The 2019 CEO Stock Picking Contest

Updated: June 7th, 2019

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Stockingup SNN.CN -29.98% VFF.TO 244.29% CANN.CN 182.35% 132.22%
2 @wolff MMS.V 200.00% NRN.V 58.33% FNC.V 80.00% 112.78%
3 @ogopogo007 KNT.V 80.85% GMA.V 137.50% EOG.V 117.14% 111.83%
4 @htr PTQ.V 23.64% VMD.TO 85.37% CANN.CN 182.35% 97.12%
5 @phill CANN.CN 182.35% GLDN.V 55.00% ACB.TO 44.30% 93.88%
6 @Trooperhobo MMS.V 200.00% RNX.TO 6.12% VCAN.CN 74.39% 93.50%
7 @botafogo NRN.V 58.33% AMX.V 266.67% ISS.V -60.00% 88.33%
8 @cal OCO.V 189.47% PWR.CN 130.00% ISS.V -60.00% 86.49%
9 @flyhigh FONE.CN 100.00% PLTH.CN 92.67% KHRN.V 64.74% 85.80%
10 @tomsteam13 GC.TO -15.46% AVL.TO 83.33% CANN.CN 182.35% 83.41%
11 @laVidaBroka RBI-H.V -63.16% AVM.CN 137.50% DASH.V 166.67% 80.34%
12 @acepeterson CANN.CN 182.35% GROW.V 108.89% NETC.CN -59.09% 77.38%
13 @Ducci CANN.CN 182.35% PAT.V 3.90% ACB.TO 44.30% 76.85%
14 @LucTenHave AU.V -9.26% CXB.V 23.81% CBG.V 208.33% 74.29%
15 @JonnyARUBA XLY.V -8.05% ACB.TO 44.30% CANN.CN 182.35% 72.87%
16 @d2dgw BCFN.CN 200.00% DMGI.V 5.88% NC.CN 10.00% 71.96%
17 @valcovest.com MMS.V 200.00% PMC.CN 0.00% BAY.V 8.33% 69.44%
18 @Goldfinger AMX.V 266.67% BYN.V -27.27% ER.TO -35.29% 68.03%
19 @opmovers NRN.V 58.33% HRT.TO -36.90% CANN.CN 182.35% 67.93%
20 @audiopile VFF.TO 244.29% FFT.CN -58.70% WMD.V 15.83% 67.14%
21 @Hamilton NGZ.V -26.39% HS.CN -20.00% VFF.TO 244.29% 65.97%
22 @valleyeast ATE.V -6.06% GEN.TO 162.50% TLT.V 40.91% 65.78%
23 @Jet DNAX.V 61.11% SUGR.V 112.50% JWCA.V 20.00% 64.54%
24 @WHATTHE TLT.V 40.91% SCZ.V 14.29% GMA.V 137.50% 64.23%
25 @elliotforest GLK.V -12.50% AKR.V 20.00% CANN.CN 182.35% 63.28%
26 @strakpao RNX.TO 6.12% MMS.V 200.00% NU.V -16.67% 63.15%
27 @Sepp1234 BRC.V 90.00% RDU.V 141.67% LAD.V -42.86% 62.94%
28 @m00tpoint GGI.V 5.00% MOS.V -16.67% MMS.V 200.00% 62.78%
29 @digdog MMS.V 200.00% LDS.CN 17.74% NDM.TO -29.55% 62.73%
30 @marylew AU.V -9.26% CXN.TO -11.54% MMS.V 200.00% 59.73%
31 @golddog OCO.V 189.47% APN.V -44.12% AAPL 28.25% 57.87%
32 @longforlife SUGR.V 112.50% RJX-A.V 90.00% EAT.CN -31.03% 57.16%
33 @Twaver GGI.V 5.00% NGD.TO -25.00% OCO.V 189.47% 56.49%
34 @CAVEMAN RLTY-U.CN 188.89% YDX.V -28.57% HITI.CN 4.05% 54.79%
35 @remta CANN.CN 182.35% PREV.CN 0.00% HS.CN -20.00% 54.12%
36 @2heavybags NIO.V 6.25% CNNX.CN 67.74% VMD.TO 85.37% 53.12%
37 @phobieeee ICM.V -38.24% SX.CN -46.88% VFF.TO 244.29% 53.06%
38 @Upticks CANN.CN 182.35% ZEN.V -33.33% NC.CN 10.00% 53.01%
39 @meatpuppet CUV.V -24.14% CANN.CN 182.35% LG.V 0.00% 52.74%
40 @Menace11 AVM.CN 137.50% KNR.CN 27.69% NUR.CN -8.33% 52.29%
41 @whitehouse GEN.TO 162.50% SQR.CN 58.70% GRAT.V -70.00% 50.40%
42 @ca164444 CANN.CN 182.35% AAZ.V -8.33% MMJ.CN -27.27% 48.92%
43 @trevtrew NTE.V 4.00% TTZ.V 15.38% RIW.CN 125.93% 48.44%
44 @0411 KBEV.CN 21.43% DNAX.V 61.11% SQR.CN 58.70% 47.08%
45 @Tbill SQR.CN 58.70% DNAX.V 61.11% KBEV.CN 21.43% 47.08%
46 @Franke JG.V 39.02% GGD.TO 46.15% GLDN.V 55.00% 46.73%
47 @Empire AFE.V 26.47% EOG.V 117.14% TOU.TO -4.01% 46.53%
48 @Stocks76 MENE.V -10.17% LABS.V 196.20% SX.CN -46.88% 46.38%
49 @mbordeleau ROMJ.CN 76.47% PLTH.CN 92.67% ADK.V -30.00% 46.38%
50 @goldironhands WHN.V -45.60% SUNM.V 65.63% HYGS 118.66% 46.23%
51 @gursahib FCC.V -18.42% CANN.CN 182.35% NGZ.V -26.39% 45.85%
52 @Thew MMS.V 200.00% EAS.V -14.29% HELX.V -48.89% 45.61%
53 @tsetka LIO.V 78.05% OS.V 0.00% NRN.V 58.33% 45.46%
54 @rocman SOI.V 9.37% DASH.V 166.67% HRH.V -40.00% 45.35%
55 @KostolanysErbe GLDN.V 55.00% HUT.V 21.55% JSE.V 56.90% 44.48%
56 @Dandan AVM.CN 137.50% POT.CN -52.38% CURA.CN 44.93% 43.35%
57 @robby AIIM.V 150.00% SHL.V 0.00% NOB.V -20.00% 43.33%
58 @ScroogeMcduck PGX.V -53.85% MOS.V -16.67% MMS.V 200.00% 43.16%
59 @Joobus NC.CN 10.00% WELL.V 100.00% GXU.V 18.52% 42.84%
60 @New2Netc GGI.V 5.00% NETC.CN -59.09% CANN.CN 182.35% 42.75%
61 @Hilbertk PYR.V -1.72% PAT.V 3.90% XBC.V 126.03% 42.73%
62 @moredd PLM -52.11% MMS.V 200.00% VRR.V -20.00% 42.63%
63 @bedrag PKK.CN 0.00% CANN.CN 182.35% IMR.V -54.55% 42.60%
64 @tschupr123 GLDN.V 55.00% MTU.V 25.00% MLG.V 47.50% 42.50%
65 @Minaki MOS.V -16.67% NETC.CN -59.09% MMS.V 200.00% 41.41%
66 @Jprinny AVM.CN 137.50% CURA.CN 44.93% NETC.CN -59.09% 41.11%
67 @Thankyouimsorry CANN.CN 182.35% NMX.TO -60.42% QNC.V 0.00% 40.65%
68 @david RYR.V 164.29% LDI.V -42.42% OSU.V 0.00% 40.62%
69 @Shaker CCW.V -46.36% GOOD.V 5.26% GEN.TO 162.50% 40.47%
70 @Let_them_eat_silver BHS.V -37.50% LIO.V 78.05% FNC.V 80.00% 40.18%
71 @Trilogy VIVO.V -29.55% SUNM.V 65.63% GBR.V 84.14% 40.07%
72 @Math MTA.V 29.63% AGRA.CN 42.86% PNG.V 47.50% 40.00%
73 @D-Dubs KNT.V 80.85% TGOD.TO 37.07% SVM.TO 1.33% 39.75%
74 @Asheville BCU.V 66.67% GGI.V 5.00% MLG.V 47.50% 39.72%
75 @gustking GRB.V -11.58% PWR.CN 130.00% VHI.V 0.00% 39.47%
76 @InvestingNovice LABS.V 196.20% GRAT.V -70.00% MENE.V -10.17% 38.68%
77 @BAYBOY NETC.CN -59.09% GOOD.V 5.26% DASH.V 166.67% 37.61%
78 @jerrio78 VONE.V -16.67% RLV.V -10.00% AVM.CN 137.50% 36.94%
79 @Matthew RDU.V 141.67% BYN.V -27.27% BTO.TO -4.08% 36.77%
80 @Copperhead SUNM.V 65.63% NXE.TO -14.88% GWM.V 59.09% 36.61%
81 @stateside WGO.V -24.52% RDU.V 141.67% PUL.V -7.89% 36.42%
82 @Momoney MMS.V 200.00% RCG.V -66.67% FMS.V -25.00% 36.11%
83 @liss1229 APP.CN -30.00% EVE.V 25.81% SUGR.V 112.50% 36.10%
84 @mrcashflow WHN.V -45.60% GBR.V 84.14% OGI.V 66.26% 34.93%
85 @Vietcon AGEEF 87.40% TGIF.CN 16.05% TRST.TO -2.52% 33.64%
86 @Thain MAI.V 20.00% ISO.V 15.22% SUNM.V 65.63% 33.61%
87 @DK KNT.V 80.85% BCU.V 66.67% SIC.V -50.00% 32.51%
88 @Juho NRN.V 58.33% VRR.V -20.00% GMV.V 55.56% 31.30%
89 @homelesstrader AAX.V -40.00% MMS.V 200.00% JLR.V -66.67% 31.11%
90 @XPOY_Y EHT.V -20.00% RNX.TO 6.12% WM.TO 106.25% 30.79%
91 @Ruffus23 ORE.V -13.16% SWA.V 72.73% ELD.TO 30.59% 30.05%
92 @AcynicalJedi RNX.TO 6.12% ALA.TO 35.73% HEXO.TO 46.47% 29.44%
93 @JT EOG.V 117.14% NXE.TO -14.88% IPT.V -14.29% 29.33%
94 @lightningmillz XMG.CN -49.43% UCU.V 100.00% TRCH 37.33% 29.30%
95 @Pavel PNG.V 47.50% CNO.V 30.00% SOI.V 9.37% 28.96%
96 @rikyu BEE.V 7.14% CNO.V 30.00% PNG.V 47.50% 28.21%
97 @Instadalt NFLX 21.27% AMZN 14.51% WEED.TO 47.89% 27.89%
98 @dragonnose WDO.TO 8.91% MTA.V 29.63% IRV.CN 44.39% 27.64%
99 @goldenfever GWA.V -30.00% WM.TO 106.25% RNX.TO 6.12% 27.46%
100 @SeekingAU AGB.V 64.94% VIT.V 2.56% SSL.TO 13.88% 27.13%
101 @Jfostertm SME.V -14.06% MAI.V 20.00% SWA.V 72.73% 26.22%
102 @Haskaps DIAM.TO -22.22% BKM.V 126.53% NVO.V -26.12% 26.06%
103 @Ski LSC.V 1.54% BBT.CN 139.13% NRM.V -62.96% 25.90%
104 @500wedge ALA.TO 35.73% BTE.TO -18.97% DLI.V 57.14% 24.63%
105 @CamryKing NETC.CN -59.09% KALY.V -50.00% CANN.CN 182.35% 24.42%
106 @SnowyWindows NLC.V -5.56% AUG.TO 87.30% SYH.V -8.97% 24.26%
107 @Dunite CDB.V -21.74% IVN.TO 32.81% NRN.V 58.33% 23.13%
108 @gmat10 GMA.V 137.50% ADZ.V -57.14% GQC.V -11.54% 22.94%
109 @MiningDon SME.V -14.06% SUNM.V 65.63% OSI.V 17.24% 22.93%
110 @Hejmdal PLU.V -24.32% LTBR 10.48% LEU 82.32% 22.82%
111 @tyk.trader VIT.V 2.56% NMX.TO -60.42% XBC.V 126.03% 22.72%
112 @bertram XMG.CN -49.43% BEA.V 80.00% GOM.V 37.50% 22.69%
113 @Quaid WHN.V -45.60% RNX.TO 6.12% WM.TO 106.25% 22.26%
