The 2019 CEO Stock Picking Contest

Updated: August 11th, 2019

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Stockingup SNN.CN -52.74% VFF.TO 250.39% CANN.CN 164.71% 120.79%
2 @Goldfinger AMX.V 352.38% BYN.V -18.18% ER.TO 11.76% 115.32%
3 @botafogo NRN.V 25.00% AMX.V 352.38% ISS.V -60.00% 105.79%
4 @Sepp1234 BRC.V 220.00% RDU.V 100.00% LAD.V -3.57% 105.48%
5 @ogopogo007 KNT.V 157.45% GMA.V 81.25% EOG.V 62.86% 100.52%
6 @htr PTQ.V 43.64% VMD.TO 68.37% CANN.CN 164.71% 92.24%
7 @marylew AU.V 97.22% CXN.TO 26.92% MMS.V 133.33% 85.83%
8 @D-Dubs KNT.V 157.45% TGOD.TO 32.82% SVM.TO 64.12% 84.79%
9 @WHATTHE TLT.V -13.64% SCZ.V 185.71% GMA.V 81.25% 84.44%
10 @Ruffus23 ORE.V 29.82% SWA.V 72.73% ELD.TO 147.95% 83.50%
11 @valleyeast ATE.V 1.52% GEN.TO 262.50% TLT.V -13.64% 83.46%
12 @Menace11 AVM.CN 225.00% KNR.CN 7.69% NUR.CN 16.67% 83.12%
13 @Joobus NC.CN -30.00% WELL.V 262.22% GXU.V 14.81% 82.35%
14 @whitehouse GEN.TO 262.50% SQR.CN 58.70% GRAT.V -76.67% 81.51%
15 @LucTenHave AU.V 97.22% CXB.V 38.10% CBG.V 108.33% 81.22%
16 @Twaver GGI.V 75.00% NGD.TO 29.17% OCO.V 136.84% 80.34%
17 @laVidaBroka RBI-H.V -50.00% AVM.CN 225.00% DASH.V 58.33% 77.78%
18 @niklin KORE.V 220.00% HMC.V -14.06% ABI.V 18.75% 74.90%
19 @hihosilver USLV 13.18% JNUG 88.58% NUGT 119.91% 73.89%
20 @m00tpoint GGI.V 75.00% MOS.V 8.33% MMS.V 133.33% 72.22%
21 @Mangat VHI.V -6.25% WELL.V 262.22% RHT.V -42.39% 71.19%
22 @phill CANN.CN 164.71% GLDN.V 25.00% ACB.TO 22.65% 70.79%
23 @pbb TUD.V 250.00% AWX.V -33.33% RISE.CN -5.56% 70.37%
24 @Dandan AVM.CN 225.00% POT.CN -38.10% CURA.CN 22.13% 69.68%
25 @goldironhands WHN.V -29.60% SUNM.V 59.38% HYGS 178.54% 69.44%
26 @lukejackson DSV.V 130.00% LMC.TO 16.75% SUNM.V 59.38% 68.71%
27 @audiopile VFF.TO 250.39% FFT.CN -63.04% WMD.V 17.27% 68.21%
28 @Rod LGD.TO 83.33% TRCH 86.67% AZM.V 28.57% 66.19%
29 @wolff MMS.V 133.33% NRN.V 25.00% FNC.V 40.00% 66.11%
30 @Shaker CCW.V -50.00% GOOD.V -18.42% GEN.TO 262.50% 64.69%
31 @Resourcemaverick BRC.V 220.00% ROCK.V -20.83% PHD.V -8.00% 63.72%
32 @kerfuffle ACST.V 130.00% AWE.V -28.57% JNUG 88.58% 63.34%
33 @peleewhynot6 GGI.V 75.00% HGU.TO 97.65% WMD.V 17.27% 63.31%
34 @TheGalvanizer WHN.V -29.60% GBR.V 148.02% MAI.V 70.00% 62.81%
35 @losferwerds ATE.V 1.52% EAST.V -64.29% TUD.V 250.00% 62.41%
36 @elliotforest GLK.V -12.50% AKR.V 35.00% CANN.CN 164.71% 62.40%
37 @Fanagalo VLE.TO -33.97% ASM.TO 1.10% BRC.V 220.00% 62.38%
38 @Thain MAI.V 70.00% ISO.V 56.52% SUNM.V 59.38% 61.97%
39 @flyhigh FONE.CN 76.55% PLTH.CN 74.00% KHRN.V 33.33% 61.30%
40 @Skeptic44546 PAC.V -45.16% SCZ.V 185.71% GROW.V 42.22% 60.93%
41 @JonnyARUBA XLY.V -4.60% ACB.TO 22.65% CANN.CN 164.71% 60.92%
42 @david RYR.V 200.00% LDI.V -45.45% OSU.V 25.86% 60.14%
43 @Glory TRCH 86.67% MAI.V 70.00% NDM.TO 19.32% 58.66%
44 @Gold64k NVO.V -10.07% MEK.V 0.00% SCZ.V 185.71% 58.55%
45 @Jprinny AVM.CN 225.00% CURA.CN 22.13% NETC.CN -72.73% 58.14%
46 @robby AIIM.V 183.33% SHL.V 25.00% NOB.V -35.00% 57.78%
47 @McNickel GGI.V 75.00% MTS.V 83.67% RNX.TO 14.29% 57.65%
48 @shawn3985 GGI.V 75.00% MTS.V 83.67% RNX.TO 14.29% 57.65%
49 @Ducci CANN.CN 164.71% PAT.TO -18.18% ACB.TO 22.65% 56.39%
50 @IslandLogger WDO.TO 57.46% SSL.TO 35.26% KL.TO 74.99% 55.90%
51 @New2Netc GGI.V 75.00% NETC.CN -72.73% CANN.CN 164.71% 55.66%
52 @Jet TTT.V 72.22% SUGR.V 106.25% JWCA.V -12.00% 55.49%
53 @milton MTS.V 83.67% GGI.V 75.00% SEA.TO 7.31% 55.33%
54 @Hamilton NGZ.V -56.94% HS.CN -30.00% VFF.TO 250.39% 54.48%
55 @dragonnose WDO.TO 57.46% MTA.V 49.38% IRV.CN 55.08% 53.97%
56 @cal OCO.V 136.84% PWR.CN 85.00% ISS.V -60.00% 53.95%
57 @Franke JG.V 31.71% GGD.TO 100.00% GLDN.V 25.00% 52.24%
58 @phobieeee ICM.V -47.06% SX.CN -46.88% VFF.TO 250.39% 52.15%
59 @opmovers NRN.V 25.00% HRT.TO -34.52% CANN.CN 164.71% 51.73%
60 @Trilogy VIVO.V -53.41% SUNM.V 59.38% GBR.V 148.02% 51.33%
61 @Quaid WHN.V -29.60% RNX.TO 14.29% WM.TO 168.75% 51.15%
62 @XPOY_Y EHT.V -30.00% RNX.TO 14.29% WM.TO 168.75% 51.01%
63 @CAVEMAN RLTY-U.CN 188.89% YDX.V -42.86% HITI.CN 5.41% 50.48%
64 @tomsteam13 GC.TO -14.11% AVL.TO 0.00% CANN.CN 164.71% 50.20%
65 @Trooperhobo MMS.V 133.33% RNX.TO 14.29% VCAN.CN 0.82% 49.48%
66 @Stocks76 MENE.V -1.69% LABS.V 196.74% SX.CN -46.88% 49.39%
67 @mrcashflow WHN.V -29.60% GBR.V 148.02% OGI.V 29.57% 49.33%
68 @DK KNT.V 157.45% BCU.V 25.00% SIC.V -35.29% 49.05%
69 @Charlie GGI.V 75.00% SQCC -27.00% CKG.V 98.46% 48.82%
70 @Juho NRN.V 25.00% VRR.V 57.14% GMV.V 61.11% 47.75%
71 @dirkdiggler OIL.CN -55.26% CBR.V -22.50% BRC.V 220.00% 47.41%
72 @intrustwegod LGD.TO 83.33% TNA.V 37.93% GPR.TO 18.95% 46.74%
73 @jerrio78 VONE.V -50.00% RLV.V -35.00% AVM.CN 225.00% 46.67%
74 @longforlife SUGR.V 106.25% RJX-A.V 80.00% EAT.CN -46.55% 46.57%
75 @BillyBlaze MDL.V 20.00% BVA.V 94.44% SSV.V 25.00% 46.48%
76 @Eustice CXN.TO 26.92% MUX.TO 1.58% KG.V 110.53% 46.34%
77 @Finanzr IPT.V 67.86% AXR.TO 68.84% KTN.V 0.00% 45.57%
78 @moredd PLM -54.07% MMS.V 133.33% VRR.V 57.14% 45.47%
79 @RollingThunder GRAT.V -76.67% ETI.CN 0.00% EMM.V 211.11% 44.81%
80 @acepeterson CANN.CN 164.71% GROW.V 42.22% NETC.CN -72.73% 44.73%
81 @valcovest.com MMS.V 133.33% PMC.CN 0.00% BAY.V 0.00% 44.44%
82 @goatlegz WHN.V -29.60% BRC.V 220.00% ADZ.V -57.14% 44.42%
83 @trevtrew NTE.V 24.00% TTZ.V -11.54% RIW.CN 118.52% 43.66%
84 @canmex SGI.V 29.76% GBR.V 148.02% FVAN.V -48.03% 43.25%
85 @FoxInvestor NLH.V -16.67% BBB.V 143.75% CTXR 1.75% 42.95%
86 @digdog MMS.V 133.33% LDS.CN -24.19% NDM.TO 19.32% 42.82%
87 @2heavybags NIO.V 25.00% CNNX.CN 34.41% VMD.TO 68.37% 42.59%
88 @Samson ORS.V 45.45% BMX.V -25.00% TEN.V 107.14% 42.53%
89 @MadeOfRubber HGU.TO 97.65% JET.V -41.53% IPT.V 67.86% 41.33%
90 @Ctech GGI.V 75.00% MTS.V 83.67% SIC.V -35.29% 41.13%
91 @gasoua SIC.V -35.29% GGI.V 75.00% MTS.V 83.67% 41.13%
92 @Jfostertm SME.V -20.31% MAI.V 70.00% SWA.V 72.73% 40.80%
93 @Tbill SQR.CN 58.70% TTT.V 72.22% KBEV.CN -8.93% 40.66%
94 @0411 KBEV.CN -8.93% TTT.V 72.22% SQR.CN 58.70% 40.66%
95 @Stoneminer MIN.TO 19.51% KNT.V 157.45% VTT.V -55.88% 40.36%
96 @goldenfever GWA.V -62.00% WM.TO 168.75% RNX.TO 14.29% 40.35%
97 @arko USA.TO 97.18% DML.TO -13.43% HIP.V 37.21% 40.32%
98 @bogmunds IRV.CN 55.08% KL.TO 74.99% NVO.V -10.07% 40.00%
99 @strakpao RNX.TO 14.29% MMS.V 133.33% NU.V -27.78% 39.95%
100 @InvestingNovice LABS.V 196.74% GRAT.V -76.67% MENE.V -1.69% 39.46%
101 @Cindylikesmoney AVM.CN 225.00% BATT.V -34.00% NETC.CN -72.73% 39.42%
102 @SeekingAU AGB.V 67.53% VIT.V 15.38% SSL.TO 35.26% 39.39%
103 @Metalmonkey WM.TO 168.75% WGO.V -22.58% WHN.V -29.60% 38.86%
104 @golddog OCO.V 136.84% APN.V -55.88% AAPL 35.57% 38.84%
105 @KostolanysErbe GLDN.V 25.00% HUT.V 41.99% JSE.V 46.55% 37.85%
106 @1969Enigma GGI.V 75.00% MTS.V 83.67% JUGR.V -46.43% 37.41%
107 @Brandon KORE.V 220.00% CTEC.V -64.29% LDI.V -45.45% 36.75%
108 @remta CANN.CN 164.71% PREV.CN -25.00% HS.CN -30.00% 36.57%
109 @Hilbertk PYR.V -5.17% PAT.TO -18.18% XBC.V 132.88% 36.51%
110 @motorolja VLE.TO -33.97% SUNM.V 59.38% LGD.TO 83.33% 36.25%
111 @nuckman33 CCW.V -50.00% GGI.V 75.00% MTS.V 83.67% 36.22%
112 @meatpuppet CUV.V -36.21% CANN.CN 164.71% LG.V -20.00% 36.17%
113 @Mrfinance GGI.V 75.00% MTS.V 83.67% CROP.CN -51.39% 35.76%
