The 2019 CEO Stock Picking Contest

Updated: September 16th, 2019

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Gain (1) Stock 2 Gain (2) Stock 3 Gain (3) Total Gain
1 @Sepp1234 BRC.V 430.00% RDU.V 133.33% LAD.V -10.71% 184.21%
2 @ogopogo007 KNT.V 108.51% GMA.V 87.50% EOG.V 297.14% 164.38%
3 @Lemand AZR.V -19.23% PQE.V -26.85% CCE.V 483.33% 145.75%
4 @Fanagalo VLE.TO -6.30% ASM.TO -10.99% BRC.V 430.00% 137.57%
5 @Resourcemaverick BRC.V 430.00% ROCK.V -35.42% PHD.V -12.00% 127.53%
6 @2pac SUNM.V 7.81% SME.V -43.75% ROI.V 400.00% 121.35%
7 @Goldfinger AMX.V 380.95% BYN.V 0.00% ER.TO -17.65% 121.10%
8 @goatlegz WHN.V -11.20% BRC.V 430.00% ADZ.V -64.29% 118.17%
9 @TheGalvanizer WHN.V -11.20% GBR.V 278.41% MAI.V 75.00% 114.07%
10 @botafogo NRN.V 25.00% AMX.V 380.95% ISS.V -70.00% 111.98%
11 @Empire AFE.V 55.88% EOG.V 297.14% TOU.TO -20.18% 110.95%
12 @dirkdiggler OIL.CN -73.68% CBR.V -27.50% BRC.V 430.00% 109.61%
13 @JT EOG.V 297.14% NXE.TO -28.10% IPT.V 42.86% 103.97%
14 @Stockingup SNN.CN -62.14% VFF.TO 203.94% CANN.CN 152.94% 98.24%
15 @mrcashflow WHN.V -11.20% GBR.V 278.41% OGI.V 19.13% 95.45%
16 @niklin KORE.V 270.00% AUMB.V -4.69% ABI.V 18.75% 94.69%
17 @Joobus NC.CN -14.29% WELL.V 271.11% GXU.V 18.52% 91.78%
18 @Mangat VHI.V 25.00% WELL.V 271.11% RHT.V -21.74% 91.46%
19 @htr PTQ.V 49.09% VMD.TO 64.90% CANN.CN 152.94% 88.98%
20 @EricTheActor VLE.TO -6.30% DV.V -9.52% GBR.V 278.41% 87.53%
21 @Mimibegalo GBR.V 278.41% CPG.TO 29.91% SIC.V -47.06% 87.09%
22 @Juho NRN.V 25.00% VRR.V 122.86% GMV.V 111.11% 86.32%
23 @Twaver GGI.V 84.00% NGD.TO 33.33% OCO.V 136.84% 84.73%
24 @valleyeast ATE.V 16.67% GEN.TO 262.50% TLT.V -27.27% 83.96%
25 @whitehouse GEN.TO 262.50% SQR.CN 58.70% GRAT.V -80.00% 80.40%
26 @Ruffus23 ORE.V 24.56% SWA.V 63.64% ELD.TO 151.37% 79.86%
27 @d2earth GBR.V 278.41% WHN.V -11.20% CUV.V -29.31% 79.30%
28 @Trilogy VIVO.V -52.27% SUNM.V 7.81% GBR.V 278.41% 77.98%
29 @Cynic_4_life WUC.CN -47.88% GBR.V 278.41% NVO.V -14.93% 71.87%
30 @SpiralOut GBR.V 278.41% NXO.V -55.07% MEK.V -10.00% 71.11%
31 @marylew AU.V 52.78% CXN.TO 26.92% MMS.V 133.33% 71.01%
32 @lukejackson DSV.V 165.00% LMC.TO 39.27% SUNM.V 7.81% 70.69%
33 @m00tpoint GGI.V 84.00% MOS.V -8.33% MMS.V 133.33% 69.67%
34 @wolff MMS.V 133.33% NRN.V 25.00% FNC.V 50.00% 69.44%
35 @canmex SGI.V -9.52% GBR.V 278.41% FVAN.V -61.84% 69.02%
36 @moredd PLM -56.79% MMS.V 133.33% VRR.V 122.86% 66.47%
37 @Franke JG.V 70.73% GGD.TO 161.54% GLDN.V -35.00% 65.76%
38 @FranCisco EOG.V 297.14% NETC.CN -77.27% RNX.TO -23.47% 65.47%
39 @elliotforest GLK.V -12.50% AKR.V 55.00% CANN.CN 152.94% 65.15%
40 @bedrag PKK.CN 83.33% CANN.CN 152.94% IMR.V -40.91% 65.12%
41 @D-Dubs KNT.V 108.51% TGOD.TO 0.77% SVM.TO 78.07% 62.45%
42 @goldironhands WHN.V -11.20% SUNM.V 7.81% HYGS 179.85% 58.82%
43 @MiningDon SME.V -43.75% SUNM.V 7.81% OSI.V 210.34% 58.14%
44 @JonnyARUBA XLY.V 8.05% ACB.TO 12.11% CANN.CN 152.94% 57.70%
45 @muskie EOG.V 297.14% MUN.V -52.00% HVG.V -75.00% 56.71%
46 @WHATTHE TLT.V -27.27% SCZ.V 100.00% GMA.V 87.50% 53.41%
47 @laVidaBroka RBI-H.V -52.63% AVM.CN 137.50% DASH.V 75.00% 53.29%
48 @New2Netc GGI.V 84.00% NETC.CN -77.27% CANN.CN 152.94% 53.22%
49 @Francos_Duf ICO.V 92.86% YFI.V 4.17% AC.TO 61.60% 52.87%
50 @Finanzr IPT.V 42.86% AXR.TO 68.84% KTN.V 46.88% 52.86%
51 @peleewhynot6 GGI.V 84.00% HGU.TO 70.07% WMD.V 4.32% 52.80%
52 @LucTenHave AU.V 52.78% CXB.V 38.10% CBG.V 66.67% 52.51%
53 @Rod LGD.TO 77.78% TRCH 46.67% AZM.V 32.14% 52.20%
54 @golddog OCO.V 136.84% APN.V -29.41% AAPL 47.54% 51.66%
55 @Brandon KORE.V 270.00% CTEC.V -64.29% LDI.V -54.55% 50.39%
56 @Charlie GGI.V 84.00% SQCC -14.67% CKG.V 79.49% 49.61%
57 @cal OCO.V 136.84% PWR.CN 80.00% ISS.V -70.00% 48.95%
58 @SeekingAU AGB.V 67.53% VIT.V 61.54% SSL.TO 15.29% 48.12%
59 @opmovers NRN.V 25.00% HRT.TO -34.52% CANN.CN 152.94% 47.81%
60 @Ducci CANN.CN 152.94% PAT.TO -22.51% ACB.TO 12.11% 47.51%
61 @robby AIIM.V 166.67% SHL.V 0.00% NOB.V -25.00% 47.22%
62 @Matthew RDU.V 133.33% BYN.V 0.00% BTO.TO 6.12% 46.49%
63 @milton MTS.V 53.06% GGI.V 84.00% SEA.TO -1.12% 45.32%
64 @Stocks76 MENE.V -11.86% LABS.V 196.74% SX.CN -50.00% 44.96%
65 @audiopile VFF.TO 203.94% FFT.CN -73.91% WMD.V 4.32% 44.78%
66 @david RYR.V 185.71% LDI.V -54.55% OSU.V 0.00% 43.72%
67 @CAVEMAN RLTY-U.CN 188.89% YDX.V -57.14% HITI.CN -1.35% 43.46%
68 @phill CANN.CN 152.94% GLDN.V -35.00% ACB.TO 12.11% 43.35%
69 @valcovest.com MMS.V 133.33% PMC.CN -5.00% BAY.V 0.00% 42.78%
70 @Dandan AVM.CN 137.50% POT.CN -42.86% CURA.CN 33.47% 42.70%
71 @Upticks CANN.CN 152.94% ZEN.V -13.73% NC.CN -14.29% 41.64%
72 @tomsteam13 GC.TO -13.68% AVL.TO -16.67% CANN.CN 152.94% 40.86%
73 @ponder AZS.V 104.76% PRG.V -8.33% NRN.V 25.00% 40.48%
74 @Shaker CCW.V -49.09% GOOD.V -92.11% GEN.TO 262.50% 40.43%
75 @tsetka LIO.V 65.85% OS.V 30.00% NRN.V 25.00% 40.28%
76 @tyk.trader VIT.V 61.54% NMX.TO -55.56% XBC.V 112.33% 39.44%
77 @Hamilton NGZ.V -66.67% HS.CN -20.00% VFF.TO 203.94% 39.09%
78 @rikyu BEE.V 82.14% CNO.V -20.00% PNG.V 55.00% 39.05%
79 @dragonnose WDO.TO 32.96% MTA.V 49.38% IRV.CN 34.22% 38.86%
80 @EvenPrime WHN.V -11.20% BN-H.V 27.27% VZLA.V 100.00% 38.69%
81 @Let_them_eat_silver BHS.V 0.00% LIO.V 65.85% FNC.V 50.00% 38.62%
82 @intrustwegod LGD.TO 77.78% TNA.V 34.48% GPR.TO 3.16% 38.47%
83 @Oversold SEI.V -11.11% ICO.V 92.86% NGD.TO 33.33% 38.36%
84 @Glory TRCH 46.67% MAI.V 75.00% NDM.TO -6.82% 38.28%
85 @losferwerds ATE.V 16.67% EAST.V -64.29% TUD.V 161.54% 37.97%
86 @McNickel GGI.V 84.00% MTS.V 53.06% RNX.TO -23.47% 37.86%
87 @shawn3985 GGI.V 84.00% MTS.V 53.06% RNX.TO -23.47% 37.86%
88 @Samson ORS.V 22.73% BMX.V -16.67% TEN.V 107.14% 37.73%
89 @kerfuffle ACST.V 139.17% AWE.V -42.86% JNUG 16.03% 37.45%
90 @IslandLogger WDO.TO 32.96% SSL.TO 15.29% KL.TO 61.99% 36.75%
91 @AllStreetsWolf PNG.V 55.00% VHI.V 25.00% PCY.TO 27.42% 35.81%
92 @InvestingNovice LABS.V 196.74% GRAT.V -80.00% MENE.V -11.86% 34.96%
93 @Menace11 AVM.CN 137.50% KNR.CN -7.69% NUR.CN -25.00% 34.94%
94 @flyhigh FONE.CN 31.03% PLTH.CN 71.33% KHRN.V 1.92% 34.76%
95 @meatpuppet CUV.V -29.31% CANN.CN 152.94% LG.V -20.00% 34.54%
96 @MickeyMantle NRG.V -26.19% SIR.V 23.91% AZS.V 104.76% 34.16%
97 @tommack GGI.V 84.00% EFR.TO -32.01% MTA.V 49.38% 33.79%
98 @Math MTA.V 49.38% AGRA.CN -3.57% PNG.V 55.00% 33.60%
99 @Thankyouimsorry CANN.CN 152.94% NMX.TO -55.56% QNC.V 0.00% 32.46%
100 @trade2win2 RHT.V -21.74% VLE.TO -6.30% DYA.V 125.00% 32.32%
101 @pbb TUD.V 161.54% AWX.V -54.17% RISE.CN -11.11% 32.09%
102 @Monty2222 GGI.V 84.00% MTS.V 53.06% IMR.V -40.91% 32.05%
103 @Jfostertm SME.V -43.75% MAI.V 75.00% SWA.V 63.64% 31.63%
104 @Jprinny AVM.CN 137.50% CURA.CN 33.47% NETC.CN -77.27% 31.23%
105 @2heavybags NIO.V -6.25% CNNX.CN 34.41% VMD.TO 64.90% 31.02%
106 @Trooperhobo MMS.V 133.33% RNX.TO -23.47% VCAN.CN -16.89% 30.99%
107 @RollingThunder GRAT.V -80.00% ETI.CN -5.38% EMM.V 177.78% 30.80%
108 @ArianartizaN GGI.V 84.00% SIC.V -47.06% PNG.V 55.00% 30.65%
109 @acepeterson CANN.CN 152.94% GROW.V 15.56% NETC.CN -77.27% 30.41%
110 @hihosilver USLV 17.80% JNUG 16.03% NUGT 57.33% 30.39%
111 @Quaid WHN.V -11.20% RNX.TO -23.47% WM.TO 125.00% 30.11%
112 @gasoua SIC.V -47.06% GGI.V 84.00% MTS.V 53.06% 30.00%