114 @Skeptic44546 PAC.V -56.45% SCZ.V 14.29% GROW.V 108.89% 22.24%
115 @IslandLogger WDO.TO 8.91% SSL.TO 13.88% KL.TO 43.48% 22.09%
116 @niklin KORE.V 120.00% HMC.V -23.44% ABI.V -31.25% 21.77%
117 @Drjean GGI.V 5.00% SOP.TO 87.50% FDM.CN -27.78% 21.57%
118 @FranCisco EOG.V 117.14% NETC.CN -59.09% RNX.TO 6.12% 21.39%
119 @dumbluck RNX.TO 6.12% GXE.TO -7.69% HIVE.V 64.52% 20.98%
120 @tucosalamanca N.V -32.46% CL.CN 48.41% HEXO.TO 46.47% 20.81%
121 @Resourcemaverick BRC.V 90.00% ROCK.V -4.17% PHD.V -24.00% 20.61%
122 @bogmunds IRV.CN 44.39% KL.TO 43.48% NVO.V -26.12% 20.58%
123 @ElonSmokes OGI.V 66.26% KNR.CN 27.69% KTR.V -33.33% 20.21%
124 @Bullish99 ATW.V -50.00% XBC.V 126.03% IFX.V -15.49% 20.18%
125 @kayo PGZ.V 8.33% SUNM.V 65.63% SME.V -14.06% 19.97%
126 @RD85 MOS.V -16.67% CLIQ.TO 31.50% CURA.CN 44.93% 19.92%
127 @Drjimjones GFG.V 7.32% LLEX -54.42% WM.TO 106.25% 19.71%
128 @TheGalvanizer WHN.V -45.60% GBR.V 84.14% MAI.V 20.00% 19.51%
129 @Andy8033 HPQ.V 50.00% EAS.V -14.29% ILC.V 20.00% 18.57%
130 @Samson ORS.V 31.82% BMX.V 16.67% TEN.V 7.14% 18.54%
131 @Skyline27 NRN.V 58.33% CPG.TO -3.42% NBUD.CN 0.00% 18.30%
132 @Nelson HIVE.V 64.52% IPCO.TO 19.50% ACG.CN -29.41% 18.20%
133 @intrustwegod LGD.TO 1.39% TNA.V 48.28% GPR.TO 4.21% 17.96%
134 @Irie9 CROP.CN -37.50% HEXO.TO 46.47% ACB.TO 44.30% 17.76%
135 @Stoneminer MIN.TO 13.41% KNT.V 80.85% VTT.V -41.18% 17.70%
136 @Rod LGD.TO 1.39% TRCH 37.33% AZM.V 14.29% 17.67%
137 @Ratchet TGIF.CN 16.05% XLY.V -8.05% CURA.CN 44.93% 17.65%
138 @k0d3r3d GROW.V 108.89% ATE.V -6.06% KALY.V -50.00% 17.61%
139 @Cindylikesmoney AVM.CN 137.50% BATT.V -26.00% NETC.CN -59.09% 17.47%
140 @lukejackson DSV.V 5.00% LMC.TO -18.85% SUNM.V 65.63% 17.26%
141 @Tenor GGI.V 5.00% DDB.CN -33.33% FNC.V 80.00% 17.22%
142 @EasyMoneyB MOS.V -16.67% MLG.V 47.50% JWCA.V 20.00% 16.94%
143 @Phisher FEO.V 41.67% PAT.V 3.90% DML.TO 4.48% 16.68%
144 @dutch_patience HPQ.V 50.00% EGT.V -30.00% BGF.V 30.00% 16.67%
145 @SINATH RNX.TO 6.12% ATE.V -6.06% PNG.V 47.50% 15.85%
146 @Phazed CUV.V -24.14% ADK.V -30.00% BAMM.CN 101.41% 15.76%
147 @IanF PAT.V 3.90% NNO.V 21.31% PE.V 21.43% 15.55%
148 @stocklor DLI.V 57.14% NRN.V 58.33% IBIT.V -69.26% 15.41%
149 @fordf150 DMGI.V 5.88% NPT.CN -25.00% HIVE.V 64.52% 15.13%
150 @arko USA.TO 2.82% DML.TO 4.48% HIP.V 37.21% 14.84%
151 @Burger CLIQ.TO 31.50% ACB.TO 44.30% WAYL.CN -32.11% 14.56%
152 @settogo ZEN.V -33.33% SUNM.V 65.63% CNL.TO 11.34% 14.54%
153 @ponder AZS.V 14.29% PRG.V -29.17% NRN.V 58.33% 14.48%
154 @AldenTyrell SUNM.V 65.63% REG.V -2.19% CGP.V -20.00% 14.48%
155 @Ferrabi RNX.TO 6.12% LUC.TO 4.17% IVN.TO 32.81% 14.37%
156 @Sea2SkyTrader SUNM.V 65.63% TBRD.V 3.97% VIR.V -26.92% 14.23%
157 @arizona TLT.V 40.91% AMY.V -3.33% GGI.V 5.00% 14.19%
158 @jsharpe DSY.V 37.50% NVI.V -12.50% IDK.CN 16.67% 13.89%
159 @starbuck NMX.TO -60.42% VHI.V 0.00% BAMM.CN 101.41% 13.66%
160 @TheLip2 TK.V -11.76% CGP.V -20.00% SWA.V 72.73% 13.65%
161 @Helvetia PAC.V -56.45% ANX.TO 41.86% GLDN.V 55.00% 13.47%
162 @Confusedelaine XMG.CN -49.43% BEA.V 80.00% BAY.V 8.33% 12.97%
163 @touquoy AGB.V 64.94% OS.V 0.00% NVO.V -26.12% 12.94%
164 @CANplant NNO.V 21.31% RNX.TO 6.12% LAC.TO 11.28% 12.91%
165 @rini IP.CN -36.84% SQR.CN 58.70% TNY.CN 16.67% 12.84%
166 @Mangat VHI.V 0.00% WELL.V 100.00% RHT.V -61.96% 12.68%
167 @peleewhynot6 GGI.V 5.00% HGU.TO 16.55% WMD.V 15.83% 12.46%
168 @2pac SUNM.V 65.63% SME.V -14.06% ROI.V -14.29% 12.43%
169 @Cynic_4_life WUC.CN -21.21% GBR.V 84.14% NVO.V -26.12% 12.27%
170 @Vette450 SUNM.V 65.63% WLF.V -38.00% RCLF.V 9.09% 12.24%
171 @Stamp NEE.V -37.04% XPL 16.54% JSE.V 56.90% 12.13%
172 @Metalmonkey WM.TO 106.25% WGO.V -24.52% WHN.V -45.60% 12.04%
173 @corvette SRI.V -10.00% TLT.V 40.91% GGI.V 5.00% 11.97%
174 @ShittyShituation CROP.CN -37.50% BXE.TO 100.00% BYN.V -27.27% 11.74%
175 @Ruuuudy AAX.V -40.00% RDU.V 141.67% JLR.V -66.67% 11.67%
176 @Happyhappy KOR.TO -21.99% VMD.TO 85.37% BLO.CN -28.66% 11.58%
177 @Eyezndasky RNX.TO 6.12% GFI.CN -77.78% WM.TO 106.25% 11.53%
178 @Jo FWZ.V -27.78% ECC.V 14.29% BNCH.V 47.83% 11.44%
179 @tommack GGI.V 5.00% EFR.TO -0.50% MTA.V 29.63% 11.38%
180 @MBjones VMD.TO 85.37% NETC.CN -59.09% RNX.TO 6.12% 10.80%
181 @Chrisg AMPE 26.14% JUGR.V -35.71% MTNB 41.95% 10.79%
182 @dirkdiggler OIL.CN -34.21% CBR.V -25.00% BRC.V 90.00% 10.26%
183 @Mimibegalo GBR.V 84.14% CPG.TO -3.42% SIC.V -50.00% 10.24%
184 @U3O8 GXU.V 18.52% MRS.V 23.26% FCU.TO -11.11% 10.22%
185 @thermo GLXY.V 46.43% HUGE.CN -32.76% IDK.CN 16.67% 10.11%
186 @silverwhere ATE.V -6.06% ENB.TO 7.82% AAPL 28.25% 10.01%
187 @ram30 CMD.V -20.00% LLC.V 107.14% ADZ.V -57.14% 10.00%
188 @Omapere UAV.CN -50.00% TGOD.TO 37.07% AGRA.CN 42.86% 9.97%
189 @Francos_Duf ICO.V 0.00% YFI.V -16.67% AC.TO 46.42% 9.92%
190 @Not2Sirius NLC.V -5.56% SME.V -14.06% SKE.V 48.33% 9.57%
191 @Valetta GLDN.V 55.00% ISS.V -60.00% GTT.V 33.33% 9.44%
192 @motorolja VLE.TO -39.18% SUNM.V 65.63% LGD.TO 1.39% 9.28%
193 @Glory TRCH 37.33% MAI.V 20.00% NDM.TO -29.55% 9.26%
194 @eeloni AFM.V -26.92% ANX.TO 41.86% GMX.TO 12.50% 9.15%
195 @irieb88 RDDTF 18.08% HUYA 28.70% ECA.TO -19.57% 9.07%
196 @Fanagalo VLE.TO -39.18% ASM.TO -24.18% BRC.V 90.00% 8.88%
197 @ace_in_the_hole ACRX -15.33% OMER 35.83% RNX.TO 6.12% 8.87%
198 @simon1707 APP.CN -30.00% AWE.V -21.43% LIO.V 78.05% 8.87%
199 @SpiralOut GBR.V 84.14% NXO.V -27.54% MEK.V -30.00% 8.87%
200 @DrunkenSpeculator AAL.V -27.12% PG.TO 9.29% KL.TO 43.48% 8.55%
201 @911Bandit VTT.V -41.18% NRN.V 58.33% BAY.V 8.33% 8.50%
202 @Bacon ISOL.CN -25.34% AMD 70.58% HS.CN -20.00% 8.41%
203 @Iconoclast ICO.V 0.00% TGOD.TO 37.07% LXX.CN -12.31% 8.25%
204 @supra48 DLI.V 57.14% GLK.V -12.50% EHT.V -20.00% 8.21%
205 @Petesail EAC.CN 7.89% LLG.V -41.80% NRN.V 58.33% 8.14%
206 @ietalon3 SUNM.V 65.63% AWX.V -41.67% SPA.V 0.00% 7.99%
207 @allybouyo APP.CN -30.00% AAPL 28.25% FB 25.66% 7.97%
208 @equivalentnetwork APP.CN -30.00% AAPL 28.25% FB 25.66% 7.97%
209 @baggers IDK.CN 16.67% AGI.TO 35.10% KTN.V -28.13% 7.88%
210 @Bluezone GPG.V 50.00% ISS.V -60.00% GTT.V 33.33% 7.78%
211 @BillyBlaze MDL.V 65.00% BVA.V -16.67% SSV.V -25.00% 7.78%
212 @Jjs BTE.TO -18.97% RNX.TO 6.12% MPX.CN 35.96% 7.70%
213 @RedDragon PGM.V -14.93% SUNM.V 65.63% C.V -27.78% 7.64%
214 @Blackened06 VIDA.CN -22.03% CURA.CN 44.93% PKK.CN 0.00% 7.63%
215 @Cenaxx FCC.V -18.42% TGIF.CN 16.05% AN.V 25.00% 7.54%
216 @Eustice CXN.TO -11.54% MUX.TO -19.76% KG.V 52.63% 7.11%
217 @McNickel GGI.V 5.00% MTS.V 10.20% RNX.TO 6.12% 7.11%
218 @shawn3985 GGI.V 5.00% MTS.V 10.20% RNX.TO 6.12% 7.11%
219 @rugitola HS.CN -20.00% BCU.V 66.67% ISOL.CN -25.34% 7.11%
220 @TomFord YFI.V -16.67% TLT.V 40.91% CPG.TO -3.42% 6.94%
221 @Pennys4life APP.CN -30.00% CUV.V -24.14% VCAN.CN 74.39% 6.75%
222 @Prospectordude MOZ.TO 37.50% CYP.V -17.39% MMV.V 0.00% 6.70%
223 @stockhound TK.V -11.76% BAR.TO -34.38% SUNM.V 65.63% 6.50%
224 @Research67 HRT.TO -36.90% WM.TO 106.25% SIC.V -50.00% 6.45%
225 @Blsh77 SIC.V -50.00% DAC.V 21.43% BNCH.V 47.83% 6.42%
226 @pops GTR.V 2.60% CAN.TO 1.37% ISO.V 15.22% 6.40%
227 @fortuneteller NU.V -16.67% BKI.TO 58.33% PURA -22.50% 6.39%