114 @Mimibegalo GBR.V 148.02% CPG.TO -5.94% SIC.V -35.29% 35.60%
115 @Matthew RDU.V 100.00% BYN.V -18.18% BTO.TO 23.98% 35.27%
116 @liss1229 APP.CN -45.00% EVE.V 41.94% SUGR.V 106.25% 34.40%
117 @ekim BBB.V 143.75% TSD.V -50.00% RLY.V 9.09% 34.28%
118 @SpiralOut GBR.V 148.02% NXO.V -47.10% MEK.V 0.00% 33.64%
119 @settogo ZEN.V -37.25% SUNM.V 59.38% CNL.TO 78.14% 33.42%
120 @JT EOG.V 62.86% NXE.TO -30.58% IPT.V 67.86% 33.38%
121 @Asheville BCU.V 25.00% GGI.V 75.00% MLG.V 0.00% 33.33%
122 @EricTheActor VLE.TO -33.97% DV.V -14.29% GBR.V 148.02% 33.25%
123 @Monty2222 GGI.V 75.00% MTS.V 83.67% IMR.V -59.09% 33.19%
124 @Drjimjones GFG.V 9.76% LLEX -78.94% WM.TO 168.75% 33.19%
125 @MrSilver SIC.V -35.29% RNX.TO 14.29% OBE.TO 120.29% 33.09%
126 @Cynic_4_life WUC.CN -38.79% GBR.V 148.02% NVO.V -10.07% 33.05%
127 @Research67 HRT.TO -34.52% WM.TO 168.75% SIC.V -35.29% 32.98%
128 @Upticks CANN.CN 164.71% ZEN.V -37.25% NC.CN -30.00% 32.48%
129 @backofenvelope PBR.V -9.38% GGI.V 75.00% GPY.V 30.36% 31.99%
130 @arizona TLT.V -13.64% AMY.V 33.33% GGI.V 75.00% 31.57%
131 @Eyezndasky RNX.TO 14.29% GFI.CN -88.89% WM.TO 168.75% 31.38%
132 @Let_them_eat_silver BHS.V -16.67% LIO.V 70.73% FNC.V 40.00% 31.36%
133 @martin AU.V 97.22% COP.TO 41.67% LDI.V -45.45% 31.14%
134 @MickeyMantle NRG.V -16.67% SIR.V 47.83% AZS.V 61.90% 31.02%
135 @Math MTA.V 49.38% AGRA.CN 5.36% PNG.V 37.50% 30.75%
136 @bedrag PKK.CN -16.67% CANN.CN 164.71% IMR.V -59.09% 29.65%
137 @ScroogeMcduck PGX.V -53.85% MOS.V 8.33% MMS.V 133.33% 29.27%
138 @billyboy GGI.V 75.00% XLY.V -4.60% NUR.CN 16.67% 29.02%
139 @tsetka LIO.V 70.73% OS.V -10.00% NRN.V 25.00% 28.58%
140 @tyk.trader VIT.V 15.38% NMX.TO -63.19% XBC.V 132.88% 28.36%
141 @Thankyouimsorry CANN.CN 164.71% NMX.TO -63.19% QNC.V -16.67% 28.28%
142 @Dollars MOS.V 8.33% IPT.V 67.86% CJC.V 8.33% 28.17%
143 @Copperhead SUNM.V 59.38% NXE.TO -30.58% GWM.V 54.55% 27.78%
144 @ietalon3 SUNM.V 59.38% AWX.V -33.33% SPA.V 57.14% 27.73%
145 @mbordeleau ROMJ.CN 52.94% PLTH.CN 74.00% ADK.V -44.00% 27.65%
146 @d2earth GBR.V 148.02% WHN.V -29.60% CUV.V -36.21% 27.40%
147 @gursahib FCC.V -26.32% CANN.CN 164.71% NGZ.V -56.94% 27.15%
148 @MiningDon SME.V -20.31% SUNM.V 59.38% OSI.V 41.38% 26.81%
149 @rsnetid GGI.V 75.00% EXN.TO 2.97% ASM.TO 1.10% 26.36%
150 @Mick IVI.V -50.00% URL.CN 11.84% CXO.V 116.67% 26.17%
151 @lightningmillz XMG.CN -55.17% UCU.V 46.15% TRCH 86.67% 25.88%
152 @ca164444 CANN.CN 164.71% AAZ.V -41.67% MMJ.CN -45.45% 25.86%
153 @ArianartizaN GGI.V 75.00% SIC.V -35.29% PNG.V 37.50% 25.74%
154 @longputt MMV.V 32.14% TIG.V 5.88% EQX.V 39.05% 25.69%
155 @BS REG.V 6.57% PGM.V 0.00% MAI.V 70.00% 25.52%
156 @JPH CVV.V -19.35% BBB.V 143.75% FVAN.V -48.03% 25.46%
157 @tommack GGI.V 75.00% EFR.TO -48.14% MTA.V 49.38% 25.41%
158 @Stamp NEE.V 3.70% XPL 25.00% JSE.V 46.55% 25.09%
159 @Stocksluice RNX.TO 14.29% DV.V -14.29% GGI.V 75.00% 25.00%
160 @tschupr123 GLDN.V 25.00% MTU.V 50.00% MLG.V 0.00% 25.00%
161 @Denhilm SIC.V -35.29% MOZ.TO 58.75% WHM.V 50.00% 24.49%
162 @RD85 MOS.V 8.33% CLIQ.TO 42.51% CURA.CN 22.13% 24.33%
163 @Zetetic ME.TO -7.14% MTS.V 83.67% THO.TO -3.61% 24.31%
164 @LKFWD MGG.V 0.00% FR.TO 70.40% BAY.V 0.00% 23.47%
165 @gmat10 GMA.V 81.25% ADZ.V -57.14% GQC.V 46.15% 23.42%
166 @ponder AZS.V 61.90% PRG.V -16.67% NRN.V 25.00% 23.41%
167 @happymoney SHL.V 25.00% PORE.V 50.00% RISE.CN -5.56% 23.15%
168 @Minaki MOS.V 8.33% NETC.CN -72.73% MMS.V 133.33% 22.98%
169 @seattletechie40 ABRA.V 33.33% USAU 3.09% MMV.V 32.14% 22.86%
170 @Prospectordude MOZ.TO 58.75% CYP.V -23.91% MMV.V 32.14% 22.33%
171 @Wannabeinvestor CNL.TO 78.14% LMC.TO 16.75% WHN.V -29.60% 21.76%
172 @Tenor GGI.V 75.00% DDB.CN -50.00% FNC.V 40.00% 21.67%
173 @Trevor216051 EQX.V 39.05% WHN.V -29.60% IRV.CN 55.08% 21.51%
174 @SASKEXPRESS MAI.V 70.00% PGM.V 0.00% TGC.CN -5.56% 21.48%
175 @Francos_Duf ICO.V 21.43% YFI.V -25.00% AC.TO 66.73% 21.05%
176 @pops GTR.V 3.90% CAN.TO 2.01% ISO.V 56.52% 20.81%
177 @DrunkenSpeculator AAL.V -44.92% PG.TO 32.24% KL.TO 74.99% 20.77%
178 @Thew MMS.V 133.33% EAS.V 0.00% HELX.V -71.11% 20.74%
179 @Empire AFE.V 20.59% EOG.V 62.86% TOU.TO -21.42% 20.67%
180 @rikyu BEE.V 14.29% CNO.V 10.00% PNG.V 37.50% 20.60%
181 @MudCreeker WHN.V -29.60% MOZ.TO 58.75% PG.TO 32.24% 20.46%
182 @frogwoot CCW.V -50.00% SRE.V 0.00% KG.V 110.53% 20.18%
183 @AcynicalJedi RNX.TO 14.29% ALA.TO 38.57% HEXO.TO 5.68% 19.51%
184 @stallion ISO.V 56.52% IVN.TO 47.04% CFP.TO -46.18% 19.13%
185 @Ferrabi RNX.TO 14.29% LUC.TO -4.17% IVN.TO 47.04% 19.05%
186 @Pavel PNG.V 37.50% CNO.V 10.00% SOI.V 9.37% 18.96%
187 @gh0stTrad3r SME.V -20.31% ORE.V 29.82% IVN.TO 47.04% 18.85%
188 @Oversold SEI.V 5.56% ICO.V 21.43% NGD.TO 29.17% 18.72%
189 @Orogeny XMG.CN -55.17% AXR.TO 68.84% YRI.TO 40.92% 18.20%
190 @Nickeltrickle RNX.TO 14.29% GGI.V 75.00% SIC.V -35.29% 18.00%
191 @SINATH RNX.TO 14.29% ATE.V 1.52% PNG.V 37.50% 17.77%
192 @Ottawa10 GSI.V 50.00% SIM.V 2.27% MRS.V 0.00% 17.42%
193 @Ski LSC.V 1.54% BBT.CN 113.04% NRM.V -62.96% 17.21%
194 @Ev1 GGI.V 75.00% SUNM.V 59.38% PLAY.CN -83.33% 17.01%
195 @gustking GRB.V -28.42% PWR.CN 85.00% VHI.V -6.25% 16.78%
196 @Dunite CDB.V -21.74% IVN.TO 47.04% NRN.V 25.00% 16.77%
197 @Mesro TNY.CN 22.22% ISO.V 56.52% NTM.CN -28.57% 16.72%
198 @dutch_patience HPQ.V 50.00% EGT.V -40.00% BGF.V 40.00% 16.67%
199 @ram30 CMD.V 0.00% LLC.V 107.14% ADZ.V -57.14% 16.67%
200 @baggers IDK.CN -38.89% AGI.TO 87.65% KTN.V 0.00% 16.25%
201 @wadefr GPY.V 30.36% GTR.V 3.90% RNX.TO 14.29% 16.18%
202 @Bullish99 ATW.V -57.14% XBC.V 132.88% IFX.V -28.17% 15.85%
203 @touquoy AGB.V 67.53% OS.V -10.00% NVO.V -10.07% 15.82%
204 @stockhound TK.V -52.94% BAR.TO 40.63% SUNM.V 59.38% 15.69%
205 @fastime44 GGI.V 75.00% SEA.TO 7.31% SIC.V -35.29% 15.67%
206 @500wedge ALA.TO 38.57% BTE.TO -27.67% DLI.V 35.71% 15.54%
207 @Iconoclast ICO.V 21.43% TGOD.TO 32.82% LXX.CN -7.69% 15.52%
208 @Bluezone GPG.V 27.27% ISS.V -60.00% GTT.V 78.26% 15.18%
209 @proscht GTT.V 78.26% ISS.V -60.00% CXN.TO 26.92% 15.06%
210 @Valetta GLDN.V 25.00% ISS.V -60.00% GTT.V 78.26% 14.42%
211 @ace_in_the_hole ACRX -18.25% OMER 46.94% RNX.TO 14.29% 14.33%
212 @CamryKing NETC.CN -72.73% KALY.V -50.00% CANN.CN 164.71% 13.99%
213 @goldzilla PG.TO 32.24% MGG.V 0.00% LRA.V 9.09% 13.78%
214 @Camilleri NETC.CN -72.73% GGI.V 75.00% ALA.TO 38.57% 13.62%
215 @goldfanatic VRR.V 57.14% MGG.V 0.00% PGZ.V -16.67% 13.49%
216 @silverwhere ATE.V 1.52% ENB.TO 2.17% AAPL 35.57% 13.08%
217 @Lucky2018 GGI.V 75.00% MMG.V -15.00% PGE.V -22.22% 12.59%
218 @homelesstrader AAX.V -25.00% MMS.V 133.33% JLR.V -70.83% 12.50%
219 @Snoek WDO.TO 57.46% PGM.V 0.00% SME.V -20.31% 12.38%
220 @Drjean GGI.V 75.00% SOP.TO 0.00% FDM.CN -38.89% 12.04%
221 @eeloni AFM.V -11.54% ANX.TO 30.23% GMX.TO 15.63% 11.44%
222 @rangerbentman AXR.TO 68.84% SIC.V -35.29% MEK.V 0.00% 11.18%
223 @Jo FWZ.V -38.89% ECC.V 30.95% BNCH.V 41.30% 11.12%
224 @BCNortherner GGI.V 75.00% MGWFF -33.33% SURG.V -8.33% 11.11%
225 @Burger CLIQ.TO 42.51% ACB.TO 22.65% WAYL.CN -32.11% 11.02%
226 @Instadalt NFLX 3.82% AMZN 14.74% WEED.TO 14.36% 10.97%
227 @fl GTR.V 3.90% NHK.TO 22.22% REG.V 6.57% 10.90%