113 @Ctech GGI.V 84.00% MTS.V 53.06% SIC.V -47.06% 30.00%
114 @phobieeee ICM.V -64.71% SX.CN -50.00% VFF.TO 203.94% 29.74%
115 @Eustice CXN.TO 26.92% MUX.TO -14.62% KG.V 76.32% 29.54%
116 @nuckman33 CCW.V -49.09% GGI.V 84.00% MTS.V 53.06% 29.32%
117 @Metalmonkey WM.TO 125.00% WGO.V -26.45% WHN.V -11.20% 29.12%
118 @ScroogeMcduck PGX.V -38.46% MOS.V -8.33% MMS.V 133.33% 28.85%
119 @arko USA.TO 54.03% DML.TO -5.97% HIP.V 37.21% 28.42%
120 @Thain MAI.V 75.00% ISO.V 2.17% SUNM.V 7.81% 28.33%
121 @Asheville BCU.V 0.00% GGI.V 84.00% MLG.V 0.00% 28.00%
122 @arizona TLT.V -27.27% AMY.V 26.67% GGI.V 84.00% 27.80%
123 @remta CANN.CN 152.94% PREV.CN -50.00% HS.CN -20.00% 27.65%
124 @Wannabeinvestor CNL.TO 54.66% LMC.TO 39.27% WHN.V -11.20% 27.57%
125 @touquoy AGB.V 67.53% OS.V 30.00% NVO.V -14.93% 27.53%
126 @strakpao RNX.TO -23.47% MMS.V 133.33% NU.V -27.78% 27.36%
127 @backofenvelope PBR.V -21.88% GGI.V 84.00% GPY.V 19.64% 27.26%
128 @Alamo NU.V -27.78% ICO.V 92.86% ATE.V 16.67% 27.25%
129 @bogmunds IRV.CN 34.22% KL.TO 61.99% NVO.V -14.93% 27.09%
130 @Skeptic44546 PAC.V -35.48% SCZ.V 100.00% GROW.V 15.56% 26.69%
131 @gustking GRB.V -25.26% PWR.CN 80.00% VHI.V 25.00% 26.58%
132 @trevtrew NTE.V 28.00% TTZ.V -11.54% RIW.CN 62.96% 26.47%
133 @motorolja VLE.TO -6.30% SUNM.V 7.81% LGD.TO 77.78% 26.43%
134 @BS REG.V 12.41% PGM.V -8.96% MAI.V 75.00% 26.15%
135 @0411 KBEV.CN -7.14% TTT.CN 25.00% SQR.CN 58.70% 25.52%
136 @Tbill SQR.CN 58.70% TTT.CN 25.00% KBEV.CN -7.14% 25.52%
137 @fl GTR.V 50.65% NHK.TO 13.33% REG.V 12.41% 25.46%
138 @1969Enigma GGI.V 84.00% MTS.V 53.06% JUGR.V -60.71% 25.45%
139 @Hilbertk PYR.V -13.79% PAT.TO -22.51% XBC.V 112.33% 25.34%
140 @Lucky2018 GGI.V 84.00% MMG.V -2.50% PGE.V -5.56% 25.31%
141 @gursahib FCC.V -10.53% CANN.CN 152.94% NGZ.V -66.67% 25.25%
142 @Gold64k NVO.V -14.93% MEK.V -10.00% SCZ.V 100.00% 25.02%
143 @Stamp NEE.V 25.93% XPL 7.73% JSE.V 41.38% 25.01%
144 @Trevor216051 EQX.V 51.62% WHN.V -11.20% IRV.CN 34.22% 24.88%
145 @starbuck NMX.TO -55.56% VHI.V 25.00% BAMM.CN 101.41% 23.62%
146 @silverwhere ATE.V 16.67% ENB.TO 5.95% AAPL 47.54% 23.39%
147 @Prospectordude MOZ.TO 58.75% CYP.V -6.52% MMV.V 17.86% 23.36%
148 @rsnetid GGI.V 84.00% EXN.TO -2.97% ASM.TO -10.99% 23.35%
149 @Thew MMS.V 133.33% EAS.V 7.14% HELX.V -71.11% 23.12%
150 @Stoneminer MIN.TO 19.51% KNT.V 108.51% VTT.V -58.82% 23.07%
151 @Jelliott PKK.CN 83.33% MOS.V -8.33% MRS.V -6.98% 22.67%
152 @Tenor GGI.V 84.00% DDB.CN -66.67% FNC.V 50.00% 22.44%
153 @billyboy GGI.V 84.00% XLY.V 8.05% NUR.CN -25.00% 22.35%
154 @digdog MMS.V 133.33% LDS.CN -59.68% NDM.TO -6.82% 22.28%
155 @Mrfinance GGI.V 84.00% MTS.V 53.06% CROP.CN -72.22% 21.61%
156 @RedlakeCapital JG.V 70.73% SIC.V -47.06% LMC.TO 39.27% 20.98%
157 @caviko NHK.TO 13.33% GTR.V 50.65% HITI.CN -1.35% 20.88%
158 @baggers IDK.CN -44.44% AGI.TO 60.20% KTN.V 46.88% 20.88%
159 @goldfanatic VRR.V 122.86% MGG.V -19.00% PGZ.V -41.67% 20.73%
160 @stateside WGO.V -26.45% RDU.V 133.33% PUL.V -44.74% 20.71%
161 @Blackened06 VIDA.CN -55.08% CURA.CN 33.47% PKK.CN 83.33% 20.57%
162 @longputt MMV.V 17.86% TIG.V -7.84% EQX.V 51.62% 20.54%
163 @DK KNT.V 108.51% BCU.V 0.00% SIC.V -47.06% 20.48%
164 @MadeOfRubber HGU.TO 70.07% JET.V -51.69% IPT.V 42.86% 20.41%
165 @Iconoclast ICO.V 92.86% TGOD.TO 0.77% LXX.CN -33.08% 20.18%
166 @networth VEIN.V 73.33% MAL.TO 4.82% XTC.TO -18.10% 20.02%
167 @Pavel PNG.V 55.00% CNO.V -20.00% SOI.V 25.00% 20.00%
168 @goldenfever GWA.V -42.00% WM.TO 125.00% RNX.TO -23.47% 19.84%
169 @homelesstrader AAX.V 5.00% MMS.V 133.33% JLR.V -79.17% 19.72%
170 @Ruuuudy AAX.V 5.00% RDU.V 133.33% JLR.V -79.17% 19.72%
171 @devil69yall CPG.TO 29.91% TGZ.TO 37.95% PGM.V -8.96% 19.63%
172 @BillyBlaze MDL.V 10.00% BVA.V 38.89% SSV.V 10.00% 19.63%
173 @martin AU.V 52.78% COP.TO 58.33% LDI.V -54.55% 18.86%
174 @pops GTR.V 50.65% CAN.TO 2.54% ISO.V 2.17% 18.45%
175 @lightningmillz XMG.CN -49.43% UCU.V 57.69% TRCH 46.67% 18.31%
176 @SASKEXPRESS MAI.V 75.00% PGM.V -8.96% TGC.CN -11.11% 18.31%
177 @ndaloisi VHI.V 25.00% ATE.V 16.67% XDV.TO 13.26% 18.31%
178 @obill AKR.V 55.00% ATW.V -64.29% PRN.TO 64.18% 18.30%
179 @AFChief GGI.V 84.00% CCW.V -49.09% NNO.V 19.67% 18.19%
180 @Brother0001 PKK.CN 83.33% MMJ.CN -54.55% FFN.TO 25.70% 18.16%
181 @Flipke ALTA.V -12.50% AZS.V 104.76% PGX.V -38.46% 17.93%
182 @Bluezone GPG.V 77.27% ISS.V -70.00% GTT.V 46.38% 17.88%
183 @Onlyflaws GTR.V 50.65% DV.V -9.52% REG.V 12.41% 17.84%
184 @MudCreeker WHN.V -11.20% MOZ.TO 58.75% PG.TO 5.46% 17.67%
185 @Dollars MOS.V -8.33% IPT.V 42.86% CJC.V 18.33% 17.62%
186 @zukuenftiger ITR.V 48.86% C.V -50.00% SBB.TO 53.91% 17.59%
187 @Orogeny XMG.CN -49.43% AXR.TO 68.84% YRI.TO 32.62% 17.34%
188 @RD85 MOS.V -8.33% CLIQ.TO 26.43% CURA.CN 33.47% 17.19%
189 @XPOY_Y EHT.V -50.00% RNX.TO -23.47% WM.TO 125.00% 17.18%
190 @theWallBanger GTR.V 50.65% SSV.V 10.00% DV.V -9.52% 17.04%
191 @Stocksluice RNX.TO -23.47% DV.V -9.52% GGI.V 84.00% 17.00%
192 @rocman SOI.V 25.00% DASH.V 75.00% HRH.V -50.00% 16.67%
193 @stallion ISO.V 2.17% IVN.TO 53.36% CFP.TO -5.87% 16.55%
194 @Denhilm SIC.V -47.06% MOZ.TO 58.75% WHM.V 37.50% 16.40%
195 @settogo ZEN.V -13.73% SUNM.V 7.81% CNL.TO 54.66% 16.25%
196 @SINATH RNX.TO -23.47% ATE.V 16.67% PNG.V 55.00% 16.07%
197 @Jo FWZ.V -47.78% ECC.V 26.19% BNCH.V 69.57% 15.99%
198 @Minaki MOS.V -8.33% NETC.CN -77.27% MMS.V 133.33% 15.91%
199 @wadefr GPY.V 19.64% GTR.V 50.65% RNX.TO -23.47% 15.61%
200 @Skyline27 NRN.V 25.00% CPG.TO 29.91% NBUD.CN -9.26% 15.22%
201 @kuston SAPLF 62.50% LMCNF 38.46% DGMLF -56.04% 14.97%
202 @jerrio78 VONE.V -53.33% RLV.V -40.00% AVM.CN 137.50% 14.72%
203 @500wedge ALA.TO 31.99% BTE.TO -23.72% DLI.V 35.71% 14.66%
204 @CSGTrader NHK.TO 13.33% GPG.V 77.27% SIC.V -47.06% 14.52%
205 @Research67 HRT.TO -34.52% WM.TO 125.00% SIC.V -47.06% 14.47%
206 @TheSurfer SIC.V -47.06% AAX.V 5.00% GGI.V 84.00% 13.98%
207 @mbordeleau ROMJ.CN 33.53% PLTH.CN 71.33% ADK.V -63.00% 13.95%
208 @FoxInvestor NLH.V -16.67% BBB.V 78.13% CTXR -20.09% 13.79%
209 @ca164444 CANN.CN 152.94% AAZ.V -58.33% MMJ.CN -54.55% 13.35%
210 @Camilleri NETC.CN -77.27% GGI.V 84.00% ALA.TO 31.99% 12.91%
211 @gmat10 GMA.V 87.50% ADZ.V -64.29% GQC.V 15.38% 12.87%
212 @dutch_patience HPQ.V 58.33% EGT.V -42.50% BGF.V 20.00% 11.94%
213 @fastime44 GGI.V 84.00% SEA.TO -1.12% SIC.V -47.06% 11.94%
214 @d2dgw BCFN.CN 50.00% DMGI.V 0.00% NC.CN -14.29% 11.90%
215 @Bigdogmoney AAX.V 5.00% CYP.V -6.52% HIP.V 37.21% 11.90%
216 @Drjimjones GFG.V -12.20% LLEX -78.14% WM.TO 125.00% 11.56%
217 @gh0stTrad3r SME.V -43.75% ORE.V 24.56% IVN.TO 53.36% 11.39%
218 @longforlife SUGR.V 18.75% RJX-A.V 70.00% EAT.CN -55.17% 11.19%
219 @MyFutureLiesWithAte ATE.V 16.67% NETC.CN -77.27% ICO.V 92.86% 10.75%
220 @Zetetic ME.TO -17.86% MTS.V 53.06% THO.TO -3.61% 10.53%
221 @JGMS SMD.V 42.86% SA.V 4.76% WAR.V -16.67% 10.32%
222 @t9p XMG.CN -49.43% BEA.V 70.00% AIS.V 10.00% 10.19%
223 @Dunite CDB.V -47.83% IVN.TO 53.36% NRN.V 25.00% 10.18%
224 @Ratchet TGIF.CN -11.11% XLY.V 8.05% CURA.CN 33.47% 10.13%
225 @deMevesy BAR.TO 43.75% FCU.TO -26.85% NHK.TO 13.33% 10.08%
226 @LKFWD MGG.V -19.00% FR.TO 48.98% BAY.V 0.00% 9.99%