228 @PowHound LAM.TO -14.29% API.CN 17.86% ISO.V 15.22% 6.26%
229 @Stockjunkie88 FDM.CN -27.78% HVT.V 56.52% PKG.CN -10.00% 6.25%
230 @Ottawa10 GSI.V -10.00% SIM.V 4.55% MRS.V 23.26% 5.93%
231 @wolfster OH.CN 47.61% IMV.TO -27.39% TRST.TO -2.52% 5.90%
232 @KevinS ANGPY 31.67% HOS -12.35% U.TO -2.90% 5.47%
233 @CopperGorilla JUGR.V -35.71% PAT.V 3.90% MLG.V 47.50% 5.23%
234 @Investor62 BEA.V 80.00% XMG.CN -49.43% LXG.V -15.00% 5.19%
235 @Highheat SAEX 33.04% CPI.TO -18.18% ZEE.V 0.00% 4.95%
236 @robo AAX.V -40.00% BAY.V 8.33% HEXO.TO 46.47% 4.93%
237 @caviko NHK.TO 7.78% GTR.V 2.60% HITI.CN 4.05% 4.81%
238 @d2earth GBR.V 84.14% WHN.V -45.60% CUV.V -24.14% 4.80%
239 @Trevor216051 EQX.V 15.24% WHN.V -45.60% IRV.CN 44.39% 4.67%
240 @happymoney SHL.V 0.00% PORE.V 41.67% RISE.CN -27.78% 4.63%
241 @dangla14 TGIF.CN 16.05% GABY.CN 40.63% EAST.V -42.86% 4.61%
242 @smallcapinvestor ARG.TO -26.67% COP.TO 58.33% BNE.TO -18.22% 4.48%
243 @Pavo FDM.CN -27.78% DVR.CN 10.26% CNO.V 30.00% 4.16%
244 @edward ALS.TO 6.93% AZZ.TO -13.46% SII.TO 18.43% 3.97%
245 @AlTrader LG.V 0.00% ID.V -35.71% MLG.V 47.50% 3.93%
246 @forestgump GTII.CN 6.59% TGIF.CN 16.05% IAN.CN -11.02% 3.87%
247 @kuston SAPLF 50.00% LMCNF -17.80% DGMLF -20.88% 3.77%
248 @rustypants NRN.V 58.33% AWE.V -21.43% NGZ.V -26.39% 3.51%
249 @illcavi2000 EHT.V -20.00% RTI.V 13.75% TNY.CN 16.67% 3.47%
250 @farmerjoe KBEV.CN 21.43% SQR.CN 58.70% GRAT.V -70.00% 3.37%
251 @Audax.77 EGT.V -30.00% NAM.V -8.33% TNA.V 48.28% 3.31%
252 @brucelionheart MTA.V 29.63% SME.V -14.06% ROE.V -5.88% 3.23%
253 @canmex SGI.V -21.43% GBR.V 84.14% FVAN.V -53.29% 3.14%
254 @generan TNY.CN 16.67% JUGR.V -35.71% SEI.V 27.78% 2.91%
255 @fl GTR.V 2.60% NHK.TO 7.78% REG.V -2.19% 2.73%
256 @Brother0001 PKK.CN 0.00% MMJ.CN -27.27% FFN.TO 35.33% 2.69%
257 @CSGTrader NHK.TO 7.78% GPG.V 50.00% SIC.V -50.00% 2.59%
258 @Lucifer GOOD.V 5.26% JG.V 39.02% CROP.CN -37.50% 2.26%
259 @martin AU.V -9.26% COP.TO 58.33% LDI.V -42.42% 2.22%
260 @Jelliott PKK.CN 0.00% MOS.V -16.67% MRS.V 23.26% 2.20%
261 @Brandon KORE.V 120.00% CTEC.V -71.43% LDI.V -42.42% 2.05%
262 @gh0stTrad3r SME.V -14.06% ORE.V -13.16% IVN.TO 32.81% 1.86%
263 @MapleMoney NETC.CN -59.09% VHI.V 0.00% HIVE.V 64.52% 1.81%
264 @Knadian SQR.CN 58.70% GRAT.V -70.00% IDK.CN 16.67% 1.79%
265 @Markus ZON.V -10.34% SUNM.V 65.63% AORO.V -50.00% 1.76%
266 @goldbugx SUNM.V 65.63% DV.V -48.81% TK.V -11.76% 1.68%
267 @Juan_Valdez BYN.V -27.27% NGZ.V -26.39% NRN.V 58.33% 1.56%
268 @milton MTS.V 10.20% GGI.V 5.00% SEA.TO -10.66% 1.52%
269 @ndaloisi VHI.V 0.00% ATE.V -6.06% XDV.TO 10.30% 1.41%
270 @EvenPrime WHN.V -45.60% BN-H.V 27.27% VZLA.V 22.22% 1.30%
271 @Mesro TNY.CN 16.67% ISO.V 15.22% NTM.CN -28.57% 1.10%
272 @BS REG.V -2.19% PGM.V -14.93% MAI.V 20.00% 0.96%
273 @Oversold SEI.V 27.78% ICO.V 0.00% NGD.TO -25.00% 0.93%
274 @ArianartizaN GGI.V 5.00% SIC.V -50.00% PNG.V 47.50% 0.83%
275 @TheCaterpillar SIC.V -50.00% WRLD-U.CN -14.00% OGI.V 66.26% 0.75%
276 @stallion ISO.V 15.22% IVN.TO 32.81% CFP.TO -45.81% 0.74%
277 @opjohn TLT.V 40.91% RNX.TO 6.12% WHN.V -45.60% 0.48%
278 @Chernobyl DV.V -48.81% GLDN.V 55.00% DEX.V -4.84% 0.45%
279 @MudCreeker WHN.V -45.60% MOZ.TO 37.50% PG.TO 9.29% 0.40%
280 @kream2x ECS.TO -57.94% RTI.V 13.75% CURA.CN 44.93% 0.25%
281 @AllStreetsWolf PNG.V 47.50% VHI.V 0.00% PCY.TO -46.77% 0.24%
282 @JGMS SMD.V -12.86% SA.V 2.38% WAR.V 11.11% 0.21%
283 @Ritej RNX.TO 6.12% KALY.V -50.00% ACB.TO 44.30% 0.14%
284 @stevekfit VHI.V 0.00% ATE.V -6.06% RNX.TO 6.12% 0.02%
285 @Denhilm SIC.V -50.00% MOZ.TO 37.50% WHM.V 12.50% 0.00%
286 @stxmessiah IVN.TO 32.81% GRG.V -32.86% UNV.V 0.00% -0.02%
287 @randomguy IVN.TO 32.81% TK.V -11.76% AWE.V -21.43% -0.13%
288 @OnTheBubble EAT.CN -31.03% XMG.CN -49.43% BEA.V 80.00% -0.15%
289 @losferwerds ATE.V -6.06% EAST.V -42.86% TUD.V 48.08% -0.28%
290 @CautiousNow REG.V -2.19% ADZ.V -57.14% NRN.V 58.33% -0.33%
291 @Vaughan SUNM.V 65.63% HVG.V -75.00% BAY.V 8.33% -0.35%
292 @FITZ101 IRON.TO 18.00% OS.V 0.00% HEMP.V -19.27% -0.42%
293 @SFtrader WUC.CN -21.21% URG 34.09% IPT.V -14.29% -0.47%
294 @obill AKR.V 20.00% ATW.V -50.00% PRN.TO 28.36% -0.55%
295 @Teddy XMG.CN -49.43% BEA.V 80.00% SCY.TO -32.50% -0.64%
296 @Goldennewf RNX.TO 6.12% ANX.TO 41.86% SIC.V -50.00% -0.67%
297 @greenrabbit XMG.CN -49.43% BEA.V 80.00% HUGE.CN -32.76% -0.73%
298 @idunno1987 PYR.V -1.72% CCW.V -46.36% CURA.CN 44.93% -1.05%
299 @EricTheActor VLE.TO -39.18% DV.V -48.81% GBR.V 84.14% -1.28%
300 @SteadyEddie EFR.TO -0.50% WUC.CN -21.21% GLO.V 16.67% -1.68%
301 @Gnome OS.V 0.00% BN-H.V 27.27% TV.TO -32.93% -1.88%
302 @Mobbs613 RNX.TO 6.12% HEXO.TO 46.47% AAN.V -58.33% -1.91%
303 @cole119 NXE.TO -14.88% PAT.V 3.90% CALI.CN 5.00% -1.99%
304 @wj SVA.V 7.50% HS.CN -20.00% DFS.V 6.25% -2.08%
305 @longputt MMV.V 0.00% TIG.V -21.57% EQX.V 15.24% -2.11%
306 @Strannick API.CN 17.86% CLE.V -16.67% SYH.V -8.97% -2.59%
307 @Jim0123 AAN.V -58.33% CAD.V 0.00% ONE.V 50.00% -2.78%
308 @MvTang0 EGT.V -30.00% TECK-B.TO 0.92% ACM 20.66% -2.81%
309 @seattletechie40 ABRA.V -25.00% USAU 16.49% MMV.V 0.00% -2.84%
310 @Sapper1939 APP.CN -30.00% GET.CN -22.86% ACB.TO 44.30% -2.85%
311 @investoreddy GRAT.V -70.00% AMY.V -3.33% HIVE.V 64.52% -2.94%
312 @goldzilla PG.TO 9.29% MGG.V -25.00% LRA.V 6.82% -2.96%
313 @muskie EOG.V 117.14% MUN.V -52.00% HVG.V -75.00% -3.29%
314 @Wizemouze RNX.TO 6.12% EHT.V -20.00% PAT.V 3.90% -3.33%
315 @ArkRunner GXU.V 18.52% AZZ.TO -13.46% CVV.V -16.13% -3.69%
316 @AUPop USAU 16.49% MMV.V 0.00% C.V -27.78% -3.76%
317 @Legacy ICM.V -38.24% TGIF.CN 16.05% FIRE.TO 10.83% -3.79%
318 @billyboy GGI.V 5.00% XLY.V -8.05% NUR.CN -8.33% -3.79%
319 @sourhour RHT.V -61.96% TRUL.CN 30.72% APHA.TO 19.83% -3.80%
320 @Eskobastion NMX.TO -60.42% ATE.V -6.06% GLDN.V 55.00% -3.83%
321 @Triplethreat JET.V -20.34% GTXI 27.66% BTE.TO -18.97% -3.88%
322 @DannyOcean ASM.TO -24.18% LAD.V -42.86% GLDN.V 55.00% -4.01%
323 @Ev1 GGI.V 5.00% SUNM.V 65.63% PLAY.CN -83.33% -4.24%
324 @goatlegz WHN.V -45.60% BRC.V 90.00% ADZ.V -57.14% -4.25%
325 @PierreG01599501 RNX.TO 6.12% NVO.V -26.12% NVDA 6.84% -4.39%
326 @docdoc IRV.CN 44.39% MAX.TO -37.04% DGMLF -20.88% -4.51%
327 @maplenorth CPG.TO -3.42% LGO.TO -46.31% ALA.TO 35.73% -4.67%
328 @LKFWD MGG.V -25.00% FR.TO 2.65% BAY.V 8.33% -4.67%
329 @Dollars MOS.V -16.67% IPT.V -14.29% CJC.V 16.67% -4.76%
330 @Zetetic ME.TO -21.43% MTS.V 10.20% THO.TO -3.61% -4.95%
331 @Baveno RGX.TO -30.00% CUBE.CN -50.00% LEM.V 65.00% -5.00%
332 @major SRI.V -10.00% IVN.TO 32.81% ALO.TO -38.06% -5.08%
333 @pearlsinmining VTT.V -41.18% KC.V -33.33% GWM.V 59.09% -5.14%
334 @sk BSK.V -17.65% AZZ.TO -13.46% ISO.V 15.22% -5.30%
335 @Mick IVI.V -50.00% URL.CN 17.11% CXO.V 16.67% -5.41%
336 @Large TGOD.TO 37.07% WHN.V -45.60% PUL.V -7.89% -5.48%
337 @JaceStryker WAYL.CN -32.11% MPX.CN 35.96% JET.V -20.34% -5.50%
338 @Sim RGX.TO -30.00% HCG.TO 20.10% BBD-B.TO -6.76% -5.55%
339 @Heliboy SME.V -14.06% WUC.CN -21.21% GXU.V 18.52% -5.59%
340 @gawti88 GRAT.V -70.00% CXXI.CN 36.49% IDK.CN 16.67% -5.62%
341 @SASKEXPRESS MAI.V 20.00% PGM.V -14.93% TGC.CN -22.22% -5.72%