228 @devil69yall CPG.TO -5.94% TGZ.TO 38.21% PGM.V 0.00% 10.76%
229 @networth VEIN.V 40.00% MAL.TO 10.45% XTC.TO -18.42% 10.67%
230 @caviko NHK.TO 22.22% GTR.V 3.90% HITI.CN 5.41% 10.51%
231 @Danielh NVO.V -10.07% IPT.V 67.86% RK.V -26.47% 10.44%
232 @AldenTyrell SUNM.V 59.38% REG.V 6.57% CGP.V -34.83% 10.37%
233 @Bullshat SIC.V -35.29% GGI.V 75.00% NVO.V -10.07% 9.88%
234 @EvenPrime WHN.V -29.60% BN-H.V 18.18% VZLA.V 40.74% 9.77%
235 @Momoney MMS.V 133.33% RCG.V -66.67% FMS.V -37.50% 9.72%
236 @trade2win2 RHT.V -42.39% VLE.TO -33.97% DYA.V 104.55% 9.39%
237 @rocman SOI.V 9.37% DASH.V 58.33% HRH.V -40.00% 9.24%
238 @deMevesy BAR.TO 40.63% FCU.TO -35.19% NHK.TO 22.22% 9.22%
239 @stateside WGO.V -22.58% RDU.V 100.00% PUL.V -50.00% 9.14%
240 @allybouyo APP.CN -45.00% AAPL 35.57% FB 36.17% 8.91%
241 @equivalentnetwork APP.CN -45.00% AAPL 35.57% FB 36.17% 8.91%
242 @SnowyWindows NLC.V -4.17% AUG.TO 61.11% SYH.V -30.77% 8.73%
243 @AFChief GGI.V 75.00% CCW.V -50.00% NNO.V 0.82% 8.61%
244 @kuston SAPLF 62.50% LMCNF 20.28% DGMLF -57.03% 8.58%
245 @Pavo FDM.CN -38.89% DVR.CN 53.85% CNO.V 10.00% 8.32%
246 @edward ALS.TO 11.64% AZZ.TO -30.77% SII.TO 43.92% 8.27%
247 @Onepoint61803 PAC.V -45.16% PGM.V 0.00% AXR.TO 68.84% 7.89%
248 @ElJoro PTQ.V 43.64% LG.V -20.00% CMC.CN 0.00% 7.88%
249 @Longci54 AUY 42.39% RNX.TO 14.29% KGC.V -33.33% 7.78%
250 @Jjs BTE.TO -27.67% RNX.TO 14.29% MPX.CN 35.96% 7.53%
251 @DannyOcean ASM.TO 1.10% LAD.V -3.57% GLDN.V 25.00% 7.51%
252 @kayo PGZ.V -16.67% SUNM.V 59.38% SME.V -20.31% 7.47%
253 @Chernobyl DV.V -14.29% GLDN.V 25.00% DEX.V 11.29% 7.33%
254 @RedDragon PGM.V 0.00% SUNM.V 59.38% C.V -37.50% 7.29%
255 @Uptick EFR.TO -48.14% MONT.CN -74.44% BBB.V 143.75% 7.06%
256 @Highheat SAEX 39.21% CPI.TO -18.18% ZEE.V 0.00% 7.01%
257 @Pete REG.V 6.57% VTT.V -55.88% MAI.V 70.00% 6.90%
258 @Andy8033 HPQ.V 50.00% EAS.V 0.00% ILC.V -30.00% 6.67%
259 @Omega101 NVO.V -10.07% KL.TO 74.99% PAC.V -45.16% 6.59%
260 @PowHound LAM.TO -44.05% API.CN 7.14% ISO.V 56.52% 6.54%
261 @CANplant NNO.V 0.82% RNX.TO 14.29% LAC.TO 3.98% 6.36%
262 @Scoop61 MTS.V 83.67% WHN.V -29.60% SIC.V -35.29% 6.26%
263 @rini IP.CN -63.16% SQR.CN 58.70% TNY.CN 22.22% 5.92%
264 @PierreG01599501 RNX.TO 14.29% NVO.V -10.07% NVDA 13.21% 5.81%
265 @Hejmdal PLU.V -64.86% LTBR 7.94% LEU 74.03% 5.70%
266 @zukuenftiger ITR.V 23.86% C.V -37.50% SBB.TO 30.47% 5.61%
267 @Vette450 SUNM.V 59.38% WLF.V -52.00% RCLF.V 9.09% 5.49%
268 @Graham IRV.CN 55.08% NPK.TO -9.09% WHN.V -29.60% 5.46%
269 @Vietcon AGEEF 64.32% TGIF.CN -7.41% TRST.TO -41.12% 5.26%
270 @AuBerg NGD.TO 29.17% RNX.TO 14.29% BTE.TO -27.67% 5.26%
271 @Sapadap RNX.TO 14.29% GRAT.V -76.67% CNL.TO 78.14% 5.25%
272 @Anders AZZ.TO -30.77% SCY.TO -17.50% LUG.TO 63.82% 5.18%
273 @hamvestor WHN.V -29.60% NVO.V -10.07% IRV.CN 55.08% 5.14%
274 @Jgl90 NETC.CN -72.73% AGI.TO 87.65% KTN.V 0.00% 4.97%
275 @TheSurfer SIC.V -35.29% AAX.V -25.00% GGI.V 75.00% 4.90%
276 @theWallBanger GTR.V 3.90% SSV.V 25.00% DV.V -14.29% 4.87%
277 @EZYMONEY ORG.V -31.00% GUY.TO -18.71% SVM.TO 64.12% 4.80%
278 @CSGTrader NHK.TO 22.22% GPG.V 27.27% SIC.V -35.29% 4.73%
279 @Kryss GFG.V 9.76% MEK.V 0.00% GTR.V 3.90% 4.55%
280 @Skyline27 NRN.V 25.00% CPG.TO -5.94% NBUD.CN -5.56% 4.50%
281 @RedlakeCapital JG.V 31.71% SIC.V -35.29% LMC.TO 16.75% 4.39%
282 @SFtrader WUC.CN -38.79% URG -16.44% IPT.V 67.86% 4.21%
283 @wj SVA.V -7.50% HS.CN -30.00% DFS.V 50.00% 4.17%
284 @Dragon SAE.V -33.33% WHN.V -29.60% KL.TO 74.99% 4.02%
285 @Sea2SkyTrader SUNM.V 59.38% TBRD.V -20.53% VIR.V -26.92% 3.97%
286 @corvette SRI.V -50.00% TLT.V -13.64% GGI.V 75.00% 3.79%
287 @Oops JLR.V -70.83% AET.V 57.14% GLDN.V 25.00% 3.77%
288 @hornet SPA.V 57.14% WHN.V -29.60% ARU.V -16.25% 3.76%
289 @schiffknowsbest MRS.V 0.00% GQC.V 46.15% SIC.V -35.29% 3.62%
290 @Not2Sirius NLC.V -4.17% SME.V -20.31% SKE.V 35.00% 3.51%
291 @PhoenixRichmond AMR.V -43.75% UEC -29.26% LGD.TO 83.33% 3.44%
292 @Ratchet TGIF.CN -7.41% XLY.V -4.60% CURA.CN 22.13% 3.38%
293 @Helvetia PAC.V -45.16% ANX.TO 30.23% GLDN.V 25.00% 3.36%
294 @MBjones VMD.TO 68.37% NETC.CN -72.73% RNX.TO 14.29% 3.31%
295 @stevekfit VHI.V -6.25% ATE.V 1.52% RNX.TO 14.29% 3.18%
296 @Goldennewf RNX.TO 14.29% ANX.TO 30.23% SIC.V -35.29% 3.07%
297 @d2dgw BCFN.CN 33.33% DMGI.V 5.88% NC.CN -30.00% 3.07%
298 @BoMbsKOd GGI.V 75.00% SX.CN -46.88% PKG.CN -20.00% 2.71%
299 @Allan AAX.V -25.00% PG.TO 32.24% MGG.V 0.00% 2.41%
300 @BigView WHN.V -29.60% IRV.CN 55.08% MAX.TO -18.52% 2.32%
301 @Wilt1 GRAT.V -76.67% MOS.V 8.33% GGI.V 75.00% 2.22%
302 @RNX_Whale RNX.TO 14.29% AXR.TO 68.84% GRAT.V -76.67% 2.15%
303 @EAGLE101 GGI.V 75.00% MOS.V 8.33% TPS.CN -77.78% 1.85%
304 @Excelsior JAG.TO 16.67% NEE.V 3.70% MMG.V -15.00% 1.79%
305 @sk BSK.V -20.59% AZZ.TO -30.77% ISO.V 56.52% 1.72%
306 @BluenoseMiner24 SIC.V -35.29% ANX.TO 30.23% BEX.V 10.00% 1.65%
307 @avanzalg JUGR.V -46.43% GGI.V 75.00% CYP.V -23.91% 1.55%
308 @FranCisco EOG.V 62.86% NETC.CN -72.73% RNX.TO 14.29% 1.47%
309 @PhotoJ ALDE.V -20.19% GQC.V 46.15% OIH -21.59% 1.46%
310 @Ruuuudy AAX.V -25.00% RDU.V 100.00% JLR.V -70.83% 1.39%
311 @ndaloisi VHI.V -6.25% ATE.V 1.52% XDV.TO 8.36% 1.21%
312 @Codfather OLA.TO 45.76% MONT.CN -74.44% JG.V 31.71% 1.01%
313 @brucelionheart MTA.V 49.38% SME.V -20.31% ROE.V -26.47% 0.87%
314 @DJS GGI.V 75.00% PRG.V -16.67% VTT.V -55.88% 0.82%
315 @Flipke ALTA.V -6.25% AZS.V 61.90% PGX.V -53.85% 0.60%
316 @dumbluck RNX.TO 14.29% GXE.TO -27.69% HIVE.V 14.52% 0.37%
317 @Vaughan SUNM.V 59.38% HVG.V -58.33% BAY.V 0.00% 0.35%
318 @AllStreetsWolf PNG.V 37.50% VHI.V -6.25% PCY.TO -30.65% 0.20%
319 @Betheone OS.V -10.00% SAAS.CN -40.00% WHM.V 50.00% 0.00%
320 @CaptainKush NVO.V -10.07% PAC.V -45.16% IRV.CN 55.08% -0.05%
321 @Stewaa12 RNX.TO 14.29% SGMO -1.34% VKTX -13.58% -0.21%
322 @Rrooze NVO.V -10.07% GWM.V 54.55% PAC.V -45.16% -0.23%
323 @The_Godas ORE.V 29.82% NXE.TO -30.58% PGM.V 0.00% -0.25%
324 @obill AKR.V 35.00% ATW.V -57.14% PRN.TO 20.90% -0.42%
325 @Westcoasterwalker WHN.V -29.60% NGE.V -6.45% ABN.V 34.38% -0.56%
326 @AUPop USAU 3.09% MMV.V 32.14% C.V -37.50% -0.75%
327 @simon1707 APP.CN -45.00% AWE.V -28.57% LIO.V 70.73% -0.95%
328 @Ty MGG.V 0.00% PGM.V 0.00% CRMD -2.96% -0.99%
329 @CaptainDuff PRG.V -16.67% BHS.V -16.67% GPY.V 30.36% -0.99%
330 @johnc6 NDM.TO 19.32% WRN.TO 25.64% KC.V -48.33% -1.12%
331 @EasyMoneyB MOS.V 8.33% MLG.V 0.00% JWCA.V -12.00% -1.22%
332 @Jsaiks SIC.V -35.29% RNX.TO 14.29% WMD.V 17.27% -1.25%
333 @2pac SUNM.V 59.38% SME.V -20.31% ROI.V -42.86% -1.26%
334 @LTR HMC.V -14.06% CXN.TO 26.92% QRO.V -16.67% -1.27%
335 @Onlyflaws GTR.V 3.90% DV.V -14.29% REG.V 6.57% -1.27%
336 @Argentum BHS.V -16.67% EGD.V -55.88% IPT.V 67.86% -1.56%
337 @ScarboroughMJStocks GGI.V 75.00% IMR.V -59.09% SCU.TO -20.64% -1.58%
338 @Alamo NU.V -27.78% ICO.V 21.43% ATE.V 1.52% -1.61%
339 @k0d3r3d GROW.V 42.22% ATE.V 1.52% KALY.V -50.00% -2.09%
340 @stocklor DLI.V 35.71% NRN.V 25.00% IBIT.V -67.23% -2.17%
341 @Phisher FEO.V 25.00% PAT.TO -18.18% DML.TO -13.43% -2.20%
342 @supra48 DLI.V 35.71% GLK.V -12.50% EHT.V -30.00% -2.26%
343 @maplenorth CPG.TO -5.94% LGO.TO -39.93% ALA.TO 38.57% -2.43%
