% VHI.V 9.37% GTR.V 9.09% -18.35%
360 @jazzbo FPC.V -45.00% SAE.V -56.41% VIT.V 46.32% -18.36%
361 @Stocksluice RNX.TO -15.31% DV.V -36.90% GGI.V -3.00% -18.40%
362 @phobieeee ICM.V -73.53% SX.CN -43.75% VFF.TO 61.42% -18.62%
363 @robo AAX.V -15.00% BAY.V 8.33% HEXO.TO -49.23% -18.63%
364 @Toronto AWX.V -29.17% DLI.V 35.71% IME.CN -62.50% -18.65%
365 @Tenor GGI.V -3.00% DDB.CN -83.33% FNC.V 30.00% -18.78%
366 @jmm PD.TO -35.96% MMG.V 7.50% UEC -27.96% -18.81%
367 @audiopile VFF.TO 61.42% FFT.CN -82.61% WMD.V -35.25% -18.81%
368 @opjohn TLT.V -7.58% RNX.TO -15.31% WHN.V -33.60% -18.83%
369 @911Bandit VTT.V -73.53% NRN.V 8.33% BAY.V 8.33% -18.95%
370 @watchdog9292929 CGP.V -58.33% ARU.V 20.31% REG.V -18.98% -19.00%
371 @Monty2222 GGI.V -3.00% MTS.V -31.63% IMR.V -22.73% -19.12%
372 @New2Netc GGI.V -3.00% NETC-X.CN -92.91% CANN.CN 38.24% -19.22%
373 @Alamo NU.V -72.22% ICO.V -14.29% ATE.V 28.79% -19.24%
374 @Upticks CANN.CN 38.24% ZEN.V -33.33% NC.CN -62.86% -19.32%
375 @Chucklee PTU.V -21.43% NKO.TO -50.00% OSK.TO 13.31% -19.37%
376 @MBjones VMD.TO 49.91% NETC-X.CN -92.91% RNX.TO -15.31% -19.44%
377 @BluMoose GIS.V -45.00% MGM.V -22.73% GTR.V 9.09% -19.55%
378 @Blsh77 SIC.V -55.88% DAC.V -64.29% BNCH.V 60.87% -19.77%
379 @investoreddy GRAT.V -30.00% AMY.V 40.00% HIVE.V -69.35% -19.78%
380 @ng13 AMY.V 40.00% RLV.V -70.00% GRAT.V -30.00% -20.00%
381 @Moola MOS.V -33.33% SIC.V -55.88% ATE.V 28.79% -20.14%
382 @millionreasonz VHI.V 9.37% EHT.V -40.00% GRAT.V -30.00% -20.21%
383 @Terrafirma555 WHN.V -33.60% NRN.V 8.33% DNI.CN -35.71% -20.33%
384 @Freddybaler001 NVO.V 32.09% SRI.V -60.00% VAN.V -33.33% -20.41%
385 @Juan_Valdez BYN.V 9.09% NGZ.V -79.17% NRN.V 8.33% -20.58%
386 @generan TNY.CN -25.93% JUGR.V -80.71% SEI.V 44.44% -20.73%
387 @longzzzzz PCY.TO -6.45% ADZ.V -64.29% NRN.V 8.33% -20.80%
388 @miner GFG.V 2.44% BTR.V -29.45% DNI.CN -35.71% -20.91%
389 @Jelliott PKK.CN 33.33% MOS.V -33.33% MRS.V -62.79% -20.93%
390 @fastime44 GGI.V -3.00% SEA.TO -4.30% SIC.V -55.88% -21.06%
391 @BluenoseMiner24 SIC.V -55.88% ANX.TO 2.33% BEX.V -10.00% -21.19%
392 @Saskberger XMG.CN -85.06% PTQ.V 87.27% TGV.V -66.67% -21.48%
393 @Camilleri NETC-X.CN -92.91% GGI.V -3.00% ALA.TO 30.06% -21.95%
394 @Wilt1 GRAT.V -30.00% MOS.V -33.33% GGI.V -3.00% -22.11%
395 @remta CANN.CN 38.24% PREV.CN -75.00% HS.CN -30.00% -22.25%
396 @creliho PKK.CN 33.33% XMG.CN -85.06% RNX.TO -15.31% -22.34%
397 @Greenkandle VHI.V 9.37% RNX.TO -15.31% ATI.V -61.54% -22.49%
398 @smallcapinvestor ARG.TO -37.78% COP.TO 16.67% BNE.TO -47.11% -22.74%
399 @Prosperall ORM.V -62.50% RNX.TO -15.31% BYN.V 9.09% -22.91%
400 @Goldennewf RNX.TO -15.31% ANX.TO 2.33% SIC.V -55.88% -22.95%
401 @como1 CCW.V -20.00% WHN.V -33.60% RNX.TO -15.31% -22.97%
402 @Argentum BHS.V -20.83% EGD.V -88.24% IPT.V 39.29% -23.26%
403 @Greendream CWBR -58.31% IRV.CN 60.43% N.V -72.37% -23.42%
404 @corvette SRI.V -60.00% TLT.V -7.58% GGI.V -3.00% -23.53%
405 @buy41sell42 AAL.V -71.19% PG.TO 10.38% EXN.TO -9.90% -23.57%
406 @kayo PGZ.V 16.67% SUNM.V -40.63% SME.V -46.88% -23.61%
407 @d2dgw BCFN.CN 50.00% DMGI.V -58.82% NC.CN -62.86% -23.89%
408 @gursahib FCC.V -31.58% CANN.CN 38.24% NGZ.V -79.17% -24.17%
409 @starbuck NMX.TO -77.78% VHI.V 9.37% BAMM.CN -4.23% -24.21%
410 @myradiar RHT.V 10.87% PLI.TO -96.11% ENW.V 12.23% -24.34%
411 @Razor RHT.V 10.87% PLI.TO -96.11% ENW.V 12.23% -24.34%
412 @Ratchet TGIF.CN -49.38% XLY.V -27.59% CURA.CN 3.87% -24.37%
413 @ogi MONT.CN -83.33% ITR.V 34.09% MGG.V -24.00% -24.41%
414 @gestion SIC.V -55.88% RHT.V 10.87% SIM.V -28.41% -24.47%
415 @TheSurfer SIC.V -55.88% AAX.V -15.00% GGI.V -3.00% -24.63%
416 @d4 DBV.V -18.18% SIC.V -55.88% EVM.V 0.00% -24.69%
417 @Nickeltrickle RNX.TO -15.31% GGI.V -3.00% SIC.V -55.88% -24.73%
418 @lamplighter UI.V -22.22% SME.V -46.88% IGX.V -5.56% -24.88%
419 @CautiousNow REG.V -18.98% ADZ.V -64.29% NRN.V 8.33% -24.98%
420 @irieb88 RDDTF -41.74% HUYA -0.94% ECA.TO -33.25% -25.31%
421 @GrayGarnet QNC.V 58.33% ID.V -78.57% SIC.V -55.88% -25.37%
422 @Rosebrugh RNX.TO -15.31% WHN.V -33.60% WGO.V -28.39% -25.76%
423 @phill CANN.CN 38.24% GLDN.V -65.00% ACB.TO -50.57% -25.78%
424 @FITZ101 IRON.TO -30.00% OS.V -10.00% HEMP.V -37.61% -25.87%
425 @bipin ISS.V -87.00% VHI.V 9.37% NUR.CN 0.00% -25.88%
426 @whitehouse SZLS.TO 0.00% SQR.CN -47.83% GRAT.V -30.00% -25.94%
427 @Retiremints ATE.V 28.79% VLE.TO -86.85% CCW.V -20.00% -26.02%