227 @Jgl90 NETC.CN -77.27% AGI.TO 60.20% KTN.V 46.88% 9.93%
228 @Codfather OLA.TO 33.05% MONT.CN -74.44% JG.V 70.73% 9.78%
229 @Momoney MMS.V 133.33% RCG.V -66.67% FMS.V -37.50% 9.72%
230 @ElJoro PTQ.V 49.09% LG.V -20.00% CMC.CN 0.00% 9.70%
231 @Vladdy BNCH.V 69.57% IMR.V -40.91% BHS.V 0.00% 9.55%
232 @Pete REG.V 12.41% VTT.V -58.82% MAI.V 75.00% 9.53%
233 @Kryss GFG.V -12.20% MEK.V -10.00% GTR.V 50.65% 9.48%
234 @allybouyo APP.CN -55.00% AAPL 47.54% FB 35.69% 9.41%
235 @equivalentnetwork APP.CN -55.00% AAPL 47.54% FB 35.69% 9.41%
236 @Betheone OS.V 30.00% SAAS.CN -40.00% WHM.V 37.50% 9.17%
237 @KostolanysErbe GLDN.V -35.00% HUT.V 20.44% JSE.V 41.38% 8.94%
238 @ChrisCringle PCY.TO 27.42% NGE.V -6.45% USAU 5.67% 8.88%
239 @Cindylikesmoney AVM.CN 137.50% BATT.V -34.00% NETC.CN -77.27% 8.74%
240 @Graham IRV.CN 34.22% NPK.TO 2.60% WHN.V -11.20% 8.54%
241 @Andy8033 HPQ.V 58.33% EAS.V 7.14% ILC.V -40.00% 8.49%
242 @Onepoint61803 PAC.V -35.48% PGM.V -8.96% AXR.TO 68.84% 8.13%
243 @Ottawa10 GSI.V 30.00% SIM.V 1.14% MRS.V -6.98% 8.05%
244 @Eyezndasky RNX.TO -23.47% GFI.CN -77.78% WM.TO 125.00% 7.92%
245 @designer WHN.V -11.20% PGX.V -38.46% VEIN.V 73.33% 7.89%
246 @seattletechie40 ABRA.V 0.00% USAU 5.67% MMV.V 17.86% 7.84%
247 @Excelsior JAG.TO 0.00% NEE.V 25.93% MMG.V -2.50% 7.81%
248 @Danielh NVO.V -14.93% IPT.V 42.86% RK.V -5.88% 7.35%
249 @Bullshat SIC.V -47.06% GGI.V 84.00% NVO.V -14.93% 7.34%
250 @ekim BBB.V 78.13% TSD.V -56.25% RLY.V 0.00% 7.29%
251 @Hejmdal PLU.V -64.86% LTBR 9.54% LEU 76.80% 7.16%
252 @Bullish99 ATW.V -64.29% XBC.V 112.33% IFX.V -26.76% 7.09%
253 @Jet TTT.CN 25.00% SUGR.V 18.75% JWCA.V -22.67% 7.03%
254 @Copperhead SUNM.V 7.81% NXE.TO -28.10% GWM.V 40.91% 6.87%
255 @bertram XMG.CN -49.43% BEA.V 70.00% GOM.V 0.00% 6.86%
256 @Confusedelaine XMG.CN -49.43% BEA.V 70.00% BAY.V 0.00% 6.86%
257 @Dragon SAE.V -30.77% WHN.V -11.20% KL.TO 61.99% 6.67%
258 @Ski LSC.V 1.54% BBT.CN 86.96% NRM.V -68.52% 6.66%
259 @irieb88 RDDTF 2.34% HUYA 41.09% ECA.TO -24.13% 6.43%
260 @ace_in_the_hole ACRX -6.93% OMER 49.44% RNX.TO -23.47% 6.34%
261 @maplenorth CPG.TO 29.91% LGO.TO -43.29% ALA.TO 31.99% 6.20%
262 @stevekfit VHI.V 25.00% ATE.V 16.67% RNX.TO -23.47% 6.07%
263 @hornet SPA.V 50.00% WHN.V -11.20% ARU.V -20.94% 5.95%
264 @ram30 CMD.V -25.00% LLC.V 107.14% ADZ.V -64.29% 5.95%
265 @frogwoot CCW.V -49.09% SRE.V -10.00% KG.V 76.32% 5.74%
266 @DJS GGI.V 84.00% PRG.V -8.33% VTT.V -58.82% 5.61%
267 @FairlyStockyTM VTT.V -58.82% VHI.V 25.00% GTR.V 50.65% 5.61%
268 @avanzalg JUGR.V -60.71% GGI.V 84.00% CYP.V -6.52% 5.59%
269 @corvette SRI.V -40.00% TLT.V -27.27% GGI.V 84.00% 5.58%
270 @DrunkenSpeculator AAL.V -51.69% PG.TO 5.46% KL.TO 61.99% 5.25%
271 @CamryKing NETC.CN -77.27% KLY.V -60.00% CANN.CN 152.94% 5.22%
272 @Gnome OS.V 30.00% BN-H.V 27.27% TV.TO -42.68% 4.86%
273 @eeloni AFM.V -19.23% ANX.TO 9.30% GMX.TO 23.44% 4.50%
274 @Nickeltrickle RNX.TO -23.47% GGI.V 84.00% SIC.V -47.06% 4.49%
275 @tinybullstocks BEX.V 0.00% OS.V 30.00% AUL.V -16.67% 4.44%
276 @EZYMONEY ORG.V -24.00% GUY.TO -41.52% SVM.TO 78.07% 4.18%
277 @PhoenixRichmond AMR.V -43.75% UEC -21.54% LGD.TO 77.78% 4.16%
278 @ScarboroughMJStocks GGI.V 84.00% IMR.V -40.91% SCU.TO -30.73% 4.12%
279 @Vinmufc VHI.V 25.00% CUV.V -29.31% ATE.V 16.67% 4.12%
280 @rangerbentman AXR.TO 68.84% SIC.V -47.06% MEK.V -10.00% 3.93%
281 @Omega101 NVO.V -14.93% KL.TO 61.99% PAC.V -35.48% 3.86%
282 @Instadalt NFLX -1.15% AMZN 16.75% WEED.TO -4.06% 3.85%
283 @goldzilla PG.TO 5.46% MGG.V -19.00% LRA.V 25.00% 3.82%
284 @CaptainDuff PRG.V -8.33% BHS.V 0.00% GPY.V 19.64% 3.77%
285 @MrSilver SIC.V -47.06% RNX.TO -23.47% OBE.TO 81.16% 3.54%
286 @creliho PKK.CN 83.33% XMG.CN -49.43% RNX.TO -23.47% 3.48%
287 @Drjean GGI.V 84.00% SOP.TO -12.50% FDM.CN -61.11% 3.46%
288 @edward ALS.TO 0.44% AZZ.TO -23.08% SII.TO 32.94% 3.44%
289 @HS55 SX.CN -50.00% RNX.TO -23.47% PKK.CN 83.33% 3.29%
290 @Ferrabi RNX.TO -23.47% LUC.TO -20.14% IVN.TO 53.36% 3.25%
291 @Phazed CUV.V -29.31% ADK.V -63.00% BAMM.CN 101.41% 3.03%
292 @engineer GGI.V 84.00% IMR.V -40.91% HRT.TO -34.52% 2.86%
293 @Ev1 GGI.V 84.00% SUNM.V 7.81% PLAY.CN -83.33% 2.83%
294 @appledin ICO.V 92.86% MOON.V -37.50% SIC.V -47.06% 2.77%
295 @hamvestor WHN.V -11.20% NVO.V -14.93% IRV.CN 34.22% 2.70%
296 @wj SVA.V 2.50% HS.CN -20.00% DFS.V 25.00% 2.50%
297 @Fischlaender VEIN.V 73.33% LAD.V -10.71% NORA.V -55.56% 2.35%
298 @TomFord YFI.V 4.17% TLT.V -27.27% CPG.TO 29.91% 2.27%
299 @Burger CLIQ.TO 26.43% ACB.TO 12.11% WAYL.CN -32.11% 2.14%
300 @AcynicalJedi RNX.TO -23.47% ALA.TO 31.99% HEXO.TO -2.93% 1.87%
301 @happymoney SHL.V 0.00% PORE.V 16.67% RISE.CN -11.11% 1.85%
302 @BCNortherner GGI.V 84.00% MGWFF -45.92% SURG.V -33.33% 1.58%
303 @ietalon3 SUNM.V 7.81% AWX.V -54.17% SPA.V 50.00% 1.22%
304 @proscht GTT.V 46.38% ISS.V -70.00% CXN.TO 26.92% 1.10%
305 @JustJT DGMLF -56.04% AXU 105.94% SIC.V -47.06% 0.95%
306 @sourhour RHT.V -21.74% TRUL.CN 12.97% APHA.TO 11.03% 0.75%
307 @robo AAX.V 5.00% BAY.V 0.00% HEXO.TO -2.93% 0.69%
308 @CANplant NNO.V 19.67% RNX.TO -23.47% LAC.TO 5.75% 0.65%
309 @Chizzum WHN.V -11.20% ETI.CN -5.38% GXU.V 18.52% 0.65%
310 @stockhound TK.V -50.00% BAR.TO 43.75% SUNM.V 7.81% 0.52%
311 @Mick IVI.V -25.00% URL.CN 9.21% CXO.V 16.67% 0.29%
312 @smallcapinvestor ARG.TO -28.89% COP.TO 58.33% BNE.TO -29.19% 0.09%
313 @Kassattack VLE.TO -6.30% MGG.V -19.00% LRA.V 25.00% -0.10%
314 @Bobyback KTR.V -31.37% SIC.V -47.06% GPG.V 77.27% -0.39%
315 @EAGLE101 GGI.V 84.00% MOS.V -8.33% TPS.CN -77.78% -0.70%
316 @IanF PAT.TO -22.51% NNO.V 19.67% PE.V 0.00% -0.95%
317 @Phisher FEO.V 25.00% PAT.TO -22.51% DML.TO -5.97% -1.16%
318 @Wilt1 GRAT.V -80.00% MOS.V -8.33% GGI.V 84.00% -1.44%
319 @Investor62 BEA.V 70.00% XMG.CN -49.43% LXG.V -25.00% -1.48%
320 @PierreG01599501 RNX.TO -23.47% NVO.V -14.93% NVDA 33.59% -1.60%
321 @Scoop61 MTS.V 53.06% WHN.V -11.20% SIC.V -47.06% -1.73%
322 @Highheat SAEX -14.54% CPI.TO -40.91% ZEE.V 50.00% -1.82%
323 @Markoni CUV.V -29.31% KLY.V -60.00% PKK.CN 83.33% -1.99%
324 @Evo5 CCW.V -49.09% GGI.V 84.00% IMR.V -40.91% -2.00%
325 @nameless GGI.V 84.00% CCW.V -49.09% IMR.V -40.91% -2.00%
326 @Sugar-Dog GGI.V 84.00% CCW.V -49.09% IMR.V -40.91% -2.00%
327 @megavoss GGI.V 84.00% CUV.V -29.31% JUGR.V -60.71% -2.01%
328 @brucelionheart MTA.V 49.38% SME.V -43.75% ROE.V -11.76% -2.04%
329 @KevinS ANGPY 52.88% HOS -53.43% U.TO -5.58% -2.04%
330 @Anders AZZ.TO -23.08% SCY.TO -45.00% LUG.TO 61.63% -2.15%
331 @ggg PAC.V -35.48% GGI.V 84.00% NXO.V -55.07% -2.19%
332 @Scaranek NLC.V -22.22% ATE.V 16.67% KBLT.V -1.20% -2.25%
333 @BluMoose GIS.V -35.00% MGM.V -22.73% GTR.V 50.65% -2.36%
334 @Nihilism RHT.V -21.74% VHI.V 25.00% FVI.TO -10.85% -2.53%
335 @cycleogical GQC.V 15.38% ISS.V -70.00% KTN.V 46.88% -2.58%
336 @stocklor DLI.V 35.71% NRN.V 25.00% IBIT.V -68.92% -2.73%
337 @heyref ATE.V 16.67% NU.V -27.78% SU.TO 2.72% -2.80%
338 @SizzlinSteaks CUV.V -29.31% ATE.V 16.67% YFI.V 4.17% -2.83%
339 @Allan AAX.V 5.00% PG.TO 5.46% MGG.V -19.00% -2.85%
340 @Happyhappy KOR.TO -18.09% VMD.TO 64.90% BLO.CN -56.05% -3.08%
341 @Rrooze NVO.V -14.93% GWM.V 40.91% PAC.V -35.48% -3.17%
342 @JPH CVV.V -25.81% BBB.V 78.13% FVAN.V -61.84% -3.17%