344 @whosat RNX.TO 14.29% NDM.TO 19.32% TRST.TO -41.12% -2.50%
345 @Happyhappy KOR.TO -23.76% VMD.TO 68.37% BLO.CN -52.23% -2.54%
346 @megavoss GGI.V 75.00% CUV.V -36.21% JUGR.V -46.43% -2.55%
347 @MineNL MAE.V 5.56% OM.V 22.00% SIC.V -35.29% -2.58%
348 @Scaranek NLC.V -4.17% ATE.V 1.52% KBLT.V -5.14% -2.60%
349 @jascas007 BEX.V 10.00% WHN.V -29.60% ER.TO 11.76% -2.61%
350 @Chiel BAY.V 0.00% CVM.V -41.18% ABRA.V 33.33% -2.61%
351 @goldbugx SUNM.V 59.38% DV.V -14.29% TK.V -52.94% -2.62%
352 @Jelliott PKK.CN -16.67% MOS.V 8.33% MRS.V 0.00% -2.78%
353 @buy41sell42 AAL.V -44.92% PG.TO 32.24% EXN.TO 2.97% -3.23%
354 @Turnipsoup PGE.V -22.22% GUG.V 37.50% NAM.V -25.00% -3.24%
355 @Breccia NUG.V -60.71% AUX.V 16.67% SGZ.V 33.33% -3.57%
356 @High-Grade ETF.V 50.00% DHR.V -20.00% TLD-H.V -41.18% -3.73%
357 @Bigdogmoney AAX.V -25.00% CYP.V -23.91% HIP.V 37.21% -3.90%
358 @ElonSmokes OGI.V 29.57% KNR.CN 7.69% KTR.V -49.02% -3.92%
359 @Prosperall ORM.V -8.33% RNX.TO 14.29% BYN.V -18.18% -4.08%
360 @Ritej RNX.TO 14.29% KALY.V -50.00% ACB.TO 22.65% -4.35%
361 @KevinS ANGPY 46.97% HOS -53.81% U.TO -6.25% -4.36%
362 @cycleogical GQC.V 46.15% ISS.V -60.00% KTN.V 0.00% -4.62%
363 @JustJT DGMLF -57.03% AXU 78.22% SIC.V -35.29% -4.70%
364 @Chizzum WHN.V -29.60% ETI.CN 0.00% GXU.V 14.81% -4.93%
365 @TheLip2 TK.V -52.94% CGP.V -34.83% SWA.V 72.73% -5.02%
366 @bertram XMG.CN -55.17% BEA.V 30.00% GOM.V 10.00% -5.06%
367 @Blsh77 SIC.V -35.29% DAC.V -21.43% BNCH.V 41.30% -5.14%
368 @fordf150 DMGI.V 5.88% NPT.CN -36.11% HIVE.V 14.52% -5.24%
369 @Iluvblozf MTS.V 83.67% CCW.V -50.00% MOON.V -50.00% -5.44%
370 @firefly IRV.CN 55.08% SIC.V -35.29% CUV.V -36.21% -5.47%
371 @illcavi2000 EHT.V -30.00% RTI.V -8.75% TNY.CN 22.22% -5.51%
372 @schischi CNL.TO 78.14% WUC.CN -38.79% VTT.V -55.88% -5.51%
373 @tinybullstocks BEX.V 10.00% OS.V -10.00% AUL.V -16.67% -5.56%
374 @irieb88 RDDTF -4.21% HUYA 19.17% ECA.TO -31.69% -5.58%
375 @eden CCB.V -45.83% AXR.TO 68.84% LGO.TO -39.93% -5.64%
376 @hoover GGI.V 75.00% CCB.V -45.83% JUGR.V -46.43% -5.75%
377 @ggg PAC.V -45.16% GGI.V 75.00% NXO.V -47.10% -5.75%
378 @IanF PAT.TO -18.18% NNO.V 0.82% PE.V 0.00% -5.79%
379 @Shelby2 PGM.V 0.00% MKR.V -76.92% SUNM.V 59.38% -5.85%
380 @engineer GGI.V 75.00% IMR.V -59.09% HRT.TO -34.52% -6.20%
381 @generan TNY.CN 22.22% JUGR.V -46.43% SEI.V 5.56% -6.22%
382 @cole119 NXE.TO -30.58% PAT.TO -18.18% CALI.CN 30.00% -6.25%
383 @Markus ZON.V -10.34% SUNM.V 59.38% AORO.V -67.86% -6.28%
384 @Chico SX.CN -46.88% GGI.V 75.00% ICM.V -47.06% -6.31%
385 @Fischlaender VEIN.V 40.00% LAD.V -3.57% NORA.V -55.56% -6.38%
386 @robo AAX.V -25.00% BAY.V 0.00% HEXO.TO 5.68% -6.44%
387 @tentive ATE.V 1.52% RNX.TO 14.29% SIC.V -35.29% -6.50%
388 @gottaknow NGD.TO 29.17% EAM.V 28.13% MKR.V -76.92% -6.54%
389 @mike97 WHN.V -29.60% IRV.CN 55.08% PAC.V -45.16% -6.56%
390 @JGMS SMD.V 14.29% SA.V -11.90% WAR.V -22.22% -6.61%
391 @U3O8 GXU.V 14.81% MRS.V 0.00% FCU.TO -35.19% -6.79%
392 @Sim RGX.TO -60.00% HCG.TO 58.02% BBD-B.TO -18.47% -6.82%
393 @docdoc IRV.CN 55.08% MAX.TO -18.52% DGMLF -57.03% -6.82%
394 @Phil38 SIC.V -35.29% GR.V -35.83% WHM.V 50.00% -7.04%
395 @d4 DBV.V -13.64% SIC.V -35.29% EVM.V 27.59% -7.11%
396 @Omapere UAV.CN -60.00% TGOD.TO 32.82% AGRA.CN 5.36% -7.27%
397 @TREASURECHESTPICKS GRAT.V -76.67% DIXI-U.CN 40.00% RNX.TO 14.29% -7.46%
398 @ThailandExploration ADZ.V -57.14% SIC.V -35.29% MAI.V 70.00% -7.48%
399 @Irie9 CROP.CN -51.39% HEXO.TO 5.68% ACB.TO 22.65% -7.69%
400 @MTV FRE.V -60.00% WDO.TO 57.46% RVG.V -20.73% -7.76%
401 @Bacon ISOL.CN -73.29% AMD 79.95% HS.CN -30.00% -7.78%
402 @Strannick API.CN 7.14% CLE.V 0.00% SYH.V -30.77% -7.88%
403 @K2 AAN.V -58.33% API.CN 7.14% CXN.TO 26.92% -8.09%
404 @moonshot5 ABI.V 18.75% GWA.V -62.00% GPR.TO 18.95% -8.10%
405 @PingPong PTK.V 51.79% ETI.CN 0.00% GRAT.V -76.67% -8.29%
406 @Kassattack VLE.TO -33.97% MGG.V 0.00% LRA.V 9.09% -8.29%
407 @Confusedelaine XMG.CN -55.17% BEA.V 30.00% BAY.V 0.00% -8.39%
408 @Haskaps DIAM.TO -24.07% BKM.V 8.84% NVO.V -10.07% -8.44%
409 @major SRI.V -50.00% IVN.TO 47.04% ALO.TO -22.39% -8.45%
410 @Moola MOS.V 8.33% SIC.V -35.29% ATE.V 1.52% -8.48%
411 @CautiousNow REG.V 6.57% ADZ.V -57.14% NRN.V 25.00% -8.52%
412 @BluMoose GIS.V -30.00% MGM.V 0.00% GTR.V 3.90% -8.70%
413 @FITZ101 IRON.TO 16.00% OS.V -10.00% HEMP.V -32.11% -8.70%
414 @Ropen SIC.V -35.29% PYR.V -5.17% RNX.TO 14.29% -8.73%
415 @Jim0123 AAN.V -58.33% CAD.V -25.00% ONE.V 57.14% -8.73%
416 @heartMt1 RNX.TO 14.29% NVO.V -10.07% NXE.TO -30.58% -8.79%
417 @Swisspie RNX.TO 14.29% MAX.TO -18.52% IO.V -22.22% -8.82%
418 @farmerjoe KBEV.CN -8.93% SQR.CN 58.70% GRAT.V -76.67% -8.97%
419 @Audax.77 EGT.V -40.00% NAM.V -25.00% TNA.V 37.93% -9.02%
420 @Blackened06 VIDA.CN -33.05% CURA.CN 22.13% PKK.CN -16.67% -9.19%
421 @fortuneteller NU.V -27.78% BKI.TO 41.67% PURA -41.59% -9.23%
422 @trex PYR.V -5.17% RHT.V -42.39% MIN.TO 19.51% -9.35%
423 @BayRunner SIC.V -35.29% FRSX -7.10% RNX.TO 14.29% -9.37%
424 @sourhour RHT.V -42.39% TRUL.CN 9.19% APHA.TO 4.96% -9.42%
425 @sihv NVO.V -10.07% PAC.V -45.16% CXN.TO 26.92% -9.44%
426 @McIlory ADZ.V -57.14% JUGR.V -46.43% GGI.V 75.00% -9.52%
427 @investoreddy GRAT.V -76.67% AMY.V 33.33% HIVE.V 14.52% -9.61%
428 @opjohn TLT.V -13.64% RNX.TO 14.29% WHN.V -29.60% -9.65%
429 @runrig RNX.TO 14.29% GLK.V -12.50% MRO.V -30.77% -9.66%
430 @TOOZ IRV.CN 55.08% MONT.CN -74.44% NVO.V -10.07% -9.81%
431 @CandideV007 ID.V -57.14% TH.TO -41.03% CWEB.TO 68.31% -9.95%
432 @heyref ATE.V 1.52% NU.V -27.78% SU.TO -3.62% -9.96%
433 @smallcapinvestor ARG.TO -36.67% COP.TO 41.67% BNE.TO -35.56% -10.19%
434 @stxmessiah IVN.TO 47.04% GRG.V -52.86% UNV.V -25.00% -10.27%
435 @911Bandit VTT.V -55.88% NRN.V 25.00% BAY.V 0.00% -10.29%
436 @Virlena BAY.V 0.00% BEX.V 10.00% ILI.V -40.91% -10.30%
437 @PetroJoe EQX.V 39.05% SME.V -20.31% MUN.V -50.00% -10.42%
438 @Mick332 ADZ.V -57.14% WHN.V -29.60% IRV.CN 55.08% -10.55%
439 @BAYBOY NETC.CN -72.73% GOOD.V -18.42% DASH.V 58.33% -10.94%
440 @idunno1987 PYR.V -5.17% CCW.V -50.00% CURA.CN 22.13% -11.01%
441 @Truth RISE.CN -5.56% RNX.TO 14.29% RHT.V -42.39% -11.22%
442 @MonkeyDonkey PAC.V -45.16% NVO.V -10.07% EDV.TO 21.56% -11.23%
443 @Wizemouze RNX.TO 14.29% EHT.V -30.00% PAT.TO -18.18% -11.30%
444 @ChrisCringle PCY.TO -30.65% NGE.V -6.45% USAU 3.09% -11.33%
445 @Brother0001 PKK.CN -16.67% MMJ.CN -45.45% FFN.TO 28.05% -11.36%
446 @Evo5 CCW.V -50.00% GGI.V 75.00% IMR.V -59.09% -11.36%
447 @nameless GGI.V 75.00% CCW.V -50.00% IMR.V -59.09% -11.36%
448 @Sugar-Dog GGI.V 75.00% CCW.V -50.00% IMR.V -59.09% -11.36%
449 @Jowden ATE.V 1.52% KALY.V -50.00% RNX.TO 14.29% -11.40%
450 @nothin_but_gainz STC.V 34.48% CPH.TO -33.51% SIC.V -35.29% -11.44%
451 @Blackstim SEI.V 5.56% ART.V 0.00% SAAS.CN -40.00% -11.48%
452 @Vladdy BNCH.V 41.30% IMR.V -59.09% BHS.V -16.67% -11.48%
453 @randomguy IVN.TO 47.04% TK.V -52.94% AWE.V -28.57% -11.49%
454 @Chrisg AMPE -6.58% JUGR.V -46.43% MTNB 18.20% -11.60%
455 @Au79enShowers ID.V -57.14% FR.TO 70.40% EFR.TO -48.14% -11.63%
456 @Stockjunkie88 FDM.CN -38.89% HVT.V 23.91% PKG.CN -20.00% -11.66%
457 @Germrun MOS.V 8.33% NUR.CN 16.67% ISS.V -60.00% -11.67%