428 @guitarheromatty GRAT.V -30.00% AAX.V -15.00% AUL.V -33.33% -26.11%
429 @MyFutureLiesWithAte ATE.V 28.79% NETC-X.CN -92.91% ICO.V -14.29% -26.14%
430 @ca164444 CANN.CN 38.24% AAZ.V -58.33% MMJ.CN -59.09% -26.40%
431 @Jim0123 AAN.V -58.33% CAD.V -35.23% ONE.V 14.29% -26.42%
432 @FranCisco EOG.V 28.57% NETC-X.CN -92.91% RNX.TO -15.31% -26.55%
433 @slowride CUV.V -20.69% RNX.TO -15.31% SX.CN -43.75% -26.58%
434 @Bowline VIT.V 46.32% NCU.TO -34.52% SWY.TO -91.67% -26.62%
435 @K2 AAN.V -58.33% API.CN -44.64% CXN.TO 23.08% -26.63%
436 @Goose99 IMR.V -22.73% MOON.V -37.50% CCW.V -20.00% -26.74%
437 @ArkRunner GXU.V -3.70% AZZ.TO -34.62% CVV.V -41.94% -26.75%
438 @Burger CLIQ.TO 2.20% ACB.TO -50.57% WAYL.CN -32.11% -26.83%
439 @goldpan VTT.V -73.53% XTT.V 22.22% BTR.V -29.45% -26.92%
440 @Asheville BCU.V -8.33% GGI.V -3.00% MT.V -70.00% -27.11%
441 @Churningnickstogold RNX.TO -15.31% TV.TO -49.39% GR.V -16.67% -27.12%
442 @g.money NNO.V -3.28% EAST.V -78.57% MTLO.V 0.00% -27.28%
443 @hleroux IMR.V -22.73% CCW.V -20.00% EHT.V -40.00% -27.58%
444 @fortuneteller NU.V -72.22% BKI.TO 41.67% PURA -52.27% -27.61%
445 @Flipke ALTA.V -18.75% AZS.V 4.76% PGX.V -69.23% -27.74%
446 @JoeMas ATI.V -61.54% LND.V 8.33% E.TO -30.77% -27.99%
447 @Bobyback KTR.V -50.98% SIC.V -55.88% GPG.V 22.73% -28.05%
448 @jascas007 BEX.V -10.00% WHN.V -33.60% ER.TO -41.18% -28.26%
449 @mcquarrieguy BAY.V 8.33% SIC.V -55.88% MOON.V -37.50% -28.35%
450 @Phil38 SIC.V -55.88% GR.V -16.67% WHM.V -12.50% -28.35%
451 @Slmjr TK.V -64.71% BAY.V 8.33% MGA.TO -29.17% -28.51%
452 @SenorFrancisco ETI.CN 49.46% NUG.V -50.00% XMG.CN -85.06% -28.53%
453 @Maniac AORO.V -78.57% GBML.V -33.33% PRG.V 25.00% -28.97%
454 @MineNL MAE.V -11.11% OM.V -20.00% SIC.V -55.88% -29.00%
455 @JamesTrust SIC.V -55.88% ATE.V 28.79% PKG.CN -60.00% -29.03%
456 @Shonv EAST.V -78.57% CSM.TO -37.50% ATE.V 28.79% -29.09%
457 @Hussein BSK.V -38.24% FSY.TO -45.65% GXU.V -3.70% -29.20%
458 @JaceStryker WAYL.CN -32.11% MPX.CN 35.96% JET.V -91.53% -29.23%
459 @gawti88 GRAT.V -30.00% CXXI.CN -2.70% IDK.CN -55.56% -29.42%
460 @Scotty HBM.TO -23.37% FWZ.V -36.67% WGO.V -28.39% -29.48%
461 @RedDragon PGM.V 10.45% SUNM.V -40.63% C.V -58.33% -29.50%
462 @Mikeymike426 RNX.TO -15.31% GRAT.V -30.00% SX.CN -43.75% -29.69%
463 @Tryingtoretire RNX.TO -15.31% GRAT.V -30.00% SX.CN -43.75% -29.69%
464 @Iluvblozf MTS.V -31.63% CCW.V -20.00% MOON.V -37.50% -29.71%
465 @GreekFreak ZON.V -8.62% MEX.V -63.89% NAM.V -16.67% -29.73%
466 @Magee BMX.V -50.00% PRG.V 25.00% ADZ.V -64.29% -29.76%
467 @Mxpx80 FDM.CN -83.33% YDX.V -64.29% QNC.V 58.33% -29.76%
468 @Mesro TNY.CN -25.93% ISO.V -20.65% NTM.CN -42.86% -29.81%
469 @designer WHN.V -33.60% PGX.V -69.23% VEIN.V 13.33% -29.83%
470 @Vette450 SUNM.V -40.63% WLF.V -58.00% RCLF.V 9.09% -29.84%
471 @RocketRed ADZ.V -64.29% WHN.V -33.60% NRN.V 8.33% -29.85%
472 @Cindylikesmoney AVM.CN 75.00% BATT.V -72.00% NETC-X.CN -92.91% -29.97%
473 @kream2x ECS.TO -50.24% RTI.V -43.75% CURA.CN 3.87% -30.04%
474 @zebshleb EGT.V -70.00% TOS.TO -0.58% PYR.V -19.83% -30.14%
475 @gasoua SIC.V -55.88% GGI.V -3.00% MTS.V -31.63% -30.17%
476 @Ctech GGI.V -3.00% MTS.V -31.63% SIC.V -55.88% -30.17%
477 @pasukaru VHI.V 9.37% HS.CN -30.00% RLV.V -70.00% -30.21%
478 @Smack GRAT.V -30.00% EHT.V -40.00% CUV.V -20.69% -30.23%
479 @Ropen SIC.V -55.88% PYR.V -19.83% RNX.TO -15.31% -30.34%
480 @Spire MIN.TO 15.85% VTT.V -73.53% NXE.TO -35.12% -30.93%
481 @Cosmicman1 GOT.V -70.59% QNC.V 58.33% JUGR.V -80.71% -30.99%
482 @Heliboy SME.V -46.88% WUC.CN -42.42% GXU.V -3.70% -31.00%
483 @stxmessiah IVN.TO 48.22% GRG.V -60.00% UNV.V -81.25% -31.01%
484 @Aaron CGP.V -58.33% EAST.V -78.57% TRUL.CN 43.42% -31.16%
485 @sk BSK.V -38.24% AZZ.TO -34.62% ISO.V -20.65% -31.17%
486 @IanF PAT.TO -40.26% NNO.V -3.28% PE.V -50.00% -31.18%
487 @ekim BBB.V 12.50% TSD.V -72.92% RLY.V -33.33% -31.25%
488 @jjshantz GRAT.V -30.00% SX.CN -43.75% SAY.V -20.00% -31.25%
489 @jsharpe DSY.V -0.83% NVI.V -37.50% IDK.CN -55.56% -31.30%
490 @missygille JUGR.V -80.71% IMR.V -22.73% VHI.V 9.37% -31.36%
491 @smitty RNX.TO -15.31% CCB.V -29.17% PEI.V -50.00% -31.49%
492 @JPH CVV.V -41.94% BBB.V 12.50% FVAN.V -65.79% -31.74%
493 @trucker29 SIR.V -15.22% NUG.V -50.00% KOR.TO -30.14% -31.79%
494 @Valetta GLDN.V -65.00% ISS.V -87.00% GTT.V 56.52% -31.83%
495 @Wizemouze RNX.TO -15.31% EHT.V -40.00% PAT.TO -40.26% -31.86%