343 @LTR AUMB.V -4.69% CXN.TO 26.92% QRO.V -33.33% -3.70%
344 @High-Grade ETF.V 50.00% DHR.V -20.00% TLD-H.V -41.18% -3.73%
345 @Jjs BTE.TO -23.72% RNX.TO -23.47% MPX.CN 35.96% -3.74%
346 @longzzzzz PCY.TO 27.42% ADZ.V -64.29% NRN.V 25.00% -3.96%
347 @BoMbsKOd GGI.V 84.00% SX.CN -50.00% PKG.CN -46.00% -4.00%
348 @janturco TV.TO -42.68% VIT.V 61.54% NCU.TO -30.95% -4.03%
349 @mike97 WHN.V -11.20% IRV.CN 34.22% PAC.V -35.48% -4.15%
350 @The_Godas ORE.V 24.56% NXE.TO -28.10% PGM.V -8.96% -4.16%
351 @SFtrader WUC.CN -47.88% URG -7.88% IPT.V 42.86% -4.30%
352 @Blsh77 SIC.V -47.06% DAC.V -35.71% BNCH.V 69.57% -4.40%
353 @rini IP.CN -68.42% SQR.CN 58.70% TNY.CN -3.70% -4.48%
354 @AuBerg NGD.TO 33.33% RNX.TO -23.47% BTE.TO -23.72% -4.62%
355 @jazzbo FPC.V -45.00% SAE.V -30.77% VIT.V 61.54% -4.74%
356 @Haskaps DIAM.TO -22.22% BKM.V 22.45% NVO.V -14.93% -4.90%
357 @Sim RGX.TO -60.00% HCG.TO 60.24% BBD-B.TO -15.32% -5.02%
358 @U3O8 GXU.V 18.52% MRS.V -6.98% FCU.TO -26.85% -5.10%
359 @BigView WHN.V -11.20% IRV.CN 34.22% MAX.TO -38.89% -5.29%
360 @MvTang0 EGT.V -42.50% TECK-B.TO -9.78% ACM 36.27% -5.34%
361 @trex PYR.V -13.79% RHT.V -21.74% MIN.TO 19.51% -5.34%
362 @CaptainKush NVO.V -14.93% PAC.V -35.48% IRV.CN 34.22% -5.39%
363 @major SRI.V -40.00% IVN.TO 53.36% ALO.TO -31.34% -5.99%
364 @Not2Sirius NLC.V -22.22% SME.V -43.75% SKE.V 46.67% -6.44%
365 @Snoek WDO.TO 32.96% PGM.V -8.96% SME.V -43.75% -6.58%
366 @ElonSmokes OGI.V 19.13% KNR.CN -7.69% KTR.V -31.37% -6.64%
367 @moonshot5 ABI.V 18.75% GWA.V -42.00% GPR.TO 3.16% -6.70%
368 @Turnipsoup PGE.V -5.56% GUG.V 18.75% NAM.V -33.33% -6.71%
369 @FITZ101 IRON.TO -14.00% OS.V 30.00% HEMP.V -37.61% -7.20%
370 @PhotoJ ALDE.V -23.08% GQC.V 15.38% OIH -14.15% -7.28%
371 @Terrafirma555 WHN.V -11.20% NRN.V 25.00% DNI.CN -35.71% -7.30%
372 @tschupr123 GLDN.V -35.00% MTU.V 12.50% MLG.V 0.00% -7.50%
373 @Longci54 AUY 33.33% RNX.TO -23.47% KGC.V -33.33% -7.82%
374 @sihv NVO.V -14.93% PAC.V -35.48% CXN.TO 26.92% -7.83%
375 @kelkel ADZ.V -64.29% CUV.V -29.31% BTU.V 70.00% -7.87%
376 @Orbe EGT.V -42.50% ICM.V -64.71% PKK.CN 83.33% -7.96%
377 @Teddy XMG.CN -49.43% BEA.V 70.00% SCY.TO -45.00% -8.14%
378 @eden CCB.V -50.00% AXR.TO 68.84% LGO.TO -43.29% -8.15%
379 @kream2x ECS.TO -55.56% RTI.V -2.50% CURA.CN 33.47% -8.20%
380 @tree16 WHY.V -50.00% AZX.V 50.00% OWLI.CN -25.00% -8.33%
381 @AUPop USAU 5.67% MMV.V 17.86% C.V -50.00% -8.82%
382 @johnc6 NDM.TO -6.82% WRN.TO 10.26% KC.V -30.00% -8.85%
383 @hoover GGI.V 84.00% CCB.V -50.00% JUGR.V -60.71% -8.90%
384 @supra48 DLI.V 35.71% GLK.V -12.50% EHT.V -50.00% -8.93%
385 @CautiousNow REG.V 12.41% ADZ.V -64.29% NRN.V 25.00% -8.96%
386 @k0d3r3d GROW.V 15.56% ATE.V 16.67% KLY.V -60.00% -9.26%
387 @Uptick EFR.TO -32.01% MONT.CN -74.44% BBB.V 78.13% -9.44%
388 @chergui DME.V 4.17% ABRA.V 0.00% LMS.V -32.50% -9.44%
389 @farmerjoe KBEV.CN -7.14% SQR.CN 58.70% GRAT.V -80.00% -9.48%
390 @rgrowden EGT.V -42.50% NZC.TO 22.22% MOS.V -8.33% -9.54%
391 @jascas007 BEX.V 0.00% WHN.V -11.20% ER.TO -17.65% -9.62%
392 @idunno1987 PYR.V -13.79% CCW.V -49.09% CURA.CN 33.47% -9.81%
393 @Cenaxx FCC.V -10.53% TGIF.CN -11.11% AN.V -8.33% -9.99%
394 @ArkRunner GXU.V 18.52% AZZ.TO -23.08% CVV.V -25.81% -10.12%
395 @cole119 NXE.TO -28.10% PAT.TO -22.51% CALI.CN 20.00% -10.20%
396 @Argentum BHS.V 0.00% EGD.V -73.53% IPT.V 42.86% -10.22%
397 @Chico SX.CN -50.00% GGI.V 84.00% ICM.V -64.71% -10.24%
398 @EasyMoneyB MOS.V -8.33% MLG.V 0.00% JWCA.V -22.67% -10.33%
399 @SnowyWindows NLC.V -22.22% AUG.TO 37.30% SYH.V -46.15% -10.36%
400 @simon1707 APP.CN -55.00% AWE.V -42.86% LIO.V 65.85% -10.67%
401 @Ty MGG.V -19.00% PGM.V -8.96% CRMD -4.85% -10.94%
402 @Chrisg AMPE 16.00% JUGR.V -60.71% MTNB 11.72% -11.00%
403 @Vette450 SUNM.V 7.81% WLF.V -50.00% RCLF.V 9.09% -11.03%
404 @AldenTyrell SUNM.V 7.81% REG.V 12.41% CGP.V -53.33% -11.04%
405 @Iluvblozf MTS.V 53.06% CCW.V -49.09% MOON.V -37.50% -11.18%
406 @911Bandit VTT.V -58.82% NRN.V 25.00% BAY.V 0.00% -11.27%
407 @WingInvest BGS.V -73.33% KAT.TO 1.85% USCR 37.41% -11.36%
408 @OnTheBubble EAT.CN -55.17% XMG.CN -49.43% BEA.V 70.00% -11.53%
409 @RNX_Whale RNX.TO -23.47% AXR.TO 68.84% GRAT.V -80.00% -11.54%
410 @pasukaru VHI.V 25.00% HS.CN -20.00% RLV.V -40.00% -11.67%
411 @stxmessiah IVN.TO 53.36% GRG.V -57.14% UNV.V -31.25% -11.68%
412 @d4 DBV.V -9.09% SIC.V -47.06% EVM.V 20.69% -11.82%
413 @MBjones VMD.TO 64.90% NETC.CN -77.27% RNX.TO -23.47% -11.95%
414 @ThailandExploration ADZ.V -64.29% SIC.V -47.06% MAI.V 75.00% -12.11%
415 @Westcoasterwalker WHN.V -11.20% NGE.V -6.45% ABN.V -18.75% -12.13%
416 @Bacon ISOL.CN -78.08% AMD 61.53% HS.CN -20.00% -12.19%
417 @Cosmicman1 GOT.V 23.53% QNC.V 0.00% JUGR.V -60.71% -12.39%
418 @budmancubfan XMG.CN -49.43% PWM.V -57.89% BEA.V 70.00% -12.44%
419 @Jogierig XMG.CN -49.43% BEA.V 70.00% PWM.V -57.89% -12.44%
420 @Sea2SkyTrader SUNM.V 7.81% TBRD.V -18.54% VIR.V -26.92% -12.55%
421 @BluenoseMiner24 SIC.V -47.06% ANX.TO 9.30% BEX.V 0.00% -12.59%
422 @schiffknowsbest MRS.V -6.98% GQC.V 15.38% SIC.V -47.06% -12.88%
423 @Moola MOS.V -8.33% SIC.V -47.06% ATE.V 16.67% -12.91%
424 @Retiremints ATE.V 16.67% VLE.TO -6.30% CCW.V -49.09% -12.91%
425 @MineNL MAE.V 0.00% OM.V 8.00% SIC.V -47.06% -13.02%
426 @vital APP.CN -55.00% ICO.V 92.86% NETC.CN -77.27% -13.14%
427 @randomguy IVN.TO 53.36% TK.V -50.00% AWE.V -42.86% -13.17%
428 @TheLip2 TK.V -50.00% CGP.V -53.33% SWA.V 63.64% -13.23%
429 @g.money NNO.V 19.67% EAST.V -64.29% MTLO.V 4.84% -13.26%
430 @gottaknow NGD.TO 33.33% EAM.V 3.13% MKR.V -76.92% -13.49%
431 @Hussein BSK.V -35.29% FSY.TO -23.91% GXU.V 18.52% -13.56%
432 @fortuneteller NU.V -27.78% BKI.TO 33.33% PURA -46.36% -13.60%
433 @Virlena BAY.V 0.00% BEX.V 0.00% ILI.V -40.91% -13.64%
434 @SteadyEddie EFR.TO -32.01% WUC.CN -47.88% GLO.TO 38.89% -13.67%
435 @McIlory ADZ.V -64.29% JUGR.V -60.71% GGI.V 84.00% -13.67%
436 @nothin_but_gainz STC.V 27.59% CPH.TO -21.62% SIC.V -47.06% -13.70%
437 @Chiel BAY.V 0.00% CVM.V -41.18% ABRA.V 0.00% -13.73%
438 @Phil38 SIC.V -47.06% GR.V -31.67% WHM.V 37.50% -13.74%
439 @Mick332 ADZ.V -64.29% WHN.V -11.20% IRV.CN 34.22% -13.75%
440 @Audax.77 EGT.V -42.50% NAM.V -33.33% TNA.V 34.48% -13.78%
441 @MonkeyDonkey PAC.V -35.48% NVO.V -14.93% EDV.TO 8.86% -13.85%
442 @Juan_Valdez BYN.V 0.00% NGZ.V -66.67% NRN.V 25.00% -13.89%
443 @lightweightfund ATE.V 16.67% VHI.V 25.00% PLAY.CN -83.33% -13.89%
444 @zarli3o SIC.V -47.06% AAX.V 5.00% JAG.TO 0.00% -14.02%
445 @firefly IRV.CN 34.22% SIC.V -47.06% CUV.V -29.31% -14.05%
446 @ACAB RNX.TO -23.47% CJ.TO 2.81% RHT.V -21.74% -14.13%
447 @Nuth VHI.V 25.00% HS.CN -20.00% VPI.V -47.62% -14.21%
448 @Pavo FDM.CN -61.11% DVR.CN 38.46% CNO.V -20.00% -14.22%
449 @CasualT WHN.V -11.20% CYP.V -6.52% PEI.V -25.00% -14.24%
450 @Jim0123 AAN.V -66.67% CAD.V -27.27% ONE.V 50.00% -14.65%
451 @PetroJoe EQX.V 51.62% SME.V -43.75% MUN.V -52.00% -14.71%
452 @trucker29 SIR.V 23.91% NUG.V -50.00% KOR.TO -18.09% -14.72%
453 @liss1229 APP.CN -55.00% EVE.V -8.06% SUGR.V 18.75% -14.77%
454 @Mesro TNY.CN -3.70% ISO.V 2.17% NTM.CN -42.86% -14.80%
455 @ogi MONT.CN -74.44% ITR.V 48.86% MGG.V -19.00% -14.86%
456 @tucosalamanca N.V -57.02% CL.CN 15.01% HEXO.TO -2.93% -14.98%