458 @t9p XMG.CN -55.17% BEA.V 30.00% AIS.V -10.00% -11.72%
459 @ArkRunner GXU.V 14.81% AZZ.TO -30.77% CVV.V -19.35% -11.77%
460 @fingerprint42 MONT.CN -74.44% IRV.CN 55.08% ARU.V -16.25% -11.87%
461 @sid ARU.V -16.25% MONT.CN -74.44% IRV.CN 55.08% -11.87%
462 @ACAB RNX.TO 14.29% CJ.TO -7.63% RHT.V -42.39% -11.91%
463 @chergui DME.V -29.17% ABRA.V 33.33% CT.V -40.00% -11.94%
464 @Hussein BSK.V -20.59% FSY.TO -30.43% GXU.V 14.81% -12.07%
465 @Nihilism RHT.V -42.39% VHI.V -6.25% FVI.TO 12.03% -12.20%
466 @trucker29 SIR.V 47.83% NUG.V -60.71% KOR.TO -23.76% -12.22%
467 @Eskobastion NMX.TO -63.19% ATE.V 1.52% GLDN.V 25.00% -12.23%
468 @rgrowden EGT.V -40.00% NZC.TO -5.56% MOS.V 8.33% -12.41%
469 @g.money NNO.V 0.82% EAST.V -64.29% MTLO.V 25.81% -12.55%
470 @JaceStryker WAYL.CN -32.11% MPX.CN 35.96% JET.V -41.53% -12.56%
471 @Rosebrugh RNX.TO 14.29% WHN.V -29.60% WGO.V -22.58% -12.63%
472 @Lucifer GOOD.V -18.42% JG.V 31.71% CROP.CN -51.39% -12.70%
473 @Greenkandle VHI.V -6.25% RNX.TO 14.29% ATI.V -46.15% -12.71%
474 @Mobbs613 RNX.TO 14.29% HEXO.TO 5.68% AAN.V -58.33% -12.79%
475 @MvTang0 EGT.V -40.00% TECK-B.TO -20.87% ACM 22.24% -12.88%
476 @Terrafirma555 WHN.V -29.60% NRN.V 25.00% DNI.CN -35.71% -13.44%
477 @rookie VTT.V -55.88% ZNX.V -30.95% GQC.V 46.15% -13.56%
478 @Vinmufc VHI.V -6.25% CUV.V -36.21% ATE.V 1.52% -13.65%
479 @tree16 WHY.V -46.43% AZX.V 50.00% OWLI.CN -45.00% -13.81%
480 @tucosalamanca N.V -58.33% CL.CN 11.17% HEXO.TO 5.68% -13.83%
481 @Triplethreat JET.V -41.53% GTXI 27.66% BTE.TO -27.67% -13.84%
482 @eponski FCC.V -26.32% TTX.CN -30.00% RNX.TO 14.29% -14.01%
483 @Cenaxx FCC.V -26.32% TGIF.CN -7.41% AN.V -8.33% -14.02%
484 @kream2x ECS.TO -55.56% RTI.V -8.75% CURA.CN 22.13% -14.06%
485 @Nelson HIVE.V 14.52% IPCO.TO -3.77% ACG.CN -52.94% -14.07%
486 @miner GFG.V 9.76% BTR.V -16.36% DNI.CN -35.71% -14.11%
487 @Glenalpineguy AMY.V 33.33% IP.CN -63.16% GLK.V -12.50% -14.11%
488 @epads ADZ.V -57.14% WHM.V 50.00% SIC.V -35.29% -14.15%
489 @Teddy XMG.CN -55.17% BEA.V 30.00% SCY.TO -17.50% -14.22%
490 @starbuck NMX.TO -63.19% VHI.V -6.25% BAMM.CN 26.76% -14.23%
491 @designer WHN.V -29.60% PGX.V -53.85% VEIN.V 40.00% -14.48%
492 @navderek RNX.TO 14.29% SIC.V -35.29% WGO.V -22.58% -14.53%
493 @zarli3o SIC.V -35.29% AAX.V -25.00% JAG.TO 16.67% -14.54%
494 @Investor62 BEA.V 30.00% XMG.CN -55.17% LXG.V -18.75% -14.64%
495 @siirtomaaherra VTT.V -55.88% AAN.V -58.33% MAI.V 70.00% -14.74%
496 @Gnome OS.V -10.00% BN-H.V 18.18% TV.TO -52.44% -14.75%
497 @Heliboy SME.V -20.31% WUC.CN -38.79% GXU.V 14.81% -14.76%
498 @watchdog9292929 CGP.V -34.83% ARU.V -16.25% REG.V 6.57% -14.84%
499 @TomFord YFI.V -25.00% TLT.V -13.64% CPG.TO -5.94% -14.86%
500 @jsharpe DSY.V 12.50% NVI.V -18.75% IDK.CN -38.89% -15.05%
501 @harmus TBP.V -57.14% SX.CN -46.88% QCC.CN 58.82% -15.06%
502 @muskie EOG.V 62.86% MUN.V -50.00% HVG.V -58.33% -15.16%
503 @Jayfire NMX.TO -63.19% ECS.TO -55.56% SWA.V 72.73% -15.34%
504 @Large TGOD.TO 32.82% WHN.V -29.60% PUL.V -50.00% -15.59%
505 @cvac01 KNR.CN 7.69% JUGR.V -46.43% SURG.V -8.33% -15.69%
506 @Toronto AWX.V -33.33% DLI.V 35.71% IME.CN -50.00% -15.87%
507 @Whistlerguy GGI.V 75.00% NETC.CN -72.73% VIS.V -50.00% -15.91%
508 @jazzbo FPC.V -30.00% SAE.V -33.33% VIT.V 15.38% -15.98%
509 @Quint RNX.TO 14.29% BTE.TO -27.67% FCU.TO -35.19% -16.19%
510 @DickieDribbles AAL.V -44.92% NMX.TO -63.19% SUNM.V 59.38% -16.24%
511 @6furlongs PLAN.V 0.00% EHT.V -30.00% NVI.V -18.75% -16.25%
512 @HS55 SX.CN -46.88% RNX.TO 14.29% PKK.CN -16.67% -16.42%
513 @bipin ISS.V -60.00% VHI.V -6.25% NUR.CN 16.67% -16.53%
514 @pearlsinmining VTT.V -55.88% KC.V -48.33% GWM.V 54.55% -16.56%
515 @MyFutureLiesWithAte ATE.V 1.52% NETC.CN -72.73% ICO.V 21.43% -16.59%
516 @Juan_Valdez BYN.V -18.18% NGZ.V -56.94% NRN.V 25.00% -16.71%
517 @Bode TI.TO -57.43% TIG.V 5.88% ASM.TO 1.10% -16.81%
518 @ogi MONT.CN -74.44% ITR.V 23.86% MGG.V 0.00% -16.86%
519 @crazytown RNX.TO 14.29% VHI.V -6.25% HUGE.CN -58.62% -16.86%
520 @cricket SIC.V -35.29% RNX.TO 14.29% WHN.V -29.60% -16.87%
521 @hngryrat RNX.TO 14.29% SIC.V -35.29% WHN.V -29.60% -16.87%
522 @tonywesley RNX.TO 14.29% WHN.V -29.60% SIC.V -35.29% -16.87%
523 @thermo GLXY.V 46.43% HUGE.CN -58.62% IDK.CN -38.89% -17.03%
524 @massnutten NC.CN -30.00% EVE.V 41.94% FFT.CN -63.04% -17.04%
525 @marcovich NMX.TO -63.19% TGOD.TO 32.82% MEX.V -22.22% -17.53%
526 @Phazed CUV.V -36.21% ADK.V -44.00% BAMM.CN 26.76% -17.82%
527 @JamesTrust SIC.V -35.29% ATE.V 1.52% PKG.CN -20.00% -17.93%
528 @belleislebay GRAT.V -76.67% CUV.V -36.21% SQR.CN 58.70% -18.06%
529 @locopips FDM.CN -38.89% WHN.V -29.60% RNX.TO 14.29% -18.07%
530 @zebshleb EGT.V -40.00% TOS.TO -10.47% PYR.V -5.17% -18.55%
531 @janturco TV.TO -52.44% VIT.V 15.38% NCU.TO -19.05% -18.70%
532 @NikG92 QCA.CN -31.91% RML.V -50.00% MTLO.V 25.81% -18.70%
533 @madmann SCY.TO -17.50% NPK.TO -9.09% WHN.V -29.60% -18.73%
534 @Knadian SQR.CN 58.70% GRAT.V -76.67% IDK.CN -38.89% -18.95%
535 @Bobyback KTR.V -49.02% SIC.V -35.29% GPG.V 27.27% -19.01%
536 @captainfeathersword GOOD.V -18.42% IME.CN -50.00% MTB.V 11.36% -19.02%
537 @Oliver SLL.V -6.00% RQB.CN -16.07% NOB.V -35.00% -19.02%
538 @WeekendChef CYP.V -23.91% HUD.V -3.49% GIS.V -30.00% -19.13%
539 @creliho PKK.CN -16.67% XMG.CN -55.17% RNX.TO 14.29% -19.18%
540 @GreekFreak ZON.V -10.34% MEX.V -22.22% NAM.V -25.00% -19.19%
541 @Radar VTT.V -55.88% QCA.CN -31.91% ORE.V 29.82% -19.32%
542 @FairlyStockyTM VTT.V -55.88% VHI.V -6.25% GTR.V 3.90% -19.41%
543 @Petesail EAC.CN -34.21% LLG.V -49.18% NRN.V 25.00% -19.46%
544 @SotalyTober MRZ.V -44.17% ECC.V 30.95% VPI.V -45.24% -19.48%
545 @dangla14 TGIF.CN -7.41% GABY.CN 12.50% EAST.V -64.29% -19.73%
546 @SizzlinSteaks CUV.V -36.21% ATE.V 1.52% YFI.V -25.00% -19.90%
547 @Chucklee PTU.V -21.43% NKO.TO -50.00% OSK.TO 11.69% -19.91%
548 @MntGoatMatt MAXR.TO -34.52% MBA.TO -8.57% NLH.V -16.67% -19.92%
549 @forestgump GTII.CN -18.48% TGIF.CN -7.41% IAN.CN -34.24% -20.04%
550 @rustypants NRN.V 25.00% AWE.V -28.57% NGZ.V -56.94% -20.17%
551 @metalhead RNX.TO 14.29% AAN.V -58.33% AUL.V -16.67% -20.24%
552 @therealscoop GRAT.V -76.67% ATE.V 1.52% RNX.TO 14.29% -20.29%
553 @StarFire GSR.V -61.11% CAD.V -25.00% SSV.V 25.00% -20.37%
554 @Saskberger XMG.CN -55.17% PTQ.V 43.64% TGV.V -50.00% -20.51%
555 @RocketRed ADZ.V -57.14% WHN.V -29.60% NRN.V 25.00% -20.58%
556 @Jimpro63 RNX.TO 14.29% SIC.V -35.29% JET.V -41.53% -20.84%
557 @teevee NXE.TO -30.58% CFRX -78.38% III.TO 46.29% -20.89%
558 @Heond APP.CN -45.00% BAR.TO 40.63% MRM.CN -58.33% -20.90%
559 @longzzzzz PCY.TO -30.65% ADZ.V -57.14% NRN.V 25.00% -20.93%
560 @myradiar RHT.V -42.39% PLI.TO -96.06% ENW.V 74.82% -21.21%
561 @Razor RHT.V -42.39% PLI.TO -96.06% ENW.V 74.82% -21.21%
562 @RLGfan RLG.CN 16.67% ADZ.V -57.14% CFM.V -23.33% -21.27%
563 @appledin ICO.V 21.43% MOON.V -50.00% SIC.V -35.29% -21.29%
564 @Greendream CWBR -60.72% IRV.CN 55.08% N.V -58.33% -21.33%
565 @JoeMas ATI.V -46.15% LND.V 16.67% E.TO -34.62% -21.37%
566 @MapleMoney NETC.CN -72.73% VHI.V -6.25% HIVE.V 14.52% -21.49%
567 @CopperGorilla JUGR.V -46.43% PAT.TO -18.18% MLG.V 0.00% -21.54%