496 @Phazed CUV.V -20.69% ADK.V -71.00% BAMM.CN -4.23% -31.97%
497 @engineer GGI.V -3.00% IMR.V -22.73% HRT.TO -70.24% -31.99%
498 @crazytown RNX.TO -15.31% VHI.V 9.37% HUGE.CN -90.05% -31.99%
499 @Destroyer229 EGT.V -70.00% CCW.V -20.00% SVA.V -7.50% -32.50%
500 @gottaknow NGD.TO -1.67% EAM.V -15.63% MKR.V -80.77% -32.69%
501 @belleislebay GRAT.V -30.00% CUV.V -20.69% SQR.CN -47.83% -32.84%
502 @ElonSmokes OGI.TO -40.00% KNR.CN -7.69% KTR.V -50.98% -32.89%
503 @muskie EOG.V 28.57% MUN.V -44.00% HVG.V -83.33% -32.92%
504 @golow18 TGIF.CN -49.38% GRAT.V -30.00% CCW.V -20.00% -33.13%
505 @navderek RNX.TO -15.31% SIC.V -55.88% WGO.V -28.39% -33.19%
506 @cole119 NXE.TO -35.12% PAT.TO -40.26% CALI.CN -25.00% -33.46%
507 @Riptide GRAT.V -30.00% IDK.CN -55.56% NOB.V -15.00% -33.52%
508 @supra48 DLI.V 35.71% GLKIF -96.33% EHT.V -40.00% -33.54%
509 @Diep IDK.CN -55.56% GRAT.V -30.00% RNX.TO -15.31% -33.62%
510 @bornita CBK.CN -10.00% LMS.V -30.00% CWM.V -61.11% -33.70%
511 @Makingmyownretirement RNX.TO -15.31% SIC.V -55.88% GRAT.V -30.00% -33.73%
512 @CycleInvestor WUC.CN -42.42% AZZ.TO -34.62% NGE.V -24.19% -33.74%
513 @ggg PAC.V -61.29% GGI.V -3.00% NXO.V -36.96% -33.75%
514 @bigdaddydeester VHI.V 9.37% TV.TO -49.39% ATI.V -61.54% -33.85%
515 @clint ADZ.V -64.29% GXU.V -3.70% WHN.V -33.60% -33.86%
516 @Fischlaender VEIN.V 13.33% LAD.V -42.86% NORA.V -72.22% -33.92%
517 @Kassattack VLE.TO -86.85% MGG.V -24.00% LRA.V 9.09% -33.92%
518 @SotalyTober MRZ.V -54.17% ECC.V -26.19% VPI.V -21.43% -33.93%
519 @BCNortherner GGI.V -3.00% MGWFF -58.33% SURG.V -41.67% -34.33%
520 @rockfish PLAY.CN -83.33% HUGE.CN -90.05% SOFT.CN 70.37% -34.34%
521 @Strannick API.CN -44.64% CLE.V 0.00% SYH.V -58.97% -34.54%
522 @HeyIrish SIC.V -55.88% TLT.V -7.58% TXR.V -40.43% -34.63%
523 @300Magnum VHI.V 9.37% HS.CN -30.00% DDB.CN -83.33% -34.65%
524 @Swisspie RNX.TO -15.31% MAX.TO -44.44% IO.V -44.44% -34.73%
525 @Siestje1 CUV.V -20.69% VTT.V -73.53% OS.V -10.00% -34.74%
526 @megavoss GGI.V -3.00% CUV.V -20.69% JUGR.V -80.71% -34.80%
527 @Betheone OS.V -10.00% SAAS.CN -82.22% WHM.V -12.50% -34.91%
528 @tonywesley RNX.TO -15.31% WHN.V -33.60% SIC.V -55.88% -34.93%
529 @cricket SIC.V -55.88% RNX.TO -15.31% WHN.V -33.60% -34.93%
530 @hngryrat RNX.TO -15.31% SIC.V -55.88% WHN.V -33.60% -34.93%
531 @TheLip2 TK.V -64.71% CGP.V -58.33% SWA.V 18.18% -34.95%
532 @Pryme CUV.V -20.69% ADZ.V -64.29% CCW.V -20.00% -34.99%
533 @Hobbes RLV.V -70.00% TRUL.CN 43.42% EAST.V -78.57% -35.05%
534 @TREASURECHESTPICKS GRAT.V -30.00% DIXI-U.CN -60.00% RNX.TO -15.31% -35.10%
535 @Quint RNX.TO -15.31% BTE.TO -36.36% FCU.TO -53.70% -35.12%
536 @Cenaxx FCC.V -31.58% TGIF.CN -49.38% AN.V -25.00% -35.32%
537 @teevee NXE.TO -35.12% CFRX -77.76% III.TO 6.86% -35.34%
538 @Jsaiks SIC.V -55.88% RNX.TO -15.31% WMD.V -35.25% -35.48%
539 @rustypants NRN.V 8.33% AWE.V -35.71% NGZ.V -79.17% -35.52%
540 @dohc GRAT.V -30.00% CUV.V -20.69% SIC.V -55.88% -35.52%
541 @Confusedelaine XMG.CN -85.06% BEA.V -30.00% BAY.V 8.33% -35.57%
542 @BoMbsKOd GGI.V -3.00% SX.CN -43.75% PKG.CN -60.00% -35.58%
543 @Shaker CCW.V -20.00% GOOD.V -86.84% SZLS.TO 0.00% -35.61%
544 @metalhead RNX.TO -15.31% AAN.V -58.33% AUL.V -33.33% -35.66%
545 @Uptick EFR.TO -36.23% MONT.CN -83.33% BBB.V 12.50% -35.69%
546 @Edp007 VRY.V -33.33% MMJ.CN -59.09% NOB.V -15.00% -35.81%
547 @Oliver SLL.V -14.00% RQB.CN -78.57% NOB.V -15.00% -35.86%
548 @appledin ICO.V -14.29% MOON.V -37.50% SIC.V -55.88% -35.89%
549 @shebacill IDK.CN -55.56% KTN.V 40.63% NETC-X.CN -92.91% -35.95%
550 @Tickletime SIC.V -55.88% NXO.V -36.96% RNX.TO -15.31% -36.05%
551 @NoSoup4U RML.V -57.69% GRAT.V -30.00% CUV.V -20.69% -36.13%
552 @rgrowden EGT.V -70.00% NZC.TO -5.56% MOS.V -33.33% -36.30%
553 @zarli3o SIC.V -55.88% AAX.V -15.00% JAG.TO -38.10% -36.33%
554 @barrosluco CS.TO -1.49% DNT.TO -58.33% TV.TO -49.39% -36.41%
555 @smartmoni RNX.TO -15.31% PUL.V -78.95% NOB.V -15.00% -36.42%
556 @CamryKing NETC-X.CN -92.91% KLY.V -55.00% CANN.CN 38.24% -36.56%
557 @illcavi2000 EHT.V -40.00% RTI.V -43.75% TNY.CN -25.93% -36.56%
558 @Jayfire NMX.TO -77.78% ECS.TO -50.24% SWA.V 18.18% -36.61%
559 @Orbe EGT.V -70.00% ICM.V -73.53% PKK.CN 33.33% -36.73%
560 @Robtr31 IMR.V -22.73% MOON.V -37.50% DM.V -50.00% -36.74%
561 @AlGreene AUX.V -50.00% MOON.V -37.50% IMR.V -22.73% -36.74%
562 @Aznpoof CUV.V -20.69% NXE.TO -35.12% KLY.V -55.00% -36.94%