457 @greenrabbit XMG.CN -49.43% BEA.V 70.00% HUGE.CN -65.52% -14.98%
458 @Stewaa12 RNX.TO -23.47% SGMO -9.05% VKTX -13.33% -15.29%
459 @MntGoatMatt MAXR.TO -22.59% MBA.TO -7.14% NLH.V -16.67% -15.47%
460 @MTV FRE.V -60.00% WDO.TO 32.96% RVG.V -19.51% -15.52%
461 @Whistlerguy GGI.V 84.00% NETC.CN -77.27% VIS.V -54.17% -15.81%
462 @Jayfire NMX.TO -55.56% ECS.TO -55.56% SWA.V 63.64% -15.82%
463 @Chernobyl DV.V -9.52% GLDN.V -35.00% DEX.V -3.23% -15.92%
464 @Triplethreat JET.V -51.69% GTXI 27.66% BTE.TO -23.72% -15.92%
465 @JaceStryker WAYL.CN -32.11% MPX.CN 35.96% JET.V -51.69% -15.95%
466 @pearlsinmining VTT.V -58.82% KC.V -30.00% GWM.V 40.91% -15.97%
467 @ninelives86 JUGR.V -60.71% GOT.V 23.53% WHN.V -11.20% -16.13%
468 @Greenkandle VHI.V 25.00% RNX.TO -23.47% ATI.V -50.00% -16.16%
469 @Sapadap RNX.TO -23.47% GRAT.V -80.00% CNL.TO 54.66% -16.27%
470 @buy41sell42 AAL.V -51.69% PG.TO 5.46% EXN.TO -2.97% -16.40%
471 @Breccia NUG.V -50.00% AUX.V -16.67% SGZ.V 16.67% -16.67%
472 @Saskberger XMG.CN -49.43% PTQ.V 49.09% TGV.V -50.00% -16.78%
473 @RocketRed ADZ.V -64.29% WHN.V -11.20% NRN.V 25.00% -16.83%
474 @siirtomaaherra VTT.V -58.82% AAN.V -66.67% MAI.V 75.00% -16.83%
475 @belleislebay GRAT.V -80.00% CUV.V -29.31% SQR.CN 58.70% -16.87%
476 @RedDragon PGM.V -8.96% SUNM.V 7.81% C.V -50.00% -17.05%
477 @goldbugx SUNM.V 7.81% DV.V -9.52% TK.V -50.00% -17.24%
478 @schischi CNL.TO 54.66% WUC.CN -47.88% VTT.V -58.82% -17.35%
479 @madmann SCY.TO -45.00% NPK.TO 2.60% WHN.V -11.20% -17.87%
480 @tentive ATE.V 16.67% RNX.TO -23.47% SIC.V -47.06% -17.95%
481 @Glenalpineguy AMY.V 26.67% IP.CN -68.42% GLK.V -12.50% -18.08%
482 @harmus TBP.V -63.19% SX.CN -50.00% QCC.CN 58.82% -18.12%
483 @Au79enShowers ID.V -71.43% FR.TO 48.98% EFR.TO -32.01% -18.15%
484 @jmm PD.TO -30.71% MMG.V -2.50% UEC -21.54% -18.25%
485 @deepstate NETC.CN -77.27% FDM.CN -61.11% PKK.CN 83.33% -18.35%
486 @TOOZ IRV.CN 34.22% MONT.CN -74.44% NVO.V -14.93% -18.38%
487 @Large TGOD.TO 0.77% WHN.V -11.20% PUL.V -44.74% -18.39%
488 @myradiar RHT.V -21.74% PLI.TO -95.55% ENW.V 61.87% -18.47%
489 @Razor RHT.V -21.74% PLI.TO -95.55% ENW.V 61.87% -18.47%
490 @sk BSK.V -35.29% AZZ.TO -23.08% ISO.V 2.17% -18.73%
491 @illcavi2000 EHT.V -50.00% RTI.V -2.50% TNY.CN -3.70% -18.73%
492 @Truth RISE.CN -11.11% RNX.TO -23.47% RHT.V -21.74% -18.77%
493 @Enae BOSS.CN -24.29% CSM.TO -25.00% SOFT.CN -7.41% -18.90%
494 @DannyOcean ASM.TO -10.99% LAD.V -10.71% GLDN.V -35.00% -18.90%
495 @Prosperall ORM.V -33.33% RNX.TO -23.47% BYN.V 0.00% -18.93%
496 @PingPong PTK.V 28.57% ETI.CN -5.38% GRAT.V -80.00% -18.93%
497 @clint ADZ.V -64.29% GXU.V 18.52% WHN.V -11.20% -18.99%
498 @WeekendChef CYP.V -6.52% HUD.V -16.28% GIS.V -35.00% -19.27%
499 @Siestje1 CUV.V -29.31% VTT.V -58.82% OS.V 30.00% -19.38%
500 @JoeMas ATI.V -50.00% LND.V 16.67% E.TO -25.00% -19.44%
501 @zebshleb EGT.V -42.50% TOS.TO -2.33% PYR.V -13.79% -19.54%
502 @Valetta GLDN.V -35.00% ISS.V -70.00% GTT.V 46.38% -19.54%
503 @Chucklee PTU.V -14.29% NKO.TO -50.00% OSK.TO 5.52% -19.59%
504 @Nelson HIVE.V -14.52% IPCO.TO 8.18% ACG.CN -52.94% -19.76%
505 @Petesail EAC.CN -36.84% LLG.V -47.54% NRN.V 25.00% -19.79%
506 @goldpan VTT.V -58.82% XTT.V 11.11% BTR.V -12.00% -19.90%
507 @PowHound LAM.TO -40.48% API.CN -21.43% ISO.V 2.17% -19.91%
508 @miner GFG.V -12.20% BTR.V -12.00% DNI.CN -35.71% -19.97%
509 @docdoc IRV.CN 34.22% MAX.TO -38.89% DGMLF -56.04% -20.24%
510 @Bowline VIT.V 61.54% NCU.TO -30.95% SWY.TO -91.67% -20.36%
511 @Rosebrugh RNX.TO -23.47% WHN.V -11.20% WGO.V -26.45% -20.37%
512 @fingerprint42 MONT.CN -74.44% IRV.CN 34.22% ARU.V -20.94% -20.39%
513 @sid ARU.V -20.94% MONT.CN -74.44% IRV.CN 34.22% -20.39%
514 @K2 AAN.V -66.67% API.CN -21.43% CXN.TO 26.92% -20.39%
515 @Helvetia PAC.V -35.48% ANX.TO 9.30% GLDN.V -35.00% -20.39%
516 @Goldennewf RNX.TO -23.47% ANX.TO 9.30% SIC.V -47.06% -20.41%
517 @CandideV007 ID.V -71.43% TH.TO -39.98% CWEB.TO 50.00% -20.47%
518 @300Magnum VHI.V 25.00% HS.CN -20.00% DDB.CN -66.67% -20.56%
519 @dumbluck RNX.TO -23.47% GXE.TO -23.85% HIVE.V -14.52% -20.61%
520 @watchdog9292929 CGP.V -53.33% ARU.V -20.94% REG.V 12.41% -20.62%
521 @Radar VTT.V -58.82% QCA.CN -27.66% ORE.V 24.56% -20.64%
522 @opjohn TLT.V -27.27% RNX.TO -23.47% WHN.V -11.20% -20.65%
523 @RLGfan RLG.CN 41.67% ADZ.V -64.29% CFM.V -40.00% -20.87%
524 @Blackstim SEI.V -11.11% ART.V -11.54% SAAS.CN -40.00% -20.88%
525 @Irie9 CROP.CN -72.22% HEXO.TO -2.93% ACB.TO 12.11% -21.01%
526 @crazytown RNX.TO -23.47% VHI.V 25.00% HUGE.CN -65.52% -21.33%
527 @Toronto AWX.V -54.17% DLI.V 35.71% IME.CN -45.83% -21.43%
528 @Drjsl88 VLE.TO -6.30% TSLA -22.82% PAC.V -35.48% -21.53%
529 @Raleigh AMZN 16.75% RHT.V -21.74% FRE.V -60.00% -21.66%
530 @Knadian SQR.CN 58.70% GRAT.V -80.00% IDK.CN -44.44% -21.92%
531 @opi FCC.V -10.53% GTII.CN -10.55% MMEN.CN -44.95% -22.01%
532 @Jsaiks SIC.V -47.06% RNX.TO -23.47% WMD.V 4.32% -22.07%
533 @heartMt1 RNX.TO -23.47% NVO.V -14.93% NXE.TO -28.10% -22.16%
534 @MapleMoney NETC.CN -77.27% VHI.V 25.00% HIVE.V -14.52% -22.26%
535 @Jowden ATE.V 16.67% KLY.V -60.00% RNX.TO -23.47% -22.27%
536 @goodleaf EHT.V -50.00% MWM.CN -5.00% BTR.V -12.00% -22.33%
537 @GTA WHN.V -11.20% MUX.TO -14.62% CVM.V -41.18% -22.33%
538 @Maniac AORO.V -64.29% GBML.V 5.56% PRG.V -8.33% -22.35%
539 @Vaughan SUNM.V 7.81% HVG.V -75.00% BAY.V 0.00% -22.40%
540 @fordf150 DMGI.V 0.00% NPT.CN -52.78% HIVE.V -14.52% -22.43%
541 @coho FWZ.V -47.78% PRG.V -8.33% WHN.V -11.20% -22.44%
542 @Spire MIN.TO 19.51% VTT.V -58.82% NXE.TO -28.10% -22.47%
543 @GECKO NGZ.V -66.67% LAC.TO 5.75% CYP.V -6.52% -22.48%
544 @Strannick API.CN -21.43% CLE.V 0.00% SYH.V -46.15% -22.53%
545 @gestion SIC.V -47.06% RHT.V -21.74% SIM.V 1.14% -22.55%
546 @bigdaddydeester VHI.V 25.00% TV.TO -42.68% ATI.V -50.00% -22.56%
547 @Oops JLR.V -79.17% AET.V 46.43% GLDN.V -35.00% -22.58%
548 @investoreddy GRAT.V -80.00% AMY.V 26.67% HIVE.V -14.52% -22.62%
549 @bipin ISS.V -70.00% VHI.V 25.00% NUR.CN -25.00% -23.33%
550 @Oliver SLL.V -15.00% RQB.CN -30.36% NOB.V -25.00% -23.45%
551 @Slmjr TK.V -50.00% BAY.V 0.00% MGA.TO -20.83% -23.61%
552 @forestgump GTII.CN -10.55% TGIF.CN -11.11% IAN.CN -49.32% -23.66%
553 @Ritej RNX.TO -23.47% KLY.V -60.00% ACB.TO 12.11% -23.79%
554 @Steve2121 APP.CN -55.00% KASH.V -25.00% XLY.V 8.05% -23.98%
555 @chogendoorn NETC.CN -77.27% HS.CN -20.00% VHI.V 25.00% -24.09%
556 @Shonv EAST.V -64.29% CSM.TO -25.00% ATE.V 16.67% -24.21%
557 @Omapere UAV.CN -70.00% TGOD.TO 0.77% AGRA.CN -3.57% -24.27%
558 @Heliboy SME.V -43.75% WUC.CN -47.88% GXU.V 18.52% -24.37%
559 @ShawnV EPY.CN 13.33% DDB.CN -66.67% HS.CN -20.00% -24.44%
560 @Goldenboy7123 HITI.CN -1.35% NOB.V -25.00% SIC.V -47.06% -24.47%
561 @Steelhead CCW.V -49.09% ETI.CN -5.38% MWX.V -19.23% -24.57%
562 @epads ADZ.V -64.29% WHM.V 37.50% SIC.V -47.06% -24.61%
563 @Eskobastion NMX.TO -55.56% ATE.V 16.67% GLDN.V -35.00% -24.63%
564 @Quint RNX.TO -23.47% BTE.TO -23.72% FCU.TO -26.85% -24.68%
565 @runrig RNX.TO -23.47% GLK.V -12.50% MRO.V -38.46% -24.81%
566 @Eskra XMG.CN -49.43% PAT.TO -22.51% RTI.V -2.50% -24.81%
567 @shebacill IDK.CN -44.44% KTN.V 46.88% NETC.CN -77.27% -24.95%