568 @smitty RNX.TO 14.29% CCB.V -45.83% PEI.V -33.33% -21.63%
569 @Goldenboy7123 HITI.CN 5.41% NOB.V -35.00% SIC.V -35.29% -21.63%
570 @Peterthegreek DNLI -2.71% GRAT.V -76.67% RNX.TO 14.29% -21.70%
571 @como1 CCW.V -50.00% WHN.V -29.60% RNX.TO 14.29% -21.77%
572 @Millman ONC.TO -58.16% BKX.TO -37.50% NGD.TO 29.17% -22.17%
573 @mymoney HS.CN -30.00% NSP.V -3.57% VIDA.CN -33.05% -22.21%
574 @ShawnV EPY.CN 13.33% DDB.CN -50.00% HS.CN -30.00% -22.22%
575 @Spire MIN.TO 19.51% VTT.V -55.88% NXE.TO -30.58% -22.32%
576 @splatapus TK.V -52.94% ETG.TO -43.97% SGI.V 29.76% -22.38%
577 @kenio RNX.TO 14.29% SIC.V -35.29% JUGR.V -46.43% -22.48%
578 @SLED PREV.CN -25.00% RNX.TO 14.29% ADZ.V -57.14% -22.62%
579 @DOG48 SX.CN -46.88% SIC.V -35.29% RNX.TO 14.29% -22.63%
580 @50 SX.CN -46.88% RNX.TO 14.29% SIC.V -35.29% -22.63%
581 @FoxInvestor TLA.V -1.89% CTXR 1.75% AORO.V -67.86% -22.66%
582 @Mr.Woods RNX.TO 14.29% ICM.V -47.06% SIC.V -35.29% -22.69%
583 @Tickletime SIC.V -35.29% NXO.V -47.10% RNX.TO 14.29% -22.70%
584 @DJLiT JUGR.V -46.43% SIC.V -35.29% EPY.CN 13.33% -22.80%
585 @1111 SIC.V -35.29% MAE.V 5.56% IDK.CN -38.89% -22.88%
586 @slowride CUV.V -36.21% RNX.TO 14.29% SX.CN -46.88% -22.93%
587 @benbagholder PEI.V -33.33% IME.CN -50.00% RNX.TO 14.29% -23.02%
588 @ironcpa APP.CN -45.00% HUD.V -3.49% BSK.V -20.59% -23.03%
589 @GTA WHN.V -29.60% MUX.TO 1.58% CVM.V -41.18% -23.07%
590 @Pepek REG.V 6.57% SME.V -20.31% VTT.V -55.88% -23.21%
591 @SteadyEddie EFR.TO -48.14% WUC.CN -38.79% GLO.V 16.67% -23.42%
592 @Goldgeo WHN.V -29.60% TR.V -40.91% HC.CN 0.00% -23.50%
593 @smartmoni RNX.TO 14.29% PUL.V -50.00% NOB.V -35.00% -23.57%
594 @AA ICM.V -47.06% SX.CN -46.88% ML.V 23.02% -23.64%
595 @LittleWiz EGT.V -40.00% SLL.V -6.00% UNV.V -25.00% -23.67%
596 @1KING1KOLE EHT.V -30.00% CMC.CN 0.00% CVM.V -41.18% -23.73%
597 @pasukaru VHI.V -6.25% HS.CN -30.00% RLV.V -35.00% -23.75%
598 @OnTheBubble EAT.CN -46.55% XMG.CN -55.17% BEA.V 30.00% -23.91%
599 @clint ADZ.V -57.14% GXU.V 14.81% WHN.V -29.60% -23.98%
600 @goldpan VTT.V -55.88% XTT.V 0.00% BTR.V -16.36% -24.08%
601 @Hogger PGZ.V -16.67% BAY.V 0.00% VTT.V -55.88% -24.18%
602 @fijiwaya RTI.V -8.75% MOS.V 8.33% NETC.CN -72.73% -24.38%
603 @Pim PTU.V -21.43% NVO.V -10.07% AAZ.V -41.67% -24.39%
604 @Maniac AORO.V -67.86% GBML.V 11.11% PRG.V -16.67% -24.47%
605 @TheCaterpillar SIC.V -35.29% WRLD-U.CN -68.00% OGI.V 29.57% -24.58%
606 @Churningnickstogold RNX.TO 14.29% TV.TO -52.44% GR.V -35.83% -24.66%
607 @bornita CBK.CN 10.00% CT.V -40.00% CWM.V -44.44% -24.81%
608 @Steve2121 APP.CN -45.00% KASH.V -25.00% XLY.V -4.60% -24.87%
609 @Lunchbox36 SIC.V -35.29% TGIF.CN -7.41% QCA.CN -31.91% -24.87%
610 @eeFexx CXXI.CN 10.81% FCC.V -26.32% MJNE -59.32% -24.94%
611 @budmancubfan XMG.CN -55.17% PWM.V -50.00% BEA.V 30.00% -25.06%
612 @Jogierig XMG.CN -55.17% BEA.V 30.00% PWM.V -50.00% -25.06%
613 @gestion SIC.V -35.29% RHT.V -42.39% SIM.V 2.27% -25.14%
614 @HeyIrish SIC.V -35.29% TLT.V -13.64% TXR.V -26.60% -25.18%
615 @CycleInvestor WUC.CN -38.79% AZZ.TO -30.77% NGE.V -6.45% -25.34%
616 @99fxd NETC.CN -72.73% NUR.CN 16.67% PKG.CN -20.00% -25.35%
617 @jmm PD.TO -31.84% MMG.V -15.00% UEC -29.26% -25.37%
618 @GECKO NGZ.V -56.94% LAC.TO 3.98% CYP.V -23.91% -25.63%
619 @TBstox CUV.V -36.21% SIC.V -35.29% RISE.CN -5.56% -25.69%
620 @AlTrader LG.V -20.00% ID.V -57.14% MLG.V 0.00% -25.71%
621 @investorgadgets APP.CN -45.00% XLY.V -4.60% AWE.V -28.57% -26.06%
622 @rugitola HS.CN -30.00% BCU.V 25.00% ISOL.CN -73.29% -26.10%
623 @ng13 AMY.V 33.33% RLV.V -35.00% GRAT.V -76.67% -26.11%
624 @VenisonStew JUGR.V -46.43% NRN.V 25.00% ADZ.V -57.14% -26.19%
625 @McMoney RQB.CN -16.07% CCW.V -50.00% WML.V -12.50% -26.19%
626 @WingInvest BGS.V -78.33% KAT.TO -30.56% USCR 29.80% -26.36%
627 @theothergreen APP.CN -45.00% NETC.CN -72.73% ALA.TO 38.57% -26.38%
628 @TomCam PYR.V -5.17% RGX.TO -60.00% DV.V -14.29% -26.49%
629 @Sapper1939 APP.CN -45.00% GET.CN -57.14% ACB.TO 22.65% -26.50%
630 @falky ICM.V -47.06% SX.CN -46.88% RNX.TO 14.29% -26.55%
631 @Watchfulwaiting SX.CN -46.88% ICM.V -47.06% RNX.TO 14.29% -26.55%
632 @BiPolarHolder MGXMF -55.33% NTM.CN -28.57% LAC.TO 3.98% -26.64%
633 @conglamorous NRN.V 25.00% PAC.V -45.16% ISS.V -60.00% -26.72%
634 @Pennys4life APP.CN -45.00% CUV.V -36.21% VCAN.CN 0.82% -26.80%
635 @Legacy ICM.V -47.06% TGIF.CN -7.41% FIRE.TO -26.75% -27.07%
636 @goodleaf EHT.V -30.00% MWM.CN -35.00% BTR.V -16.36% -27.12%
637 @Nuth VHI.V -6.25% HS.CN -30.00% VPI.V -45.24% -27.16%
638 @Eskra XMG.CN -55.17% PAT.TO -18.18% RTI.V -8.75% -27.37%
639 @Slmjr TK.V -52.94% BAY.V 0.00% MGA.TO -29.17% -27.37%
640 @meek90 HVG.V -58.33% S.TO -46.00% NHK.TO 22.22% -27.37%
641 @Retiremints ATE.V 1.52% VLE.TO -33.97% CCW.V -50.00% -27.49%
642 @Rocktopus EAT.CN -46.55% LG.V -20.00% BLGV.CN -16.67% -27.74%
643 @jcjizzle23 NUR.CN 16.67% KALY.V -50.00% JUJU.CN -50.00% -27.78%
644 @kelkel ADZ.V -57.14% CUV.V -36.21% BTU.V 10.00% -27.78%
645 @greenrabbit XMG.CN -55.17% BEA.V 30.00% HUGE.CN -58.62% -27.93%
646 @jnbarbu TGOD.TO 32.82% CCW.V -50.00% EBY.V -66.67% -27.95%
647 @Aurmon PAC.V -45.16% SIC.V -35.29% NSP.V -3.57% -28.01%
648 @The_Dude TNY.CN 22.22% MAH.V -76.47% NC.CN -30.00% -28.08%
649 @JMON APP.CN -45.00% META.V -19.35% PKG.CN -20.00% -28.12%
650 @chips REG.V 6.57% VTT.V -55.88% SIC.V -35.29% -28.20%
651 @goodie MOS.V 8.33% EGT.V -40.00% TK.V -52.94% -28.20%
652 @Steelhead CCW.V -50.00% ETI.CN 0.00% MWX.V -34.62% -28.21%
653 @Stocksbingosame GOOD.V -18.42% BRAG.V -60.00% VHI.V -6.25% -28.22%
654 @coho FWZ.V -38.89% PRG.V -16.67% WHN.V -29.60% -28.39%
655 @mcquarrieguy BAY.V 0.00% SIC.V -35.29% MOON.V -50.00% -28.43%
656 @Moon SIC.V -35.29% ALO.TO -22.39% BTE.TO -27.67% -28.45%
657 @Chipshot RQB.CN -16.07% HS.CN -30.00% CT.V -40.00% -28.69%
658 @300Magnum VHI.V -6.25% HS.CN -30.00% DDB.CN -50.00% -28.75%
659 @Cosmicman1 GOT.V -23.53% QNC.V -16.67% JUGR.V -46.43% -28.87%
660 @Sweden ALTA.V -6.25% ICM.V -47.06% PEI.V -33.33% -28.88%
661 @CasualT WHN.V -29.60% CYP.V -23.91% PEI.V -33.33% -28.95%
662 @lamplighter UI.V -44.44% SME.V -20.31% IGX.V -22.22% -28.99%
663 @Peppers CROP.CN -51.39% N.V -58.33% ACB.TO 22.65% -29.02%
664 @Raleigh AMZN 14.74% RHT.V -42.39% FRE.V -60.00% -29.22%
665 @sigmund PAC.V -45.16% DGMLF -57.03% RNX.TO 14.29% -29.30%
666 @lightweightfund ATE.V 1.52% VHI.V -6.25% PLAY.CN -83.33% -29.36%
667 @Mo NXE.TO -30.58% UEX.TO -22.22% SIC.V -35.29% -29.36%
668 @jon2k GOT.V -23.53% GOOD.V -18.42% JUGR.V -46.43% -29.46%
669 @zeromargin ADZ.V -57.14% MENE.V -1.69% WHN.V -29.60% -29.48%
670 @Dusan GRG.V -52.86% JAG.TO 16.67% TV.TO -52.44% -29.54%
671 @Nexum BGS.V -78.33% ER.TO 11.76% UEX.TO -22.22% -29.60%
672 @Maxhuntly NETC.CN -72.73% RQB.CN -16.07% ETI.CN 0.00% -29.60%
673 @AlphaNumericWin NETC.CN -72.73% TGIF.CN -7.41% RTI.V -8.75% -29.63%
674 @wolfster OH.CN 5.35% IMV.TO -53.35% TRST.TO -41.12% -29.71%
675 @jovodope GRAT.V -76.67% RML.V -50.00% PNG.V 37.50% -29.72%
676 @Infused CUBE.CN -55.88% PUL.V -50.00% NUR.CN 16.67% -29.74%
677 @Aaron CGP.V -34.83% EAST.V -64.29% TRUL.CN 9.19% -29.98%
678 @Hobbes RLV.V -35.00% TRUL.CN 9.19% EAST.V -64.29% -30.03%