563 @NikG92 QCA.CN -53.19% RML.V -57.69% MTLO.V 0.00% -36.96%
564 @Westcoasterwalker WHN.V -33.60% NGE.V -24.19% ABN.V -53.13% -36.97%
565 @Radar VTT.V -73.53% QCA.CN -53.19% ORE.V 15.79% -36.98%
566 @Shelby2 PGM.V 10.45% MKR.V -80.77% SUNM.V -40.63% -36.98%
567 @runrig RNX.TO -15.31% GLKIF -96.33% MRO.V 0.00% -37.21%
568 @CasualT WHN.V -33.60% CYP.V -28.26% PEI.V -50.00% -37.29%
569 @avanzalg JUGR.V -80.71% GGI.V -3.00% CYP.V -28.26% -37.33%
570 @CottonDockers GRAT.V -30.00% VHI.V 9.37% JET.V -91.53% -37.38%
571 @BayRunner SIC.V -55.88% FRSX -41.53% RNX.TO -15.31% -37.57%
572 @hoover GGI.V -3.00% CCB.V -29.17% JUGR.V -80.71% -37.63%
573 @chogendoorn NETC-X.CN -92.91% HS.CN -30.00% VHI.V 9.37% -37.84%
574 @dumbluck RNX.TO -15.31% GXE.TO -29.23% HIVE.V -69.35% -37.96%
575 @Eskobastion NMX.TO -77.78% ATE.V 28.79% GLDN.V -65.00% -38.00%
576 @ewandf MOON.V -37.50% CUV.V -20.69% SIC.V -55.88% -38.02%
577 @PowHound LAM.TO -48.81% API.CN -44.64% ISO.V -20.65% -38.03%
578 @EAGLE101 GGI.V -3.00% MOS.V -33.33% TPS.CN -77.78% -38.04%
579 @terrysteen OEE.V 33.33% TK.V -64.71% HVG.V -83.33% -38.24%
580 @Millman ONC.TO -50.68% BKX.TO -62.50% NGD.TO -1.67% -38.28%
581 @50 SX.CN -43.75% RNX.TO -15.31% SIC.V -55.88% -38.31%
582 @DOG48 SX.CN -43.75% SIC.V -55.88% RNX.TO -15.31% -38.31%
583 @WeekendChef CYP.V -28.26% HUD.V -41.86% GIS.V -45.00% -38.37%
584 @1969Enigma GGI.V -3.00% MTS.V -31.63% JUGR.V -80.71% -38.45%
585 @TBstox CUV.V -20.69% SIC.V -55.88% RISE.CN -38.89% -38.49%
586 @eeFexx CXXI.CN -2.70% FCC.V -31.58% MJNE -81.29% -38.52%
587 @Vaughan SUNM.V -40.63% HVG.V -83.33% BAY.V 8.33% -38.54%
588 @TomCam PYR.V -19.83% RGX.TO -60.00% DV.V -36.90% -38.91%
589 @eponski FCC.V -31.58% TTX.CN -70.00% RNX.TO -15.31% -38.96%
590 @GECKO NGZ.V -79.17% LAC.TO -10.40% CYP.V -28.26% -39.28%
591 @GTA WHN.V -33.60% MUX.TO -43.08% CVM.V -41.18% -39.29%
592 @Droneracer XLY.V -27.59% LHS.CN -35.29% KLY.V -55.00% -39.29%
593 @Dbcooper CUV.V -20.69% CASA.V -47.22% DM.V -50.00% -39.30%
594 @AldenTyrell SUNM.V -40.63% REG.V -18.98% CGP.V -58.33% -39.31%
595 @moonshot5 ABI.V -18.75% GWA.V -62.00% GPR.TO -37.89% -39.55%
596 @aussiebattler ARU.V 20.31% CGP.V -58.33% ARTTF -80.90% -39.64%
597 @Appfan APP.CN -65.00% CUV.V -20.69% PMN.TO -33.33% -39.67%
598 @CriticalInvestor KC.V -18.33% TK.V -64.71% AVU.V -36.36% -39.80%
599 @Goldenboy7123 HITI.CN -48.65% NOB.V -15.00% SIC.V -55.88% -39.84%
600 @Movovr PAT.TO -40.26% GRAT.V -30.00% TGIF.CN -49.38% -39.88%
601 @U3O8 GXU.V -3.70% MRS.V -62.79% FCU.TO -53.70% -40.07%
602 @rookie VTT.V -73.53% ZNX.V -42.86% GQC.V -3.85% -40.08%
603 @Chico SX.CN -43.75% GGI.V -3.00% ICM.V -73.53% -40.09%
604 @Germrun MOS.V -33.33% NUR.CN 0.00% ISS.V -87.00% -40.11%
605 @Ritej RNX.TO -15.31% KLY.V -55.00% ACB.TO -50.57% -40.29%
606 @Scoop61 MTS.V -31.63% WHN.V -33.60% SIC.V -55.88% -40.37%
607 @Petesail EAC.CN -63.16% LLG.V -66.39% NRN.V 8.33% -40.41%
608 @money75 WHN.V -33.60% APP.CN -65.00% IMR.V -22.73% -40.44%
609 @BAYBOY NETC-X.CN -92.91% GOOD.V -86.84% DASH.V 58.33% -40.47%
610 @Maxhuntly NETC-X.CN -92.91% RQB.CN -78.57% ETI.CN 49.46% -40.67%
611 @Polka_Face NETC-X.CN -92.91% EHT.V -40.00% RHT.V 10.87% -40.68%
612 @TheOne GRAT.V -30.00% ALO.TO -30.60% ATI.V -61.54% -40.71%
613 @schiffknowsbest MRS.V -62.79% GQC.V -3.85% SIC.V -55.88% -40.84%
614 @1111 SIC.V -55.88% MAE.V -11.11% IDK.CN -55.56% -40.85%
615 @Moon SIC.V -55.88% ALO.TO -30.60% BTE.TO -36.36% -40.95%
616 @1KING1KOLE EHT.V -40.00% CMC.CN -41.67% CVM.V -41.18% -40.95%
617 @Mobbs613 RNX.TO -15.31% HEXO.TO -49.23% AAN.V -58.33% -40.95%
618 @decker81 XMG.CN -85.06% CCW.V -20.00% KC.V -18.33% -41.13%
619 @Drjean GGI.V -3.00% SOP.TO -37.50% FDM.CN -83.33% -41.28%
620 @Helvetia PAC.V -61.29% ANX.TO 2.33% GLDN.V -65.00% -41.32%
621 @StarFire GSR.V -88.89% CAD.V -35.23% SSV.V 0.00% -41.37%
622 @trendspotter NGZ.V -79.17% NOB.V -15.00% LMS.V -30.00% -41.39%
623 @farmerjoe KBEV.CN -46.43% SQR.CN -47.83% GRAT.V -30.00% -41.42%
624 @dillinger GRAT.V -30.00% CUV.V -20.69% IP.CN -73.68% -41.46%
625 @Pennys4life APP.CN -65.00% CUV.V -20.69% VCAN.CN -38.69% -41.46%
626 @splatapus TK.V -64.71% ETG.TO -26.72% SGI.V -33.33% -41.59%
627 @Ringhejm GRAT.V -30.00% IDK.CN -55.56% PAT.TO -40.26% -41.94%
628 @bilosellhi GRAT.V -30.00% PAT.TO -40.26% IDK.CN -55.56% -41.94%
629 @rugitola HS.CN -30.00% BCU.V -8.33% ISOL.CN -87.67% -42.00%