568 @generan TNY.CN -3.70% JUGR.V -60.71% SEI.V -11.11% -25.18%
569 @jsharpe DSY.V 0.00% NVI.V -31.25% IDK.CN -44.44% -25.23%
570 @Bottles WHN.V -11.20% NRG.V -26.19% PGX.V -38.46% -25.28%
571 @OILFIELDCOWBOY OS.V 30.00% PILL.CN -45.61% GGB.CN -60.67% -25.43%
572 @JamesTrust SIC.V -47.06% ATE.V 16.67% PKG.CN -46.00% -25.46%
573 @SotalyTober MRZ.V -55.00% ECC.V 26.19% VPI.V -47.62% -25.48%
574 @missygille JUGR.V -60.71% IMR.V -40.91% VHI.V 25.00% -25.54%
575 @NikG92 QCA.CN -27.66% RML.V -53.85% MTLO.V 4.84% -25.56%
576 @Markus ZON.V -20.69% SUNM.V 7.81% AORO.V -64.29% -25.72%
577 @CycleInvestor WUC.CN -47.88% AZZ.TO -23.08% NGE.V -6.45% -25.80%
578 @kayo PGZ.V -41.67% SUNM.V 7.81% SME.V -43.75% -25.87%
579 @Heond APP.CN -55.00% BAR.TO 43.75% MRM.CN -66.67% -25.97%
580 @Shelby2 PGM.V -8.96% MKR.V -76.92% SUNM.V 7.81% -26.02%
581 @thermo GLXY.V 31.43% HUGE.CN -65.52% IDK.CN -44.44% -26.18%
582 @jovodope GRAT.V -80.00% RML.V -53.85% PNG.V 55.00% -26.28%
583 @teevee NXE.TO -28.10% CFRX -79.64% III.TO 28.57% -26.39%
584 @lamplighter UI.V -22.22% SME.V -43.75% IGX.V -13.89% -26.62%
585 @conglamorous NRN.V 25.00% PAC.V -35.48% ISS.V -70.00% -26.83%
586 @Millman ONC.TO -70.75% BKX.TO -43.75% NGD.TO 33.33% -27.05%
587 @cricket SIC.V -47.06% RNX.TO -23.47% WHN.V -11.20% -27.24%
588 @hngryrat RNX.TO -23.47% SIC.V -47.06% WHN.V -11.20% -27.24%
589 @tonywesley RNX.TO -23.47% WHN.V -11.20% SIC.V -47.06% -27.24%
590 @barrosluco CS.TO -14.93% DNT.TO -25.00% TV.TO -42.68% -27.54%
591 @heloboy2005 JUGR.V -60.71% GOT.V 23.53% LUKY.V -45.45% -27.55%
592 @The_Dude TNY.CN -3.70% MAH.V -64.71% NC.CN -14.29% -27.57%
593 @Chipshot RQB.CN -30.36% HS.CN -20.00% LMS.V -32.50% -27.62%
594 @CopperGorilla JUGR.V -60.71% PAT.TO -22.51% MLG.V 0.00% -27.74%
595 @TomCam PYR.V -13.79% RGX.TO -60.00% DV.V -9.52% -27.77%
596 @como1 CCW.V -49.09% WHN.V -11.20% RNX.TO -23.47% -27.92%
597 @rookie VTT.V -58.82% ZNX.V -40.48% GQC.V 15.38% -27.97%
598 @eponski FCC.V -10.53% TTX.CN -50.00% RNX.TO -23.47% -28.00%
599 @Vietcon AGEEF -2.96% TGIF.CN -11.11% TRST.TO -70.07% -28.05%
600 @jbzet CUV.V -29.31% VHI.V 25.00% GRAT.V -80.00% -28.10%
601 @Ropen SIC.V -47.06% PYR.V -13.79% RNX.TO -23.47% -28.11%
602 @rustypants NRN.V 25.00% AWE.V -42.86% NGZ.V -66.67% -28.17%
603 @mcquarrieguy BAY.V 0.00% SIC.V -47.06% MOON.V -37.50% -28.19%
604 @Swisspie RNX.TO -23.47% MAX.TO -38.89% IO.V -22.22% -28.19%
605 @eeFexx CXXI.CN -8.11% FCC.V -10.53% MJNE -66.10% -28.25%
606 @Legacy ICM.V -64.71% TGIF.CN -11.11% FIRE.TO -9.55% -28.46%
607 @Lunchbox36 SIC.V -47.06% TGIF.CN -11.11% QCA.CN -27.66% -28.61%
608 @therealscoop GRAT.V -80.00% ATE.V 16.67% RNX.TO -23.47% -28.93%
609 @zeromargin ADZ.V -64.29% MENE.V -11.86% WHN.V -11.20% -29.12%
610 @GreekFreak ZON.V -20.69% MEX.V -33.33% NAM.V -33.33% -29.12%
611 @TBstox CUV.V -29.31% SIC.V -47.06% RISE.CN -11.11% -29.16%
612 @Pim PTU.V -14.29% NVO.V -14.93% AAZ.V -58.33% -29.18%
613 @Greendream CWBR -65.06% IRV.CN 34.22% N.V -57.02% -29.28%
614 @dangla14 TGIF.CN -11.11% GABY.CN -12.50% EAST.V -64.29% -29.30%
615 @BiPolarHolder MGXMF -50.89% NTM.CN -42.86% LAC.TO 5.75% -29.33%
616 @hayden EGT.V -42.50% OWCP -94.73% KTOS 49.20% -29.34%
617 @fijiwaya RTI.V -2.50% MOS.V -8.33% NETC.CN -77.27% -29.37%
618 @marcovich NMX.TO -55.56% TGOD.TO 0.77% MEX.V -33.33% -29.37%
619 @Freddybaler001 NVO.V -14.93% SRI.V -40.00% VAN.V -33.33% -29.42%
620 @LittleWiz EGT.V -42.50% SLL.V -15.00% UNV.V -31.25% -29.58%
621 @anomalloy ROE.V -11.76% TV.TO -42.68% HRT.TO -34.52% -29.66%
622 @Mo NXE.TO -28.10% UEX.TO -13.89% SIC.V -47.06% -29.68%
623 @Destroyer229 EGT.V -42.50% CCW.V -49.09% SVA.V 2.50% -29.70%
624 @BayRunner SIC.V -47.06% FRSX -18.58% RNX.TO -23.47% -29.70%
625 @Magee BMX.V -16.67% PRG.V -8.33% ADZ.V -64.29% -29.76%
626 @StarFire GSR.V -72.22% CAD.V -27.27% SSV.V 10.00% -29.83%
627 @Keedan VLE.TO -6.30% KTR.V -31.37% MUN.V -52.00% -29.89%
628 @investorgadgets APP.CN -55.00% XLY.V 8.05% AWE.V -42.86% -29.94%
629 @Pepek REG.V 12.41% SME.V -43.75% VTT.V -58.82% -30.05%
630 @Bode TI.TO -71.78% TIG.V -7.84% ASM.TO -10.99% -30.20%
631 @AlphaNumericWin NETC.CN -77.27% TGIF.CN -11.11% RTI.V -2.50% -30.29%
632 @1KING1KOLE EHT.V -50.00% CMC.CN 0.00% CVM.V -41.18% -30.39%
633 @Hobbes RLV.V -40.00% TRUL.CN 12.97% EAST.V -64.29% -30.44%
634 @AlTrader LG.V -20.00% ID.V -71.43% MLG.V 0.00% -30.48%
635 @1111 SIC.V -47.06% MAE.V 0.00% IDK.CN -44.44% -30.50%
636 @illmatix DMGI.V 0.00% NETC.CN -77.27% NC.CN -14.29% -30.52%
637 @Buckchoo NC.CN -14.29% NETC.CN -77.27% DMGI.V 0.00% -30.52%
638 @guitarheromatty GRAT.V -80.00% AAX.V 5.00% AUL.V -16.67% -30.56%
639 @Mobbs613 RNX.TO -23.47% HEXO.TO -2.93% AAN.V -66.67% -31.02%
640 @smartmoni RNX.TO -23.47% PUL.V -44.74% NOB.V -25.00% -31.07%
641 @ng13 AMY.V 26.67% RLV.V -40.00% GRAT.V -80.00% -31.11%
642 @Sammy68 PAS.V -33.33% IME.CN -45.83% NC.CN -14.29% -31.15%
643 @internalaudit FWZ.V -47.78% LLG.V -47.54% KAT.TO 1.85% -31.16%
644 @chips REG.V 12.41% VTT.V -58.82% SIC.V -47.06% -31.16%
645 @Lucifer GOOD.V -92.11% JG.V 70.73% CROP.CN -72.22% -31.20%
646 @Mcgruber NETC.CN -77.27% META.V -19.35% BB.TO 2.48% -31.38%
647 @benbagholder PEI.V -25.00% IME.CN -45.83% RNX.TO -23.47% -31.43%
648 @BAYBOY NETC.CN -77.27% GOOD.V -92.11% DASH.V 75.00% -31.46%
649 @DJLiT JUGR.V -60.71% SIC.V -47.06% EPY.CN 13.33% -31.48%
650 @AlGreene AUX.V -16.67% MOON.V -37.50% IMR.V -40.91% -31.69%
651 @Appfan APP.CN -55.00% CUV.V -29.31% PMN.TO -11.11% -31.81%
652 @GreasyStockBoy WHN.V -11.20% TRST.TO -70.07% NC.CN -14.29% -31.85%
653 @AA ICM.V -64.71% SX.CN -50.00% ML.V 19.05% -31.89%
654 @locopips FDM.CN -61.11% WHN.V -11.20% RNX.TO -23.47% -31.93%
655 @Wizemouze RNX.TO -23.47% EHT.V -50.00% PAT.TO -22.51% -31.99%
656 @Edp007 VRY.V -16.67% MMJ.CN -54.55% NOB.V -25.00% -32.07%
657 @massnutten NC.CN -14.29% EVE.V -8.06% FFT.CN -73.91% -32.09%
658 @Scotty HBM.TO -22.04% FWZ.V -47.78% WGO.V -26.45% -32.09%
659 @FoxInvestor TLA.V -12.26% CTXR -20.09% AORO.V -64.29% -32.21%
660 @meek90 HVG.V -75.00% S.TO -35.00% NHK.TO 13.33% -32.22%
661 @bornita CBK.CN -20.00% LMS.V -32.50% CWM.V -44.44% -32.31%
662 @Drogo APP.CN -55.00% XLY.V 8.05% BE.CN -50.00% -32.32%
663 @navderek RNX.TO -23.47% SIC.V -47.06% WGO.V -26.45% -32.33%
664 @Goldgeo WHN.V -11.20% TR.V -50.00% JANE.CN -36.00% -32.40%
665 @wolfster OH.CN 15.05% IMV.TO -42.51% TRST.TO -70.07% -32.51%
666 @Churningnickstogold RNX.TO -23.47% TV.TO -42.68% GR.V -31.67% -32.61%
667 @rugitola HS.CN -20.00% BCU.V 0.00% ISOL.CN -78.08% -32.69%
668 @smitty RNX.TO -23.47% CCB.V -50.00% PEI.V -25.00% -32.82%
669 @DickieDribbles AAL.V -51.69% NMX.TO -55.56% SUNM.V 7.81% -33.15%
670 @Dusan GRG.V -57.14% JAG.TO 0.00% TV.TO -42.68% -33.28%
671 @VenisonStew JUGR.V -60.71% NRN.V 25.00% ADZ.V -64.29% -33.33%
672 @theothergreen APP.CN -55.00% NETC.CN -77.27% ALA.TO 31.99% -33.43%
673 @whosat RNX.TO -23.47% NDM.TO -6.82% TRST.TO -70.07% -33.45%
674 @Hogger PGZ.V -41.67% BAY.V 0.00% VTT.V -58.82% -33.50%
675 @Kopachuck NVO.V -14.93% ARTTF -77.53% AUMN.TO -8.33% -33.60%
676 @goodie MOS.V -8.33% EGT.V -42.50% TK.V -50.00% -33.61%
677 @baystreethustler GRAT.V -80.00% GOT.V 23.53% IDK.CN -44.44% -33.64%