342 @ekim BBB.V -9.38% TSD.V -29.17% RLY.V 21.21% -5.78%
343 @vl64 EFR.TO -0.50% SYH.V -8.97% AAZ.V -8.33% -5.93%
344 @tree16 WHY.V -42.86% AZX.V 0.00% OWLI.CN 25.00% -5.95%
345 @ElJoro PTQ.V 23.64% LG.V 0.00% CMC.CN -41.67% -6.01%
346 @High-Grade ETF.V 33.33% DHR.V -20.00% TLD-H.V -31.37% -6.01%
347 @MadeOfRubber HGU.TO 16.55% JET.V -20.34% IPT.V -14.29% -6.03%
348 @Graham IRV.CN 44.39% NPK.TO -16.88% WHN.V -45.60% -6.03%
349 @BluenoseMiner24 SIC.V -50.00% ANX.TO 41.86% BEX.V -10.00% -6.05%
350 @Camilleri NETC.CN -59.09% GGI.V 5.00% ALA.TO 35.73% -6.12%
351 @Stewaa12 RNX.TO 6.12% SGMO -19.95% VKTX -4.97% -6.27%
352 @smitty RNX.TO 6.12% CCB.V -8.33% PEI.V -16.67% -6.29%
353 @heyref ATE.V -6.06% NU.V -16.67% SU.TO 3.16% -6.52%
354 @AFChief GGI.V 5.00% CCW.V -46.36% NNO.V 21.31% -6.68%
355 @Snoek WDO.TO 8.91% PGM.V -14.93% SME.V -14.06% -6.69%
356 @Kryss GFG.V 7.32% MEK.V -30.00% GTR.V 2.60% -6.70%
357 @Bigdogmoney AAX.V -40.00% CYP.V -17.39% HIP.V 37.21% -6.73%
358 @1969Enigma GGI.V 5.00% MTS.V 10.20% JUGR.V -35.71% -6.84%
359 @kelkel ADZ.V -57.14% CUV.V -24.14% BTU.V 60.00% -7.09%
360 @pbb TUD.V 48.08% AWX.V -41.67% RISE.CN -27.78% -7.12%
361 @smartmoni RNX.TO 6.12% PUL.V -7.89% NOB.V -20.00% -7.26%
362 @DickieDribbles AAL.V -27.12% NMX.TO -60.42% SUNM.V 65.63% -7.30%
363 @Toronto AWX.V -41.67% DLI.V 57.14% IME.CN -37.50% -7.34%
364 @Jogierig XMG.CN -49.43% BEA.V 80.00% PWM.V -52.63% -7.35%
365 @budmancubfan XMG.CN -49.43% PWM.V -52.63% BEA.V 80.00% -7.35%
366 @Hobbes RLV.V -10.00% TRUL.CN 30.72% EAST.V -42.86% -7.38%
367 @Mrfinance GGI.V 5.00% MTS.V 10.20% CROP.CN -37.50% -7.43%
368 @Shelby2 PGM.V -14.93% MKR.V -73.08% SUNM.V 65.63% -7.46%
369 @Alamo NU.V -16.67% ICO.V 0.00% ATE.V -6.06% -7.58%
370 @massnutten NC.CN 10.00% EVE.V 25.81% FFT.CN -58.70% -7.63%
371 @Terrafirma555 WHN.V -45.60% NRN.V 58.33% DNI.CN -35.71% -7.66%
372 @hihosilver USLV -19.23% JNUG -16.30% NUGT 12.21% -7.77%
373 @Pete REG.V -2.19% VTT.V -41.18% MAI.V 20.00% -7.79%
374 @Rrooze NVO.V -26.12% GWM.V 59.09% PAC.V -56.45% -7.83%
375 @frogwoot CCW.V -46.36% SRE.V -30.00% KG.V 52.63% -7.91%
376 @TREASURECHESTPICKS GRAT.V -70.00% DIXI-U.CN 40.00% RNX.TO 6.12% -7.96%
377 @Quint RNX.TO 6.12% BTE.TO -18.97% FCU.TO -11.11% -7.99%
378 @Slmjr TK.V -11.76% BAY.V 8.33% MGA.TO -20.83% -8.09%
379 @t9p XMG.CN -49.43% BEA.V 80.00% AIS.V -55.00% -8.14%
380 @Hogger PGZ.V 8.33% BAY.V 8.33% VTT.V -41.18% -8.17%
381 @cvac01 KNR.CN 27.69% JUGR.V -35.71% SURG.V -16.67% -8.23%
382 @devil69yall CPG.TO -3.42% TGZ.TO -6.41% PGM.V -14.93% -8.25%
383 @Hussein BSK.V -17.65% FSY.TO -26.09% GXU.V 18.52% -8.41%
384 @FoxInvestor NLH.V -11.67% BBB.V -9.38% CTXR -4.39% -8.48%
385 @Peppers CROP.CN -37.50% N.V -32.46% ACB.TO 44.30% -8.55%
386 @whosat RNX.TO 6.12% NDM.TO -29.55% TRST.TO -2.52% -8.65%
387 @Chizzum WHN.V -45.60% ETI.CN 1.08% GXU.V 18.52% -8.67%
388 @PhotoJ ALDE.V -3.85% GQC.V -11.54% OIH -10.66% -8.68%
389 @Breccia NUG.V -67.86% AUX.V -8.33% SGZ.V 50.00% -8.73%
390 @crazytown RNX.TO 6.12% VHI.V 0.00% HUGE.CN -32.76% -8.88%
391 @tinybullstocks BEX.V -10.00% OS.V 0.00% AUL.V -16.67% -8.89%
392 @BCNortherner GGI.V 5.00% MGWFF -15.08% SURG.V -16.67% -8.92%
393 @watchdog9292929 CGP.V -20.00% ARU.V -4.69% REG.V -2.19% -8.96%
394 @wadefr GPY.V -35.71% GTR.V 2.60% RNX.TO 6.12% -9.00%
395 @Scaranek NLC.V -5.56% ATE.V -6.06% KBLT.V -15.55% -9.06%
396 @Pim PTU.V 7.14% NVO.V -26.12% AAZ.V -8.33% -9.10%
397 @hamvestor WHN.V -45.60% NVO.V -26.12% IRV.CN 44.39% -9.11%
398 @captainfeathersword GOOD.V 5.26% IME.CN -37.50% MTB.V 4.55% -9.23%
399 @MineNL MAE.V 0.00% OM.V 22.00% SIC.V -50.00% -9.33%
400 @Jsaiks SIC.V -50.00% RNX.TO 6.12% WMD.V 15.83% -9.35%
401 @sid ARU.V -4.69% MONT.CN -67.78% IRV.CN 44.39% -9.36%
402 @fingerprint42 MONT.CN -67.78% IRV.CN 44.39% ARU.V -4.69% -9.36%
403 @AlphaNumericWin NETC.CN -59.09% TGIF.CN 16.05% RTI.V 13.75% -9.76%
404 @runrig RNX.TO 6.12% GLK.V -12.50% MRO.V -23.08% -9.82%
405 @Oops JLR.V -66.67% AET.V -17.86% GLDN.V 55.00% -9.84%
406 @firefly IRV.CN 44.39% SIC.V -50.00% CUV.V -24.14% -9.92%
407 @RedlakeCapital JG.V 39.02% SIC.V -50.00% LMC.TO -18.85% -9.94%
408 @Weedmoneyman APP.CN -30.00% DAC.V 21.43% AWE.V -21.43% -10.00%
409 @pasukaru VHI.V 0.00% HS.CN -20.00% RLV.V -10.00% -10.00%
410 @MickeyMantle NRG.V -35.71% SIR.V -8.70% AZS.V 14.29% -10.04%
411 @Vinmufc VHI.V 0.00% CUV.V -24.14% ATE.V -6.06% -10.07%
412 @Anders AZZ.TO -13.46% SCY.TO -32.50% LUG.TO 15.11% -10.28%
413 @Swisspie RNX.TO 6.12% MAX.TO -37.04% IO.V 0.00% -10.30%
414 @nuckman33 CCW.V -46.36% GGI.V 5.00% MTS.V 10.20% -10.39%
415 @Eskra XMG.CN -49.43% PAT.V 3.90% RTI.V 13.75% -10.59%
416 @Aaron CGP.V -20.00% EAST.V -42.86% TRUL.CN 30.72% -10.71%
417 @Goldgeo WHN.V -45.60% TR.V -22.73% HC.CN 36.00% -10.78%
418 @Westcoasterwalker WHN.V -45.60% NGE.V -27.42% ABN.V 40.63% -10.80%
419 @HeyIrish SIC.V -50.00% TLT.V 40.91% TXR.V -23.40% -10.83%
420 @GECKO NGZ.V -26.39% LAC.TO 11.28% CYP.V -17.39% -10.83%
421 @6furlongs PLAN.V 0.00% EHT.V -20.00% NVI.V -12.50% -10.83%
422 @Flipke ALTA.V 6.25% AZS.V 14.29% PGX.V -53.85% -11.10%
423 @Bobyback KTR.V -33.33% SIC.V -50.00% GPG.V 50.00% -11.11%
424 @1111 SIC.V -50.00% MAE.V 0.00% IDK.CN 16.67% -11.11%
425 @Au79enShowers ID.V -35.71% FR.TO 2.65% EFR.TO -0.50% -11.19%
426 @Prosperall ORM.V -12.50% RNX.TO 6.12% BYN.V -27.27% -11.22%
427 @VenisonStew JUGR.V -35.71% NRN.V 58.33% ADZ.V -57.14% -11.51%
428 @gasoua SIC.V -50.00% GGI.V 5.00% MTS.V 10.20% -11.60%
429 @Ctech GGI.V 5.00% MTS.V 10.20% SIC.V -50.00% -11.60%
430 @heartMt1 RNX.TO 6.12% NVO.V -26.12% NXE.TO -14.88% -11.62%
431 @Lemand AZR.V -19.23% PQE.V -40.74% CCE.V 25.00% -11.66%
432 @PingPong PTK.V 33.93% ETI.CN 1.08% GRAT.V -70.00% -11.67%
433 @Churningnickstogold RNX.TO 6.12% TV.TO -32.93% GR.V -8.33% -11.71%
434 @JMON APP.CN -30.00% META.V 4.84% PKG.CN -10.00% -11.72%
435 @belleislebay GRAT.V -70.00% CUV.V -24.14% SQR.CN 58.70% -11.81%
436 @RLGfan RLG.CN 25.00% ADZ.V -57.14% CFM.V -3.33% -11.83%
437 @RollingThunder GRAT.V -70.00% ETI.CN 1.08% EMM.V 33.33% -11.86%
438 @Sunnytimes RTI.V 13.75% BE.CN -29.17% JET.V -20.34% -11.92%
439 @jjoyce14 EAT.CN -31.03% ME.TO -21.43% IDK.CN 16.67% -11.93%
440 @rawhide GR.V -8.33% UNV.V 0.00% FDM.CN -27.78% -12.04%
441 @buy41sell42 AAL.V -27.12% PG.TO 9.29% EXN.TO -18.81% -12.21%
442 @goldfanatic VRR.V -20.00% MGG.V -25.00% PGZ.V 8.33% -12.22%
443 @PhoenixRichmond AMR.V -37.50% UEC -0.77% LGD.TO 1.39% -12.29%
444 @eeFexx CXXI.CN 36.49% FCC.V -18.42% MJNE -55.08% -12.34%
445 @heycheeno OG.V -30.77% AGRA.CN 42.86% XMG.CN -49.43% -12.45%
446 @Chucklee PTU.V 7.14% NKO.TO -50.00% OSK.TO 5.19% -12.55%
447 @Stocksluice RNX.TO 6.12% DV.V -48.81% GGI.V 5.00% -12.56%
448 @deMevesy BAR.TO -34.38% FCU.TO -11.11% NHK.TO 7.78% -12.57%
449 @AuBerg NGD.TO -25.00% RNX.TO 6.12% BTE.TO -18.97% -12.62%
450 @rsnetid GGI.V 5.00% EXN.TO -18.81% ASM.TO -24.18% -12.66%
451 @GreasyStockBoy WHN.V -45.60% TRST.TO -2.52% NC.CN 10.00% -12.71%
452 @CaptainKush NVO.V -26.12% PAC.V -56.45% IRV.CN 44.39% -12.73%
453 @proscht GTT.V 33.33% ISS.V -60.00% CXN.TO -11.54% -12.74%
454 @Lunchbox36 SIC.V -50.00% TGIF.CN 16.05% QCA.CN -4.26% -12.74%