630 @Ev1 GGI.V -3.00% SUNM.V -40.63% PLAY.CN -83.33% -42.32%
631 @Mo NXE.TO -35.12% UEX.TO -36.11% SIC.V -55.88% -42.37%
632 @6furlongs PLAN.V -50.00% EHT.V -40.00% NVI.V -37.50% -42.50%
633 @tucosalamanca N.V -72.37% CL.CN -6.13% HEXO.TO -49.23% -42.58%
634 @benbagholder PEI.V -50.00% IME.CN -62.50% RNX.TO -15.31% -42.60%
635 @Markus ZON.V -8.62% SUNM.V -40.63% AORO.V -78.57% -42.61%
636 @theothergreen APP.CN -65.00% NETC-X.CN -92.91% ALA.TO 30.06% -42.62%
637 @investorgadgets APP.CN -65.00% XLY.V -27.59% AWE.V -35.71% -42.77%
638 @Nelson HIVE.V -69.35% IPCO.TO 17.19% ACG.CN -76.47% -42.88%
639 @Duedilligence GRAT.V -30.00% IDK.CN -55.56% SX.CN -43.75% -43.10%
640 @Chernobyl DV.V -36.90% GLDN.V -65.00% DEX.V -27.42% -43.11%
641 @goodleaf EHT.V -40.00% MWM.CN -60.00% BTR.V -29.45% -43.15%
642 @DannyOcean ASM.TO -21.98% LAD.V -42.86% GLDN.V -65.00% -43.28%
643 @AA ICM.V -73.53% SX.CN -43.75% ML.V -12.70% -43.33%
644 @Glenalpineguy AMY.V 40.00% IP.CN -73.68% GLKIF -96.33% -43.34%
645 @Investor62 BEA.V -30.00% XMG.CN -85.06% LXG.V -15.00% -43.35%
646 @cvac01 KNR.CN -7.69% JUGR.V -80.71% SURG.V -41.67% -43.36%
647 @Oops JLR.V -87.50% AET.V 21.43% GLDN.V -65.00% -43.69%
648 @Sean81 RNX.TO -15.31% SX.CN -43.75% N.V -72.37% -43.81%
649 @Mrfinance GGI.V -3.00% MTS.V -31.63% CROP.CN -97.22% -43.95%
650 @hayden EGT.V -70.00% OWCP -95.87% KTOS 33.94% -43.98%
651 @locopips FDM.CN -83.33% WHN.V -33.60% RNX.TO -15.31% -44.08%
652 @Nickemountainglory CCW.V -20.00% PAT.TO -40.26% BKR.V -72.22% -44.16%
653 @falky ICM.V -73.53% SX.CN -43.75% RNX.TO -15.31% -44.20%
654 @Watchfulwaiting SX.CN -43.75% ICM.V -73.53% RNX.TO -15.31% -44.20%
655 @epads ADZ.V -64.29% WHM.V -12.50% SIC.V -55.88% -44.22%
656 @Knadian SQR.CN -47.83% GRAT.V -30.00% IDK.CN -55.56% -44.46%
657 @sigmund PAC.V -61.29% DGMLF -56.92% RNX.TO -15.31% -44.51%
658 @zeromargin ADZ.V -64.29% MENE.V -36.44% WHN.V -33.60% -44.78%
659 @Sea2SkyTrader SUNM.V -40.63% TBRD.V -13.91% EXP.V -79.81% -44.78%
660 @Youllneverwalkalone GRAT.V -30.00% ATI.V -61.54% SX.CN -43.75% -45.10%
661 @Drjsl88 VLE.TO -86.85% TSLA 12.81% PAC.V -61.29% -45.11%
662 @Sonny4543 GRAT.V -30.00% DHX.TO -37.97% GUY.TO -67.84% -45.27%
663 @Pavo FDM.CN -83.33% DVR.CN -2.56% CNO.V -50.00% -45.30%
664 @ShittyShituation CROP.CN -97.22% BXE.TO -47.95% BYN.V 9.09% -45.36%
665 @madmann SCY.TO -60.00% NPK.TO -42.86% WHN.V -33.60% -45.49%
666 @opi FCC.V -31.58% GTII.CN -23.16% MMEN.CN -81.72% -45.49%
667 @VenisonStew JUGR.V -80.71% NRN.V 8.33% ADZ.V -64.29% -45.56%
668 @Evolve IMV.TO -45.08% SIC.V -55.88% AWE.V -35.71% -45.56%
669 @DJSN CUV.V -20.69% DDB.CN -83.33% CYX.V -33.33% -45.79%
670 @BassmanBob MOON.V -37.50% CCW.V -20.00% JUGR.V -80.71% -46.07%
671 @BiPolarHolder MGXMF -85.06% NTM.CN -42.86% LAC.TO -10.40% -46.10%
672 @jcjizzle23 NUR.CN 0.00% KLY.V -55.00% JUJU.CN -83.33% -46.11%
673 @guydel ADZ.V -64.29% SIC.V -55.88% DBV.V -18.18% -46.12%
674 @Chipshot RQB.CN -78.57% HS.CN -30.00% LMS.V -30.00% -46.19%
675 @Pepek REG.V -18.98% SME.V -46.88% VTT.V -73.53% -46.46%
676 @TickersandDice WHN.V -33.60% LHS.CN -35.29% GUSH -70.86% -46.58%
677 @Tailgate_blitz APP.CN -65.00% CUV.V -20.69% PAS.V -54.17% -46.62%
678 @conglamorous NRN.V 8.33% PAC.V -61.29% ISS.V -87.00% -46.65%
679 @2pac SUNM.V -40.63% SME.V -46.88% ROI.V -52.86% -46.79%
680 @malva SIC.V -55.88% CCW.V -20.00% APP.CN -65.00% -46.96%
681 @RLGfan RLG.CN -33.33% ADZ.V -64.29% CFM.V -43.33% -46.98%
682 @Bode TI.TO -73.27% TIG.V -46.08% ASM.TO -21.98% -47.11%
683 @RedDeerMoneyman GRAT.V -30.00% IN.TO -45.45% MJ.CN -65.88% -47.11%
684 @FoxInvestor TLA.V -13.21% CTXR -49.89% AORO.V -78.57% -47.22%
685 @dmandman AORO.V -78.57% VTT.V -73.53% PG.TO 10.38% -47.24%
686 @Tenply GLUU -23.95% TIKK -25.21% NETC-X.CN -92.91% -47.36%
687 @goldbugx SUNM.V -40.63% DV.V -36.90% TK.V -64.71% -47.41%
688 @Sweden ALTA.V -18.75% ICM.V -73.53% PEI.V -50.00% -47.43%
689 @deepstate NETC-X.CN -92.91% FDM.CN -83.33% PKK.CN 33.33% -47.64%
690 @whosat RNX.TO -15.31% NDM.TO -43.18% TRST.TO -84.48% -47.65%
691 @Vietcon AGEEF -10.24% TGIF.CN -49.38% TRST.TO -84.48% -48.03%
692 @Jet TTT.CN -55.56% SUGR.V -31.25% JWCA.V -57.33% -48.05%
693 @forestgump GTII.CN -23.16% TGIF.CN -49.38% IAN.CN -71.86% -48.14%
694 @Mr.Woods RNX.TO -15.31% ICM.V -73.53% SIC.V -55.88% -48.24%
695 @Iconoclast ICO.V -14.29% TGOD.TO -67.95% LXX.CN -62.69% -48.31%
696 @ironcpa APP.CN -65.00% HUD.V -41.86% BSK.V -38.24% -48.37%