678 @Droneracer XLY.V 8.05% LHS.CN -49.02% KLY.V -60.00% -33.66%
679 @Pennys4life APP.CN -55.00% CUV.V -29.31% VCAN.CN -16.89% -33.73%
680 @Stockjunkie88 FDM.CN -61.11% HVT.V 5.43% PKG.CN -46.00% -33.89%
681 @cvac01 KNR.CN -7.69% JUGR.V -60.71% SURG.V -33.33% -33.91%
682 @Moon SIC.V -47.06% ALO.TO -31.34% BTE.TO -23.72% -34.04%
683 @Sweden ALTA.V -12.50% ICM.V -64.71% PEI.V -25.00% -34.07%
684 @slowride CUV.V -29.31% RNX.TO -23.47% SX.CN -50.00% -34.26%
685 @Boots888 APP.CN -55.00% XLY.V 8.05% MYM.CN -55.83% -34.26%
686 @HeyIrish SIC.V -47.06% TLT.V -27.27% TXR.V -28.72% -34.35%
687 @Germrun MOS.V -8.33% NUR.CN -25.00% ISS.V -70.00% -34.44%
688 @TREASURECHESTPICKS GRAT.V -80.00% DIXI-U.CN 0.00% RNX.TO -23.47% -34.49%
689 @mymoney HS.CN -20.00% NSP.V -28.57% VIDA.CN -55.08% -34.55%
690 @TheCaterpillar SIC.V -47.06% WRLD-U.CN -76.00% OGI.V 19.13% -34.64%
691 @hurley44 APP.CN -55.00% XLY.V 8.05% N.V -57.02% -34.66%
692 @Sunnytimes RTI.V -2.50% BE.CN -50.00% JET.V -51.69% -34.73%
693 @Aaron CGP.V -53.33% EAST.V -64.29% TRUL.CN 12.97% -34.88%
694 @SenorFrancisco ETI.CN -5.38% NUG.V -50.00% XMG.CN -49.43% -34.93%
695 @Nexum BGS.V -73.33% ER.TO -17.65% UEX.TO -13.89% -34.96%
696 @bottlenos BAY.V 0.00% NOB.V -25.00% GRAT.V -80.00% -35.00%
697 @millionreasonz VHI.V 25.00% EHT.V -50.00% GRAT.V -80.00% -35.00%
698 @6furlongs PLAN.V -25.00% EHT.V -50.00% NVI.V -31.25% -35.42%
699 @ironcpa APP.CN -55.00% HUD.V -16.28% BSK.V -35.29% -35.52%
700 @CottonDockers GRAT.V -80.00% VHI.V 25.00% JET.V -51.69% -35.56%
701 @metalhead RNX.TO -23.47% AAN.V -66.67% AUL.V -16.67% -35.60%
702 @money75 WHN.V -11.20% APP.CN -55.00% IMR.V -40.91% -35.70%
703 @splatapus TK.V -50.00% ETG.TO -48.28% SGI.V -9.52% -35.93%
704 @terrysteen OEE.V 16.67% TK.V -50.00% HVG.V -75.00% -36.11%
705 @Rocktopus EAT.CN -55.17% LG.V -20.00% BLGV.CN -33.33% -36.17%
706 @Peterthegreek DNLI -7.34% GRAT.V -80.00% RNX.TO -23.47% -36.94%
707 @Aurmon PAC.V -35.48% SIC.V -47.06% NSP.V -28.57% -37.04%
708 @Sapper1939 APP.CN -55.00% GET.CN -68.57% ACB.TO 12.11% -37.15%
709 @Germany FCC.V -10.53% POR.V -50.00% AAL.V -51.69% -37.41%
710 @heycheeno OG.V -59.62% AGRA.CN -3.57% XMG.CN -49.43% -37.54%
711 @Maxhuntly NETC.CN -77.27% RQB.CN -30.36% ETI.CN -5.38% -37.67%
712 @Movovr PAT.TO -22.51% GRAT.V -80.00% TGIF.CN -11.11% -37.87%
713 @ewandf MOON.V -37.50% CUV.V -29.31% SIC.V -47.06% -37.96%
714 @ShittyShituation CROP.CN -72.22% BXE.TO -41.78% BYN.V 0.00% -38.00%
715 @LMHradecki FMS.V -37.50% XMG.CN -49.43% DMX.V -27.27% -38.07%
716 @RottenRon CVB.V -3.33% SIC.V -47.06% ADZ.V -64.29% -38.23%
717 @jnbarbu TGOD.TO 0.77% CCW.V -49.09% EBY.V -66.67% -38.33%
718 @sigmund PAC.V -35.48% DGMLF -56.04% RNX.TO -23.47% -38.33%
719 @HubertusBobski BLGV.CN -33.33% EHT.V -50.00% HNU.TO -32.12% -38.49%
720 @prudent_investor ADZ.V -64.29% NETC.CN -77.27% NRN.V 25.00% -38.85%
721 @Peppers CROP.CN -72.22% N.V -57.02% ACB.TO 12.11% -39.04%
722 @speanuttbutter MOS.V -8.33% ATW.V -64.29% PUL.V -44.74% -39.12%
723 @Aznpoof CUV.V -29.31% NXE.TO -28.10% KLY.V -60.00% -39.14%
724 @jjoyce14 EAT.CN -55.17% ME.TO -17.86% IDK.CN -44.44% -39.16%
725 @Tailgate_blitz APP.CN -55.00% CUV.V -29.31% PAS.V -33.33% -39.21%
726 @dmandman AORO.V -64.29% VTT.V -58.82% PG.TO 5.46% -39.21%
727 @WillAckmanz MMEN.CN -44.95% GTII.CN -10.55% ACRG-U.CN -62.41% -39.30%
728 @McMoney RQB.CN -30.36% CCW.V -49.09% WML.V -38.54% -39.33%
729 @Mxpx80 FDM.CN -61.11% YDX.V -57.14% QNC.V 0.00% -39.42%
730 @GrayGarnet QNC.V 0.00% ID.V -71.43% SIC.V -47.06% -39.50%
731 @TickersandDice WHN.V -11.20% LHS.CN -49.02% GUSH -58.65% -39.62%
732 @cpriest VIS.V -54.17% MJ.CN -44.71% HS.CN -20.00% -39.62%
733 @WarrenBuffett ROE.V -11.76% POT.CN -42.86% PLU.V -64.86% -39.83%
734 @TummyRupples FCU.TO -26.85% NRG.V -26.19% NGZ.V -66.67% -39.90%
735 @Dbcooper CUV.V -29.31% CASA.V -30.56% DM.V -60.00% -39.96%
736 @ayeyou ISS.V -70.00% DMR.V -33.33% AUL.V -16.67% -40.00%
737 @JMON APP.CN -55.00% META.V -19.35% PKG.CN -46.00% -40.12%
738 @guydel ADZ.V -64.29% SIC.V -47.06% DBV.V -9.09% -40.15%
739 @DOG48 SX.CN -50.00% SIC.V -47.06% RNX.TO -23.47% -40.18%
740 @50 SX.CN -50.00% RNX.TO -23.47% SIC.V -47.06% -40.18%
741 @RickyStock CCW.V -49.09% RHT.V -21.74% EHT.V -50.00% -40.28%
742 @Yakpi_Gold IMR.V -40.91% TGIF.CN -11.11% EV.V -70.00% -40.67%
743 @Jimpro63 RNX.TO -23.47% SIC.V -47.06% JET.V -51.69% -40.74%
744 @sev ISS.V -70.00% CR.TO -23.08% BNE.TO -29.19% -40.75%
745 @mitch49 NXO.V -55.07% TELO.V -33.33% WTER.V -34.02% -40.81%
746 @tuzo AORO.V -64.29% FCU.TO -26.85% EFR.TO -32.01% -41.05%
747 @TioMango NPK.TO 2.60% BTRU.V -81.25% PUL.V -44.74% -41.13%
748 @Tengrand XMG.CN -49.43% NC.CN -14.29% DM.V -60.00% -41.24%
749 @rawhide GR.V -31.67% UNV.V -31.25% FDM.CN -61.11% -41.34%
750 @trendspotter NGZ.V -66.67% NOB.V -25.00% LMS.V -32.50% -41.39%
751 @Bambam101 NETC.CN -77.27% NU.V -27.78% MWX.V -19.23% -41.43%
752 @CriticalInvestor KC.V -30.00% TK.V -50.00% AVU.V -45.45% -41.82%
753 @chatyak AGZ.V -33.33% TELO.V -33.33% VTT.V -58.82% -41.83%
754 @Tickletime SIC.V -47.06% NXO.V -55.07% RNX.TO -23.47% -41.87%
755 @meatcleaver PAT.TO -22.51% N.V -57.02% LLG.V -47.54% -42.36%
756 @Nickemountainglory CCW.V -49.09% PAT.TO -22.51% BKR.V -55.56% -42.39%
757 @armour BKR.V -55.56% XMG.CN -49.43% PAT.TO -22.51% -42.50%
758 @Goose99 IMR.V -40.91% MOON.V -37.50% CCW.V -49.09% -42.50%
759 @Go0B3r ICM.V -64.71% FIRE.TO -9.55% VONE.V -53.33% -42.53%
760 @decker81 XMG.CN -49.43% CCW.V -49.09% KC.V -30.00% -42.84%
761 @SPEEDMAN63 EGT.V -42.50% TNY.CN -3.70% ZENA.TO -82.59% -42.93%
762 @captainfeathersword GOOD.V -92.11% IME.CN -45.83% MTB.V 9.09% -42.95%
763 @jon2k GOT.V 23.53% GOOD.V -92.11% JUGR.V -60.71% -43.10%
764 @Philcar WHN.V -11.20% SBW.V -58.33% RGX.TO -60.00% -43.18%
765 @SH99 VIDA.CN -55.08% NC.CN -14.29% JUGR.V -60.71% -43.36%
766 @Sean81 RNX.TO -23.47% SX.CN -50.00% N.V -57.02% -43.50%
767 @FarmerT CLM.V -14.06% GHG.CN -67.86% CCW.V -49.09% -43.67%
768 @kenio RNX.TO -23.47% SIC.V -47.06% JUGR.V -60.71% -43.75%
769 @Rookie709 SIC.V -47.06% XMG.CN -49.43% PAC.V -35.48% -43.99%
770 @Evolve IMV.TO -42.51% SIC.V -47.06% AWE.V -42.86% -44.14%
771 @noobstocks PUL.V -44.74% RNX.TO -23.47% EAST.V -64.29% -44.16%
772 @gawti88 GRAT.V -80.00% CXXI.CN -8.11% IDK.CN -44.44% -44.18%
773 @thatguybuddy TGIF.CN -11.11% EAT.CN -55.17% CFF.TO -66.31% -44.20%
774 @Weedmoneyman APP.CN -55.00% DAC.V -35.71% AWE.V -42.86% -44.52%
775 @Stocksbingosame GOOD.V -92.11% BRAG.V -66.67% VHI.V 25.00% -44.59%
776 @gold_thunder GRAT.V -80.00% ETI.CN -5.38% CCW.V -49.09% -44.82%
777 @Mr.Woods RNX.TO -23.47% ICM.V -64.71% SIC.V -47.06% -45.08%
778 @Goxiq APP.CN -55.00% WEED.TO -4.06% NETC.CN -77.27% -45.44%
779 @vl64 EFR.TO -32.01% SYH.V -46.15% AAZ.V -58.33% -45.50%
780 @Goaney RLV.V -40.00% MJ.CN -44.71% RBI-H.V -52.63% -45.78%
781 @Infused CUBE.CN -67.65% PUL.V -44.74% NUR.CN -25.00% -45.79%
782 @Ogopogo70 PKG.CN -46.00% PAT.TO -22.51% IBIT.V -68.92% -45.81%
783 @armchair3 JUGR.V -60.71% MKR.V -76.92% GIT.V 0.00% -45.88%
784 @SLED PREV.CN -50.00% RNX.TO -23.47% ADZ.V -64.29% -45.92%
785 @falky ICM.V -64.71% SX.CN -50.00% RNX.TO -23.47% -46.06%
786 @Watchfulwaiting SX.CN -50.00% ICM.V -64.71% RNX.TO -23.47% -46.06%