455 @BigView WHN.V -45.60% IRV.CN 44.39% MAX.TO -37.04% -12.75%
456 @schiffknowsbest MRS.V 23.26% GQC.V -11.54% SIC.V -50.00% -12.76%
457 @FairlyStockyTM VTT.V -41.18% VHI.V 0.00% GTR.V 2.60% -12.86%
458 @Nickeltrickle RNX.TO 6.12% GGI.V 5.00% SIC.V -50.00% -12.96%
459 @cpriest VIS.V -16.67% MJ.CN -2.35% HS.CN -20.00% -13.01%
460 @hoover GGI.V 5.00% CCB.V -8.33% JUGR.V -35.71% -13.02%
461 @Omega101 NVO.V -26.12% KL.TO 43.48% PAC.V -56.45% -13.03%
462 @Monty2222 GGI.V 5.00% MTS.V 10.20% IMR.V -54.55% -13.11%
463 @harmus TBP.V -39.56% SX.CN -46.88% QCC.CN 47.06% -13.13%
464 @kerfuffle ACST.V -1.67% AWE.V -21.43% JNUG -16.30% -13.13%
465 @ShawnV EPY.CN 13.33% DDB.CN -33.33% HS.CN -20.00% -13.33%
466 @Greenkandle VHI.V 0.00% RNX.TO 6.12% ATI.V -46.15% -13.34%
467 @HS55 SX.CN -46.88% RNX.TO 6.12% PKK.CN 0.00% -13.58%
468 @Oliver SLL.V -19.00% RQB.CN -1.79% NOB.V -20.00% -13.60%
469 @rgrowden EGT.V -30.00% NZC.TO 5.56% MOS.V -16.67% -13.70%
470 @Goxiq APP.CN -30.00% WEED.TO 47.89% NETC.CN -59.09% -13.73%
471 @nothin_but_gainz STC.V 42.24% CPH.TO -33.51% SIC.V -50.00% -13.76%
472 @KasperSky NETC.CN -59.09% MOON.V -37.50% GLDN.V 55.00% -13.86%
473 @Gold64k NVO.V -26.12% MEK.V -30.00% SCZ.V 14.29% -13.94%
474 @jon2k GOT.V -11.76% GOOD.V 5.26% JUGR.V -35.71% -14.07%
475 @jmm PD.TO -9.36% MMG.V -32.50% UEC -0.77% -14.21%
476 @Spire MIN.TO 13.41% VTT.V -41.18% NXE.TO -14.88% -14.21%
477 @The_Godas ORE.V -13.16% NXE.TO -14.88% PGM.V -14.93% -14.32%
478 @illmatix DMGI.V 5.88% NETC.CN -59.09% NC.CN 10.00% -14.40%
479 @Buckchoo NC.CN 10.00% NETC.CN -59.09% DMGI.V 5.88% -14.40%
480 @backofenvelope PBR.V -12.50% GGI.V 5.00% GPY.V -35.71% -14.40%
481 @creliho PKK.CN 0.00% XMG.CN -49.43% RNX.TO 6.12% -14.43%
482 @janturco TV.TO -32.93% VIT.V 2.56% NCU.TO -13.10% -14.49%
483 @The_Dude TNY.CN 16.67% MAH.V -70.59% NC.CN 10.00% -14.64%
484 @Codfather OLA.TO -15.25% MONT.CN -67.78% JG.V 39.02% -14.67%
485 @Go0B3r ICM.V -38.24% FIRE.TO 10.83% VONE.V -16.67% -14.69%
486 @Vladdy BNCH.V 47.83% IMR.V -54.55% BHS.V -37.50% -14.74%
487 @RocketRed ADZ.V -57.14% WHN.V -45.60% NRN.V 58.33% -14.80%
488 @noobstocks PUL.V -7.89% RNX.TO 6.12% EAST.V -42.86% -14.88%
489 @Mcgruber NETC.CN -59.09% META.V 4.84% BB.TO 9.10% -15.05%
490 @longzzzzz PCY.TO -46.77% ADZ.V -57.14% NRN.V 58.33% -15.19%
491 @Ropen SIC.V -50.00% PYR.V -1.72% RNX.TO 6.12% -15.20%
492 @Jayfire NMX.TO -60.42% ECS.TO -57.94% SWA.V 72.73% -15.21%
493 @Phil38 SIC.V -50.00% GR.V -8.33% WHM.V 12.50% -15.28%
494 @BluMoose GIS.V -35.00% MGM.V -13.64% GTR.V 2.60% -15.35%
495 @Nuth VHI.V 0.00% HS.CN -20.00% VPI.V -26.19% -15.40%
496 @zukuenftiger ITR.V -9.09% C.V -27.78% SBB.TO -9.38% -15.41%
497 @goodleaf EHT.V -20.00% MWM.CN 6.67% BTR.V -33.09% -15.47%
498 @Finanzr IPT.V -14.29% AXR.TO -4.35% KTN.V -28.13% -15.59%
499 @SizzlinSteaks CUV.V -24.14% ATE.V -6.06% YFI.V -16.67% -15.62%
500 @networth VEIN.V -46.67% MAL.TO 14.53% XTC.TO -14.80% -15.65%
501 @Virlena BAY.V 8.33% BEX.V -10.00% ILI.V -45.45% -15.71%
502 @Diep IDK.CN 16.67% GRAT.V -70.00% RNX.TO 6.12% -15.74%
503 @Cosmicman1 GOT.V -11.76% QNC.V 0.00% JUGR.V -35.71% -15.83%
504 @Betheone OS.V 0.00% SAAS.CN -60.00% WHM.V 12.50% -15.83%
505 @SH99 VIDA.CN -22.03% NC.CN 10.00% JUGR.V -35.71% -15.92%
506 @benbagholder PEI.V -16.67% IME.CN -37.50% RNX.TO 6.12% -16.01%
507 @avanzalg JUGR.V -35.71% GGI.V 5.00% CYP.V -17.39% -16.04%
508 @Dragon SAE.V -46.15% WHN.V -45.60% KL.TO 43.48% -16.09%
509 @Onlyflaws GTR.V 2.60% DV.V -48.81% REG.V -2.19% -16.13%
510 @CandideV007 ID.V -35.71% TH.TO -33.44% CWEB.CN 20.63% -16.18%
511 @Greendream CWBR -60.48% IRV.CN 44.39% N.V -32.46% -16.18%
512 @Sweden ALTA.V 6.25% ICM.V -38.24% PEI.V -16.67% -16.22%
513 @LittleWiz EGT.V -30.00% SLL.V -19.00% UNV.V 0.00% -16.33%
514 @Ringhejm GRAT.V -70.00% IDK.CN 16.67% PAT.V 3.90% -16.48%
515 @bilosellhi GRAT.V -70.00% PAT.V 3.90% IDK.CN 16.67% -16.48%
516 @TOOZ IRV.CN 44.39% MONT.CN -67.78% NVO.V -26.12% -16.50%
517 @WillAckmanz MMEN.CN -38.06% GTII.CN 6.59% ACRG-U.CN -18.14% -16.54%
518 @opi FCC.V -18.42% GTII.CN 6.59% MMEN.CN -38.06% -16.63%
519 @Jowden ATE.V -6.06% KALY.V -50.00% RNX.TO 6.12% -16.65%
520 @tentive ATE.V -6.06% RNX.TO 6.12% SIC.V -50.00% -16.65%
521 @Movovr PAT.V 3.90% GRAT.V -70.00% TGIF.CN 16.05% -16.68%
522 @trex PYR.V -1.72% RHT.V -61.96% MIN.TO 13.41% -16.76%
523 @hornet SPA.V 0.00% WHN.V -45.60% ARU.V -4.69% -16.76%
524 @Stocksbingosame GOOD.V 5.26% BRAG.V -55.56% VHI.V 0.00% -16.76%
525 @PetroJoe EQX.V 15.24% SME.V -14.06% MUN.V -52.00% -16.94%
526 @SLED PREV.CN 0.00% RNX.TO 6.12% ADZ.V -57.14% -17.01%
527 @schischi CNL.TO 11.34% WUC.CN -21.21% VTT.V -41.18% -17.02%
528 @LTR HMC.V -23.44% CXN.TO -11.54% QRO.V -16.67% -17.21%
529 @BoMbsKOd GGI.V 5.00% SX.CN -46.88% PKG.CN -10.00% -17.29%
530 @K2 AAN.V -58.33% API.CN 17.86% CXN.TO -11.54% -17.34%
531 @Turnipsoup PGE.V -25.00% GUG.V -18.75% NAM.V -8.33% -17.36%
532 @Jgl90 NETC.CN -59.09% AGI.TO 35.10% KTN.V -28.13% -17.37%
533 @eponski FCC.V -18.42% TTX.CN -40.00% RNX.TO 6.12% -17.43%
534 @Lucky2018 GGI.V 5.00% MMG.V -32.50% PGE.V -25.00% -17.50%
535 @Sapadap RNX.TO 6.12% GRAT.V -70.00% CNL.TO 11.34% -17.51%
536 @Glenalpineguy AMY.V -3.33% IP.CN -36.84% GLK.V -12.50% -17.56%
537 @Wannabeinvestor CNL.TO 11.34% LMC.TO -18.85% WHN.V -45.60% -17.70%
538 @teevee NXE.TO -14.88% CFRX -77.87% III.TO 39.43% -17.77%
539 @300Magnum VHI.V 0.00% HS.CN -20.00% DDB.CN -33.33% -17.78%
540 @theothergreen APP.CN -30.00% NETC.CN -59.09% ALA.TO 35.73% -17.79%
541 @terrysteen OEE.V 33.33% TK.V -11.76% HVG.V -75.00% -17.81%
542 @Massimom NETC.CN -59.09% GLDN.V 55.00% XMG.CN -49.43% -17.84%
543 @AA ICM.V -38.24% SX.CN -46.88% ML.V 30.95% -18.05%
544 @lamplighter UI.V -33.33% SME.V -14.06% IGX.V -6.94% -18.11%
545 @Scotty HBM.TO -2.07% FWZ.V -27.78% WGO.V -24.52% -18.12%
546 @FoxInvestor TLA.V 0.00% CTXR -4.39% AORO.V -50.00% -18.13%
547 @d4 DBV.V -4.55% SIC.V -50.00% EVM.V 0.00% -18.18%
548 @megavoss GGI.V 5.00% CUV.V -24.14% JUGR.V -35.71% -18.28%
549 @thatguybuddy TGIF.CN 16.05% EAT.CN -31.03% CFF.TO -40.11% -18.36%
550 @Blackstim SEI.V 27.78% ART.V -23.08% SAAS.CN -60.00% -18.43%
551 @g.money NNO.V 21.31% EAST.V -42.86% MTLO.V -33.87% -18.47%
552 @fastime44 GGI.V 5.00% SEA.TO -10.66% SIC.V -50.00% -18.55%
553 @Allan AAX.V -40.00% PG.TO 9.29% MGG.V -25.00% -18.57%
554 @EAGLE101 GGI.V 5.00% MOS.V -16.67% TPS.CN -44.44% -18.70%
555 @mymoney HS.CN -20.00% NSP.V -14.29% VIDA.CN -22.03% -18.77%
556 @hayden EGT.V -30.00% OWCP -89.70% KTOS 63.36% -18.78%
557 @Mxpx80 FDM.CN -27.78% YDX.V -28.57% QNC.V 0.00% -18.78%
558 @Mo NXE.TO -14.88% UEX.TO 8.33% SIC.V -50.00% -18.85%
559 @Maniac AORO.V -50.00% GBML.V 22.22% PRG.V -29.17% -18.98%
560 @ironcpa APP.CN -30.00% HUD.V -9.30% BSK.V -17.65% -18.98%
561 @moonshot5 ABI.V -31.25% GWA.V -30.00% GPR.TO 4.21% -19.01%
562 @Kassattack VLE.TO -39.18% MGG.V -25.00% LRA.V 6.82% -19.12%
563 @Pepek REG.V -2.19% SME.V -14.06% VTT.V -41.18% -19.14%
564 @mike97 WHN.V -45.60% IRV.CN 44.39% PAC.V -56.45% -19.22%
565 @ChrisCringle PCY.TO -46.77% NGE.V -27.42% USAU 16.49% -19.23%