697 @Yakpi_Gold IMR.V -22.73% TGIF.CN -49.38% EV.V -73.33% -48.48%
698 @WingInvest BGS.V -83.33% KAT.TO -75.93% USCR 13.69% -48.52%
699 @Bottles WHN.V -33.60% NRG.V -42.86% PGX.V -69.23% -48.56%
700 @ShawnV EPY.CN -33.33% DDB.CN -83.33% HS.CN -30.00% -48.89%
701 @C73 GRAT.V -30.00% SX.CN -43.75% ICM.V -73.53% -49.09%
702 @thatmoneytrain SX.CN -43.75% GRAT.V -30.00% ICM.V -73.53% -49.09%
703 @beachmaster SX.CN -43.75% ICM.V -73.53% GRAT.V -30.00% -49.09%
704 @Freedom65 ICM.V -73.53% SX.CN -43.75% GRAT.V -30.00% -49.09%
705 @rini IP.CN -73.68% SQR.CN -47.83% TNY.CN -25.93% -49.15%
706 @Dusan GRG.V -60.00% JAG.TO -38.10% TV.TO -49.39% -49.16%
707 @tschupr123 GLDN.V -65.00% MTU.V -12.50% MT.V -70.00% -49.17%
708 @McIlory ADZ.V -64.29% JUGR.V -80.71% GGI.V -3.00% -49.33%
709 @chips REG.V -18.98% VTT.V -73.53% SIC.V -55.88% -49.46%
710 @JT44 ICM.V -73.53% CVM.V -41.18% BUS.V -34.03% -49.58%
711 @prudent_investor ADZ.V -64.29% NETC-X.CN -92.91% NRN.V 8.33% -49.62%
712 @captainfeathersword GOOD.V -86.84% IME.CN -62.50% MTB.V 0.00% -49.78%
713 @0411 KBEV.CN -46.43% TTT.CN -55.56% SQR.CN -47.83% -49.94%
714 @Tbill SQR.CN -47.83% TTT.CN -55.56% KBEV.CN -46.43% -49.94%
715 @Kiluhh APP.CN -65.00% KLY.V -55.00% GRAT.V -30.00% -50.00%
716 @Sontix APP.CN -65.00% KLY.V -55.00% GRAT.V -30.00% -50.00%
717 @meek90 HVG.V -83.33% S.TO -63.00% NHK.TO -4.44% -50.26%
718 @liss1229 APP.CN -65.00% EVE.V -54.84% SUGR.V -31.25% -50.36%
719 @Stocksbingosame GOOD.V -86.84% BRAG.V -73.89% VHI.V 9.37% -50.45%
720 @kenio RNX.TO -15.31% SIC.V -55.88% JUGR.V -80.71% -50.63%
721 @OILFIELDCOWBOY OS.V -10.00% PILL.CN -61.84% GGB.CN -80.67% -50.84%
722 @MapleMoney NETC-X.CN -92.91% VHI.V 9.37% HIVE.V -69.35% -50.96%
723 @99fxd NETC-X.CN -92.91% NUR.CN 0.00% PKG.CN -60.00% -50.97%
724 @donnelly SBW.V -62.50% MRZ.V -54.17% FWZ.V -36.67% -51.11%
725 @vl64 EFR.TO -36.23% SYH.V -58.97% AAZ.V -58.33% -51.18%
726 @ayeyou ISS.V -87.00% DMR.V -33.33% AUL.V -33.33% -51.22%
727 @smokescreen1 ADZ.V -64.29% VTT.V -73.53% ME.TO -16.07% -51.30%
728 @SLED PREV.CN -75.00% RNX.TO -15.31% ADZ.V -64.29% -51.53%
729 @Steve2121 APP.CN -65.00% KASH.V -62.50% XLY.V -27.59% -51.70%
730 @Philcar WHN.V -33.60% SBW.V -62.50% RGX.TO -60.00% -52.03%
731 @jjoyce14 EAT.CN -84.48% ME.TO -16.07% IDK.CN -55.56% -52.04%
732 @baystreethustler GRAT.V -30.00% GOT.V -70.59% IDK.CN -55.56% -52.05%
733 @Letsgetready GRAT.V -30.00% RPX.V -41.67% CUBE.CN -85.29% -52.32%
734 @Bambam101 NETC-X.CN -92.91% NU.V -72.22% MWX.V 7.69% -52.48%
735 @anomalloy ROE.V -38.24% TV.TO -49.39% HRT.TO -70.24% -52.62%
736 @Jam26 VTT.V -73.53% CCW.V -20.00% TK.V -64.71% -52.75%
737 @Lunchbox36 SIC.V -55.88% TGIF.CN -49.38% QCA.CN -53.19% -52.82%
738 @McMoney RQB.CN -78.57% CCW.V -20.00% WML.V -60.42% -53.00%
739 @wolfster OH.CN -30.68% IMV.TO -45.08% TRST.TO -84.48% -53.41%
740 @Nexum BGS.V -83.33% ER.TO -41.18% UEX.TO -36.11% -53.54%
741 @FarmerT CLM.V -65.63% GHG.CN -75.00% CCW.V -20.00% -53.54%
742 @EasyMoneyB MOS.V -33.33% MT.V -70.00% JWCA.V -57.33% -53.56%
743 @Brandy AAN.V -58.33% HVG.V -83.33% MEK.V -20.00% -53.89%
744 @Jimpro63 RNX.TO -15.31% SIC.V -55.88% JET.V -91.53% -54.24%
745 @thewealthylion GRAT.V -30.00% WNDR.V -78.57% YSS.V -54.17% -54.25%
746 @Triplethreat JET.V -91.53% ONCT -35.56% BTE.TO -36.36% -54.48%
747 @Infused CUBE.CN -85.29% PUL.V -78.95% NUR.CN 0.00% -54.75%
748 @quantummechanic EAST.V -78.57% GRAT.V -30.00% SIC.V -55.88% -54.82%
749 @CandideV007 ID.V -78.57% TH.TO -57.91% CWEB.TO -28.44% -54.97%
750 @mymoney HS.CN -30.00% NSP.V -53.57% VIDA.CN -81.36% -54.98%
751 @hurley44 APP.CN -65.00% XLY.V -27.59% N.V -72.37% -54.98%
752 @Weedmoneyman APP.CN -65.00% DAC.V -64.29% AWE.V -35.71% -55.00%
753 @LittleWiz EGT.V -70.00% SLL.V -14.00% UNV.V -81.25% -55.08%
754 @The_Dude TNY.CN -25.93% MAH.V -76.47% NC.CN -62.86% -55.08%
755 @thermo GLXY.V -20.00% HUGE.CN -90.05% IDK.CN -55.56% -55.20%
756 @chinook FDM.CN -83.33% LOTO.CN 0.00% PLAY.CN -83.33% -55.56%
757 @fordf150 DMGI.V -58.82% NPT.CN -38.89% HIVE.V -69.35% -55.69%
758 @goodie MOS.V -33.33% EGT.V -70.00% TK.V -64.71% -56.01%
759 @HubertusBobski BLGV.CN -66.67% EHT.V -40.00% HNU.TO -61.51% -56.06%
760 @zeroboot APP.CN -65.00% IMR.V -22.73% JUGR.V -80.71% -56.15%
761 @tuzo AORO.V -78.57% FCU.TO -53.70% EFR.TO -36.23% -56.17%
762 @Catcher001 SIC.V -55.88% CCW.V -20.00% NETC-X.CN -92.91% -56.26%