679 @SPEEDMAN63 EGT.V -40.00% TNY.CN 22.22% ZENA.V -72.41% -30.06%
680 @Appfan APP.CN -45.00% CUV.V -36.21% PMN.TO -9.26% -30.16%
681 @Sean81 RNX.TO 14.29% SX.CN -46.88% N.V -58.33% -30.31%
682 @Drogo APP.CN -45.00% XLY.V -4.60% BE.CN -41.67% -30.42%
683 @ShittyShituation CROP.CN -51.39% BXE.TO -21.92% BYN.V -18.18% -30.50%
684 @dmandman AORO.V -67.86% VTT.V -55.88% PG.TO 32.24% -30.50%
685 @Sunnytimes RTI.V -8.75% BE.CN -41.67% JET.V -41.53% -30.65%
686 @heycheeno OG.V -42.31% AGRA.CN 5.36% XMG.CN -55.17% -30.71%
687 @AlGreene AUX.V 16.67% MOON.V -50.00% IMR.V -59.09% -30.81%
688 @jjoyce14 EAT.CN -46.55% ME.TO -7.14% IDK.CN -38.89% -30.86%
689 @opi FCC.V -26.32% GTII.CN -18.48% MMEN.CN -48.17% -30.99%
690 @barrosluco CS.TO -23.88% DNT.TO -16.67% TV.TO -52.44% -31.00%
691 @Bowline VIT.V 15.38% NCU.TO -19.05% SWY.TO -89.58% -31.08%
692 @Freddybaler001 NVO.V -10.07% SRI.V -50.00% VAN.V -33.33% -31.14%
693 @Kopachuck NVO.V -10.07% ARTTF -73.93% AUMN.TO -9.72% -31.24%
694 @Scotty HBM.TO -33.43% FWZ.V -38.89% WGO.V -22.58% -31.63%
695 @hayden EGT.V -40.00% OWCP -93.23% KTOS 38.25% -31.66%
696 @Weedmoneyman APP.CN -45.00% DAC.V -21.43% AWE.V -28.57% -31.67%
697 @Boots888 APP.CN -45.00% XLY.V -4.60% MYM.CN -45.83% -31.81%
698 @vital APP.CN -45.00% ICO.V 21.43% NETC.CN -72.73% -32.10%
699 @Mcgruber NETC.CN -72.73% META.V -19.35% BB.TO -4.65% -32.25%
700 @illmatix DMGI.V 5.88% NETC.CN -72.73% NC.CN -30.00% -32.28%
701 @Buckchoo NC.CN -30.00% NETC.CN -72.73% DMGI.V 5.88% -32.28%
702 @Destroyer229 EGT.V -40.00% CCW.V -50.00% SVA.V -7.50% -32.50%
703 @Makingmyownretirement RNX.TO 14.29% SIC.V -35.29% GRAT.V -76.67% -32.56%
704 @KasperSky NETC.CN -72.73% MOON.V -50.00% GLDN.V 25.00% -32.58%
705 @Mxpx80 FDM.CN -38.89% YDX.V -42.86% QNC.V -16.67% -32.80%
706 @speanuttbutter MOS.V 8.33% ATW.V -57.14% PUL.V -50.00% -32.94%
707 @Magee BMX.V -25.00% PRG.V -16.67% ADZ.V -57.14% -32.94%
708 @ayeyou ISS.V -60.00% DMR.V -22.22% AUL.V -16.67% -32.96%
709 @RottenRon CVB.V -6.67% SIC.V -35.29% ADZ.V -57.14% -33.03%
710 @ninelives86 JUGR.V -46.43% GOT.V -23.53% WHN.V -29.60% -33.19%
711 @rawhide GR.V -35.83% UNV.V -25.00% FDM.CN -38.89% -33.24%
712 @noobstocks PUL.V -50.00% RNX.TO 14.29% EAST.V -64.29% -33.33%
713 @Bottles WHN.V -29.60% NRG.V -16.67% PGX.V -53.85% -33.37%
714 @Shonv EAST.V -64.29% CSM.TO -37.50% ATE.V 1.52% -33.42%
715 @GreasyStockBoy WHN.V -29.60% TRST.TO -41.12% NC.CN -30.00% -33.57%
716 @HubertusBobski BLGV.CN -16.67% EHT.V -30.00% HNU.TO -54.19% -33.62%
717 @shun UAV.CN -60.00% PKG.CN -20.00% VPT.V -21.05% -33.68%
718 @Diep IDK.CN -38.89% GRAT.V -76.67% RNX.TO 14.29% -33.76%
719 @Siestje1 CUV.V -36.21% VTT.V -55.88% OS.V -10.00% -34.03%
720 @Movovr PAT.TO -18.18% GRAT.V -76.67% TGIF.CN -7.41% -34.09%
721 @Markoni CUV.V -36.21% KALY.V -50.00% PKK.CN -16.67% -34.29%
722 @Massimom NETC.CN -72.73% GLDN.V 25.00% XMG.CN -55.17% -34.30%
723 @FarmerT CLM.V 7.81% GHG.CN -60.71% CCW.V -50.00% -34.30%
724 @Goxiq APP.CN -45.00% WEED.TO 14.36% NETC.CN -72.73% -34.45%
725 @Droneracer XLY.V -4.60% LHS.CN -49.02% KALY.V -50.00% -34.54%
726 @Orbe EGT.V -40.00% ICM.V -47.06% PKK.CN -16.67% -34.58%
727 @gawti88 GRAT.V -76.67% CXXI.CN 10.81% IDK.CN -38.89% -34.91%
728 @bigdaddydeester VHI.V -6.25% TV.TO -52.44% ATI.V -46.15% -34.95%
729 @prudent_investor ADZ.V -57.14% NETC.CN -72.73% NRN.V 25.00% -34.96%
730 @Drjsl88 VLE.TO -33.97% TSLA -26.03% PAC.V -45.16% -35.05%
731 @Ogopogo70 PKG.CN -20.00% PAT.TO -18.18% IBIT.V -67.23% -35.14%
732 @guydel ADZ.V -57.14% SIC.V -35.29% DBV.V -13.64% -35.36%
733 @armchair3 JUGR.V -46.43% MKR.V -76.92% GIT.V 16.67% -35.56%
734 @hurley44 APP.CN -45.00% XLY.V -4.60% N.V -58.33% -35.98%
735 @TummyRupples FCU.TO -35.19% NRG.V -16.67% NGZ.V -56.94% -36.27%
736 @chogendoorn NETC.CN -72.73% HS.CN -30.00% VHI.V -6.25% -36.33%
737 @GrayGarnet QNC.V -16.67% ID.V -57.14% SIC.V -35.29% -36.37%
738 @Sammy68 PAS.V -29.17% IME.CN -50.00% NC.CN -30.00% -36.39%
739 @Mikeymike426 RNX.TO 14.29% GRAT.V -76.67% SX.CN -46.88% -36.42%
740 @Tryingtoretire RNX.TO 14.29% GRAT.V -76.67% SX.CN -46.88% -36.42%
741 @Banffboy NETC.CN -72.73% CALI.CN 30.00% FORK.CN -66.67% -36.46%
742 @SH99 VIDA.CN -33.05% NC.CN -30.00% JUGR.V -46.43% -36.49%
743 @thatguybuddy TGIF.CN -7.41% EAT.CN -46.55% CFF.TO -55.61% -36.52%
744 @Tailgate_blitz APP.CN -45.00% CUV.V -36.21% PAS.V -29.17% -36.79%
745 @Baveno RGX.TO -60.00% CUBE.CN -55.88% LEM.V 5.00% -36.96%
746 @shebacill IDK.CN -38.89% KTN.V 0.00% NETC.CN -72.73% -37.21%
747 @bottlenos BAY.V 0.00% NOB.V -35.00% GRAT.V -76.67% -37.22%
748 @missygille JUGR.V -46.43% IMR.V -59.09% VHI.V -6.25% -37.26%
749 @Enae BOSS.CN 14.29% CSM.TO -37.50% SOFT.CN -88.89% -37.37%
750 @Thehippie LXX.CN -7.69% XMG.CN -55.17% PWM.V -50.00% -37.62%
751 @millionreasonz VHI.V -6.25% EHT.V -30.00% GRAT.V -76.67% -37.64%
752 @heloboy2005 JUGR.V -46.43% GOT.V -23.53% LUKY.V -43.18% -37.71%
753 @TioMango NPK.TO -9.09% BTRU.V -54.17% PUL.V -50.00% -37.75%
754 @anomalloy ROE.V -26.47% TV.TO -52.44% HRT.TO -34.52% -37.81%
755 @Edp007 VRY.V -33.33% MMJ.CN -45.45% NOB.V -35.00% -37.93%
756 @Germany FCC.V -26.32% POR.V -42.86% AAL.V -44.92% -38.03%
757 @SenorFrancisco ETI.CN 0.00% NUG.V -60.71% XMG.CN -55.17% -38.63%
758 @zeusdog FDM.CN -38.89% UNV.V -25.00% MXR.V -52.50% -38.80%
759 @Brandy AAN.V -58.33% HVG.V -58.33% MEK.V 0.00% -38.89%
760 @Aznpoof CUV.V -36.21% NXE.TO -30.58% KALY.V -50.00% -38.93%
761 @WillAckmanz MMEN.CN -48.17% GTII.CN -18.48% ACRG-U.CN -50.27% -38.98%
762 @Evolve IMV.TO -53.35% SIC.V -35.29% AWE.V -28.57% -39.07%
763 @guitarheromatty GRAT.V -76.67% AAX.V -25.00% AUL.V -16.67% -39.44%
764 @internalaudit FWZ.V -38.89% LLG.V -49.18% KAT.TO -30.56% -39.54%
765 @jbzet CUV.V -36.21% VHI.V -6.25% GRAT.V -76.67% -39.71%
766 @DJSN CUV.V -36.21% DDB.CN -50.00% CYX.V -33.33% -39.85%
767 @LMHradecki FMS.V -37.50% XMG.CN -55.17% MK-H.V -27.27% -39.98%
768 @cpriest VIS.V -50.00% MJ.CN -40.00% HS.CN -30.00% -40.00%
769 @smokescreen1 ADZ.V -57.14% VTT.V -55.88% ME.TO -7.14% -40.06%
770 @vl64 EFR.TO -48.14% SYH.V -30.77% AAZ.V -41.67% -40.19%
771 @ewandf MOON.V -50.00% CUV.V -36.21% SIC.V -35.29% -40.50%
772 @EliteAssets NGE.V -6.45% HVG.V -58.33% ADZ.V -57.14% -40.64%
773 @chinook FDM.CN -38.89% LOTO.CN 0.00% PLAY.CN -83.33% -40.74%
774 @RickyStock CCW.V -50.00% RHT.V -42.39% EHT.V -30.00% -40.80%
775 @Sonny4543 GRAT.V -76.67% DHX.TO -27.85% GUY.TO -18.71% -41.08%
776 @Nickemountainglory CCW.V -50.00% PAT.TO -18.18% BKR.V -55.56% -41.25%
777 @Go0B3r ICM.V -47.06% FIRE.TO -26.75% VONE.V -50.00% -41.27%
778 @CottonDockers GRAT.V -76.67% VHI.V -6.25% JET.V -41.53% -41.48%
779 @CREAMFILIN FAT.CN -20.00% AAZ.V -41.67% NMX.TO -63.19% -41.62%
780 @maguado18 EHT.V -30.00% NETC.CN -72.73% IO.V -22.22% -41.65%
781 @Goaney RLV.V -35.00% MJ.CN -40.00% RBI-H.V -50.00% -41.67%
782 @aussiebattler ARU.V -16.25% CGP.V -34.83% ARTTF -73.93% -41.67%
783 @meatcleaver PAT.TO -18.18% N.V -58.33% LLG.V -49.18% -41.90%
784 @sev ISS.V -60.00% CR.TO -30.77% BNE.TO -35.56% -42.11%
785 @KT17 JUGR.V -46.43% DDB.CN -50.00% EHT.V -30.00% -42.14%
786 @gold_thunder GRAT.V -76.67% ETI.CN 0.00% CCW.V -50.00% -42.22%