566 @Chiel BAY.V 8.33% CVM.V -41.18% ABRA.V -25.00% -19.28%
567 @prudent_investor ADZ.V -57.14% NETC.CN -59.09% NRN.V 58.33% -19.30%
568 @conglamorous NRN.V 58.33% PAC.V -56.45% ISS.V -60.00% -19.37%
569 @Mick332 ADZ.V -57.14% WHN.V -45.60% IRV.CN 44.39% -19.45%
570 @goodie MOS.V -16.67% EGT.V -30.00% TK.V -11.76% -19.48%
571 @Radar VTT.V -41.18% QCA.CN -4.26% ORE.V -13.16% -19.53%
572 @eden CCB.V -8.33% AXR.TO -4.35% LGO.TO -46.31% -19.66%
573 @ACAB RNX.TO 6.12% CJ.TO -3.21% RHT.V -61.96% -19.68%
574 @jnbarbu TGOD.TO 37.07% CCW.V -46.36% EBY.V -50.00% -19.77%
575 @SotalyTober MRZ.V -47.50% ECC.V 14.29% VPI.V -26.19% -19.80%
576 @investorgadgets APP.CN -30.00% XLY.V -8.05% AWE.V -21.43% -19.82%
577 @Maxhuntly NETC.CN -59.09% RQB.CN -1.79% ETI.CN 1.08% -19.93%
578 @gottaknow NGD.TO -25.00% EAM.V 37.50% MKR.V -73.08% -20.19%
579 @Longci54 AUY -16.87% RNX.TO 6.12% KGC.V -50.00% -20.25%
580 @miner GFG.V 7.32% BTR.V -33.09% DNI.CN -35.71% -20.50%
581 @tuzo AORO.V -50.00% FCU.TO -11.11% EFR.TO -0.50% -20.54%
582 @WeekendChef CYP.V -17.39% HUD.V -9.30% GIS.V -35.00% -20.56%
583 @Chipshot RQB.CN -1.79% HS.CN -20.00% CT.V -40.00% -20.60%
584 @fijiwaya RTI.V 13.75% MOS.V -16.67% NETC.CN -59.09% -20.67%
585 @CycleInvestor WUC.CN -21.21% AZZ.TO -13.46% NGE.V -27.42% -20.70%
586 @Sammy68 PAS.V -35.42% IME.CN -37.50% NC.CN 10.00% -20.97%
587 @Steve2121 APP.CN -30.00% KASH.V -25.00% XLY.V -8.05% -21.02%
588 @zebshleb EGT.V -30.00% TOS.TO -31.40% PYR.V -1.72% -21.04%
589 @Appfan APP.CN -30.00% CUV.V -24.14% PMN.TO -9.26% -21.13%
590 @Rosebrugh RNX.TO 6.12% WHN.V -45.60% WGO.V -24.52% -21.33%
591 @Jimpro63 RNX.TO 6.12% SIC.V -50.00% JET.V -20.34% -21.41%
592 @splatapus TK.V -11.76% ETG.TO -31.03% SGI.V -21.43% -21.41%
593 @Rocktopus EAT.CN -31.03% LG.V 0.00% BLGV.CN -33.33% -21.46%
594 @Ty MGG.V -25.00% PGM.V -14.93% CRMD -24.85% -21.59%
595 @jovodope GRAT.V -70.00% RML.V -42.31% PNG.V 47.50% -21.60%
596 @slowride CUV.V -24.14% RNX.TO 6.12% SX.CN -46.88% -21.63%
597 @Charlie GGI.V 5.00% SQCC -56.67% CKG.V -13.33% -21.67%
598 @baystreethustler GRAT.V -70.00% GOT.V -11.76% IDK.CN 16.67% -21.70%
599 @MyFutureLiesWithAte ATE.V -6.06% NETC.CN -59.09% ICO.V 0.00% -21.72%
600 @OILFIELDCOWBOY OS.V 0.00% PILL.CN -40.35% GGB.CN -24.89% -21.75%
601 @Siestje1 CUV.V -24.14% VTT.V -41.18% OS.V 0.00% -21.77%
602 @Crazylabrador APP.CN -30.00% ISOL.CN -25.34% RLV.V -10.00% -21.78%
603 @DJS GGI.V 5.00% PRG.V -29.17% VTT.V -41.18% -21.78%
604 @Goldenboy7123 HITI.CN 4.05% NOB.V -20.00% SIC.V -50.00% -21.98%
605 @JamesTrust SIC.V -50.00% ATE.V -6.06% PKG.CN -10.00% -22.02%
606 @Infused CUBE.CN -50.00% PUL.V -7.89% NUR.CN -8.33% -22.08%
607 @Drogo APP.CN -30.00% XLY.V -8.05% BE.CN -29.17% -22.40%
608 @locopips FDM.CN -27.78% WHN.V -45.60% RNX.TO 6.12% -22.42%
609 @BiPolarHolder MGXMF -50.12% NTM.CN -28.57% LAC.TO 11.28% -22.47%
610 @zeusdog FDM.CN -27.78% UNV.V 0.00% MXR.V -40.00% -22.59%
611 @johnc6 NDM.TO -29.55% WRN.TO -5.13% KC.V -33.33% -22.67%
612 @RNX_Whale RNX.TO 6.12% AXR.TO -4.35% GRAT.V -70.00% -22.74%
613 @Orbe EGT.V -30.00% ICM.V -38.24% PKK.CN 0.00% -22.75%
614 @EZYMONEY ORG.V -24.00% GUY.TO -45.61% SVM.TO 1.33% -22.76%
615 @bipin ISS.V -60.00% VHI.V 0.00% NUR.CN -8.33% -22.78%
616 @navderek RNX.TO 6.12% SIC.V -50.00% WGO.V -24.52% -22.80%
617 @Destroyer229 EGT.V -30.00% CCW.V -46.36% SVA.V 7.50% -22.95%
618 @metalhead RNX.TO 6.12% AAN.V -58.33% AUL.V -16.67% -22.96%
619 @Tengrand XMG.CN -49.43% NC.CN 10.00% DM.V -30.00% -23.14%
620 @Freddybaler001 NVO.V -26.12% SRI.V -10.00% VAN.V -33.33% -23.15%
621 @WingInvest BGS.V -83.33% KAT.TO -25.00% USCR 38.82% -23.17%
622 @Magee BMX.V 16.67% PRG.V -29.17% ADZ.V -57.14% -23.21%
623 @Danielh NVO.V -26.12% IPT.V -14.29% RK.V -29.41% -23.27%
624 @therealscoop GRAT.V -70.00% ATE.V -6.06% RNX.TO 6.12% -23.31%
625 @McMoney RQB.CN -1.79% CCW.V -46.36% WML.V -21.88% -23.34%
626 @Peterthegreek DNLI -6.20% GRAT.V -70.00% RNX.TO 6.12% -23.36%
627 @ScarboroughMJStocks GGI.V 5.00% IMR.V -54.55% SCU.TO -20.64% -23.40%
628 @meatcleaver PAT.V 3.90% N.V -32.46% LLG.V -41.80% -23.45%
629 @hurley44 APP.CN -30.00% XLY.V -8.05% N.V -32.46% -23.50%
630 @shebacill IDK.CN 16.67% KTN.V -28.13% NETC.CN -59.09% -23.52%
631 @Whistlerguy GGI.V 5.00% NETC.CN -59.09% VIS.V -16.67% -23.59%
632 @Banffboy NETC.CN -59.09% CALI.CN 5.00% FORK.CN -16.67% -23.59%
633 @Orogeny XMG.CN -49.43% AXR.TO -4.35% YRI.TO -17.23% -23.67%
634 @Bullshat SIC.V -50.00% GGI.V 5.00% NVO.V -26.12% -23.71%
635 @sigmund PAC.V -56.45% DGMLF -20.88% RNX.TO 6.12% -23.74%
636 @theWallBanger GTR.V 2.60% SSV.V -25.00% DV.V -48.81% -23.74%
637 @barrosluco CS.TO -13.43% DNT.TO -25.00% TV.TO -32.93% -23.79%
638 @Tickletime SIC.V -50.00% NXO.V -27.54% RNX.TO 6.12% -23.80%
639 @rookie VTT.V -41.18% ZNX.V -19.05% GQC.V -11.54% -23.92%
640 @CounterFit RLV.V -10.00% EAST.V -42.86% HEMP.V -19.27% -24.04%
641 @Steelhead CCW.V -46.36% ETI.CN 1.08% MWX.V -26.92% -24.07%
642 @DJLiT JUGR.V -35.71% SIC.V -50.00% EPY.CN 13.33% -24.13%
643 @Fuzzy EHT.V -20.00% ID.V -35.71% VIS.V -16.67% -24.13%
644 @Moola MOS.V -16.67% SIC.V -50.00% ATE.V -6.06% -24.24%
645 @shun UAV.CN -50.00% PKG.CN -10.00% VPT.V -13.16% -24.39%
646 @Sean81 RNX.TO 6.12% SX.CN -46.88% N.V -32.46% -24.40%
647 @TummyRupples FCU.TO -11.11% NRG.V -35.71% NGZ.V -26.39% -24.40%
648 @Riptide GRAT.V -70.00% IDK.CN 16.67% NOB.V -20.00% -24.44%
649 @Millman ONC.TO -20.41% BKX.TO -28.13% NGD.TO -25.00% -24.51%
650 @JustJT DGMLF -20.88% AXU -2.75% SIC.V -50.00% -24.54%
651 @Iluvblozf MTS.V 10.20% CCW.V -46.36% MOON.V -37.50% -24.55%
652 @sev ISS.V -60.00% CR.TO 4.40% BNE.TO -18.22% -24.61%
653 @Shonv EAST.V -42.86% CSM.TO -25.00% ATE.V -6.06% -24.64%
654 @Markoni CUV.V -24.14% KALY.V -50.00% PKK.CN 0.00% -24.71%
655 @gneiss_guy CGP.V -20.00% TK.V -11.76% LDI.V -42.42% -24.73%
656 @GreekFreak ZON.V -10.34% MEX.V -55.56% NAM.V -8.33% -24.74%
657 @goldpan VTT.V -41.18% XTT.V 0.00% BTR.V -33.09% -24.76%
658 @Fiat VTT.V -41.18% TK.V -11.76% AWE.V -21.43% -24.79%
659 @speanuttbutter MOS.V -16.67% ATW.V -50.00% PUL.V -7.89% -24.85%
660 @Str84Glory RLV.V -10.00% N.V -32.46% HUGE.CN -32.76% -25.07%
661 @Ogopogo70 PKG.CN -10.00% PAT.V 3.90% IBIT.V -69.26% -25.12%
662 @CREAMFILIN FAT.CN -6.67% AAZ.V -8.33% NMX.TO -60.42% -25.14%
663 @Goaney RLV.V -10.00% MJ.CN -2.35% RBI-H.V -63.16% -25.17%
664 @Inoitnow DDB.CN -33.33% MGWFF -15.08% MMJ.CN -27.27% -25.23%
665 @anomalloy ROE.V -5.88% TV.TO -32.93% HRT.TO -36.90% -25.24%
666 @Onepoint61803 PAC.V -56.45% PGM.V -14.93% AXR.TO -4.35% -25.24%
667 @ayeyou ISS.V -60.00% DMR.V 0.00% AUL.V -16.67% -25.56%
668 @myradiar RHT.V -61.96% PLI.TO -91.43% ENW.V 76.26% -25.71%
669 @Razor RHT.V -61.96% PLI.TO -91.43% ENW.V 76.26% -25.71%
670 @99fxd NETC.CN -59.09% NUR.CN -8.33% PKG.CN -10.00% -25.81%
671 @Uptick EFR.TO -0.50% MONT.CN -67.78% BBB.V -9.38% -25.88%
672 @MTV FRE.V -46.67% WDO.TO 8.91% RVG.V -40.24% -26.00%
673 @trade2win2 RHT.V -61.96% VLE.TO -39.18% DYA.V 22.73% -26.14%
674 @JPH CVV.V -16.13% BBB.V -9.38% FVAN.V -53.29% -26.26%
675 @marcovich NMX.TO -60.42% TGOD.TO 37.07% MEX.V -55.56% -26.30%
676 @ggg PAC.V -56.45% GGI.V 5.00% NXO.V -27.54% -26.33%