763 @Trader709 GRAT.V -30.00% IDK.CN -55.56% FDM.CN -83.33% -56.30%
764 @Eskra XMG.CN -85.06% PAT.TO -40.26% RTI.V -43.75% -56.36%
765 @deadeyeab CUV.V -20.69% NETC-X.CN -92.91% SIC.V -55.88% -56.49%
766 @DJLiT JUGR.V -80.71% SIC.V -55.88% EPY.CN -33.33% -56.64%
767 @fijiwaya RTI.V -43.75% MOS.V -33.33% NETC-X.CN -92.91% -56.66%
768 @t9p XMG.CN -85.06% BEA.V -30.00% AIS.V -55.00% -56.69%
769 @Aurmon PAC.V -61.29% SIC.V -55.88% NSP.V -53.57% -56.91%
770 @jnbarbu TGOD.TO -67.95% CCW.V -20.00% EBY.V -83.33% -57.10%
771 @EliteAssets NGE.V -24.19% HVG.V -83.33% ADZ.V -64.29% -57.27%
772 @Lucifer GOOD.V -86.84% JG.V 12.20% CROP.CN -97.22% -57.29%
773 @vital APP.CN -65.00% ICO.V -14.29% NETC-X.CN -92.91% -57.40%
774 @noobstocks PUL.V -78.95% RNX.TO -15.31% EAST.V -78.57% -57.61%
775 @WarrenBuffett ROE.V -38.24% POT.CN -71.43% PLU.V -63.51% -57.73%
776 @Vick13 MMJ.CN -59.09% SIC.V -55.88% AAN.V -58.33% -57.77%
777 @Boots888 APP.CN -65.00% XLY.V -27.59% MYM.CN -80.83% -57.81%
778 @Fiat VTT.V -73.53% TK.V -64.71% AWE.V -35.71% -57.98%
779 @Germany FCC.V -31.58% POR.V -71.43% AAL.V -71.19% -58.06%
780 @wow1234 APP.CN -65.00% UI.V -22.22% ISOL.CN -87.67% -58.30%
781 @bertram XMG.CN -85.06% BEA.V -30.00% GOM.V -60.00% -58.35%
782 @Teddy XMG.CN -85.06% BEA.V -30.00% SCY.TO -60.00% -58.35%
783 @TummyRupples FCU.TO -53.70% NRG.V -42.86% NGZ.V -79.17% -58.58%
784 @Drogo APP.CN -65.00% XLY.V -27.59% BE.CN -83.33% -58.64%
785 @Goldgeo WHN.V -33.60% TR.V -54.55% JANE.CN -88.00% -58.72%
786 @Madsstern HRH.V -50.00% NETC-X.CN -92.91% WHN.V -33.60% -58.84%
787 @Mcgruber NETC-X.CN -92.91% META.V -61.29% BB.TO -22.75% -58.98%
788 @maguado18 EHT.V -40.00% NETC-X.CN -92.91% IO.V -44.44% -59.12%
789 @Legacy ICM.V -73.53% TGIF.CN -49.38% FIRE.TO -55.41% -59.44%
790 @GSL_Lakers GRAT.V -30.00% APP.CN -65.00% FDM.CN -83.33% -59.44%
791 @Westcoaster78 GRAT.V -30.00% IDK.CN -55.56% NETC-X.CN -92.91% -59.49%
792 @onlyup NETC-X.CN -92.91% GRAT.V -30.00% IDK.CN -55.56% -59.49%
793 @internalaudit FWZ.V -36.67% LLG.V -66.39% KAT.TO -75.93% -59.66%
794 @meatcleaver PAT.TO -40.26% N.V -72.37% LLG.V -66.39% -59.67%
795 @Jackfish APP.CN -65.00% AWE.V -35.71% EAST.V -78.57% -59.76%
796 @Sammy68 PAS.V -54.17% IME.CN -62.50% NC.CN -62.86% -59.84%
797 @Large TGOD.TO -67.95% WHN.V -33.60% PUL.V -78.95% -60.17%
798 @rickmick UBMCF -78.24% RNKLF -11.39% TVIX -91.07% -60.23%
799 @WillAckmanz MMEN.CN -81.72% GTII.CN -23.16% ACRG-U.CN -75.86% -60.25%
800 @GreasyStockBoy WHN.V -33.60% TRST.TO -84.48% NC.CN -62.86% -60.31%
801 @Corb ADZ.V -64.29% HVG.V -83.33% WHN.V -33.60% -60.41%
802 @rawhide GR.V -16.67% UNV.V -81.25% FDM.CN -83.33% -60.42%
803 @Keedan VLE.TO -86.85% KTR.V -50.98% MUN.V -44.00% -60.61%
804 @sev ISS.V -87.00% CR.TO -48.35% BNE.TO -47.11% -60.82%
805 @cpriest VIS.V -87.50% MJ.CN -65.88% HS.CN -30.00% -61.13%
806 @Whistlerguy GGI.V -3.00% NETC-X.CN -92.91% VIS.V -87.50% -61.14%
807 @ninelives86 JUGR.V -80.71% GOT.V -70.59% WHN.V -33.60% -61.63%
808 @Goxiq APP.CN -65.00% WEED.TO -28.10% NETC-X.CN -92.91% -62.00%
809 @AlphaNumericWin NETC-X.CN -92.91% TGIF.CN -49.38% RTI.V -43.75% -62.01%
810 @DKDK NETC-X.CN -92.91% EHT.V -40.00% QCA.CN -53.19% -62.03%
811 @CounterFit RLV.V -70.00% EAST.V -78.57% HEMP.V -37.61% -62.06%
812 @JMON APP.CN -65.00% META.V -61.29% PKG.CN -60.00% -62.10%
813 @Lemand AZR.V -57.69% PQE.V -62.04% CCE.V -66.67% -62.13%
814 @Ogopogo70 PKG.CN -60.00% PAT.TO -40.26% IBIT.V -87.16% -62.47%
815 @TheCaterpillar SIC.V -55.88% WRLD-U.CN -92.00% OGI.TO -40.00% -62.63%
816 @MainStreet PLI.TO -96.11% UAV.CN -90.00% MAXR.TO -1.78% -62.63%
817 @ma61 BE.CN -83.33% JP.V -84.21% CUV.V -20.69% -62.74%
818 @Go0B3r ICM.V -73.53% FIRE.TO -55.41% VONE.V -60.00% -62.98%
819 @CREAMFILIN FAT.CN -53.33% AAZ.V -58.33% NMX.TO -77.78% -63.15%
820 @DickieDribbles AAL.V -71.19% NMX.TO -77.78% SUNM.V -40.63% -63.20%
821 @gneiss_guy CGP.V -58.33% TK.V -64.71% LDI.V -66.67% -63.24%
822 @Sapper1939 APP.CN -65.00% GET.CN -74.29% ACB.TO -50.57% -63.29%
823 @CopperGorilla JUGR.V -80.71% PAT.TO -40.26% MT.V -70.00% -63.66%
824 @Jogierig XMG.CN -85.06% BEA.V -30.00% PWM.V -76.32% -63.79%
825 @budmancubfan XMG.CN -85.06% PWM.V -76.32% BEA.V -30.00% -63.79%
826 @Blondie PREV.CN -75.00% RYU.V -72.73% TBP.V -43.96% -63.89%
827 @SPEEDMAN63 EGT.V -70.00% TNY.CN -25.93% ZENA.TO -96.80% -64.24%
828 @heycheeno OG.V -57.69% AGRA.CN -50.00% XMG.CN -85.06% -64.25%