787 @Robtr31 IMR.V -40.91% MOON.V -37.50% DM.V -60.00% -46.14%
788 @Madsstern HRH.V -50.00% NETC.CN -77.27% WHN.V -11.20% -46.16%
789 @hleroux IMR.V -40.91% CCW.V -49.09% EHT.V -50.00% -46.67%
790 @golow18 TGIF.CN -11.11% GRAT.V -80.00% CCW.V -49.09% -46.73%
791 @Thehippie LXX.CN -33.08% XMG.CN -49.43% PWM.V -57.89% -46.80%
792 @Banffboy NETC.CN -77.27% CALI.CN 20.00% FORK.CN -83.33% -46.87%
793 @smokescreen1 ADZ.V -64.29% VTT.V -58.82% ME.TO -17.86% -46.99%
794 @Lumberjumbo NC.CN -14.29% XMG.CN -49.43% NETC.CN -77.27% -46.99%
795 @CounterFit RLV.V -40.00% EAST.V -64.29% HEMP.V -37.61% -47.30%
796 @Pryme CUV.V -29.31% ADZ.V -64.29% CCW.V -49.09% -47.56%
797 @chinook FDM.CN -61.11% LOTO.CN 0.00% PLAY.CN -83.33% -48.15%
798 @Baveno RGX.TO -60.00% CUBE.CN -67.65% LEM.V -17.50% -48.38%
799 @EliteAssets NGE.V -6.45% HVG.V -75.00% ADZ.V -64.29% -48.58%
800 @DJSN CUV.V -29.31% DDB.CN -66.67% CYX.V -50.00% -48.66%
801 @jcjizzle23 NUR.CN -25.00% KLY.V -60.00% JUJU.CN -61.11% -48.70%
802 @RedDeerMoneyman GRAT.V -80.00% IN.TO -21.59% MJ.CN -44.71% -48.77%
803 @Tenply GLUU -29.91% TIKK -39.58% NETC.CN -77.27% -48.92%
804 @Ringhejm GRAT.V -80.00% IDK.CN -44.44% PAT.TO -22.51% -48.99%
805 @bilosellhi GRAT.V -80.00% PAT.TO -22.51% IDK.CN -44.44% -48.99%
806 @BassmanBob MOON.V -37.50% CCW.V -49.09% JUGR.V -60.71% -49.10%
807 @JT44 ICM.V -64.71% CVM.V -41.18% BUS.V -41.67% -49.18%
808 @Diep IDK.CN -44.44% GRAT.V -80.00% RNX.TO -23.47% -49.30%
809 @99fxd NETC.CN -77.27% NUR.CN -25.00% PKG.CN -46.00% -49.42%
810 @Polka_Face NETC.CN -77.27% EHT.V -50.00% RHT.V -21.74% -49.67%
811 @Sonny4543 GRAT.V -80.00% DHX.TO -27.85% GUY.TO -41.52% -49.79%
812 @Riptide GRAT.V -80.00% IDK.CN -44.44% NOB.V -25.00% -49.81%
813 @maguado18 EHT.V -50.00% NETC.CN -77.27% IO.V -22.22% -49.83%
814 @KasperSky NETC.CN -77.27% MOON.V -37.50% GLDN.V -35.00% -49.92%
815 @jjshantz GRAT.V -80.00% SX.CN -50.00% SAY.V -20.00% -50.00%
816 @Corb ADZ.V -64.29% HVG.V -75.00% WHN.V -11.20% -50.16%
817 @Makingmyownretirement RNX.TO -23.47% SIC.V -47.06% GRAT.V -80.00% -50.18%
818 @PurpleKush HS.CN -20.00% ATW.V -64.29% DDB.CN -66.67% -50.32%
819 @malva SIC.V -47.06% CCW.V -49.09% APP.CN -55.00% -50.38%
820 @yayaded NC.CN -14.29% NETC.CN -77.27% DM.V -60.00% -50.52%
821 @canagrow APP.CN -55.00% NETC.CN -77.27% META.V -19.35% -50.54%
822 @Brandy AAN.V -66.67% HVG.V -75.00% MEK.V -10.00% -50.56%
823 @Fiat VTT.V -58.82% TK.V -50.00% AWE.V -42.86% -50.56%
824 @aussiebattler ARU.V -20.94% CGP.V -53.33% ARTTF -77.53% -50.60%
825 @Mikeymike426 RNX.TO -23.47% GRAT.V -80.00% SX.CN -50.00% -51.16%
826 @Tryingtoretire RNX.TO -23.47% GRAT.V -80.00% SX.CN -50.00% -51.16%
827 @deadeyeab CUV.V -29.31% NETC.CN -77.27% SIC.V -47.06% -51.21%
828 @CREAMFILIN FAT.CN -40.00% AAZ.V -58.33% NMX.TO -55.56% -51.30%
829 @zeusdog FDM.CN -61.11% UNV.V -31.25% MXR.V -62.50% -51.62%
830 @DKDK NETC.CN -77.27% EHT.V -50.00% QCA.CN -27.66% -51.64%
831 @wow1234 APP.CN -55.00% UI.V -22.22% ISOL.CN -78.08% -51.77%
832 @rockfish PLAY.CN -83.33% HUGE.CN -65.52% SOFT.CN -7.41% -52.09%
833 @dohc GRAT.V -80.00% CUV.V -29.31% SIC.V -47.06% -52.12%
834 @zeroboot APP.CN -55.00% IMR.V -40.91% JUGR.V -60.71% -52.21%
835 @gneiss_guy CGP.V -53.33% TK.V -50.00% LDI.V -54.55% -52.63%
836 @Jam26 VTT.V -58.82% CCW.V -49.09% TK.V -50.00% -52.64%
837 @thewealthylion GRAT.V -80.00% WNDR.V -69.64% YSS.V -8.33% -52.66%
838 @Smack GRAT.V -80.00% EHT.V -50.00% CUV.V -29.31% -53.10%
839 @donnelly SBW.V -58.33% MRZ.V -55.00% FWZ.V -47.78% -53.70%
840 @TheOne GRAT.V -80.00% ALO.TO -31.34% ATI.V -50.00% -53.78%
841 @Jagr ALG.V -52.63% CAP.V -50.00% VTT.V -58.82% -53.82%
842 @Stockquote UAV.CN -70.00% NC.CN -14.29% NETC.CN -77.27% -53.85%
843 @Massimom NETC.CN -77.27% GLDN.V -35.00% XMG.CN -49.43% -53.90%
844 @Jackfish APP.CN -55.00% AWE.V -42.86% EAST.V -64.29% -54.05%
845 @Str84Glory RLV.V -40.00% N.V -57.02% HUGE.CN -65.52% -54.18%
846 @Karen SIC.V -47.06% XMG.CN -49.43% NGZ.V -66.67% -54.38%
847 @NoSoup4U RML.V -53.85% GRAT.V -80.00% CUV.V -29.31% -54.39%
848 @shun UAV.CN -70.00% PKG.CN -46.00% VPT.V -47.37% -54.46%
849 @ma61 BE.CN -50.00% JP.V -84.21% CUV.V -29.31% -54.51%
850 @yippeekayaye JUGR.V -60.71% VRB.V -50.00% BKR.V -55.56% -55.42%
851 @Inoitnow DDB.CN -66.67% MGWFF -45.92% MMJ.CN -54.55% -55.71%
852 @Kache NETC.CN -77.27% APP.CN -55.00% GZD.V -35.71% -56.00%
853 @Vick13 MMJ.CN -54.55% SIC.V -47.06% AAN.V -66.67% -56.09%
854 @Northrock SIC.V -47.06% JUGR.V -60.71% ADZ.V -64.29% -57.35%
855 @rickmick UBMCF -70.71% RNKLF -23.39% TVIX -78.48% -57.53%
856 @Crazylabrador APP.CN -55.00% ISOL.CN -78.08% RLV.V -40.00% -57.69%
857 @Catcher001 SIC.V -47.06% CCW.V -49.09% NETC.CN -77.27% -57.81%
858 @Duedilligence GRAT.V -80.00% IDK.CN -44.44% SX.CN -50.00% -58.15%
859 @Fuzzy EHT.V -50.00% ID.V -71.43% VIS.V -54.17% -58.53%
860 @kjm PUL.V -44.74% MONT.CN -74.44% GRG.V -57.14% -58.77%
861 @Blondie PREV.CN -50.00% RYU.V -63.64% TBP.V -63.19% -58.94%
862 @KT17 JUGR.V -60.71% DDB.CN -66.67% EHT.V -50.00% -59.13%
863 @dillinger GRAT.V -80.00% CUV.V -29.31% IP.CN -68.42% -59.24%
864 @truenorthstrong NETC.CN -77.27% CUV.V -29.31% CROP.CN -72.22% -59.60%
865 @Proteinshake BRAG.V -66.67% ISS.V -70.00% POT.CN -42.86% -59.84%
866 @Youllneverwalkalone GRAT.V -80.00% ATI.V -50.00% SX.CN -50.00% -60.00%
867 @R44 ICM.V -64.71% APP.CN -55.00% JUGR.V -60.71% -60.14%
868 @Discodan EAT.CN -55.17% NLB.CN -80.32% XMG.CN -49.43% -61.64%
869 @Trader709 GRAT.V -80.00% IDK.CN -44.44% FDM.CN -61.11% -61.85%
870 @JRDGold NMX.TO -55.56% HVG.V -75.00% BKR.V -55.56% -62.04%
871 @FSMfusion APP.CN -55.00% DDB.CN -66.67% AVCR.V -64.71% -62.12%
872 @pocketpair CCW.V -49.09% JUGR.V -60.71% NETC.CN -77.27% -62.36%
873 @libertyboy ACRG-U.CN -62.41% CVSI -32.03% INSY -93.18% -62.54%
874 @MainStreet PLI.TO -95.55% UAV.CN -70.00% MAXR.TO -22.59% -62.71%
875 @Letsgetready GRAT.V -80.00% RPX.V -41.67% CUBE.CN -67.65% -63.10%
876 @quantummechanic EAST.V -64.29% GRAT.V -80.00% SIC.V -47.06% -63.78%
877 @asdf FDM.CN -61.11% APP.CN -55.00% NETC.CN -77.27% -64.46%
878 @beachmaster SX.CN -50.00% ICM.V -64.71% GRAT.V -80.00% -64.90%
879 @Freedom65 ICM.V -64.71% SX.CN -50.00% GRAT.V -80.00% -64.90%
880 @C73 GRAT.V -80.00% SX.CN -50.00% ICM.V -64.71% -64.90%
881 @thatmoneytrain SX.CN -50.00% GRAT.V -80.00% ICM.V -64.71% -64.90%
882 @Kiluhh APP.CN -55.00% KLY.V -60.00% GRAT.V -80.00% -65.00%
883 @Sontix APP.CN -55.00% KLY.V -60.00% GRAT.V -80.00% -65.00%
884 @GSL_Lakers GRAT.V -80.00% APP.CN -55.00% FDM.CN -61.11% -65.37%
885 @ml91 DM.V -60.00% DDB.CN -66.67% ID.V -71.43% -66.03%
886 @Funphish NLB.CN -80.32% HUGE.CN -65.52% NGW.CN -53.06% -66.30%
887 @Westcoaster78 GRAT.V -80.00% IDK.CN -44.44% NETC.CN -77.27% -67.24%
888 @onlyup NETC.CN -77.27% GRAT.V -80.00% IDK.CN -44.44% -67.24%
889 @Mr.Wonderful ADZ.V -64.29% JLR.V -79.17% AORO.V -64.29% -69.25%
890 @Majic ADZ.V -64.29% HVG.V -75.00% ISS.V -70.00% -69.76%
891 @Blink GHHC -87.00% GSPE -40.50% DIGAF -86.67% -71.39%
892 @buck85 JLR.V -79.17% JUGR.V -60.71% HVG.V -75.00% -71.63%
893 @robbieg HVG.V -75.00% JUGR.V -60.71% GRAT.V -80.00% -71.90%
894 @kegs31 GRAT.V -80.00% CYBX.CN -85.71% EAST.V -64.29% -76.67%