677 @falky ICM.V -38.24% SX.CN -46.88% RNX.TO 6.12% -26.33%
678 @Watchfulwaiting SX.CN -46.88% ICM.V -38.24% RNX.TO 6.12% -26.33%
679 @Enae BOSS.CN 20.00% CSM.TO -25.00% SOFT.CN -74.07% -26.36%
680 @bigdaddydeester VHI.V 0.00% TV.TO -32.93% ATI.V -46.15% -26.36%
681 @yayaded NC.CN 10.00% NETC.CN -59.09% DM.V -30.00% -26.36%
682 @chogendoorn NETC.CN -59.09% HS.CN -20.00% VHI.V 0.00% -26.36%
683 @maguado18 EHT.V -20.00% NETC.CN -59.09% IO.V 0.00% -26.36%
684 @mcquarrieguy BAY.V 8.33% SIC.V -50.00% MOON.V -37.50% -26.39%
685 @siirtomaaherra VTT.V -41.18% AAN.V -58.33% MAI.V 20.00% -26.50%
686 @kenio RNX.TO 6.12% SIC.V -50.00% JUGR.V -35.71% -26.53%
687 @CasualT WHN.V -45.60% CYP.V -17.39% PEI.V -16.67% -26.55%
688 @Chico SX.CN -46.88% GGI.V 5.00% ICM.V -38.24% -26.70%
689 @NikG92 QCA.CN -4.26% RML.V -42.31% MTLO.V -33.87% -26.81%
690 @TomCam PYR.V -1.72% RGX.TO -30.00% DV.V -48.81% -26.84%
691 @Edp007 VRY.V -33.33% MMJ.CN -27.27% NOB.V -20.00% -26.87%
692 @JoeMas ATI.V -46.15% LND.V 0.00% E.TO -34.62% -26.92%
693 @Trader709 GRAT.V -70.00% IDK.CN 16.67% FDM.CN -27.78% -27.04%
694 @Argentum BHS.V -37.50% EGD.V -29.41% IPT.V -14.29% -27.07%
695 @bottlenos BAY.V 8.33% NOB.V -20.00% GRAT.V -70.00% -27.22%
696 @Wilt1 GRAT.V -70.00% MOS.V -16.67% GGI.V 5.00% -27.22%
697 @dmandman AORO.V -50.00% VTT.V -41.18% PG.TO 9.29% -27.30%
698 @Mr.Woods RNX.TO 6.12% ICM.V -38.24% SIC.V -50.00% -27.37%
699 @WarrenBuffett ROE.V -5.88% POT.CN -52.38% PLU.V -24.32% -27.53%
700 @Boots888 APP.CN -30.00% XLY.V -8.05% MYM.CN -45.00% -27.68%
701 @ng13 AMY.V -3.33% RLV.V -10.00% GRAT.V -70.00% -27.78%
702 @DKDK NETC.CN -59.09% EHT.V -20.00% QCA.CN -4.26% -27.78%
703 @Truth RISE.CN -27.78% RNX.TO 6.12% RHT.V -61.96% -27.87%
704 @clint ADZ.V -57.14% GXU.V 18.52% WHN.V -45.60% -28.07%
705 @canagrow APP.CN -30.00% NETC.CN -59.09% META.V 4.84% -28.08%
706 @rangerbentman AXR.TO -4.35% SIC.V -50.00% MEK.V -30.00% -28.12%
707 @Germrun MOS.V -16.67% NUR.CN -8.33% ISS.V -60.00% -28.33%
708 @TheSurfer SIC.V -50.00% AAX.V -40.00% GGI.V 5.00% -28.33%
709 @Scoop61 MTS.V 10.20% WHN.V -45.60% SIC.V -50.00% -28.47%
710 @GrayGarnet QNC.V 0.00% ID.V -35.71% SIC.V -50.00% -28.57%
711 @SPEEDMAN63 EGT.V -30.00% TNY.CN 16.67% ZENA.V -72.41% -28.58%
712 @como1 CCW.V -46.36% WHN.V -45.60% RNX.TO 6.12% -28.61%
713 @StarFire GSR.V -61.11% CAD.V 0.00% SSV.V -25.00% -28.70%
714 @trendspotter NGZ.V -26.39% NOB.V -20.00% CT.V -40.00% -28.80%
715 @engineer GGI.V 5.00% IMR.V -54.55% HRT.TO -36.90% -28.82%
716 @FSMfusion APP.CN -30.00% DDB.CN -33.33% AVCR.V -23.53% -28.95%
717 @deepstate NETC.CN -59.09% FDM.CN -27.78% PKK.CN 0.00% -28.96%
718 @MntGoatMatt MAXR.TO -48.29% MBA.TO -27.14% NLH.V -11.67% -29.03%
719 @ThailandExploration ADZ.V -57.14% SIC.V -50.00% MAI.V 20.00% -29.05%
720 @jazzbo FPC.V -43.75% SAE.V -46.15% VIT.V 2.56% -29.11%
721 @appledin ICO.V 0.00% MOON.V -37.50% SIC.V -50.00% -29.17%
722 @Kopachuck NVO.V -26.12% ARTTF -64.38% AUMN.TO 2.78% -29.24%
723 @McIlory ADZ.V -57.14% JUGR.V -35.71% GGI.V 5.00% -29.29%
724 @wow1234 APP.CN -30.00% UI.V -33.33% ISOL.CN -25.34% -29.56%
725 @Aznpoof CUV.V -24.14% NXE.TO -14.88% KALY.V -50.00% -29.67%
726 @KT17 JUGR.V -35.71% DDB.CN -33.33% EHT.V -20.00% -29.68%
727 @aussiebattler ARU.V -4.69% CGP.V -20.00% ARTTF -64.38% -29.69%
728 @vital APP.CN -30.00% ICO.V 0.00% NETC.CN -59.09% -29.70%
729 @Heond APP.CN -30.00% BAR.TO -34.38% MRM.CN -25.00% -29.79%
730 @lightweightfund ATE.V -6.06% VHI.V 0.00% PLAY.CN -83.33% -29.80%
731 @cricket SIC.V -50.00% RNX.TO 6.12% WHN.V -45.60% -29.83%
732 @hngryrat RNX.TO 6.12% SIC.V -50.00% WHN.V -45.60% -29.83%
733 @tonywesley RNX.TO 6.12% WHN.V -45.60% SIC.V -50.00% -29.83%
734 @Tailgate_blitz APP.CN -30.00% CUV.V -24.14% PAS.V -35.42% -29.85%
735 @Blondie PREV.CN 0.00% RYU.V -50.00% TBP.V -39.56% -29.85%
736 @millionreasonz VHI.V 0.00% EHT.V -20.00% GRAT.V -70.00% -30.00%
737 @MonkeyDonkey PAC.V -56.45% NVO.V -26.12% EDV.TO -7.48% -30.02%
738 @missygille JUGR.V -35.71% IMR.V -54.55% VHI.V 0.00% -30.09%
739 @CottonDockers GRAT.V -70.00% VHI.V 0.00% JET.V -20.34% -30.11%
740 @RedDeerMoneyman GRAT.V -70.00% IN.TO -18.18% MJ.CN -2.35% -30.18%
741 @heloboy2005 JUGR.V -35.71% GOT.V -11.76% LUKY.V -43.18% -30.22%
742 @50 SX.CN -46.88% RNX.TO 6.12% SIC.V -50.00% -30.25%
743 @DOG48 SX.CN -46.88% SIC.V -50.00% RNX.TO 6.12% -30.25%
744 @DJSN CUV.V -24.14% DDB.CN -33.33% CYX.V -33.33% -30.27%
745 @jascas007 BEX.V -10.00% WHN.V -45.60% ER.TO -35.29% -30.30%
746 @Retiremints ATE.V -6.06% VLE.TO -39.18% CCW.V -46.36% -30.53%
747 @jcjizzle23 NUR.CN -8.33% KALY.V -50.00% JUJU.CN -33.33% -30.56%
748 @armchair3 JUGR.V -35.71% MKR.V -73.08% GIT.V 16.67% -30.71%
749 @Saskberger XMG.CN -49.43% PTQ.V 23.64% TGV.V -66.67% -30.82%
750 @Nickemountainglory CCW.V -46.36% PAT.V 3.90% BKR.V -50.00% -30.82%
751 @ninelives86 JUGR.V -35.71% GOT.V -11.76% WHN.V -45.60% -31.03%
752 @bornita CBK.CN -20.00% CT.V -40.00% CWM.V -33.33% -31.11%
753 @Droneracer XLY.V -8.05% LHS.CN -35.29% KALY.V -50.00% -31.11%
754 @chips REG.V -2.19% VTT.V -41.18% SIC.V -50.00% -31.12%
755 @sihv NVO.V -26.12% PAC.V -56.45% CXN.TO -11.54% -31.37%
756 @Raleigh AMZN 14.51% RHT.V -61.96% FRE.V -46.67% -31.37%
757 @jbzet CUV.V -24.14% VHI.V 0.00% GRAT.V -70.00% -31.38%
758 @Jackfish APP.CN -30.00% AWE.V -21.43% EAST.V -42.86% -31.43%
759 @Nihilism RHT.V -61.96% VHI.V 0.00% FVI.TO -32.54% -31.50%
760 @internalaudit FWZ.V -27.78% LLG.V -41.80% KAT.TO -25.00% -31.53%
761 @epads ADZ.V -57.14% WHM.V 12.50% SIC.V -50.00% -31.55%
762 @madmann SCY.TO -32.50% NPK.TO -16.88% WHN.V -45.60% -31.66%
763 @armour BKR.V -50.00% XMG.CN -49.43% PAT.V 3.90% -31.84%
764 @Germany FCC.V -18.42% POR.V -50.00% AAL.V -27.12% -31.85%
765 @BayRunner SIC.V -50.00% FRSX -51.91% RNX.TO 6.12% -31.93%
766 @Evo5 CCW.V -46.36% GGI.V 5.00% IMR.V -54.55% -31.97%
767 @nameless GGI.V 5.00% CCW.V -46.36% IMR.V -54.55% -31.97%
768 @Sugar-Dog GGI.V 5.00% CCW.V -46.36% IMR.V -54.55% -31.97%
769 @Bowline VIT.V 2.56% NCU.TO -13.10% SWY.TO -85.42% -31.98%
770 @HubertusBobski BLGV.CN -33.33% EHT.V -20.00% HNU.TO -43.35% -32.23%
771 @libertyboy ACRG-U.CN -18.14% CVSI -9.80% INSY -69.18% -32.37%
772 @Yakpi_Gold IMR.V -54.55% TGIF.CN 16.05% EV.V -60.00% -32.83%
773 @Lumberjumbo NC.CN 10.00% XMG.CN -49.43% NETC.CN -59.09% -32.84%
774 @trucker29 SIR.V -8.70% NUG.V -67.86% KOR.TO -21.99% -32.85%
775 @Evolve IMV.TO -27.39% SIC.V -50.00% AWE.V -21.43% -32.94%
776 @ml91 DM.V -30.00% DDB.CN -33.33% ID.V -35.71% -33.02%
777 @Stockquote UAV.CN -50.00% NC.CN 10.00% NETC.CN -59.09% -33.03%
778 @Jam26 VTT.V -41.18% CCW.V -46.36% TK.V -11.76% -33.10%
779 @CriticalInvestor KC.V -33.33% TK.V -11.76% AVU.V -54.55% -33.21%
780 @cycleogical GQC.V -11.54% ISS.V -60.00% KTN.V -28.13% -33.22%
781 @Duedilligence GRAT.V -70.00% IDK.CN 16.67% SX.CN -46.88% -33.40%
782 @golow18 TGIF.CN 16.05% GRAT.V -70.00% CCW.V -46.36% -33.44%
783 @AlGreene AUX.V -8.33% MOON.V -37.50% IMR.V -54.55% -33.46%
784 @chergui DME.V -35.42% ABRA.V -25.00% CT.V -40.00% -33.47%
785 @ma61 BE.CN -29.17% JP.V -47.37% CUV.V -24.14% -33.56%
786 @LMHradecki FMS.V -25.00% XMG.CN -49.43% MK-H.V -27.27% -33.90%