829 @pocketpair CCW.V -20.00% JUGR.V -80.71% NETC-X.CN -92.91% -64.54%
830 @robbieg HVG.V -83.33% JUGR.V -80.71% GRAT.V -30.00% -64.68%
831 @KasperSky NETC-X.CN -92.91% MOON.V -37.50% GLDN.V -65.00% -65.14%
832 @TioMango NPK.TO -42.86% BTRU.V -75.00% PUL.V -78.95% -65.60%
833 @Irie9 CROP.CN -97.22% HEXO.TO -49.23% ACB.TO -50.57% -65.67%
834 @yippeekayaye JUGR.V -80.71% VRB.V -44.44% BKR.V -72.22% -65.79%
835 @armour BKR.V -72.22% XMG.CN -85.06% PAT.TO -40.26% -65.85%
836 @Tengrand XMG.CN -85.06% NC.CN -62.86% DM.V -50.00% -65.97%
837 @speanuttbutter MOS.V -33.33% ATW.V -85.71% PUL.V -78.95% -66.00%
838 @Goaney RLV.V -70.00% MJ.CN -65.88% RBI-H.V -63.16% -66.35%
839 @PurpleKush HS.CN -30.00% ATW.V -85.71% DDB.CN -83.33% -66.35%
840 @kegs31 GRAT.V -30.00% GLL.CN -90.71% EAST.V -78.57% -66.43%
841 @OnTheBubble EAT.CN -84.48% XMG.CN -85.06% BEA.V -30.00% -66.51%
842 @massnutten NC.CN -62.86% EVE.V -54.84% FFT.CN -82.61% -66.77%
843 @Inoitnow DDB.CN -83.33% MGWFF -58.33% MMJ.CN -59.09% -66.92%
844 @Northrock SIC.V -55.88% JUGR.V -80.71% ADZ.V -64.29% -66.96%
845 @Banffboy NETC-X.CN -92.91% CALI.CN -25.00% FORK.CN -83.33% -67.08%
846 @dangla14 TGIF.CN -49.38% GABY.CN -73.44% EAST.V -78.57% -67.13%
847 @LMHradecki FMS.V -62.50% XMG.CN -85.06% DMX.V -54.55% -67.37%
848 @Rookie709 SIC.V -55.88% XMG.CN -85.06% PAC.V -61.29% -67.41%
849 @Stockjunkie88 FDM.CN -83.33% HVT.V -59.78% PKG.CN -60.00% -67.71%
850 @AlTrader ELXR.V -55.00% ID.V -78.57% MT.V -70.00% -67.86%
851 @KT17 JUGR.V -80.71% DDB.CN -83.33% EHT.V -40.00% -68.02%
852 @greenrabbit XMG.CN -85.06% BEA.V -30.00% HUGE.CN -90.05% -68.37%
853 @yayaded NC.CN -62.86% NETC-X.CN -92.91% DM.V -50.00% -68.59%
854 @Fuzzy EHT.V -40.00% ID.V -78.57% VIS.V -87.50% -68.69%
855 @Rocktopus EAT.CN -84.48% ELXR.V -55.00% BLGV.CN -66.67% -68.72%
856 @Baveno RGX.TO -60.00% CUBE.CN -85.29% LEM.V -62.50% -69.26%
857 @Omapere UAV.CN -90.00% TGOD.TO -67.95% AGRA.CN -50.00% -69.32%
858 @marcovich NMX.TO -77.78% TGOD.TO -67.95% MEX.V -63.89% -69.87%
859 @shun UAV.CN -90.00% PKG.CN -60.00% VPT.V -60.53% -70.18%
860 @truenorthstrong NETC-X.CN -92.91% CUV.V -20.69% CROP.CN -97.22% -70.27%
861 @ml91 DM.V -50.00% DDB.CN -83.33% ID.V -78.57% -70.63%
862 @FSMfusion APP.CN -65.00% DDB.CN -83.33% AVCR.V -64.71% -71.01%
863 @illmatix DMGI.V -58.82% NETC-X.CN -92.91% NC.CN -62.86% -71.53%
864 @Buckchoo NC.CN -62.86% NETC-X.CN -92.91% DMGI.V -58.82% -71.53%
865 @Kache NETC-X.CN -92.91% APP.CN -65.00% GZD.V -57.14% -71.68%
866 @Sunnytimes RTI.V -43.75% BE.CN -83.33% JET.V -91.53% -72.87%
867 @canagrow APP.CN -65.00% NETC-X.CN -92.91% META.V -61.29% -73.07%
868 @R44 ICM.V -73.53% APP.CN -65.00% JUGR.V -80.71% -73.08%
869 @zeusdog FDM.CN -83.33% UNV.V -81.25% MXR.V -55.00% -73.19%
870 @thatguybuddy TGIF.CN -49.38% EAT.CN -84.48% CFF.TO -86.10% -73.32%
871 @Karen SIC.V -55.88% XMG.CN -85.06% NGZ.V -79.17% -73.37%
872 @Peppers CROP.CN -97.22% N.V -72.37% ACB.TO -50.57% -73.39%
873 @kjm PUL.V -78.95% MONT.CN -83.33% GRG.V -60.00% -74.09%
874 @Crazylabrador APP.CN -65.00% ISOL.CN -87.67% RLV.V -70.00% -74.22%
875 @Jagr ALG.V -82.89% CAP.V -66.67% VTT.V -73.53% -74.36%
876 @Thehippie LXX.CN -62.69% XMG.CN -85.06% PWM.V -76.32% -74.69%
877 @SH99 VIDA.CN -81.36% NC.CN -62.86% JUGR.V -80.71% -74.98%
878 @armchair3 JUGR.V -80.71% MKR.V -80.77% GIT.V -66.67% -76.05%
879 @Mr.Wonderful ADZ.V -64.29% JLR.V -87.50% AORO.V -78.57% -76.79%
880 @heloboy2005 JUGR.V -80.71% GOT.V -70.59% LUKY.V -79.55% -76.95%
881 @Proteinshake BRAG.V -73.89% ISS.V -87.00% POT.CN -71.43% -77.44%
882 @Str84Glory RLV.V -70.00% N.V -72.37% HUGE.CN -90.05% -77.47%
883 @JRDGold NMX.TO -77.78% HVG.V -83.33% BKR.V -72.22% -77.78%
884 @Majic ADZ.V -64.29% HVG.V -83.33% ISS.V -87.00% -78.21%
885 @jon2k GOT.V -70.59% GOOD.V -86.84% JUGR.V -80.71% -79.38%
886 @Lumberjumbo NC.CN -62.86% XMG.CN -85.06% NETC-X.CN -92.91% -80.27%
887 @asdf FDM.CN -83.33% APP.CN -65.00% NETC-X.CN -92.91% -80.41%
888 @Massimom NETC-X.CN -92.91% GLDN.V -65.00% XMG.CN -85.06% -80.99%
889 @libertyboy ACRG-U.CN -75.86% CVSI -74.07% INSY -93.18% -81.04%
890 @Stockquote UAV.CN -90.00% NC.CN -62.86% NETC-X.CN -92.91% -81.92%
891 @Blink GHHC -91.67% GSPE -56.67% DIGAF -98.00% -82.11%
892 @buck85 JLR.V -87.50% JUGR.V -80.71% HVG.V -83.33% -83.85%
893 @Funphish NLB.CN -93.97% HUGE.CN -90.05% NGW.CN -77.55% -87.19%
894 @Discodan EAT.CN -84.48% NLB.CN -93.97% XMG.CN -85.06% -87.84%