787 @JT44 ICM.V -47.06% CVM.V -41.18% BUS.V -39.58% -42.61%
788 @terrysteen OEE.V -16.67% TK.V -52.94% HVG.V -58.33% -42.65%
789 @deepstate NETC.CN -72.73% FDM.CN -38.89% PKK.CN -16.67% -42.76%
790 @OILFIELDCOWBOY OS.V -10.00% PILL.CN -64.91% GGB.CN -53.56% -42.82%
791 @Inoitnow DDB.CN -50.00% MGWFF -33.33% MMJ.CN -45.45% -42.93%
792 @donnelly SBW.V -45.83% MRZ.V -44.17% FWZ.V -38.89% -42.96%
793 @armour BKR.V -55.56% XMG.CN -55.17% PAT.TO -18.18% -42.97%
794 @WarrenBuffett ROE.V -26.47% POT.CN -38.10% PLU.V -64.86% -43.14%
795 @malva SIC.V -35.29% CCW.V -50.00% APP.CN -45.00% -43.43%
796 @CounterFit RLV.V -35.00% EAST.V -64.29% HEMP.V -32.11% -43.80%
797 @trendspotter NGZ.V -56.94% NOB.V -35.00% CT.V -40.00% -43.98%
798 @mitch49 NXO.V -47.10% TELO.V -44.44% WTER.V -41.18% -44.24%
799 @Keedan VLE.TO -33.97% KTR.V -49.02% MUN.V -50.00% -44.33%
800 @gneiss_guy CGP.V -34.83% TK.V -52.94% LDI.V -45.45% -44.41%
801 @money75 WHN.V -29.60% APP.CN -45.00% IMR.V -59.09% -44.56%
802 @Ringhejm GRAT.V -76.67% IDK.CN -38.89% PAT.TO -18.18% -44.58%
803 @bilosellhi GRAT.V -76.67% PAT.TO -18.18% IDK.CN -38.89% -44.58%
804 @golow18 TGIF.CN -7.41% GRAT.V -76.67% CCW.V -50.00% -44.69%
805 @DKDK NETC.CN -72.73% EHT.V -30.00% QCA.CN -31.91% -44.88%
806 @rickmick UBMCF -79.41% RNKLF 13.89% TVIX -69.34% -44.95%
807 @Bambam101 NETC.CN -72.73% NU.V -27.78% MWX.V -34.62% -45.04%
808 @Tengrand XMG.CN -55.17% NC.CN -30.00% DM.V -50.00% -45.06%
809 @Philcar WHN.V -29.60% SBW.V -45.83% RGX.TO -60.00% -45.14%
810 @Rookie709 SIC.V -35.29% XMG.CN -55.17% PAC.V -45.16% -45.21%
811 @Dbcooper CUV.V -36.21% CASA.V -50.00% DM.V -50.00% -45.40%
812 @canagrow APP.CN -45.00% NETC.CN -72.73% META.V -19.35% -45.69%
813 @Fuzzy EHT.V -30.00% ID.V -57.14% VIS.V -50.00% -45.71%
814 @PurpleKush HS.CN -30.00% ATW.V -57.14% DDB.CN -50.00% -45.71%
815 @Fiat VTT.V -55.88% TK.V -52.94% AWE.V -28.57% -45.80%
816 @Jackfish APP.CN -45.00% AWE.V -28.57% EAST.V -64.29% -45.95%
817 @R44 ICM.V -47.06% APP.CN -45.00% JUGR.V -46.43% -46.16%
818 @Northrock SIC.V -35.29% JUGR.V -46.43% ADZ.V -57.14% -46.29%
819 @Vick13 MMJ.CN -45.45% SIC.V -35.29% AAN.V -58.33% -46.36%
820 @baystreethustler GRAT.V -76.67% GOT.V -23.53% IDK.CN -38.89% -46.36%
821 @hleroux IMR.V -59.09% CCW.V -50.00% EHT.V -30.00% -46.36%
822 @Yakpi_Gold IMR.V -59.09% TGIF.CN -7.41% EV.V -73.33% -46.61%
823 @Jagr ALG.V -34.21% CAP.V -50.00% VTT.V -55.88% -46.70%
824 @chatyak AGZ.V -40.00% TELO.V -44.44% VTT.V -55.88% -46.78%
825 @yippeekayaye JUGR.V -46.43% VRB.V -38.89% BKR.V -55.56% -46.96%
826 @TickersandDice WHN.V -29.60% LHS.CN -49.02% GUSH -62.49% -47.04%
827 @Lemand AZR.V -46.15% PQE.V -62.04% CCE.V -33.33% -47.17%
828 @Madsstern HRH.V -40.00% NETC.CN -72.73% WHN.V -29.60% -47.44%
829 @Smack GRAT.V -76.67% EHT.V -30.00% CUV.V -36.21% -47.62%
830 @Pryme CUV.V -36.21% ADZ.V -57.14% CCW.V -50.00% -47.78%
831 @jjshantz GRAT.V -76.67% SX.CN -46.88% SAY.V -20.00% -47.85%
832 @deadeyeab CUV.V -36.21% NETC.CN -72.73% SIC.V -35.29% -48.08%
833 @thewealthylion GRAT.V -76.67% WNDR.V -67.86% SOLO.V 0.00% -48.17%
834 @Corb ADZ.V -57.14% HVG.V -58.33% WHN.V -29.60% -48.36%
835 @Polka_Face NETC.CN -72.73% EHT.V -30.00% RHT.V -42.39% -48.37%
836 @TheOne GRAT.V -76.67% ALO.TO -22.39% ATI.V -46.15% -48.40%
837 @ma61 BE.CN -41.67% JP.V -68.42% CUV.V -36.21% -48.76%
838 @Kache NETC.CN -72.73% APP.CN -45.00% GZD.V -28.57% -48.77%
839 @BassmanBob MOON.V -50.00% CCW.V -50.00% JUGR.V -46.43% -48.81%
840 @Karen SIC.V -35.29% XMG.CN -55.17% NGZ.V -56.94% -49.14%
841 @dohc GRAT.V -76.67% CUV.V -36.21% SIC.V -35.29% -49.39%
842 @Blondie PREV.CN -25.00% RYU.V -68.18% TBP.V -57.14% -50.11%
843 @zeroboot APP.CN -45.00% IMR.V -59.09% JUGR.V -46.43% -50.17%
844 @Riptide GRAT.V -76.67% IDK.CN -38.89% NOB.V -35.00% -50.19%
845 @tuzo AORO.V -67.86% FCU.TO -35.19% EFR.TO -48.14% -50.39%
846 @Str84Glory RLV.V -35.00% N.V -58.33% HUGE.CN -58.62% -50.65%
847 @yayaded NC.CN -30.00% NETC.CN -72.73% DM.V -50.00% -50.91%
848 @Crazylabrador APP.CN -45.00% ISOL.CN -73.29% RLV.V -35.00% -51.10%
849 @decker81 XMG.CN -55.17% CCW.V -50.00% KC.V -48.33% -51.17%
850 @Trader709 GRAT.V -76.67% IDK.CN -38.89% FDM.CN -38.89% -51.48%
851 @RedDeerMoneyman GRAT.V -76.67% IN.TO -38.64% MJ.CN -40.00% -51.77%
852 @CriticalInvestor KC.V -48.33% TK.V -52.94% AVU.V -54.55% -51.94%
853 @asdf FDM.CN -38.89% APP.CN -45.00% NETC.CN -72.73% -52.21%
854 @ml91 DM.V -50.00% DDB.CN -50.00% ID.V -57.14% -52.38%
855 @Lumberjumbo NC.CN -30.00% XMG.CN -55.17% NETC.CN -72.73% -52.63%
856 @Catcher001 SIC.V -35.29% CCW.V -50.00% NETC.CN -72.73% -52.67%
857 @Proteinshake BRAG.V -60.00% ISS.V -60.00% POT.CN -38.10% -52.70%
858 @Jam26 VTT.V -55.88% CCW.V -50.00% TK.V -52.94% -52.94%
859 @Robtr31 IMR.V -59.09% MOON.V -50.00% DM.V -50.00% -53.03%
860 @Goose99 IMR.V -59.09% MOON.V -50.00% CCW.V -50.00% -53.03%
861 @FSMfusion APP.CN -45.00% DDB.CN -50.00% AVCR.V -64.71% -53.24%
862 @truenorthstrong NETC.CN -72.73% CUV.V -36.21% CROP.CN -51.39% -53.44%
863 @GSL_Lakers GRAT.V -76.67% APP.CN -45.00% FDM.CN -38.89% -53.52%
864 @Tenply GLUU -36.38% TIKK -52.50% NETC.CN -72.73% -53.87%
865 @Duedilligence GRAT.V -76.67% IDK.CN -38.89% SX.CN -46.88% -54.14%
866 @Stockquote UAV.CN -60.00% NC.CN -30.00% NETC.CN -72.73% -54.24%
867 @wow1234 APP.CN -45.00% UI.V -44.44% ISOL.CN -73.29% -54.24%
868 @NoSoup4U RML.V -50.00% GRAT.V -76.67% CUV.V -36.21% -54.29%
869 @pocketpair CCW.V -50.00% JUGR.V -46.43% NETC.CN -72.73% -56.39%
870 @Youllneverwalkalone GRAT.V -76.67% ATI.V -46.15% SX.CN -46.88% -56.57%
871 @beachmaster SX.CN -46.88% ICM.V -47.06% GRAT.V -76.67% -56.87%
872 @Freedom65 ICM.V -47.06% SX.CN -46.88% GRAT.V -76.67% -56.87%
873 @C73 GRAT.V -76.67% SX.CN -46.88% ICM.V -47.06% -56.87%
874 @thatmoneytrain SX.CN -46.88% GRAT.V -76.67% ICM.V -47.06% -56.87%
875 @Kiluhh APP.CN -45.00% KALY.V -50.00% GRAT.V -76.67% -57.22%
876 @Sontix APP.CN -45.00% KALY.V -50.00% GRAT.V -76.67% -57.22%
877 @Discodan EAT.CN -46.55% NLB.CN -71.43% XMG.CN -55.17% -57.72%
878 @Letsgetready GRAT.V -76.67% RPX.V -41.67% CUBE.CN -55.88% -58.07%
879 @libertyboy ACRG-U.CN -50.27% CVSI -32.03% INSY -93.18% -58.49%
880 @Majic ADZ.V -57.14% HVG.V -58.33% ISS.V -60.00% -58.49%
881 @buck85 JLR.V -70.83% JUGR.V -46.43% HVG.V -58.33% -58.53%
882 @dillinger GRAT.V -76.67% CUV.V -36.21% IP.CN -63.16% -58.68%
883 @quantummechanic EAST.V -64.29% GRAT.V -76.67% SIC.V -35.29% -58.75%
884 @JRDGold NMX.TO -63.19% HVG.V -58.33% BKR.V -55.56% -59.03%
885 @kjm PUL.V -50.00% MONT.CN -74.44% GRG.V -52.86% -59.10%
886 @Funphish NLB.CN -71.43% HUGE.CN -58.62% NGW.CN -47.96% -59.34%
887 @robbieg HVG.V -58.33% JUGR.V -46.43% GRAT.V -76.67% -60.48%
888 @Westcoaster78 GRAT.V -76.67% IDK.CN -38.89% NETC.CN -72.73% -62.76%
889 @onlyup NETC.CN -72.73% GRAT.V -76.67% IDK.CN -38.89% -62.76%
890 @MainStreet PLI.TO -96.06% UAV.CN -60.00% MAXR.TO -34.52% -63.52%
891 @Mr.Wonderful ADZ.V -57.14% JLR.V -70.83% AORO.V -67.86% -65.28%
892 @Blink GHHC -90.00% GSPE -41.50% DIGAF -84.67% -72.06%
893 @kegs31 GRAT.V -76.67% CYBX.CN -85.71% EAST.V -64.29% -75.56%
894 @rockfish PLAY.CN -83.33% HUGE.CN -58.62% SOFT.CN -88.89% -76.95%