787 @MrSilver SIC.V -50.00% RNX.TO 6.12% OBE.TO -57.97% -33.95%
788 @TioMango NPK.TO -16.88% BTRU.V -77.08% PUL.V -7.89% -33.95%
789 @ogi MONT.CN -67.78% ITR.V -9.09% MGG.V -25.00% -33.96%
790 @TBstox CUV.V -24.14% SIC.V -50.00% RISE.CN -27.78% -33.97%
791 @CaptainDuff PRG.V -29.17% BHS.V -37.50% GPY.V -35.71% -34.13%
792 @yippeekayaye JUGR.V -35.71% VRB.V -16.67% BKR.V -50.00% -34.13%
793 @coho FWZ.V -27.78% PRG.V -29.17% WHN.V -45.60% -34.18%
794 @Bambam101 NETC.CN -59.09% NU.V -16.67% MWX.V -26.92% -34.23%
795 @1KING1KOLE EHT.V -20.00% CMC.CN -41.67% CVM.V -41.18% -34.28%
796 @PurpleKush HS.CN -20.00% ATW.V -50.00% DDB.CN -33.33% -34.44%
797 @Bode TI.TO -57.92% TIG.V -21.57% ASM.TO -24.18% -34.56%
798 @R44 ICM.V -38.24% APP.CN -30.00% JUGR.V -35.71% -34.65%
799 @FarmerT CLM.V 3.13% GHG.CN -60.71% CCW.V -46.36% -34.65%
800 @Dbcooper CUV.V -24.14% CASA.V -50.00% DM.V -30.00% -34.71%
801 @donnelly SBW.V -29.17% MRZ.V -47.50% FWZ.V -27.78% -34.81%
802 @Philcar WHN.V -45.60% SBW.V -29.17% RGX.TO -30.00% -34.92%
803 @GTA WHN.V -45.60% MUX.TO -19.76% CVM.V -41.18% -35.51%
804 @Moon SIC.V -50.00% ALO.TO -38.06% BTE.TO -18.97% -35.68%
805 @gestion SIC.V -50.00% RHT.V -61.96% SIM.V 4.55% -35.80%
806 @Tenply GLUU -8.75% TIKK -40.63% NETC.CN -59.09% -36.15%
807 @kjm PUL.V -7.89% MONT.CN -67.78% GRG.V -32.86% -36.18%
808 @Nexum BGS.V -83.33% ER.TO -35.29% UEX.TO 8.33% -36.76%
809 @Mikeymike426 RNX.TO 6.12% GRAT.V -70.00% SX.CN -46.88% -36.92%
810 @Tryingtoretire RNX.TO 6.12% GRAT.V -70.00% SX.CN -46.88% -36.92%
811 @chinook FDM.CN -27.78% LOTO.CN 0.00% PLAY.CN -83.33% -37.04%
812 @ewandf MOON.V -37.50% CUV.V -24.14% SIC.V -50.00% -37.21%
813 @guydel ADZ.V -57.14% SIC.V -50.00% DBV.V -4.55% -37.23%
814 @JT44 ICM.V -38.24% CVM.V -41.18% BUS.V -32.64% -37.35%
815 @Westcoaster78 GRAT.V -70.00% IDK.CN 16.67% NETC.CN -59.09% -37.47%
816 @onlyup NETC.CN -59.09% GRAT.V -70.00% IDK.CN 16.67% -37.47%
817 @zeromargin ADZ.V -57.14% MENE.V -10.17% WHN.V -45.60% -37.64%
818 @Makingmyownretirement RNX.TO 6.12% SIC.V -50.00% GRAT.V -70.00% -37.96%
819 @Smack GRAT.V -70.00% EHT.V -20.00% CUV.V -24.14% -38.05%
820 @Thehippie LXX.CN -12.31% XMG.CN -49.43% PWM.V -52.63% -38.12%
821 @gold_thunder GRAT.V -70.00% ETI.CN 1.08% CCW.V -46.36% -38.43%
822 @SenorFrancisco ETI.CN 1.08% NUG.V -67.86% XMG.CN -49.43% -38.74%
823 @asdf FDM.CN -27.78% APP.CN -30.00% NETC.CN -59.09% -38.96%
824 @mitch49 NXO.V -27.54% TELO.V -44.44% WTER.V -45.01% -39.00%
825 @TickersandDice WHN.V -45.60% LHS.CN -35.29% GUSH -36.79% -39.23%
826 @BassmanBob MOON.V -37.50% CCW.V -46.36% JUGR.V -35.71% -39.86%
827 @smokescreen1 ADZ.V -57.14% VTT.V -41.18% ME.TO -21.43% -39.92%
828 @zeroboot APP.CN -30.00% IMR.V -54.55% JUGR.V -35.71% -40.09%
829 @RottenRon CVB.V -13.33% SIC.V -50.00% ADZ.V -57.14% -40.16%
830 @truenorthstrong NETC.CN -59.09% CUV.V -24.14% CROP.CN -37.50% -40.24%
831 @Aurmon PAC.V -56.45% SIC.V -50.00% NSP.V -14.29% -40.25%
832 @hleroux IMR.V -54.55% CCW.V -46.36% EHT.V -20.00% -40.30%
833 @Robtr31 IMR.V -54.55% MOON.V -37.50% DM.V -30.00% -40.68%
834 @Funphish NF.CN -68.25% HUGE.CN -32.76% NGW.CN -23.47% -41.49%
835 @Keedan VLE.TO -39.18% KTR.V -33.33% MUN.V -52.00% -41.50%
836 @Kache NETC.CN -59.09% APP.CN -30.00% GZD.V -35.71% -41.60%
837 @Dusan GRG.V -32.86% JAG.TO -59.52% TV.TO -32.93% -41.77%
838 @Karen SIC.V -50.00% XMG.CN -49.43% NGZ.V -26.39% -41.94%
839 @malva SIC.V -50.00% CCW.V -46.36% APP.CN -30.00% -42.12%
840 @guitarheromatty GRAT.V -70.00% AAX.V -40.00% AUL.V -16.67% -42.22%
841 @thewealthylion GRAT.V -70.00% WNDR.V -57.14% SOLO.V 0.00% -42.38%
842 @Pryme CUV.V -24.14% ADZ.V -57.14% CCW.V -46.36% -42.55%
843 @GSL_Lakers GRAT.V -70.00% APP.CN -30.00% FDM.CN -27.78% -42.59%
844 @RickyStock CCW.V -46.36% RHT.V -61.96% EHT.V -20.00% -42.77%
845 @Excelsior JAG.TO -59.52% NEE.V -37.04% MMG.V -32.50% -43.02%
846 @decker81 XMG.CN -49.43% CCW.V -46.36% KC.V -33.33% -43.04%
847 @rickmick UBMCF -74.82% RNKLF 9.17% TVIX -64.12% -43.26%
848 @money75 WHN.V -45.60% APP.CN -30.00% IMR.V -54.55% -43.38%
849 @dillinger GRAT.V -70.00% CUV.V -24.14% IP.CN -36.84% -43.66%
850 @meek90 HVG.V -75.00% S.TO -64.00% NHK.TO 7.78% -43.74%
851 @Drjsl88 VLE.TO -39.18% TSLA -35.63% PAC.V -56.45% -43.75%
852 @Sonny4543 GRAT.V -70.00% DHX.TO -17.30% GUY.TO -45.61% -44.30%
853 @deadeyeab CUV.V -24.14% NETC.CN -59.09% SIC.V -50.00% -44.41%
854 @Fischlaender VEIN.V -46.67% LAD.V -42.86% NORA.V -44.44% -44.66%
855 @Bottles WHN.V -45.60% NRG.V -35.71% PGX.V -53.85% -45.05%
856 @Vick13 MMJ.CN -27.27% SIC.V -50.00% AAN.V -58.33% -45.20%
857 @NoSoup4U RML.V -42.31% GRAT.V -70.00% CUV.V -24.14% -45.48%
858 @Goose99 IMR.V -54.55% MOON.V -37.50% CCW.V -46.36% -46.14%
859 @chatyak AGZ.V -53.33% TELO.V -44.44% VTT.V -41.18% -46.32%
860 @Polka_Face NETC.CN -59.09% EHT.V -20.00% RHT.V -61.96% -47.02%
861 @pocketpair CCW.V -46.36% JUGR.V -35.71% NETC.CN -59.09% -47.06%
862 @Northrock SIC.V -50.00% JUGR.V -35.71% ADZ.V -57.14% -47.62%
863 @dohc GRAT.V -70.00% CUV.V -24.14% SIC.V -50.00% -48.05%
864 @Madsstern HRH.V -40.00% NETC.CN -59.09% WHN.V -45.60% -48.23%
865 @designer WHN.V -45.60% PGX.V -53.85% VEIN.V -46.67% -48.70%
866 @Discodan EAT.CN -31.03% NF.CN -68.25% XMG.CN -49.43% -49.57%
867 @zarli3o SIC.V -50.00% AAX.V -40.00% JAG.TO -59.52% -49.84%
868 @Kiluhh APP.CN -30.00% KALY.V -50.00% GRAT.V -70.00% -50.00%
869 @Sontix APP.CN -30.00% KALY.V -50.00% GRAT.V -70.00% -50.00%
870 @Letsgetready GRAT.V -70.00% RPX.V -33.33% CUBE.CN -50.00% -51.11%
871 @TheOne GRAT.V -70.00% ALO.TO -38.06% ATI.V -46.15% -51.40%
872 @beachmaster SX.CN -46.88% ICM.V -38.24% GRAT.V -70.00% -51.70%
873 @Freedom65 ICM.V -38.24% SX.CN -46.88% GRAT.V -70.00% -51.70%
874 @C73 GRAT.V -70.00% SX.CN -46.88% ICM.V -38.24% -51.70%
875 @thatmoneytrain SX.CN -46.88% GRAT.V -70.00% ICM.V -38.24% -51.70%
876 @Catcher001 SIC.V -50.00% CCW.V -46.36% NETC.CN -59.09% -51.82%
877 @Jagr ALG.V -64.47% CAP.V -50.00% VTT.V -41.18% -51.88%
878 @Rookie709 SIC.V -50.00% XMG.CN -49.43% PAC.V -56.45% -51.96%
879 @jjshantz GRAT.V -70.00% SX.CN -46.88% SAY.V -40.00% -52.29%
880 @EliteAssets NGE.V -27.42% HVG.V -75.00% ADZ.V -57.14% -53.19%
881 @quantummechanic EAST.V -42.86% GRAT.V -70.00% SIC.V -50.00% -54.29%
882 @Youllneverwalkalone GRAT.V -70.00% ATI.V -46.15% SX.CN -46.88% -54.34%
883 @Brandy AAN.V -58.33% HVG.V -75.00% MEK.V -30.00% -54.44%
884 @Proteinshake BRAG.V -55.56% ISS.V -60.00% POT.CN -52.38% -55.98%
885 @Mr.Wonderful ADZ.V -57.14% JLR.V -66.67% AORO.V -50.00% -57.94%
886 @buck85 JLR.V -66.67% JUGR.V -35.71% HVG.V -75.00% -59.13%
887 @Corb ADZ.V -57.14% HVG.V -75.00% WHN.V -45.60% -59.25%
888 @robbieg HVG.V -75.00% JUGR.V -35.71% GRAT.V -70.00% -60.24%
889 @JRDGold NMX.TO -60.42% HVG.V -75.00% BKR.V -50.00% -61.81%
890 @MainStreet PLI.TO -91.43% UAV.CN -50.00% MAXR.TO -48.29% -63.24%
891 @rockfish PLAY.CN -83.33% HUGE.CN -32.76% SOFT.CN -74.07% -63.39%
892 @Majic ADZ.V -57.14% HVG.V -75.00% ISS.V -60.00% -64.05%
893 @kegs31 GRAT.V -70.00% CYBX.CN -85.71% EAST.V -42.86% -66.19%
894 @Blink GHHC -91.67% GSPE -50.00% DIGAF -73.33% -71.67%